Звіт завідувача про статутну діяльність глушківського дошкільного навчального закладу (ясел-садка ) «берізка» глушківської сільської ради куп’янського району харківської області за 2015-2016 навчальний рікСкачати 323.95 Kb.
Дата конвертації02.04.2017
Розмір323.95 Kb.
ТипЗвітЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ПРО СТАТУТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ГЛУШКІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЕЛ-САДКА ) «БЕРІЗКА» ГЛУШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». 

      Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

     Завдання звітування: 

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. 

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. 
Повна назва навчального закладу –. ГЛУШКІВСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «БЕРІЗКА» ГЛУШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридична адреса закладу : 63713, Харківська область, Куп`янський район ,

село Глушківка, вул. Миру (Соціалістична), 80.

Телефон 099-71-82-306, е-mail: dnzglushkivka@mail.ua

Мова навчання та виховання: українська

Заклад має власну ділянку площею 0,68 га.

Дошкільний навчальний заклад розміщується у двоповерховому будинку, побудованого за типовим проектом і зданого в експлуатацію у 1992 році. Загальна площа ДНЗ складає 1421 м2,функціональна 720 м2.

Кабінет завідувача має площу 22м2, кабінет медичної сестри - 16 м2 , ізолятор – 8 м2, харчоблок - 42 м2, музично – спортивна зала 126 м2.

Дошкільний навчальний заклад засновано згідно з архівними документами , у 1996 році , призупинено діяльність у 2000 році, в зв'язку з недостатнім фінансуванням та відновлено роботу рішенням ХХУІІІ сесії УІ скликання від 12.07.2012 року.Зареєстровано, як юридичну особу 28 грудня 2012 року за рішенням ХХІХ сесії УІ скликання Глушківської сільської ради № 235- УІ від 09.08.2012. Чинний Статут закладу затверджений рішенням ІУ сесії УІІ скликання Глушківської сільської ради від 24.12.2015 № 35-УІІ, погоджено начальником відділу освіти Куп'янської РДА, зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 26.01.2016.

Дошкільний заклад має вивіску, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного Казначейства (для державних і комунальних закладів).

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров́’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Відповідно до Статуту та потреб громадян, які проживають на території сіл Глушківка , Колісниківка, Глушківської сільської ради, с.Кругляківка, Кругляківської сільської ради, с.Сенькове, Сеньківської сільської ради, заклад працює за 5-денним режимом (вихідні дні – субота, неділя) та забезпечує 9 годинне перебування дітей.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 та власного Статуту (на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини). Відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад.

З 1 вересня 2015 року в Глушківському ДНЗ «Берізка» виховується 50 дітей: молодша різновікова група (4-5 рік життя) -25 дітей, старша різновікова група ( 5-6 рік життя) -25 дітей. У закладі організовано облік дітей від 0 до 6 років, які проживають на території Глушківської, Кругляківської та Сеньківської сільських рад та забезпечено 100% охоплення дітей шостого року життя різними формами дошкільної освіти.

Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами. Очолює ДНЗ Кругляк Олена Дмитрівна, яка має вищу спеціальну освіту , закінчила у 2016році Харківську гуманітарно-педагогічну академію . Спеціальність: дошкільна освіта. За кваліфікацією: «Організація методичної роботи. Вихователь дошкільного навчального закладу». Стаж педагогічної роботи – 18 років, на посаді завідувача з 2012 року.

Протягом 2015/2016 навчального року у дошкільному закладі працювало 3 вихователя, 1 музичний керівник (сумісник) ,практичний психолог (сумісник), з лютого 2017 року введена посада інструктора з фізкультури.


ПІБ

Посада

Освіта

Стаж роботи

1

Кругляк О.Д.

Завідувач

Вища

18 років

2

Кириленко І.В.

Вихователь

Вища

3 роки

3

Мірошніченко Т.І.

Вихователь

Неповна вища

13 років

4

Фомінська Л.О.

Вихователь

Неповна вища

8 років

5

Артюхова І.М.

Музичний керівник, інструктор з фізичної культури

Вища

14 років

6

Зудова І.С.

Практичний психолог

Вища

3 роки
Усього педагогічних працівників

Кількість педпрацівників за рівнем освіти

Стаж роботи

Наявність кваліфік. категорій, педагогічних звань

Вища педагогічна фахова

Вища педагогічна не фахова

Вища не педагогічна

Вища базова

Середня спеціальна

До 30 років

До 20 років

До 10 років

До 5 років

12 розряд

9 розряд

8 розряд

Спеціаліст


5


4

1

0

0

2

0

3

1

2

1

2

1

2

За освітою педагогів : 60% - вища педагогічна освіта, 40% - неповна вища педагогічна освіта;
Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектований обслуговуючим персоналом. У 2015/2016 навчальному році у ДНЗ працювало 11 осіб: сестра медична старша та сестра медична з дієтичного харчування (за сумісництвом), яка має базову вищу медичну освіту та вищу фармакологічну, завгосп та кастелянка ( за сумісництвом), 2 помічника вихователя , 2 кухаря, підсобний робітник ( сумісник), праля, робітник з поточного ремонту та обслуговування будівель та обладнання, сторож, двірник та прибиральник службових приміщень ( за сумісництвом), 2 оператора газової міні котельні (сезонні працівники).

Плинність кадрів за останні 5 років: 2012 – 1 (сторож), 2013 -1( помічник вихователя), 2014-2015-0, 2016- 2 ( сестра медична старша та помічник вихователя).

   На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за віковими групами наказом по дошкільному навчальному закладу.

 Керівництво дошкільного навчального закладу приділяє увагу створенню мікрогруп за психологічною сумісністю, професійно-індивідуальною спрямованістю, креативністю, ініціативністю та творчим потенціалом. На основі спостережень і тестувань визначається професіоналізм, креативність, емпатії членів групи та рівень емоційного комфорту.

   Річним планом роботи закладу передбачено заходи щодо підвищення професійного рівня та удосконалення педагогічної творчості педагогів. Атестація педагогічних працівників закладу здійснюється атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Куп’янської районної державної адміністрації.

Підвищення кваліфікації педагогів здійснюється відповідно до перспективних планів атестації та курсів підвищення кваліфікації на 5 років

Всі педагоги своєчасно та систематично проходять курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (протягом 2-ох років 66% педагогів пройшли курсову підготовку).

Документація щодо атестації педагогічних працівників ведеться відповідно до нормативних вимог.

Організація методичної роботи здійснюється відповідно до наказу по ДНЗ від 01.09.2015 № 67 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2015/2016 навчальному році». Діяльність педагогічних працівників дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію методичної теми: «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників ДНЗ в міжкурсовий (міжатестаційний) період».

Матеріали з методичної роботи зібрано у кабінеті завідувача, який оснащено ноутбуком та 2 принтерами. Педагоги закладу мають вільний доступ для користування методичними матеріалами та можливість задовольняти потреби у професійному самовдосконаленні.У закладі створено умови для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників. Проводяться індивідуальні консультації, семінари, на яких розглядаються питання організації та проведення різних форм навчально-виховної роботи з дітьми, впровадження новинок програмового та методичного забезпечення освітнього процесу, ознайомлення з новинками педагогічної, психологічної літератури, обмін досвідом. Педагоги закладу підвищують рівень теоретичних та практичних знань шляхом участі у районних методичних об’єднаннях та навчаючись у вищих навчальних закладах.

Диференційований підхід в організації роботи з педагогічними кадрами в закладі реалізується через роботу методичних об’єднань.

Протягом 2015-2016 навчального року педагоги відвідували районні методичні об'єднання, в обласних семінарах участі не приймали. Вихователь Фомінська Любов Олександрівна атестувалася за 9 тарифним розрядом, завідувач ДНЗ Кругляк Олена Дмитрівна здобула вищу фахову освіту .

У своїй діяльності педагоги використовують науково-методичну, педагогічну літературу, рекомендовану МОН України, а також періодичні видання: журнали «Дошкільне виховання», «Розкажи онуку», «Практика управління дошкільним закладом», «Палітра педагога». «Джміль».

Для підвищення ефективності проведення навчально-виховної процесу педагогічними працівниками використовуються технічні засоби навчання: у кожній віковій групі є радіо-магнітофон, у музично-спортивній залі музичний центр, Постійно здійснюється передплата періодичних фахових видань, психолого-педагогічної та методичної літератури. Весь матеріал зберігається відповідно до Книги обліку (посібників, ігрового та дидактичного обладнання).

Заклад забезпечений технічними засобами навчання: у кожній віковій групі є радіо-магнітофон, у музично-спортивній залі - музичний центр, кабінет завідувача укомплектовано ноутбуком, який підключено до мережі Інтернет, та 2 принтерами. ДНЗ має свій E-mail. Педагогічні працівники володіють технічними засобами навчання та використовують їх та інтернет-ресурси у навчально- виховному процесі. Дошкільний навчальний заклад підключений до Інтернет мережі провайдер Укртелеком, працює веб-сайт. Розміщені інформаційні матеріали, фото презентації задовольняють потреби відвідувачів сайту та відображають діяльність дошкільного навчального закладу.

Організація інноваційної діяльності у дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. № 522. Моніторинг результативності освітніх інновацій, що впроваджуються в освітньо-виховний процес засвідчив їх позитивний вплив на розвиток дітей та формування їх світогляду, творчих, креативних здібностей. Протягом 3 років педагогами впроваджувались елементи інноваційних технологій: • вихователь Мірошніченко Т.І. працювала над реалізацією проблеми:«Розвиток творчих здібностей дітей з використанням нетрадиційних технік малювання»,

 • вихователь Фомінська Л.О.. працювала над проблемою:“Формування національної свідомості дітей дошкільного віку»

 • вихователь Кириленко І.В. “Всебічна підготовка дитини до шкільного навчання»

Беручи до уваги завдання базових програм навчання та виховання, педагогічний  колектив ДНЗ  постійно працює над створенням належного  розвивального середовища, його поповненням, прикладає максимум зусиль  для забезпечення належного психологічного комфорту дітей.

Соціально-психологічний супровід учасників начально-виховного процесу забезпечує практичний психолог Зудова І.С. (сумісник), яка проводить індивідуальну психодіагностичну роботу щодо визначення рівня готовності вихованців старшого шкільного віку до навчання в школі,індивідуальну психодіагностику адаптації вихованців молодшого дошкільного віку до навчання в умовах ДНЗ,індивідуальну психодіагностику вихованців старшого дошкільного віку щодо проявів обдарованості,психодіагностику з метою визначення творчого і професійного потенціалу педагогічного колективу, психодіагностику комунікативних здібностей педагогів, анкетування батьків щодо готовності дітей до навчання в школі, анкетування батьків щодо емоційно-психологічного клімату в родині.

З метою формування позитивної мотивації педагогічних працівників ДНЗ до підвищення їх професійних компетентностей передбачено систему заохочень. За результатами огляду підготовки навчальних закладів району до 2014/2015 навчального року Глушківський ДНЗ «Берізка» був кращим та відзначений грамотою Куп'янської районної державної адміністрації. За високий рівень організації виховного процесу, створення сприятливих умов для здобуття дітьми суспільної дошкільної освіти Грамотою відділу освіти нагороджено вихователя Кириленко І.В. (2015 рік), завідувача Кругляк О.Д.(2016 рік). За сумлінну роботу працівники ДНЗ «Берізка» отримують матеріальне заохочення (премії) згідно колективного договору в межах економії заробітної плати ( в кінці року за підсумками роботи за рік) від засновника – Глушківської сільської ради.

На основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм відповідно до змісту освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2015/2016 навчальному році дошкільний заклад працював над такими пріоритетні напрями освітньої роботи: • Розвиток творчих здібностей дітей шляхом впровадження в роботу нетрадиційних технік малювання;

 • патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку;

 • Налагодження  тісної співпраці зі школою для забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти;

 • Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей та вплив художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дитини дошкільного віку.

     Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.

     Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми щороку покращуємо матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення. 

     Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні 3роки.

     Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

     В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 

     Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями "буква", "звук", "слово", "речення". У всіх дітей сформований інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів у слова. 

     Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

Оцінку рівня компетентності вихованців здійснено при проведенні моніторингових досліджень (вересень,січень, травень) за освітніми лініями згідно до Базового компонента дошкільної освіти. Обстеження проводились за єдиними критеріями, які дали змогу порівняти їх якість, спланувати індивідуальну роботу з дітьми за їх результатами. Аналіз результатів дослідження виноситься на розгляд педагогічної ради. За результатами моніторингу на кінець року визначено такі показники успішності дітей відносно ліній розвитку за Базовим компонентом дошкільної освіти

2013-2014 навчальний рік: – 70 %, 2014-2015 навчальний рік: - 72 %, 2015-2016 навчальний рік: - 75 %. Середній показник досягнень дітей за лініями розвитку збільшився на 2,5 %.

Важливою складовою роботи педагогів є підготовка дітей 5-ти річного віку до навчання в школі. Аналіз психологічного вивчення дітей старшого дошкільного віку доводить: більшість обстежених дітей готові до шкільного навчання. Враховуючи всі компоненти готовності, спостерігається позитивна динаміка в психічному розвитку та розвитку пізнавальних процесів. Загальний коефіцієнт - 0,8 % (достатній рівень).У дітей  – випускників на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів,  діти мають достатній рівень працездатності і це завдяки умілому використанню їх  практичної діяльності  протягом дня. 

Вихованці  мають достатній і середній рівень саморегуляції  та самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків. На достатньому рівні сформована мотиваційна готовність до навчання в школі.

Результати досягнеь дітей свідчать ,що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні.Однак, вихователям необхідно посилити роботу з формування у дітей мовленнєвої компетентності. З цією метою надається практична допомога спеціалістом-логопедом районного відділу освіти.

У своїй роботі педагоги  дотримуються головного принципу навчання - через гру, тому  всі форми роботи побудовані на використанні різних за характером та змістом ігор під час занять, практичної діяльності, на прогулянках.

Складовими системи роботи з дітьми є: • Практичні заняття,

 • Дидактичні ігри та ігрові вправи

 • Бесіди, екскурсії, пошуково-дослідницька діяльність, тематичні дні та тижні

 • дитяча творча лабораторія,

 • театралізована діяльність.

- Хвилинки-презентації;

Вихователі постійно працюють над тим,  щоб у ігрових осередках було достатньо матеріалу  для організації творчих, дидактичних, розвиваючих  ігор, матеріал для організації  дослідницької та практичної діяльності, що, в свою чергу, сприяло  саморозвитку дітей. Таке організоване  предметно – ігрове середовище відповідає психолого-педагогічним вимогам і забезпечує  розвиток та  емоційний добробут дітей, відповідає їх інтересам та потребам у набутті та реалізації  життєвого досвіду.

Для забезпечення реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти використовуються парціальні програми :


 • програма художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості», авт.: Р.М.Борщ та ін., вид.»Мандрівець» 2013 рік ;

 • програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик», авт.:О.Березіна та ін., вид. «Мандрівець» , 2014 рік;

 • програма з оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія», авт. І.Малашевська, І. Демідова, вид.

«Мандрівець» , 2015 рік.

 Весь фізкультурно-оздоровчий режим у закладі спрямований на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників. На підставі аналізу щорічного медичного огляду складаються паспорти здоров’я. Враховуючи результати робляться висновки про кількість дітей певної групи здоров’я. У 2013/2014 навчальному році до І групи здоров’я входило 61% (25 дітей), в 2014/2015 навчальному році – 94% (38 дітей); до ІІ групи здоров’я у 2013/2014 навчальному році входило 39% (15 дітей), у 2014/2015 навчальному році – 6% (3 дітей); у 2015-2016 навчальному році – 4% (2 дітей). За остання 3 роки до ІІІ групи здоров’я діти не входили. Аналіз дитячої захворюваності ведеться постійно: адміністрацією розроблені картки контролю за фізичним розвитком дітей та станом їх здоров’я, які дають змогу відстежити динаміку. Аналіз стану захворюваності дітей відстежується щомісячно на підставі медичних довідок та визначається найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей. Порівняно з 2015 роком за І половину 2016 року рівень захворюваності дітей значно зменшився 3 8,6 % до 3,1 % ( по району середній показник 3,7%)


За результатами моніторингу розробляються індивідуальні рекомендації стосовно зміцнення фізичного здоров’я дошкільників. Результати щорічного медичного огляду за 2 роки свідчать про зменшення кількості патології у дітей. Так у 2013/2014 навчальному році дітей із соматичними патологіями виявлено 5% (2 дітей), а в 2014/2015 – 2,4% (1 дитина); дітей із хворобами очей у 2013/2014 навчальному році 15% (7 дітей), а в 2014/2015 – 4,8% (2 дітей); нормальний фізичний розвиток у 2013/2014 навчальному році мали 62,5% дітей (25 дітей), в 2014/2015 навчальному році – 92,7% (38 дітей) в 2015/2016 навчальному році – 92,7% (38 обстежених дітей).

   Робота дошкільного навчального закладу з питань охорони праці спрямована на забезпечення якісного та безаварійного функціонування навчально-виховного процесу. У закладі діє комісія з питань охорони праці. Всі члени комісії пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці у відділі освіти у встановленому законодавством порядку у березні 2015 року. У річному плані є розділ з охорони праці та безпеки життєдіяльності, заходи виконуються.

В наявності Акти готовності навчального закладу до нового 2015-2016 навчального року, сезонні Акти огляду будівель і споруд, Акти випробування спортивного обладнання, Акти вимірювання опору захисного заземлення.

Заклад забезпечений первинними засобами пожежогасіння на 100%. Відповідно до вимог законодавства проведено технічний огляд всіх вогнегасників ( вересень 2015 року). Оформлено стенди з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, надання першої медичної допомоги.

Випадків, пов’язаних із порушенням техніки безпеки не виявлено, серед учасників навчально-виховного процесу випадків травматизму не зафіксовано.

В наявності журнали реєстрації інструктажів та нещасних випадків. Інструктажі проводяться своєчасно. Інструкції з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки розроблені згідно вимог законодавства, зареєстровані.

Медичне обслуговування вихованців закладу здійснює відповідно до штатного розкладу. Працює медична сестра (0,75 ставки, укомплектовано). План роботи медичного кабінету на рік наявний. Медична документація ведеться відповідно до вимог ДСНтаП «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» від 09.08.2013 №1370/23902, спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2013 №298/227, №432/496

При прийомі дітей до закладу оформляються медичні карти (форма N026/о), проводяться антропометричні виміри дітей згідно вимог з періодичністю відповідно до віку.

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 №434 «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» в 2016 році лікарями КЗОЗ «Куп’янська міська лікарня» на базі ДНЗ проведений обов'язковий медичний огляд дітей. Є висновок про стан їх здоров'я, надані рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування, профілактичних щеплень, режиму харчування тощо. За станом здоров'я діти розподілені на групи здоров'я. Діти з патологією (2 особи) поставлені на диспансерний облік (форма N030/о). Результати медичного огляду доведені до відома вихователів, батьків.

Оформлено «Куточок здоров’я», де висвітлюються актуальні питання. Режим дня для кожної вікової групи дітей погоджений з Куп’янським міжрайонним управлінням ГУ ДСЕС на 2015/2016 навчальний рік, відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, занять різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі організації навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі тощо.

 В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. В наявності інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).

     В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах і конференціях.

     Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться Тижні безпеки, КВК, тематичні місячники, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

      В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.

     Колективний договір регулює питання: • прийняття на роботу та звільнення працівників;

 • тарифікація та атестація працюючих;

 • складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;

 • питання нормування праці та преміювання працівників.

     В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ "Заохочення за успіхи в роботі", в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

     Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.

     Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.

     Медичний кабінет оснащений апаратом для вимірювання тиску, належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.

     Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, постраждалим внаслідок ЧАЕС, дітям, батьки яких військовослужбовці – учасники АТО.

     Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.

     В ДНЗ -7 дітей з багатодітних родин; 1 дитина з малозабезпеченої родини, 1 дитина під опікою, 2 дітей із числа переселенців із зони АТО.

     Сім'ям надавалися консультації практичного психолога та вчителя-логопеда.

     Для категорії дітей з багатодітних родин - 50% оплата за харчування, для категорії дітей з малозабезпечених родин та дитини під опікою-100%.   

 Пріоритетним напрямком роботи закладу залишається турбота про фізичний розвиток дітей, охорона та зміцнення їх здоров'я. Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувалося через набуття кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових здоров'язберігаючих технологій. Протягом 2015-2016 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних та святкових днів. Придбана бактерицидна лампа для кварцювання приміщеннь під час захворюваності ГРВІ чи під час карантину. Заклад в достатній кількості забезпечений дезінфекуючими засобами (з супроводжуючим пакетом документів) для замочування посуду, вологого прибирання. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючі процедури: • ранкову гімнастику;

 • заняття з фізичної культури;

 • ходіння босоніж після сну по доріжці здоров'я;

 • гімнастику пробудження.

     Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання. Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи.

     Щорічно для дітей старшого дошкільного віку проводиться диспансеризація з залученням вузьких спеціалістів (лор, хірург, окуліст, стоматолог).

     Робота з організації харчування дітей в Глушківському ДНЗ «Берізка» здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".

     Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

     Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

     Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня.

Процент виконання натуральних норм харчування у порівнянні з 2015 роком дещо  знизився і становить 75 відсотків. На виконання показників значною мірою впливає відвідування дітьми ДНЗ, своєчасність проведення поставок, дотримання примірного двотижневого меню.

     Старша медична сестра веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, контролює дотримання технології.

У 2016 році запланована вартість не менше 20,00 грн., в оздоровчий період на 10% більше – не менше 22,00 грн. , фактична за 5 місяців 2016 року – 20,20грн. – 101 %, що менше минулорічного показника 109 %. З них 60%- бюджетні кошти, 40 % - батьківські внески.

 В закладі здійснюється триразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду.

     Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.

     Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

     Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

     Подальші напрямки роботи: • постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;

 • консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.

25 Травня пройшло свято випуску дітей до школи. На високому рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.

Питання готовності дитини до школи та рівень шкільної зрілості старших дошкільників постійно стоїть на контролі завідувача ДНЗ та вивчається, аналізується спільно с практичним психологом, вихователями старшої групи.

Випускники ДНЗ зазвичай вступають до Глушківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, за бажанням - у інші школи м.Куп'янська та району та достатньо добре адаптуються в нових умовах. Педагогічний колектив підтримує зв'язок з вчителями шкіл, у які поступають наші випускники.

Проводились зустрічі вихователів та вчителів початкових класів за «круглим столом». Організовували взаємовідвідування занять та уроків. Запрошували дітей початкових класів на свята, розваги, виставки.

Така спільна діяльність допомагає дітям легко адаптуватися до навчання у школі, педагогам – разом вирішити складні питання наступності дитячого садка та початкової школи.

За період 2015-2016 н.р. ДНЗ відвідували 15 дітей 6-ти річного віку. До школи вступить 15 дітей.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей.

Таким чином, у ДНЗ створено всі умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку.

Безпосереднє керівництво Глушківським ДНЗ «Берізка» здійснює завідувач Кругляк Олена Дмитрівна.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у дошкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

• рада ДНЗ;

• батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

• профспілковий комітет;

• педагогічна рада;

• загальні збори батьків та членів трудового колективу;

• комісія з ОП;

• пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

3) впровадження парціальних програм для здійснення освітньої діяльності;

4) складання бюджетного запиту на 2016 рік;

5) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім'ї. Організовано роботу консультативного пункту;

6) колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, цьому сприяє власний веб-сайт. Працівники розробили його самостійно, інформація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ були 30 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є оформлення дитини до ДНЗ та працевлаштування;

8) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов'язки, працюють творчо, є невід'ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову винагороду (ст. 57 Закону України «Про освіту»). Кращі працівники були відзначені грамотами відділу освіти, ДНЗ;

9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, загальні батьківські збори.

З 22.02.2016 по 14.03.2016 року проведена державна атестаційна експертиза
ГЛУШКІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) «БЕРІЗКА» ГЛУШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Освітні послуги, що надаються ГЛУШКІВСЬКИМ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ (ЯСЛА-САДОК) «БЕРІЗКА» ГЛУШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КУП'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, відповідають державному стандарту дошкільної освіти. За результатами державної атестації, колективом ДНЗ розроблені корекційні заходи щодо підвищення якості освіти Глушківського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Берізка» Глушківської сільської ради Куп'янського району Харківської області.

Взаємодія із сім'ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

• батьківські збори;

• індивідуальні консультації завідувача, практичного психолога, вчителя-логопеда, сестри медичної старшої, музичного керівника;

• виготовлення саморобок разом з дітьми;

• спільні виставки, участь у святах;

• благодійні акції;

• дні відкритих дверей.

Впродовж року проводилась правоосвітня та правовиховна робота з батьками. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000р. № 1/9-352, від 04.10.2007р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені певні заходи, а саме:

працює консультативний центр для батьків вихованців, які не відвідують ДНЗ;

· надання методичної і консультативної допомоги сім'ї, включення батьків у процес виховання, навчання та реабілітації дитини;

· формування соціально-педагогічної компетенції сім'ї у вирішенні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

· створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

На особливому обліку знаходилась дитина під опікою.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня. В листопаді 2015 року вихованці ДНЗ брали участь у привітанні спонсорів працівників СТОВ «Мрія» з нагоди професійного свята.

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

З метою виховання уважного ставлення до безпеки людини, формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, гармонізованих з природними, технічними та соціальними чинниками, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, що виникають під час порушення життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному середовищі, а також підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу проведено тиждень безпеки життєдіяльності (05.09.- 08.09.2015); (11.04.–17.04.2016). За звітний період зафіксовано 1випадок травмування дітей в побуті. Причина – недогляд бабусі під час гри дитини з домашніми тваринами. Проведено розслідування та видано наказ щодо попередження випадків травмування дітей під час ігор з домашніми тваринами.

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв'язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим сільською радою. Фінансові асигнування на 2016 рік заплановано на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Оснащення усіх приміщень відповідає нормативним вимогам. Технічне становище будівлі задовільне. Не можна обійти увагою велику батьківську допомогу та спонсорів СТОВ «Мрія». За рахунок батьківських коштів в групах зробили частковий ремонт; пофарбували павільйони; частковий ремонт системи водопостачання; придбали бактерицидний опромінювач; спортивний інвентар для спортивної зали, тканину для оздоблення інтер’єру музичної зали, килимову доріжку в роздягальню старшої групи, господарчі товари та канцелярське приладдя, миючі засоби, посуд.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, керівник закладу, допомагаю їм в усьому.

Всього в фонд батьківської підтримки на 22 червня 2016 року поступило 13520,00 грн. Витрачено за період 2015-2016 н.р. 13520,00 грн.,спонсорська допомога СТОВ «Мрія»- 9360,00 грн.. Щоквартально звітуємо перед батьками щодо витрачених коштів, на усі витрати маємо чеки. Письмова інформація надається в кожну групу. Все, що придбано і подаровано батьками та спонсорами ставиться на облік. Кожний рік проводиться інвентаризація матеріальних цінностей.


Витрати з вересня 2015 по червень 2016 року


Придбання

Сума, грн.

Ремонт системи водопостачання

350,00

Спортивний інвентар( обручі, гімнастичні палиці,м'ячі, канат, насос)

1720,00

Придбання посуду (тарілки. чашки, ножі десертні)

989,00

Часткова оплата вартості телевізора

4000,00

Підписка періодичної преси

262,00

Придбання матеріалів для поточного ремонту приміщень та обладнання: фарба емалева, водоемульсійна, шпаклівка, лак, піна монтажна, колор, самок лійка, цемент, рукавички госп.,щітки для фарби , шпон, клеєві олівці та ін..

4296,00

Методична література

1725,75

Миючі та чистячи засоби, мило господарче, мило туалетне, серветки, туалетний папір, пакети для сміття.

3650,00

Бактерицидний опромінював (з вартістю доставки)

901,00

Брус (для облаштування москітної сітки на вхідні двері), шланг для поливу

989,00

Господарчі потреби ( відра, термометри, ганчірки,змішувачі, само різи, фрези, замки, засіб для чистки системи каналізації , бензин для покосу трави, оплата послуг автотранспорту та ін..)

3783,00

Кухонний інвентар (друшлаг – 2, дошка розділ очна, сито)

231,00

Всього:

22896,00

Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти, яка має бути максимально адаптована до змін, що відбуваються в економіці та суспільстві.

Дошкільна освіта, як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські та національні цінності.

В Програмі розвитку Глушківського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Берізка» враховано пріоритетні завдання роботи дошкільного закладу, організаційні шляхи їхньої реалізації, обґрунтовано ресурсні потреби та умови реалізації ціннісних пріоритетів особистості. Вона спрямована у площину відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми навчання, розвитку і виховання, система контролю та оцінювання, управлінські рішення, відповідальність педагогічних працівників.

Програма визначає мету та завдання розвитку дошкільного навчального закладу на 2014-2020 роки, передбачає комплекс заходів, спрямованих на їхню реалізацію та досягнення очікуваних результатів.

Напрями позитивних змін: • Підвищення якості дошкільної освіти;

 • Удосконалення системи управлінської діяльності;

 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогів;

 • Відкриття двох додаткових груп.

Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обов’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кращого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а керівник закладу буде допомагати їм в усьому

Від імені всього колективу закладу і наших вихованців виношу велику подяку всім працівникам ДНЗ, керівництву сільських рад батькам, спонсорам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди приймають активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення.

.

Завідувач Глушківського ДНЗ «Берізка» О.КРУГЛЯК

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал