Звіт ста ном на кінець дня 31 грудня 2010 року Загальна інформація про діяльність Банку Найменування Банку публічне акціонерне товариство «акцент-банк» Скорочене офіційне найменування патСторінка1/5
Дата конвертації27.01.2017
Розмір0.74 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5

ПАТ «А-БАНК» Річний звіт ста ном на кінець дня 31 грудня 2010 рокуЗагальна інформація про діяльність Банку

Найменування Банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК»Скорочене офіційне найменування

ПАТ «А-БАНК»Місцезнаходження Банку

49074, Україна, м. Дніпропетровськ, вул.Батумська, 11Організаційно-правова форма Банку

Публічне акціонерне товариствоЗвітна дата за звітний період

Річний звіт складено за станом на кінець дня 31 грудня 2010 рокуФункціональна валюта звітності та одиниці її виміру

Звіт складено в тисячах гривеньВищий орган управління Банком

Загальні збори акціонерівВиди діяльності, яку здійснює та має здійснювати Банк

Банк є універсальною установою, яка згідно з чинним законодавством може надавати широкий спектр банківських послуг.Відповідно до Ліцензії № 16 від 09.10.2009 р. Банк має право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому  числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використання цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Відповідно до Дозволу № 16-3 від 09.10.2009 р. Банк має право здійснювати операції, визначені пунктами 1-4 частини другої та статті четвертої 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» згідно з додатком до дозволу:

 • операції з валютними цінностями;

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • операції з готівкою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами - резидентами;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентів) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.

 • емісію власних цінних паперів;

 • організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 • операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

з інструментами грошового ринку;

з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;


 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 • депозитарну діяльність зберігача цінних паперів.

Банк здійснює перераховані вище операції на підставі договорів, в яких визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, строки, процентні ставки, інші умови, які не суперечать чинному законодавству. За цими контрактами Банк встановлює розмір процентної ставки в залежності від специфіки операції.

Стратегічна мета Банку

Стратегічна мета Банку - стати банком, що найдинамічніше розвивається серед усіх невеликих банків України за рахунок активного залучення коштів на обслуговування фізичних осіб і досягти одного з найменших у країні показника проблемності активів за рахунок якісного управління ризиками.

    Згідно  зі Стратегією ПАТ «А-БАНК» на 2011р.  цілями Банку є:


 • збільшення клієнтської бази за рахунок підвищення ефективності продаж банківських послуг та підвищення якості обслуговування клієнтів;

 • підвищення продуктивності праці співробітників за рахунок навчання і витіснення низькоефективних співробітників;

 • беззбиткова робота відділень.  

Досягнення  максимальної економічної ефективності буде реалізовано шляхом залучення та роздрібного банківського обслуговування фізичних та юридичних осіб, враховуючи такі стратегічні установки:

 • зростання клієнтської бази;

 • диверсифікація активів та пасивів за строками;

 • завойовування ринку переказів за рахунок залучення потенційних сегментів клієнтів у відділення Банка: грузоперевізники; студенти, в т.ч. нерезиденти, страхові компанії; туристичні фірми; шлюбні агентства; національні громади; фірми і організації, що наймають сезонних робітників, приватні підприємці;

 • поліпшення якості обслуговування клієнтів (вдосконалення професіоналізму, скорочення часу проведення касових операцій);

 • збільшення кількості активних кредитних карт;

 • підвищення активності банківської діяльності.

Спеціалізація Банку

ПАТ «А-БАНК» є універсальним банком, який динамічно розвивається та надає якісні банківські послуги переважно індивідуальним клієнтам.

Мета Банку - бути надійним банком України, орієнтованим на інтереси клієнтів, надаючи їм якісне обслуговування та пропонуючи інноваційні продукти.

Характеристика банківської діяльності
Протягом звітного року Банк продовжував втілювати основні напрямки стратегічної мети, одночасно намагаючись поліпшити показники за всіма видами своєї діяльності та урізноманітнити спектр послуг клієнтам.

Згідно рейтингів Асоціації українських банків в грудні 2010 р. серед 154 банків України ПАТ «А-БАНК» за основними показниками займав наступні місця: • фінансовий результат 5,41 млн. грн. – 35 місце;

 • капітал 184,3 млн. грн. – 89 місце;

 • активи 828,78 млн.грн. – 93 місце (за розподілом по групам відповідно до методики НБУ – Банк знаходиться в 4 групі);

 • депозити фізичних осіб – 237,57 млн. грн. – 90 місце.

Основними джерелами ресурсів в звітному році стали кошти, залучені на умовах міжбанківського кредитування (55% зобов’язань) та кошти клієнтів (43% зобов’язань)

Протягом звітного року Банком було зареєстровано 85 відділень, закрито 5 відділень, загальна кількість відділень на кінець року – 134, які знаходяться на всій території України.Результати від банківських та інших операцій

За даними балансу на кінець дня 31.12.2010 р. активи ПАТ “А-БАНК” зменшились на 117 699 тис. грн. (на 12,44 %) у порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 828 782 тис. грн. в основному за рахунок наступних статей балансу: • “Грошові кошти та їх еквіваленти“ збільшились на 164 424 тис.грн. (у 3,46 рази) , при цьму кошти на коррахунках в НБУ збільшились на 22 342 тис.грн. (на 66,40%) та становлять на звітну дату 55 989 тис.грн.,

 • “Кошти в інших банках“ склали 8 961 тис.грн. Банк надав МБК на суму 800 тис. євро банку-резиденту на строк з 13.08.2010р. по 08.08.2011р.,

 • “Кредити та заборгованість клієнтів” зменшились на 301 441 тис. грн. (на 30,73%),

 • “Основні засоби та нематеріальні активи” збільшились на 10 773 тис. грн. (у 2,12 рази) у зв’язку з розвитком мережі відділень банку .

Також відбулося зменшення суми заборгованості за просроченими кредитами на  14 446  тис. грн. (на 26,73%), збільшення суми заборгованості за просроченими нарахованими процентними доходами на 7 361 тис. грн. (на 26,51 %), та зменшення суми заборгованості за просроченими нарахованими комісійними доходами на 2 796 тис. грн. (на 28,10 %). У тому числі згідно Постанови Правління НБУ від 13.09.2010 №424 були списані безнадійні кредити за основним боргом у сумі 26 149 грн. та за нарахованими доходами у сумі 3165 грн.

Станом на кінець дня 31.12.2010 р. зобов’язання банку зменшились на 123 114 тис. грн. ( на 16,04 %) у порівнянні з кінцем попереднього фінансового року і склали 644 439 тис. грн. в основному за рахунок наступних статей балансу: • “Кошти банків” зменшились на 220 905 тис. грн.(на 38,34 %);

 • “Кошти фізичних осіб” з початку року збільшились на 65 268 тис. грн. (на 37,21%), у тому числі кошти в іноземній валюті збільшились на 132 тис.грн. (на 0,1%) ;

 • “Кошти юридичних осіб” збільшились на 31 380 тис.грн. (у 6,78 разів), в тому числі кошти небанківських фінансових установ збільшились на 28 375 тис.грн (у 12,10 разів) .

Власний капітал ПАТ “А-БАНК” станом на кінець дня 31.12.2010р. збільшився на 5 415 тис. грн. та склав 184 344 тис. грн. за рахунок прибутку поточного року.

За даними Звіту про фінансові результати станом на кінець дня 31.12.2010р. чисті процентні доходи банку зменшились на 15 222 тис. грн. (на 23,78%) у порівнянні з 2009 роком і склали 48 799 тис. грн., при цьому процентні доходи зменшились лише на 3 618 тис.грн. (на 3,24%), а процентні витрати зросли на 11 604 тис.грн. (на 24,33%) , в т.ч. процентні витрати за коштами банків зросли на 9 858 тис.грн. (на 50,21%) при зменшенні залишків по статті «Кошти банків» у зв’язку з тим, що процентна ставка по залученому міжбанківському кредиту в доларах США на період з 20.01.2010р. по 30.09.2010р. зросла з 4,25% до 8,5%, а з 01.10.2010р. по 31.12.2010р., як і у 2009р., діяла ставка 4,25%. Чисті комісійні доходи зменшились на 11 716 тис. грн. (на 29,97%) і склали 27 379 тис. грн.

У порівнянні з 2009 роком в звітному році зменшились видатки на формування резервів під заборгованість за кредитами на 13 323 тис. грн. (на 29,95 %) і склали 31 157 тис. грн.

У зв’язку з розвитком мережі відділень збільшились адміністративні витрати на 21 981 тис.грн. (на 67,45%) і склали 54 569 тис.грн.

Чистий прибуток банку станом на кінець дня 31.12.2010р. становить 5 415 тис. грн., що на 22 476 тис. грн. (у 5,15 разів) нижче у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року у зв’язку з витратами на розвиток мережі відділень.

Опис кожного сегменту контрагентів

У процесі своєї банківської діяльності Банк активно взаємодіє не лише із своїми клієнтами, але й з зовнішніми організаціями. Всіх контрагентів Банку можна класифікувати наступним чином: 1. Загальнодержавні органи влади:

 • Кабінет Міністрів України,

 • Національний банк України,

 • Державна податкова адміністрація України,

 • інші.

 1. Небанківські фінансові організації:

 • страхові компанії,

 • Пенсійний фонд України,

 • інші.

 1. Банки-кореспонденти:

 • українські,

 • зарубіжні.

 1. Аудиторські організації.

 2. Банківські об’єднання і союзи.

 3. Клієнти Банку:

 • суб’єкти господарювання,

 • фізичні особи.Типи рахунків

2010 рік

2009 рік

 

 

 

Суб’єктів господарювання на вимогу

2 853

1 969

Фізичних осіб на вимогу

19 176

25 387

Всього рахунків на вимогу

22 029

27 356

 

 

 

Суб’єктів господарювання строкових

30

294

Фізичних осіб строкових

52 969

36 354

Всього рахунків строкових коштів

52 999

36 648

 

 

 

Всього рахунків суб’єктів господарювання

2 883

2 263

Всього рахунків фізичних осіб

72 145

61 741

Разом

75 028

64 004Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення

Банків

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» є правонаступником всіх прав та обов’язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ-БАНК». За рішенням загальних зборів акціонерів від 14 травня 2009р. тип Банку з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦЕНТ_БАНК» змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК».

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК» є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Український кредитний банк», який є правонаступником прав та обов’язків «Київського приватного банку «Київприватбанк», створеного за рішенням установчих зборів (протокол від 28 травня 1992 року) та зареєстрованого Національним банком України 30 жовтня 1992р., реєстраційний № 127.

Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення Банку за звітний період не відбувалось.Управління ризиками

Управління ризиками – моніторинг і контроль рівня і концентрації ризиків, що виникають у зв'язку з діяльністю Банку. Основні категорії ризику, що властиві бізнесу Банку:

 • кредитний ризик,

 • ринковий ризик,

 • географічний ризик,

 • ризик ліквідності,

 • операційний ризик,

 • юридичний ризик.

Політика Банку в області управління ризиками дозволяє виявляти та аналізувати всі типи ризиків, встановлювати прийнятні ліміти і проводити відповідний моніторинг на постійній основі, спираючись на передові адміністративні і інформаційні системи.

Банк здійснює управління ризиками, спираючись на принципи безперервності, передбачливості і хеджування. Методи і системи управління ризиками, що використовуються Банком, постійно модифікуються, відображаючи зміни умов ринку і продуктів.Органи управління ризиками

Політика управління ризиками, моніторинг і контроль здійснюються Кредитним Комітетом та Комітетом з управління активами та пасивами під спостереженням Наглядової Ради, як найвищого наглядового органу Банку.

При цьому використовують наступні механізми:


   • щотижневі розрахунки рівня кредитних ризиків в розрізі співробітників, бізнесів, продуктів, кредитних програм, точок продажів, регіонів;

   • розрахунки рівня проблемності кредитних карт;

   • централізоване блокування операцій співробітників і точок продажів на основі перевищення заданого прийнятного рівня ризику;

   • оцінка рівня проблемності класичних кредитів і прогнозування провізій на основі статистики дефолтів в розрізі програм на терміні оборотності кредитного портфеля і бізнесів, розрахунок рівня PD (вірогідність дефолта), LGD (Loss Given Default), LIP ( Loss Identification Period ), оцінка EL - Expected Loss по кредитному портфелю продукту;

   • оцінка рівня проблемності кредитних карт на основі матриць міграції на терміні оборотності карткового портфеля в розрізі продуктів;

   • централізована передача активів у виробництво колекторних агентств;

   • формування правил і алгоритмів для розпізнавання і превентивного виявлення шахрайських операцій на основі аналізу часових рядів баз даних (активності операцій в розрізі точки продажів і співробітників, пікового аналізу по авторизації кредитних карт, аналіз відхилень);

   • аналіз сегментів клієнтської бази, в яких поля даних заповнені неправильно, не заповнені, є вірогідність умисного невірного заповнення, а також виявлення додаткових взаємозв'язків, що описують підозрілі операції.

 До складу Кредитного Комітету входять:

 1. Голова Комітету – Голова Правління Банку,

 2. Відповідальний секретар Комітету – керівник Напрямку «Кредитні картки» та операцій с цінними паперами,

 3. Члени Комітету – головний бухгалтер, Заступник Голови Правління-керівник Малого та середнього бізнесу, Заступник Голови Правління- керівник роздрібного бізнесу, заступник головного бухгалтера,

 4. Секретар Комітету (без права голосу).

Відповідно до Положення про Кредитний Комітет рішення Кредитного Комітету є правомочними, якщо в роботі засідання бере участь не меншого 2/3 складу, і за нього проголосували більшість присутніх членів Комітету. У разі рівності голосів думка Голови Комітету є вирішальною. У випадку, якщо за рішення проголосували більшість членів комітету, але Голова не згоден з ним, Голова має право накласти вето на ухвалене рішення.

Основні завдання і питання, що розглядаються на Кредитному Комітеті:


 • Розробка кредитної політики

 • Затвердження понадлімітних кредитних операцій

 • Моніторинг ефективності кредитної діяльності і якості кредитного портфеля Банку

 • Розгляд великих кредитних проектів

 • Визначають цінову політику Банку на основі моніторингу відсоткових ставок в різних валютах основних банків-конкурентів і ситуації на ринку.

 Засідання Кредитного Комітету проводяться один раз на тиждень.

До складу Комітету з управління активами та пасивами входять: 1. Голова Комітету – Голова Правління Банку,

 2. Члени Комітету – керівник напрямку «Фінанси та ризики», головний бухгалтер, Заступник Голови Правління-керівник Малого та середнього бізнесу, Заступник Голови Правління- керівник роздрібного бізнесу, керівник Напрямку «Кредитні картки» та операцій с цінними паперами,

 3. Секретар Комітету (без права голосу).

Відповідно до Положення про Комітет з управління активами та пасивами рішення Комітету є правомочними, якщо в роботі засідання бере участь не меншого 2/3 складу, і за нього проголосували більшість присутніх членів Комітету. Усі члени Комітету (у тому числі Голова Комітету та особа, що її замінює) при голосуванні мають рівні права.

Основні завдання і питання, що розглядаються на Комітеті з управління активами та пасивами: • Управління ліквідністю

 • Управління процентним ризиком

 • Управління ринковим ризиком

 • Управліня структурою балансу Банку

 • Організація розробки й реалізації внутрішніх методологічних документів, що регулюють порядок управління активами й пасивами в Банку

 • Координація заходів щодо впровадження нових бізнес-проектів і фінансових інструментів.

Планові стандартні  Засідання Комітету з управління активами та пасивами проводяться один раз на місяць.

Основні ризики

У звітному році Банк приділяв значну увагу управлінню ризиками, формуванню адекватних провізій на покриття ризиків. При цьому Банк поділяє ризики на наступні види: • Ризик в розрізі позичальника або індивідуальний ризик (корпоративний клієнт, банк-контрагент, приватна особа і т.д.).

 • Ризик концентрації (галузевої, регіональний і т.д.).

 • Портфельний ризик.

 

Банк використовує різні методи захисту від численних ризиків. Серед них можна виділити управління якістю та диверсифікацію.Управлінням якістю – здатність керівників і співробітників Банку вирішувати виникаючі проблеми до того, як вони стануть серйозними ускладненням для Банку.

Диверсифікація – розподіл кредитів і депозитів Банку між широким колом клієнтів, різні галузі промисловості з різноманітними джерелами прибутку, залучення клієнтів з різних географічних районів. Такі форми диверсифікації найбільш ефективно зменшують банківський ризик, коли прибутки від різних груп клієнтів, змінюються у часі в різних напрямах. У цьому випадку зменшення прибутків, що поступають від однієї групи клієнтів, компенсується збільшенням прибутків від іншої групи.

Основна сутність управління ризиками полягає в аналізі фінансового становища Банку та його підрозділів, оцінці ризиків здійснення конкретних операцій Банку і розробка найбільш оптимальних рішень з точки зору мінімізації можливих втрат при їх проведенні.

Основними принципами управління ризиками є виваженість, обережність, участь, безперервність, хеджування.

Основними принципами управління ризиками є: • лімітування – обмеження фінансових потоків, спрямованих у зовнішнє середовище (прикладом може бути встановлення лімітів повноважень при прийнятті рішень про здійснення операцій, лімітування величини позики, що видається одному позичальнику і т.д.);

 • прийняття забезпечення – зниження суми можливого збитку шляхом покриття ризиків ліквідним забезпеченням;

 • диверсифікація ризику – розподіл фінансових потоків з метою забезпечення загальної стійкості Банку до ризиків. Такі форми диверсифікації найбільш ефективно зменшують банківський ризик, коли прибутки, які надходять від різних груп клієнтів, змінюються у часі в різних напрямах. У цьому випадку зменшення прибутків, що поступають від однієї групи клієнтів, компенсується збільшенням прибутків від іншої групи;

 • створення резервів – передбачає формування резервів для покриття можливих збитків в майбутньому;

 • отримання додаткової інформації – найбільш ефективний спосіб зниження ризику, оскільки більшість помилкових рішень пов'язана з недостатністю інформації. Чим більше інформації, тим менший ризик.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал