Звіт про виконання у І півріччі 2015 року Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України № з/п Найменування заходу Строк виконанняСторінка1/5
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.9 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра екології та природних ресурсів України-

керівник апарату

_____________ С.Л. Коломієць

«___» ___________ 2015 року
Звіт про виконання у І півріччі 2015 року

Річного плану роботи Міністерства екології та природних ресурсів України


з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальний

виконавець

Форма завершення заходу


Стан виконання заходу

1

2

3

4

5

6
Стратегічна ціль 051 Формування і забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони

навколишнього природного середовища, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації,

охорони та використання природно-заповідного фонду, регулювання негативного антропогенного впливу

на зміну клімату та адаптації до його змін
Завдання 0511 Організація і здійснення заходів з просвітницької кампанії та впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовищап.1 Погодження та затвердження проекту нової редакції Положення про еколого - освітню діяльність заповідників та національних парків України

IІ квартал

Департамент заповідної справи,

Департамент правової та міжнародної діяльностізатвердження нової редакції Положення про еколого - освітню діяльність заповідників та національних парків України

Підготовлено нову редакцію Положення про екологічну освітньо-виховну роботу установ природно-заповідного фонду. У зв’язку із зміною керівництва та зняттям з державної реєстрації проводиться повторне його погодження з центральними органами виконавчої владип.2 Погодження та затвердження проекту нової редакції Положення про наукову діяльність природних, біосферних заповідників та національних природних парків

IІ квартал

Департамент заповідної справи,

Департамент правової та міжнародної діяльності
затвердження нової редакції Положення про наукову діяльність природних, біосферних заповідників та національних природних парків

Підготовлено та допрацьовано відповідно до зауважень заінтересованих органів нову редакцію Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків. Здійснюється повторне його погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої владип.3 Організація природоохоронних та освітніх заходів на підтримку акцій "Міжнародний день водно-болотних угідь", "День довкілля", "Всесвітній день захисту навколишнього середовища", "День працівника природно-заповідної справи" у межах природоохоронних територій із залученням громадськості

упродовж року

Департамент заповідної справи

проведення заходів на підтримку акцій "Міжнародний день водно-болотних угідь", "День довкілля", "Всесвітній день захисту навколишнього середовища", "День працівника природно-заповідної справи"

У рамках відзначення Всесвітнього дня водно-болотних угідь, Дня довкілля, Всесвітнього дня захисту навколишнього середовища, Дня працівника природно-заповідної справи в Мінприроди та установах природно-заповідного фонду проводились урочисті заходи, інформаційні кампанії для ЗМІ, організовувались еколого-просвітницькі заходи
п.4 Проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

проведення консультацій з громадськістю, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

З початку року на постійній основі проводились консультації з громадськістю відповідно до затвердженого орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю Міністерства екології та природних ресурсів України на 2015 рік.

Так, у 1 півріччі 2015 р. за участю представників громадянського суспільства організовано 20 заходів, що спрямовані на забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища.

До Кабінету Міністрів України щомісячно подається план проведення консультацій з громадськістю на місяць та щокварталу звіт про проведення консультацій з громадськістю
п.5 Проведення системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

системна роз’яснювальна робота з пріоритетних питань державної політики в галузі охорони навколишнього середовища, шляхом розміщення інформаційних матеріалів на сайті, в соціальних мережах Мінприроди, поширення їх серед ЗМІ, організації круглих столів, семінарів, тощо за участю громадськості

Забезпечується проведення системної роз’яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері охорони навколишнього середовища шляхом оприлюднення інформації екологічного спрямування в ЗМІ, розміщення у спеціальних рубриках на веб-сайті Мінприроди, проведення брифінгів і прес-конференцій, здійснення адресної розсилки поштою (або на e-mail), а також у ході проведення тематичних телефонних «гарячих ліній» та через поширення друкованих інформаційних матеріалівп.7 Організація та проведення Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України»

ІІ квартал

Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України»


Організовано та 22-24 квітня 2015 року проведено Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України, в рамках якого відбулися: пленарна конференція «Євроінтеграція та національна екологічна політика» та пленарні засідання: «Довкілля для України», як складова «Довкілля для Європи»; Впровадження екологічної складової Угоди про Асоціацію «Україна-ЄС».

Також проведені круглі столи за темами: «Зелена енергетика: стан та перспективи розвитку в Україні»;

«Розвиток природно-заповідного фонду та інших елементів екомережі в контексті євроінтеграційних процесів»;

«Освіта в інтересах сталого розвитку, сталі державні закупівлі та інші важливі чинники розвитку «зеленої економіки» в Україні»;

«Поводження з відходами в Україні: проблеми та перспективи»;

«Україна і створення морських охоронюваних районів в Антарктиці».

Пленарне засідання:

«Муніципальні природоохоронні програми, як шлях до забезпечення екологічно збалансованого розвитку»;

«Синергізм міжнародних хімічних конвенцій (Базельська, Ротердамська, Стокгольська, Мінаматська): плани дій України для просування та розвитку цілей хімічної безпеки»;

«Розвиток мережі Орхуських інформаційних центрів як утвердження екологічної демократії в Україні»;

«Охорона вод та раціональне використання водних ресурсів: сучасний стан та перспективи»;

«Методи і форми просвітницької роботи щодо популяризації сталого споживання як інструмент розвитку екологічної освіти та виховання в закладах освіти»;

«Моніторинг довкілля як інструмент отримання достовірної інформації для прийняття рішень»;

«Організація волонтерської діяльності на територіях природно-заповідного фонду»;

«Участь України в новій глобальній угоді щодо зміни клімату»
п.8 Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації діяльності Мінприроди України та Міністра, роз’яснення через ЗМІ позиції та заходів Мінприроди України з вирішення питань охорони навколишнього природного середовища, підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності Мінприроди стосовно поліпшення екологічної ситуації в Україні

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

оприлюднення на офіційному веб-сайті та в соціальних мережах Мінприроди України відповідної інформації та поширення її серед ЗМІ

Забезпечується висвітлення діяльності Мінприроди через засоби масової інформації шляхом надання коментарів, інтерв’ю, проведення брифінгів та прес-конференцій з актуальних питань екологічної політики України.

Міністр екології та природних ресурсів України І. Шевченко проінформував громадськість про здобутки Мінприроди за 100 днів роботи: реформи, які вже були проведені; проекти, які знаходяться в стадії реалізації, а також плани на найближчий час.

Для підвищення рівня поінформованості населення щодо діяльності міністерства, ведеться інформаційно-роз’яснювальна робота, у тому числі через ЗМІ, стосовно екологічної ситуації в Україні, позиції Мінприроди з вирішення питань охорони навколишнього природного середовища. За І півріччя поточного року для представників ЗМІ надано 61 коментар
п.9 Забезпечення реагування на критичні зауваження ЗМІ та громадськості на адресу Уряду та органів виконавчої влади

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

опрацювання критичних зауважень ЗМІ та громадськості на адресу Уряду та органів виконавчої влади

Забезпечувалося відповідне реагування на критичні публікації, оприлюднені у засобах масової інформації. У І півріччі 2015 року на веб-сайті Мінприроди, у рубриці «Реагування на критику», оприлюднено 1 роз’яснення на критичні зауваження, розміщені в ЗМІ, такої тематики: щодо втрати контролю держави у сфері екології, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської АЕСп.11 Забезпечення адміністрування та змістового наповнення офіційного веб-сайту Мінприроди України

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

адміністрування та змістовне наповнення офіційного веб-сайту Мінприроди України

Для широкого інформування населення про діяльність Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів, на веб-сайті міністерства в рубриці «Новини» з початку року розміщено 327 інформаційних повідомленьп.12 Організація роботи з інформування споживачів про безпеку органічних продуктів харчування

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

просвітницько-інформаційні заходи направлені на інформування споживачів про безпеку органічних продуктів харчування

За підтримки Мінприроди 19.03.2015 відбулась конференція «Органічне рослинництво-2015», яка стала 5-тою конференцією із серії міжнародних конференцій «Розвиток органічного сектору в Центральній\Східній Європі та країнах Центральної Азії»п.13 Розроблення і впровадження механізму залучення громадськості до процесу екологічної освіти, освіти для сталого розвитку, екологічної просвіти та виховання

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

проведення заходів за участю громадськості спільно з Державною екологічною академією післядипломної освіти та Управління і Громадською радою при Мінприроди України

Протягом І півріччя 2015 року за участю Міністра екології та природних ресурсів України, інших представників міністерства проводились брифінги та прес-конференції з питань реалізації державної природоохоронної політики, закрема: здобутки Міністерства за 100 днів роботи, реформи, які вже були проведені, проекти, які знаходяться в стадії реалізації та плани на найближчий час.

Також проводились зустрічі:

- Міністра І .Шевченка з активістами-екологами з питань «санітарних рубок» лісів;

- Міністра І. Шевченка та делегації ЄС з представниками екологічних громадських організацій;

- керівництва Мінприроди з громадськими організаціями щодо екологічних наслідків збройного конфлікту на Донбасі
п.14 Розміщення на офіційному веб-сайті органів виконавчої влади та у засобах масової інформації матеріалів про діяльність в галузі охорони навколишнього природного середовища

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

розміщення на офіційному веб-сайті Мінприроди України та у ЗМІ інформаційних матеріалів

З метою інформування широкого кола громадськості про діяльність Мінприроди на постійній основі інформаційні матеріали надсилаються для розміщення на Урядовому порталі та на шпальтах провідних ЗМІп.15 Проведення навчально-просвітницьких акцій, спрямованих на впровадження моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

проведення навчально-просвітницьких акцій серед школярів та студентів, таких як «Зелені ВУЗи – увага розпаковка», «Я і довкілля» тощо

Пунктом 21 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»  здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів, тощо  за рахунок коштів загального фонду бюджету призупинено. У зв’язку з цим заходи не проводилисьп.16 Проведення просвітницької кампанії із залученням засобів масової інформації щодо підвищення рівня енерго- та ресурсозбереження

упродовж

року


Департамент організаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міністра

розміщення інформаційних матеріалів по темі на офіційному веб - сайті, в соціальних мережах Мінприроди та поширення її серед ЗМІ, проведення просвітницьких заходів, таких як «Економ світло», «Бережи воду» тощо серед громадськості

Проводилась робота з розміщення інформаційних матеріалів відповідної тематики на офіційному веб – сайті, в соціальних мережах Мінприроди, через ЗМІ. За участі представників громадськості організовувалось проведення тематичних просвітницьких заходів: «Економ світло», «Бережи воду», «Година Землі», «Обійми дерево», «Зробимо Україну чистою» тощо
Завдання 0512 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища, фінансова підтримка підготовки наукових кадрівп.19 Забезпечення організації підготовки наукових кадрів

упродовж року

Управління роботи з персоналом

підготовка аспірантів

У IІ кварталі 2015 у Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління навчалися 4 аспіранти очної форми навчання, 5 аспірантів заочної форми навчання та 1 здобувач першого року навчанняп.20 Організаційне забезпечення формування проекту Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2016 рік (за науковою частиною бюджетної програми КПКВ 2401040)

II квартал

Департамент економіки та фінансів

план науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 2015 рік (за науковою частиною бюджетної програми КПКВ 2401040)

Через скорочення фінансування видатки на прикладні науково-дослідні розробки з пріоритетних напрямів природоохоронної діяльності у 2015 році не плануютьсяп.21 Координація та контроль ходу виконання Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (за науковою частиною бюджетної програми КПКВ 2401040)

постійно

Департамент економіки та фінансів

забезпечення дотримання умов укладених договорів

У 2015 році виконання прикладних наукових розробок з пріоритетних напрямів у природоохоронній сфері не плануєтьсяп.22 Забезпечення діяльності Науково-технічної ради Мінприроди України, виконання функцій секретаря її засідань


постійно

Департамент економіки та фінансів

організація засідань Науково-технічної ради Мінприроди України

Наказом Мінприроди від 19.06.2015 № 198 оновлено склад Науково-технічної ради та 06.07.2015 року проведено засідання, на якому розглядались питання:

- про затвердження рішень секцій щодо заключних звітів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – НДДКР) за бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів», виконаних на замовлення Мінприроди;

- про розгляд планів НДДКР наукових установ для фінансування з Держбюджету України у 2015 році за бюджетною програмою КПКВК 2401040 «Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів»

Завдання 0513 Забезпечення здійснення управління у сфері екології та природних ресурсів, експертиза та державна реєстрація препаратівп.24 Узагальнення інформації відповідальних виконавців природоохоронних заходів - структурних підрозділів центрального апарату Мінприроди України та урядових органів, визначених наказом Мінприроди України, щодо річної звітної інформації про використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для подання її Мінфіну України та Мінекономрозвитку України

березень

Департамент економіки та фінансів

річна інформація про використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

Підготовлено і надано Мінфіну та Мінекономрозвитку інформацію про виконання у 2014 році Плану природоохоронних заходів та використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів»п.25 Забезпечення попереднього розгляду запитів про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів та узагальнення пропозицій відповідальних виконавців для подальшого розгляду та відбору робочою групою Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для фінансування

постійно

Департамент економіки та фінансів

план природоохоронних заходів за бюджетною програмою Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до вимог Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженого наказом Мінекоресурсів від 21.05.2002 № 189, розгляд запитів про виділення коштів з Державного фонду на поточний рік здійснюється постійно.

З початку року опрацьовано 228 запитів про виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Пропозиції відповідальних виконавців узагальнено та подано на розгляд Робочої групи з відбору природоохоронних заходів. За результатами відбору сформовано Плани природоохоронних заходів за бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2015 рік (за загальним та спеціальними фондами державного бюджету), які погоджено з Мінфіном в установленому порядку
п.26 Фінансовий супровід питань, пов’язаних з виконанням Мінприроди України Угоди про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України»

постійно

Департамент економіки та фінансів

фінансова та бюджетна звітність про використання бюджетних коштів

Розроблено Порядок планування заходів щодо реалізації програми допомоги Європейського Союзу, який затверджено наказом Мінприроди від 13.02.2015 № 23.

Узагальнено пропозиції відповідальних виконавців та подано на розгляд Робочої групи з відбору природоохоронних заходів.

За результатами рішень Робочої групи, сформовано План заходів щодо реалізації програми допомоги Європейського Союзу на 2015 рік, який надіслано на погодження Мінфіну листом від 24.06.2015 № 5/3-11/7532-15Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал