Звіт про наукову та науково-технічну діяльність у 2016 році (прізвище, ім’я, по батькові) КафедраСкачати 87.57 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір87.57 Kb.
ТипЗвіт
Додаток 1

Індивідуальний звіт про наукову та науково-технічну діяльність у 2016 році

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Кафедра


Посада (завідувач, професор, доцент, старший викладач, асистент, докторант, аспірант, інше)

Рік народження

Роки роботи на кафедрі

Науковий ступінь (доктор наук, кандидат наук, без ступеня), рік захисту

Вчене звання, рік присвоєння

Вибрати одне: 1) штатний працівник, 2) зовнішній сумісник, 3) внутрішній (університетський) сумісник, 4) працівник за договором цивільно-правового характеру.

1. Участь у науково-дослідній тематиці кафедри:

1.1. Тема, що фінансується за кошти держбюджету: шифр теми, назва, обсяг фінансування, дата початку та завершення теми, результат виконаної роботи (до семи рядків). Вибрати одне: 1) фундаментальні дослідження, 2) прикладні дослідження, 3) прикладні розробки, 4) збереження наукових об'єктів, що становлять національне надбання, 5) міжнародні наукові заходи.

1.2. Тема за рахунок коштів замовника (спеціальний фонд): шифр теми, назва, обсяг фінансування, дата початку та завершення теми, результат виконаної роботи (до семи рядків). Вибрати одне: 1) наукові, науково-технічні роботи за державними цільовими програмами, 2) наукові, науково-технічні роботи за державною цільовою програмою "Наука в університетах", 3) науково-технічні роботи за державним замовленням, 4) наукові, науково-технічні роботи за проектами міжнародного співробітництва, тобто гранти, наукові проекти (країна, установа, документ про співробітництво і термін його дії, практичні результати), 5) наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами, 6) наукові, науково-технічні роботи за міжнародними госпдоговорами, 7) фундаментальні дослідження, 8) дослідження за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень.

1.3. Тема виконана в межах робочого часу: шифр теми, назва, обсяг фінансування, дата початку та завершення теми, результат виконаної роботи (до семи рядків). Вибрати одне: 1) фундаментальні дослідження, 2) прикладні дослідження, 3) прикладні розробки.

2. Зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та пріоритетний тематичний напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942 (один викладач може вибрати лише один пріоритетний напрям і в ньому лише один пріоритетний тематичний напрям).

3. Наукове керівництво (консультування) захищеними дисертаціями аспірантів, здобувачів, докторантів (прізвище, тема дисертації, спеціальність, шифр, дата захисту, установа де пройшов захист, рік закінчення аспірантури, докторантури).

4. Захист власної дисертації кандидата або доктора наук за звітний період (прізвище керівника/консультанта, тема дисертації, спеціальність, шифр, дата захисту, установа де пройшов захист, рік закінчення аспірантури/докторантури).

5. Результативні показники виконання наукових, науково-технічних робіт

5.1. Роботи, відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки

5.2. Роботи, відзначені міжнародними нагородами

5.3. Створено науково-технічної продукції (видів виробів):

5.3.1. Нової техніки (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.3.2. Нових технологій (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.3.3. Нових матеріалів (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.3.4. Сортів рослин та порід тварин (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.3.5. Методів, теорій (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.3.6. Інше (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.4. Впроваджено науково-технічної продукції у виробництво, створеної у відповідні періоди:

5.4.1. Нової техніки (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.4.2. Нових технологій (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.4.3. Нових матеріалів (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.4.4. Сортів рослин та порід тварин (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.4.5. Методів, теорій (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.4.6. Інше (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.5. Впроваджено науково-технічної продукції у навчальний процес, створеної у відповідні періоди:

5.5.1. Нової техніки (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.5.2. Нових технологій (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.5.3. Нових матеріалів (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.5.4. Сортів рослин та порід тварин (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.5.5. Методів, теорій (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.5.6. Інше (вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями і розробками, 3) за дослідженнями і розробками, що виконувалися за рахунок коштів замовників, 4) за роботами у межах кафедральної тематики).

5.6. Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій та/або їх складових. Заповнити форму згідно додатку 4.

5.7.Опис найбільш ефективної розробки. Заповнити форму згідно додатку 5.

6. Наукові праці (бібліографічний опис згідно з державним стандартом):

6.1. Наукові праці у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, або для соціо-гуманітарних дисциплін Copernicus.

6.1.1. Cтатті у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science (вказати IF), Scopus (вказати SJR, SNIP), або для соціо-гуманітарних дисциплін Copernicus (вказати ICV). Без наведення показників IF, SJR, SNIP, ICV статті не зараховуються. Вказати веб-адресу електронної версії, кількість обліково-видавничих аркушів, і вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями, 3) в межах кафедральної тематики.

6.1.2. Cтатті прийняті редакцією до друку у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science (вказати IF), Scopus (вказати SJR, SNIP), або для соціо-гуманітарних дисциплін Copernicus (вказати ICV). Без наведення показників IF, SJR, SNIP, ICV статті не зараховуються. Вказати веб-адресу електронної версії, кількість обліково-видавничих аркушів, і вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями, 3) в межах кафедральної тематики.

6.1.3. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу, імпакт-фактор

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

Статті, прийняті редакцією до друку

1

6.2. Монографії (вказати кількість обліково-видавничих аркушів, наявність грифу і вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями, 3) в межах робочого часу);

6.3. Підручники, навчальні посібники (вказати кількість обліково-видавничих аркушів і вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями, 3) в межах робочого часу);

6.4. Статті в інших закордонних виданнях (кількість обліково-видавничих аркушів, і вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями, 3) в межах кафедральної тематики);

6.5. Статті у фахових виданнях України (вказати ISSN за наявності, кількість обліково-видавничих аркушів, і вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями, 3) в межах кафедральної тематики);

6.6. Статті в інших виданнях України (кількість обліково-видавничих аркушів, і вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями, 3) в межах кафедральної тематики).монографії (вказати кількість обліково-видавничих аркушів, наявність грифу і вибрати одне: 1) за фундаментальними дослідженнями, 2) за прикладними дослідженнями, 3) в межах робочого часу);

6.7. Кількість цитувань у виданнях які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science (вказати IF), Scopus (вказати SJR, SNIP), або для соціо-гуманітарних дисциплін Copernicus (вказати ICV). Без наведення показників IF, SJR, SNIP, ICV цитування не зараховуються;

6.8. Кількість цитувань у виданнях які включені до інших міжнародних наукометричних баз даних, вказати яких (крім РИНЦ).

7. Участь у наукових заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах) та виставках. Вказати назву, місце проведення і дату та зазначити всеукраїнські чи міжнародні.

8. Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт:

8.1. Заявки на видачу охоронних документів, з них патентів на винаходи (автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник, вказати в Україні чи за кордоном)

8.2. Отримано охоронних документів, з них патентів на винаходи, відкриття (автори, назва, вказати в Україні чи за кордоном)

8.3. Продано ліцензій

9. Інноваційна інфраструктура – елементи інноваційної інфраструктури, створені за звітній період (бізнес-інкубатори, технопарки, наукові парки, інше)

10. Наукова робота студентів

10.1. Прізвища та ініціали, факультет, курс студентів які брали участь у виконанні наукової роботи, вибрати одне: 1) оплата праці із загального фонду бюджету, 2) оплата праці із спеціального фонду бюджету, 3) без оплати

10.2. Керівництво студентами переможцями олімпіад, які одержали нагороди (вказати всеукраїнські олімпіади чи міжнародні)

10.3. Керівництво студентами учасниками та переможцями (зазначити перемогу) конкурсів студентських НДР (вказати всеукраїнські конкурси чи міжнародні).

10.4. Статті опубліковані за участю студентів (тези не включати).

10.5. Доповіді студентів на студентських конференціях (вказати назву, місце проведення і дату).

11. Інше.


Дата
Виконавець _______________ ініціали, прізвище

(підпис)


Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри _________________, протокол № ___ від ___ листопада 2016 року
Завідувач кафедри _______________ прізвище, ініціали

(підпис)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал