Звіт про методичну роботу за 2014-2015 н р. Знати по-справжньому це означає змінюватися під впливом цього знання. Е. де МеллоСторінка1/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.58 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3
Звіт про методичну роботу за 2014-2015 н.р.
Знати по-справжньому – це означає

змінюватися під впливом цього знання.

Е. де Мелло
У 2014-2015 навчальному році методична робота в ліцеї здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по ліцею №76 від 01.09.2014 р. “Про затвердження структури та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею в 2014-2015 н.р.”

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми “Особистісно-розвивальне навчання як умова розвитку життєвих компетенцій учнів та виконання таких завдань: • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, класів з поглибленим вивченням навчальних предметів, організації навчання за системою РН, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО учителів-предметників, творчих груп учителів, проведення методичних тижнів, декад;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів.

 

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор ліцею, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники методичних об’єднань ліцею та творчих груп учителів.Основні завдання методичної ради на 2014 – 2015н. р. :

 • Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

 • Створити належні умови для адаптації до навчання в основній школі учням 5-го класу.

 • Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.

 • Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.

 • Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.

 • Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.

 • Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.

 • Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.

 • Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

 • Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи реалізації науково-методичної проблеми Особистісно-розвивальне навчання як умова розвитку життєвих компетенцій учнів (узагальнюючий етап);

- схвалення авторських та адаптованих програм з предметів, курсів за вибором, факультативів, гуртків;

- Педагогічний марафон та погодження графіка його проведення;

- підготовка та проведення педагогічних рад:


 • Завдання педагогічного колективу на 2014-2015 н.р.

 • Про адаптацію учнів 5-х класів (матеріали психолого-педагогічного консиліуму);

 • Про організацію навчально-виховного процесу в 7-х класіах у зв’язку з впровадженням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

 • Формування в учнів життєвих компетенцій під час вивчення математики та предметів освітньої галузі ”Технології” шляхом використання методів особистісно-розвивального навчання.

- організація та здійснення тематичного обліку знань учнів. Форми тематичних атестацій;

- аналіз результатів моніторингових досліджень рівня знань з базових дисциплін (вересень-грудень-травень);

- аналіз результативності виступу учнів у ІІ (районному) та ІІІ (міському) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін;

- аналіз результативності виступу учнів у І (районному) та ІІ (міському) етапах конкурсу-захисту учнівських наукових робіт МАН;

- підведення підсумків методичної роботи за 2014-2015 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2015-2016 н.р.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, семінарів, інших методичних заходів.

У ліцеї працює 8 методичних об’єднань учителів-предметників. Затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали МО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, відбірного етапу МАН, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Діяльність методичного об’єднання вчителів української мови та літератури у 2013-2014 навчальному році була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Уряду України, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови та літератури у 2014-2015 навчальному році, виконання державних програм викладання предмета, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу.

Основна мета навчання рідної мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами рідної мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетенції. Впродовж п’яти років ( 2010 - 2015) методичне об’єднання вчителів української мови та літератури через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над реалізацією проблеми: «Можливості застосування розвиваючих технологій на уроках української мови та літератури», яка тісно пов’язана з методичною темою ліцею «Особистісно-розвиваюче навчання як умова шкільного розвитку життєвих компетенцій учня». Для досягнення основної освітньої мети застосовували комунікативно-функціональний та особистісно зорієнтований, соціокультурний і комунікативно-діяльнісний підходи до навчання рідної мови. Об’єктом дослідження протягом навчального року було питання: обдарований учень, інноваційні технології навчання, формування практичних умінь і навичок із подальшим впровадженням цих технологій у практику.

Робота з учнями реалізовувалася в різних аспектах: • науково-теоретичному, що передбачає шляхи формування наукового світогляду учнів;

 • науково-практичному – розробка та апробація інструментарію, необхідного для творчої співпраці вчителя і учнів;

 • народознавчому, що пов'язаний з організацією та проведенням заходів, спрямованих на вивчення культури, звичаїв і традицій рідного краю;

 • літературно-краєзнавчому, що містить організацію та проведення пошуково-дослідної діяльності учнів з літературного краєзнавства;

 • аспекті роботи з обдарованими дітьми, що реалізується в залученні учнів до творчої пошуково-дослідної діяльності на уроках і в позаурочний час.

Протягом навчального року були проведені такі заходи:

1. Заходи, присвячені видатним письменникам України.

Вересень: • 245 років від Дня народження І. П. Котляревського. Випуск стіннівки та обговорення радіогазети;

 • річниця з Дня народження О. П. Довженка (120 років). Перегляд документальних кінофільмів про життя і творчість митця та художніх фільмів, створених кінорежисером;

 • 150 років від Дня народження М. М. Коцюбинського. Перегляд кінофільму С. Параджанова «Тіні забутих предків», відкритий урок, проведений Мащенко В. В. у 10 класі.

Листопад:

 • 220 років від Дня смерті Г. С. Сковороди. Літературний вечір.

 • 180 років від Дня народження Марка Вовчка. Літературні читання.

Березень:

 • річниця з Дня народження Т. Г. Шевченка. «Заповіт» різними мовами (польська, болгарська, румунська, італійська, французька, іспанська, німецька, японська, китайська) у виконанні учнів ліцею звучав зі шкільного радіо у ліцеї. А читання поезії «Заповіт» на міському святі було доручено таким учням ліцею: Шевченко Софії (7-Б кл.), Катревичу Данилу (7-В кл.) та Бідзілі Анні (10 клас). 18.03.2015р. у ліцеї відбувся конкурс читців поезій Т. Г. Шевченка, а ліцей на районному конкурсі захищала Єфетова К., учениця 11-Б класу. У 5 класі вчитель Бех Л. А. провела літературне заняття «Шевченківська абетка».

2. Круглий стіл вчителів української мови та літератури у присутності адміністрації ліцею за проблемною темою ліцею та кафедри:«Виховання компетентного обдарованого учня шляхом упровадження інноваційних технологій та втілення векторного моделювання в системі проектно-впроваджувальної діяльності на уроках української мови та літератури». Заслуховувалися доповіді Хоменко О. І., Граждан Г. Г., Мащенко В. В., вчителів кафедри.

3. Робота з обдарованими дітьми:

 • У І (шкільному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури брали участь 29 учнів ліцею. Призові місця посіли 12 школярів, які були рекомендовані для участі в ІІ етапі (районному) Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури.

Призерами ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (08.11.2014р.) стали 8 учнів ліцею.

Секція української мови та літератури наукого товариства «Спектр» плідно продовжувала роботу. Мета роботи: виявлення обдарованих дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.Завдання педагогів полягає в тому, щоб створити такі умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

Призерами І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (13.12.2014р.) стали 13 учнів, 8 з них стали призерами ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України

18 березня в ліцеї відбувся конкурс читців, присвячений Всесвітньому Дню Поезії. Дванадцять конкурсантів демонстрували журі свої ораторські здібності. Та виявилося, що учні вміють не тільки гарно декламувати, але й самі пишуть вірші. Отож половина учасників познайомила слухачів саме з власними віршами! Тому, коли визначали переможців конкурсу, премії розподілилися наступним чином: серед учнів, які виконували власні вірші, І місце розподілили учні 7-В класу Старостенко Василь, та учениця 8-Б класу Саділова Катерина. ІІ премію здобули Солярик Яна (6-В), Панасюк Тоня (6-В), Шевченко Софія (7-Б). ІІІ премію отримав Смірнов Нікіта (7-Б). Серед учнів, які декламували вірші різних авторів, І премію отримала Яловенко Альона (9-А), ІІ премію – Софієнко Дмитро (10 клас), Раденко Яна (8-А), Оніщенко Дмитро (7-Б), Назарова Дар’я (7-Б), Ткачов Даніїл (5-Б).

У квітні 2015р. на районному конкурсі власних поезій «Поетична весна» честь ліцею захищали учні:


 • Солярик Яна (6-В кл.) «Я хочу миру в Україні». Вчитель Хоменко О. І.

 • Панасюк Антоніна (6-В кл.) «Зозуля». Вчитель Хоменко О. І.

 • Шевченко Софія (7-Б кл.) «Київ». Вчитель Граждан Г. Г.

 • Старостенко Василь (7-В кл.) «Пам’яті небесної сотні».Вчитель Граждан Г. Г.

 • Саділова Катерина (8-Б кл.) «Війна забрала в нас майбутнє». Вчитель Сторож О. В.

Щорічно проводиться Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика. В ІІ етапі (районному) призові місця посіли такі учні ліцею:

 • Шаламберідзе Марія (9-А кл.) ІІІ місце. Вчитель Мегедь І. А.http://lms144.at.ua/_nw/4/34242986.jpg

Калатур Анастасія (10 кл.) ІІ місце. Вчитель Мащенко В. В.

 • Кравченко Влада(11-Б кл.) ІІ місце. Вчитель Хоменко О. І.

В ІІІ етапі (міському) брали участь Калатур Анастасія та Кравченко Влада, де посіли також призові місця.

Отже, протягом 2014-2015н.р. учні ліцею брали активну участь у різноманітних олімпіадах, літературних конкурсах, що свідчить про бажання дітей реалізовувати свої здібності, вивчати українську мову, бути гідними громадянами рідної країни. Порівняно з минулим роком кількість переможців збільшилася. Кількість переможців свідчить про добросовісну роботу вчителів-словесників. 1. До витоків народних (народознавчі заходи):

 • Свято Покрова  відзначають ще й як День українського козацтва. Саме на це свято в ліцеї щорічно проводиться захід під назвою «Козацькі розваги». Маленькі, але справжні козаки – найкращі представники 5-8 класів, змагалися у спритності та демонстрували свій інтелект, знання українських творів та свої різноманітні таланти. Жоден не лишився без підтримки класів. А нагородою для переможців стала справжня булава, яку привезли з Хотинської фортеці. Конкурс проводився для 5-6 класів та для 7-8 класів. Якщо хочете побачити головний приз конкурсу –булаву з Хотина – завітайте до 5-В та до 7-В класів. Саме там вчаться справжні нащадки козацького роду – переможці конкурсу«Козацькі розваги – 2014!»http://lms144.at.ua/_nw/3/05482537.jpghttp://lms144.at.ua/_nw/3/37221199.jpg

 • Маруся Чурай – душа української пісні! Народилася вона на Полтавщині, батько її був героєм – він разом з Богданом Хмельницьким визволяв рідну Україну. А сама дівчина мала особливий талант –  складала пісні. Вони подобалися всім – їх вчили, співали. В піснях цих все  життя, всі  мрії та сподівання українського народу. І жартівливі, і ліричні, і героїчні…Хто ж не знає «За світ встали козаченьки», «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці». Її пісні живуть і сьогодні. І їх із задоволенням виконують діти. До  390-ї річниці від дня її народження в ліцеї відбувся концерт української народної пісні. Участь у ньому брали учні початкової та старшої школи, які довели, що найбільш співуча мова у світі – українська, найкращі пісні – українські, а українці  - співуча нація!http://lms144.at.ua/_nw/4/38182266.jpg

 1. Зустрічі з сучасними письменниками:

 • Зустріч учнів 5-х класів із письменницею Зіркою Мензатюк 27 квітня 2015р.  Письменниця розповіла про неймовірно захоплюючі речі, а саме: про героїв із цікавими іменами, фантастичні пригоди дітей, святині України.У своїх творах Зірка пише про вічні цінності українського народу. «Без них життя втратило б свої найяскравіші барви, тому бережімо їх», – говорить письменниця.  Також вона розповіла про художників, які ілюстрували книги, і  твори, що публікувалися у США,  Словаччині, Польщі.Твори Зірки – розважальні і пригодницькі, з динамічними і захоплюючими сюжетами, але саме вони спонукають читача замислитись, усвідомити певні моральні, суспільні орієнтири, допомагають вирішувати життєві проблеми, збагачують знаннями.Бажаючі придбали книги й отримали автограф із її рук.http://www.grani-t.com.ua/img/objects/201211/11149.jpg

 • Ця зустріч дійсно довгоочікувана. До ліцею завітав поет двох століть - Дмитро Павличко – поет від Бога, людина рідкісного обдарування, який відгукується на злободенні теми та відчуває пульс доби. За визначний особистий внесок у розвиток української літератури, створення вершинних зразків поетичного слова, плідну державницьку і політичну діяльність Д.Павличку присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави (2004), нагороджено орденом «За заслуги» III ст. (1997), орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (1999) та IV ст. (2009).Незважаючи на поважний вік, поет залишається молодим душею, активним громадським діячем й, водночас, прагне змалювати красу світу та людських почуттів.Між гостем та учнями ліцею відбувся цікавий діалог про події в Україні (Революція гідності) і сьогодення (війна на сході України).Учні читали вірші поета та виконали пісню на його слова «Два кольори». Дмитро Васильович прочитав декілька поезій із збірки «Вірші з майдану» та залишив учням та вчителям у подарунок збірки власних поезій з автографами.Педагогічний та учнівський колективи щиро вдячні поету за цікаву зустріч, сповнену теплом та щирістю, і в переддень 85-річного ювілею щиро побажали Дмитру Васильовичу міцного здоров'я на довгі роки, невичерпної енергії, оптимізму та натхнення для подальшої літературної та громадської діяльності.

6. Марафон педагогічної майстерності уроків.

Впродовж п’яти років методичне об’єднання вчителів української мови та літератури працювало над реалізацією проблеми: «Можливості застосування розвиваючих технологій на уроках української мови та літератури», тому вчителі кафедри залюбки взяли участь у «Марафоні », на яких узагальнили досвід та майстерність з теми. Через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи педагоги ділилися власним досвідом з колегами.7. Участь у конкурсі «Учитель року».

Сторож О. В., вчитель вищої категорії, взяв активну участь у районному конкурсі «Учитель року». Тема уроку: «Іван Франко. Поема «Іван Вишенський». Історична правда та художній вимисел: постать українського мислителя ХVII ст. і художній образ у творі. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу». Посів ІІІ місце.8. Участь у конкурсі «Альбус 2015».

У січні місяці серед учнів 5, 6, 7, 8 ,9 класів був проведений Всеукраїнський конкурс з української мови та літератури «Альбус 2015». До речі, учні гуманітарних класів, які поглиблено вивчають українську літературу, складали тести і з цього предмета. На основі результатів ліцеїстам були присуджені нагороди й Дипломи лауреатів, згідно з принципами, що містяться у правилах.

Школярі та вчителі з великим задоволенням брали активну участь в проведенні заходів, які відбувалися протягом навчального року. У всіх заходах учні ліцею показали себе здібними, талановитими, обдарованими. Діти люблять і шанують рідну мову. Проведення подібних заходів сприяє підвищенню мотивації до вивчення мови та літератури, допомагає збагнути значимість слова у житті, виховує почуття патріотизму, відповідальності, цілеспрямованості, наполегливості.

Протягом року на засіданнях методичного обєднання розглянуті такі питання:


 • Нормативні матеріали Міністерства освіти та науки України з української мови та літератури. Ознайомлення з Державними стандартами освіти;

 • Сучасний урок: який він?

 • Втілення векторного моделювання в системі проектно-впроваджувальній діяльності школи;

 • Опрацювання нової редакції Концепції профільного навчання;

 • Обдарований учень: який він?

 • Дитяча обдарованість як педагогічна проблема: вимір уроків словесності;

 • Система впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання в роботі з обдарованими дітьми;

 • Розвиток ініціативи та самостійності учнів;

 • Удосконалення форм і методів оцінювання навчальних компетентностей учнів;

 • Шляхи та методи розвитку творчих здібностей учнів у процесі навчання;

 • Творчий звіт вчителів, які атестувалися;

 • Групова робота на уроках філології;

 • Розвиток критичного мислення;

 • Використання мультимедійних технологій.

Засідання проводилися у вигляді круглих столів, прес-конференцій, дискусій, ділової гри.

Були проведені методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду (на початку навчального року кожен учитель презентував перспективний план роботи, план самоосвіти, а у квітні--травні підведені підсумки роботи кожного вчителя).Вчителями методобєднання за навчальний рік напрацьований дидактичний банк:

 • Виготовлення дидактичного матеріалу з української мови та літератури для 5 класу;

 • Виготовлення роздаткового матеріалу з літератури для 10 класу;

 • Тести для тематичного контролю навчальної діяльності учнів 5, 6 класів з української мови (за новим Державним стандартом);

 • Тести для тематичного контролю з української літератури для учнів 5, 6, класів (за новим Державним стандартом);

 • Різнорівневі картки для індивідуальної роботи для учнів;

 • Матеріали підготовки до ЗНО;

 • Уроки-проекти з мови та літератури (10 клас).

Крім досягнень, успіхів учителі мають проблеми та недоліки в роботі: значний обсяг матеріалу та мінімальна кількість годин (особливо у 9, 10, 11 класах з літератури); відсутність програмових творів з літератури у повному обсязі для 8-11 класів; низька мотивація навчання; недосконала система оцінювання знань учнів; недосконале володіння учнями сучасною літературною мовою; велика кількість граматичних, стилістичних помилок у власних письмових висловлюваннях.

Аналізуючи роботи учнів, учителями була проведена робота над класифікацією типових помилок.

На уроках словесності протягом року активно впроваджувалися новітні технології навчання. Вчителями були розроблені конспекти уроків для кожної паралелі із застосуванням інноваційних технологій. Найбільш досконалими є уроки з застосуванням проектного навчання, інтерактивних технологій, різнорівневої диференціації,групових форм роботи, проблемного навчання, ігрових методів. Уроки із застосуванням комп’ютерних технологій, перспективно-випереджувального навчання, саморозвиваючого навчання потребують подальшого вдосконалення.

Педагогічна Конституція Європи зазначає, що «високий професіоналізм і компетенції учителя спрямовуються на формування повноформатного суб’єкта європейського процесу – людини глибоких знань і культури, носія гуманістичної філософії, світогляду і моралі, національних і загальнолюдських цінностей, виховання вмінь потреби і прагнення її реалізації в європейському і світовому життєвому просторі»[10, стаття 6,4]

З огляду на це виникає потреба вдосконалення навчально-виховного процесу з метою створення оптимального освітнього середовища на уроках, що сприятиме самореалізації особистості. Тобто потрібна переорієнтація освіти зі знаннєвої парадигми на діяльнісну.

Таким чином, основна мета вчителів кафедри світової літератури в цьому навчальному році полягала у створенні на уроках світової літератури оптимальних умов для самореалізації особистості учнів, активізації їхньої творчої діяльності засобами комплексу різнорівневих завдань , розроблених на засадах особистісно орієнтованого підходу до навчання.

Згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти передбачалася реалізація чотирьох змістовних ліній: емоційно-ціннісної, культурологічної, літературознавчої і компаративної.

Методична проблемна тема, над якою працювало методичне об’єднання вчителів світової літератури в 2014-2015 навчальному році «Формування ключових компетентностей учнів на уроках світової літератури шляхом використання інноваційних технологій».На засіданнях методичного об’єднання були розглянуті такі питання:

«Розвиток обдарованості учнів у процесі вивчення світової літератури як важливий чинник особистісно зорієнтованого навчання»

«Кластер як один із методів формування критичного мислення школярів на заняттях зі світової літератури»

«Діалог – гра – робота – торжество «Використання елементів методики ТРВЗ на уроках світової літератури»»

«Застосування проектної технології у позакласній роботі»

Розвиваючи проектну діяльність, як індивідуальну, так і колективну вчителі світової літератури ставлять перед собою мету – формувати культорологічні компетентності учнів.Найцікавіші проекти:

 • До 120-річчявід дня народження М.Цвєтаєвої «Красною нитью рябина зажглась. Падали листья. Я родилась» (Шафранова А.В.);

 • Проект до 150-річчя А.П.Чехова «Якщо кожна людина на клапті землі своєї робила б усе, що вона може, якою прекрасною була б наша земля» (Шафранова А.В.);

 • Проект, присвячений творчості А.Конан Дойля «Щоб пізнати людство, треба вивчити людину» (Воробій О.Г.);

 • Проект, присвячений «Срібному століттю» російської поезії (Лагуш Л.А.)

Результатом роботи методичного об’єднання вчителів світової літератури є участь учнів в олімпіадах та МАН.

Переможцями ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови стали 6 учнів, з світової літератури – 6 учнів;4 учні стали переможцями І (районного) та 2 – переможці ІІ (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських наукових робіт МАН.

Упродовж навчального року вчителі-словесники провели 5 позакласних заходів:

мовно-літературний КВК в 6 класі. (Лагуш Л.А.);

конкурс-вікторину в 9 класі. (Шафранова А.В.);

свято романсу в 10 класі. (Лагуш Л.А.);

конкурс на кращу рекламу літературного твору в 5 класі.(Лагуш Л.А.);

акторська постанова і показ улюбленого епізоду з вивчених творів у 7 - 8 класах.(Воробій О.Г.)

Проведено 5 екскурсій (Музеї Київа, Умані, Камянець – Подільського, заповідник Китаїво,зустріч із письменником, журналістом Романом Колядою у бібліотеці ім. М.Реріха), 2 походи у театр:«Дивний замок» і театр російської драми ім. Л.Українки.

Перспективи розвитку

З метою активізації процесу самореалізації особистості продовжити і вдосконалювати роботу таким чином, щоб були реалізовані всі складові літературного компонента, тобто простежувалися емоційно-ціннісна, літературознавча і компаративна змістовна лінія літературної освіти.

Урізноманітнити діяльність на всіх етапах навчання:


 • під час пояснення навчального матеріалу (демонстрація, енциклопедія, програми, схеми, кіноверсії, віртуальні екскурсії до музеїв, презентації PowerPoint);

 • під час закріплення, повторення, (тренінги) проміжні тестування;

 • у самостійній роботі учнів (робота над проектами, алгоритми);

 • під час проведення контролю знань, умінь і навичок (захист проектів);

 • під час виконання домашніх завдань (створення буклетів, 3-D книг, інтерактивних плакатів).

Активно використовувати технології проектів, квестів, веб-квестів, літературного портфоліо.

Продовжити роботу над проектом «Світові письменники на мапі України»

Активізувати позакласну роботу.

Використання запропонованих прийомів роботи, перехід на нові методи навчання гарантують успіхи учнів в конкурсному та олімпіадному русі на різних рівнях.

В 2014-2015 навчальному році методоб’єднання вчителів англійської завершили роботу над  темою «Можливості застосування розвивальних технологій навчання на уроках англійськоїмови», яка була спрямована на:

> Роботу вчителів над обраною методичною і фаховою темою;

>Підвищення професійного рівня;

> Роботу над змістом та методикою викладання за підручниками видавництва “Oxford”;

>Надання методичної допомоги  молодим вчителям;

> Роботу з обдарованими дітьми

Кожен вчитель англійської мови обрав методичну тему для самоосвіти, пов’язану з вивченням розвивальних технологій.

Протягом навчального року на засіданнях методоб’єднання вчителі обговорювали  доповіді  та знайомили колег  з доробкамина теми, над якими  вони працюють. 

   З метою підвищення професійного рівня вчителі брали участь в усіх семінарах, які відбувалися як в ліцеї, так і за його межами. Вчителі  є  слухачами та учасниками  «OxfordTeachersClub», який організований методистом видавництва «OxfordUniversityPress» Іриною Богаєвською.

У 2014-2015 навчальному році учні 6-А класу взяли участь у міжнародному змаганні видавництва «Macmillan» під назвою Short Story Writing Competition 2014-2015. Метою конкурсу було написання коротке художнє оповідання обсягом 500-1000 слівна тему «Спорт».

Учні 6-А класу написали оповідання та найкращі роботи було надіслано для участі в конкурсі. У конкурсі взяли участь Софія Брухаль, Ольга Горобець, Дмитро Літвінов та Анна Шипілова. Усього було понад 600 учасників в категорії до 12 років з різних країн світу. Робота Ольги Горобець, 7-А клас, увійшла в десятку найкращих. Дівчинка була нагороджена сертифікатом переможця, а також ЇЇ оповідання було надруковано в книзі для читання від видавництва «Macmillan». Ольга Горобець отримала 30 примірників цієї книги для себе і своїх однокласників. f:\7-a photos\img_20141226_111715.jpg

Учні, які не перемогли отримали сертифікати учасників.


27 січня 2015 року для учнів11-х класів вчителі кафедри англійської мови організували зустріч з представником видавництва‘Pearson’. Урок був проведений у формілекції-практикума. Під час підготовки до ЗНО учні мають певні труднощі у виконанні деяких завдань, а саме читання (READING) та використання мови (USEOFENGLISH). Тому на наше прохання представник видавництва‘Pearson’ на конкретних прикладах із завдань ЗНО дав учням практичні поради, як виконуват завдання швидко та вірно. Пояснила на що впершу чергу звертати увагу, щоб заощадити час і з мінімальною кількістю помилокв кластися в потрібний час.описание: d:\фотки\фотки лицей\зно pearson\20150127_133050.jpg

У лютому 2015 року у Ліцеї № 144 ім. Г. Ващенка вчителями англійської мови Тараненко О. Ю., Дмитришиною Є. О., Мирончук Я. І. був проведений Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Puzzle».

Зміст конкурсу складали завдання з англійської мови, літератури та історії, які були орієнтовані на логічне мислення, англійську культуру, ерудицію, а також, у певних випадках, на почуття гумору. c:\users\лена\desktop\school\puzzle 2014-2015\фото пазл\wssuo3skeom.jpg

Учні взяли участь у конкурсі «Puzzle» з великим захопленням і зацікавленістю. Після проведення конкурсу всі роботи учасників були відправлені до Творчої групи «Puzzle».

  З метою інтенсифікації навчання, аналізу та  вдосконалення змісту та методики викладання за підручниками видавництва Oxford  25 травня 2015відбулася зустріч з представниками OxfordUniversityPress, на якій   вчителі кафедри обговорювали  підбор підручників для 5-11 класів згідно навчальної програми (OxfordTeacher’sClub);

В рамках програми роботи з молодими  вчителями булла створена творча група. Швець Я.С. та Колега Т.Ю. упродовж навчального року консультували та надавали методичну допомогу молодих вчителів–Мирончук Я.І та Тараненко О.Ю.

У жовтні разом з учнями були створені творчігрупи, щодо підготовки до участі у І та ІІ етапах предметної олімпіади.

Одним з важливих факторів, які сприяють успішному навчанню іноземної мови є організація позакласної роботи. Саме позакласна робота стала доповненням до навчальної роботи на уроці, яка сприяє закріпленню та використанню учнями здобутих знань, розширенню світогляду.

26 вересня кафедра англійської мови відсвяткувала і провела захід присвячений Дню Європейських мов.

Великим досягненням та результатом плідної праці вчителів нашої кафедри є продовження участі у міжнародній програмі «OXFORD QUALITY PROGRAMME» разом з видавництвом OUP.c:\users\shvets\desktop\день європейських мов\відкритий урок до дня європейських мов\dscn0448.jpg

На засіданні методичного об’єднання в травні вчителі англійської мови проаналізували роботу м/о за 2014-2015 н. р. та провели діагностичне анкетування вчителів м/о з метою планування роботи на наступнийрік. Протягом року вчителі продовжували працювати за новими підручниками видавництва Oxford University Press та вивчали сучасні методики викладання англійської мови за підручниками цього видавництва.

На сучасному етапі розвитку системи середньої освіти України сформувалися нові типи шкіл – ліцеї, колегіуми, гімназії, спрямовані на розвиток і формування особистості. А тому характер освіти має бути розвивальним, особистісно орієнтованим. Завдання вчителя – переорієнтуватися у підходах до навчання, створити умови для позитивного розвитку, психологічного комфорту, творчої реалізації особистості.

Особливі завдання завжди стоять перед уроками математики. Психологи підкреслюють, що від рівня володіння матеріалом залежить розвиток інтелекту людини, увиразнення її неповторності. Знання, володіння ним, сам дидактичний матеріал, тематика творчих робіт забезпечують виховання працьовитості, справедливості, бережливого ставлення до природи.

Уміння логічно розмірковувати сприяє розвитку культури мислення, а саме таких його якостей як правильність, точність, чіткість та доказовість.

Математичну освіту в нашому ліцеї забезпечують п‘ять вчителів. Вчителі досвідчені, мають великий педагогічний стаж та методичну підготовку.Всі вчителі мають вищу категорію, 3- звання «старший вчитель», 2 -«вчитель-методист».Знаючи, що єдиний шлях, що веде до знань – це діяльність, вчителі кафедри прагнуть розвивати учнів. Навчити математики не можна нікого, навчитися – може кожен. Тому завдання кожного вчителя – докласти максимум зусиль, щоб дитина зрозуміла всю красу та привабливість цього предмета, відчула власні сили. Але творчого учня може створити лише творчий вчитель.

Цьому питанню були підпорядковані і теми самоосвіти кожного вчителя.

Розв’язування нестандартних задач на уроках математики у 8 класі (Величко А.М.)

Застосування інтеграла до обчислення площ фігур (Берлоус І.А.)

Впровадження ІКТ на уроках математики при вивченні графіків (Берлоус І.А.)

Розвиток логічного мислення та творчих здібностей учнів на уроках математики (Стрельчук Г.А.)

Додавання і віднімання звичайних дробів (Старостенко Л.А.)

Софізми в математиці (Стрельчук Г.А.)

Моніторинг навчальних досягнень учнів (Шаповал І.М.)

Свої розробки по даних темах вчителі висвітлювали на засіданнях методичних об’єднаннях.

Регулярно проводились засідання, на яких розглядались теоретичні питання,обговорювались відкриті уроки, проводився огляд методичної та науково- популярної літератури, умови та результати участі у різних математичних конкурсах, олімпіадах, МАНах.c:\users\berlous\desktop\фото школа\засідання метоб\dscn5556.jpg

c:\users\berlous\desktop\фото школа\засідання метоб\dscn5560.jpg

У 2014-2015 навчальному році вчителі математикиз застосуванням колективних, групових та індивідуальних форм роботи в рамках підведення підсумків роботи над темою ліцею «Особистісно-розвиваюче навчання як умова розвитку життєвих компетенцій учня» провели ряд відкритих уроків для вчителів ліцею.

Заплановані заходи протягом навчального року було виконано, крім того, учні ліцею взяли участь у позапрограмних олімпіадах з математики «Шкільні дні» та «Мультитест», які проводить Львівський інститут розвитку шкільної освіти. Олімпіади є цікавимдоповненням при освоєнніосвітніхпрограм, вносятьрізноманітність у систему занять, а також є зовнішнімджереломоцінкирівнязнаньучнів. У олімпіаді обов‘язково брали участь всі учні математичних класів, у інших класах – за бажанням. c:\users\berlous\desktop\фото школа\14 жов урок старостенко\dscn8434.jpg

Вчителі кафедри математики також взяли участь у огляді і виборя навчальних підручників для 7- класу.c:\users\berlous\desktop\фото школа\олімпус 9-11 класи осінь\dscn8455.jpg

Вчителі методоб‘єднання є науковими керівниками учнів-учасників шкільного наукового товариства «Спектр». Творчо вчителі підходять до підготовки учнів до шкільних, районних олімпіад, конкурсу-захисту учнівських робіт Малої Академії Наук. Ретельно готуючи під керівництвом вчителів наукові роботи, учні достойно захищають їх спочатку в ліцеї, а потім і на районному конкурсі, виборюючи призові місця. Шість учнів посіли призові місця на районному етапі МАН.f:\для моєї презентації\dscn8548.jpg

У І (шкільному) етапіолімпіади з математики виявили бажання і взяли участь 58 учнів 5-11 класів, з них 11 учнів нагороджено грамотами ліцею та 8 учнів (6 – 11 кл.) направлено на ІІ етап (районний) Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики.

За ініціативи учнів 8-х класів та вчителя математики Шаповал І.М., Величко А.М., Стрельчук Г.А.було проведено математичні змагання серед учнів ліцею «Розв’язування судоку», в яких учні продемонстрували не тільки математичні знання, логіку, а й вміння застосовувати їх на практиці.

f:\yyyy\img129.jpgg:\dcim\105nikon\dscn8624.jpg

Конкурсні задачі сприяють не схоластичному засвоєнню книжкових законів,а розвитку логічного мислення та кмітливості, підвищенню загального рівня ерудиції, здатності краще розуміти інші науки. Головна мета конкурсу – показати кожному учневі, що процес пошуку способу розв’язування математичної задачі може бути живим, захоплюючимі навіть веселим.g:\dcim\105nikon\dscn8633.jpgg:\dcim\105nikon\dscn8627.jpg

Досвід показав, що учні із великим задоволенням розв’язують завдання конкурсу, що вдало заповнюють вакуум між стандартними прикладами зі шкільного підручника й важкими, що вимагають спеціальних знань і підготовки, завданнями міських і районних математичних олімпіад. Завдяки участі в конкурсі багато учнів змінили своє ставлення до математики.

Також вчителями математики проведено педагогічну раду: «Формування в учнів життєвих компетенцій під час вивчення математики та предметів освітньої галузі«Технології» шляхом використання методів особистісно-розвивального навчання.

Враховуючи роботу вчителів математики протягом 2014-15 навчального року, можна стверджувати, що робота їх плідна, кропітка і багатогранна. Завдяки багаторічному досвіду роботи вчителів, досить успішно та професійно проводиться зріз знань учнів, на 100% виконані програми, проаналізоване питання якості знань.

Підсумком роботи кожного вчителя над методичною проблемною темою стали звіти та матеріали для практичного використання під час підготовки та проведення уроків.

Треба визначити, що шкільне методичне об’єднання в цьому році досягло добрих результатів. В порівнянні з минулим навчальним роком більша кількість дітей охоплена участю в позаурочних заходах, науковій роботі, олімпіадах, як шкільних, так і позапрограмних. Гарні результати показали учні 5-х класів під час проведення моніторингу з математики. • Проте є ще деякі недоліки в роботі ШМО, які заважають повністю реалізувати творчий потенціал вчителів для вирішення головної проблеми школи. Тому необхідно:

 • активніше застосовувати можливості сучасних технологій, які впливають на результативність, якість навчальної діяльності учня;

 • посилити роботу вчителів щодо підготовки обдарованих та здібних учнів до участі в районних олімпіадах та різноманітних конкурсах, конкурсах-захистах МАН;

 • активізувати творчу активність педагогів: запровадження в життя кращих надбань власного досвіду через створення, друкування власних методичних розробок, участі в заходах району, в різноманітних конкурсах;

 • активізувати роботу з учнями початкового рівня навчальних досягнень: з'ясовувати причини невдач учня та визначати шляхи виправлення ситуації;

 • організувати співпрацю з учнями, з їх батьками з питаньпідвищення якості навчальної праці школярів.

Природнича освіта наших учнів підпорядковувалася меті вільного та різнобічного розвитку особистості учня, забезпечення умов для самовизначення та самореалізації. Робота вчителів кафедри передбачає формування в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в довкіллі, її моральну відповідальність за збереження природи і цивілізації в цілому.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал