Звіт південного регіонального центру напрн україни про наукову та організаційну роботу у 2015 р. Південний регіональний центр напрн україниСкачати 390.53 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації18.12.2016
Розмір390.53 Kb.
1   2

Участь в розробці проектів нормативних актів

 1. Голова ПРЦ акад. Ківалов у якості депутата Верховної України виступив ініціатором 10 наступних законодавчих ініціатив: 1) «Про економічний експеримент на території міста Одеси»; 2) «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо реалізації норм Закону України« Про економічний експеримент на території міста Одеси »)»; 3) «Про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу »щодо визначення статусу юридичних клінік як суб'єктів надання безоплатної первинної правової допомоги»; 4) «Про медіацію»; 5) «Про внесення змін до Закону України« Про Конституційний Суд України »щодо удосконалення правового статусу, організації та порядку діяльності Конституційного Суду України; 6) «Про внесення змін до статті 171.2 Кодексу адміністративного судочинства України щодо виконання рішення Конституційного Суду України № 3-рп / 2015 від 8 квітня-2015»; 7) «Про внесення змін до статті 31 Кримінально-процесуального кодексу України (щодо удосконалення механізму здійснення кримінального провадження в суді першої інстанції)»; 8) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів житлового будівництва»; 9) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів житлового будівництва»; 10) «Про внесення змін до статті Регламенту Верховної Ради України (щодо уточнення окремих положень щодо присяги членами Вищої ради юстиції)».

   1. Члени ПРЦ також підготували 9 експертних висновків щодо проектів нормативно-правових актів:О.П. Подцерковний – два; Є.Л. Стрельцов - три; Тіщенко В.В. – один; Г.І. Чанишева - три ( більш детально в індивідуальних звітах);

3.2.2. За цей період було підготовлено 70 експертних висновків щодо складних питань правозастосовної діяльності, в тому числі для: Президента, центральних органів виконавчої влади; Конституційного суду України, Верховного суду України, Вищого Господарського суду України, Генеральної прокуратури України тощо: О.П. Подцерковний – 23; В.О.Туляков – один; О.І. Харитонова – три; Є.О. Харитонов – 39; Г.І. Чанишева – 4 (більш детально в індивідуальних звітах).

 1. Участь в організації та проведенні наукових заходів: конференцій, семінарів, «круглих столів» тощо ( всього 48).

4.1.За підтримки ПРЦ було проведено п’ять міжнародних конференцій: 1) Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку. Міжнародна науково-практична конференція, 14-15 лютого 2015 року, м. Херсон (Херсонський державний університет, Південний регіональний центр), 2015; 2) Гуманітарний та інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених. Міжнародна науково-практична конференція. Одесса (Міжнародний гуманітарний університет, Південний регіональний центр), 2015; 3) Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права, 20 квітня 2015 р., м. Одеса (НУ «Одеська юридична академія», Південний регіональний центр); 4) Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу та криміналістики. Міжнародний гуманітарний університет, Південний регіональний центр), 5 грудня 2015 р., Одесса; 5) Інформаційне забезпечення розслідування злочинів. Міжнародний круглий стіл, 29.05.2015. (Національний університет «Одеська юридична академія», Південний регіональний центр НАПрН, Одеса,).

4.2.За участі членів ПРЦ проведено 43 конференцій. З них:

4.2.1.29 міжнародних конференцій:

1). Міжнародна науково-практична конференція «Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України» (м. Одеса, 16-17 травня 2014 р., Національний університет "Одеська юридична академія"); 2). Міжнародна науково-практична конференція «Адвокатура: минуле та сучасність» (14 листоп. 2015 р., м. Одеса); 3). Міжнародна наук.-практ. конф. з актуальних проблем кримінального процесу та криміналістики, м. Одеса ( 27-28 лютого 2015 р.); 4). Міжнародна наук.-практ. конф., м. Одеса ( 22-23 квітня 2015 р) «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів»; 5) Міжнародний круглий стіл щодо підготовки майбутніх юристів, м. Одеса ( 29 травня 2015 р); 6) ІІІ Международные арбитражные чтения, посвященные памяти академіка И.Г. Побирченко м. Київ. (30.11.2015 г.) ;7) Міжнародний круглий стіл, присвячений 90-літтю з дня народження В.В. Сташиса. Полтава-Харків, 2015, 8) Актуальні проблеми кримінального права, процесу і криміналістики. Міжнародний Гуманітарний університет 18 грудня 2015 року; 9)Кримінально-правова політика в умовах перехідного періоду в Україні, м. Фрайбург, ФРН, 5 серпня 2015 р.; 10) Міжнародна науково-практична конференція «Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України» (15-16 травня 2015 р. м. Одеса);11)V Міжнародна конференція «Адвокатура: минуле та сучасність» (15 листопада 2015 р. м. Одеса); 12) International seminar "Innovation in Education (Coventry, CB, 22-23 March, 2015); 13) International seminar "Spinoff’s role at educational process (Lund, Sweden. October, 2015); 14) Міжнародний симпозіум "Право європейських компаній" (Одеса, листопад 2015); 15) Міжнародна науково-практична конференція «Правові інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України» (15-16 травня 2015 р., м. Одеса); 16) Міжнародна наукова конференція «Римське право і сучасність» (29 травня 2015 р., м. Одеса); 17) International Conference « Universal and Regional Dimension of the Protection of Human Rights. New Challenges – New Solutions». Warszawa, 22-23 April, 2015; 18) Міжнародна конференція «Право власності: європейський досвід та українські реалії» (22-23 жовтня 2015 року, м. Київ, ВСУ); 19) Міжнародна Інтернет-конференція «Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права», 20 лютого 2015 р., м. Миколаїв; 20) Міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука та практика у третьому тисячолітті: збірник наукових праць», 27-28 лютого 2015 р., м. Кошице, Словацька республіка; 21) Міжнародна науково-практична конференція «Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України», 15-16 травня 2015 р., м. Одеса; 22) Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні», 14-15 серпня 2015 р., м. Львів; 23) Международная научно-практическая конференция «Парадигма трудового и социального права в эпоху построения постиндустриального общества», 23-24 октября 2015 г., г. Минск; 24) Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні факти в системі правового регулювання», 26 листопада 2015 р., м. Київ;25) «Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского союза», Международная научно-практическая конференція, 27-28 марта 2015. (Кишинев); 26) «Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксіологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України», Міжнародна науково-практична конференція, 2015. (ОДУВС, Одеса); 27) «Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України», Міжнародна науково-практична конференція, 2015. (НУ «ОЮА», Одеса); 28) «Актуальні питання державотворення в Україні», Міжнародна науково-практична конференція, 2015. (Київ);29)«Уголовный процесс и криминалистика: история и современность», Международная научно-практическая конференция, 2015. (Академия МВД, Минск).
4.2.2. 14 національних конференцій

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування» (м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 17 квітня 2015 р.); 2) Процесуальне та криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень у світлі вимог сучасного Кримінального процесуального кодексу України»: 3) Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція ( 26 листопада 2015 р); 4) Круглый стол на тему: «Юрисдикция судебных органов по оспариванию и приведению в исполнение решений международного коммерческого арбитража», организованный МКАС и МАК при ТПП Украины, НИИ частного права и предпринимательства НАПрНУ и Ассоциацией цивилистов Украины 2 декабря 2015 года;  5) «Проблеми господарського права і процесу»: Матеріали науково-практичного круглого столу 30 жовтня 2015 р. у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України; 6) Круглий стіл на тему «Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства»: м. Київ, 4 грудня 2015 р.).; 7) «Новітні тенденції законотворчості у сфері кримінального права». Одесса, 2015; 8) Правові проблеми цивілізаційного вибору України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої пам’яті професор О.К. Вишнякова (м. Одеса, 5 листопада 2015 р.; 9)Матеріали щорічної наукової конференції НУ «Одеська юридична академія», Одеса, Фенікс, 2015;10) Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності. Всеукраїнська науково-практичної конференції. Одеса, ОДУВС, 13 листопада 2015; 11) Круглий стіл «Проблеми кодифікації законодавства про працю», 12 березня 2015 р., м. Харків; Науково-практична конференція «Ціннісно-правові засади інтеграційних процесів в Україні», 21 квітня 2015 р., м. Київ; 12) Всеукраїнської науково-практична конференція «Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства», 27 листопада 2015 р., м. Харків; 13) «Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки», Всеукраїнська науково-практична конференція, присвяченої 50-річчю кафедри криміналістики та судової медицини НАВС, 23.01.2015. (НАВС Київ); 14); «Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практики функціонування», Всеукраинская научно-практическая конференция, 17.04.2015. (НУ «ОЮА», Одеса).


7.Міжнародне співробітництво та міжнародні зв’язки

1) Голова ПРЦ акад. С.В. Ківалов, продовжуючи представляти Україну у Європейській комісії за демократію через право ( робоча назва - Венеціанська Комісія), забезпечує можливість підготовки цим авторитетним міжнародним органом все більшої кількості рекомендацій щодо поліпшення українського права і принципових змін у нашій правовій системі у бік європейських стандартів. Така активність привела до збільшення кількості обговорень питань стосовно України: якщо ще 2 роки тому українські питання піднімалися через одну сесію, а то й через дві, то у 2015 році жодна сесія Комісії не обходиться без питань відносно України. На сесії 23 жовтня 2015 р. Венеціанська Комісія поставила абсолютний рекорд: 5 висновків Комісії з різних питань українських реформ розглядалися на одному засіданні (про конституційні реформи правосуддя, про конституційну реформу децентралізації, про потайливих перевірках чиновників на корупцію, про державне фінансування політичних партій, про час дії спеціального режиму самоврядування на деяких територіях Донецької та Луганської областей України). Над кожним питанням працювали іноземні члени Комісії.

В той же час, акад. С.В. Ківалов у 2015 році тричі виступив з доповідями стосовно 3 держав ( про прокуратуру Грузії, прокуратуру Молдови, про захист національних меншин в Чорногорії), що є одним з найбільших показників у діяльності членів цієї Комісії.

2) Чл.-кор. О.П. Подцерковний здійснив науковий візит у м. Порто, в «Політехнічний Університет» 20-25 квітня 2015 року;

3) Чл.-кор. Є.Л. Стрельцов: а) виграв грант наукового товариства Макса Планка та пройшов 2-х місячне наукове стажування у Федеративній республіці Німеччини в Макс Планк Інституті міжнародного та зарубіжного кримінального права; б) виступив з основною доповіддю з проблем сучасної кримінально-правової політики в Україні на міжнародній конференції «Übergange in der Ukraine – Kriminal Politik und Strafrechtliche Tendenzen” 5 серпня 2015 р. у м. Фрайбург, Федеративна Республіка Німеччини;

4) Чл.-кор. В.В. Тіщенко - член Міжнародної громадської організації «Конгрес Криміналістів», голова Одеського міського осередку Міжнародної громадської організації «Конгрес Криміналістів».
8. Виступи по радіо, по телебаченню, публікації в друкованих ЗМІ, лекції для населення, трудових колективів підприємств, установ, організацій тощо.

Члени ПРЦ активно приймають участь в організації та проведенні усіх таких заходів. У загальній кількості їх біля 200. Окремо можливо виділити наступну діяльність:

1) Голова ПРЦ акад. С. В. Ківалов як народний депутат України особисто провів 22 прийоми і прийняв 224 громадянина. Його громадська приймальна окремо провела прийом 3351 громадянина і прийняла 1274 заяви громадян, за підсумками яких було складено одна тисяча п’ятдесят шість депутатських звернень, які присвячені вирішенню індивідуальних проблем окремих громадян або колективів. Також для спілкування з громадянами С.В. Ківаловим використовується офіційний Веб-сайт і сторінки в соціальних мережах.

Окремим напрямком такої діяльності є виступи членів ПРЦ у ЗМІ. Всього за минулий рік таких виступів було 12, в тому числі і у загально національних ЗМІ. Так, акад.С.В. Ківалов тричі виступив у ЗМІ:1). Малограмотные депутаты - проблема для ВР и беда для общества. Слово. - 2015. - 11-18 февр. – С. 3; 2) Кивалов С. В. В моей статье нет призывов к сепаратизму. Слово. - 2015. - 4-11 июня; 3) Кивалов С. В. Судебная реформа. Власть делает первые шаги в судебной реформе. Но без избрания судей народом – это топтание на месте. Голос Украины. – 2015. – 17 янв.

Чл-.кор.О.П. Подцерковний О.П. п’ять разів виступив у СМІ: 1) Тест на професіоналізм : як доопрацювати два альтернативні проекти, щоб провести дієву судову реформу // Закон і бізнес. – №5 (1199) 31.01—05.02.2015; 2) Шанс зняти гирі із системи правосуддя: інтерв’ю О.П. Подцерковного К. Воронкову для газети «Голос України» // Голос України. – № 114. – субота, 27 червня 2015; 3) Міфологія виокремлення: виведення адмінсудів з-під вертикалі ВС унеможливить єдність судової практики та вирішення міжюрисдикційних конфліктів // Закон і Бізнес. – № 28 від 11-17 липня 2015 р.; 4) Інтерв'ію проф. О.П. Подцерковного «Верховенство права замість законності» // Голос України. – №181 (6185) 30.09.2015; 5) Маніпуляції з триланковістю та вищими судами при обговоренні судової реформи // Юридична газета від 10 листопада 2015 р., №45(491).

Чл-кор.Є.Л. Стрельцов виступив у СМІ п’ять разів: 1) Владний олімп. Дещо про олігархів і олігархію з позиції науковця. ЮВУ, № 18 (1036), 16-22.05; № 19 (1037), 23-29,05. 2015; 2) Евтаназія: чого повинно бути більше – моральності чи прагматизму? Юридичний вісник України, № 4 (1021), 31– 6.02.2015 року; 3) Грецька криза: її уроки для України. ЮВУ, № 28 (1045), 18-24.06.2015; 4) Сучасна війна у визначенні Воєнної доктрини. ЮВУ, 2015, № 36 (1053), 12-18 вересня 2015 р.; 5)Моделювання економічного кримінального законодавства: принципові питання до держави. ЮВУ, № 46 (1063), 21-27.11; № 47 (1064), 28.11-4.12.2015.
9. Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями (всього 30):

9.1. Докторські дисертації (всього 4):

 1. Науковий консультант чл.-кор. О.П. Подцерковний по докторській дисертації Олюхи В.Г. «Господарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва у сучасній Україні», 12.00.04. Одеса, 2015.

 2. Науковий консультант чл.-кор. В.О. Туляков по докторській дисертації: Полянського Є. Ю.«Кримінально-правова доктрина США : генезис, обґрунтування, перспективи». 12.00.08. Одеса, 2015.

 3. Науковий консультант чл.-кор. Харитонова О.І. по докторській дисертації Г.О. Ульянової «Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату». 12.00.03. Одеса, 2015 р.

 4. Науковий консультант чл.-кор. Чанишева Г.І по докторській дисертації Лагутіної І.В. «Юридичний механізм забезпечення особистих немайнових трудових прав працівників». 12.00.05. Одеса, 2015.

9.2. Кандидатські дисертації (всього 24):

1. Науковий керівник акад. С.В. Ківалов: 1) Білуга С. С. «Досудове врегулювання адміністративно-правових спорів в Україні». 12.00.07 Одеса, 2015 ; 2) Михайлов О. М. «Правовий статус інших учасників адміністративного судочинства України». 12.00.07. Одеса, 2015; 3) Сандул Я. М. «Виконавчі органи місцевих рад як суб'єкти адміністративного права». 12.00.07. Одеса, 2015; 4) Фуглевич К. А. «Адміністративні послуги: поняття, види, процедурне регулювання».12.00.07 . Одеса, 2015.

2. Науковий керівник чл.-кор. Ю.П. Аленін: 1) Торбас О.О. «Форми закінчення досудового розслідування за Кримінальним процесуальним кодексом України». 12.00.09. – Одеса, 2015.

3. Науковий керівник чл.-кор. В.Д. Берназ: 1)Лавренюк В.В. «Особливості розслідування крадіжок з проникненням у житло, вчинених організованими групами». 12.00.09. – Одеса, 2015.

4. Науковий керівник чл.-кор. А.Ф. Крижановський: 1) Шонія Л.В. «Економічний вимір правового порядку: загальнотеоретичне дослідження». 12.00.01. – Одеса. 2015 р.; 2) Аль-Брайчат Салман Давуд Салман. «Традиції і новації системи права сучасного Іраку». – Одеса. 2015 р.

5. Науковий керівник чл.-кор. О.П. Подцерковний: 1) Бойченко Е.Г. «Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України». 12.00.04. Одеса, 2015; 2) Малетич М. М.«Фізична особа, зацікавлена у розгляді справи, як учасник господарського процесу». 12.00.04. Одеса, 2015. – господарське право, господарсько-процесуальне право – травень 2015.

6. Науковий керівник чл.-кор. Є.Л. Стрельцов. 1) Касько Т.Ю. «Кримінально-правова характеристика злочинів проти порядку проходження військової служби». Київ, 2015; 2) Владимиренко С.В. «Кримінально-правова характеристика погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок». Київ, 2015.

7. Науковий керівник чл.-кор. В.В. Тіщенко: 1) Іскендеров Анар Фірдовсі огли «Використання засобів масової інформації під час виявлення та розслідування організованої злочинної діяльності». 12.00.09. Одеса, 2015 р.; 2) Тихоненко В.М. «Методика розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань», 12.00.09. Одеса, 2015 р.8. Науковий керівник чл.-кор. Туляков В.О.: 1) Ободовській О.В. «Триваючі злочини у кримінальному праві України». Одеса, 2015.

9. Науковий керівник чл.-кор. Харитонов Є.О.: 1) Капталан І.М. «Політичні партії як суб’єкти цивільного права». 12.00.03. Одеса, 2015; 2) Терещенко В.Ю. «Цивільно-правові наслідки самочинного будівництва» 12.00.03. Одеса, 2015; 3) Завальнюк С.В. «Аналогія права за цивільним законодавством України».12.00.03. Одеса, 2015; 4) Швидка В.Г. «Захист цивільних прав фізичних та юридичних осіб при розірванні договору найму (оренди) житла». 12.00.03. Одеса, 2015.

10. Науковий керівник чл.-кор. Чанишева Г.І.: 1) Бориченко К.В. «Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України». 12.00.05. Одеса, 2015; ; 2) Кайтанський О.С.«Правове забезпечення соціального захисту молоді в Україні». 12.00.05.Одеса, 2015; 3) Дейнека В.М «Примирні процедури з вирішення трудових спорів».12.00.05. Одеса, 2015; 4) Медвідь А.О. «Соціальний захист бездомних осіб та безпритульних дітей». 12.00.05. Одеса, 2015; 5) Римарь І.А. «Правове регулювання індивідуальних трудових відносин».12.00.05. Одеса, 2015.

11) Науковий керівник чл.-кор. Оборотов Ю.М.: 1) - Фурдик Тетяна Михайлівна на тему: «Правове положення діаспори: загальнотеоретичне дослідження»; 12.00.01. Одеса, 2015; 2) Федоров Валентин Андрійович на тему: «Боргова функція сучасної держави»; 12.00.01. Одеса, 2015


9. Склад ПРЦ, заохочення членів ПРЦ тощо

  1. 9.1.У складі ПРЦ станом на 31 грудня 2015 року 14 членів: академік С.В. Ківалов – голова, чл.-кор. Є.Л. Стрельцов – вчений секретар; члени ПРЦ, чл.-кореспонденти: Ю.П. Аленін, В.Д. Берназ, В.М. Дрьомін, А.Ф. Крижановський, Ю.М. Оборотов, С.О. Погрібний, О.П. Подцерковний, Тіщенко В.В., В.О. Туляков, Харитонова О.І., Харитонов Є.О., Чанишева Г.І.

  2. 9.2. Заохочення членів ПРЦ за звітний період:

  3. 1. Чл.-кор. О.П. Подцерковний: Відзнака Верховного Суду України; Почесна грамота Вищого господарського суду України; Почесна грамота Національної школи суддів України.

  4. 2. Чл.-кор. Є.О. Харитонов: Медаль (знак) Верховного Суду – «90 років Верховному Суду України» та низка подяк керівництва Верховного Суду України.

Голова Південного регіонального

центру НАПрН Україниакадемік С. В. Ківалов
5 січня 2016 рокуПоділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал