Звіт мвф по країні №16/25 україна звіт з технічної допомоги: зменшення внесків у фонди соціального забезпечення І удосконалення системи оподаткування корпорацій та малих підприємствPdf просмотр
Сторінка1/11
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

© 20xx Міжнародний Валютний Фонд
Звіт МВФ по країні № 16/25
УКРАЇНА
ЗВІТ З ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ: ЗМЕНШЕННЯ
ВНЕСКІВ У ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
І УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
КОРПОРАЦІЙ ТА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Цей документ щодо України підготовлений групою працівників Міжнародного
Валютного Фонду [як довідкова документація для періодичних консультацій з країною-членом МВФ]. Він ґрунтується на інформації, що була наявна на момент підготовки звіту в жовтні 2015 року.

Екземпляри цього звіту є загальнодоступними і можуть бути придбані за адресою:
International Monetary Fund

Publication Services
PO Box 92780

Washington, D.C. 20090
Телефон: (202) 623-7430

Факс: (202) 623-7201
Ел. пошта: publications@imf.org
Веб-сайт: http://www.imf.org
Ціна: $18,00 за один друкований екземпляр

Міжнародний Валютний Фонд
Вашингтон (округ Колумбія)
Січень 2016 року


ДЛЯ СЛУЖБОВОГО
КОРИСТУВАННЯ

МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД

Департамент з бюджетних питань

УКРАЇНА

ЗМЕНШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВНЕСКІВ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І МАЛОГО БІЗНЕСУ


Роберто Шатан, Сельчук Джанер, Кристоф Верзеггерс та
Віктор Туроньї
Жовтень 2015 року
Ця доповідь містить технічні рекомендації, надані працівниками МВФ органам влади [країни-члена] [країни, що не є членом] [міжнародного агентства] (надалі - «одержувач
ТД») у відповідь на прохання про надання технічної допомоги
(ТД). Ця доповідь (у повному або частковому обсязі) чи витяги з неї можуть доводитися МВФ до відома виконавчих директорів та працівників їхнього апарату, а також до інших органів або агентств одержувача ТД, а на їхнє прохання — до відома працівників Світового Банку та інших надавачів технічної допомоги й обґрунтовано зацікавлених організацій- донорів, якщо ТД не надасть конкретних заперечень проти такого поширення інформації (див. Операційні настанови з поширення інформації з питань технічної допомоги — . http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013.pdf
). Для доведення цієї доповіді (в повному або частковому обсязі) чи витягів із неї до відома сторін за межами МВФ, які не є органами або агентствами одержувача ТД, працівниками
Світового Банку, іншими надавачами технічної допомоги й обґрунтовано зацікавленими організаціями-донорами, потрібна явно висловлена згода одержувача ТД та
Департаменту з бюджетних питань МВФ.


3


Зміст
Стор.
I. Вступне слово ................................................................................................................................... 12
II. Внески на соціальне страхування .......................................................................................... 13
A. Історія питання.................................................................................................................. 13
B. Дефіцити фондів соціального страхування ......................................................... 15
C. Реформа ЄСВ: недавні зміни в законі та нові пропозиції ............................. 18
D. Пенсії та виплати через систему соціального захисту населення ............ 23
E. Тривка привабливість єдиної ставки ПДФО ........................................................ 26
F. Ставки ЄСВ та формальна зайнятість ...................................................................... 28
G. Режим соціального захисту для самозайнятих осіб ........................................ 35
H. Вплив пропонованих реформ ЄСВ на доходи державного бюджету .... 38
I. Інші заходи у сфері оподаткування, покликані компенсувати наслідки реформування ЄСВ .............................................................................................................. 43
III. Спрощені схеми оподаткування малого бізнесу ........................................................... 47
IV. Акцизний податок ........................................................................................................................ 62
A. Можливість підвищення ставок ................................................................................ 62
B. Алкогольні напої як особливий випадок .............................................................. 69
V. Податок на прибуток підприємств ........................................................................................ 73
A. Поточна доходність ........................................................................................................ 73
B. Заміна ППП на податок на розподілений прибуток........................................ 75
C. Індексація на рівень інфляції ...................................................................................... 76
D. Інші проблеми в конструкції податку на прибуток підприємств .............. 77
E. Питання, пов'язані з написанням текстів .............................................................. 78
A. Варіанти індексації на рівень інфляції в цілях оподаткування ................... 79
B. Ілюстративні правила індексації на рівень інфляції в цілях податку на прибуток підприємств ........................................................................................................ 84

Таблиці
1. Діяльність фондів соціального страхування ...................................................................... 16 2. Операції Пенсійного фонду України, 2007-2015 ............................................................. 17 3. Порівняння трудового законодавства: жорсткість регулювання тривалості робочого часу/складність .............................................................................................................. 32 4. Ставки внесків на соціальне страхування .......................................................................... 37 5. Розподіл доходів та платежів з ЄСВ, 2014 рік ................................................................... 38 6. Вплив змін у ставках ЄСВ на доходи бюджету, 2014 р. ................................................ 39

4 7. Вплив об'єднання ЄСВ та системи ПДФО в єдиний ПДФО ......................................... 41 8. Дистрибутивний ефект єдиної ставки ПДФО в розмірі 29%, 2014 р. ..................... 42 9. Вплив змін у структурі ПДФО на доходи, 2014 р. ........................................................... 45 10. Огляд впливу заходів у сфері оподаткування на доходи .......................................... 46 12. Граничні показники для реєстрації платника ПДВ) ..................................................... 56 13. Порівняння загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку та запропонованого оподаткування грошового потоку ....................................................... 58 14. Оцінки доходу від переведення фізичних осіб-підприємців з ЄП на ПДФО,
2014 р. ...................................................................................................................................................... 60 15. Оцінюваний обсяг єдиного соціального внеску від платників ЄП другої та третьої груп, 2014 р. .......................................................................................................................... 61 16. Доходи консолідованого бюджету від акцизних податків, 2008-2015 рр. ....... 64 17. Порівняння ставок акцизного податку в Україні та сусідніх країнах ................... 65 18. Податкове навантаження на окремі продукти .............................................................. 66 19. Надходження від акцизного податку за різними сценаріями ................................ 68 20. Зміни ставки акцизного податку та надходження ....................................................... 69 21. Надходження від податку на прибуток підприємств .................................................. 74

Рисунки
1. Податкові надходження, процентна частка від ВВП (2003-2014 рр.) .................... 17 2. Надходження від ЄСВ помісячно, за винятком Криму ................................................. 18 3. Середня заробітна плата та інфляція .................................................................................... 29 4. Внески на соціальне страхування та неформальна економіка ................................ 30 5. Зміни у ставках внесків на соціальне страхування та неформальна економіка ............................................................................................................................................... 30 6. Зміни податкового тягаря та неформальна економіка ................................................ 31 7. Заглиблення фінансових послуг та неформальний сектор ........................................ 34 11. Доходи та податки платників ЄП, 2014 р.\f B ................................................................. 50 8. Надходження від акцизного податку в країнах Центральної та Східної Європи, й СНД ....................................................................................................................................................... 63

Виноски
1. Зміни та доповнення до реформи ЄСВ, 2014-2015 рр. ................................................ 21

Додатки
A. Індексація на інфляцію (глава IV) ........................................................................................... 79

5
B. Інші проблеми в конструкції податку на прибуток підприємств ........................... 88
C. Проблеми формулювань ......................................................................................................... 97

Доповнення
1. Ілюстрація правил, які пропонується запровадити для попередніх платежів та авансових внесків ............................................................................................................................ 102 2. Стилістичний приклад ............................................................................................................... 103
6
Скорочення
ППП
Податок на прибуток підприємств
ЄС
Європейський Союз
EUR
Євро
ДБП
Департамент з бюджетних питань, МВФ
ФСП Фіксований сільськогосподарський податок
ПІІ прямі іноземні інвестиції
ВВП валовий внутрішній продукт
МВФ
Міжнародний валютний фонд
ІТ
Інформаційні технології
Мінфін Міністерство фінансів України
МЗ
Мінімальна заробітна плата
ПМ
Прожитковий мінімум
ОЕСР
Організація економічного співробітництва та розвитку
ВАН
Виробники алкогольних напоїв
ПДФО
Податок на доходи фізичних осіб
SBA угода «стенд-бай»
ЄСВ
Внески на соціальне страхування
ДФС
Державна фіскальна служба
ЄП
Єдиний податок
ССО
Спрощена системи оподаткування
ТД технічна допомога
ПК
Податковий кодекс
ПТК
Правила «тонкої» капіталізації грн. українська гривня
USD долар Сполучених Штатів Америки
ПДВ
Податок на додану вартість
ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я

7

П
ЕРЕДМОВА

У відповідь на прохання, що надійшло з боку заступника міністра фінансів України Олени
Макеєвої, місія з технічної допомоги у складі працівників Департаменту з бюджетних питань (ДБП) Міжнародного валютного фонду (МВФ) відвідала Київ з 20 липня по 1 серпня
2015 року для ознайомлення з окремими проблемами податкової політики та надання рекомендацій з конкретних пропозицій щодо податкової реформи. До складу місії ввійшли
Роберто Шатан (Roberto Schatan) (керівник місії), Сельчук Джанер (Selcuk Caner) (обидва — працівники ДБП), Кристоф Верзеггерс (Christophe Waerzeggers) (Юридичний департамент) і
Віктор Туроньї (Victor Thuronyi) (зовнішній експерт). Роботі місії сприяли Давід Амаґлобелі
(David Amaglobeli) (ДБП) та (зі штаб-квартири у Вашингтоні) Рикардо Фенк'єтто (Ricardo
Fenochietto) (ДБП) та Чаба Фехер (Csaba Feher) (Департамент видатків).
Під час візиту відбулася низка продуктивних обговорень за участі Олени Макеєвої та її співробітників; крім того, представники місії взяли участь у засіданні робочої групи з податкової реформи під головуванням Наталії Яресько (міністра фінансів України).
Відбулись також обговорення за участю посадових осіб Міністерства фінансів України
(Мінфіну), в тому числі, з паном Миколою Чмеруком, директором Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку, та Юрієм Романюком, заступником директора цього департаменту, а також із цілою низкою інших посадових осіб. Місія провела зустрічі з кількома посадовими особами Державної фіскальної служби (ДФС), в т.ч. з Олександром Рехчуком, директором департаменту оподаткування фізичних осіб, і Сергієм
Наумовим, заступником директора цього департаменту. Крім того, ми зустрілись із Валерієм
Ярошенком, заступником міністра соціальної політики, його співробітниками. Відбулись також зустрічі з Ніною Южаніною, новим головою Комітету Верховної Ради України з питань митної та податкової політики, та, окремо, з Андрієм Журжієм, першим заступником голови цього комітету. Місія також провела корисні дискусії з представниками організацій громадянського суспільство, директором програми USAID (Агентства міжнародного розвитку США) Leadership in Economic Governance («Лідерство в економічному врядуванні), а також із науковцями, що беруть участь у реалізації цієї програми. Представники місії також провели зустрічі з експертами з питань оподаткування компаній «Ернст енд Янг» та
«ПрайсвотерхаусКуперс», і представниками приватного сектору, включаючи представників
ІТ-індустрії, Європейської бізнес-асосціації та Української асоціації інвестиційного бізнесу.
Представники місії окремо зустрілися з представниками Світового банку та Європейської
Комісії.
Представники місії висловлюють свою вдячність за відмінну підтримку з боку пана Ігоря
Шпака (старшого економіста представництва МВФ у Києві). І, нарешті, місія висловлює свою щиру вдячність Валентині Кухтик і Ганні Бурляй за відмінний переклад і співробітництво.


8

С
ТИСЛИЙ ОГЛЯД

Термінової уваги в Україні потребує питання внесків на соціальне страхування (ЄСВ). Якщо нічого не буде зроблено, бюджет втратить у 2016 році доходи в розмірі 4,5% ВВП у зв'язку з передбаченим законом, прийнятим у березні 2015 року, зниженням ставки ЄСВ.
Міністерство фінансів України досліджує можливості застосування відповідального, нейтрального до доходів підходу до зниження ставки ЄСВ, котра становить 40% фонду оплати праці та перевищує показники всіх країн-членів ОЕСР. У той самий час в Україні
існує дуже великий неформальний сектор, який є перешкодою на шляху реалізації соціального та економічного потенціалу країни. Фіскального простору для відмови від цих податкових надходжень наразі немає. Перенесення податкового тягаря з праці (згідно з рекомендаціями попередніх місій ДБП) не може ставити під загрозу цілісність державних фінансів; втрата надходжень має бути компенсована з надійних джерел.
Деякі з планів, які планується реалізувати, не відповідають цьому стандарту. Зокрема, план об'єднання ЄСВ, військового збору та ПДФО в єдиний податок з доходу спочатку за ставкою
29% з валової суми заробітної плати (з включенням до бази оподаткування ЄСВ та військового збору) не видається реалістичним. Немає гарантій того, що зарплати фактично зростуть для всіх; перехід на нову схему не є обов'язковим, а податок для осіб, які одержують більш високу заробітну плату, за запропонованою схемою зросте, тому вони, ймовірно, залишаться на старій системі. Цей план неминуче призведе до втрати всієї уявної користі від спрощення оподаткування через співіснування двох різних режимів справляння
ЄСВ. Крім того, спрощення, досягнуте шляхом впровадження єдиного податку з доходу, є радше ілюзорним у тому випадку, якщо пенсійне забезпечення належить до системи соціального захисту, оскільки пенсії корелюють із внесками, а базою для нарахування пенсій і надалі служитиме місячний розмір оплати праці кожного окремого платника податків. Вимоги до звітності та адміністративні процедури докорінних змін не зазнають.
Можливість фінансування системи соціального захисту населення повністю за рахунок державного бюджету слід розглядати лише в контексті одночасного та повного перегляду всіх виплат, що мають здійснюватися з цієї системи.
Із цим питанням тісно пов'язана проблема спрощеної системи оподаткування (єдиного податку або ЄП), що спочатку була запроваджена для малих підприємців, але згодом стала відкритою й для решти. Цей режим надає платникам податків, що відповідають певним критеріям, сплачувати дуже низький податок на дохід та символічний внесок на ЄСВ, а також створює широкі можливості уникнення оподаткування для роботодавців, які укладають зі своїми працівниками договори як із незалежними підприємцями. Для відновлення горизонтальної справедливості по відношенню до звичайних працівників потрібна докорінна реформа ЄП, покликана розв'язати такі проблеми: граничний розмір доходу (обороту) для ЄПС є надто високим; система, фактично, скасовує граничне значення доходів для реєстрації платника ПДВ; система необґрунтовано поширюється на юридичних

9
осіб і створює для найманих працівників значні стимули у формі зниження платежів з податку та ЄСВ для перетворення на незалежних підприємців — при цьому з цією практикою зараз важко вести боротьбу через погані правила та незадовільну практику забезпечення дотримання законів. Водночас, не слід переоцінювати потенціал одержання додаткових податкових надходжень з огляду на складність оподаткування цього сегменту населення.
У цьому звіті схвалюється зниження ставок ЄСВ (як окремого податку з фонду оплати праці в його нинішній формі) та запровадження значно суворішого режиму для (насправді) мали самозайнятих платників податків; при цьому ми заявляємо про відсутність упевненості в тому, що саме по собі зниження ставок дасть змогу суттєво зменшити неформальний сектор. Міжнародний досвід показує, що для цього потрібен комплексний підхід, що спирається на зміни в регуляторному середовищі, доступ до фінансових послуг і забезпечення якісних соціальних виплат. Місія вважає, що надходження, упущені внаслідок зниження ставок ЄСВ, мають бути компенсовані за рахунок добре визначених джерел; не можна наперед розраховувати на наступне розширення бази оподаткування завдяки низьким ставкам ЄСВ.
Можливим сценарієм може стати поміркованіше, ніж планується зараз, зниження середньої ставки ЄСВ, наприклад, до 28% (зі збереженням лише невеликої кількості з нинішніх 67 ставок на основі рівня ризику); підвищення граничного розміру цього податку з фонду оплати праці до 25 мінімальних зарплат (МЗ) й компенсація надходжень, головним чином, за рахунок непрямих податків.
Спрощена система оподаткування має бути спрощена з ліквідацією її пільгового характеру шляхом виключення з неї всіх юридичних осіб та платників ПДВ. Має бути встановлене
єдине граничне значення для ПДВ та ЄП, яке можна підняти до 2 млн гривень. При цьому мають застосовуватися загальні ставки податку на доходи фізичних осіб, але до спрощеної бази обліку грошового потоку — окрім самозайнятих осіб із дуже низьким доходом, які й надалі сплачуватимуть невеликий платіж (як це зроблено зараз для 1-ї групи платників ЄП).
До всіх платників податків (крім найменших платників, що зараз належать до 1-ї групи платників ЄП) мають застосовуватися звичайні ставки ЄСВ.
Попри недавні реформи чинна загальна система оподаткування залишилася складною, але
її складність пов'язана, головним чином, із заплутаною та подекуди двозначною мовою її текстів, що тягне за собою відмінне та довільне тлумачення законодавства. Це створює плідний ґрунт для антагонізму між платниками податків і ДФС, а брак дієвих механізмів урегулювання спорів (адміністративних або судових) лише загострює його. Таким чином, мета пропозицій зі спрощення податкової системи часто полягає в тому, щоб зв'язати ДФС руки або запровадити схеми, що дають платникам податків змогу обходити податкову службу. Інші схеми спрощення, що зараз обговорюються, є, в основному, ілюзорними: просте зменшення кількості ставок ПДФО, впровадження фіксованого податку або заміна

10

ППП на податок на розподілені дивіденди (за естонською моделлю) не забезпечує значного спрощення. Прибутки корпорацій усе одно доведеться розраховувати з одним недоліком: сплата податку на прибуток підприємств потенційно може відкладатися на невизначений строк.
Місія згодна з тим, що ПК потребує спрощення шляхом внесення ясності в нього та вдосконалення технічних аспектів написання законопроектів, але при цьому необхідно внести й значні зміни до податкової політики. У зв'язку з цим у цьому звіті з певним рівнем деталізації розглядається податок на прибуток підприємств (ППП) та визначається ряд проблем у структурі цього податку, які можуть бути усунуті вже в короткостроковій перспективі. Крім того, цілісності податкової системи сприяло б також прирівнювання ставки ППП до граничного розміру ставки ПДФО, що становить 20%, для усунення стимулів для арбітражу з використанням обох режимів оподаткування з урахуванням того, що надходження від ППП є досить низькими за міжнародними стандартами.


11

Рекомендації
Строки: у короткостроковій перспективі (КС), у середньостроковій перспективі (СС) та в довгостроковій перспективі (ДС)
Глава II. Внески на соціальне страхування
Забезпечити застосування комплексного підходу для подолання проблеми неформальної економіки, не орієнтуючись лише на зниження ставок ЄСВ
ДС
Не об'єднувати ЄСВ та ПДФО в єдиний податок
КС/СС
Знизити загальну кількість ставок ЄСВ за класами ризику (67) до невеликого числа
КС
Розглянути можливість поступового зниження ставок ЄСВ, але в рамках пакету, нейтрального до доходу
СС
Не орієнтуватися на потенційні динамічні ефекти зниження ЄСВ у сфері зайнятості для досягнення фіскальної нейтральності
КС/СС/ДС
Не планувати початкове зниження середньої ставки ЄСВ нижче 28%
КС/СС
Визначити компенсаційні заходи, головним чином, у формі непрямого оподаткування та податків на майно
КС/СС
Ліквідувати горизонтальну несправедливість за ЄСВ між найманими працівниками та фізичними особами-підприємцями
КС
Зробити суворішими визначення найманого працівника
КС
Не запроваджувати оподаткування презумптивного доходу за винятком чинного правила, що застосовується для тих, хто працює неповний робочий день
КС/СС/ДС
Розглянути можливість заміни ЄСВ бюджетними ресурсами лише в суворій координації з комплексним реформуванням системи соціального захисту населення
ДС
Глава III. Спрощена система оподаткування
Вивести з-під ССО юридичних осіб
КС
Вивести з-під ССО платників ПДВ
КС
Зберегти пільговий низький внесок лише до платників ЄП з нинішньої 1-ї групи
КС/СС/ДС
Об'єднати групи 2 та 3 й оподатковувати їх грошовий потік за загальними ставками
ПДФО
КС
Установити верхнє граничне значення для застосування нового спрощеного режиму оподаткування на рівні 2 мільйонів гривень на рік
КС
Підняти граничне значення доходу для реєстрації платником ПДВ до такого самого рівня (залежно від реформи ССО)
КС
Глава IV. Акциз
Суттєво збільшити акциз на алкогольні напої, особливо на пиво та лікеро-горілчані вироби
КС
Справляти акциз за місцем першої реалізації етилового спирту й запровадити податковий кредит для виробників
КС
Продовжити підвищення акцизного податку з тютюнових виробів до рівня ЄС
СС

12

Рекомендації
Строки: у короткостроковій перспективі (КС), у середньостроковій перспективі (СС) та в довгостроковій перспективі (ДС)
Запровадити систему акцизного кредиту в ланцюжку постачання палива для подолання широкомасштабної проблеми ухиляння
КС


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал