Звіт керівника про підсумки діяльності навчального закладу у 2015/2016 навчальному році та пріоритетні завдання на 2016/2017 навчальний рікСторінка1/5
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.91 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5


Загальні збори колективу

Харківської гімназії № 163

26.08.2016 протокол № 1

Звіт керівника про підсумки діяльності навчального закладу

у 2015/2016 навчальному році

та пріоритетні завдання на 2016/2017 навчальний рік

(доповідач Тарасова В.Г.)

Згідно з функціональними обов’язками директор гімназії здійснює безпосереднє керівництво навчальним закладом, забезпечує реалізацію державної освітньої мовної політики, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Положенням про загальноосвітній навчальний заклад”, Державними стандартами початкової та базової загальної вередньої освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015 рік) Статутом гімназії та чинними законодавчими документами в галузі освіти.Робота щодо рівного доступу до якісної освіти,

обов’язковості загальної середньої освіти

У Харківській гімназії № 163 у 2015/2016 навчальному році було 32 класи з українською мовою навчання: 1-4 - загальноосвітня школа, 5-11 – гімназійні класи.

На початок навчального року проведено організаційну роботу, видано накази:


  • “Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування за вчителями школи на 2015/2016 навчальний рік ”

  • “Про підготовку та організований початок 2015/2016 навчального року”

  • “Про порядок організації роботи гімназії в 2015/2016 навчальному році та дотримання санітарно-гігієнічного режиму”

  • «Про організацію контролю за відвідуванням учнями занять”.

  • Про організацію контролю за відвідуванням учнями занять”.

Загальна середня освіта

Стан і розвиток шкільної мережі

За даними шкільної мережі за 3 роки прослідковується тенденція збільшення кількості учнів та стабільність середньої наповнюваності класів.

На початок 2015/2016 навчального року в навчальному закладі навчалося 951 учень – 32 класи. Із них 16 класів загальноосвітніх і 16 гімназійних. Середня наповнюваність класів – 29,7.

За паралелями класів середня наповнюваність станом на 05 вересня 2015/2016 навчального року становила:


Середня наповнюваність класів

Фактичний набір відповідає запланованій мережі.

Простежуючи динаміку, адміністрація гімназії з’ясувала, що учнівський контингент у зв’язку з підвищенням рівня народжуваності в попередні роки, особливостями заселення території обслуговування школи (заселення нових будинків по вул. Роганська), збільшується. Загальне збільшення кількості дітей впливає на мережу навчального закладу, що призводить до збільшення кількості класів та педагогічного навантаження вчителів.

Наповнюваність в 10-11-х класах відповідала вимогам наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 для запровадження поділу класів на групи при вивченні окремих предметів з метою посилення індивідуальної роботи.

Аналіз руху учнів Харківської гімназії №163 Харківської міської ради Харківської області за 2015/2016 навчальний рік:


Рік навчання

Учнів за мережею

на 05.09.Прибуло

учнів за рік


Випущено з 4, 9,11(12)-их класів
Усього вибуло учнів


Місце вибуття

Учнів за мережею на кінець

навчального рокуРізниця

по району

по місту Харкову


по Україні

за межі України (у межах СНД)

за межі СНД

Інші2012/2013

722

10

98

3

-

1

2

-

-

-

631

-92

2013/2014

832

9

102

10

4

2

2

1

1

-

729

-103

2014/2015

925

20

149

26

6

5

9

5

1

-

770

-155

2015/2016

951

12

150

10

0

4

4

2

0

0

803

-148

Мережа класів станом на 05.09 та на кінець навчального року

Працювали три групи продовженого дня (90 учнів) для 1-4-х класів. Необхідно продовжувати роботу щодо підвищення якості навчально-виховного процесу в групі проводженого дня та її оптимізації.

Віднесення учнів до підготовчої медичної групи за станом здоров’я для занять з фізичної культури, до спеціальної медичної групи здійснювалася відповідно до медичних довідок та довідок ЛКК (7 учнів, 0,7 %).

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість та результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти. Вибуття учнів відбувалось із об’єктивних причин, частіше у зв’язку із зміною місця проживання. У гімназії протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

Слід зазначити, що в результаті цілеспрямованої роботи класних керівників та адміністрації гімназії кількість уроків, пропущених без поважних причин, відсутні. 74483 пропусків з поважних причин підкріплено довідками або заявами батьків,51699– пропусків пояснено хворобою дітей. Колективом гімназії вжито заходів щодо збереження контингенту учнів: контроль за відвідуванням занять, індивідуальна робота з учнями та батьками.

У 2016/2017 навчальному році планується відкрити 34 класи, де навчатиметься 1008 учнів, з яких:

- 17 класів (520 учні) – загальноосвітня початкова школа (українська мова навчання);

- 13 класів (376 учні) - основна школа (гімназійні класи з українською мовою навчання)

- 4 класи (112 учнів) – старша профільна школа (гімназійні класи з українською мовою навчання).Допрофільне_навчання_учнів_8-9-х_класів_основної_школи_і_профільне_навчання_учнів_10-11-х_класів_старшої_школи'>Допрофільне навчання учнів 8-9-х класів основної школи і профільне навчання учнів 10-11-х класів старшої школи

Відповідно до Статуту Харківської гімназії № 163 забезпечується профільність навчання: суспільно-гуманітарний напрям (Економічний профіль) та філологічний напрям (Української філології профіль).

У 2015/2016 навчальному році у ХГ №163 функціонували такі допрофільні та профільні класи:


Допрофільне

та профільне навчання

Допрофільні класи

Профільні класи

клас

кількість

учнів


клас

кількість

учнів


Філологічний напрям

8-А

26

11-А

25

9-А

26

-

-

Суспільно-гуманітарний

напрям


8-Б

29

10-А

32

9-Б

31

10-Б

29

11-Б

28

Профільне навчання


Навчальний рік

Напрям

Профіль

Паралель, класи

Кількість класів

учнів

2012/2013

Суспільно-гуманітарний

Економічний

10

1

33

Суспільно-гуманітарний

Економічний

11

1

26

2013/2014

Суспільно-гуманітарний

Економічний

10-Б

11


1

1


30

33


Філологічний

Української філології

10-А

1

30

2014/2015

Суспільно-гуманітарний

Економічний

10-Б

11-Б


2

29

32


Філологічний

Української філології

10-А

11-А


2

27

29


2015/2016

Суспільно-гуманітарний

Економічний

10-А

10-Б


11-Б

3

32

29

28Філологічний

Української філології

11-А

1

25

Допрофільне навчання
Навчальний рік

Профіль

Паралель, класи

Кількість класів

учнів

2012/2013

Економічний

8-Б, 9-Б,9-В

3

82

Українська філологія

8-А,9-А

2

59

2013/2014

Економічний

8-Б,8-В, 9-Б

3

93

Українська філологія

8-А, 9-А

2

64

2014/2015

Економічний

8-Б, 9-Б, 9-В

3

89

Українська філологія

8-А, 9-А

2

59

2015/2016

Економічний

8-Б, 9-Б

2

60

Українська філологія

8-А, 9-А

2

52

Профільним навчанням у 2012-2016 роках було охоплено 100% учнів 10-11-х класів. Поглиблене вивчення здійснювалося в 8-А класі – українська мова, у 9-А класі – українська мова. Спостерігається системність у роботі щодо охоплення учнів навчанням за українською філологією та економічним профілями.Аналіз продовження навчання та працевлаштування

11 класів, учнів 9 класів гімназії

Адміністрацією навчального закладу проводився моніторинг стану зайнятості випускників 11 класів, учнів 9 класів.Продовження навчання та працевлаштування випускників 11 класу


Рік випуску

Всього випущено

З них поступили на навчання

Продовжили навчання

Працюють

Не працюють і не навчаються

Хворі

ПТУ

ВНЗІ-ІІрівнів

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів

всього

%

всього

%

всього

%

всього

%

Всього

%

всього

%

всього

%

2011/2012

47

-

-

1

2,12

44

93,64

45

95,76

1

2,12

-

-

1

2,12

2012/2013

26

-

-

-

-

26

100

26

100

-

-

-

-

-

-

2013/2014

33

-

-

2

6,06

30

90,9

32

96,9

1

3,04

-

-

-

-

2014/2015

61

1

1,6

1

1,6

57

93,4

59

96,8

2

3,2

-

-

-

-

2015/2016

53

-

-

-

-

53

100

53

100

-

-

-

-

-

-

Продовження навчання та працевлаштування учнів 9-х класів
Рік випуску

Всього випущено

Залишено на повторний рік

З них поступило на навчання

Навчаються

Працюють

Не працюють і не навчаються

Хворі

Виїхали за межі міста

10 кл.денних шкіл

%

вечірні школи

%

ПТУ з середньою освітою

%

ПТУ без середньої освіти


ВНЗ І-ІІ рівнів

%

Інші заклади

всього

%

2011/2012

52

-

40

76,9

-

-

-

-

-

12

23,1

-

52

100

-

-

-

-

2012/2013

73

-

59

80,8

-

-

1

1,4

-

13

17,8

-

73

100

-

-

-

-

2013/2014

69

-

54

78,3

1

1,45

-

-

-

14

20,2

-

69

100

-

-

-

-

2014/2015

88

-

61

69,3

-

-

-

-

-

27

30,7

-

88

100

-

-

-

-

2015/2016

57

-

48

84,2

-

-

-

-

-

9

15,8

-

57

100

-

-

-

-

Робота із забезпечення продовження навчання і працевлаштування виконана.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал