Звіт кафедри учителів-філологів за 2014-2015 н р. Кафедра учителів-словесників складається з учителів української мови та літератури та учителів російської мови та світової літератури. Усього 7 членів кафедриСкачати 95.53 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір95.53 Kb.
ТипЗвіт
Звіт кафедри учителів-філологів за 2014-2015 н.р.

Кафедра учителів-словесників складається з учителів української мови та літератури та учителів російської мови та світової літератури. Усього 7 членів кафедри.

Кафедра учителів-філологів працює над проблемою: «Формування креативного підходу до викладання предметів філологічного циклу через впровадження інноваційних технологій в системі соціокультурної взаємодії вчителя й учня».

У визначенні змісту роботи методичне об"єднання керувалось Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законодавчими й нормативно-правовими актами України.

Методичне об"єднання здійснювало свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:


 • виховання громадянина України

 • формування особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей та обдарувань;

 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, української мови як державної мови України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови інших народів та націй;

 • виконання вимог Державного стандарту середньої освіти;

 • підготовку учнів до подальшої освіти й трудової діяльності.

Серед основних питань, що порушувались на засіданнях методичного об"єднання, були:

 • вивчення навчальних програм, інструктивних та методичних листів Міністерства освіти і науки України, підручників, посібників;

 • ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літературою, фаховою пресою;

 • обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

 • заслуховування й обговорення доповідей, що стосуються актуальних проблем навчання й виховання учнів;

 • аналіз якості знань, умінь і навичок учнів;

 • аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом;

 • творчі звіти вчителів;

 • планування й підготовка предметних тижнів, загальношкільних свят та інших заходів;

 • підготовка та участь учнів у Всеукраїнській предметній олімпіаді;

 • участь учителів у роботі фахових семінарів, конференцій, журі (шкільних, районних, обласних).

Робота методичного об"єднання ґрунтувалася на науковості, системності, комплексності, творчому характері, максимальній активізації діяльності педагогів. Усе це спрямовується на виховання в учителів вимогливості до своєї праці, бажання пошуку раціональних методів навчання й виховання.

Протягом 2014 – 2015 н.р. відбулося 4 засідання шкільних м/о, на яких виступили з доповіддю такі вчителі: • Аукціон педагогічних ідей «Тестування як метод діагностики навчальних досягнень учнів» (вч. Заплішко О.Д.).

 • Презентація педагогічних новинок «Уроки літератури - уроки духовності (про виховний потенціал цих уроків)» (вч. Уріх Н.Г., Гуренко Н.К.)

 • Виступ «Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя» (вч. Яненко С.М.)

 • Виступ «Психологічні чинники засвоєння виражальних засобів мови учнями середнього шкільного віку» (вч. Яненко С.М.)

 • Захист – презентація «Шляхи реалізації методично-наукової проблеми, над якою працює вчитель» (вч. Яненко С.М.)

У ході обміну педагогічним досвідом були проведені такі форми роботи, як творча майстерня, моделювання уроку.

Були проведені такі педагогічні читання: 1. Методи формування правописної компетентності учнів основної школи на уроках української мови (05.01.)

 2. Моделювання як метод навчання в педагогічному проектуванні (25.03.)

Учителі української мови та літератури, російської мови та світової літератури взяли участь у Міжрегіональній науково-практичнійконференції «Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія практика» (7 жовтня 2014 р.).

Учителі-філологи стали учасниками науково-практичного семінару «Теоретико-методичні засади системи професійного самовизначення особистості в умовах регіону» (15.04.2015 р.) з таких питань:

 1. Теоретичне заняття "Комунікативність учителя - домінанта його педагогічної дії" та майстер-клас з постановки голосу, дикції та дихання (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу педагогічної майстерності Лавриненко Олександр Андрійович).

 2. Теоретичне заняття "Режисура педагогічної дії" та майстер-клас з режисури педагогічної дії на уроці та в позаурочний час (кандидат педагогічних наук, доцент, докторант відділу педагогічної майстерності Мозговий Віктор Леонідович).

Була проведена така позакласна робота:

 • Виховна година, присвячена 120-річчю від дня народження О.П.Довженка (1894-1956), українського кінорежисера і письменника (учителі-філологи).

 • Участь у Всеукраїнському Всеукраїнському історико-літературному конкурсі «Лицарі українського романтичного світосприйняття. М.Коцюбинський. С. Параджанов» (до 150 років від дня народження М.М.Коцюбинського (1864-1913), українського письменника і громадського діяча ) (вч. Яненко С.М.)

 • Конкурс на виразне читання творів Т.Г. Шевченка «Шевченкові твори сяють, мов зорі» серед учнів 5-6 класів (вч. Афанасьєва І.І.)

 • Міський конкурс на краще читання творів Т.Г. Шевченка «Шлях до Тараса» (вч. Яненко С.М., Уріх Н.Г.)

Презентацію власного педагогічного досвіду з проблеми «Активізація пізнавальної діяльності шляхом створення ситуації успіху» представила вчитель української мови та літератури Яненко Світлана Миколаївна.

У 2014 – 2015 н.р. було створено такі творчі ініціативні групи: • «Створення сайту м/о вчителів-філологів з метою розповсюдження творчих наробок» (кер. Яненко С.М);

 • «Методи активного навчання на уроках мови та літератури» (кер. О.Л. Ленець).

Учителі світової літератури Ленець О.Л., Гуренко Н.К. брали участь у проведенні міського конкурсу «Веб-квест».

Учитель української мови та літератури Негода Олена Юріївна відвідувала Школу молодого вчителя з теми «Новітні технології навчання на уроках української мови та літератури» (на базі школи №1).

Учителі української мови та літератури Негода Олена Юріївна та Заплішко Ольга Дмитрівна стали учасниками семінару з теми «Використання ІКТ для розвитку сформованих і формування нових предметних компетентностей» (на базі школи №22).

Учителі української мови та літератури Заплішко О.Д. та Афанасьєва І.І. стали учасниками майстер-класу Ейсмонт Валентини Василівни з теми «Формування читацьких стратегій» (на базі школи №18).

Учителі-філологи відвідали майстер-клас Яненко С.М. з теми «Активізація пізнавальної діяльності шляхом створення ситуації успіху на уроках української мови та літератури».

Протягом 2014-2015 навчального року були проведені такі предметні тижні: • української мови та писемності (03.11 – 07.11);

 • Шевченківський тиждень (10.03. – 14.03.);

 • світової літератури (30.04. – 03.04.).

Протягом навчального року велася активна робота з обдарованими дітьми.

Маємо такі результати конкурсів та олімпіад. 1. ІІ етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика:

 • Зацепін Євген Олександрович – 1 місце (5-Б кл., вч. Уріх Н.Г.).

 • Лапшова Маргарита Денисівна – 1 місце (7-В кл., вч. Заплішко О.Д.).

 • Каплінська Діана Сергіївна – 3 місце (11-А кл., вч. Кузьменко І.П.).

 1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури:

 • Соколова Ірина – 2 місце (9-Б кл., вч. Яненко С.М.).

 • Лапшова Маргарита – 2 місце (7-В кл., вч. Заплішко О.Д.).

 • Каплінська Діана – 3 місце (11-А кл., вч. Кузьменко І.П., Яненко С.М.).

 1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури:

 • Соколова Ірина - ІІ місце (9-Б клас, вч. Яненко С.М.)

 1. ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури:

 • Кондакова Анастасія – 3 місце (9-Б кл., вч. Ленець О.Л.).

 • Гільчер Катерина – 2 місце (10-А кл., вч. Ленець О.Л.).

 1. ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади з російської мови та літератури:

 • Кондакова Анастасія – 3 місце (9-Б кл., вч. Ленець О.Л.).

 1. ІІ етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

 • Соколова Ірина – І місце (9-Б кл., вч. Яненко С.М.).

 • Яненко Вікторія – ІІІ місце (6-В кл., вч. Яненко С.М.).

 • Ярошенко Поліна – ІІІ місце (11-Б кл., вч. Яненко С.М.).

 1. ІІІ етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

 • Соколова Ірина – ІІ місце (9-Б кл., вч. Яненко С.М.).

 1. ІV етап V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

 • Соколова Ірина – ІІІ місце (9-Б кл., вч. Яненко С.М.).

 1. Міський етап ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої» в номінації «Література»:

 • Винокур Богдана – 1 місце (10-Б кл., вч. Заплішко О.Д.).

 1. Обласний етап ХІV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймось, брати мої» в номінації «Література»:

 • Винокур Богдана – 2 місце (10-Б кл., вч. Заплішко О.Д.).

 1. Лауреати конкурсу на краще читання віршів Т.Г. Шевченка «Шлях до Тараса»:

 • Яненко Вікторія (6-В) - "Мені здається, я не знаю..." (вч. Яненко С.М.);

 • Корнєйченко Тетяна (11-Б) - уривок з поеми "Гайдамаки" ("Лебедин") (вч. Яненко С.М.);

 • Ключко Єлизавета (11-Б) - "Дівичії ночі" (вч. Яненко С.М.);

 • Комар Володимир (9-А) – «І мертвим, і живим …» ( вч. Уріх Н.Г.).

 1. Обласний етап конкурсу «Відлуння земляків моїх»:

 • Середа Галина – Гран-прі  у номінації «Літературна творчість» (9-Б кл., вч. Яненко С.М.).

 • Соколова Ірина – ІІ місце у номінації «Літературна творчість» (9-Б кл., вч. Яненко С.М.).

 • Савченко Єлизавета - лауреат конкурсу в номінації «Літературна творчість» ( 10-А клас, вч. Заплішко О.Д.);

 • Заколодяжна Олена - лауреат конкурсу в номінації «Літературна творчість» ( 10-А клас, вч. Кузьменко І.П.);

 • Корнєйченко Тетяна – лауреат конкурсу в номінації «Дослідницька робота» (11-Б кл., вч. Яненко С.М.);

 • Подойнікова Марія – лауреат конкурсу в номінації «Дослідницька робота» ( 10-А клас, вч. Заплішко О.Д.).

 1. ІІ етап захисту науково-дослідницьких робіт МАН:

 • ​​​Середа Галина (9-Б)  - І місце; секція "Літературна творчість" (вч. Яненко С.М.);

 • Гільчер Катерина (10-А)  - І місце; секція "Фольклористика" (вч. Яненко С.М.);

 • Каплінська Діана (11-А)  - І місце; секція "Українська література" (вч. Яненко С.М.);

 • Кравченко Дар'я (9-Б) - ІІІ місце; секція "Українська література" (вч. Яненко С.М.);

 • Корнєйченко Тетяна (11-Б) - ІІІ місце; секція "Українська література" (вч. Яненко С.М.);

 • Салміна Поліна (10-А) – І місце з російської мови та літератури ( вч. Ленець О.Л.);

 • Винокур Богдана (10-А) – І місце; секція «Літературна творчість» (вч. Заплішко О.Д.).

 1. ІІІ етап захисту науково-дослідницьких робіт МАН:

 • ​​​ Винокур Богдана (10-А) – ІІІ місце; секція «Літературна творчість» (вч. Заплішко О.Д.).

У гімназії проходили Всеукраїнські конкурси з метою виявлення творчо обдарованої молоді.

Учні Кременчуцької гімназії № 5 імені Т.Г. Шевченка брали участь у VІ Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник - 2015», яка проводилася відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2012 року № 1101 «Про затвердження положень про Всеукраїнську українознавчу гру «Соняшник». У Шостій Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» - 2015 (координатор конкурсу в гімназії Яненко С.М.) брало участь 82 учні.Учні 11 класів брали участь у мовно-літературному конкурсі на тему «Стамбул – квітка на перехресті  цивілізацій» (керівник Афанасьєва І.І.).

Яненко С.М. стала переможцем І та ІІ етапів конкурсу «Учитель року» в номінації «Українська мова та література», пройшла відбірковий ІІІ (заочний) етап 20 березня. Відповідно до наказу Міністерства освіти й науки ІІІ (очний) етап відбудеться у вересні.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал