Звіт директора спеціалізованої школи I-III ступенів №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району міста Києва Денисенка Віктора Юрійовича за 2015/2016 навчальний рікСкачати 407.77 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації17.12.2016
Розмір407.77 Kb.
ТипЗвіт
1   2   3   4
Організація підвищення якості навчального процесу:
-
Контроль за станом навчального процесу;
- моніторинг якості знань, навчальних досягнень учнів;
- контроль за станом планувальної та облікової документації;
- організація контролю за виконанням законодавчих актів, наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, місцевих органів влади, пропозицій, перевірок, рішень педагогічної ради, власних наказів і розпоряджень;
- запровадження різних форм контролю з метою підвищення його ефективності, впливу на рівень і результати навчально-виховного процесу;
- перевірка і затвердження планів навчальної роботи вчителів;
- аналіз виконання навчальних планів і програм.
Інформатизація НВП
Відповідно до Закону України «Про Національну програму
інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій „Сто відсотків” пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2015/2016 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій у навчально-виховний процес;

формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально- виховного процесу;

18

оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

використання
інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.
У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, практичний психолог, бібліотекар, педагог-організатор.
Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна.
Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.
Ведеться база даних у програмному комплексі «АС Школа».
Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби
НВП. У школі функціонує комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання, майже всі кабінети школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет.
У 2015/2016 навчальному році розширена матеріально-технічна база школи: новий комп’ютерний клас (16 комп’ютерів), періодичні методичні видання з предметів для бібліотеки, постійно оновлюється сайт школи.
У 2015/2016 навчальному році було проведено інтернет до нового комп’ютерного класу за рахунок спонсорських коштів.
Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій.
Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до наукових конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні

19 технології при проведенні предметних днів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.
Моніторинг використання інформаційних технологій в освітньому процесі здійснюється через безпосереднє спостереження, звіти вчителів-предметників, анкетування.
Значна увага приділяється використанню на уроках програмних засобів навчання. Вони допомагають створити активне кероване комунікативне середовище, у якому здійснюється навчання. Використання електронних засобів навчання дає вчителю простір для необмеженої творчої діяльності, учитель може раціональніше використовувати навчальний час,
індивідуалізувати навчання та скоротити види роботи, що стомлюють учня.
Протягом 2015/2016 навчального року здійснено такі заходи щодо
інформатизації та використання мультимедійних технологій в закладі освіти:

проведено ряд заходів, спрямованих на реалізацію основних завдань Державної цільової програми «100%»;

використовувалися в навчально-виховному процесі програмно- педагогічні електронні засоби з історії, географії, математики, фізики, природознавства, хімії, біології.

введено в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників
із використанням комп’ютерних технологій;

проводиться робота з підтримання матеріальної бази та навчально- методичного забезпечення кабінету інформатики у відповідністі до нормативів, вимог та державних стандартів.
Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи
Наш заклад – це установа, метою якої є виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості, "виведення" її на високий загальнолюдський культурний рівень, соціалізацію у якісно нових умовах.

20
Виховання є складним, багатогранним і багатоаспектним процесом. У загальному плані під вихованням розуміють організований і цілеспрямований процес формування особистості. У більш широкому значенні виховання – це, по-перше, соціально і педагогічно організований процес створення оптимальних умов для формування людини як особистості; по-друге, це вплив вихователя на особистість вихованця з метою формування в нього бажаних соціально-психологічних, морально-духовних, культурних і фізичних якостей.
Згідно з планом виховної роботи школи за 2015-2016 навчальний рік уся робота була направлена на проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, вихованості учнів, духовно багатих, морально зорієнтованих молодих людей.
Підводячи підсумки роботи за рік, слід відзначити, що план виховної роботи виконується згідно нормативних документів: Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», положення «Про загальний навчальний заклад». Виконання основних завдань і реалізація основних принципів виховання здійснювалися за такими пріоритетними напрямами: громадянське виховання, родинне виховання, художньо-естетичне виховання, морально - етичне виховання, екологічне виховання, превентивне виховання, гендерна політика, військово - патріотичний напрямок, трудове навчання, виховання та формування здорового способу життя та наукового світогляду.
У річному плані є розділи виховної роботи з урахуванням усіх напрямків діяльності: громадянського, національно-патріотичного, превентивного, морально-етичного, художньо-естетичного виховання та творчий розвитку особистості, екологічного, трудового виховання та формування здорового способоу життя, родинно-сімейного, економічного й професійного виховання та розвитку самоврядування, які продовжують реалізуватися в планах класних керівників.

21
Кожен класний керівник має "Журнал з виховної роботи", який містить у собі:
-
інформацію про учнів, батьків;
- паспорт здоров'я;
- соціальний паспорт;
- тематику індивідуальних бесід;
- протоколи батьківських зборів;
- плани виховної роботи;
- роботу з "важковиховуваними дітьми"
Школа будує свою діяльність на ґрунті національної культури і національних традицій, що за змістом і формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.
Відносини між учителем і учнем, в основному, розвиваються на основі співробітництва і ділового партнерства. Учитель і учні рівноправні суб’єкти навчально-виховного процесу.
Залучаючи учнів до надбань світової культури, науки, різних сфер мистецтва, музики, живопису, архітектури, знайомлячись з національними традиціями та звичаями, прищеплюючи культуру поведінки, класні керівники регулярно відвідують тематичні музеї.
Виховна програма постійно працює над оновленням роботи класних керівників з класним колективом, розроблена система бесід, круглих столів, ділових ігор з 1 по 11 клас. Всі компоненти взаємопов’язані принципами
єдності мети і наступності. Кожен учень особисто та класний колектив мали змогу показати себе і свої справи. Традиційно була представлена колективна емблема, візитівка та презентація 5-х класів «Радужная параллель», активну участь учні школи брали у районному конкурсі «Що для мене Україна?» та благодійній акції «Ярмарок доброти», у благодійній акції "Від серця до серця" брали участь всі класи школи. Традиційним стало проведення осіннього

22 ярмарку. Було проведено виставку сувенірів, квіткових тематичних композицій. Активну участь брали батьки, класні керівники 1- 6 –х класів.
Серед найбільш яскравих заходів можна відзначити: конкурси стіннівок -
«Осінь-краса» та малюнки на асфальті «Рідна школа моя», «Увага! На дорозі діти!», «Київ місто мрій та надій!», «Школа майбутнього».
Радою старшокласників до Дня вчителя було проведено «Осінній ярмарок», виставку саморобок та квіткових композицій.
У школі вивчалися та систематизувалися матеріали щодо рівня вихованості учнів, з′ясовувалис я причини труднощів у роботі класних керівників, вивчалися їхні запити та побажання щодо вдосконалення методичної роботи.
Допомогу класним керівникам в організації індивідуальної роботи з учнями надає психолог школи Анікєєва Д.В. та соціальний педагог Карпілянська З.Ф.
Систематично проводились індивідуальні бесіди, тестування учнів для виявлення їх негативних особливостей та нахилів.
З метою вдосконалення профілактичної роботи щодо негативних проявів в учнівському середовищі був посилений контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.
Вчителем права Горецьким В.А. був проведений правовий лекторій для учнів 10 - х класів на тему: "Підлітки. Закон. Правопорушення серед підлітків і адміністративна відповідальність".
Спеціалістами МВС була проведено бесіди-лекції на теми: "Юридична відповідальність неповнолітніх"(8 класи),
«Профілактика вживання енергетичних напоїв» (5,6-ті класи).
Радою старшокласників за участю волонтерів «Крімінон» у 6-8-х класах були проведені тренінги на тему: "Профілактика правопорушень».
Упродовж першого семестру психологом, соціальним педагогом та класними керівниками приділялась увага питанням, щодо гендерної політики.
Психолог школи проводила серед учнів анкетування щодо рівня освіченості учнів зі статевих питань, їх готовності до подружнього життя. Були надані консультації учням, батькам та вчителям з питань статі, сім'ї, статевої

23 поведінки, сексуальних порушень та емоційно-вольових особливостей особистості, що перешкоджають нормальному статевому розвитку та статевої соціалізації.
Робота методичного об’єднання класних керівників планується за всіма напрямками з орієнтацією на кожного педагога, на організацію індивідуальної методичної роботи з ним відповідно до його потреб.
Класні керівники середної та старшої школи успішно впроваджують в практику роботи програму з виховання культури поведінки. Проводяться години спілкування, які мають різноманітну тематику. На всіх годинах спілкування були присутні вчителі та адміністрація школи. Після проведення годин спілкування проводилося обговорення цих заходів.
У системі виховної роботи особливе місце посідає виховання загальнолюдських цінностей: доброти, милосердя, засвоєння норм культури взаємовідносин, формування працелюбної особистості.
Учні 1 – 11 класів брали участь у екопроектах «Жива Планета». До Дня
Чорнобиля було проведено презентації 11-х класів, конференції в 8 класах, проведено виставку плакатів «Екологія всесвіту».
В школі традиційно проводиться декада педагогічної майстерності
„Педагогічна хвиля 57”, в якому беруть участь батьки учнів школи, вчителі- предметники, класні керівники, адміністрація школи.
Традиційно проведено Пушкінський бал, приурочений до дня
Царськосільського Ліцею. У рамках цього заходу учні школи мали можливість поринути у творчість великого поета О.С. Пушкіна, який був «законодателем мод».
У школі продовжує свою роботу ляльковий англійский театр.
Наша театральна студія - зовсім юне створіння. Трупа поки невелика, але актори талановиті, активні і безпосередні. Діти захотіли брати участь у сценічних постановках, а це означає що їх душі відкриті для прекрасного. Всі наші артисти не тільки вчать ролі і вимовляють тексти, але й імпровізують,

24 пропонують своє бачення дії, залучають до участі в нашому проекті своїх близьких.
Доброю традицією спеціалізованої школи №57 є проведення Дня майбутніх першокласників, який дає змогу дітлахам ближче познайомитися зі школою. 25 травня школа радо відчинила свої двері для майбутніх першокласників. Справжнє свято чекало на них у актовому залі. Тут вони побачили цікаву виставу про шкільне життя, яку підготували учні 3 класу.
На базі початкової школи працює система гуртків: бісероплетіння, «У світі цікавого», «Хімічні цікавинки», загальної фізичної підготовки, дизайн, «Лего».
На початку навчального року адміністрація школи № 57 координувала роботу медичного працівника і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я; призначила відповідальних за кабінети для дотримання санітарних норм освітлення класних приміщень; забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками школи № 57 згідно з графіком проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл на 2015 рік, повідомляла співробітників про те, що кожен з них повинен мати особистий санітарний паспорт нового зразку ОМК – 1 з фотокарткою, засвідчений підписом директора та круглою печаткою, в якому повинен бути запис про стан здоров’я таких спеціалістів: терапевта, стоматолога, отоларинголога, флюорографія, щеплення проти дифтерії, обстеження в СЕС на бацилоносії, гельміни, патогенний стафілокок з носа та горла.
Навчальний заклад забезпечений медичними працівниками, а саме: медична сестра – 1 ставка. Медичною сестрою систематично проводився аналіз стану здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів.
Протягом навчального року проводились поглиблені профілактичні медичні огляди учнів.
За результатами поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою (наказ № 274 від 01.10.2016). Переведення дітей із спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки здійснювалось лише

25 після медичного обстеження медичним працівником за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.
Відповідно до законів та інших нормативно-правових документів України школа № 57 протягом 2015/2016 н.р. забезпечувала безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формувала гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів та працівників школи.
У школі наявний медичний кабінет, який розміщений на другому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку №5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 100%.
Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень частково відповідає санітарним нормам, оскільки не скрізь наявні енергозберігаючі лампи.
Протягом 2015/2016 навчального року адміністрацією школи, медичним працівником, вчителями здійснювався медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у закладі. Згідно з річним планом роботи школи
№ 57 на 2015/2016 н.р. в жовтні 2015 року було відвідано уроки фізичної культури та предмету Захист Вітчизни.
Питання щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання розглядалися на інструктивно-методичних нарадах,
на засіданнях Ради закладу.
З учнями школи проводилися зустрічі з медичними працівниками, у вересні 2015 року у закладі був проведений тиждень здоров’я.
Протягом навчального року було проведено поглиблені профілактичні медичні огляди учнів, профілактичні медичні огляди учнів, моніторингові

26 дослідження стану захворюваності учнів, профілактичні медичні огляди учнів після канікул.
Впродовж 2015 – 2016 навчального року в школі працють гуртки та секції:
«Година психолога»
Анікєєва Дар'я Віталіївна
Ляльковий театр англійською мовою
Бочарова Наталія Ігорівна
Основи науково-дослідницької діяльності Киянець Зоя Олександрівна
Військово-патріотичний, спортивний
Косточкін Анатолій Васильович
Музичний
Краюшкіна Наталія Сергіївна
Еколого-натуралістичний (краєзнавчий)
Пасечна Євгенія Анатоліївна
Спортивний
Полтавченко Алла Василівна
Спортивний
Торчинський Олег Ізяславович
Під час занять в шкільних гуртках приділялась увага стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх участі у спільній діяльності у справі виховання.
Творча та образна уява розвивалася на заняттях по декоративному малюванню, дизайну, «LEGO», театральній студії та лялькового театру англійською мовою. Гуртківці брали участь у міських, районних та шкільних конкурсах:
„Малюнок на асфальті до Дня знань” – початкова школа; конкурс листівок – привітань до визволення Києва та України від німецько
- фашистських загарбників; конкурс газет до Дня вчителя, до новорічних свят; конкурси та виставки саморобок. участь у Всеукраїнському архітектурному конкурсі з кубиків LEGO
«
Екологічні технології».
Кращі малюнки демонструються на шкільному стенді «Світ очима дітей».
Відібрані роботи передавалися у районні та міські будинки творчості, бійцям АТО та пораненим в шпиталь.

27
Діти із задоволенням відвідують заняття художньої студії, і кількість гуртківців постійно зростає. Роботу гуртка можна визначити результативною і оцінити позитивно.
Діти 2-5 –х класів із задоволенням відвідували заняття хору.
У школі працював військово - патріотичний гурток. Учні старших класів з бажанням відвідували заняття гуртка де, насамперед, удосконалювали навички військово-прикладних дисциплін, а також пізнали багато нового з історії
Збройних Сил України та їх діяльність на сучасному етапі.
Гуртківці школи зустрічались з колишніми випускниками школи №57 - учасниками АТО та Революції Гідності.
Забезпечення єдності фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості є особливим завданням виховної роботи класного керівника та педагогічного колективу в цілому.
Постійно оновлюється газета "Культура здоров'я", працює факультатив "Здоровий спосіб життя", було оновлено стенди "Культура здоров'я", "Здоров'я
- моя цінність", зроблено газети, плакати, учнями 2-5 класів виготовлені малюнки. Вчителем предмету «Основи здоров’я» Семко О.В., соціальним педагогом школи та психологом було проведено бесіди-лекції з переглядом відеофільмів: "Проблема тютюнопаління серед учнів", «СНІД – хвороба нового тисячоріччя», "Тютюн та здоров'я", «Шкідливі звички», «Туберкульоз- небезпека кожного» та т.п.
Вчителі фізичного виховання підготували та провели естафети-змагання до
Всесвітнього дня здоров’я.
Щорічно проводяться туристичні походи учнів школи в Карпати ( Івано-
Франківськ).
Змістовно проводилася робота з батьками. Вони залучалися для проведення консультацій для учнів з юридичних, психолого-педагогічних та соціальних питань.
Результатом нашої спільної роботи, її кінцевим продуктом є випускник – освічений, впевнений у своїх планах і можливостях, вихований.

28
Необхідною умовою успішної реалізації системи виховної роботи є розробка шляхів трансформації поставленої мети та завдань виховання в діяльність класних керівників, надання їм методичної допомоги у розробці тематики виховних справ та планування роботи.
Також, не менш важливим є участь органів учнівського самоврядування в діяльності системи виховної роботи.
Реалізація системи виховної роботи здійснюється у співпраці з соціальним педагогом, практичним психологом та батьківським комітетом школи.
Вся виховна робота у класних колективах будується з урахуванням
індивідуальних здібностей, інтересів, потреб учнів. Тому всі класні керівники та класоводи перед плануванням виховної роботи особливу увагу приділяють вивченню особистості дитини, намагаються скоординувати роботу так, щоб виховною роботою охопити весь контингент учнів, залучити до проведення позакласних заходів якомога більше учнів, ведуть цілеспрямоване спостереження за учнями під час спілкування, навчання та дають індивідуальні консультації батькам і вчителям-предметникам щодо корекції поведінки учнів та індивідуального підходу до особистості дитини.
На підставі спостережень виховну роботу на новий навчальний рік сплановано за таких завдань: робота над згуртуванням класного колективу, виховування гармонійно розвинутої особистості, вільної, творчої, з високими моральними якостями.
Отже, ідеалом виховання є життєво компетентна особистість і у зв’язку з цим уся діяльність виховної системи школи спрямована на реалізацію моделі вихованої особистості випускника.
Забезпечення керівником навчального закладу моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів навчального закладу
Послідовна реалізація особистісно гуманного підходу до учнів, урахування
їхніх провідних психологічних особливостей можуть зробити обставини

29 людяними і дозволять кожній дитині усвідомити себе як людину. У педагогічному процесі дитину постійно повинно супроводжувати почуття вільного вибору.
Вибір професії – тривалий і непрогнозований процес. Завдяки профорієнтації учні дізнаються про рівень свого інтелекту, характер, волю і здібності, а особливо про те, як використати власні індивідуальні властивості при виборі професії.
Проте особливими досягненнями профорієнтації у школі є ті зміни, що відбуваються у ставленні учнів до знань.
Сучасна профорієнтація скеровує учнів на інтелектуально-розумову працю, що є необхідною умовою для різного типу професійної діяльності: для технічних, гуманітарно-соціальних та інших спеціальностей.
Для задоволення потреб учнів у інформації про ринок професій, важливу увагу приділяємо профорієнтаційній роботі в школі. Кожного року в квітні місяці проводимо зустрічі-бесіди представників вищих навчальних закладів з учнями 9-х класів та їх батьками.
Проводимо анкетування, тестування, екскурсії до учбових закладів міста.
Важливу роль приділяємо фізичному вихованню, формуванню здорового способу життя. Проводимо такі виховні заходи: спортивні змагання, турніри,
Дні здоров’я, класні години з питань охорони здоров’я і життя; шкільні змагання.
Працюємо над розвитком та вдосконаленням економічного виховання.
На виконання Закону «Охорона дитинства» особливу увагу приділяємо дітям особливих категорій (діти-сироти, напівсироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей, діти під опікою). Протягом навчального року пропонуємо безкоштовне харчування, відпочинок у оздоровчих літніх таборах.
Педагогічний колектив школи постійно працює над вдосконаленням форм і методів виховання, координуючи основні напрями виховання в цілісний природній процес.

30
Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально- технічної бази навчального закладу
1. Виконання навчальних планів і програм відповідно до Держстандартів загальної середньої освіти.
2. Підвищення кваліфікації, рівня фахової підготовки педпрацівників.
3. Створення необхідних умов для подальшого розвитку творчої особистості, обдарованої учнівської молоді.
4. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
5. Модернізація методичної роботи. (Спрямованість на реалізацію нормативних, законодавчих, правових документів, що регламентують діяльність школи).
6. Покращення матеріально-технічної бази школи.
7. Впровадження міжнародного співробітництва.
8. Забезпечення умов для навчання 6-річок перших класів у школі.
10. Створення умов для функціонування груп подовженого для учнів початкової школи.
Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання
Побережець Вікторія Артурівна – голова благодійного фонду «МБО
Школа 57», створеного батьками та випускниками нашої школи.
За цей навчальний рік було проведено щоквартальні звіти в Пенсійний фонд, у Центр зайнятості, Фонд соціального страхування, податкову інспекцію.
У звітах зазначаються суми зібраних та витрачених коштів.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал