Звіт директора спеціалізованої школи I-III ступенів №57 з поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського району міста Києва Денисенка Віктора Юрійовича за 2015/2016 навчальний рікСкачати 407.77 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації17.12.2016
Розмір407.77 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4

Звіт директора спеціалізованої школи I-III ступенів
№ 57
З поглибленим вивченням англійської мови
Шевченківського району міста Києва
Денисенка Віктора Юрійовича

за 2015/2016 навчальний рік
та перспективи розвитку закладу
на 2016/2017 навчальний рік

2016 р.

2
Є школи, в яких цінується Слово –
і це добре!
Є школи, в яких цінується Діло –
і це добре!
Є школи, в яких цінується Особистість –
ми за таку школу!


3
ВСТУП
Порядок звітування визначено Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 (далі - Положення про порядок звітування).
Комунальний заклад освіти «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови №57 І-ІІІ ступенів Шевченківського району міста
Києва» розташований за адресою:
01001, вул. Прорізна, 19-а, Тел. 278-44-31
* Статут зареєстрований відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Шевченківського району реєстраціонної служби головного управління юстиції у місті Києві від 09.09.2014 р., реєстраційний
№10741050004013878
* Свідоцтво про державну реєстрацію АОО №9019823, видано
Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією від
20.06.1995 р.
*
Код ЄДРПОУ 22881478
Школу засновано у 1923 році (будівля складається з 4-х поверхів.
Незважаючи на вік і зношеність будівлі школи, адміністрація школи разом
із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані.
Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.
Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно – епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.
У приміщенні школи 41 кабінет:

4

української мови та літератури – 3 каб.

російської мови та літератури – 2 каб.

іноземної мови (англійської, німецької) – 13 каб.

фізики

хімії

біології

історії

математики -. 4 каб.

географії

інформатики -2каб.

образотворчого мистецтва

музичного мистецтва

курсу «Захист Вітчизни»

ігрова кімната групи продовженого дня

кабінети для учнів початкової школи – 9 каб.
Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.
У школі є їдальня, буфет, актова зала, бібліотека з читальною залою, 2 спортивні зали, спортивний майданчик, два музеї.
На пришкільній території побудовано спортивний майданчик з штучним покриттям.
Протягом останніх 5 років (з 2011 по 2016рр.) навчально-матеріальна база школи постійно покращується.
Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте.
Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

5
Заходи, вжиті керівником для зміцнення та модернізації матеріально- технічної бази навчального закладу:
1. Виконання навчальних планів і програм відповідно до Держстандартів загальної середньої освіти.
2.
Підвищення кваліфікації, рівня фахової підготовки педпрацівників.
3. Створення необхідних умов для подальшого розвитку творчої особистості, обдарованої учнівської молоді.
4. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
5. Модернізація методичної роботи. (Спрямованість на реалізацію нормативних, законодавчих, правових документів, що регламентують діяльність школи).
6. Покращення матеріально-технічної бази школи.
7. Впровадження міжнародного співробітництва.
8. Забезпечення умов для навчання 6-річок перших класів у школі.
10. Створення умов для функціонування груп подовженого дня для учнів початкової школи.
Орієнтуючись на сучасний ринок праці, наш навчальний заклад до своїх пріоритетів відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства, готують учнів до нових ролей у цьому просторі. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватися та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, критично мислити, вміти використовувати набуті знання. Педагогічний колектив сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати в учня та педагога вміння вчитись упродовж усього життя.
Роботу школи організовано відповідно Державної програми «Освіта
України ХХІ ст..», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання, Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового

6 розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством
України, іншими нормативними законодавчими актами центральних і місцевих органів влади, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" та Концепції профільного навчання в старшій школі у 2004 році 10 класи школи перейшли на профільне навчання.
Метою профільного навчання є забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.
Залежно від профілю навчання профільна частина навчального плану школи 2015-2016 навчального року містила такі навчальні предмети:

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Бізнес-English

Англійська та американська література

Технічний переклад
У Концепції профільного навчання в старшій школі зазначається, що
«профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток
їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти». Вчителям доводилось вирішувати багато завдань для реалізації цієї концепції: створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки; виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їхнього життєвого і професійного самовизначення,

7 формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією; формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетентності учнів на допрофесійному рівні, спрямування молоді щодо майбутньої професійної діяльності.
Школа № 57 є базовою школою з організації методичної роботи з
іноземних мов у Шевченківському районі м. Києва. У ній відповідно до плану роботи проводяться засідання районного методичного об’єднання вчителів англійської мови, де обговорюються питання впровадження комунікативної методики викладання іноземних мов.
Для створення високоякісного навчально-методичного забезпечення спеціалізованою школою № 57 спільно з управлінням освіти Шевченківської районної адміністрації та представництвами видавництв “Longman”,
“Macmillan”, “Express Publishing” проведено низку науково-методичних семінарів для вчителів іноземних мов Шевченківського району, а також семінарів практикумів для вчителів російської мови та літератури, математики, вищої кваліфікаційної категорії курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів при КМПУ ім. Б.Грінченка.
У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна виконати і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року.
Маємо перспективний план розвитку школи, який складається з наступного:

аналіз роботи школи за попередній період;

визначення важливих завдань на новий період;

формування контингенту учнів і мережі класів;

8

вирішення організаційно-педагогічних проблем розвитку школи;

головні напрямки вдосконалення навчально-виховної роботи;

роботу з педагогічними кадрами;

зміцнення матеріально-технічної бази.
Персональний внесок керівника у процес підвищення рівня
організації навчально-виховної роботи у школі №57
Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно із ст.53 Конституції України, Законів
України «Про освіту»,«Про загальну середню освіту»,закону України № 2442–
V
І «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,
«Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,
«Державного стандарту початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»
, власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать законодавству України в галузі освіти.
Структура освіти на кожному рівні й навчальні плани побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності з предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.
На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, здійснюється теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я.
Успішність проходження кожного рівня й виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

9
Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її
інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом у початкових класах школи є розвиваючі форми і методи навчання.
Основна школа дає базову освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує їх до вибору форм подальшого навчання, профільного навчання за напрямом «Іноземна філологія». Система освіти в школі складається з трьох освітніх рівнів : початкова школа – 4 роки; основна - 5 років; старша – 2 роки.
На посаді директора я працюю 12 років. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками. У школі 75 педагогічних працівників та 19 працівників з числа обслуговуючого персоналу. І всі вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей – потребують уваги, підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків, своєї неповторності.
Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання своєї великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення таких умов: звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості й розвитку.
Навчання завершило 643 учнів у 24 класах, середня наповнюваність класів становить 27 учнів. У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність,
інші характеристики. Час диктує нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп'ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що років через п'ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та

10 не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями.
Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, секретар, а й заступники, психолог непогано володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінетах та використовується для адміністративної роботи. За якісним складом педагогічних працівників наша школа, на мою думку, є одним з лідерів у районі. Більша частина педколективу, а це 48 учителів, мають вищу кваліфікаційну категорію та 31 з них мають педагогічне звання «Учитель-методист», що говорить про значний досвід колективу.
Як директор школи я орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й виховання школярів. Для цього прагну обирати найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання й виховання учнів, спираючись на громадську думку школи, іноді ризикую при виборі форм і методів навчання та виховання, щоб досягти мети навчально-виховної діяльності.
Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів)
Складені списки дітей, що проживають у мікрорайоні школі -183 учні.
З них навчаються: у школі №57 – 27 дітей у школах Шевченківського району – 49 дітей у школах міста Києва – 102 дитини за кордоном – 5 дітей.
Плинність учнів складає: вибуло 33 учні (16 учнів у інші заклади м. Києва,
2 учня за межі міста, 15 учнів – за кордон), прибуло – 14 учнів.
Забезпечено стабільність учнівського контингенту.

11
Навч. рік
Показники
201 0-2011 201 1-2012 201 2-2013 201 3-2014 201 4-2015 201 5-2016
На початок року
633 656 665 667 680 662
На кінець року
622 646 643 650 650 643
Створено умови для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процесс.
Керуючи школою, я прагну до спрощення управлінських функцій, частину з яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням.
Впроваджую передові форми й методи організації навчально-виховного процесу, орієнтую вчителів на підвищення їх наукового, професійного та методичного рівнів.
Створено умови для варіативності навчання, впровадженню нового змісту освіти, всебічного розвитку особистості, викладаються факультативи:

Стилістика сучасної української

Модуль числа (математика)

Прикладна економіка
В цілому реалізація інваріантної частини Робочого навчального плану школи на 2015-2016 н.р. здійснювалась за відповідними Державними програмами із загальнонавчальних дисциплін базової середньої освіти та підручниками, рекомендованими МОН України.
Особливістю навчально-методичного забезпечення є урахування принципу диференціації та особистісно-зорієнтованого навчання.
Для більш якісної організації навчально-виховного процесу у початковій, середній та старшій школах організовано наставництво молодих вчителів більш досвідченими вчителями відповідних методичних об'єднань.

12
Про свої досягнення в педагогічній діяльності та про свій педагогічний досвід вони звітують на засіданнях педагогічної ради школи.
В останні роки в школі склалася певна система роботи з обдарованими учнями, над удосконаленням якої педколектив постійно працює. Так, було розроблено тести для психологічного діагностування з метою визначення рівня сформованості розумових операцій; завдання за ступенем складності матеріалу та ступенем допомоги вчителя для організації внутрішньокласної диференціації у 1-4 класах; створено навчальний матеріал, який відповідає інтересам обдарованих дітей.
Згідно з річним планом адміністративного контролю якості викладання та рівня навчальних досягнень учнів з усіх предметів адміністрацією школи був проведений детальний аналіз результатів у навчанні учнів 2-11-х класів за 2015-
2016 н.р., у тому числі і порівняльний аналіз з відповідними показниками за
2014-2015 н.р.
Протягом 2015-2016 н.р. адміністрацією школи відвідувались уроки з різних предметів, особливо в тих класах, де за результатами 2014 –2015 н. р. спостерігалось зниження успішності учнів (6-Б кл. - на 13,8%, 7-А – на
12,2%, 8-
Б – на 14,5%, 8-В – на 11,6%, 10-Б – на 18,2%), зокрема був великий відсоток оцінок низького рівня та низький процент якості
(8-
А – 1 учень, 8-Б – 2 учні, 8-В – 4 учні, 9-Б – 4 учні, 10-А – 1 учень, 10-Б – 4 учні, 11-А

1 учень, 11-Б – 6 учнів) мали оцінки низького рівня. Стан справ у цих класах розглянуто та обговорено на нарадах при директорі.
З 2003-2004 н.р. адміністрацією школи були затверджені звіти класних керівників за встановленою формою, в яких відображаються результати навчальних досягнень учнів по предметам (за І семестр, ІІ семестр та за рік), а також результати контролю за відвідуванням учнями школи.
Аналіз такої звітності, а також аналіз відвіданих уроків показали, що загальний рівень навчальних досягнень учнів 2-11-х класів
(процент якості) за

13 2015-
2016 н.р. складає 75,6% (у порівнянні з 68,7% у минулому навчальному році). Тобто процент успішності підвищився на 6,9%.
Відсоток оцінок початкового рівня знизився на1,3%: 15 учнів із 579 учнів мають оцінки низького рівня (2,6%) проти 23 учнів із 594 учнів (3,9%) в 2014-
2015 н.р.
В 5-11-х класах 23 учні мають одну-дві оцінки «6 балів», що складає 6% від загальної кількості – 383 учнів 5-11х класів (у минулому році цей показник був дещо більший – 16,7% - 65 учнів із 390 учнів 5-11хкласів).
В початковій школі середній рівень навчальних досягнень мають 15 учнів
із 196 учнів 2-4х класів (7,7% у порівнянні із 8% у минулому навчальному році). Тобто відсоток учнів з середнім рівнем навчальних досягнень у початковій школі знизився на 0,3%.
Із 579 учнів 2-11-х класів за результатами 2015-2016 н.р. мають рівні навчальних досягнень:
-
високого рівня ( 10-12 балів) - 129 учні (22,3%) + 0,9% ;
2014-
2015 н.р. - 127 учні з 594 (21,4%);
-
достатнього рівня (7-9 балів) - 309 учнів (53,3%) + 6%
2014-
2015 н.р. - 281 учні з 594 (47,3%);
-
середнього рівня (4-6 балів) - 126 учнів (21,8%) - 5,5 %;
2014-
2015 н.р. – 162 учнів з 594 (27,3%);
-
початкового рівня (1-3 бали) –15 учнів (2,6 % ) - 1,3 %.
2014-
2015 н.р. – 23 учні з 594 (3,9 % ).
Із 196 учнів початкової школи (2 - 4 класів) мають оцінки:
-
високого рівня - 53 учнів (27% ) - - 0,9 %;
2014-
2015 н.р. – 57 учні з 204 (27,9% );
-
достатнього рівня - 128 учнів (65,3 % ) + 1,1%;
2014-
2015 н.р. - 131 учні з 204 (64,2 % );
-
середнього рівня - 15 учнів (7,7%) - 0,3 %;
2014-
2015 н.р. – 16 учнів з 204 (8%);
-
початкового рівня - немає;

14 2014-
2015 н.р. – не було
Якість знань в початковій школі 92,3% + 0,3% а в 2014-2015 н.р.–92%.
301 учень (5-9 кл.) мають такі результати навчальних досягнень:
-
високого рівня - 51 учень (16,9% ) + 2,6%;
2014-
2015 н.р.- 43 учні з 301( 14,3% );
-
достатнього рівня - 140 учнів (46,5 % ) + 6,4%;
2014-
2015 н.р.-121 учнів з 301 (40,1 % );
-
середнього рівня – 95 учнів (31,6%) -8,6%;
2014-
2015 н.р.- 121 учень з 301 ( 40,2%);
-
початкового рівня – 15 учнів (4,9%) -0,4%;
2014-
2015 н.р.-16 учнів з 301 (5,3%);
Якість знань в 5-9 кл.–63,5%, а у 2014-2015 н.р.- 54,4%. ↑+ 9,1%.
82 учні 10-11 класів мають такі результати навчальних досягнень:
-
високого рівня - 25 учнів ( 30,5% ) + 0,2%;
2014-
2015 н.р. - 27 учнів з 89 (30,3% )
-
достатнього рівня – 41 учень (50 % ) + 17,4%;
2014-
2015 н.р. – 29 учнів з 89 (32,6 % );
-
середнього рівня – 16 учнів (19,5%) -9,7%;
2014-
2015 н.р. – 26 учнів з 89 (29,2%);
-
початкового рівня – немає (0%) -7,9%;
2014-
2015 н.р. –7 учнів з 89 (7,9%);
Якість знань в 10-11 кл. – 80,5%, а у 2014-2015 н.р. – 62,9%. ↑+ 17,6%
За 2015-2016 н.р. середній відсоток якості по школі в 2-11 класах – 75,6%,
+ 6,9%
(у 2014-2015 н.р. – 68,7%)

15
Учні школи добре себе зарекомендували, як переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових і спеціальних дисциплін.
У 2015-2016 навчальному році отримали наступні результати:
У районному етапі 130 призових місць:
І місце – 18
ІІ місце - 39
ІІІ місце – 73
У міському етапі 37 призових місць:
І місце – 9
ІІ місце - 14
ІІІ місце – 14
на ІV етапі Всеукраїнських предметних олімпіад2 призових місця.
Російська мова
ІІ місце – Земскова Єлизавета – 11-А
Офісні технології
ІІ місце

Гнатюк Євгеній – 11-А
Методичні проблеми над якими працює школа:
«
Креативна освіта – шлях до розвитку інноваційної особистості вчителя; навчання учнів самостійному пошуку знань, формування у них творчого креативного мислення».
Спрямувати роботу педагогічного колективу, учнів школи на ознайомлення з історією державотворення, розвитку та зміцнення держави,
історії державних символів України, проведення зустрічей з волонтерами та учасниками війни на сході України
Формування громадянина України, високих моральних чеснот в учнів на основі ідей педагогіки толерантності, культури ненасильництва.
Запроваджуються такі інноваційні технології:
Диференційоване навчання молодших школярів.
Громадянська освіта.

16
Теорія розвивального навчання.
Особистісно-орієнтоване навчання.
Інтегроване навчання.
Інтерактивні методи навчання.
Саме використання інноваційних технологій забезпечує результативність навчання.
Аналіз роботи засвідчує, що в процесі діяльності методичних об’єднань було досягнуто поставленої на початку навчального року мети. Роботу методичних об’єднань було спрямовано на виявлення творчого потенціалу, підвищення методичної грамотності, фахової майстерності кожного вчителя.
Рівень педагогічної майстерності значно зріс. У цьому певну роль відіграла система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково- методичної проблеми.
Протягом року вчителі теоретично і практично працювали над сучасними педагогічними технологіями, інтерактивними методами навчання й виховання учнів.
Разом із заступниками директора школи працюємо над демократизацією внутрішньошкільного управління:
- визначили пріоритетні компоненти якості освіти у школі;
- розробили критерії та показники якості освіти на рівні школи;
- розробили і адаптували модель діяльності педагога;
- розробили і адаптували модель діяльності учнів;
- провели аналіз змісту освіти: виділили позитивні й негативні аспекти;
- провели експертне оцінювання результативності навчально-виховного процесу.
Демократизація внутрішкільного контролю дає змогу залучати вчителів, учнів, батьків до здійснення всіх необхідних заходів для підвищення якості навчання й виховання відповідно до потреб держави і суспільства.

17


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал