Звіт директора щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за минулий 2014-2015 навчальний рік та завдання на новий 2015-2016 навчальний рікСторінка1/4
Дата конвертації09.05.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4
Звіт директора

щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Куп’янської районної ради Харківської області

за минулий 2014-2015 навчальний рік

та завдання на новий 2015-2016 навчальний рік.
У 2014-2015 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та районних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.


Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початку 2014-2015 навчального року в закладі було відкрито 11 класів, із низ 1-4-х – 4 класи, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Станом на 01.09.11 кількість учнів становила 116 чоловік. Середня наповнюваність учнів у класах складала 11,4 чоловік. Протягом року із закладу освіти вибуло 4 учні: у межах району – 4 учні, випущено із 11 класу - 9 учнів, із 9 класу – 14 учнів, прибуло – 3 учні.

Профіль навчання учнів 10-11 класів – універсальний з вивченням російської мови, який визначався на основі діагностики щодо виявлення нахилів і здібностей учнів з метою вибору профілізації та анкетування учнів та їх батьків.

Потребує покращення матеріально-технічна база кабінетів, а саме: поновлення устаткування кабінетів фізики, хімії, біології


Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту»,

ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України « Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 « Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного і дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усього таких дітей – 307, з них шкільного віку – 205, дошкільного віку – 91 Навчались у ЗОШ – 169, у школах району – 0, у школах інших районів – 0, у технікумах і ПТНЗ – 35, у ВНЗ – 9, шестирічок – 11. Усі діти охоплені навчанням.


Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови»

Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою.

Щодо виконання Закону України «Про мови» слід зазначити, що Кругляківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – заклад з українською мовою навчання. Протягом року проводилася роз'яснювальна робота серед батьків, учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови». Щорічно перевіряється виконання цього Закону та статті 10 Конституції України, стан викладання української мови та літератури. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Учні закладу брали участь у конкурсах ораторського мистецтва, Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім.. П.Яцика, ім. Т.Шевченка, олімпіадах з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т. Г. Шевченку.

Кадрове забезпечення

У 2014-2015 навчальному році в школі працювало 22 учителя, у тому числі директор, 1,5 заступники директора, 1 педагог-організатор, 0,5 практичного психолога, 0,5 бібліотекаря.

95,5% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра. 1 учитель має середню спеціальну освіту.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами. У закладі працювало: • учителів – 21 особа;

 • обслуговуючий персонал 10 осіб.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії: • «спеціаліст вищої категорії» – 5 осіб;

 • «спеціаліст І категорії» – 7 осіб;

 • «спеціаліст II категорії» – 4 особа;

 • «спеціаліст» – 5 осіб;

б) педагогічні звання:

 • «вчитель-методист» – 1 особа;

 • «старший учитель» – 1 особа.

У закладі протягом 2014-2015 навчального року працювало:

 • педагогів пенсійного віку – 2 особи;

 • технічних працівників та спеціалістів пенсійного віку – 1 особа.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу на кінець навчального року становив:


Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

« Учитель-методист »

1

4,8

«Старший учитель»

1

4,8

Вища категорія

5

23,8

І категорія

7

33,3

II категорія

4

19,1

Спеціаліст

5

23,8

Усього:

21

`

За навчальний рік звільнень педагогічних працівників не було.

Плинність педкадрів у школі за 2014-2015 навчальний рік складає 0%.Освіта

Кількість

Вища

20

Середня спеціальна

1


до 3-х років

1

від 3 до 10 років

4

від 10 до 20 років

8

від 20 і більше

8


Вища категорія

5

І категорія

7

ІІ категорія

4

Спеціалісти

5Організація роботи з попередження дитячого травматизму

З метою попередження дитячого травматизму. Посилення особистої відповідальності робітників школи за життя і здоров’я дітей, відповідно до Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про дорожній рух», інших нормативно-законодавчих актів щодо попередження дитячого травматизму у школі проводилась певна робота з попередження дитячого травматизму: • 01.09.2014, року проведено вступний інструктаж з попередження дитячого травматизму з учнями 1-11 класів;

 • перед кожним практичним заняттям з фізики, хімії, під час роботи в шкільній майстерні, кабінеті інформатики проводились бесіди, інструктажі з попередження травматизму;

 • постійно проводяться і фіксуються інструктажі учнів з правил ТБ під час трудової і професійної підготовки та при проведенні позашкільних заходів;

 • перед початком осінніх, зимових, весняних та літніх канікул з кожним класом був повторений зміст «Пам`ятки з попередження дитячого травматизму», заповнюються пам’ятки під підпис;

 • щопонеділка проводилась загальношкільна виховна лінійка з обов’язковим висвітленням питань, пов’язаних з профілактикою дитячого травматизму;

 • в класних журналах і в учнівських щоденниках записані проведені за цей семестр бесіди з попередження травматизму. Обов’язковим є проведення індивідуальних бесід з учнями на пропущені теми

 • питання по застереженню дитячого травматизму розглядалися на педрадах, нарадах при директору(серпень, грудень), регулярно висвітлювалися на класних та загально шкільних батьківських зборах, проводилися лекції для батьків, письмові звернення до батьків про необхідність збереження життя та здоров’я дітей під час канікул, вихідних та святкових днів.

 • згідно з планом роботи школи, у відповідності до нормативних документів з питань попередження всіх видів травматизму та охорони життя і здоров'я учнів, в школі постійно велися інструктажі з правил ДР, поведінки в громадських місцях, транспорті, під час екскурсій, спортивних змагань, олімпіад, тощо (журнали реєстрації «Вступного інструктажу учнів» та «Інструктажу учнів з ТБ під час трудової і професійної підготовки та при проведенні позашкільних заходів»).

 • у школі у жовтні проводилися навчальні диктанти з питань охорони життя та попередження травматизму, проводилися конкурси малюнків, стіннівок на тему «Пожежа –це небезпечно», «Виконуй правила дорожнього руху».

 • систематично здійснювався контроль за роботою зі створення безпечних умов навчання, виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів.

 • учні школи брали участь у конкурсах, вікторинах, акціях, присвячених збереженню життя, здоров’я і попередження травматизму, які проводяться на районному, обласному та державному рівнях.

 • Працювали загони ДЮ, ЮІР.

 • У школі проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями району та області. Ця робота фіксувалася в класних журналах на сторінці «Додаткові бесіди» та щоденниках учнів.

 • Випадки травмування доводилися до відома батьків на класних батьківських та загально шкільних батьківських зборах.

Випадків травмування у 2014/2015 навчальному році не було.Правове та превентивне виховання

Система правового виховання в Кругляківській ЗОШ І-ІІІ ступенів базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента «Про Національну програму правової освіти населення», включає право освітню роботу по попередженню правопорушень. З метою посилення ефективності правовиховної роботи в учнівському середовищі у 2014-2015 н.р. проаналізовано діяльність педагогічного колективу за даним напрямком.


Вівся облік учнів девіантної поведінки. В 2014-2015 н.р. таких учнів в школі було 4. Складено індивідуальні плани роботи з учнями девіантної поведінки; вівся облік виховної роботи з ними (індивідуальні бесіди класних керівників, дільничного, адміністрації школи). Класні керівники в щоденниках виховної роботи вели облік групових бесід з цими учнями. Вчителями-предметниками проводилась робота щодо подолання цими учнями низького рівня успішності.

Питанням виявлення недоліків в психологічному розвитку дітей-девіантів з наданням класним керівникам рекомендацій щодо наступної корекції займався і шкільний психолог.

У цілому в Кругляківській школі створено умови, які сприяють формуванню громадсько-правової культури учнів. Ефективність роботи залежить від професійної готовності педкадрів, їхніх зусиль, спрямованих як на вдосконалення своїх знань та вмінь, так і пропаганду правових знань серед учнів, батьків.

На загальношкільних батьківських зборах розглядалися такі питання превентивного напрямку, правової освіти , виховання: • Правопорушення. Юридична відповідальність за правопорушення;

 • Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх;

На нараді при директорові були винесені такі питання правової освіти, правового та превентивного виховання:

 • Ознайомлення учнів і вчителів зі Статутом, правилами внутрішнього розпорядку
  (вересень);

 • Координація роботи вчителів і класних керівників зі слабко встигаючими учнями (жовтень);

 • Про стан роботи з профілактики правопорушень(жовтень);

 • Про результативність проведення місячника правового виховання(листопад);

 • Інформація про хід рейду «Урок»(листопад);

 • Система роботи класних керівників з профілактики правопорушень(грудень, січень);

 • Реалізація програми «Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності» (грудень);

 • Робота з профілактики правопорушень, злочинності, наркоманії(травень)

Були видані такі накази з даного напрямку:  1. Про запобігання роботи правопорушень, злочинності, бездоглядності (від 31.08.2014 (№ 141);

  2. Про стан відвідування учнями школи (01.09.2014 № 153);

  3. Про заборону тютюнопаління у школі (від 31.08.2014 № 139);

  4. Про створення шкільної ради профілактики правопорушень (від 01.09.2014 № 163);

  5. Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитини (від 29.08.2014 № 124)

  6. Про організацію роботи з профілактики СНІДу , наркоманії та алкоголізму серед учнів школи (від 01.09.2014№ 165)

  7. Про стан правової освіти (від 24.02.2015)Цивільний захист (цивільна оборона)

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. № 814, наказу по школі № 128 від 31.08.2014 року «Про організацію і здійснення цивільної оборони в школі», плану підготовки цивільної оборони на 2015 р. у навчальному закладі проводилася відповідна робота .

Основні завдання щодо підготовки цивільної оборони (далі ЦО) на 2015 р. школою в цілому виконані.

Проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів у галузі, затвердженої наказом начальника штабу ЦО державного секретаря Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. № 28.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни».

Необхідно проводити День цивільної оборони в навчальному закладі з метою проведення ефективної евакуації дітей з приміщення школи та підтримання здатності колективу діяти швидко, організовано, злагоджено в разі виникнення надзвичайної ситуації.

У школі з урахуванням надходження нових документів потрібно створити куточки ЦО, «Основи здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності».

На базі школи створено пункт безпечного розміщення евакуйованого контингенту учнів.

Навчально-матеріальна база школи на задовільному рівні, відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні.
Створення умов для забезпечення

психічного та фізичного здоров’я учнів та педагогів

Ураховуючи пріоритетні напрямки діяльності соціально-психологічної служби в 2014-2015 н. р., практичний психолог проводив діагностичну, профілактичну, просвітницьку, корекційно-відновлювальну, розвивальну, консультаційну роботу.

Особлива увага приділялася дітям під час входження в нові вікові періоди життя.

Дітям, у яких виникали труднощі в процесі соціалізації й адаптації, надавалася консультаційна допомога, проводилися корекційно-розвивальні заняття з урахуванням особистісних відмінностей. Заняття сприяли формуванню позитивного емоційного стану, розвитку здібностей ,зняття стану тривожності .агресивності.

Постійно проводилася робота з батьками (бесіди, лекторії , обговорення переглянутих фільмів просвітницького змісту, відвідування сімей).

Протягом року проводилася діагностична робота з вивчення впливу негативних факторів навчального середовища і визначення психологічних шляхів корекції.

Передбачалися заходи щодо корекції факторів негативного впливу учнівського середовища на формування здоров'я дитини:


 • залучення учнів до роботи в шкільних гуртках та поза межами школи;

 • рейд-огляд школи, медичний огляд, бесіди з профілактики та пропаганди здорового способу життя;

 • тижні й місячники з попередження травматизму і формування навичок здорового способу життя;

 • зустрічі з лікарями-спеціалістами та працівниками правоохоронних органів;

 • проведення спортивних змагань (футбол, волейбол);

 • проведення анкетування з метою виявлення чинників, які впливають на формування навичок здорового способу життя;

 • проведення фізкультхвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах;

 • випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя;

 • робота учнівського самоврядування щодо залучення учнів школи до зменшення факторів негативного впливу на здоров'я учнів.

У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.Профілактичне медичне обстеження

У квітні 2015 р. було проведено поглиблений медичний огляд учнів школи на підставі наказу № від управління охорони здоров'я.

Із 112 учнів здоровими, без патологічних показників було 40 учнів, практично здорових - 72 учнів.

Медичний огляд виявив найпоширеніші захворювання: • 2 учнів хворі на сколіоз;

 • 2 учнів потребують лікування зору;

 • 4 учнів мають захворювання кишкового тракту;

 • 7 учнів потребують санаторного лікування.

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги.

Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було.

Усі учні за графіком, без відмов, пройшли вікові обстеження, щеплення, здали аналізи.

Усі учні призовного віку вчасно пройшли медичну комісію при військовому комісаріаті та одержали приписне свідоцтво.Охоплення учнів харчуванням

У 2014-2015 навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організоване повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо ). Заборонено замовляти, приймати та використовувати м’ясо та яйця водоплавної птиці, м’ясо, яке не пройшло ветеринарний контроль, м’ясні обрізки, субпродукти, а також свинину жирну, річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, у тому числі чіпси, вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові вироби, вершково-рослинні масла з додаванням будь-якої іншої сировини. Заборонено використовувати продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсилювачі смаку, консерванти. Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні.

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.1996 року № 1032 «Про гарячі обіди дітям-сиротам» та згідно зі ст. 52 і 53 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», учні забезпечені безкоштовним харчуванням у шкільній їдальні (згідно з поданими довідками), організоване безкоштовне харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (наказ від 01.09.2011 р. )

Гарячим харчуванням охоплено учнів 1-4 класів(35 учнів), що становило 35 %. Із учнів 5-10 класів харчується 54 учнів, що становить 48 %. Таким чином, гарячим харчуванням було охоплено 89 учнів, що складає 77 %.


Клас

Всього учнів

Харчується

%

1.

1

10

10

100%

2.

2

6

6

100%

3.

3

6

6

100%

4.

4

13

13

100%

5.

5

9

8

89%

6.

6

13

10

77%

7.

7

10

6

60%

8.

8

12

8

68%

9.

9

14

7

50%

10

10

15

10

67%

11

11

8

5

63%

Всього
116

89

77 %

Безкоштовне харчування учнів здійснюється тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася.

Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу завідуюча столової.

Постійно опрацьовується та надається інформація щодо кількості дітей, які одержують харчування. Регулярно здійснювалося складання щоденного меню та затверджувалося директором школи. Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування в сім’ї різного віку. Було складено та затверджено списки дітей, які потребують дієтичного харчування із залученням медичних працівників. Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів. Створено з представниками ради школи групу контролю за якістю харчування дітей.

Але в організації харчування були окремі недоліки: недостатньо організовано «овочевий стіл», одноманітність буфетної продукції, недостатня кількість фруктів.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал