Звіт директора Русько-Лозівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний заклад» Давидової Наталії АндріївниСкачати 257.71 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір257.71 Kb.
ТипЗвіт
ЗВІТ

директора Русько-Лозівського

навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад»

Давидової Наталії Андріївни

перед громадськістю за підсумками роботи

за 2015/2016 навчальний рік

Навчально-виховний комплекс є складною соціальною системою, і завдання директора НВК також полягає в забезпеченні діалогу між педагогічним колективом і органами громадського самоврядування. Це передбачає управління з урахуванням громадської думки, державно-громадського підходу до управління закладом освіти.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

 

Стан і розвиток шкільної мережі:

Педагогічним колективом закладу проведено роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. Станом на 05.09.2015 року кількість учнів становила 237 учнів. Середня наповнюваність у класах складала 18 чоловік. Протягом року із закладу вибуло 13 учнів, прибуло 8 учнів. На кінець навчального року кількість учнів становила 240.

Організація профільного навчання.

Навчальний рік

Клас

Кількість учнів

Профіль навчання

2015/2016 навчальний рік

10

20

Математичний

11

13

Художньо-естетичний

Навчально-виховний процес здійснюється російською мовою і лише в 3-А – українською. Реалізовані практичні заходи щодо впровадження в закладі мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Щорічно перевіряється виконання Закону України «Про засади державної мовної політики», стан викладання української мови та літератури. Працювали спецкурси «Стилістика сучасної українська мова» у 11 класі, «Практикум із синтаксису української мови» у 10 класі. Документація ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки.Кадрове забезпечення.

У 2015/2016 навчальному році в НВК працювало – 30 педагогічних працівників, у тому числі директор, два заступника, педагог-організатор, соціальний педагог, бібліотекар, медична сестра. З них 24 мають вищу освіту.

Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами.

Педагогічні працівники мають кваліфікаційну категорію: • «спеціаліст вищої категорії» – 2;

 • «спеціаліст І категорії» –13;

 • «спеціаліст ІІ категорії» – 8;

 • «спеціаліст» – 7.

У закладі працювали педагоги пенсійного віку – 2, технічних працівників пенсійного віку – 2.

Аналіз методичної роботи.

Вся науково-методична робота з педагогічним колективом здійснюється згідно з Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти, Концепцією загальної середньої освіти, Положенням про методичний кабінет середнього загальноосвітнього закладу, Рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами, згідно наказу по відділу освіти від 18.06.2015 р. № 133 «Про організацію науково – методичної роботи у закладах освіти Дергачівського району у 2015/2016 навчальному році» та згідно наказу по Русько-Лозівському НВК від 02.08.2015 року №157 «Про організацію науково-методичної роботи у школі у 2015/2016 навчальному році».

Керівництво методичною роботою в школі здійснює методична рада, до складу якої ввійшло 7 чоловік: директор, заступники та керівники шкільних методичних об’єднань.

Педагогічний колектив поглиблено працює над темою: «Забезпечення особистісно-орієнтованого і компетентнісного підходу до учнів в умовах переходу до нових Державних стандартів».

Прагнучи до удосконалення методичної роботи і посилення її впливу на ріст потенціалу кожного вчителя, створено розгалужену, чітку структуру методичної роботи.

Така структура не випадкова. Вона обумовлена кількісним і якісним складом педколективу, результатами діагностування і враховує практичні потреби вчителів у підвищенні науково-теоретичного рівня і методичної майстерності.

В школі існує система планування підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Складено графік курсової підготовки, за яким кожен учитель раз на 5 років підвищує свій фаховий рівень. Вчителі постійно відвідують тематичні семінари.

Структура методичної роботи в НВК передбачає діяльність 4 шкільних методичних об’єднань учителів з базових дисциплін: ШМО вчителів початкових класів (керівник Півень О.М.), класних керівників (керівник Бочарнікова Н.М.), вчителів природничо-математичного циклу (керівник Перекопська Н.Ф.), вчителів спортивно-естетичного циклу (керівник Алфьорова О.М.).

Чільне місце в структурі методичної роботи посідає науково - методична рада, яка координує зусилля різних служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

На засіданнях Ради розглядались питання щодо покращення науково-методичної роботи в закладі, а саме:

- Координування роботи вчителів щодо роботи з обдарованими учнями.

- Про результати станів викладання та моніторингових досліджень учнів початкової ланки, з математики, української мови.

- Організаційно – методичне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та Малої олімпіади з української мови, математики та природознавства.

- Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація в навчально-виховному процесі.

- Робота педагогічного колективу над методичною темою закладу.

Кадрова політика нашого закладу будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання (11–річної школи). Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя – психолога, вчителя – технолога, вчителя – дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Серед задач кадрової політики закладу можна визначити наступні:


 • активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

 • дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності

 • добір вчителів повинен здійснюватись відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

 • впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

З метою поліпшення педагогічної майстерності у 2015/2016 н.р. були сплановані та організовані курси підвищення кваліфікації на базі КВНЗ “ХАНО”.

Для підвищення професійної майстерності вчителів в НВК чітко спланована система роботи курсової підготовки. Протягом 2015/2016 н. р. підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників. У І семестрі 2015/2016 н. р. пройшли курсову підготовку при КВНЗ «ХАНО» 4 педагогічні працівники – Аксьонова М.О., вчитель початкових класів, Без'язична А.А., педагог-організатор, Богданова Т.Є., як вчитель православної культури Слобожанщини, Хмелівська Н.В., вчитель біології. В ІІ семестрі - 5 педагогічних працівників: Богданова Т.Є., учитель історії, Бошкова О.О., вчитель зарубіжної літератури, Коробкіна І.А., вчитель російської мови, Півень О.М., вчитель початкових класів, Шарапова Н.Д., вчитель початкових класів.Протягом 2015/2016 навчального року в НВК проводилася робота щодо забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження травматизму серед учнів та вихованців була організована і проводилась згідно державної програми курсу «Основи здоров’я», програми попередження побутового травматизму, рекомендацій Департаменту науки і освіти Харківської обласної держадміністрації та інших нормативно-правових документів.

На виконання Закону України “Про дорожній рух” в закладі забезпечувалося обов’язкове виконання програми вивчення правил дорожнього руху учнями та вихованцями, розроблено маршрути безпечного руху, активізовано позакласну роботу. В закладі освіти працює гурток “Юних інспекторів руху

На виконання Закону України “Про пожежну безпеку ” в закладі організовано постійний контроль за вивченням правил пожежної безпеки, затверджено комплексні заходи щодо запобігання пожежам, проводяться громадські огляди протипожежного стану об’єктів установ освіти. У НВК організовано роботу гуртка «Дружин юних пожежних-рятувальників», відвідування учнями пожежно – технічної виставки в м. Харкові, проведення у НВК та дошкільному підрозділі “Дня пожежної безпеки ”.

Велась активна підготовка учнів 11 класу до ЗНО 2016. 8 учнів взяли участь у пробному ЗНО. Класний керівник 11 класу та вчитель інформатики провели активну роботу, щодо залучення учнів до тренувальних он-лайн тестувань; протягом лютого-березня було проведено три тренувальних тести за матеріалами попередніх років. Тести були проведені з предметів: українська мова і література, математика, історія України.

Педагогічний колектив постійно модернізує організацію навально-виховного процесу, використовуючи сучасні досягнення науки і практики, упроваджує інформаційні технології навчання і виховання.

Аналіз навчальної роботи.

На кінець 2015/2016 навчального року в школі навчалося 238 учнів, всі атестовані.

Найкращу якість знань показали учні 4 класу – 60% (вчитель Півень О. М.), учні 8 класу – 55% (класний керівник Коробкіна І. А.). Найнижча якість знань у учнів 11 класу – 30% (класний керівник Дуріхіна І. В.) та у учнів 9 класу – 26% (класний керівник Бочарнікова Н. М.).

Кількість учнів, які навчаються на творчому рівні складає 18 учнів, з них 11 учнів це учні початкової школи та 6 учнів – середньої школи, та 1 учень який навчається на високому рівні у 10 класі.

Отримали:


 • свідоцтво звичайного зразка – 17 учнів;

 • свідоцтво з відзнакою – 1 учень;

 • атестат звичайного зразка – 13 учнів;

 • золоті медалі – 0.

Середній бал атестатів складає 8,7 балів, а свідоцтв – 9 балів.

Звільнених від державної підсумкової атестації в 2015/2016 навчальному році немає.

Всі учні 1-8, 10 класів переведені до наступних класів. 10 учнів 2-4 класів, 2 учні 5-8, 10 класів нагороджені Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

Аналіз виховної роботи.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру  навчання.

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2015/2016 навчальному році  працювало 13 класних керівників, педагог-організатор, соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи.

Національно-громадянське виховання у 2013/2014  навчальному році реалізовувалося через проведення таких заходів, як Шевченківські дні, години спілкування та виховні години за темами: «Вивчаємо Конституцію України» (9-10 класи), «Батьківщина в нас одна» (6-8 класи), «Ми діти твої, Україно!» (4-5 класи), «Ми маленькі українці» (1-3 класи); позакласні заходи: виготовлення «Голуба миру» до Дня миру (5-10 класи); конкурс малюнку «Козацькому роду нема переводу»; конкурс військово-патріотичної пісні (3-4 класи), конкурс інсценованої військово-патріотичної пісні (7 клас), участь в районному проекті «70 кроків до Перемоги».

Не обійшли ми своєю увагою і  урочисті заходи, присвячені ювілейним датам відомих  видатних діячів України: 125-річчя від дня народження А.С.Макаренка, 75-річчя від дня народження В.Стуса, Т.Шевченка. Були проведені бесіди, виховні години, підготовлені презентації.

Одним з аспектів національно-громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного аспекту у 2015/2016 н.р. здійснювалась через проведення різноманітних екскурсій: до страусиної ферми в с. Високий, до музею природи, музею космонавтики, до музею бойової слави.

У рамках екологічного виховання відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території,  місячники з благоустрою. Плідно працювали і старшокласники, приводячи до ладу пришкільну ділянку, сквер в центрі села, впорядковували могили загиблим воїнам, що визволяли наше село.

Відбулися класні години на теми «Екологічні проблеми сучасного людства», «Червона книга України». Як і кожного року, учні брали участь у Всеукраїнському природоохоронному конкурсі-акції «Збережемо первоцвіти», районному конкурсі «Годівничка».

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів. Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та травні  минулого навчального року. В школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.

За місцем проживання учнів проводилась антиалкогольна та антинаркотична інформаційно-освітня робота:

- тематичні батьківські збори щодо питання негативних та шкідливих звичок у дітей;

- відвідування сімей учнів пільгового контингенту за місцем мешкання з метою обстеження умов їх проживання, сімейного виховання;

Соціальним педагогом протягом 2015 року проведені заходи з метою виконання  статті 56 Закону про освіту України та Державної програми «Репродуктивне  здоров'я нації» на період до 2016 року:


 • вивчення соціометричного статусу кожного учня школи з метою подальшої  індивідуальної роботи;

 • вивчення самооцінки, особливостей саморегуляції, емоційних особливостей кожного учня та рівень агресивності (методика Л.А.Радзіховського «Особливості саморегуляції», ДОН Збарського, проективні методики «Кактус», «Невідома тварина»); 

 • проведення батьківського лекторію «Виховання йде із сім’ї» 

 • проведення годин спілкування з учнями школи з питань пропаганди здорового способу життя, репродуктивного здоров’я.

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведенні заходів, присвячених Дню визволення України (26 жовтня) від німецько-фашистських загарбників, Дню Перемоги у ІІ Світовій війні, Дню захисника Вітчизни:

- конкурс  військово-патріотичної пісні (3-4 класи);

- заходи  «Пам’яті воїнів-інтернаціоналістів» (9-10 класи)

- конкурс малюнків «А ми з тобою війни не знаємо»;

- конкурс «Козацькі розваги»;

6 грудня серед учнів 1-11 класів пройшов шкільний конкурс «Пісні великого подвигу». Переможцями стали учні 11 класу, на ІІ місці – 7 клас, ІІІ місце – 9 клас.

12 грудня серед учнів НВК пройшли спортивні змагання в рамках проведення тижня військово-патріотичного виховання з нагоди Дня збройних сил України. Участь брали учні 8-11 класів. Вони показали свою майстерність в стройовій підготовці, в конкурсі на віджимання біг з перешкодами, а також в інших змаганнях, де їм довелося продемонструвати свою витримку, маневреність, тактику і величезну жагу до перемоги. Журі визначило переможцями учнів 11 класу.

До святкування  Перемоги у ІІ Світовій війні усі учні нашої школи взяли активну участь у проведенні сільських заходів: святковій ході, мітингу на честь Перемоги, конкурсі малюнків.

Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку школи з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами Харківської області. Школа співпрацює з Харківським аеро-космічним університетом та ліцеєм № 5 м.Харкова. В минулому році за програмами університету учні школи відвідували курси з математики, української мови, історії України.  На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками вищих навчальних закладів, технікумів та ліцеїв Харкова. У 2015/2016 навчальному році відбулося 8 зустрічей учнів школи з представниками вищих та середніх навчальних закладів. Класними керівниками протягом навчального року проводились виховні  години за темами: «Я обираю професію», «Моя майбутня професія».

Велику допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає соціальний педагог. Анкетування учнів, індивідуальні бесіди з ними, групова та індивідуальна робота на терміналі, виступи на класних батьківських зборах, консультації для батьків – все це сприяє визначенню учнів з майбутнім.

Постійний помічник у виборі професії не тільки для класного керівника, а й для кожного учня – шкільний бібліотекар Без’язична Любов Федотівна.

Щороку готуються та поновлюються׃ • книжкові виставки «Куди піти вчитися»;

 • підбірка матеріалів «Ринок професій нашого міста»;

 • виставка «50 робочих професій».

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня  правової освіти у жовтні 2015 року,  Всеукраїнського тижня права у грудні 2015 року, місячників боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин:

 • «Права дитини» (1-4 класи),

 • «Закон на сторожі прав дитини» (5-6 класи),

 • «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи),

 • «Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-10 класи).

У жовтні 2015 року проведений тиждень правових знань.

А в листопаді відбувся місячник правових знань. В ході місячника оформлювалися стенди, випускалися газети, в бібліотеці працювала виставка літератури з даної тематики. Учні 9-11 класів написали твори на правові теми. Також у 9 класі пройшов виховний захід «Дійові особи судочинства», конкурс плакатів «Спасибі – НІ».

24 листопада до Дня пам'яті жертв голодомору в нашій школі відбулась лінійка присвячена жертвам голодомору 1932-1933 років. Учні 9 та 11 класів підготували виступи. Вся школа вшанувала померлих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу жертвам голодомору.

З 28 по 30 листопада були проведені заходи до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Учні 5-11 класів брали участь у конкурсі малюнків «Снід – чума ХХІ ст.». У 10 класі провели тренінг на тему «Зупинимо СНІД»; в 11 класі – усний журнал «Життя в наших руках»; в 7 та 9 класі виховна година «Знати для того щоб жити»; у 8 класі – лекція «СНІД – чума ХХІст.».

В школі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створені куточки державної символіки, проводяться щотижневі лінійки, на яких звучить Гімн України.

У школі постійно ведеться робота з попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей. Протягом року педагогом-організатором Без’язичною А. А. проведено  9 засідань центру захисту прав дитини, під час яких проводились бесіди  правової тематики. На засіданнях розглядались випадки порушення  поведінки учнями, схильними  до порушень  дисципліни, пропусків занять без поважних причин.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі. Результатом проведеної роботи є відсутність учнів на внутрішкільному обліку.

Кропітку роботу з учнями з попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин, порушень дисципліни проводили  класні керівники.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради, нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників:

Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: свято Першого дзвоника, День Учителя, День Святого Миколая, Новорічні свята, «Поговорим о любви» на День Святого Валентина (11 клас), Свято зустрічі птахів, Свято День Землі, свято Останнього дзвоника.

Родинно-сімейне виховання протягом 2015/2016 навчального року здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей.

Протягом навчального року в 1-11 класах проводилася робота з цього

напрямку: • батьківські збори в 1-11 класах за результатами навчальної та виховної роботи за чверть;

 •  загальношкільні батьківські збори з питань підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації.

Більше уваги приділялося правовій освіті батьків. На класних батьківських зборах проводилися бесіди, робилися класними керівниками доповіді, здійснювалося анкетування.

Організація дитячого самоврядування в школі у навчальному році проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу.

Шкільна організація «Веселка» працювала з новим лідером Смоляковою Кариною, ученицею 10 класу. Це певним чином вплинуло на організацію самоврядування в школі. Разом зі звичайною роботою по реалізації основних завдань самоврядування, пошуком та розвитком творчих особистостей, виникла необхідність створення сприятливих умов для плідної роботи нової команди. Для цього було прийняте рішення про проведення засідань командирів класів щотижня, на яких діти отримували необхідні знання, уміння та навички лідера колективу.

Протягом року, кожного тижня проводились тематичні та робочі лінійки, які були спрямовані на формування свідомої поведінки школярів, профілактику наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, запобігання нещасних випадків та попередження правопорушень, а також присвячувалися визначним подіям в житті суспільства.

Приділялося багато уваги організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. При школі працюють гуртки: військово-патріотичний (Шамрай Б. В.), гурток з боксу.

Дитяче самоврядування було ініціатором та організатором проведення  благодійних акцій, метою яких було надання матеріальної допомоги дітям та сім’ям, які опинилися у скрутному становищі.Соціальний захист учнів закладу.

У навчальному закладі знаходяться на обліку 30 учнів пільгового контингенту.

Із них 6 учнів – напівсироти. 3 учнів виховує один батько (з 3, 8, 11 класів), 2 учня – виховує одна мати (з 10, 11 класу) і 2 – виховує одна бабуся (з 10, 1 класу). 1 учень – постраждав від аварії на ЧАЕС (3 клас). 12 учнів – з багатодітних сімей (1, 3, 4, 7, 8, 10, 11 класи); 1 учень – сирота (5 клас); 1 учениця – дитина позбавлена батьківського піклування (11 клас); 2 учня – інваліди (з 5, 7 класу).

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» були організовані заходи: • акція «Теплі долоньки», під час якої були зібрані та передані іграшки в сім’ї, які опинилися в кризовій ситуації;

 • благодійна акція «Назустріч мрії» - допомога дітям, які долають рак та розсіяний склероз.

Усі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі школи, учні молодших класів – групу подовженого дня, з кожним учнем проводив роботу шкільний соціальний педагог за індивідуальним планом.

До свята святого Миколая в школі дітей пільгових категорій пригощали солодощами.

Адміністрацією та працівниками школи надавалася допомога всім дітям пільгових категорій: діти були звільнені від різноманітних оплат, безкоштовне відвідували культурно-масові заходи. Належна увага приділялась організації відпочинку дітей. У школі був створений дитячий заклад з денним перебуванням зокрема для дітей пільгового контингенту.
Охорона життя і здоров’я учнів, запобігання травматизму.

Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров’я у процесі діяльності, регулює і встановлює єдиний порядок організації охорони праці з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Україні. Його дії поширюються і на учасників навчально-виховного процесу під час уроків трудового навчання, фізкультури, фізики, хімії, біології у загальноосвітнього навчального закладу. Цю вимогу також висуває закон України «Про загальну середню освіту», згідно зі статтею 22 загальноосвітній навчальний заклад має забезпечити безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, сформувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів.

Вимоги до безпеки і виробничої санітарії визначені Правилами безпеки під час занять у кабінетах навчальних закладів системи загальної середньої освіти. Дотримання вимог щодо безпеки життєдіяльності та охорони праці учасників навчально-виховного процесу є обов’язковим під час уроків з усіх предметів.

На початку 2015/2016 навчального року були видані накази про призначення відповідальних за протипожежну безпеку, та за роботу з попередження дитячого травматизму. Було створено комісію з перевірки готовності закладу до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.

Також були складені акти-дозволи на проведення занять в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики. В цих кабінетах поновлено інструкції безпечної поведінки під час проведення практичних робіт, є журнали інструктажів учнів. В спортзалі створено куточок безпечної поведінки при виконанні вправ з гімнастики, атлетики, при грі у футбол, волейбол, баскетбол. Створено куточок цивільної оборони׃ правила безпечної поведінки під час пожеж, землетрусів, на льоду, інших надзвичайних ситуацій.

На початку навчального року проведено інструктажі з усіма працівниками школи щодо дотримання техніки безпеки на робочих місцях, ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку, з правилами пожежної безпеки, з обов’язками чергового вчителя. Всі працівники школи пройшли медичний огляд.

У серпні-вересні 225 учнів школи пройшли медогляд. В результаті медогляду учнів було віднесено до основної групи з фізкультури – 185 ученів, спеціальної – 14 учнів та підготовчої – 25 учнів. Повторний, поглиблений, медогляд учні проходили 21 грудня.

1 вересня класними керівниками проведено вступний інструктаж з учнями, складено графіки бесід по застереженню дитячого травматизму з вибухонебезпечними приладами, дорожнього року, з протипожежної безпеки, безпечної поведінки з газом, електроприладами, на воді, отруєння.

В рамках проведення щорічного огляду-рейду «Увага! Діти на дорозі», який проводився з 20.08 по 21.09.2015 року з метою активізації роботи щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму та поширення кращих форм роботи і методів профілактики, виховання у дітей стійких навичок правильної поведінки на вулицях, дорогах, у транспорті, в школі були проведені такі заходи: поновлено класні куточки з безпечної життєдіяльності, вчителями розроблено індивідуальні маршрути безпечного руху з дому до школи, організовано гурток «Юних інспекторів руху». Вчителями початкових класів були проведені години спілкування: «Будь уважним на дорозі» (2 клас, класний керівник Півень О. М.), «Твоя поведінка по дорозі додому» (3 клас, класний керівник Аксьонова О. С.), «Твоя дорога до школи і додому» (4 клас, класний керівник Назаренко С. М.). Під час осінніх канікул учителі проводили навчальні екскурсії, перед екскурсією проводився інструктаж з безпечної поведінки, вивчались правила користування транспортом, на спортмайданчиках, у місцях з напруженим вуличним рухом.

Класними керівниками проводяться години спілкування, спрямовані на виховання здорового способу життя. Так, класним керівником 9 класу Бочарніковою Н. М. була проведена година спілкування: «Що ми знаємо про СНІД?», класним керівником 10 класуБогдановою Т. Є. і 5 класу – Муліковою М. Ю. проведені бесіди «Здоров’я перш за все! Шкідливі та корисні звички.», пройшла година спілкування і в 8 класі, класний керівник Коробкіна І. А. – «Доброго вам здоров’я».

Для формування здорової нації в школі проводилися традиційні День фізкультурника, Малі олімпійські ігри. Учні школи беруть участь у роботі спортивних секцій з футболу, тенісу. Також в школі працює спортивна секція «Джиу-джитсу», керівники – заслужені майстри спорту.

За період з 19.08 по 30.11 ми отримували електронні листи з рекомендаціями районного відділу освіти щодо організації, активізації чи поширення роботи з попередження дитячого травматизму. Відповідно до цих рекомендацій класні керівники проводять додаткові бесіди, відпрацьовують з дітьми всі необхідні вимоги.

Так у вересні була проведена додаткова бесіда по запобіганню отруєнь: «Стережися! Отруйні гриби та дикорослі рослини».

До 12 листопада були обладнані, та оновлені куточки «Безпека на льоду» та «Правила надання першої медичної допомоги потерпілим при переохолодженні та обмороженні». На зимовий період було заплановано провести уроки, семінари, лекції з залученням представників Головного управління з питань надзвичайних ситуацій Харківської обласної державної адміністрації, медичних працівників з питань надання першої медичної допомоги потерпілим.

Також в листопаді місяці були розроблені заходи, щодо профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед дітей у закладі, в ході яких була створена та поширена серед класних керівників та учнів пам’ятка - «Обережно ГКІ!!!».

Згідно навчального плану на 2015/2016 навчальний рік в школі вивчався курс «Основи здоров’я». Всі учні забезпечені підручниками, зошитами з друкованою основою та зошитами для тематичного оцінювання знань.

Згідно навчального плану в школі введено факультатив «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». На заняттях розглядали і обговорювалися різні ситуації, з якими учні можуть зустрітися в житті. В грудні було проведено урочисту лінійку, присвячену підтримці ВІЛ-інфікованих.

Протягом ІІ семестру 2015/2016 навчального року вчителі провели цикл додаткових бесід: «Обережно на льоду», «Правила надання першої медичної допомоги при обмороженні та переохолодженні», «Будь обачним, на дахах бурульки!», «На дорогах ожеледиця», «Як надати допомогу потерпілому на льоду», «Будьте обережні біля водойм!».

26 квітня в школі пройшла лінійка пам’яті загиблим на Чорнобильській АЕС. Кожного року учні школи разом з ліквідаторами аварії Чорнобильської АЕС вшановують пам'ять загиблих та покладають квіти до пам’ятника в центрі села.

Згідно з наказом начальника відділу освіти Дергачівської районної державної адміністрації від 16.04.2016 року № 90 «Про проведення Дня цивільної оборони» з метою перевірки роботи школи з цивільної оборони 30.04.2016 року було проведено день ЦО. В ході дня ЦО перевірялись практичні навички учнів грамотно і чітко діяти для захисту здоров’я та життя у надзвичайних ситуаціях, уміння учнів діяти за сигналами оповіщення «Пожежа».

Класні керівники систематично проводять цикл бесід «За здоровий спосіб життя» за тематикою, запропонованою Міністерством освіти та відповідно до рекомендацій методистів ХАНО. В кабінеті заступника директора з навчальної роботи є підбірка матеріалів і наочності на допомогу класним керівникам з профілактики вживання алкоголю, куріння, наркоманії, з профілактики ВІЛ/СНІДу, матеріали з пожежної безпеки, по дорожньому руху, з попередження травматизму при користуванні електроприладами тощо.

Загальний санітарно-гігієнічний стан задовільний, двічі на день проводиться вологе прибирання, класи провітрюються на кожній перерві.

В школі ведеться журнал обліку нещасних випадків, де реєструються всі випадки травматизму, які сталися в школі або вдома.

Охоплення учнів харчуванням.

У минулому навчальному році були вжиті невідкладні заходи щодо створення належних умов для організації харчування учнів. На початку 2015/2016 навчального року був виданий наказ по школі № 98 від 03.09.2015 року «Про організацію харчування учнів». Організовано повноцінне, безпечне харчування дітей. Кухар додержується умов і термін зберігання продуктів, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни.

Розроблено та затверджено режим та графік харчування дітей у шкільній їдальні. Проводився облік учнів, які отримували безкоштовне гаряче харчування за бюджетні кошти.

Гарячим харчуванням було охоплено 225 учнів׃ • для учнів 1-4 класів (100 чол.) було організовано безкоштовне харчування;

 • для учнів 5-11 класів (123 чол.) за рахунок батьків, для 2 учнів пільгового контингенту – за рахунок бюджету.

Таким чином гарячим харчуванням у школі було охоплено 100% учнів.

Учнів школи забезпечено питною водою. Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати вносилися до журналу бракеражу.

Проводилася роз’яснювальна роботи серед батьків щодо організації харчування в сім’ї дітей різного віку.

Протягом року було закуплено новий посуд, каструлі, стакани, ножі, миючі та дезінфікуючі засоби, одяг та взуття для працівників кухні.

Але в організації харчування були окремі недоліки׃ недостатньо організовано «овочевий стіл», одноманітність продукції, недостатня кількість фруктів.

Робота бібліотеки.

Робота шкільної бібліотеки в 2015/2016 навчальному році проводилася по таких головних напрямках – спільно з педагогічним колективом школи формувати в учнів якості громадянина України, виховувати в учнів потребу до читання і прививати навички бібліотечно-бібліографічної грамотності.

За 2015/2016 навчальний рік бібліотечний фонд поповнився художньою літературою – 22 екземпляра, на суму 1150 гривень; підручниками – 115 екземплярів на суму 1494 грн. Зараз фонд підручників складає 4186 екземплярів, художньої літератури – 8 647 екземплярів.

Протягом червня місяця проведена інвентаризація фонду підручників. За її результатами забезпеченість підручниками на 2015/2016 навчальний рік складає:
Клас

Стан забезпеченості основними підручниками, %

1

100

2

100

3

91

4

100

Середній % забезпеченості

98

5

98

6

100

7

100

8

100

9

97

Середній % забезпеченості

99

10

89

11

91

Середній % забезпеченості

90

Разом

89

Питання роботи шкільної бібліотеки постійно розглядаються на педагогічних радах та нарадах при директорові.

Серед учнів проводилася робота по вихованню бережного ставлення до книги, по роз’ясненню матеріальної відповідальності за книгу. Спільно з педагогічним колективом велась різностороння масова робота: оформлялися виставки до знаменних дат, надавалася допомога вчителям в проведенні бесід і виховних годин, предметних тижнів, свят, ранків, уроків позакласного читання.

З 25 березня по 29 березня 2016 року в школі проводився Тиждень дитячої книги, під час якого були проведені заходи׃ • «Презентація тижня на загальношкільній лінійці»;

 • інтелектуальне змагання «Своя гра»;

 • літературний поєдинок «О, щасливчик!»;

 • гра «Ну, постривай!» для учнів 11 класу;

 • бібліотечний урок «Довідкова література» для учнів 7 класу;

На жаль, бібліотека обмежена в коштах на підписку періодичних видань. В цьому році школа підписалася на такі періодичні видання ׃

«Інформаційний збірник МОН України»;

«Освіта України»;

«Вісті Дергачівщини»;

«Слобожанський край»;

«Директор школи»;

«Все для вчителя».
Розвиток матеріально-технічної бази школи та господарська діяльність.
Кількість витрачених коштів на підготовку закладу 454 262 грн.

у тому числі:

бюджетних 303 902 грн.;

спонсорських 54 040 грн.;

батьківських 96 320 грн.

зароблених закладом ____-_________

43. Вказати:

- які конкретно виконані основні види робіт (зазначити обсяги, вартість): 1. зроблений ремонт 13 класних кімнат на суму 43 279 грн.;2. зроблений ремонт службових приміщень, їдальні, коридорів та спортивної зали на суму 5 841 грн.;

3. замінено вікон на суму 31 630 грн.;

4. зроблено капітальний ремонт внутрішніх туалетів І поверху на суму 184 281, 60 та поточний ремонт туалетів ІІ поверху на суму 29 994, 49 грн.;

5. відремонтовано дах головного входу до закладу на суму 16 000 грн..

-

що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість):Придбано:

1. в класну кімнату № 9 телевізор на суму 3000 грн.,

2. в класну кімнату № 11 придбано лавки та шафи для взуття на суму 2478 грн., 3. в класну кімнату № 14 придбано парти на суму 11 650 грн. та лампи освітлення на суму 1700 грн.,

4. в класну кімнату № 19 придбано лампи освітлення на суму 2000 грн. вішак для одягу на суму 365 грн.,

5. в класну кімнату № 20 придбано телевізор на суму 5500 грн., та жалюзі на суму 3000 грн. та вчительській стілець вартістю 250 грн.,

6. в класну кімнату № 22 придбано шкільні меблі на суму 20 000 грн., телевізор вартістю 4192 грн. та жалюзі на суму 4152 грн.,

7. в класну кімнату № 4 придбано лампи освітлення на суму 1700 грн., шафи на суму 1200 грн., полиця вартістю 450 грн.,

8. встановлено спортивний майданчик вартістю 30 400 грн.

9. для харчоблоку придбано: стелаж вартістю 4000 грн., сушка для веделок вартістю 180 грн., та лампи освітлення на суму 500 грн., бойлер вартістю 3000 грн., електром’ясорубка вартістю 16 500 грн.;

10. синтезатор вартістю 4460 грн.;

11. два ноутбуки вартістю 6000 грн.;

12. телевізор вартістю 8000 грн.

14. принтер на суму 1000 грн.

15. лампи освітлення у вчительську на суму 2000 грн.;

16 стенди та вивіски на суму 2600 грн.;

17. принтер та комп’ютер на суму 2800 грн.

18. карниз вартістю 180 грн

Директор НВК Н. А. Давидова

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал