Звіт директора комунального закладу «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради Завадської Марії Ярославівни про результати роботиСкачати 435.69 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації01.01.2017
Розмір435.69 Kb.
ТипЗвіт
  1   2


Звіт директора
комунального закладу

«Клеванська спеціальна загальноосвітня

школа-інтернат І-ІІ ступенів»

Рівненської обласної ради

Завадської Марії Ярославівни
про результати роботи

за 2015-2016 навчальний рік
1. Загальна інформація про школу
Комунальний заклад «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради є комунальною власністю Рівненської обласної ради. Управління та фінансування здійснюється Головним управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, якому делеговані відповідні повноваження.

Клеванська спеціальна школа-інтернат розташована за адресою: смт. Клевань – ІІ, вул. Заводська, 3, Рівненського району, Рівненської області. Функціонує з 1946 року.

На території закладу знаходиться 9 будівель, на які виготовлені свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

У закладі обладнано 15 класних кімнат, логопедичний кабінет, медпункт, пральний пункт, корекційна кімната, бібліотека, ігрова кімната, кабінет соціально-психологічної служби, їдальня, відділення дошкільної групи.e:\фото школи\dsc_0033.jpg d:\фотографии\1\кабінети корекції фото\p1160921.jpg
e:\фото школи\dsc_0055.jpg e:\фото школи\dsc_0094.jpg

e:\фото школи\dsc_0072.jpge:\фото школи\dsc_0077.jpg

d:\фотографии\1\кабінети корекції фото\p1170018.jpg d:\фотографии\1\кабінети корекції фото\p1160996.jpg


e:\фото школи\dsc_0057.jpg e:\фото школи\dsc_0044.jpg

e:\фото школи\dsc_0049.jpg e:\фото школи\dsc_0058.jpg

d:\фотографии\1\навчальні кабінети\p1170023.jpg e:\фото школи\dsc_0153.jpg

d:\фотографии\1\навчальні кабінети\p1170109.jpg d:\фотографии\1\навчальні кабінети\p1170121.jpg

Школа-інтернат працює за п’ятиденним режимом навчання.

Навчально-виховний процес у школі здійснюється згідно із Законодавством України про освіту та Статутом, затвердженим розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації. Навчально-виховний процес забезпечують 53 педагогічних працівників. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції.

Головними завданнями школи-інтернату є формування соціально зрілої особистості, відновлення і зміцнення здоров’я вихованців у поєднанні із вихованням та корекційним навчанням дітей, розвиток їх природних здібностей, надання їм кваліфікованої психолого-педагогічної корекційної допомоги.

На початок 2015-2016 навчального року у школі навчалось 94 учні, на кінець навчального року - 99.

Укомплектовано 11 класів та 1 дошкільну групу. Середня наповнюваність класів –8-10 учнів, дошкільної групи – 8 вихованців.

З 04.09. по 31.05.2016р. до закладу прибуло 14 учнів, а вибуло 9 учнів, 9 учнів закінчили школу.

Керування школою здійснює Завадська Марія Ярославівна - директор школи. Педагогічний стаж - 15 років, на посаді директора другий рік.

До складу керівників школою входять:


 • Кучерук Марія Всеволодівна – заступник директора з навчально-виховної роботи. Педагогічний стаж роботи 38 роки, на посаді – 18 років.

 • Семенчук Ольга Олексіївна – заступник директора з виховної роботи. Педагогічний стаж роботи 25 роки, на посаді заступника директора з виховної роботи другий рік.

 • Нітовський Віктор Володимирович – заступник директора з адміністративно-господарчої роботи. Стаж роботи на посаді – 22 рік.
http://kshi.ucoz.ua/100_7664.jpg
Завадська Марія Ярославівна

http://kshi.ucoz.ua/33.jpg

http://kshi.ucoz.ua/dsc_0004.jpg

http://kshi.ucoz.ua/bez_imeni-1.jpg

Кучерук Марія Всеволодівна

Семенчук Ольга

ОлексіївнаНітовський Віктор Володимирович2. Навчальний процес. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.
Організація навчально-виховного процесу в навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану. Інваріантна та варіативна частини навчального плану відповідають специфіці школи-інтернату.

Особлива увага приділялась підвищенню якості навчання, забезпеченню умов розкриття творчого потенціалу вихованців закладу, запроваджувались інтерактивні форми організації навчально-виховного процесу.

Орієнтуюся на головну мету діяльності закладу: створення умов для медико-психолого-педагогічної реабілітації особливих дітей, досягнення ними достатнього освітнього рівня, забезпечення можливостей їх постійного зросту.

У закладі створена достатня матеріальна база, забезпечені відповідні умови для надання корекційної допомоги, організована професійно-трудова підготовка, навчання та відпочинок, де розумово відсталі діти здобувають освіту, спрямовану на отримання знань з основ наук, розвиток особистісних якостей, корекцію порушень розвитку і подальшу їх соціалізацію.

Держава перед спеціальною школою ставить завдання, які спрямовані на:


 • корекцію недоліків розумового та фізичного розвитку учнів у процесі загальноосвітнього, трудового навчання шляхом спеціальних занять;

 • формування особистості розумово відсталої дитини, забезпечення її соціально-психологічної адаптації, виховання в учнів загальнолюдських цінностей, громадянської позиції.

З цією метою впроваджую передові форми і методи організації навчально-виховного процесу, орієнтую вчителів, вихователів на підвищення їх професійного та методичного рівнів.

Зусилля адміністрації і трудового колективу були направлені на модернізацію ресурсного (матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного) забезпечення навчально-виховного процесу, на створення належних умов для навчання і виховання дітей. До початку навчального року була підготовлена навчальна база, укомплектовано повний штат педагогічних працівників, зроблені певні кроки щодо використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі.

Адміністрацією закладу докладалися зусилля щодо становлення творчого педагогічного колективу однодумців із позитивним педагогічним і креативним мисленням та здатністю до інноваційного пошуку. Перед педагогами була поставлена мета: не змушувати дитину навчатися, а мотивувати її до навчання, сприяти отриманню кожним учнем рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям.


3. Кадрове забезпечення
Протягом 2015/2016 навчального року комунальний заклад «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат I-II ступенів» Рівненської обласної ради забезпечений на 100% штатними працівниками. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (обслуговуючого персоналу в тому числі) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.


4. Методична робота
Методична служба закладу послідовно і систематично здійснювала організаційне та методичне забезпечення інноваційної діяльності педагогів. Педагогічний колектив протягом 2015-2016 навчального року працював над реалізацією І етапу науково-методичної проблемної теми «Роль здоров’язбережувальних технологій у корекції та розвитку дітей з особливими освітніми потребами».

Навчально-виховний процес здійснювали 53 педагоги, в тому числі директор, заступники директора з НВР та ВР, педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог.

Якісний склад педагогічного колективу на кінець навчального року становить:

«Спеціаліст вищої категорії» - 19 осіб

«Спеціаліст І категорії» - 14 осіб

«Спеціаліст ІІ категорії» - 10 осіб

«Спеціаліст» - 4 особи

«Старший вчитель» - 4 особи.

1 вчитель нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Відповідно до наказу № 116 від 07.09.2015р. «Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2015-2016 н. р.» структура методичної роботи включала: 1. Методичну раду школи:

Голова методичної ради школи – Завадська М.Я., директор школи;

Члени методичної ради:

- Кучерук М.В. – заступник директора з НВР;

- Семенчук О.О. – заступник директора з ВР;

- Ящук С. С. – керівник м/о вчителів початкових класів;

- Додь Г. Д. – керівник м/о вчителів-словесників та гуманітарних дисциплін;

- Кірчук Л.В. – керівник м/о вчителів математики та трудового навчання;

- Кучерук М. В. – вчитель української мови та літератури;

- Годун О.В. – вчитель розвитку мовлення;

- Майорова О.М. – практичний психолог;

- Каліш О.О. – керівник м/о вихователів ;

- Ващишина Н.М. – керівник м/о класних керівників . 1. Методичні об’єднання, діяльність яких спрямована на постійне підвищення рівня корекційної, загально дидактичної й методичної підготовки для організації і здійснення навчально-виховного процесу.

Адміністрація школи всіляко підтримує і заохочує творчий пошук вчителів, їх ініціативу, інноваційні підходи до навчального процесу.

Значно зріс у порівнянні з минулим роком рівень самоосвітньої діяльності вчителів, вихователів. Зокрема, протягом навчального року педагоги закладу взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми та досягнення в сфері аутизму в Україні і інших країнах світу» за участю Інни Сергієнко, консула «Аутизм Європа», Анжели Заяць, медичного психолога, експерта і викладача DIR/Floortime, а також у практичних семінарах на теми:

- «Альтернативна комунікація» за участю Тетяни Дудіної, фахівця Львівського навчально - реабілітаційного центру «Джерело»;

- «Діагностування дітей аутистів» за участю Ігоря Валерійовича Кузнєцова, професора психотерапевта, медичного психолога, викладача кафедри соціальної, дитячої та судової психіатрії  Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;

- «Навчання альтернативним методам спілкування за допомогою методики PECS. Стратегії роботи з АВА-терапії» за участю Марни Гукасової, сертифікованого фахівця по роботі з дітьми з аутизмом, практикуючого психолога, м. Київ;

- «Організація навчально-виховного процесу з дітьми аутистами» - практичний семінар на базі Львівської спеціальної школи-інтернату «Довіра», семінар «Альтернативна комунікація»;

- Практичне заняття з обміну досвідом по роботі з дітьми з складними вадами ровитку за участю Анни Романик, практикуючого психолога, психотерапевта в напрямку дитячої та юнацької психотерапії, сертифікованого педагога раннього розвитку, керівника дитячого центру розвитку «Бедрик»;

- Практичне заняття по роботі з дітьми з розладами спектру аутизму на тему «Використання методів та засобів діагностування раннього дитячого аутизму», за участю Галини Коляди, практичного психолога, фахівця з питань дошкільної освіти.dscn0754dscn0747
dsc_0002dsc_0001

2015-2016 н.р. розпочали роботу дошкільна група, де навчалося 8 учнів та спеціальний клас для дітей з складними вадами розвитку (аутизм у поєднанні з легкою розумовою відсталістю), де вихованці розвивались відповідно до їх психологічних особливостей та наявних у них нозологій, освоювали програмовий матеріал і показали позитивну динаміку за всіма напрямками розвитку.e:\фото школи\dsc_0070.jpge:\фото школи\dsc_0065.jpg
Завдяки вдало спланованої та систематично організованої індивідуальної роботи з дітьми, використання прийомів розвиваючого навчання, елементів комунікативної системи обміну картками PECS, плідній співпраці вчителів-дефектологів, вихователів та батьків, наявності хорошої матеріально-технічної бази, вихованці цих груп засвоїли матеріал на середньому рівні. Для активного залучення дітей з аутизмом до спільної ігрової діяльності використовувалися методи арттерапії, музикотерапії, трудотерапії, сенсорні ігри.

Удосконаленню педагогічної майстерності вчительського колективу сприяли: • педагогічні читання;

 • семінари;

 • психолого-педагогічні семінари;

 • психолого-педагогічний консиліуми для вчителів, які працюють з п’ятикласниками та з учнями першого класу;

 • педагогічні ради.

Згідно плану роботи закладу на 2015-2016 н.р. адміністрацією школи було вивчено питання стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії, географії, фізичної культури, соціально-психологічної служби.

З метою забезпечення належних умов для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості учнів, сприяння формуванню їх наукового світогляду, розширення і поглиблення знань та вмінь учнів з предметів були проведені предметні тижні: Шевченківський тиждень, тиждень трудового навчання, історії, географії, соціально-психологічної служби.


c:\users\секретар\downloads\p1490200.jpgc:\users\секретар\downloads\p1410808.jpg
c:\users\секретар\downloads\p1490404.jpgc:\users\секретар\downloads\img_0088.jpg


d:\фотографии\фото лесі\праця майстра величає (5).jpg d:\фотографии\фото\pmbs4342.jpg

g:\dscn0235.jpg g:\dscn0191.jpg
Інформація про підсумки тижнів узагальнена відповідними наказами по школі.
5. Атестація педагогічних кадрів
Відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про середню освіту», на виконання наказу Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 №930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.011, на підставі наказів управління освіти і науки Рівненської ОДА від 08.09.2014 № 461 і комунального закладу «Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» Рівненської обласної ради від 18.09.2015 № 132 «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних працівників у 2016 році», згідно з планом роботи на 2015-2016 н.р. в школі-інтернаті проведено атестацію педагогічних кадрів. Процес атестації цілком відповідав чинному законодавству, у ході атестаційної кампанії конфліктних ситуацій не виникло.

У роботі з педагогічними кадрами чільне місце належало чіткій і впорядкованій діяльності щодо підвищення кваліфікації та майстерності педагогів.

Одним із шляхів підвищення фахового рівня і професійної майстерності є атестація учителів. Згідно перспективного плану атестації педпрацівників у 2015-2016н.р. було про атестовано 5 педагогів: Бородейко Л.В., Кучерук О.М., Ящук Т.Ю., Ніколайчук Л.П., Кривчук І.Б.

За результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вихователю Бородейко Людмилі Володимирівні та вчителю-дефектологу Кучерук Ользі Миколаївні.

Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Кривчук Ірині Борисівні, вчителю початкових класів.

Ящук Тетяні Юріївні, вчителю СПО, ритміки, лікувальної фізкультури підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».

Ніколайчук Людмилі Петрівні, вихователю підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Підвищують свою професійну майстерність учителі шляхом курсової підготовки. Протягом минулого навчального року 10 педагогів підвищили свою фахову майстерність шляхом проходження курсової підготовки на базі РОІППО: Кучерук М.В., Коростель О.М., Мамчур О.О., Яцелик О.О., Середа Л.Р., Кірчук Л.В., Додь Г.Д., Кононова І.Л., Лобач Н.О., Сапожник І.М.

Всього у школі-інтернаті працює 53 педагогічних працівників (25 вчителів, 28 вихователів та ін). 50 педагоги (23 вчителів і 27 вихователів) мають вищу освіту.

Члени педколективу мають право на навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів. Надаються додаткові відпустки особам, які поєднують роботу з навчанням. 6 педагогічних працівників здобувають спеціальну корекційну освіту.

Навчальний рік

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст»

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»

Присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

2014-2015

124

14

2015-2016

2

1

1

1
Вчителі школи йдуть в ногу з життям. Впроваджуються в практику роботи інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу. Педагоги закладу залучаються до участі у шкільних методичних заходах, беруть участь у обласних методичних заходах, зокрема, вчитель української мови Кучерук М.В. брав участь в обласному форумі дефектологів із теми: «Роль спадковості і середовища в розвитку та формуванні особистості дитини з особливими освітніми потребами».

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяє зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на більш високому рівні.
6. Виховна та позакласна робота
У 2015 – 2016 н.р. виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національну доктрину розвитку освіти України в ХХІ столітті, Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014 – 2015 н.р. (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.09.2014р №9-376), Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки, Концепцій національно – патріотичного виховання дітей та молоді від 16.06.2015 р. №641, Указу Президента України «Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», та шкільної проблеми, Роль здоров’язбережувальних технологій у корекції та розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

Виходячи із можливостей школи - інтернату виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань: корекційно – розвивальної роботи з дітьми, формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості, забезпечення, створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів, створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня, формування позитивних загальнолюдських цінностей, сприяння виховання здорової нації.

Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у школі, а саме – виховувати учня активним свідомим громадянином незалежної держави, формувати здатність до адаптації у суспільному житті.

Для реалізації цих завдань у закладі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та заходи, які охоплюють всі напрями виховання.p1410166 p1390940
dscn0736 dsc_0238

Протягом навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи, на яких надавалась методична допомога як вихователям, так і класним керівникам. Вихователі працювали разом із практичними психологами, соціальними педагогами, педагогом – організатором, проводячи діагностику, тестування, анкетування, чим було досягнуто вищої ефективності у виховній роботі.

Забезпечуючи відповідність школи державним стандартам та надання допомоги педагогам у підвищенні рівня виховної роботи здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою.

Виховна робота в школі має цілеспрямований та чіткий характер.

Підсумовуючи стан виховної роботи, було використано слідуючі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директору, на засіданнях педрад, методичних об’єднання вихователів, де обговорювались та визначались цілі, форми та методи виховної роботи.

Питання виховної роботи розглядались на засіданнях педагогічної ради, а саме «Формування активної соціальної та громадянської позиції школярів», «Про ефективність виховної роботи в школі», «Здоров’язберігаючі технології та їх класифікація».

Протягом 2015 – 2016 н.р. відбулося шість засідань методичного об’єднання вихователів. Завданням методичного об’єднання було вдосконалення структур та методів виховних заходів на основі вивчення сучасних педагогічних досліджень, методичної та корекційної роботи. Також була різноманітною тематика засідань методичних об’єднань: «Національно – патріотичне виховання в початковій школі та формування громадянина України» та «Сучасні підходи до формування національно – патріотичного виховання учнів», «Формування системи морально – етичного виховання в класному колективі», «Використання сучасних здоров’язбережувальних технологій та створення рухомо - оздоровчого простору», «Використання сучасних соціально – психологічних методик, прогресивних форм роботи з учнівським, батьківським і педколективом, спрямованим на здоров’я учнів».

В загальній атмосфері творчості та колегіального взаємонавчання відбулися колективні творчі справи: вечір – реквієм «Воїни світла – воїни добра», «Абетка ввічливості», «Острівець безпеки», «Мандрівка до Чарівного вулика».


dscn0660 dscn0652
dsc_0293 dsc_0287
dsc_0274 dsc_0232

На початку 2015р. у закладі була відкрита та функціонувала дошкільна група. Програма, згідно якої вихователями проводилася робота, передбачала вирішення освітніх завдань у спільній діяльності дорослого і дітей, самостійної діяльності дітей не тільки в рамках безпосередньо-освітньої діяльності, але і при проведенні режимних моментів у відповідності зі специфікою дошкільної освіти.

Провідними цілями роботи вихователів дошкільної групи стало:

- створення сприятливих умов перебування дитини у навчальному закладі;

- формування основ базової культури особистості;

- розвиток навичок самообслуговування та самозбереження;

- всебічний розвиток психічних і фізичних якостей у відповідності з наявними психологічними та фізичними особливостями наявних порушень розвитку;

- забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільнят.d:\фотографии\дошкільнята\wp_20151005_10_31_26_pro.jpg d:\фотографии\дошкільнята\wp_20150925_12_50_04_pro__highres.jpg

c:\users\секретар\downloads\wp_20150930_09_32_06_pro.jpg c:\users\секретар\downloads\wp_20151007_11_23_40_pro.jpg

c:\users\секретар\downloads\wp_20151007_11_23_54_pro.jpg c:\users\секретар\downloads\wp_20160317_11_11_05_pro_li.jpg
Провідні цілі реалізовано в процесі різноманітних видів діяльності: ігрова, комунікативна, трудова, пізнавально-дослідницька, продуктивна, музично-художня, читання.

Для усебічного розвитку інтересів дітей, їх здібностей, оптимальній організації їх часу, організовано роботу чотирьох гуртків у школі: ляльковий театр «Джерельце» - керівник Яцелик О.О.; «Християнська етика» – керівник Мороз В.В.; «Бісероплетіння» - керівник Каліш О.О.; «Музична нивка» - керівник Кононова І.А. Консультативні бесіди з учнями і їх батьками допомагають визначити саме ту сферу діяльності, яка відповідає потребам дитини. Щороку гуртківці беруть участь у виховних заходах школи, району та області.dscn1093 dscn1050

Члени гуртка «Музична нивка» брали участь у пісенній районній естафеті «Від села до села», прийняли участь в обласному конкурсі «З вірою в майбутнє» на якому презентували вокально – хореографічну композицію «Над землею туман…».dscn1415 dscn1315

Керівник гуртка «Бісероплетіння» продемонструвала роботи гуртківців на виставці декоративно – творчого мистецтва, присвяченій Дню Перемоги.

З метою формування читацької та мовленнєвої культури, мотивування до самостійного отримання нової інформації, популяризації української книжки різних жанрів, формування національної свідомості, характеру та моральних якостей учасників навчально-виховного процесу активно діяла шкільна бібліотека. В шкільній бібліотеці проходили масові заходи:


 1. До Всеукраїнського Дня бібліотеки:

 • акція «Живи, книго»;

 • бесіди «Хто багато читає, той багато знає», «Книга – наш друг, наш учитель»;

 1. До Міжнародного дня людей похилого віку:

 • бібліотечний урок до Дня людей похилого віку «Поспішай робити добро».

 1. До Дня захисника Вітчизни:

 • конкурс малюнків «На захисті Вітчизни»

 1. До Дня соборності України:

 • літературна виставка «Пізнай свою країну».

 1. До Дня рідної мови:

 • конкурс на кращого читця;

 • літературний брейн – ринг;

 • книжкова експозиція.

 1. До Шевченківських днів:

 • літературне кафе «Поетична свічка»;

 1. Книжкова виставка «Будь природі другом».

 2. До роковин Чорнобильської трагедії:

 • виставка книг «Ми це повинні пам’ятати».

Бібліотекар Лобач Н. О. активно проводила роботу з пропаганди книги, вивчала читацькі інтереси вихованців та працівників школи-інтернату, проводила індивідуальну роботу. Для зручності підбору літератури Лобач Н. О. має абетковий та систематизований каталоги. У приміщенні бібліотеки можна переглянути найрізноманітніші періодичні видання, які адміністрація школи-інтернату передплачує щопівроку.


Бібліотечний фонд

школи-інтернату


2013 рік 2014 рік 2015 рікХудожня література – 6769 шт.
Підручники – 2340 шт.Художня література –6806 шт.
Підручники – 2450 шт.


Художня література – 6769 шт.
Підручники – 2340 шт.


2016 рік2016 рікХудожня література –6824 шт.
Підручники – 2557 шт.

У закладі були проведені традиційні загальношкільні виховні заходи: свято «Першого дзвоника», День вчителя, День Захисника Вітчизни, Міжнародний день інваліда, День Святого Миколая, Новорічне свято, День Перемоги, Останній дзвоник та інші.img_5212 img_6105
dsc_0342 dsc_0518
http://kshi.ucoz.ua/_ph/1/10848877.jpg http://kshi.ucoz.ua/_ph/1/604027633.jpg

За сприяння адміністрації закладу та підтримки благодійників, з метою розвитку пізнавальних інтересів вихованців закладу було організовано відвідування Рівненського зоопарку для учнів школи, а також Рівненського кінопалацу «Україна».


cimg1084 cimg1089
dscn1450 dscn1476

З метою виховання естетичних смаків проводились творчі конкурси малюнків «На захисті Вітчизни», «Ми живемо в Україні», конкурс газет – вітань «Серця двох», конкурс – виставка писанок «Яйце - райце», конкурс картин – зернівок, також організовано святкову виставку дитячих робіт декоративно – прикладного мистецтва, присвячена педагогам до Дня вчителя. Змістовно та цікаво пройшов конкурс постерів «Знайомтесь, це моя родина, частинка Батьківщини - Україна».

З метою формування художньо – естетичної культури було організовано та проведено концерт «Скарбничка талантів», творча виставка «Твої мрії» та відбувся майстер – клас декупажу «чайних будиночків».

http://kshi.ucoz.ua/_si/0/51586229.jpg e:\звіт керівника за 2015-2016н.р\фото на педраду\dsc_0013.jpg

d:\фотографии\творчість учнів\102_7623.jpg d:\фотографии\творчість учнів\102_7652.jpg

http://kshi.ucoz.ua/_si/0/87851778.jpg

З метою популяризації творчої спадщини видатного сина українського народу Т.Г. Шевченка, прилучення дітей та юнацтва до глибин Шевченківської мудрості проведено Шевченківський тиждень в рамках якого відбулися віртуальні екскурсії «Шляхами Т.Г.Шевченка», конкурс – виставка ілюстрацій до творів Т.Г.Шевченка «Ми тебе не забули, Тарасе», виставка – конкурс стінгазет до дня народження поета, мультимедійна презентація, конкурс на кращого читця поезій «Слово, якому звучати вічно» та засідання літературного кафе «Поетична свічка».dscn0857 dscn0850

dscn0853dscn0856
Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без здорового способу життя, тому цій роботі приділяється значна увага. Протягом навчального року учні школи брали участь у спортивних змаганнях шкільного, обласного та Всеукраїнського рівнях, а саме: обласна спартакіада з легкої атлетики «Повір у себе» м. Рівне; вибіркова спартакіада України з легкої атлетики «Повір у себе» м. Миколаїв, Чемпіонат України з легкої атлетики, Кубок України з легкої атлетики м. Кропивницький.

img_8048 d:\фотографии\змагання по інваспорту\100_7757.jpg
d:\фотографии\змагання по інваспорту\100_7779.jpg d:\фотографии\змагання по інваспорту\100_7679.jpg

Належна робота проводиться щодо організації занять із правил дорожнього руху, правил поведінки із вибухонебезпечними предметами, безпеки користування електроприладами, правил протипожежної безпеки, профілактики інфекційних захворювань, безпеки на воді, на залізниці.

Щодо формування основ здорового способу життя серед учнів практичним психологом та соціальним педагогом здійснювалась індивідуальна робота з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги. Проводились заняття, що сприяють формуванню навичок адекватної поведінки в соціумі та корекції емоційного стану.

З метою вивчення та визначення рівня вихованості учнів проведено моніторингове дослідження рівня вихованості учнів школи протягом року двічі (жовтень, травень) згідно Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.

Учнівське самоврядування в школі – це справжня школа формування соціальної активності та відповідальності, громадянського виховання школярів. Це дієвий структурний підрозділ, якій відкриває широкі можливості для самореалізації учнів. Силами активу даного підрозділу організовано волонтерський рух, акції милосердя, догляд за пам’ятним знаком «Скорботна мати», заходи з благоустрою території закладу. Членами учнівського самоврядування систематично перевірялись робочі куточки у класах, вологе прибирання на перервах, стан озеленення школи. Згідно з планом закладу, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі та проведену роботу.

d:\фотографии\учком.jpg

Протягом звітного періоду вихованці закладу брали участь в позашкільних заходах, а саме: районна пісенна естафета «Від села до села», виставці декоративно-творчого мистецтва присвяченій Дню перемоги, до 25-річниці Незалежності України, конкурсі творчих робіт «Мелодія золотої осені», обласному конкурсі «Новорічна іграшка», долучились до організації та проведення дитячого свята «Святий Миколай».http://kshi.ucoz.ua/vistup_u_skolmo_4.jpg


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал