Звіт директора Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39 за 2015-2016 навчальний рік. Розділ Заходи щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освітиСкачати 476.19 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір476.19 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3
Звіт директора

Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39

за 2015-2016 навчальний рік.

Розділ 1. Заходи щодо забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №39 Чернівецької міської ради протягом 2015-2016 н.р. працювала над реалізацією національної програми «Освіта» інших державних програм і концепцій освітньої області, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державних стандартів, а також керівних законодавчих актів і інструктивно-методичних документів. о

На початок навчального року в закладі


 • І ступеня навчалося 121 учнів у 4 класах;

 • ІІ ступеня навчалося 149 учень у 6 класах;

 • ІІІ ступеня навчалося 50 учні у 2 класах.

Таким чином, у 12 класах навчалося 320 учнів, середня наповнюваність класів складала 26,9 учнів.

Із 1 вересня минулого року по 27 травня цього року із закладу вибуло 8 учні, прибуло – 10 учнів.

У мікрорайоні школи мешкають 372 дітей, з них 314 - шкільного віку, 216- навчаються в нашій школі, інші навчаються в інших навчальних закладах.

Першокласників зараховано 25 учнів, відвідували дошкільну установу 25 дітей.

Із  випускників школи II ступеня вирішили продовжити навчання у школі 29 учнів.

Колективом школи вжито заходів щодо збереження контингенту учнів: • контроль за відвідуванням занять;

 • індивідуальна робота з учнями та батьками;

 • робота Ради профілактики тощо.

У школі протягом років діє система обліку відвідування учнями занять. Щоденно черговий учитель разом із черговим класом наприкінці першого уроку збирає дані про відсутніх учнів у школі, уточнює причини відсутності та заповнює шкільну книгу відсутності учнів на уроках.

Відповідно діючих вимог у школі може організовуватися робота з індивідуального навчання учнів. 21 учень закінчив школу ІІІ ступеня в поточному році, з них 1 - срібна медаль «За досягнення у навчанні», 3 випускників школи ІІ ступеню отримали свідоцтва з відзнакою. 52 учень ( 16,3 %) одержали за підсумками навчального року Похвальні листи за високі досягнення у навчанні. Якість знань учнів у 2015-2016 навчальному році складає 50,4 %.


Розділ 2. Створення умов для варіативності навчання і вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес
Початкова школа забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетом у початковій школі є розвиваючі функції. За рахунок варіативної складової навчального плану, за бажанням батьків у початковій школі вивчається курс «українознавство».

Основна школа дає базову середню освіту, що є фундаментом загальноосвітньої підготовки дітей, готує до форм подальшого навчання. У поточному навчальному році працювала постійно діюча конкурсна педагогічна комісія з профільного навчання, якою проведено комплекс заходів щодо підготовчої роботи з учнями допрофільних 8-х класів та профільних 10-х класів: • робота психолога (діагностика) з виявлення нахилів підлітків;

 • вироблення шкільними методичними об’єднаннями пропозицій щодо планування спецкурсів, факультативів у профільних і допрофільних класах;

 • анкетування учнів та батьків 7-х та 9-го класів з метою виявлення потреб сімей у навчальних послугах;

 • батьківські збори паралелі 7-х, 9-го класів за участю заступника директора школи та практичного психолога.

Таким чином, у закладі створені умови допрофільної підготовки учнів 8-9 класів. Згідно висновків постійно діючої конкурсної педагогічної комісії з профільного навчання організовано допрофільне навчання за навчальними планами. Із варіативної частини навчального плану виділені години у класах філологічного напряму на вивчення факультативу з української мови «Практикум з правопису української мови».

Для реалізації у повному обсязі інтересів старшокласників, з урахуванням анкетування учнів, побажань батьків у школі з 2007 року функціонують профільні класи. У навчальних планах школи відображена подальша робота з виявлення інтересів дітей, розвитку їхніх здібностей. Так у 2015-2016 н.р. старша школа навчалася за філологічним профілем (українська філологія).

Профільне навчання у Чернівецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 39 спрямоване на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу.

Профільні класи ЗОШ №39 у 2015-2016 н.р.

Загальна кількість класів

Кількість профільних класів

10 класи

11 класи

Профіль

2

2


1 клас – 29учнів

1клас – 22 учнів


Профіль української філології

Загальна кількість учнів

51

29

22

Порівняльний аналіз навчання учнів у профільних класах

Розділ 3. Методична робота.

Організація методичної роботи Чернівецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 39 ґрунтувалася на глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу, рівня професійної підготовки педагогічних кадрів, координувалася курсовою перепідготовкою та іншими формами підвищення кваліфікації.Основними завданнями методичної роботи були:

  1. Удосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу шляхом:

 • здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

 • забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань загальної середньої освіти та охорони здоров’я і життя дітей, належного мінімального рівня життєвих компетенцій;

 • забезпечення належних умов для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня, цілеспрямовано скоординувавши дії вчителів, їхній професіоналізм, досвідченість;

 • максимального забезпечення учнів закладу необхідними підручниками і навчальними посібниками;

 • оптимізації системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді, всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань;

 • особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання учнів;

 • спрямування зусиль на створення умов для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних навчальних комп’ютерних комплексів у навчальному процесі;

 • вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду;

 • оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності.

  1. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді утвердження учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання: удосконалення системи поза навчальної діяльності школярів.

  2. Реалізація змісту нових освітніх стандартів.

  3. Формування інформаційно - навчального середовища .

  4. Впровадження сучасних інформаційно - комунікаційних технологій в навчально-виховний процес.

  5. Розвиток творчої активності педагогів: підвищення кваліфікаційного та професіонального рівня, компетентності, духовності та відповідальності педагогів за результати своєї праці, вироблення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

Цілі:

 1. Формування індивідуальної, ефективної системи педагогічної діяльності вчителя:

 • збагачення знань педагогів (предметних, методичних, дидактичних, психологічних);

 • розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, що відповідають завданням школи;

 • розвиток мотивів творчої діяльності (потреба у нововведеннях, у творчому характері роботи).

 1. Формування цілісного педагогічного колективу:

 • вироблення єдиного педагогічного кредо, традицій;

 • контроль та аналіз навчально-виховного процесу та його результатів;

 • виявлення, узагальнення, поширення педагогічного досвіду, обмін методичними знахідками;

 • стимулювання творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;

 1. Забезпечення зв’язків школи як системи з педагогічною наукою:

 • творче осмислення соціального замовлення, нових нормативних актів і документів, доведення їх змісту до свідомості кожного педагога;

 • упровадження досягнень передового педагогічного досвіду в педагогічну діяльність;

 • впровадження та використання досягнень психолого- педагогічної науки.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено структуру та форми методичної роботи. Шкільні методичні об’єднання працювали згідно планів.

Організовано вивчення колективом роботи вчителів школи над науково-методичною проблемою "Підвищення освітніх послуг через впровадження у навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій". Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі школи.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучалися вчителі. Вони були керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходили предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи вчителі результативно використовували нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка).

У школі було організовано роботу 6 методичних об’єднань учителів, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників із числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроків. Діяльність ШМО була сплановано на підставі річного плану роботи школи та перспективного плану розвитку над єдиною науково-методичною проблемою школи. Кожне з ШМО проводили по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів, зміни у навчальних програмах, впровадження Державних стандартів, підготовка і проведення олімпіад, педагогічних тижнів, майстер-класів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО проводилися педагогічні тижні. З метою загальної теоретичної підготовки педагогічного колективу до впровадження в практику методичної теми організовані були круглі столи ШМО з питань обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і закономірностей методики викладання предметів.

Одним із пріоритетних напрямків у системі освіти є актуальні проблеми навчання й виховання обдарованих дітей та юнацтва. У школі декілька років поспіль діє програма «Обдаровані діти». Надзвичайно важливо створити сприятливе освітнє середовище для всебічного розкриття та реалізації здібних та обдарованих учнів школи, яке базується на психології успіху дитини. Домінантами в нашому навчальному закладі є культ знань, успіху. Створено чітку структуру пошуку і розвитку обдарованих і здібних дітей, розроблено схему роботи з обдарованими учнями.

Дана робота неможлива без глибокого, наукового, психологічного, педагогічного супроводу. Тому цілком природним є залучення кращих учителів школи до роботи з обдарованими та здібними учнями.

Учні школи брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», природничому - «Колосок», фізичному - «Левеня», історичному «Лелека», конкурсі інформаційних технологій «Бобер», англійської мови – «Грінвіч», «Олімпус» , української мови – «Соняшник», «Олімпус» та інші.

У роботі з обдарованими дітьми значну роль відіграє мотивація до творчості.

Педагоги школи активно залучалися до роботи у міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі школи було організовано та проведено сімінар-практикувм вчителів міста з російської мови та засідання школи молодого вчителя початкових класів.

Протягом року були проведені педагогічні ради, на яких розглядались питання:


 • Готовність школи до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Застосування інноваційних педагогічних технологій у навчанні школярів.

 • Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес як ефективну форму особистісно- орієнтованого навчання.

 • Забезпечення наступності навчально-виховного процесу між ДНЗ та школою.

 • Підсумки атестації.

Згідно з перспективним планом вивчення стану викладання навчальних предметів у 2015-2016 н. р. було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із географії, біології, економіки та української мови.

У школі активно запроваджувалися інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи використовувала у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, рейтинг в оцінці роботи вчителя, нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

Головними завданнями були :


 • вивчення, аналіз, оцінка ефективності діяльності вчителів 1-4-х,5-го класів щодо впровадження методик особистісно - орієнтованого навчання, виховання і розвитку школярів;

 • з’ясування проблем щодо реалізації впровадження Державних стандартів , шляхи вирішення цих проблем;

 • оцінювання ефективності роботи шкільного методичного об’єднання вчителів школи по ключовим аспектам реалізації впровадження Державних стандартів.

Протягом 2015-2016 навчального року були відвідані уроки в 1-4-х, 5-го класах, з учителями школи проведено тестування для перевірки знань змісту Державних стандартів.

Колективно було створено інформаційний стенд, де висвітлювалися основні аспекти кожної галузі Державного стандарту. З інформацією мали змогу ознайомитися всі педагогічні працівники школи, батьки учнів.

Були проведені педагогічні студії «Сучасний урок в контексті Державних стандартів», «Стан формування в учнів міцних знань та вмінь працювати з комп’ютером».

Практичним психологом вивчалися питання психологічної готовності дітей до систематичного навчання на основі «Портрету дошкільника напередодні його вступу до школи». Одним із пріоритетних напрямків у системі освіти є актуальні проблеми навчання й виховання обдарованих дітей та юнацтва. Надзвичайно важливо створити сприятливе освітнє середовище для всебічного розкриття та реалізації здібних та обдарованих учнів школи, яке базувалося на психології успіху дитини. Домінантами в нашому навчальному закладі був культ знань, успіху. Створено чітку структуру пошуку і розвитку обдарованих і здібних дітей, розроблено схему роботи з обдарованими учнями. Протягом 2015-2016 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2015 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років.

У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10-11 класах функціонує профіль української філології.

52 учні Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39 брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із навчальних предметів та 7 учнів у ІІ етапі VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика.

За підсумками олімпіад та конкурсу кількість призових місць становить:

ІІ місць – 1 (у рейтинг не враховувалися);

ІІІ місць –1+1 (у рейтинг не враховувалося).

Аналіз призових місць за предметами:п/п


Прізвище, ім’я учня

Клас

Місце

Предмет

Учитель

1

Івашко Валентина

7-А

ІІ

Українська мова та література

Супрович Д.С.

2

Димашок Василь

9

ІІІ

біологія

Димашок А.Д.

Результати різноманітних конкурсів та турнірів:  

 Команда школярів школи (керівник Новак –Садогурський В.С.) ІІ місце у Всеукраїнській акції "Громадянин";

Команда школи (керівник Новак –Садогурський В.С.) ІІІ місце у міському етапі конкурсу «Листопадовий зрив»;

Березка Евеліна – ІІІ місце у ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка;

Дерев’янко Ольга та Стрежак Анастасія, учні 9 класу переможці міської Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»;

Житарюк Максим – ІІ місце у міскому етапі Всеукраїнського конкурсу експерементально-дослідницьких робіт з природознавства «Юний дослідник» номінація «Охорона здоров’я»;

Команда школи - ІІІ місце в міській військово-патріотичній грі «Захисник»;

Команда школи - І місце в міській військово-спортивній спартакіаді;

Команда школи (дівчата) – І місце у міському чемпіонаті з баскетболу 3х3 та ІІ місце в обласному чемпіонаті.

За підсумками навчального року учні школи показали такий рівень досягнень. З 320 учнів – 1 клас оцінювався вербально, це 25 учні, із 295 учнів 2-11 класів високий рівень показали 56 учнів (17,5%), достатній – 111 учнів (32,5%), середній рівень – 136 учні (42,5 %), низький рівень – 13 учнів (4,1%). Якість знань по школі – 50,4 %.

У роботі з обдарованими дітьми значну роль відігравала мотивація до творчості.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.Розділ 4. Робота з педагогічними працівниками

У 2015-2016 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Практично всі педагоги школи володіють комп'ютером. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес із учнями. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступники, добре володіють навичками роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями, які наявні у комп’ютерних класах та в методичному кабінеті та використовується для адміністративної роботи.

Педагогічний колектив складає 28 чоловік. З них мають:

надгрудний знак «Відмінник освіти» - 5 чоловік;

-педагогічне звання «учитель – методист»- 7-чоловік;

- педагогічне звання «старший учитель» - 6 чоловік.

Кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" мають - 16 учителів;

кваліфікаційну категорію "спеціаліст І категорії"- 2учителів;

кваліфікаційну категорію "спеціаліст ІІ категорії" - 4 учителі;

кваліфікаційну категорію "спеціаліст" - 6 учителів.


Учителі школи, розуміючи вимоги сучасного розвитку освіти, оновлювали зміст, форми і методи навчально-виховного процесу, працювали над підвищенням фахового рівня професійної підготовки, про що свідчать результати атестації.


У 2015-2016 навчальному році атестувалося 4 учителів. За результати атестації 1 учителю підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 1 -підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та встановлено педагогічне звання «старший вчитель», 1- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист», 1 – підтверджено педагогічне звання «старший вчитель»

Курсова перепідготовка здійснювалася згідно з перспективним планом. З метою поліпшення педагогічної майстерності у 2015-2016 н.р. курсову перепідготовку пройшли 6 учителів школи. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен учитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні шкільних методичних об’єднань.

Із питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України адміністрація закладу проводила виробничі наради, наради при директорові,  співбесіди з окремими вчителями, що дало змогу працівникам школи дотримуватися всіх пунктів трудового розпорядку школи, виконання навчальних програм, створення належної робочої атмосфери, здорового психологічного мікроклімату.

Розділ 5. Виховна робота.

Основні напрями виховання в школі сплановані на виконання законів України «Про освіту», Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні; національної доктрини розвитку освіти; Комплексної програми профілактики та запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу; Національної програми виховання формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства; Програми роботи з обдарованою молоддю; Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, програми «Модернізація змісту виховної роботи, орієнтація на системний розвиток рівного доступу до якісної освіти», Регіональної концепції виховної діяльності навчальних закладів Чернівецької області на 2011/2015 роки.Педагогічний колектив працював над проблемним питанням з виховної роботи: «Виховання національно свідомої, гармонійно розвиненої, високоосвіченої людини, здатної до саморозвитку і самовдосконалення».

Пріоритетними були наступні напрямки виховної роботи: патріотичне та національне виховання.

Зміст виховної діяльності сплановано у відповідності до наступних ключових ліній:Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал