Зручний, доступнийСкачати 41.41 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір41.41 Kb.
Автобусний транспорт забезпечує перевезення туристів на ве-ликі відстані (за розкладом або поза ним) та одноденні екскур-сійні поїздки. Автобуси використовують і для організації транс-феру, а також на внутрішньо маршрутному пересуванні туристіву країні перебування.Пасажирський автомобільний транспорт, який використову-ється для перевезення туристів, представлений різноманітнимивидами автобусів, який відрізняються за призначенням i місткі-стю. Призначення автобуса визначає його конструкцію. За при-значенням автобуси поділяють на міські, приміські, міжміські,міжнародного призначення (туристичні).Автобус як туристичний транспортний засіб найвигіднішийпід час короткочасних туристичних поїздок, міських оглядовихекскурсій, поїздок пам'ятними місцями, групових туристичнихподорожей з різною метою, подорожей для участі у спеціальнихзаходах. Туристичні фірми використовують автобуси для відві-дування туристами концертів, спортивних та культурних заходів,обслуговування конгресів, ярмарків, виставок. Фактично це —єдиний транспортний засіб для виконання так званих трансфер-перевезень туристів на відрізках маршруту: летовище — го-тель — летовище, вокзал — готель — вокзал.Позитивне уявлення про автобус як туристичний транспорт-ний засіб містить такі характеристики, які вирізняють його середтуристичної клієнтури:

зручний, доступний;

практичний, не потребує особистої ініціативи для резерву-вання місць, використання додаткових транспортних засобів;

комфортний для сидіння, огляду довкілля, обладнаний відпо-відно до вимог частини клієнтури;

транспортно добре пристосовується — не пов'язаний з пев-ними лініями руху, створює умови для контакту з довкіллям;

досить дешевий.

Для туристів, які мають позитивне уявлення про автобус, він єголовним транспортним засобом навіть тоді, коли подорож поїз-дом або літаком буде для них дешевшою i швидшою.

Негативне уявлення про автобус конкретизується такими ха-рактеристиками:

транспортний засіб для коротких відстаней;

небезпечний транспортний засіб;

транспортний засіб для пенсіонерів;

низький рівень комфорту, відсутність належних вигод.

Автобусний транспорт поділяють за класами розміщення.

Швидкісні автобуси-експреси високого класу мають спальні міс-ця, туалети, барні стійки, аудіо-відеотехніку та інше. Найбільшау Скандинавії туристична фірма «HAGA Reiser», яка займаєтьсяорганізацією автобусних турів, має власний парк зі 100 туристсь-ких автобусів категорії «люкс» з кількістю місць від 10 до 80.Автобуси обладнані:

широкими тонованими панорамними вікнами;

системами кондиціонування повітря;

стереомагнітолами з виведенням на систему салонного по-відомлення;

мобільними телефонами в салоні, що уможливлюють вихід-ні й вхідні міжнародні дзвінки;

відкидними сидіннями з підставками для ніг;

індивідуальним освітленням для читання;

системами салонного повідомлення;

холодильниками;

туалетами;

місткими багажними відділеннями.

Автобуси категорії «люкс» мають бари, столи для переговорівна 26 пасажирів, кожний стіл обладнаний мікрофоном. В автобу-сі є відеосистема (VHS), епідіаскоп і телефакс.

Автобуси напівтуристського класу призначені для переїздівна невеликі відстані, трансфери тощо. Вони вміщують до 54 па-сажирів і обладнані невідкидними сидіннями туристського класу.

У багатьох країнах введено ліцензування автобусних переве-зень туристів і екскурсантів, щоб забезпечити належний стандартпослуг, що надаються, безпеку життя, здоров'я і майна мандрів-ників.

Дослідженнями, які проводять різні організації, встановлено,що автобус як туристичний транспортний засіб вигідний перева-жно фізично і соціально слабким прошаркам суспільства. Біль-шість його клієнтури — це пенсіонери, молодь, студенти і шко-лярі, яким не потрібний високий стандарт обслуговування, їхцілком влаштовує харчування і ночівля в придорожньому кафе іготелях. Автобус є незамінним транспортним засобом для здійс-нення туристичних подорожей хронічно хворих людей та інвалі-дів. Щоб створити належні умов для перевезення пасажирів i ту-ристів, автомобільні маршрути проектують так, аби вони про-ходили через автовокзали, пасажирські станції. Автовокзал — цекомплекс споруд, будинків і пристроїв для обслуговування тури-стів, управління рухом автотранспорту i розміщення службовогоперсоналу. На зупинках автомобільних ліній будують пасажир-ські станції, які є автовокзалами невеликого типу. Тут є всі необ-хідні приміщення для обслуговування пасажирів, автобуснихбригад, автобусів.

В організації туристичної подорожі або екскурсії та потребиоренди для цієї мети автобуса туристична фірма й автопідпри-ємство підписують договір. У договорі передбачають обов'язкиавтотранспортних підприємств i туристичних фірм. Автотранс-портне підприємство гарантує туристичній фірмі подати справні,обладнані звукопідсилювальними пристроями, чисті автобуси вобумовлене в заявці місце i складає узгоджені з турфірмою гра-фіки їх роботи, пов'язуючи з режимом роботи водіїв; виділяє дляроботи на автобусах кваліфікованих водіїв, які пройшли інструк-таж; забезпечує за короткий термін i без додаткової оплати замі-ну автобуса у разі, якщо він вийде з ладу, для продовження подо-рожі чи екскурсії.

Туристична організація згідно з договором забезпечує поря-док серед туристів та екскурсантів під час поїздки, посадки-висадки; узгоджує графік роботи автобусів за кожним маршру-том, вказуючи час i місце проведення екскурсій, пунктів, де бу-дуть зупинки автобуса для відпочинку, харчування туристів. Во-діям транспортних засобів туристична фірма зобов'язуєтьсянадавати місця в готелях для відпочинку, харчування, а такожохорону автобуса на стоянках.На думку фахівців, щоб поліпшити обслуговування пасажирів

туристів в Україні, слід збільшити питому вагу автобусів вели-кої й особливо великої місткості.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал