З/п Назва розділу СторінкаСторінка1/29
Дата конвертації05.02.2017
Розмір4.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Зміст
з/п

Назва розділу

Сторінка

ВСТУП
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік

5
1

Перелік нормативних документів, на виконання яких була спрямована робота закладу у 2012/2013 навчальному році

7
2

Аналіз шкільної мережі.

8
3

Аналіз роботи закладу щодо виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту».

9
4

Аналіз кадрового забезпечення.

11
5

Аналіз виховної роботи закладу за 2012/2013 навчальний рік:

 • виконання поставлених завдань виховної роботи;

 • результати виховної роботи;

 • аналіз роботи над виконанням програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів у загальноосвітньому навчальному закладі»;

 • ступінь роботи щодо реалізації національних та регіональних програм з питань виховання;

 • результативність роботи з питань попередження злочинності та правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності, правової освіти, співпраці з ССД, ВКМСД, позашкільними навчальними закладами;

 • робота з батьківською громадськістю;

 • основні недоліки виховної роботи, їх причини;

 • завдання на новий навчальний рік.

13
6

Аналіз роботи по забезпеченню безпеки життєдіяльності учнів, створенню умов для забезпечення психічного та фізичного здоров’я учнів і вчителів.

18
7

Аналіз роботи по виконанню Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

23
8

Аналіз роботи по соціальному захисту учнів.

26
9

Аналіз науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладу. Визначення шляхів щодо вдосконалення роботи.

27
10

Аналіз роботи закладу по реалізації програми «Обдарована молодь» (олімпіади, турніри, МАН, конкурси - результативність).

35
11

Аналіз результатів навчальних досягнень учнів за минулий навчальний рік.

38
12

Аналіз результатів здійснення моніторингових досліджень навчальних процесів. Визначення шляхів щодо покращення результатів.

41
13

Аналіз здійснення контрольно-аналітичної діяльності адміністрації навчального закладу.

52
14

Аналіз роботи психологічної служби школи.

57
15

Аналіз роботи закладу над виконанням державних та регіональних програм розвитку освітньої галузі.

62
16

Аналіз роботи закладу щодо виконання ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови».

63
17

Аналіз роботи шкільної бібліотеки.


66
18

Аналіз роботи по комп’ютеризації та інформатизації навчального та управлінського процесів.

67
19

Завдання на новий 2013/2014 навчальний рік.

68

1
РОЗДІЛ I

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

69

2
РОЗДІЛ II

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

77
2.1

Створення умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти. Виконання ст. 53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту».

78
2.2

Організація допрофільної підготовки та профільного навчання

80
2.3

Організація індивідуального навчання

81
2.4

Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів.

82
2.5

Виконання ст.10 Конституції України Закону України «Про мови», програми розвитку та функціонування української мови.

83
2.6

Організаційно-дорадча діяльність навчального закладу:

 • педагогічні ради;

 • наради при директору;

 • план засідань ради закладу;

 • план спільних засідань ради та педради школи.

85
2.7

Створення умов щодо початку навчального року.

94
2.8

Створення умов щодо закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації.

96
2.9

Річна циклограма діяльності адміністрації закладу.

98
2.10

Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану.

102
2.11

План заходів щодо впровадження Державного стандарту базової середньої і загальної освіти

110

3
РОЗДІЛ ІІІ

ВИХОВНА, ПОЗАКЛАСНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА

112
3.1

Накази та інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України з питань виховної роботи в 2013-2014 н.р.

113
3.2

Основні завдання виховної роботи.

114
3.3

Пріоритетні напрямки виховної роботи.

116
3.3

Планування виховних заходів за пріоритетними напрямками:

 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

 • ціннісне ставлення до праці;

 • ціннісне ставлення особистості до себе;

 • ціннісне ставлення до мистецтва;

 • ціннісне ставлення до природи.

117
3.4

Організація роботи по розвитку учнівського самоврядування.

135
3.5

Захист Вітчизни, військово-патріотичне виховання.

136
3.6

Превентивне виховання.

138
3.7

Соціалізація особистості та сприяння її розвитку.

141
3.8

Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД.

142
3.9

Робота з батьківською громадськістю.

144
3.10

Профорієнтаційна робота.

148

4
РОЗДІЛ IV

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ. РОБОТА ПО ПІДВИЩЕННЮ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

149
4.1

Завдання методичної служби.

150
4.2

Структура методичної служби.

151
4.3

Організаційна робота:

- алгоритм методичної роботи; • атестація педагогічних працівників;

 • план заходів щодо підвищення ефективності діяльності школи;

 • організаційна робота;

 • робота з резервом керівних кадрів.

152
4.4

Організація роботи з обдарованими дітьми:

 • діагностування обдарованих дітей;

 • організація роботи з обдарованими дітьми;

- проведення предметних тижнів.

167

5
РОЗДІЛ V

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ. МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. РЕЙТИНГУВАННЯ.

172

6
РОЗДІЛ VІ

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ДІТЕЙ. ОХОРОНА ПРАЦІ. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ.

180

7
РОЗДІЛ VІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ТА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ. ОЗДОРОВЛЕННЯ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.

184

8
РОЗДІЛ VІІІ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПЛАН РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

188

9
РОЗДІЛ ІХ

ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ.

192

10
РОЗДІЛ Х

СПІЛЬНА РОБОТА ЗАКЛАДУ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДСЬКОСТІ З ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ.

194ДОДАТКИ

196197 • План роботи методичної ради

208 • Заходи по покращенню результатів навчальних досягнень учнів

210Інформаційна довідка

№ з.п.
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1

Кількість учнів в школі

538

517

2

На високому і достатньому рівні
212

3

Переможці в районних олімпіадах

11

23

4

Переможці обласних олімпіадах

1

2

5

Переможці в обласних конкурсах

2

2

6

Переможці у Всеукраїнських конкурсах

-

14

7

Переможці у Міжнародних олімпіадах

-

2

8

Переможці районного етапу МАН

1

4

9

Переможці обласного етапу МАН

-

-

10

Переможці районних спортивних змагань11

Переможці обласних спортивних змагань.12

На шкільному обліку
5

13

Сиріт14

Під опікою15

Дітей чорнобильців

6
16

Напівсиріт17

Дітей з обмеженими можливостями

5
18

Малозабезпечених

55
19

Дітей з багатодітних сімей20

Кількість класів

24

23

21

Кількість медалістів (золот.)

-

2

22

Кількість медалістів (сріб.)

-

1

23

Свідоцтв з відзнакою

2

4

24

Чисельність вчителів

64

64

25

З них з вищою категорією

27

28

26

І категорія

9

9

27

ІІ категорія

8

8

28

Спеціаліст

20

19

29

Старші вчителі

9

9

30

Методисти

-

-

31

Середнє педнавантаження
12 год.

32

Книжний фонд33

Гуртків та секцій

9

5

34

Комп’ютерів

23

231. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ БУЛА СПРЯМОВАНА РОБОТА ШКОЛИ У 2012-2013 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Діяльність школи у 2012-2013 навчальному році: здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів: ст. 53 Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття), Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004 р. №24, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 20.04.2011р.№462, Концепції профільного навчання в старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції національного виховання, власного Статуту, інших чинних законодавчих та нормативних документів.
2. ШКІЛЬНА МЕРЕЖА


Клас

Початок 2012-2013 н.р.

Кінець 2012-2013 н.р.

Початок 2013-2014 н.р.

Кінець 2013-2014 н.р.

Початок 2014-2015 н.р.

Кінець 2014-2015 н.р.

Початок 2015-2016 н.р.

1-А

21

21

16+1

1-Б

22

22

20

2-А

24 +1

24 +1

21

2-Б

19

19

22

3-А

20

20

24+1

3-Б

18

18

19

4-А

24

24

20

4-Б

22

22

18

5-А

19

19

28

5-Б

30

30

28

6-А

28

28

19

6-Б

31

31

30

7-А

28

28

29

7-Б

21+1

21+1

30

8-А

28+1

28+1

25

8-Б

27

27

21+1

9-А

20

20

28+1

9-Б

26

26

27

9-В

12+1

12+1

-

10-А

16

15

28

10-Б

21

21

-

11-А

23

23

14

11-Б

14

14

21
518

517На початок 2012 - 2013 навчального року в школі навчалося 518 учнів, було укомплектовано 23 класи, із них 1-4-х - 8 класів, 5-9-х – 11 класів, 10-11-х -4 класів. Середня наповнюваність учнів у класах складала 23 дитини.

Мова навчання – українська.
3. РОБОТА ШКОЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТ. 53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, СТ. 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», СТ. 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»
Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, Статутом школи.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Діяльність навчального закладу була спрямована на:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя,

збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Здобуття загальної середньої освіти відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.

На виконання ст. 53 Конституції України та Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 646 від 12.04.2005 р. «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні», з метою проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку, розпорядження Дубенської райдержадміністрації від 16.08.2011 року № 33 “Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку ”, наказу відділу освіти Дубенської райдержадміністрації від 12.08.2011 р. № 184 “Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку ” з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону Смизької ЗОШ І-ІІІ ступенів було видано наказ по школі «Про призначення відповідального з обліку дітей і підлітків шкільного віку, які постійно проживають на закріпленій за школою території обслуговування» від 30.08.2012 року № 56.

Соціальний педагог Карп’юк І.Ю. своєчасно оформила списки дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей яким до 1 вересня виповнилось 5 років, згідно додатка до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.


Всі діти шкільного віку від 6 до 18 років охоплені навчанням.

Адміністрація школи тримала під контролем облік продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.


Інформація

про працевлаштування випускників 9-х класів, які навчалися в школі у 2012-2013 н. р.


Закінчили

9 клас


Продовжу-ють навчання

В тому числі

Не навчаються і не працюють

В тому числі

10 клас

ПТУ

ВУЗи І-ІІр.а.

По хворобі

Вибули за межі області

59

58

35

4

19

1

1

-


Інформація

про працевлаштування випускників 11-х класів, які навчалися в школі у 2012-2013 н. р.Закінчили школу

Продовжують навчання

В тому числі

Працевлаштовано

В тому числі

Не навчаються і не працюють

Вибули за межі України

ВУЗи ІІІ-ІV р.а.

ВУЗи І-ІІ р.а.

ПТУ

Інші

В промисл.

В с/г

В сфері послуг

На сезонних роботах37

32

17

11

-

2

5

-

-
5

-

2

Всі випускники 9-х класів продовжили навчання у закладах освіти, 11-х класів продовжили своє навчання та працевлаштовані на сезонних роботах.4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ

Педагогічний моніторинг. Кадрове забезпечення.Кількість педагогічних робітників

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

До 30 років

9+3

14(22,2%)31-40 років

13

15(23,8%)41-50 років

18

19(30,2%)51-55 років

10

8(12,7%)Понад 55 років

6

7(11,1%)
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал