Зміст Вступ 2 Гуманізм педагогічних нововведень В. О. Сухомлинського. 6 Екологізм педагогіки В. О. СухомлинськогСторінка8/8
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

4. Впровадження педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в роботу сучасного дошкільного навчального закладу.


Людина та природа — поняття взаємопов’язані та взаємозалежні, адже людство існуватиме доти, доки існуватиме природне середовище. Створюючи загрозу природі, ми загрожуємо самим собі. В. Сухомлинський писав із цього приводу: «Поняття «природа» — єдине ціле. У цьому своя гармонія та постійність, взаємозв’язки та залежності; вона — джерело буття й суть буття, вона єдина й нерозривна з людиною. Кожний з нас — природа, що стала людиною. Людина доти могутня й непереможна, доки вірна законам природи — пізнаним і непізнаним, не нею встановленим... Активно впливати на природу, але залишатись її сином, бути вінцем її творіння та володарем її сил, по-синівському бережливо ставитись до неї — ось яку позицію нам треба займати у процесі взаємодії з природою...».

Настав час керуватись у наших діях правилами екологічного гуманізму, основна ідея якого: людина є лише часткою Природи та Космосу, із законами та силами яких вона повинна рахуватись. Що ж таке «екологія»? Наука про навколишнє середовище, оселю, людину, її взаємодію із цим середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя. Однак це не тільки наука.

Це світорозуміння, яке включає в себе і свідоме ставлення до всього сущого, і його активний захист.

В працях В.О. Сухомлинського можна знайти багато матеріалу про те, що екологічне виховання у дошкільному закладі слід починати з молодшого віку. Спочатку діти вчаться помічати прекрасне та незвичне навколо себе, учаться спостерігати, милуватись природою, посильно охороняти природу, не шкодити їй, робити довкілля чистішим. Важливий аспект психологічної підготовки підростаючого покоління у сфері екологічного виховання — формування почуття співпричетності, відповідальності; розуміння необхідності піклування про природу; готовність жити у злагоді з природою й у відповідності до її законів. Коли ці риси стануть характерними для більшості майбутніх школярів, то на наступних етапах (1–4-і, 5–9-і класи) результативність роботи з екологічного виховання, маючи міцне підґрунтя, проводитиметься значно ефективніше.

У середніх і старших групах метою такого виховання є усвідомлення учнями масштабів екологічної кризи, знання й розуміння причин і наслідків негативного впливу людства на природне середовище, формування нового типу мислення, вироблення нових ідей зі збереження довкілля, посильна практична діяльність, спрямована на виявлення нагальних проблем і покращення стану природного середовища.

На думку В.О.Сухомлинського, живий контакт діток з природою – це прямий шлях до спонукання в них любові до неї та виховання оптимізму і патріотизму. В старших групах діткам можна показувати картинки або прямо на природі звалища сміття в не відведеному для цього місці і роз’яснювати, що це дуже погано для природи та людини, оскільки вона теж є частиною природи. На сучасному етапі розвитку людства у навчальних програмах, на жаль, на вивчення тем екологічного спрямування відводиться досить мало часу, отож, більше уваги даним темам можна приділити в роботі на природі. Тут поле фантазії необмежене:

• проведення годин спілкування з природою;

• читання віршів про красу рідного краю;

• проведення інтегрованих занять екологічного змісту («Подорож у зачарований ліс» тощо);

• проведення ігор для малюків (наприклад, «Формування екологічної культури»);

• святкування Всесвітнього Дня Землі (22 квітня);

• участь у конкурсах «Пізнай свій рідний край», «Екологічними стежинами» тощо (виставки робіт дітей із неживого природного матеріалу, конкурси творів про природу та її збереження, поетичні конкурси на кращий вірш чи пісню про природу, конкурси малюнків чи фотографій, розробки сценаріїв свят, занять чи інших заходів, анкетування;

• проведення усних занять з очищення русла річки Південний Буг, джерела, що протікає неподалік від садочка;

• проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи (про шкідливість спалювання опалого листя, неприпустимість винищування первоцвітів тощо);

проведення анкетування населення з питань покращення екологічного стану довкілля;

• проведення уроків і бесід з екологічного виховання;

• вивчення правил поведінки на природі;

• проведення екологічних ігор;

• організація виставок дитячих робіт, малюнків.

[25, с. 44]

Теорії, практики та напрацювання Сухомлинського постійно використовуються в плануванні виховної діяльності дитячого садочка. По його роботах виготовлено багато програм виховання дітей.

Специфіка роботи школи В.Сухомлинського («Школа радості», «Уроки мислення», «Свято книги», «Кімната казок», «Свято матері», «Свято батька», «Свято хлопчика», «Свято дівчинки» тощо) — приклад використання елементів згаданих технологій у практиці початкових класів того часу. Зараз його напрацювання впроваджуються і в дитячих садочках.

Працюючи в умовах авторитарної школи, учитель Сухомлинський ділився своїм досвідом співпраці з молодшими школярами, гасло якого зараз формулювалося б як гуманізація, демократизація, індивідуалізація навчання. Уже тоді в педагогічній системі В.Сухомлинського були наявні такі ознаки особистісно-орієнтованого навчання:

— зосередження уваги на потребах учня;

— переважання навчального діалогу;

— співпраця, співтворчість між учнями і вчителем;

— турбота про фізичне та емоційне благополуччя учнів;

— пристосування методики до навчальних можливостей дитини;

— стимулювання розвитку і саморозвитку учня.

Розглядаючи фотографії, на яких зафіксовані моменти спілкування В.Сухомлинського з учнями, зверніть увагу на його манеру активного слухання дитини, що свідчить про увагу до почуттів та переживань вихованця, про любов, викликану не якимись надзвичайними рисами характеру або вчинками учня, а вже тим, що ця дитина просто є на світі.

В.Сухомлинський завжди поряд з дитиною, обличчям до неї, очі на рівні очей, часом бачимо дотик руки, який немов гарантує маленькій людині почуття психологічного комфорту, впевненості та захисту. Зосереджена увага вчителя говорить про те, що він уважно, не перебиваючи, слухає дитину, не забиває учня власними міркуваннями та зауваженнями. Така пауза допомагає дитині розібратися у власних думках та переживаннях і водночас відчути увагу вчителя до своїх проблем. Тоді поділена радість подвоюється, а поділене горе зменшується двічі; дитина розкривається, більше розповідає про себе, та й, відчувши позитивне ставлення до себе з боку вчителя, стає здатною сама просуватися у вирішенні своєї проблеми. Методику такого навчання було впроваджено в програму «Дитина».

Такий шлях формування позитивної «Я — концепції» дитини перенесли і в свою роботу за новітньою технологією «критичне мислення», оскільки критичне мислення — це не пошук негативу, а орієнтація на позитив, безумовну життєву перемогу.

Під час підготовки дитини до школи намагаємось якомога більше дізнатися про кожного майбутнього учня, дати йому можливість самоствердитися. З цією метою проводиться гра — усна анкета «Давайте познайомимося», де діти розповідають про те, що їм цікаво: про дні народження, про батьків, братів, сестер, про домашніх тварин, улюблені ігри, інтереси, хобі тощо. [26, с. 14-16] [27, с. 480]

Висновки


Виходячи з вище викладеного матеріалу, можна зробити висновок, що дитячий садочок має великі можливості для організації спостережень за природою та природними явищами, які можна вести на заняттях, використовуючи наочні посібники, звертаючись до методу спостереження та під час екскурсій. Наприклад, за завданням вихователя діти тривалий час спостерігають за ростом рослин. Формування складних географічних понять (клімат, погода) потребує самостійних спостережень упродовж року за атмосферою. Такі спостереження привчають дітей глибше аналізувати їх, порівнювати, робити висновки, занотовуючи все це в свої календарі природи та погоди. Заняття, що проводяться з дітьми старшого дошкільного віку повинні обов’язково мати рухливі елементи в приміщення або на повітрі, ігрові частини та в той же час контролюючий елемент, який дозволяє, перш за все, перевірити рівень засвоєного матеріалу, а також виявити певні прогалини в знаннях.

Отже, справжній педагог-вихователь має бути насамперед людиною, яка повинна прищеплювати у своїх вихованців любов до інших людей, до високих прагнень та ідеалів, життєвої мети. Ростити та виховувати справжню людину - такий основний зміст педагогіки В.О.Сухомлинського. Він писав: «Що було найголовнішим у моєму житті? Не роздумуючи, відповідаю: Любов до дітей».

Своєю творчістю В.О.Сухомлинський виховував молоде покоління національно свідомими українцями. Його заповіді, які висловлені в казках, саме і можуть виховати Справжню Людину, якій притаманні найкращі якості: висока мораль, гуманістичні ідеали, любов до народу, до Батьківщини, бо «без будь-кого з нас Батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без Батьківщини – ніщо». Світлий, теплий, мистецький талант В.О. Сухомлинського дарує нам вічні цінності – загальнолюдського й національного – у найвищих злетах думки й слова, душі й серця.

Сьогоднішня ситуація в світі - низька оплата праці вчителів, відсутність мотивації в навчанні, відсутність позитивних зразків для наслідування у вихованні - дещо відсуває на другий план сформовані десятиліттями уявлення про зміст праці вчителя і вимоги до нього як вихователя. В той же час педагогічний досвід В.О.Сухомлинського переконує, що «учительська професія - це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється», і виконувати цю роботу може тільки той, хто має сформоване покликання до праці вчителя.


Використана література


1. НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА ГАЙДАК, вихователь ДНЗ № 681. Виховання в дошкільників позитивного ставлення до природи. Наукова праця.

2. Барабаш. С. Філософія серця, або гуманізм Василя Сухомлинського. - Дзеркало тижня. – 2001. – № 39 (363) 6.

3. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка // Рад. школа, К., 1978.

4. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. К., «Радянська школа», 1976, т. 1.

5. Сухомлинський В.О. Джерела невмирущої криниці // Українська мова і література в школі. – 1989. - № 7.

6. Цюпа. І.В. Сухомлинський (Добротворець) // К., 1985.

7. Кононко О.Л. Особистісний підхід: суть та шляхи втілення в державній базовій програмі // Дошкільне виховання. - № 9. – 2001.

8. Сухомлинський В.О. Вибрані твори. К., «Радянська школа», 1976, т. 4.

9. Зязюн И.А., Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог: Об ідеалах В.А.Сухомлинского // М., 1991.

10. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К.: Рад. школа, 1989.

11. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике // М., 1990.

12. Іванова. О. Директор школи. Україна. «Про виховання дітей у дошкільному навчальному закладі». Наукова стаття.

13. Сухомлинський В.О. Моя педагогічна система // Рад. шк. — 1988 — № 6.

14. Сухомлинський В.О. Наша «скрипка» (Роздуми про пед. культуру) // Рад освіта - 1966- 21 трав.

15. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибр. тв.: У 5 т. Т. 2. - К. Рад. шк., 1976.

16. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. // Вибр. твори: у 5-ти т.- т.3 - К., 1976.

17. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 т. – К.: Рад. школа. 1976-1977.

18. Закон України “Про дошкільну освіту”. – К.: Дошк. вих., 2001. – с. 4-33.

19. Барташнікова А. І., Барташніков О. О. Як визначити рівень розумового розвитку дитини. – Тернопіль: Богдан, 1998.

20. Бахарева А.С. Игра на уроках природоведения: Метод. пособие. - Шадринск: изд. Шадринского пединститута, 1996.

21. Ковальчук В.І. Спогади про В.Сухомлинського. – К.: Рад. школа. 1990.

22. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошк. Вих., – 1999.

23. «Дитина». Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К.: Богдана, 2003.

24. Лучич М. В. Прогулки детей в природу. -М.: Просвещение, 1996.

25. Кузьменко В. У. Індивідуальне виховання і навчання в освітніх закладах. Навчально-методичний посібник. – К.: КМІУВ імені Б. Грінченка, 2002.

26. Мифтакова Л.Н. Игры и игровы задачи на уроках природоведения. // «Начальная школа», №9 1994.

27. Организационные формы обучения. Учебник / Под редакцией Ю.И. Маливаного. –К.: Вища школа, 1991.

28. «Малятко». Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К. 1999.Додатки


Додаток А

Заняття з дітьми старшої групи на тему “ Ознайомлення з комахою ”.

Тема: Ознайомлення з комахами весною

Мета: Розширити знання дітей про ознаки весни та зміни, що настали в живій та неживій природі (в житті тварин, комах, птахів). Вчити помічати в природі ці зміни, оберігати корисних комах. Розвивати спостережливість. любов і бережливе ставлення до природи.

Матеріал:

Збірник “Мій краю рідний”

О.Копиленко “Прокинулись” ст. 70

В.Сухомлинський “Фіалка і бджілка”Картинки-ілюстрації: жук-сонечко, бджоли, мурашки.

Хід заняття:

Діти сидять на килимку вільно, невимушено, вихователь сидить серед них. Дитина читає вірш “Жук” М.Демидова.

Жук літає жу-жу-жу!

Всіх сьогодні розбужу.

Прокидайтеся від сну

Зустрічати йдем весну!

А травиця шепче “Шу-у-у”

Я рости спішу, шу-шу”

- Догадалися, діти, про що іде розмова?

- Так, про весну, про комах.

- Чи бували ви весною в парку, в лісі, в саду?

- Які зміни зараз сталися? Якою стала погода, небо? Як гріє сонечко? На яких деревах найбільше помітно зміни? (У верби – котики, у берези – сережки).

- Діти, давайте собі уявимо, що ідемо стежкою в лісі. Пригріло весняне сонечко, розтанув сніг, бруньки не деревах набубнявіли, повітря свіже, тепле.

(Звучить музика “Пори року” Чайковського, або голоси птахів в природі.)

- Правда, в лісі гарно? Ой, тут весна для нас лист залишила! Раптом “ж-ж-ж”. Хто це, діти?

Цілий день вона літає,

І з квіток нектар збирає.

Буде в місті й на селі

Мед солодкий на столі. (бджілка)

Бджола дуже працьовита. Цілий день вона літає з квітки на квітку, збираючи нектар з квітів. Несе його у вулик, там багато збирається нектару, з нього чудовий, цілющий, солодкий мед утворюється. Ви куштували мед? Чи бачили ви, діти, вулики? (Показ малюнка). Люди будують для бджіл будиночки-вулики. Там де багато вуликів – це називається пасіка. Бджоли – корисні комахи, їх оберігають. Коли людина дуже працьовита, про неї кажуть, що вона працьовита, як бджола.

А ще є така прикмета весни: “Якщо бджоли рано вилітають, то весна буде тепла”. “Бджоли раді квітам, а люди – бджолам”.

- “Одного разу діти пішли на екскурсію в парк. Там розцвіли весняні квіти: мати-й-мачуха, підсніжники. Набубнявіли бруньки дерев. Раптом серед трави Михась побачив яскравого червоного жука. Який же гарний – подумав Михась. Він зловив жука і сховав його у кишеню. Тільки хотів вийти з парку, а кущик бузку його зачепив і щось сказав. Михайлик випустив жука”.

- Що сказав Михайлику кущик?

- Чому він відпустив жука?

Виймається із конверта ще один малюнок, де зображено мурашник. Через стежинку снують мурашки, погляньте який будинок вони збудували собі. Як він називається?

- А з чого будують собі мурашник малі мурашки?

Де ви бачили мурашок? Мурашки такі малі, а тягнуть більші за себе гілочки. Живуть дружно мурашиною сім’єю, серед них ледачих немає. Тисячі доріг вони прорили під землею, від цього легше дихати. Мурашки багато років будують своє житло. Вони дуже корисні для лісу, поля. Руйнувати мурашники не можна. Їх потрібно обходити. Люди не можуть жити без домівки, мурашкам теж потрібна домівка – їхній мурашник.

Є цікава прикмета – якщо мурашки сильно клопочуться біля мурашника буде тепла погода, а якщо ховаються – буде дощ.

Бачите, яка цікава наша стежина. Ми зустріли бджолу, жука-сонечку і мурашку, чули голоси птахів у лісі. Яка весна-красна. Всіх розбудила від зимового сну (звучить мелодія танцю, діти танцюють).

Після таночку діти та вихователь ідуть гуляти на свіже повітря, якщо на вулиці гарна погода та вихователь їм показує всіх можливих персонажів заняття в природі. На подвір’ї садочка завжди є квіти, біля яких можуть бути бджілки та інші комахи. Але насамперед вихователь не забуває розказати дітям про техніку поводження з комахами в доступній формі.

Інформація про зв’язок рослинного і тваринного світу з умовами життя допомагає дітям розуміти зв’язки у природі, закладає системні знання, що є основою екологічного виховання.

[1]
Додаток БКонспект комбінованого заняття з природи та аплікації в середній групі «Погодуємо птахів»

Програмовий зміст: Систематизувати та розширити знання дітей про перелітних та зимуючих птахів. Продовжувати вчити дітей вирізати симетричні форми з паперу, складеного навпіл. Учити малювати і вирізати силуети птахів, колективно робити аплікацію на тонованому ватмані.

Розвивати у дітей екологічну свідомість, допитливість, спостережливість, уяву, естетичні почуття. Виховувати любов до рідної природи, відповідальність, бажання допомагати «братам нашим меншим», почуття колективізму.Хід заняття

- Дорогі, діти! Прослухайте, будь ласка, музичну загадку. (Звучить запис співу птахів). – Що ви почули? Чий голос звучав? (Відповіді дітей). Сьогодні ми з вами поведемо мову про птахів, про те, як вони живуть, чим живляться, як ми можемо їм допомогти, захистити їх. Тож пограємо в гру «Загадку відгадай і птаха впізнай». Прослухайте загадку і знайдіть, будь ласка, відгадку- малюнок на дошці.Хлопчик невеличкий

Сіру свитку має,

Шукає він зернятка,

Цвінь- цвірінь співає.

( Горобчик )

До вікна мого летить

Пташечка гарненька,

Животик жовтенький,

Голівка чорненька.

Любить сало дзьобати

Пташка - невеличка,

Зазирає в вікна к нам.

Звуть її …( Синичка )

До нас прилітають

В холодну годину,

Як сніг закружляє

У ріднім дворі.

Їдять і калину вони,

Й горобину.

В них грудки червоні,

Неначе в вогні.

( Снігурі )

Чорно-білу сукню має,

Всі новини в лісі знає,

Спритно краде ненароком.

Як пташку звати цю ?

( Сорока )

Голос має хриплуватий

Колір пір'я сіруватий,

Це розумна каркарона,

Звати пташку цю…( Ворона )
У калині ховається,

Витьохкує, заливається,

Не шпак, не горобейко,

А співучий…( Соловейко )


Службу в лісі я несу,

Лікарем я там служу.

Дзьоб міцний і гострий маю,

Шкідників ним здобуваю.

( Дятел )
Які ноги заввишки,

Такий дзьоб завдовжки.

Хату на хаті тримає,

Всім жабам рахунок має.

( Лелека )

Чорні гострі крила має,

Дуже швидко скрізь літає,

Над вікном гніздо будує,

В теплому краю зимує.

( Ластівка )

Над просторами полів

Високо літаю,

Своїм ніжним співом

Людей звеселяю.

( Жайворонок )Діти відгадують загадки, показують картинки птахів, відповідають на питання: чи залишається цей птах зимувати? Що цікавого ви знаєте про нього? Вихователь доповнює відповіді дітей.

Фізкультхвилинка

Кожен ранок на галяві

Пташки роблять різні вправи:

Ось стрибають на морозі

Горобчики по дорозі.

Ми їх будем рахувать:

Раз, два, три, чотири, п'ять.


І синички прилітають,

Головою повертають

Вліво, вправо, цвінь-цвірінь,

Ти журбу свою покинь.


Завітали й снігурі,

Посідали у дворі,

Люблять зернятка клювать,

Раз, два, три, чотири, п'ять.

Стали лапки зігрівать,

Їх по черзі піднімать,

Раз, два, три, чотири, п'ять,

Вище треба піднімать.


А ворона-сорока летіла - летіла,

На дерево сіла

По сторонах головою покрутила

І далі полетіла.
Діти, вам вже відомо, що птахів називають санітарами лісів і полів. А хто скаже чому? – Справді, птахи знищують надзвичайно багато личинок гусені, комах-шкідників, насіння бур'янів. Тому ми всі – і дорослі, і малі – маємо оберігати наших пернатих друзів, піклуватися про них, бо вони – цінна часточка рідної природи.

Що сталося б, якби пташки не знищували личинок комах? Так, ненажерлива гусінь з'їдала б усе листя на деревах, і дерева не родили б ані черешень та вишень, ані яблук та груш. А що ще дарують людям птахи? – Правильно, вони дарують нам свої чудові пісні.Проблемна ситуація. У годівниці були крихти хліба, ягоди горобини, шматочок сала. Спочатку прилетіли маленькі сірі пташки, і в годівничці не стало крихт. Потім прилетіли червоногруді пташки з темними головами – й не стало горобини. Аж нарешті до годівнички завітали жовтобокі жвавенькі пташки – й не стало шматочка сала.

- Які пташки побували в годівничці? Молодці діти, ви все правильно назвали. А зараз ми будемо робити аплікацію «Погодуємо птахів». Ви будете працювати всі разом. Кожен зробить пташку і приклеїть її зображення на великий малюнок з годівницею, у якій ви намалюєте різноманітне насіннячко.Показ малювання і вирізування горобчика.

Робота дітей. Вирізаних пташок діти приклеюють на ватман, домальовують фломастерами зерна в годівниці.Підсумок. Діти, ви дуже гарно попрацювали. А коли підете на прогулянку, погодуєте птахів? Підготуймо ж відповідну їжу для птахів. На тарілках лежить різноманітне пригощання. Виберіть, будь ласка, те, що птахи їдять і вкладіть у пакетик. Гра «Що покласти в годівницю». Діти наповнюють пакетики, і пояснюють, чому саме це пригощання вибрано. Вихователь нагадує, що птахів треба годувати постійно і не тільки в садочку, а й влаштувати годівничку вдома.

[1]
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал