Зміст підручника для профільного навчання української мови спрямований на засвоєння мовної культури в усій її баСкачати 294.69 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір294.69 Kb.
1   2   3
політичне, наукове, побутове,
релігійне, філософське, навчально педагогічне та ін.
6. За метою ділове, розважальне, виховне.
Мовленнєва ситуація — обставини, за яких відбувається спілкування місце, час, особистість партнера (партнерів),
соціальні ролі учасників.
Учасники спілкування залежно відмети, намірів можуть виконувати безліч ролей порадник (готовий допомогти, супермен, господар становища, жертва, контролер (усіх учить і
контролює), бунтівник, ловелас, правильний, діловий, турботливий, терплячий, свідомий, простак тощо. Наприклад:
Начальник підлеглому — У вас сьогодні стомлений вигляд. Чи
не захворіли?
(роль — турботливий керівник. Відвідувач офіціанту — Здачі не треба (роль — щедра натура»).

25
Комунікативний намір — це рух до комунікативної мети:
констатувати факт, запитати, звернутися з проханням та ін.
Мовленнєва тактика зумовлена намірами. У різних ситуаціях спілкування використовують різні тактики. Наприклад,
у діловому спілкуванні виокремлюють такі мовленнєві тактики раптовість (використання невідомої слухачам інформації);
провокація (на короткий час викликається реакція незгоди з
інформацією); посилання на авторитети (учених, діячів культури тощо залучення елемента неформальності (розповідь про свої помилки і їхні наслідки гумор (парадокси, жарт для створення невимушеної атмосфери чорне опанування
(партнеру по спілкуванню ставляться декілька запитань, щоб на жодне з них він не відповів).
Провідну роль у мовленнєвій ситуації відіграють вербальнім о в ні) засоби це слова, словосполучення, речення,
тексти, за допомогою яких передається інформація.
Успішність чи неуспішність комунікації, її результат залежить від багатьох умов, насамперед, від комунікативної і
мовної компетенції учасників спілкування. Є різні причини
комунікативних невдач. З поміж них такі, яких можна за бажання уникнути. Це порушення підготовчих умов спілкування (небажання, неготовність адресанта почати спілкування).
Наприклад: — Ви хотіли говорити зі мною — Ну, да! — Для
чого? — Не знаю
(М. Хвильовий); недоречність або несвоєчасність спілкування. Наприклад — Про це ми поговоримо в
іншому місці
(недоречність місця комунікації — Про це ми по
говоримо в інший час
(недоречність часу комунікації створення адресантом незбалансованого спілкування неправильно ідентифікував адресата ( — Здрастуй, Толя! — Яне Толя. — А хто
ж ти тоді — Я Сергій
); розбіжність світоглядів (Заходжу в
Лондоні до крамниці. Продавець питає Чи можна вам допо
могти?» — Може, й можна — кажу. Він не розуміє
(В. Бур
дик
); неврахування фізичного стану, ментальності, ерудиції,
рівня обізнаності з конкретною ситуацією (— І потім він не
чахне над здобиччю, як цар Кощій над золотом
... — Тут не зро
зумів
... Який цар — А, це так, фольклор... (А. Кокотюха).
Причиною невдачу мовленнєвому спілкуванні може бути і
сам адресат, якщо він не підготувався як слід до спілкування;
надто заглиблений у свої думки і неуважно слухав адресанта;
вбачає натяк або іронію там, де їх немає вживає лексику,
незрозумілу адресантові порушує
нормативні
правила поведінки, нехтує етикетом спілкування (Ф. Бацевич).
ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання до тексту) Яке поняття ширше комунікація чи спілкування?
2) Поміркуйте, як уникнути невдачу спілкуванні.

26
3) Чи часто трапляються комунікативні невдачі у вас особисто?
Проаналізуйте і виявіть причини їх.
47.
Дайте відповіді на запитання у вигляді розповіді роздуму на тему Чи вмію я спілкуватися. Що таке спілкування. Чи читали ви що небудь про культуру спілкування. З ким ви спілкуєтеся найчастіше Для чого ви спілкуєтеся. Чи вважаєте ви, що спілкування необхідно вчитися
5. Чи були випадки, коли вас не розуміли Хто був винен у тому,
що спілкування не відбулося. Чи вважають вас цікавим співрозмовником Чому?
48.
Визначте причини комунікативних невдачу прикладах із художньої літератури. Альбіна Романівна — Ти знову іронізуєш. Не набридло ще над усіма жартувати?
[Анжеліка] — Я і не збиралась іронізувати. Я ще ніколи не була такою серйозною (О. Миколайчук Низовець).
2. Дядя Варфоломій хвилюється Софістика Софістика!
А Христина, що випадково зайшла сюди, каже А ти б чого хотів Як чого Якого хвістика?
Христина — бабуся і мудрих слів не розуміє (М.Хвильовий).
49.
Об’єднайтесь у пари і визначте причини мовних помилок у висловлюваннях. Як вони впливають на процесі результат спілкування. Тепер добавить ще до цього лиця отого собацюру, дога по національності, на яку жодна наша псина сільська побоялась навіть пискнути... 2. Я прийму ванну, переодягнуся, трохи спочину, взагалі прийду в нормальне становище. 3. Утома коливає мене. (З тв. Б. Жолдака).
50.
Прочитайте текст. Розгляньте схему. Які умови спілкування головні, а які — другорядні Яке місце культури мовлення у спілкуванні Складіть тези статті.
Д і л овес пі л кування це особливий і важливий засіб досягнення мети. Форми такого спілкування весь час змінюються залежно відвіку, статі, індивідуальних, професійних особливостей, а також від психічного стану особистості. Важливе значення має інтонація бесіди. Вона повинна бути спокійною,
рівною, переконливою. Співрозмовник має впевнитися, що пропоноване рішення сприяє задоволенню його потреб, інтересів.
Змусити інших визнати свою позицію може лише та людина, яка сама добре знає предмет розмови, переконана у

27
своїй правоті, має високий рівень загальної культури і культури мовлення.
Великого значення у спілкуванні набуває і психологічна сумісність. Людина холеричного темпераменту, спілкуючись
із флегматиком, повинна мати велику витримку і терпіння,
щоб довести розмову до потрібного їй завершення.
Впливають на спілкування біоритми людини. Часто виникають конфлікти у сови з жайворонком. Людина «сова»
любить працювати вночі, а зранку вона млява, сонна, дратівлива. Люди жайворонки, навпаки, намагаються працювати рано вранці, в цей час вони жваві, енергійні, працездатні.
Особливе значення для спілкування має й емоційно позитивне ставлення, почуття симпатії, дружби, любові до співрозмовника. Таку симпатію можна викликати привітною, щирою усмішкою, повторенням імені співрозмовника і компліментами (З посібника).
Перед тим як вступити у спілкування, слід узяти до уваги:
де
спілкуємось ситуацію
хто
адресат яка мета
спілкування
Залежно від цього треба визначити:
тему основну думку висловлювання форму
(діалог чи монолог)
51.
Складіть і розіграйте діалоги за ситуаціями.
1. Ви купуєте квиток до кінотеатру. Касир пропонує вам квиток на
інший сеанс. Погодьтеся або обґрунтуйте відмову. Ви хочете влаштуватися на роботу кур’єром на час літніх канікул. Змоделюйте співбесіду з роботодавцем.
Культура усного і писемного мовлення.
Питання культури мовлення в оцінці видатних
громадських діячів, учених, письменників
52.
І. Прочитайте висловлювання китайського філософа Конфуція нас. Сформулюйте його основну думку. Яке значення правильного, точного мовлення вжитті людей Як вирозумієте вислів
культура мовлення
?
повідомлення з’ясування спонукання в офіційній обстановці
в неофіційній обстановці

28
Якщо мова неправильна, то вона не означає того, що має
означати; коли ж вона не означає того, що має означати, тоне буде зроблено того, що має бути зроблене а тоді моральність і
всяке мистецтво почнуть занепадати, справедливість зійде на манівці — і всі впадуть у стан безладного хаосу.
ІІ. Поясніть розділові знаки в реченні.
53.
Прочитайте висловлювання видатних українців про культуру мовлення. Сформулюйте основну думку всіх висловлювань. Без поваги, без любові дорідного слова не може бутині всебічної вихованості, ні духовної культури. Мовна культура це живодайний корінь культури. (В.Сухомлинський).
2. Боротьба за чистоту мови й високу мовну культуру — це боротьба за культуру взагалі. Дбати про очищення мови від усякого засмічення й про дальше піднесення її культурного рівня — це обов’язок усього суспільства (За Б.Антоненком
Давидовичем
). 3. Як парость виноградної лози, плекайте мову.
Пильно й ненастанно політь бур’ян. Чистіша від сльози вона хай буде. (М.Рильський).
54.
Пригадайте, що таке мова і мовлення. Чи може бути мова правильною чи неправильною, багатою чи одноманітною, логічною чи нелогічною, точною чи неточною Чи можуть ці характеристики стосуватися мовлення Об’єднайтеся в групи та опрацюйте теоретичний матеріал, складіть план, випишіть ключові слова. Підготуйте усне лінгвістичне повідомлення за темою.
Культура мовлення — це система вимог, регламентацій стосовно вживання мовив мовленнєвій діяльності (усній і
писемній). Належна культура мовлення — це свідчення розвинутого інтелекту і високої загальної культури особистості. Одним із завдань культури є подолання мовних стереотипів стереотипи мовлення — це стереотипи мислення.
Культура мовлення має велике національне і соціальне значення вона забезпечує високий рівень мовного спілкування, ефективне здійснення всіх функцій мови, ушляхетнює стосунки між людьми, сприяє підвищенню загальної
культури особистості та суспільства загалом. Через культуру мовлення відбувається вдосконалення самої мови.
Культура мовлення проявляється в таких основних ознаках нормативність, адекватність, естетичність, поліфункціональність, логічні с т ь,
д оре ч ніс т ь, виразність, багатств о.
Нормативність — це дотримання правил усного і писемного мовлення правильне наголошування, інтонування,
слововживання, будова речень, діалогу, тексту, недопущення стилістичної невідповідності.

29
Адекватність — це точність вираження думок, почуттів,
волевиявлень засобами мови, ясність, зрозумілість викладу для адресата. Добирати слова і будувати речення треба так,
щоб найточніше передати зміст висловлювання.
Логічність — це послідовний, обґрунтований, такий, що відповідає законам логіки, у якому є внутрішня закономірність, виклад думок.
Доречність — це відповідність ситуації мовлення, врахування особливостей (вік, стать, освіта, соціальне становище)
адресата мовлення та обставин спілкування.
Виразність — це оволодіння виражальними засобами звукового і художнього мовлення художніми засобами, емоційно оцінною лексикою, логічним наголосом, паузами, видозмінами голосу, темпом мовлення, емоційною тональністю тощо.
Багатство — це оволодіння лексичним багатством мови й різноманітними способами вираження тієї самої думки.
Естетичність мовлення — це реалізація естетичних уподобань мовця шляхом використання естетичних можливостей мови. Оптимально дібраний темпі звучність мовлення, уникнення нагромадження приголосних, різноманітність синтаксичних конструкцій, доречність цитати,
фразеологізму, прислів’я, приказки, тропів чи фігур, взагалі нестандартність мовлення — усі ці та інші резерви мови
і засоби роблять мовлення естетично привабливим.
Культура мовлення суспільства — яскравий показник стану його моральності, духовності, культури взагалі.
55.
Опрацюйте таблицю. З’ясуйте, чим відрізняється усне і
писемне мовлення. Запишіть правила культури мовлення, доповніть власними з урахуванням мовної ситуації у вашому місті (селі).
Види мовлення
Усне мовлення
Писемне мовлення
Сприймається на слух
Викликане роботою мовного апарату
Інтонаційно оформлене
Діалогічне і монологічне
Непідготовлене заздалегідь,
імпровізоване
Індивідуалізоване мовлення
Експресивне
Використовує додаткові засоби міміку і жести Сприймається зором
Оформляється графічно, системою певних знаків
Інтонаційні особливості передано розділовими знаками
Монологічне
Попередньо обдумане, відредаговане адресантом
Для вираження думок, почуттів,
волевиявлень використовуються ті
самі лексичній граматичні засоби,
що й в усному мовленні

Правила культури мовлення та етика спілкування
1. Вус ному мовленні потрібно чітко вимовляти слова виділяти логічним наголосом частини речення, що є
важливими для висловлення думки завершувати речення відповідною настанові інтонацією правильно наголошувати слова не замінювати слів мімікою і жестами у спілкуванні з іншими людьми орієнтуватися на адресата й стиль мовлення, забезпечувати відповідну мелодику
(гучність, темп, виразність та ін.);
— вміти вислухати співрозмовника до кінця, не перебивати без потреби, а за необхідності — вибачитися. У писемному мовленні потрібно послідовно, правильно, точно, без помилок оформляти думки на письмі писати розбірливим почерком — це вияв поваги до адресата оформляти написане охайно, без перекреслень і помарок правильно розставляти розділові знаки.
56.
Опрацюйте таблицю. Доберіть приклади, що ілюструють норми літературної мови.
Норми української літературної мови
57.
Прочитайте. З якого твору взято уривок Назвіть його автора.
З’ясуйте, які норми літературної мови порушено у висловлюванні. Чим це спричинено З якою метою письменники вдаються до порушення норм літературної мови у своїх творах?
Но серце моє замирає, начувається для себе великого горя...
Братику Миколо, говорив мені, що ти їх родич, чи не можна
30
Назва норм
Що регулюють
Орфоепічні
Лексичні
Орфографічні
Граматичні
Пунктуаційні
Стилістичні Правильну вимову звуків, звукосполучень і наголосу словах
Уживання слів у властивому їм значенні, правильне поєднання слів за змістом у словосполученні й реченні
Правильний запис слів
Правильне вживання слів та їхніх формі поєднання їх у словосполучення та речення
Розстановка розділових знаків у реченнях
Уживання слів відповідно до змісту, емоційного забарвлення й експресивності та стилю мовлення тобі довідатися о сватанні Наталки Нехай буду знати свою долю. Коли вона свободна, то скажи за мене, а коли заручена,
то лучче не говори...
58.
Поясніть значення слів. Кожне слово введіть у речення. Про дотримання яких норм мовлення йдеться?
Виключно — винятково, дружний — дружній, подовжений продовжений, пам’ятка — пам’ятник, дбати — турбуватися, діючий — дійовий, довгий — тривалий.
59.
Знайдіть помилки в побудові словосполучень. Які норми літературної мови порушено. Віддавати перевагу. 2. Ні під яким виглядом. 3. Опинитися в такому матеріальному положенні. 4. Нанести шкоду. Приймати участь. 6. Розробити міроприємства. 7. Заключи ти договір. 8. Оголошується наступний порядок денний. Тяжка біль. 10. З за якоїсь причини.
60.
Перевірте правильність наголошення слів за словником. Які
норми літературного мовлення порушено?
Бер
åмо, бовтàти, вåзти, вåрба, нåсти, випàдок, гîстей,
гр
àблі, дошкà, дîчка, дров, ідåмо, косèй, кроти, лåгкий, не нав
èдіти, нîвий, знака, олåнь, отамàн, Покров, приÿтель,
ринк
îвий, середèна, тîнкий, час, шлях, одèнадцять.
61.
Побудуйте діалог на тему Чи кожна людина може стати видатною. Озвучте його, дотримуючись правил культури мовлення й етики спілкування.
Антисуржик. — Львів, 1994.
Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства історія вивчення української мови. — К, Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки Промовив УРСР // Літ. Україна. — 1989, 12 листопада.
Іванишин В, Радевич Винницький Я. Мова і нація. — Дрогобич,
1994.
Кононенко В. І. Рідне слово. — К, 2001.
Лазебник Ю. Світло й тіні умовній історії України // Літ. Україна. —
1989, 31 серпня.
Маланюк Є. Малоросійство // Літ. Україна. — 1990, 12 липня вересня.
Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов. — К, 1985. Україна в словах мовокраїнознавчий словник довідник. К, 2004.
31

32
6. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ
62.
І. Прочитайте. Складіть план статті. Випишіть ключові слова.
Які факти підтверджують, що українська мова — одна з найстаріших
індоєвропейських мов ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Більшість гіпотез щодо прабатьківщини слов’ян локалізує
їх цілком або частково на території сучасної України, а за географічні орієнтири беруть Дніпро, Дністер і Карпати.
Відомий історик М. Грушевський зазначав За поріг історичних часів для українського народу можна прийняти IV століття нової доби, коли ми маємо вже відомості, котрі можна прикласти спеціально для нього. До цього часу ми можемо говорити про нього, як про частину слов’янської групи племен Зрозуміло, що також формування мови збігається з початком формування народу.
Внаслідок міграційної взаємодії людності дулібського та
інших племінних об’єднань сформувався етнос, котрий на початку століття створив державу Київську Русь. Чи існувала
єдина давньоруська мова, чи населення Русі користувалося діалектами, а замову писемну правила запозичена разом із християнськими книгами церковнослов’янська мова Наці запитання немає єдиної відповіді. На думку відомого лінгвіста А. Кримського, у своїй фонетичній системі, граматичній будові і словниковому складі ще в столітті сформувалась як окрема східнослов’янська мова мова української нації, українська національна мова. Так само вважають авторитетні вчені Ф. Міклошич, А. Шляйхер, О. Бо дянський, П. Житецький, О. Потебня та інші. На запитання:
«Як говорили в Київській Русі — академік В. Ключевський відповідав Так, як говорять малороси». Збирач фольклору
визначати й характеризувати етапи формування і розвитку
української мови;
розрізняти види письма періоду Київської Русі;
аналізувати особливості розвитку української мови на сучас
ному етапі.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал