Зміст підручника для профільного навчання української мови спрямований на засвоєння мовної культури в усій її баСкачати 294.69 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір294.69 Kb.
1   2   3
22.
І. Прочитайте вірш Олександра Олеся кілька разів. Запишіть
із пам’яті. Як висловлене поетом стосується теми параграфа Аргументовано доведіть свою думку.
Як довго ждали ми своєї волі слова,
І ось воно співа, бринить.
Бринить, співає наша мова,
Чарує, тішить і п’янить.
Як довго ждали ми. Уклін чолом народу,
Що рідну мову нам зберіг,
Зберіг в таку страшну негоду,
Коли він сам стоять не міг...
ІІ. Виконайте завдання до тексту) Доберіть спільнокореневі слова, що пояснюють написання ненаголошених е, и у словах бринить, зберіг.
2) Поясніть, чому не у виділених словах пишеться по різному) Визначте, до якого розряду належать займенники, вжиті в тексті вірша) Накресліть схему останнього речення і прокоментуйте її.
23.
І. Прочитайте уривок із вірша Володимира Шовкошитного.
Яку мовну ситуацію в Україні він відображає? Що змінилося зароки незалежності Визначте основну думку вірша. Прочитайте поезію вдома, обговоріть її зміст із батьками.
Я — украинец, до седьмых колен.
Прапрадед мой шелками шит на Сечи.
И ни чужбина, ни турецкий плен
Его казацкой не лишили речи.
Мне этот клад передавал отец.
И мама с молоком передавала.
И пил я нежность из родных сердец,
И их любовь стихом во мне звучала...
Я растерял, как воду из горсти,
Тот клад, что сохранил в неволе прадед, —

15
Не знаю языка, сказать по правде...
Простите, сыновья, и дочь, прости.
Прости мене, прапрадіде козаче,
Прости мене, мій споконвічний краю,
За те, що на російській мові плачу
Об тім, що мови рідної не знаю.
ІІ. Виконайте завдання до тексту) Поясніть розділові знаки в останній строфі) Виконайте словотвірний розбір прикметника споконвічний.
3) Поясніть правопис слова прапрадіде козаче.
4) Виконайте морфологічний розбір прикметника рідної.
24.
Розгляньте фотоілюстрацію. Підготуйте за нею невелике повідомлення про національно культурні зв’язки України й Росії.
Яка роль мови у спілкуванні народів сусідів?
25.
За поданим матеріалом побудуйте діалог на тему Мати Україна — українцям діаспори».
Держава повинна докласти максимум зусиль для підтримання і зміцнення духовних зв’язків українців, що проживають за межами України, з рідним народом. Головним знаряддям підтримання цих зв’язків є національна мова, її культивування в діаспорі шляхом створення українськомовних шкіл і класів, бібліотек, преси, радіо і телепередач, театрів,
гуртків самодіяльності, фольклорних колективів тощо. Предметом особливої уваги держави має стати підготовка в Україні українськомовних кадрів вищої
кваліфікації для роботи в діаспорі (З газети).
26.
Зайдіть на сайт www.ukrreferat.com/index.php?referat =
26532. Доберіть цікаву інформацію про українців діаспори.
Підготуйте повідомлення для однокласників.
4. МОВНИЙ СУРЖИК, ЙОГО ПРИЧИНИ.
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
27.
І. Опрацюйте статтю. З’ясуйте за словником, що означає слово
суржик
. Сформулюйте основну думку тексту. Чому «суржик»
шкідливий для будь якої мови?
Сотні невольничих літ, упродовж яких знищували культуру українського народу, десятиліття панування тоталітарної
Виступ Анастасії
Приходько на пісенному конкурсі
«Євробачення у Москві

16
системи, коли все робилося для того, щоб злилися нації, щоб витворилася якась універсальна мова, спричинили деформацію всіх сфер життя українського народу.
Сотні бід тяглись за нами вслід,
щоб нашу честь, язик, ім’я затерти. — з болем писав про трагічну історію народу Іван Франко.
Великої наруги зазнала мова. Українську мову офіційно забороняли (укази Петра І, Валуєвський циркуляр, Емський указ, вважали діалектом російської чи польської мов, сприймали як «хлопську». Її свідомо вилучали зі сфери науки,
техніки, діловодства. Поступово мова втрачала природну якість, натомість витворювався своєрідний різновид мови,
який дістав згірдну назву «суржик».
Мішаниною двох мов — української та російської — говорить нині частина громадян України, хоч загальновизнано, що скалічена мова отуплює людину, зводить її до примітиву.
Адже мова виражає не тільки думку. Слово стимулює свідомість, підпорядковує її собі, формує. Довільно змішуючи слова української та російської мов, відмінюючи слова і сполучаючи
їх за зразком російської, творячи фрази всупереч моделям рідної мови, її носій мимоволі стає «напівмовним». Суржик в Україні є небезпечним, бо паразитує намові, що творилася тисячоліттями, загрожує змінити мову (О.Сербенська).
ІІ. Виконайте завдання до тексту) Назвіть частини мови у першому абзаці тексту) Доберіть і запишіть синоніми до слова циркуляр.
3) Випишіть по два словосполучення зі зв’язком узгодження, керування і прилягання) Поясніть орфограми в третьому абзаці.
28.
І. Прочитайте звернення письменника Олеся Гончара до сучасників. До чого закликає автор Поміркуйте, яка ваша роль як майбутніх філологів у боротьбі за чистоту рідної мови. Запропонуйте шляхи очищення української мови від «суржику».
Усунути деформацію мови, очистити її від спотворень, повернути нашій мові справжню народну красу — це справа честі
всіх нас, і старших, і молодших, це природний обов’язок кожного перед незалежною, вільною Україною. Адже і мовою нації
визначається моральне здоров’я народу, його розвиненість,
культурність. Усе це також визначатиме образі творчу спромогу України всім ї цивілізованих демократичних держав.
ІІ. Виконайте завдання до тексту) Поясніть розділові знаки в тексті.

17
2) Схарактеризуйте іменникове і дієслівне словосполучення) Зробіть письмово морфологічний розбір слова визначається.
29.
І. З’ясуйте за словником значення слова екологія. Поясніть, як вирозумієте вислів екологія мови.
ІІ. Проведіть спостереження замовленням однокласників, запишіть приклади суржику. Доберіть правильні варіанти.
30.
У поданих висловах знайдіть слова, що є суржиком. З’ясуйте,
які норми української мови порушено. Доберіть і запишіть правильний варіант кожного вислову. Прихожа в нас велика. 2. По вечорам ми збираємося в цій кімнаті. 3. Я люблю уют. 4. Зробила уборку. 5. Імпортна мебель. 6. Хрустальна люстра. 7. Постав салфетки на стіл. Закрий форточку. 9. Не сиди на полу, бо просквозить.
10. Мішечка, не трож нічого, а ти, Андрюша, йди до своєї бабушки. 11. Дєвочки, йдіть сюди. 12. Кафе під відкритим небом. 13. Бережись автомобіля. 14. Опасний поворот. Всього доброго Удачі вам 16. Тролейбус перегружений.
17. Приготуйте білети для контроля. 18. Зупинка за вимогою пасажирів. 19. Як доїхати до желєзнодорожного вокзалу. Магазин працює круглодобово. 21. По якій ціні хліб
31.
Кого зображено на фотоілюстрації?
Чому цю скульптурну композицію встановлено біля Андріївської церкви в Києві Уявіть себе екскурсоводом і складіть розповідь про цих літературних героїв.
32.
Перегляньте рекламне видання, яке виходить друком у вашому місті вашій області. Знайдіть помилки в рекламних оголошеннях. Які з них пов’язані з побутуванням суржику З’ясуйте причини помилок і надішліть до редакції видання листа з порадами щодо уникнення прикрих неточностей.
5. УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ОДНА З ІНДО
ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ. УКРАЇНСЬКА МОВА
В КОЛІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
33.
I. Прочитайте текст. Пригадайте, що вам відомо з історії про східнослов’янські племена, їхню культуру. Які історичні причи

18
ни утворення мов української, російської, білоруської народностей?
Назвіть імена вчених мовознавців, що доводять давність української
мови. Які факти підтверджують цю гіпотезу?
ДАВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Говорити промову протоукраїнських племен можна лише гіпотетично. Адже писемних пам’яток, які дійшли до нас, ще недостатньо для повноцінного дослідження мови. Безперечно лише, що українська мова є однією з найдавніших індоєвропейських мов. Про це свідчать і наявність архаїчної лексики,
і деякі фонетичні та морфологічні риси, які зберегла наша мова протягом віків. Давність української мови доводили ряд вітчизняних та зарубіжних учених Павел Шафарик (Чехія, Міхал
Красунський (Польща, Олексій Шахматов (Росія, Агатангел
Кримський (Україна) та інші. Порівнюючи лексику української
мови з лексикою найдавнішої мови — санскриту (Стародавня
Індія), вчені виявили, що із кожних ста слів сорок мають однакове значення й вимову (кров, тато, земля, літо тощо).
Спільнослов’янська мова сформувалася на базі індоєвропейської, первинною основою якої були споріднені племінні
діалекти періоду кам’яного віку, що характеризувалися близькістю лексичного складу, фонетичної системи і граматичної будови. Про давність української мови свідчать і реліктові
фольклорні твори, особливо календарно обрядові пісні (наприклад, А ми просо сіяли. Олександр Потебня, відомий вітчизняний мовознавець, стверджував, що українські веснянки й колядки існували ще в I тисячолітті до нової доби.
Процес формування спільно с л о в я н с ь к о ї (або пра слов’янської) мови припадає приблизно на І — ІІІ тисячоліття до нової доби. Він був складним і тривалим, бо племінні об’єд нання не тільки виникали, ай розпадалися. Наприкінці минулої
доби — на початку I століття нової доби слов’янські племена розпалися на дві групи — східну й західну. А внаслідок переселення слов’ян на Балкани виникає й південнослов’янська група племен. До кінця І століття кожна слов’янська група починає
набувати власних мовних особливостей. Це і є початок самостійного існування спільної схід н ос л о в’я н с ь к о ї мови.
Споконвічна українська лексика характеризується такою генетично хронологічною послідовністю індоєвропейський
лексичний фонд 6 праслов’янський лексичний фонд 6 давньо
руський лексичний фонд 6 власне український лексичний
фонд. У складі споконвічної української лексики виділяють такі
тематичні групи слів, успадкованих з індоєвропейської прамови) назви предметів і явищ навколишнього середовища
(небо, земля, день, ніч, озеро, болото, вогонь, вода, дим); 2) назви рослин (дерево, береза, зерно, липа, клен, лист); 3) назви

19
тварин (звір, вовк, бобер, лось, вівця, корова, орел); 4) назви спорідненості й родинних зв’язків (тато, батько, мати, син,
сестра, дід
); 5) назви органів і частин тіла людей і тварин (че
реп, мозок, око, рука, серце
); 6) назви житла, знарядь праці,
продуктів (дім, двері, мед, сіль, колесо, вісь, жорна); 7) назви дій, станів, процесів (жити, іти, їсти, стояти); 8) назви на позначення господарської діяльності людини (копати, орати,
місити
); 9) назви якостей (білий, рудий, жовтий, довгий, ко
роткий
); 10) назви чисел (один — десять, сто, тисяча) (З кн.
«Сучасна українська літературна мова»).
II. Виконайте завдання до тексту) Складіть план тексту) Підготуйте запитання для взаємоперевірки вивченого матеріалу.
34.
I. Прочитайте текст. Назвіть слов’янські мови. Які граматичні
категорії спільні для всіх слов’янських мов Про що це свідчить?
МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД ІНШИХ
СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ
Українська мова належить до групи слов’янських мов. Усі
слов’янські мови об’єднуються в такі підгрупи схід н ос л о в ’ я н с ь к умови українська, білоруська, російська;
з ах і дно с л о в ’ я н с ь к умови польська, чеська, словацька, верхньол
óжицька, нижньолóжицька і мертва тепер полабська пів денно с л о в ’ я н с ь к умови болгарська,
македонська, сербсько хорватська і словенська. Слов’янські
мови становлять одну з груп індоєвропейської сім’ї мов. Генетично, тобто з походження, споріднені мови характеризуються значною спільністю лексики, близькістю морфологічної і синтаксичної будови, наявністю закономірних звукових співвідношень. У слов’янських мовах однаково називають основні родинні поняття, сільськогосподарські
рослини, свійських тварин, явища довкілля тощо. Порівняйте українське — брат, російське — брат, білоруське — брат
польське — brat, сербсько хорватське — бр
äт. Слов’янським мовам властиві майже всі ті самі граматичні категорії (числа,
роду, відмінка особи, виду, стану, часуй інших, виняток становить лише болгарська мова, що втратила категорію відмінків. Споріднена у слов’янських мовах будова речення,
хоча кожній із них властивій певні особливості в синтаксичній структурі. Виконайте завдання до тексту) Поясніть розділові знаки у другому абзаці) Виконайте морфемний розбір слова сільськогосподарські.
3) Обґрунтуйте написання складних слів) Поясніть постановку тире в другому абзаці.

20
35.
Накресліть і доповніть схему, спираючись на текст. Перевірте одне одного.
Групи слов’янських мов
східнослов’янська західнослов’янська південнослов’янська
36.
Опрацюйте теоретичний матеріал. Випишіть спільні риси слов’янських мов. Наведіть власні приклади з української та російської мов.
С л о в ’ я н с ь ким мовам властиві як спільні, такі відмінні риси. До важливих звукових співвідношень слов’янських мов належать 1) повноголосся оро , оло ,
ере , еле
в східнослов’янських мовах відповідно до сполучень ра , ла , реле в південнослов’янських та ro , lo , re ,
le
чи ra , la , re , le в західнослов’янських: українською —
корова, голова, берег, молоко
; сербсько хорватською —
кр
äва, глава, брег, млеко; польською — krowa, glowa, breg,
mleko
; чеською — krawa, hlawa, breh, mleko; 2) сполучення
ра , ла , ро , лона початку слова перед приголосним у східнослов’янських та західнослов’янських мовах відповідно до ра , ла у південнослов’янських: українською рало, ласка, робота, лобода; чеською — radlo, laska,
robota, loboda
; болгарською — рало, ласка, робота, лабода;
3) голосний [о] на початку слова в східнослов’янських мовах відповідно до [йе] в західнослов’янських та півден нослов’янських: українською — один, озеро, осінь; чеською болгарською — єдин, єзеро, єсен;
4) звукосполучення [зв], [цв] переду східнослов’янських
і південнослов’янських мовах відповідно до сполучень
hv,kv
(gw,kw) у західнослов’янських: російською — звезда,
цвет
; сербсько хорватською — звезда, цвет; чеською —
hvezda, kvet
, польською — gwiazda, kwiat; 5) приголосний
[л] у східнослов’янських і південнослов’янських мовах відповідно до [dl] і [tl] у західнослов’янських: українською —
мило, крило, сало
; сербсько хорватською — м
üло, крило;
чеською — mydlo, sadlo.
Характеризуючись багатьма спільними рисами, кожна зі слов’янських мов має і свої специфічні риси.
37.
Опрацюйте теоретичний матеріалу парах, проведіть взаємо перевірку. Наведіть власні приклади слів, які ілюструють характерні риси української мови.
Серед слов’янських мов українська виділяється як лексичним багатством, такі особливою милозвучністю
21
Українська мова має такі фонетичні риси, характерні
тільки для неї 1) чітка вимова ненаголошених голосних [о],
[у], [а], [і]: дорога, голова, сухий, літати; 2) уживання і в закритому складі літо, кінь, піч; 3) початкові і та о зника ють у деяких словах, спільних для інших слов’янських мов:
грати
, мати, Гнат, город (російською — играть, иметь,
Игнат, огород
); 4) тверда вимова приголосних перед [е], [и]:
небо, синій, нива, лебідь
; 5) кінцеві дзвінкі приголосні не оглушуються зуб, лід, ніж, Бог; 6) перед початковими голосними у словах використовуються приставні [в] і [г]: вуса, во
гонь, горіх, гострий
(російською — усы, огонь, орех, острый);
7) уживання звука [и] відповідно до давніх [ы], [и]: дим,
нива
(російською — дым, нива; білоруською — дым, ніва);
8) збереженням якості [ц

]: місяць, швець; 9) дзвінка вимова приголосних перед глухими у кінці складу кладка, ложка.
Серед морфологічних особливостей слов’янських мов специфічними для української мови є такі 1) іменники
ІІ відмінив родовому, давальному та місцевому відмінках мають паралельні закінчення а, у у, ові; і, еві: робітника,
робітнику, робітникові на коні, на коневі
; 2) збереглася
ІV відміна іменників теля, ягня, орля; 3) зберігся кличний відмінок Михайле, Катрусю, земле, Україно; 4) лише в українській мові закінчення орудного відмінка іменників ою,
ею
не має паралельної форми ( ой, ей): з рідною сестрою,
своєю землею
; 5) вживаються інфінітиви на ти після основи на голосний робити, діяти, спати та після основи з кінцевим [г], [к]: могти, пекти (порівняйте: російською — мочь,
печь
; білоруською — магчы, пячы); 6) з праслов’янської мови збереглося дієслівне закінчення мо в першій особі множини:
беремо, берімо
; 7) тільки в українській мові вживаються прикметникові суфікси ськ , зьк , цьк із м’якими зубними приголосними сільський, запорізький, козацький.
Кожна слов’янська мова має певні особливості і в син
таксичній будові. Порівняйте українською — дотримати
слова
— родовий відмінок російською — сдержать сло
во
— знахідний відмінок українською — користуватися
з нагоди
— родовий відмінок білоруською — карыстацца
выпадкам
— орудний відмінок.
У лексичному складі української мови наявні слова ба
гаття, баритися, гарний, мрія, лелека, смуга, міркувати,
цап
та інші, яких немає в інших слов’янських мовах.
Деякі спільні для східнослов’янських мов слова мають різне значення. Їх називають міжмовними омонімами Порівняйте українською — неділя — день тижня російською неделя —тиждень.

22
38.
Наведіть якомога більше прикладів міжмовних омонімів.
39.
Об’єднайтеся в групи. Випишіть із Слова про похід Ігорів»
приклади слів спільносхіднослов’янської мови та сучасних східнослов’янських мов. Зачитайте слова, дібрані кожною групою.
Сформулюйте висновки.
40.
Зіставте мову Повісті минулих літ з українським,
російським і білоруським перекладами. Аргументовано доведіть спорідненість спільносхіднослов’янської мови та сучасних східно слов’янських мов — української, російської, білоруської.
...И быша 3 брата, единому имя Кий, а другому Щекъ, а третьому Хоривъ, и сестра ихъ Лыб
úдь. Й сьдяше Кий на горú,
кдь ныне узвозъ Боричевъ, а Щекъ сьдяше на гор
ú, кдь ныне зовется Щековица, а Хоривъ на третьей гор
ú, отнюду же про звася Хоривица; створиша городок во имя брата ихъ старьша го, и нарекоша имя ему Киевъ («Повість минулих літ»).
Український переклад
...І були три брати. Одному ім’я Кий, а другому — Щека третьому — Хорив, і сестра їхня — Либідь. І сидів Кий на горі,
де нині узвіз Боричів, а Щек сидів нагорі, що й нині зветься
Щекавиця, а Хорив на третій горі, від нього ж прозвалася Хо ревиця. В ім’я брата свого старшого заклали городок і назвали його Київ (В.Яременко).
Російський переклад
...И были три брата один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъём Боричев, а Щек сидел на горе, которая ныне зо вётся Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоревицей. И построили городок во имя старшего своего брата и назвали его Киев (В.Пономарьов).
Білоруський переклад
...І былі тры браты: адному імя Кій, другому — Шчэк і
трэці — Харыў, а сестра їх Лыбедзь. Сядзеў Кій на гары, дзе цяпер пад’ём Барычаў, а Шчэк сядзеу на гары, якая цяпер называецца Шчакавица, а Харыў на трэцяй гары, якая назвалася на ім Харавіцай. І пабудавалі гарадок ў імя старэйшаго свайго брата і назвали яго Кіеў (В.Пономарьов).
41.
I. Прочитайте уривки з віршів. Знайдіть у словах уривків спільні риси, властиві всім слов’янським мовам.

23
1. Зійшла вода з дніпровських берегів,
Збудивши в лозах челядь комарину.
У різнотрав’ї займищі лугів
З під хмар нахлюпано ультрамарину.
І проситься запитання святе,
Хоч, може, і звичайне до смішного:
Чим ти подякував землі за те,
Що цю красу тобі поклала в ноги. (М.Руденко).
2. А степ уже сивий на поминках літа.
Осіннього неба останні глибини.
І гілка суха, як рука кармеліта,
Тримає у жмені оранж горобини.
Як глянеш упростяж — дорога в намисті.
Ці барви червлені і жовтогарячі,
Ці щедрі сади у багряному листі А люди бредуть і бредуть, як незрячі (Л.Костенко).
II. Виконайте завдання до текстів) Зробіть письмово фонетичний розбір слова челядь.
2) Виконайте морфемний аналіз слів різнотрав’я, упростяж.
3) Поясніть розділові знаки в реченнях.
42.
Яка думка об’єднує уривки з віршів у вправі 43? Напишіть невеликий твір роздум на цю тему.
43.
Зайдіть на сайт Енциклопедія. Українська мова»
(http://litopys 3. freeservers.com/ukrmova/um.thm) і доберіть цікавий матеріал про походження української мови. Підготуйте повідомлення для однокласників.
Прочитайте уривок із вірша Дмитра Білоуса. Продовжіть поезію розповіддю про випадок, пов’язаний із міжмовними омонімами.
О, дуже легко помилиться суцільні рифи навкруги:
болгарське булка — молодиця,
вонявка
в Чехії —духи,
а білоруське бульба — й зроду картопля. Он які діла!
Та розкажу явам пригоду...
44.
Побудуйте і розіграйте діалог на тему Що ми знаємо про самобутність української мови?».

24
45.
Об’єднайтеся в групи. Використовуючи додаткову літературу,
підготуйте лінгвістичне повідомлення (реферат) на тему Українська мова в колі слов’янських мов. Звертайтеся до рубрики До джерел знань наприкінці розділу.
Мовленнєве спілкування. Офіційне й неофіційне,
публічне й непублічне мовленнєве спілкування.
Вербальні та невербальні засоби спілкування
46.
І. Прочитайте. Чому спілкування вважають різновидом діяльності Схарактеризуйте типи спілкування. Який вплив учасників спілкування на його процесі результат У чому причини комунікативних невдач?
С пі л кування це завжди, як зазначають філософи,
«зустріч з іншим, комунікативний а к т.
Спілкування — сукупність зв’язків і взаємодій людей,
суспільств, суб’єктів (класів, груп, особистостей, у яких відбувається обмін інформацією, досвідом, уміннями, навичками та результатами діяльності. За різними критеріями є
кілька типів спілкування
1. За мірою офіційності офіційне (начальник — підлеглий),
неофіційне (спілкування друзів, приятелів, закоханих. За кількістю співрозмовників непублічне (спілкуються двоє або невелика група 3—5 осіб) і публічне (прилюдне)
(20—30 осіб і більше. За використанням мовних засобів вербальне (словесне,
від лат. verbum — слово) або невербальне (за допомогою міміки, жестів, постави. За формою використання мови усне і письмове (листу вання).
5. За темою спілкування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал