Зміни приголосних при творенні слівСкачати 80.28 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір80.28 Kb.


Тема: Зміни приголосних при творенні слів

Мета: повторити чергування приголосних звуків, вироблення навичок правопису приголосних звуків, що зазнають змін при суфіксальному словотворенні іменників та прикметників, формувати вміння розвивати мовленнєві та словотворчі навички; виховувати культуру праці в колективі, створюючи ситуацію успіху.
Очікувані результати:

Уміння:


  • Утворювати іменники з суфіксами -ин (а) від прикметників

  • Утворювати прикметники з букво сполукою -чн- (-шн-)

  • Утворювати прикметники за допомогою суфіксів -ськ(ий) та іменники за допомогою суфікса -ств(о)

  • Правильно вимовляти і записувати похідні слова, у яких відбуваються зміни приголосних при творенні за допомогою суфіксів

Хід заняття

І. Актуалізація опорних знань. Мотивація навчальної діяльності.

Записати текст, пояснити спосіб творення виділених слів.

Славиться рідна Миколаївщина своїми просторами і козацьким духом жителів. Чумацькі шляхи проходили через територію бузького краю. Та найбільше і найдовершеніше досягнення області - це розвиток садівництва, тваринництва і рослинництва.

-До яких частин мови належать ці слова?

-Які фонетичні зміни відбулися?
Оголошення теми, мети заняття.

Проблемне завдання: від поданих іменників утворити прикметники та іменники за допомогою суфіксів –ськ- та –ин-.

Вінниця, заступник, учитель, молодець, Донецьк, пісок,Кіровоград, кріпак, Суми, Чернігів (учні самостійно звіряються з написаним на дошці).
Визначення конкретної мети заняття.

-Чи корисним для нас є вивчення даної теми?


ІІ. Надання необхідної інформації.

1При словотворенні приголосні звуки часто змінюються. Група приголосних -цьк- змінюєтсья в -чч- при творенні іменників із суфіксом -ин(а)

вояцький — вояччина, козацький — козаччина, німецький — Німеччина

галицький — Галичинаhttp://pravopys.kiev.ua/img/rule.gif

2 Групи приголосних -ськ-, -ск- змінюються в - при творенні іменників із суфіксом -ин(а)

віск — вощина, ліска — ліщина, пісок (піску) — піщина, полтавський — Полтавщина3 приголосних -ск-, -шк- змінюються в -щ- при творенні прикметників та іменників із суфіксом -ан-    (-ян-)

віск — вощаний — вощанка, дошка — дощаний, пісок (піску) —піщаний4 Групи приголосних -ск-, -ст- змінюються в щ, група -зк- у -жч- при творенні багатьох форм дієслів II дієвідміни

вереск — верещати, верещу, верещиш і т. д.; простити — прощати, прощаю, прощаєш і т. д.; прощу5 Групи приголосних -ськ-, -зьк- відповідно змінюються в -щ-, -жч- при творенні прізвищ на -енко, -ук

брязк — бряжчати, бряжчу, бряжчи; Васько — Ващенко — Ващук, Ісько — Іщенко — Іщук, Онисько — Онищенко — Онищук, Водолазький — Водолажченко, Кузько — Кужченкоhttp://pravopys.kiev.ua/img/rule.gif

У присвійних прикметниках від власних імен із групами -ск-, -ськ- с на письмі зберігається, а к переходить у чhttp://pravopys.kiev.ua/img/motiv.gif

Параска — Парасчин, Ониська — Онисьчин-шк- дає щ:http://pravopys.kiev.ua/img/motiv.gif

Мелашка — Мелащин6 К, ць, ч + -ськ(ий), -ств(о) дають -цьк(ий), -цтв(о)

гірник — гірницький, молодець — молодецький, молодецтво, парубок — парубоцький — парубоцтво, ткач — ткацький — ткацтво7 Г, ж, з + -ськ(ий), -ств(о) дають -зьк(ий), -зтв(о)

боягуз — боягузький — боягузтво, Запоріжжя — запорізький, Париж — паризький, Прага — празький, убогий — убозтво8 X, ш, с + -ськ(ий), -ств(о) дають -ськ(ий), -ств(о)

залісся — заліський, птах — птаство, товариш — товариський — товариство9 Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) на письмі зберігаються

багатий — багатство, брат — братський — братство, завод — заводський, інтелігент — інтелігентський, люд — людський — людство, пропагандист — пропагандистський, студент — студентський — студентство10 При творенні прикметників із суфіксом -ськ(ий) від географічних назв і назв народів приголосні г,ж,з,к,ч,ц,х,ш,с не зазнають змін: казах-казахський, баски-баскський, тюрки-тюркський, Мекка-меккський.http://pravopys.kiev.ua/img/motiv.gif

11 У вищому ступені порівняння прикметників та прислівників звуки г, з та ж перед суфіксом -ш(ий) змінюються в -жч(ий), а с + ш(ий) — у -щ(ий):

високий — вищий (вище), вузький — вужчий (вужче), дорогий — дорожчий (дорожче), дужий — дужчий (дужче), низький — нижчий (нижче), ближчати, вужчати, кращати

легкий — легший (легше)http://pravopys.kiev.ua/img/rule.gif

12 Приголосні основи к, ц(ь) перед суфіксом -н- змінюються в ч

безпека — безпечний, безпечність, безпечно; вік — вічний, вічність, вічно; кінець — кінечний, місяць — місячний, околиця — околичний, пшениця — пшеничний, рік — річний, серце — сердечний, сонце — сонячний, яйце — яєчня13 Приголосний основи ч зберігається

поміч — помічний, помічник; ніч — нічний, ячмінь — ячний (або ячмінний)

Виняток становлять слова: дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний (у значенні «бідолашний»), соняшник, торішнійhttp://pravopys.kiev.ua/img/rule.gif
ІІІ. Сприйняття і усвідомлення учнями теоретичного матеріалу.

(Робота в малих група)

1 гр. – Утворити прикметник за допомоги суфікса –ськ- від поданих іменників: Карпати, таджик, Кременчуг, університет, Волга, німець, викладач, Кривий Ріг, чуваш, Залісся, декабрист, чех, казах, Брест, Золотоноша.

2 гр. – Утворити іменники за допомоги суфікса -ств(о): заступник, дивак, робітник, кравець, ткач, лісник, садівник, керівник, товариш, боягуз, брат.

3 група – Утворити іменники із суфіксом –ин(а): дніпропетровський, гайдамацький, полтавський, хмельницький, луганський, уманський, львівський, гуцульський, угорський, німецький.

Робота експертів, які перевіряють завдання.

«Цікаво знати». Утворити прикметники від слова серце (сердечний, сердешний). Пояснити значення слів за словником. Скласти речення із цими словами.

Навчальне редагування. Записати текст, виправивши помилки.

1)Сонце спускалося все нище і нище. 2)Козакство проходило недалеко від запорожської протоки. 3)Стрільба наростала все дуще. 4)Бліде сонце, показавшись на мить, висипало з-за хмар на землю своє останнє багацтво.
Перекладіть слова українською мовою.

Французский, петербургский, узбекский, таджикский, кавказский, ткацкий, карабахский, дрогобычский, кременчугский, бухарестский, волжский, калужский.


IV. Усвідомлення і закріплення здобутих знань.

Метод «Незакінчене речення».  1. «На уроці ми вивчали …..»

  2. «Цьк змінюється на чч, а ськ на щ під час утворення …»

«Виняток становить слово …»

  1. «[Г],[ж],[з] перед суфіксом –ш- змінюється на ….»

V. Підсумки заняття.

VI. Домашнє завдання.

І. Виконати тестові завдання:

1.При творенні прикметників за допомогою суфікса –ськ- кінцеві приголосні змінюються на –цьк- у позиції:

А)[г],[ж],[з] + -ськ-;

Б)[к],[ч],[ц] + -ськ-;

В)[х],[ш],[с] +-ськ-.

2.У вищому ступені порівняння прикметників і прислівників перед суфіксом -ш- [г],[ж],[з] змінюються на:

А)щ;


Б)жч;

В)ч.


3.При творенні іменників із суфіксом –ин- цьк змінюється на:

А)ч;


Б)щ;

В)чч.


4.При творенні прізвищ на -енко, -ук група приголосних –зьк- змінюється на:

А)жч;


Б)щ;

В)шч.


5.У якому рядку в усіх словах при творенні прикметників за допомогою суфікса –ськ- відбувається зміна кінцевих приголосних на –ськ-:

А)Магдебург, Запоріжжя, варяги, боягуз;

Б)латиш, волох, Сиваш, Полісся;

В)кравець, Прилуки, перекладач, кумики.

6.У якому рядку в усіх словах при творенні іменників за допомогою суфіксів –ств- відбувається зміна кінцевих приголосних на –зтв-:

А)намісник, птах, дилетант, ловець;

Б)лісник, молодець, ткач, неук;

В)убогий, боягуз, волоцюга.

7.Знайдіть рядок, де при творенні вищого ступеня порівняння прикметників кінцевий приголосний основи змінюється на жч:

А)дорогий, вузький, важкий, низький;

Б)високий, дужий, вологий, близький;

В)легкий, тугий, слизький, ковзкий.


ІІ.Написати твір-мініатюру з використанням вивчених орфограм на тему: «Козацькому роду нема переводу»

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал