Здорова молодь – щаслива україна 7листопада 2011 рокуСторінка1/11
Дата конвертації19.12.2016
Розмір1.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ


МАТЕРІАЛИ
ІІ наукової студентської конференції

ЗДОРОВА МОЛОДЬ – ЩАСЛИВА УКРАЇНА
7листопада 2011 року

Київ – 2012


УДК: 316. 728
Здорова молодь – щаслива Україна: Матеріали наукової студентської конференції, 7 листопада 2011 р. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – 124 с.
У збірнику висвітлено результати досліджень актуальних питань формування здорового способу життя молоді в Україні, які були апробовані на науковій студентській конференції «Здорова молодь – щаслива Україна».

Тексти друкуються у авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих студентських матеріалів відповідальність несуть наукові керівники.


Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту соціальної роботи та управління

(протокол № 5 від 01.02. 2012 р.)
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Андрущенко В.П., ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор філософських наук, професор, академік АПН України;

Волинка Г.І., проректор з наукової роботи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор, академік УАПН;

Ярошенко А.О., директор Інституту соціальної роботи та управління НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор філософських наук, професор;

Євтух М.Б., доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;

Павленко О.П., кандидат педагогічних наук . доцент;

Патинок О.П., кандидат психологічних наук, доцент;

Литва Л.А., кандидат соціологічних наук, доцент;

Чернін І.М., кандидат економічних наук,доцент;

Симоненко О.П., керівник відділу наукової роботи НПУ ім. М.П. Драгоманова;

Вареніч В.В., викладач кафедри соціальної педагогіки;

Фіголь Ю.С., викладач кафедри соціальної політики;

Кривчун І. П., відповідальний секретар.


Адреса редакційної колегії:

м. Київ, вул. Освіти, 6, ауд. 41

Тел. (044) 249-91-35

http:// www.isru.npu.edu.ua

e-mail: npu.socialwork@mail.ru

© Автори статей, 2012

© НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012

© Редакційна колегія, 2012ЗМІСТ

Бичковська О. О.

Телевізійна реклама як специфічний чинник формування свідомості та способу життя підлітків………………………………………………………...…..7
Бондар Ю.Г.

Здовий спосіб життя у законодавстві України……………………………..…10
Відливана О. І.

Транскультурні дослідження алкоголізму і наркоманії в етнопсихології…13
Волошина А. В.

Особливості впливу громадських організацій на профілактику адиктивної поведінки молоді…………………………………………………………………….…15
Гайдученко Т.І.

Вікові особливості формування внутрішнього розуміння здоров’я, як передумови здорового способу життя………………………………………..…18
Гребенюк О.І.

Фехтування як засіб збереження і зміцнення здоров’я…………………….…20
Давидун М.А.

Пивний алкоголізм молоді як соціальна проблема українського суспільства…………………………………………………………………………..…22
Дідик Б. Р.

Спонукальні чинники щодо тютюнопаління та його вплив на стан молодого організму……………………………………………………………………24
Жаркова К. Л.

Особливості формування здорового способу життя у студентської молоді……………………………………………………………………………………26
Жмур П. В.

Діяльність центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді щодо формування здорового способу життя………………………………….………29

Забіяка М. К.

Тренінг як форма профілактики ВІЛ/СНІД у молодіжному середовищі………………………………………………………………………………31
Завєдєєва Б. А.

Вплив засобів художньо–естетичної діяльності на формування духовного здоров’я …………………………………………………………………………………34
Заріцької І. В.

Формування здорового способу життя серед підлітків…………………..…37
Какун В. О.

Вищі навчальні заклади та їх роль у формуванні здорового способу життя…………………………………………………………………………..………39
Клачко Н. П.

Тренінг як ефективна форма роботи по формуванню здорового способу життя………………………………………………………………………………..…41
Ковальова А. С.

Вплив соціальної реклами на формування здорового способу життя…..…44
Ковальчук Д. В.

Особистісний підхід у формуванні здорового способу життя у жінок середнього віку…………………………………………………………………………47
Кондратенко І. Г., Петрик А. А.

Вплив негативних емоційних станів на здоров’я людини…………………..…49
Коротич О. М.

Трансформаційні процеси інституту сімї в сучасному українському суспільстві……………………………………………………………………………...53
Кривчун І. П.

Людський організм сам є лікарем своїх недуг………………………………...55
Кузнецова Д. О.

Вплив інтернету на формування здорового способу життя підлітків…...58

Курник О. Л.

Способи подолання дезаптації молодших школярів у роботі практичного психолога………………………………………………………………………………..60
Левченко А. В.

Консультативна діяльність соціального педагога як шлях формування здорового способу життя………………………………………………………..…62
Логвинова Т.

Наркоманія як загроза майбутньому здоровому молодіжному середовищу України…………………………………………………………………………………..65
Мухатова А. П.

Вплив темпераменту на психічне здоров’я студентської молоді……….....68
Несміянова А. Е.

Інтернет залежність як психологічний феномен……………………………...71
Патрило Л. М.

Зарубіжні проекти формування здорового способу життя серед молоді……………………………………………………………………………………74
Пидюра І. П.

Проблеми здорового способу життя сучасної української молоді…………78
Попова А. О.

Погляди представників різних молодіжних субкультур на здоровий спосіб життя……………………………………………………………………………........80
Сагач Н. О.

Проблеми дотримання санітарних вимог в дитячих таборах оздоровлення та відпочинку…………………………………………………………………………83
Савчук О. І.

Дихальна гімнастика як зберігаюча здоровя технологія……………………86
Сімьонова С. В.

Роль батька у формуванні здорового способу життя дитини……………..88

Січенко А. Д.

Навички здорового способу життя учнів……………………………………..…90
Скоропадська А. О.

Стан захворюваності у студентів - майбутніх психологів…………………………………………………………………………….…94
Ставицький Г. А.

Особливості ставлення студентів до власного здоров’я…………………….97
Ужитчак М. М.

Особливості психічного здоров’я студентів…………………………………100
Фесенко Т. О.

Діагностична діяльність соціального педагога у попередженні асоціальної поведінки у підлітків………………………………..……………………………...104
Чередніченко О. В.

Насилля в освітньому просторі: стан дослідження проблеми……………108
Чернецька Я.

Здоровий спосіб життя та ціннісні орієнтації особистості……………..111
Чоповська Д. О.

Підвищення рівня педагогічної культури батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного віку…………………………..113
Шаповал А. О.

Основні чинники формування мотивації здорового способу життя у молодшому шкільному віці…………………………………………………………116
Шилець А. Р.

Усвідомлене батьківство як основа здорової нації…………………………..119
Ярмак Я. П.

Робота практичного психолога по подоланню страхів у дітей молодшого шкільного віку………………………………………………………………………..122
Бичковська Олександра Олександрівна

НПУ імені М. П. Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент

Вольнова Л. М.


ТЕЛЕВІЗІЙНА РЕКЛАМА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ ТА СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ
Ключові слова: Телевізійна реклама, сприйняття телереклами, вплив рекламних роликів на психіку, сюжети рекламних роликів.

Телебачення стало важливим елементом сучасної культури, «вікном у якому можна побачити весь світ», не виходячи з власного будинку. При цьому невід’ємною складовою телевізійного ефіру і, водночас, одним із найпотужніших засобів впливу на масову свідомість виступає реклама. Справді кожен зворушливий епізод улюбленого фільму чи інтригуючий момент цікавої телепередачі переривається трансляцією рекламних роликів. А коли вони майстерно створені — викликають у глядача позитивні емоції, зокрема, почуття асоційованості, тобто причетності до подій на екрані.

Ні для кого не новина, що більшість людей вважають телепростір небезпечним явищем, однак найчастіше дискусії ведуться саме щодо впливу телевізійної реклами на людську психіку. Особливо гостро стоїть питання рекламного впливу на ще не зовсім сформовану особистість, тобто на дітей та підлітків, для яких характерна вразливість, сприйнятливість до зовнішнього впливу. Проблема сприйняття телевізійної реклами у підлітковому віці та необхідність визначати характер її впливу на формування здорового способу життя, самооцінку підлітків стає все більш актуальною та гострою для українців. У зв’язку із цим, ми спробували розглянути рекламу як специфічний чинник формування свідомості та способу життя підлітків та проаналізувати конкретні елементи негативних впливів.

Зазначимо, що серед науковців, які займалися вивченням порушеної проблеми, можна назвати: Н. Н. Авдєєву, К. А. Агібалову, Н. С. Лискову, А. Н. Лєбєдєва-Любімова, Т. К. Серьогіну, Н. А. Зайцеву, Ф. Дідрихс та ін. Ними, зокрема, і була висловлена думка, що реклама калічить психіку підростаючого покоління, актуалізуючи у нього низинні потреби та створюючи нереалістичні уявлення про життя. Така ситуація пов’язана із тим, що підлітковий вік характеризується особливою чутливістю до зовнішніх впливів. Реклама ж має на меті здійснити певний вплив, тобто, якщо споживач підліток, то реклама може спонукати його до низки неадекватних вчинків. Проілюструємо це на сюжетах рекламних роликів.

У 90% випадків при рекламуванні косметики, парфумів чи одягу всесвітніх брендів у кадрі з’являються жінки модельної зовнішності, на красу яких за сценарієм звертають увагу «справжні мачо». Однак, якщо дівчинка 14 років дивиться подібну рекламу, у неї може сформуватися невиправданий ідеал жіночої краси – 90-60-90 – і, як результат, розвинутися комплекс щодо власної зовнішності. В іншому разі школярка буде прагнути наслідувати свій «ідеал», що може проявлятися у «добровільному» схудненні і призвести до виникнення анорексії. Статистика доводить, що анорексія як соціальне захворювання ХХІ століття, поступово молодшає. І от уже дівчинка-підліток, проявляє патологічну поведінку, наприклад, здійснює надмірні виснажливі фізичні вправи, провокує блювання, приховує їжу, навіть зловживає проносними і сечогінними аби лише стати схожою на рекламну красуню.

Обґрунтування шляхів профілактики таких явищ є актуальним питанням, особливо серед зарубіжних учених. Більше того, наприклад, ізраїльським науковцям вдалося домогтися того, що навесні 2011 року Кнесет прийняв у першому читанні «Закон про анорексію». Він передбачає заборону на участь у рекламних кампаніях манекенниць і манекенників, які справляють враження людей, що недоїдають. При цьому за основу взято так званий «Індекс маси тіла» (BMI), затверджений ВООЗ. Він становить від 18,5 до 25 балів. Тобто модель у рекламі повинна відповідати співвідношенню зросту і ваги: ​​180 см : 60 кг або 170 см : 53 кг. Всі показники, які є нижчими, розцінюються як недоїдання, вищими – як ожиріння. При цьому не оцінюється ні відсоток жиру, ні м'язова маса організму [3].

Схожий вплив має реклама і на хлопців підліткового віку. У них після перегляду рекламних роликів, у яких дівчата «обожнюють» дорослих чоловіків з «накачаним» тілом, починають формуватися невиправдані уявлення про ідеал чоловіка. Підлітки починають комплексувати з приводу свого тіла, не такого стрункого та натренованого, як це зображають у рекламах. А це часто призводить до надмірного і не врегульованого вживання стероїдів – гормонів, які стимулюють ріст м’язових тканин. Наслідок – хвороби шлунку, нирок і т.д.

Доцільно звернути увагу і на те, яку продукцію сьогодні рекламують, ставлячи ярлик «вживати модно». Це і спиртні напої, як легкі так і міцні, цигарки і «фастфуди». Особливо це спостерігається у непрямій рекламі, тобто, коли бренд ненароком з’являється» в улюбленому серіалі. Ніхто з хлопчаків-підлітків не задумується при цьому, що заплачені гроші за те, щоб улюблений актор так сміливо смакував саме це пиво (вино, коньяк) у веселій компанії.

Підтвердити наші припущення щодо переважно негативного впливу реклами на свідомість підлітків дозволило опитування на тему: «Ваше ставлення до реклами» [1]. Аналіз результатів відповідей учнів 9-го класу показав, що 50% опитуваних (як серед дівчат, так і серед хлопців) «хочуть бути схожим на красивих і життєрадісних героїв реклами». Майже 37% опитаних підлітків зазначили, що довіряють змісту реклами, а також часто використовують її як еталон споживання (48%). При цьому у них нерідко виникає бажання на власному досвіді з’ясувати, чи дійсно рекламований товар так гарний як його описують (59%). Хоча деякі респонденти і критично відгукнулися про телевізійну рекламу, вказавши на її вплив на психіку (16%). Загалом результати дослідження довели, що реклама відіграє суттєву роль у формуванні свідомості та способу життя підлітків, а також у більшості випадків служить засобом маніпулювання їх свідомістю.

Разом із тим, слід відзначити, що на думку багатьох психологів, кожен підліток – індивідуальність і помилковим є приписувати вищезгадані проблеми кожному: не всі однаково вразливі чи на стільки чутливі. Хоча, безперечно, слід бути обережними, бо ніколи не знаєш у якій ситуації можеш опинитися ти чи твої близькі. Слід пам’ятати, що для того, щоб уникнути негативного впливу реклами та маніпуляцій засобами телебачення, необхідно: формувати критичне мислення щодо отриманої інформації; набувати навичок роботи з інформацією; формувати індивіда як особистість (підліток повинен поважати себе як особистість, і віддавати собі звіт про вчинки); розвивати над-ідеї; спільно обговорювати (у складі груп, колективів, шкільних класів та ін.) негативний рекламний вплив (приклади і наслідки, обґрунтування отриманих висновків) з метою набуття навичок аналізувати різні медіа-тексти; визначати спрямованість інтересів творців подібних текстів (текстів різного змісту); отримувати та закріплювати матеріал з інформаційної безпеки; формувати уявлення про вплив інформаційних потоків на психіку людини [4].


Література:

  1. Агибалова К.А., Лысакова Н.С. Особенности рекламозависимых и рекламонезависимых потребителей. Доступ через http://psyfactor.org/lib/recl2.htm

  2. Безлатный Д. В. Психология в рекламе - искусство манипуляции общественным сознанием. - М.: ООО "Ваш полиграфический партнер", 2011 - 236 с.

  3. Вигдорчик Павел. Закон об анорексии" в Израиле: за и против. Мнения. Доступ через http://txt.newsru.co.il/israel/27may2011/anorexia_201.html

  4. Зелинский С. А. Психотехнологии гипнотического манипулирования сознанием. Доступ через http://psyfactor.org/lib/zelinski2-13.htm

  5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2000. - 256 с.

Бондар Юлія Анатоліївна

НПУ імені М. П. Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління

Науковий керівник:

старший викладач Черненко М. В.
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
Актуальність теми полягає в тому, що на даний час досить гостро постало питання збереження та примноження психічного та фізичного потенціалу людини, базовою в цьому напрямку стала проблема здорового способу життя української нації. Важливе значення в розкритті проблематики має закріплення на законодавчому рівні поняття «здорового способу життя» та його критерії, витоки якого були закладені ще в період УРСР.

Наявність певного позитивного досвіду у цій сфері діяльності констатувалася на Міжнародній конференції з первинної медико-санітарної допомоги, що відбулася в Алма-Аті 1978 року. Нормативно-правове поле у сфері сприяння впровадженню здорового способу життя ґрунтувалося як на законодавчих актах та рішеннях Уряду, так і на постановах КПРС. Зокрема, у другій половині 80-х років було прийнято ряд рішень щодо боротьби з пияцтвом. Під тиском партійних та комсомольських органів створювалися товариства тверезості. Але ці заходи, що нерідко набували викривлених форм, були не стільки ефективними, скільки привернули увагу до проблеми індивідуальної відповідальності за власне здоров’я та необхідності впровадження нових стратегій з метою поліпшення здоров’я населення.

Нормативно-правова база галузі охорони здоров’я, що, безумовно, пов’язана з проблемами здорового способу життя, вже не раз підлягала перегляду: з прийняттям Конституцій 1936, 1978, 1996 років, “Основ законодавства України” 1992 року та інших законів. На даний період проведені аналіз та первинна експертиза більш ніж двох тисяч нормативних актів Уряду України з охорони здоров’я, починаючи з 1919 року. Складені і видані переліки діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України і тих, що втратили чинність, перелік наказів МОЗ СРСР, які застосовуються в Україні, перелік наказів колишнього МОЗ СРСР, що втратили чинність (або не застосовуються) на території України [2].

Здоров‘я людини в Україні розглядається як одне з найголовніших немайнових благ особи. В основному законі зазначено ,що здоров`я людини, як і її життя, особиста честь і гідність, недоторканність та безпека, визначене найвищою соціальною цінністю[1]. Встановлено право кожного на охорону здоров`я [1].

В Україні відповідно до правотворчої діяльності органів влади було систематизовано ряд однорідних норм, які прямо заб6езпечують охорону здорового способу життя, вони об’єднані в Основах законодавства України про охорону здоров’я. Ця система документів дає визначення основних понять, змісту права на охорону здоров’я та її принципів, встановлює певні обов’язки для суспільства, держави та права. Так, в ній закріплені норми , що стосуються підтримання необхідного для здоров`я життєвого рівня населення; забезпечення охорони навколишнього середовища як важливої передумови життя і здоров‘я людини; забезпечення санітарного благополуччя територій та населених пунктів; створення сприятливих умов праці, навчання, побуту та відпочинку; запобігання інфекційним захворюванням; проведення обов`язкових профілактичних медичних оглядів неповнолітніх, вагітних жінок, працівників підприємств із шкідливими і небезпечними умовами праці, військовослужбовців та осіб, професійна чи інша діяльність яких пов‘язана з обслуговуванням населення або підвищеною небезпекою для оточуючих; сприяння здоровому способу життя населення [3].

Для досягнення позитивного і вагомого результату у боротьбі за здоровий спосіб життя має важливе значення діяльність безпосередньо органів держаної влади. Важливим документом у цьому напрямку став наказ Міністерства охорони здоров’я України від 5 січня 1999 р. №1 «Про поліпшення діяльності органів і закладів охорони здоров‘я з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення». В ньому наведено аналіз результатів діяльності органів та закладів охорони здоров’я України у вказаній сфері та проблем, що її супроводжують, робота по формуванню здорового способу життя та гігієнічного виховання населення визначається як пріоритетне завдання органів і закладів охорони здоров’я [5].

В Україні діє відповідна законодавча база стосовно здорового вибору харчування. Зокрема, 27 грудня 1997 р. був прийнятий Закон «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини». Даний Закон є основою регулювання процесу забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини [6].

Проблеми, що стосуються сексуального здоров‘я, в Україні регулюються передусім Законом «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», прийнятим Верховною Радою України 12 лютого 1998 р.№357 Кабінет Міністрів України затвердив загальнодержавні комплексні заходи щодо запобігання поширенню хвороб, що передаються статевим шляхом [7].

Законодавством України передбачена державна політика обмеження куріння та вживання алкогольних напоїв. З метою координації роботи органів державної влади і громадських організацій з контролю над тютюном для зменшення його вживання населенням постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1258 при Уряді утворено Координаційну раду з контролю над тютюном [4].

Таким чином, комплексний аналіз законодавчої бази України і порівняння її з положеннями відповідних документів міжнародного співтовариства свідчать про те, що законодавство України в цілому відповідає основним міжнародним стратегіям політики сприяння здоров’ю та здоровому способу життя. Сприяння здоров’ю та здоровому способу життя визначене законодавством України як один з основних напрямів державної політики охорони здоров’я, що передбачає необхідність багато секторальної діяльності, залучення до неї держави, громади, некомерційних і комерційних неурядових організацій та індивідуумів.

Однак очевидним є те, що деякі положення законодавства України, які прямо чи опосередковано стосуються регулювання проблем, пов`язаних з формуванням здорового способу життя населення, потребують певного вдосконалення з метою врахування міжнародних підходів. Актуальність такого вдосконалення зумовлена в тому числі й необхідністю реалізації Концепції адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. №1496.
Література:

1.Конституція України. Закон України «Про Державний Гімн України – К.: Видавничий дім «Скіф», 2007 – 48 с.

2. Пономаренко В.М. та ін. Перелік наказів МОЗ України, що втратили чинність.

- К., 1997 - 48 с.

3.Яременко О. О. та ін. Формування здорового способу життя молоді.– http://www.health.gov.ua

4.Вакуленко О. та ін. Формування здорового способу життя. - http://uanew.narod.ru

5. Закон України «Про поліпшення діяльності органів і закладів охорони здоров‘я з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення» від 5 січня 1999 р. №1. www.rada.gov.ua

6. Закон України « Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» 27 грудня 1997 р. . www.rada.gov.ua

7. Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» 12 лютого 1998 р. . www.rada.gov.ua
Відливана Олена Ігорівна

НПУ імені М.П.Драгоманова

Інститут соціальної роботи та управління

Науковий керівник:

кандидат психологічних наук, доцент

Патинок О. П.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал