Здійснення соціально-психологічного супроводу дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинахСкачати 131.38 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір131.38 Kb.
Здійснення соціально-психологічного

супроводу дітей та сімей, які опинилися

в складних життєвих обставинах
На сьогоднішній день стіни СЗШ № 12 приймають 500 учнів, значна кількість яких потребує соціального, психологічного та педагогічного супроводу.

(с 1)

http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-1-638.jpg?cb=1363607026

Сьогодні ми хочемо презентувати невеличкий досвід своєї роботи по здійсненню соціально-психологічного супроводу дітей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.(с 2)

http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-2-638.jpg?cb=1363607026

Останнім часом все більшої актуальності набуває питання організації системи соціально-психологічного супроводу сім’ї в системі освіти та налагодження ефективної взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства з метою попередження негативних явищ в родині, створення умов для позитивної соціалізації особистості в сімейному середовищі, забезпечення дотримання прав та законних інтересів дитини.(с 3)http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-3-638.jpg?cb=1363607026

Пропоную вам детальніше розглянути визначення соціально-психологічного супроводу –це робота, спрямована на здійснення соціальної опіки, психологічної та соціальної допомоги, патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу .

Тобто це супровід дитини та її родини на життєвому шляху , це рух разом із нею, поряд із нею, іноді – трохи попереду, якщо треба пояснити можливі шляхи вирішення ситуації. Фахівець уважно придивляється і прислухається до свого супутника, його бажань, потреб, фіксує досягнення і труднощі, що виникають, допомагає порадами і власним прикладом.(с 4)http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-4-638.jpg?cb=1363607026


Метою соціально-психологічного супроводу являється:

 • формування в дитини загальнолюдських цінностей;

 • надання дитині допомоги та підтримки в самоствердженні та в прагненні до повноцінного життя;

 • підвищення готовності сім'ї до виконання виховної функції та первинної соціалізації дитини;

 • формування педагогічної культури батьків;

 • виховання дитини, виходячи з її інтересів і поваги до батьків;

 • створення сприятливого сімейного мікроклімату та зміцнення інституту сім'ї.

(с 5) http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-5-638.jpg?cb=1363607026

Задачами супроводу є :

 • організація цілеспрямованої фахової допомоги сім'ї у вирішенні її соціальних і психолого-педагогічних проблем;

 • допомога сім'ї у створенні доцільних психолого-педагогічних умов виховання дитини відповідно до її віку, індивідуальних особливостей та потреб вчасного і всебічного розвитку;

 • формування соціально-педагогічної компетенції сім'ї — набуття членами сім'ї соціально-педагогічних знань і навичок, достатніх для реалізації завдань повсякденного життя, які виникають під час спілкування з оточенням.

(с 6) http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-6-638.jpg?cb=1363607026

Завдання соціально-психологічної служби в цьому напрямі-

забезпечити дотримання основних соціально-правових потреб дитини, сприяти її успішній соціальній адаптації в умовах дитячого колективу та сім'ї, задовольняти потреби дитини в розвитку й самореалізації.(с 7)http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-7-638.jpg?cb=1363607026

Напрямки роботи соціально-психологічної служби

 • Практичний психолог:

індивідуальний розвиток особистості школяра: пізнавальні, психологічні процеси, особистісні риси.

 • Соціальний педагог:

вплив соціально-психологічних, педагогічних і соціальних факторів на особистість школяра.

Хочу зазначити, що практичний психолог та соціальний педагог не є взаємозамінними, у кожного з них відповідно до фаху – своя методологія роботи, інструментарій, напрями та зміст діяльності, що відповідають їхнім функціональним обов’язкам. Але їхня співпраця підвищує ефективність супроводу.(с. 8)http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-8-638.jpg?cb=1363607026

Одним із найважливіших аспектів роботи соціального педагога є складання соціального паспорту мікрорайону та школи, в процесі якого виявляються діти та сім’ї, які потребують особливої уваги.Вивчивши контингент школярів СЗШ №12 на яких в більшій мірі спрямовується соціально - психологічний супровід за останні три навчальні роки, (це діти які знаходяться на ВШО, схильні до бродяжництва, які знаходяться на обліку КМСН, СЖО, сироти та ПБП), можна стверджувати що кількість учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку та схильних до бродяжництва зменшилась. Що може свідчити про правильно обраний напрямок роботи щодо подолання ситуації. Що стосується сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, то їхня кількість збільшилась, що на мою думку, спричинена складним соціальним та економічним становищем в країні. Тому важливу роль у соціальному супроводі відіграє раннє виявлення таких сімей та дітей

(с. 9)

http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-9-638.jpg?cb=1363607026

Як ми вже зазначали - соціально-педагогічний супровід сімей здійснюється з урахуванням їх віднесення до певних груп.

 • Багатодітні;

 • Малозабезпечені;

 • Неповні;

 • ДБСТ,Опікунські сімї ;

 • Сім'ї, які опинилися в складних життєвих

обставинах.

(с. 10)

http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-10-638.jpg?cb=1363607026

Не існує єдиного алгоритму роботи соціального педагога з родиною так як кожна родина потребує індивідуального підходу в роботі. Тому алгоритм роботи соціального педагога з родиною ми покажемо на власному досвіді роботи:

Хочу навести вам приклад здійснення соціально-психолгічного супроводу на прикладі однієї родини.

У 2009 р. до нас на навчання у 5 клас прибула дитина з мікрорайону 13-ї школи . Так як ця дитина прибула з іншого навчального закладу нам повідомили, що в родині учня існують певні негаразди.

Соціальним педагогом та класним керівником класу в якому навчається учень була відвідана родина з метою комплексного обстеження та здійснення оцінки потреб родини.

В ході обстеження було встановлено що батьки учня розлучені і проживають окремо. Батько має іншу родину , а мати зловживає алкоголем та вихованням дитини не займається. Через що дитина без поважних причин не відвідує навчання та часто бродягує . Був складений акт обстеження умов проживання родини , дитину взято на облік та

складений індивідуальний план роботи з родиною, що включав систематичне відвідування родини залучення дитини до гурткової роботи допомога матері з працевлаштуванням та позбавлення від алкогольної залежності за допомогою спеціалістів.

Після численних бесід з матерю щодо подолання ситуації та про не виконання батьківських обов’язків щодо виховання та навчанню дитини , запрошення родини на засідання Ради профілактики, що не дало результативність , ми звернулися за допомогою до служби у справах дітей, КМСН центру соціальних служб дітей та молоді які взяли на облік цю родину.

Рішенням засіданням дорадчого органу були розроблені рекомендації щодо переведення дитини до школи з інтернат ним відділенням №7.

Так як родина не підпадала під категорію сімей, які мають право на безоплатне перебування в цьому закладі , влаштувати дитину не вдалось .

Так як ситуація в родині не змінювалась то було прийняте рішення про проходження дитиною ПМПК і влаштування до іншого навчального закладу. Соціальним педагогом була проведена робота по збору необхідної документації, супровід на комісію та влаштування в інший навчальний заклад за рішенням ПМПК.

На цьому супровід родини соціальним педагогом був закінчений, але з родиною і надалі підтримується зв'язок.

Кожна родина має свою специфіку, тому потребує індивідуального підходу але базові етапи роботи з родиною можна виділити наступні:

1 етап: Соціальний супровід розпочинається на підставі результатів соціального інспектування та інформації, що підтверджує наявність складної життєвої обставини.
2 етап: На початку здійснення соціально-психологічного супроводу соціальний педагог відвідує сім'ю або особу з метою комплексного обстеження та здійснення оцінки потреб сім'ї або особи. Під час комплексного обстеження соціальний педагог вивчає:

 • стан здоров'я, умови розвитку та виховання дитини та ставлення до неї;

 • думки членів сім'ї або особи про проблеми і потреби, шляхи їх подолання;

 • матеріальні, соціальні та інші можливості щодо подолання складних життєвих обставин.

3 етап: знайомство з членами родини і її оточенням, бесіда з дітьми, оцінка їхніх умов життя;

Вже з першого відвідування родини педагог побачить, які взаємини переважають між її членами, який в родині психологічний клімат, як він впливає на розвиток дитини. При кожному наступному відвідуванні родини педагог повинен заздалегідь визначити конкретні цілі і завдання, пов'язані з особливостями розвитку і виховання дитини, з типом родини.4 етап: вивчення причин складних обставин в родині, її особливостей, її цілей, ціннісних орієнтацій;

5 етап: За результатом комплексного обстеження сім'ї особи оформлюється облікова картка сім'ї або особи, яка перебуває під соціально-психологічним супроводом.

При складанні облікової карти родини не можна обмежуватися тільки «статистичним аналізом». Мало виявити, повною або неповною є сім'я, скільки в неї дітей , важлива повнота соціально-психологічної інформації. Наприклад, якщо ви працюєте з багатодітною сім'єю, слід пам'ятати, що сам показник багатодітності мало що говорить про сім'ю. В одному випадку це може бути сім'я з установкою на багатодітність, де діти бажані, а життєві труднощі викликані типовим для сучасної соціально-економічної ситуації кризою адаптації до життя, в іншому - алкогольно-чи наркозалежна сім'я, де багатодітність - результат відсутності планування народжуваності. У кожному з цих випадків родині потрібно своєрідна допомога і підтримка.6 етап: складання індивідуального плану роботи з родиною.

Цілеспрямоване й чітке планування допомагає соціальному педагогу уникнути багатьох помилок та негативних явищ в роботі. Обґрунтований план дозволяє намітити загальні перспективи й конкретні шляхи вирішення поставлених виховних завдань. Як показує педагогічна практика, до плану нерідко ставляться лише як до адміністративної вимоги і процес планування обмежується лише написанням плану. При такому підході план має формальний характер та не може бути орієнтиром у діяльності. Тому до планування потрібно ставитися як до важливої складової соціально-психологічного супроводу від якої залежить ефективність та результативність запланованої роботи.7 етап: координаційна діяльність з усіма зацікавленими організаціями (освітніми, дошкільними установами, цент у справах сім'ї та молоді, службою у справах дітей, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх.)

Соціальному педагогу слід усвідомити що не все в роботі з дитиною та сім’єю він має робити самотужки. Значний обсяг роботи покладається на представників інших галузей, відомств та служб.


8 етап: здійснюються поточні і контрольні відвідування родини;

9 етап: висновки про результати роботи з родиною.

На цьому етапі соціальний педагог закінчує супровід але продовжує вести спостереження за родиною. Усі види роботи соц. пед. здійснює керуючись посадовою інструкцією затвердженою директором навчального закладу.(с.11)

http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-11-638.jpg?cb=1363607026

Як ми вже зазначали соціальний педагог в процесі своєї роботи тісно співпрацює з : управління освіти ; служба у справах дітей; кримінальною міліцією у справах неповнолітніх; міською лікарнею; центром соціальних служб для молоді та громадськими організаціями. Тому для педагога надзвичайно важливо налагодити зв'язок з цими установами. Від того наскільки ефективно соц.пед. зуміє залучити до своєї роботи представників органів виконавчої влади та громадських організацій,залежить вирішення питань добробуту кожної конкретної сімї ,з якою він працює.(с.12)http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-12-638.jpg?cb=1363607026

Працюючи з родиною, соціальний педагог виступає в трьох основних ролях: Радник - інформує родину про важливість і можливість взаємодії батьків і дітей у родині; розповідає про розвиток дитини; дає педагогічні поради щодо виховання дітей .

Консультант – консультує з питань сімейного законодавства; міжособистісної взаємодії в родині; інформує про існуючі методи виховання, орієнтовані на конкретну родину; роз'яснює батькам способи створення умов, необхідних для нормального розвитку і виховання дитини в родині.

Захисник – захищає права дитини у випадку, коли доводиться зіштовхуватися з повною деградацією особистості батьків (алкоголізм, наркоманія, жорстоке ставлення до дітей).http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-13-638.jpg?cb=1363607026

.13)

Діяльність соціального педагога з родиною включає три основні складові
соціально – педагогічної допомоги: освітня,психологічна,посередницька.
http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-14-638.jpg?cb=1363607026

(с 14)

Освітня складова містить у собі два напрямки діяльності соціального педагога:

Допомога в навчанні, що спрямована на запобігання виникнення сімейних проблем і формування педагогічної культури батьків.

 • Допомога у вихованні, яка надається соціальним педагогом батькам – шляхом їхнього консультування, а також у процесі роботи з дитиною через створення спеціальних виховних ситуацій для вирішення задачі своєчасної допомоги родині з метою її зміцнення і найбільш повного використання її виховного потенціалу.

(с.15)

http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-15-638.jpg?cb=1363607026

Психологічна складова

соціально-педагогічної допомоги містить у собі 2 компоненти:

 1. Підтримка, спрямована на створення сприятливого мікроклімату в родині в період короткочасної кризи.

2. Корекція міжособистісних відносин, яка здійснюється, в основному, коли в родині існує психологічне насильство над дитиною, що призводить до порушення її нервово – психічного і фізичного стану. Донедавна цьому явищу не приділялося належної уваги. До такого виду насильства відносять залякування, образу дитини, приниження її честі й гідності, порушення довіри.

(с.16)

http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-16-638.jpg?cb=1363607026

Посередницький компонент соціально – педагогічної допомоги включає три складові: Допомога в організації, спрямована на облаштування сімейного дозвілля і включає в себе: організацію сімейних свят, клубів за інтересами, конкурсів, курсів з ведення домашнього господарства, «клубів знайомств», літнього відпочинку, організацію виставок-продажів зношених речей, благодійних аукціонів та ін.

 1. Допомога в координації, спрямована на активізацію різних відомств і служб для спільного вирішення проблеми конкретної родини і становища конкретної дитини.

 2. Допомога в інформуванні, спрямована на забезпечення родини інформацією з питань соціального захисту. Вона проводиться у формі консультування. Питання можуть стосуватися як житлового, сімейно-шлюбного, трудового, цивільного, пенсійного законодавства, прав дітей, жінок, інвалідів, так і проблем, що існують в родині. http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-17-638.jpg?cb=1363607026

(с.17)

Соціальний педагог прагне по можливості, запобігти проблемі, вчасно виявити й усунути причини, що її породжують, забезпечити превентивну профілактику різного роду негативних явищ. Об'єктом впливу соціального педагога можуть бути і дитина в родині, і дорослі члени родини, і сама родина в цілому як колектив.

(с.18)http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-18-638.jpg?cb=1363607026

http://image.slidesharecdn.com/2-130318064255-phpapp02/95/slide-19-638.jpg?cb=1363607026

ВПРАВИ:

Роботи по здійсненню соціально-психологічному супроводу потребує від фахівця вміння співпрацювати та взаємодіяти в процесі роботи.Ми пропонуємо вам перевірити як це відбувається на практиці. Зверніть будь ласка увагу на колір ваших брошур і об’єднайтесь у групи по кольору.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал