Збірник диктантів Із національно-патріотичної тематикиСторінка1/5
Дата конвертації27.03.2017
Розмір0.74 Mb.
  1   2   3   4   5
Збірник диктантів

Із національно-патріотичної тематики

Українська мова

5-11 класи


c:\users\alla\desktop\cxx5wlzixgw.jpg

Анотація


Збірник містить диктанти з української мови для 5-11 класів. Запропоновані тексти сприятимуть гуманістичному вихованню, вихованню національно-патріотичних та моральних загальнолюдських цінностей учнів. У передмові подано критерії оцінювання, що допоможе об’єктивно оцінити якість знань учнів, рівень сформованих компетентностей і компетенцій.

Збірник розрахований на вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів педагогічних навчальних закладів.


Зміст


 1. Передмова……

 1. 5 клас…

 2. Тризуб…………………………..

 3. Мрію про сильну Україну

 4. Тарас Шевченко

 5. Світ тримається на любові

 6. Українські символи

 7. Верба й калина – символи України

 8. Українська пісня

 9. Калина

 10. Гірке дитинство

 11. Великий художник

 12. Легенда про мову

 1. 6клас…………………………………………………………………….

 1. Жовто-блакитні барви

 2. Барви українського прапора

 3. Рослини-символи

 4. Козаки

 5. Голос матері

 6. Любисток

 7. Вінок

 8. Відродити традиції

 9. Гончарство

 10. Шана писанці

 11. Шануй батьків

 12. Квітка сонця

 13. Журавлиний ключ на полотні

 1. 7 клас………………………………………………

 1. Українська хата

 2. Герб

 3. Великий Кобзар

 4. Лебеді материнства

 5. День матері

 6. Автор «Слова…»

 7. Тарас Шевченко

 8. Писанки

 9. Стрічки дівочого віночка

 10. Світ прадавніх слов’ян

 11. Бережи рідну мову

 1. 8 клас…………………………

 1. Писаний камінь

 2. Запорожжя

 3. Гімн

 4. Тарасова верба

 5. Тарас Григорович Шевченко

 6. Юність Богдана Хмельницького

 7. Рослини-символи

 8. У дев’ятнадцять

 9. Писанки

 10. Берегиня

 11. Генетичний код нації

 1. 9 клас……………….

 1. Гордість Верхньої Хортиці

 2. Українська пісня

 3. Деревій

 4. Родовід нашої мови

 5. Національні символи

 6. Державний прапор України

 7. Звичаї – скарб українського народу

 8. Тарас Шевченко

 9. Бабине літо

 10. Вертепна драма

 11. Місце відпочинку І. Франка

 12. Невідомий герой

 1. 10 клас……………..

 1. Лікарська слава України

 2. Рідне слово

 3. Заходить до хати Святвечір

 4. Рідна ріка

 5. Золоте слово Мономаха

 6. День Героїв

 7. «Книга природи» Сухомлинського

 8. Ярославна

 9. День Святого Пророка Наума

 10. Рідна мова

 11. Мова – наш всенародний скарб

 1. 11 клас………………

 1. Київ

 2. Найвищий закон справедливості

 3. Свята споруда

 4. Усмішка

 5. Мовні обов’язки громадян

 6. Берег дитинства

 7. Володимир

 8. Неоціненний скарб

 9. Рідне слово

 10. Маруся Чурай

 11. Коли з’явилася українська мова

 12. Молитва до мови

 1. Список використаних джерел

Передмова
Диктант – це такий вид організації навальної діяльності на уроці, в процесі якої учні відтворюють письмово сприйнятий ними на слух, продиктований частинами текст. Також диктант- це ще й різновид письмової роботи, виконаної під диктовку.

Учитель самостійно обирає для цього виду роботи найоптимальніший текст, оцінюючи навчальну ефективність диктантів, конкретні їх форми та способи реалізації. Диктант допомагає організувати колективну роботу всього класу над одним текстом, він є засобом виховання, навчання й контролю.

Самі життєві потреби вимагають вироблення практичних навичок передавати на письмі текстуально, вибірково чи стисло усне мовлення, сприйняте на слух. Людині дуже часто доводиться не тільки списувати готові тексти, формулювати власні думки, а й записувати сприйняте на слух мовлення: лекцію, доповідь, виступ. Між усною й писемною мовою існує тісний зв’язок, що створюється слуховим сприйманням і графічним образом слова, його вимовою й написанням.

Диктантиєодниміззасобівборотьбизакультуруписемноїмовиучнів, виконуютьорганізуючуйвиховнуроль – допомагаютьсформуватиціннінавичкийуміннядотримуватисявстановленогопорядкуйритму. Цейвидроботирозвиваєзв'язнемовленняучнів, підвищуєстилістичнуграмотність, вчитьвиділятиголовне, зіставляти, сприяєзміцненнюорфографічнихіпунктуаційнихзнань.Цейвидроботимобілізуєшколярівдоуваги, точностійакуратностівнавчальномупроцесі, допомагаєзосередитисятавключитисявроботу, виконуючипоставленезавдання. Проведенняконтрольногодиктантудаєзмогузробитивисновокпроступіньзасвоєннятемичирозділу.

Під час написання контрольного диктанту перевірці підлягають уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам'ятовування; ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; належним чином оформляти роботу. Для контрольного диктанту використовується текст, доступний для учнів даного класу. Текст має бути насиченим у достатній мірі тими орфограмами, які вивчаються на даному етапі, причому важливо, щоб насиченість орфограмами була розділена рівномірно по всьому тексту, а не зосереджувалась у якійсь його частині.

Контрольний диктант проводиться за такою загальною схемою: попереднє читання тексту та пояснення деяких не відомих дітям орфограм, виконання роботи під диктовку, повторне читання тексту. Слід зазначити, що послівне читання збільшує кількість помилок у диктанті, є одною з причин пропуску слів, привчає до механічної роботи, до бездумного копіювання продиктованого. Тому під час написання диктантів слід систематично привчати дітей запам'ятовувати продиктоване речення або значні його відрізки. Читати текст необхідно виразно, чітко, щоб усі діти добре чули зміст, не вгадували не почуті слова. В однаковій мірі шкідливе й побуквене вимовлення слів, і навмисно невиразне вимовлення звукосполучень нібито з тим, щоб «спіймати учня», примусити його подумати над правописом слова. Це ж стосується й розділових знаків, на місці яких потрібно робити такі паузи, які вимагаються даною синтаксичною структурою.

Слід пам'ятати, що велике навчальне й виховне значення має уважна та своєчасна перевірка, оцінка диктантів з певним обліком усіх помилок кожного учня з наступною роботою над помилками.

Особливу увагу хочу звернути на виховну роль диктанту. Завдання словесника полягає втому, щоб засобами художнього слова зуміти знання перетворити в переконання, зробити ці ідеї осмисленими, усвідомленими, глибоко продуманими. Вони повинні стати органічною потребою, невід’ємною частиною життя, нормою поведінки кожного учня, а не лише заученою фразою.

Текст диктанту, який читається кілька разів, повинен відігравати важливу роль у вихованні національно свідомого, патріотичного молодого поколінн. Це є одним з пріоритетних завдань словесника.Ми не повинні забувати про формування патріотизму духовно осмисленого, який поєднує пристрасну любов до свого народу, нації, Батьківщини з тверезим почуттям міри й поваги до інших народів. Справжній урок мови– це урок виховання громадянськості, почуттів добра й краси, утвердження високих моральних ідеалів, формування гармонійно розвиненої особистості, активної життєвої позиції школяра. Тому навіть на диктанті ми не повинні забувати про виховне значення слова.

У збірнику підібрано диктанти, які дають уявлення про моральність, справедливість,любов до свого народу, нації, Батьківщини, української культури, звичаїв, виховують спражній патріотизм.

Обсяг диктанту по класах:
Клас

Кількість слів у тексті

5-й

90-100

6-й

100-110

7-й

110-120

8-й

120-140

9-й

140-160

10-й

170-180

11-й

180-190

Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких вимог:

орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; виправляються, але не враховуються такі орфографічні й пунктуаційні помилки:

1) на правила, які не містить шкільна програма; 2) на ще не вивчені правила; 3) у словах з написаннями, що не перевіряються, над якими не проводилась спеціальна робота; 4) у передачі так званої авторської пунктуації.

повторювані  помилки (помилка у тому ж слові, яке повторюється у диктанті кілька разів), вважаються однією помилкою; однотипні помилки (на те саме правило), але в різних словах вважаються різними помилками;

розрізняють грубі й негрубі помилки; зокрема, до негрубих відносяться такі: 1) у винятках з усіх правил; 2) у написанні великої букви в складних власних найменуваннях; 3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками; 4) у випадках, коли замість одного знаку поставлений інший; 5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто інший, як....; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...); 6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні їх послідовності; 7) у заміні українських букв російськими;

п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються до однієї помилки.
Нормативи оцінювання по балах:

Бали

Кількість помилок

1

15-16 і більше

2

13-14

3

11-12

4

9-10

5

7-8

6

5-6

7

4

8

3

9

1+1 (негруба)

10

1

11

1 (негруба)

125 клас

c:\users\alla\desktop\a0esmgwjxxc.jpg

Тризуб

З найдавніших часів тризуб шанується як магічний знак,оберіг. Це зображення археологи зустрічали у багатьох пам'ятках культурище у першому столітті нашої ери. Тризуб відомий серед народів Сходу й Середземномор'я з найдавніших часів.На українських землях він поширений з другого століття.

Існує до тридцяти теорій походження та значення тризуба: сокіл, якір, символ триєдинства світу тощо. Перша згадка у літописах про ці знаки належить до десятого століття.

Посли київського князя Ігоря при укладанні договору з візантійцями мали свої печатки з тризубами.

За часів Київської Русі тризуб стає великокнязівським знаком. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настінних розписах(99 сл.).

c:\users\alla\desktop\ukraine.jpg

Мрію про сильну Україну

 

Мрію про сильну Україну-Русь, в якій пануватимуть українці та їх мова, символи та культура. Переконана, що універсальний символ українців – Дідух є ідеальним об’єднуючим зображенням нашої нації.Він повинен вигнати біду з кожної хати й витіснити чужі символи насильства та рабського невігластва.Пропоную встановити пишного золотого Дідуха в Києві замість поваленого ідола більшовизму.Він буде символом об’єднання українців на шляху до панування у своїй сторонці. Дідух мав би стати тим новим символічним знаком великої України-Русі, що перемогла кремлівських окупантів. Адже кожен українець повинен знати, що в Дідусі закодована слава України,її воля перемагати! (Ірина Світ, 92 слова).

c:\users\alla\desktop\images.jpg

Тарас Шевченко

         Майже два сторіччя тому народився в селі Моринцях, що на Черкащині, хлопчик Тарас. Рано померли його батьки, і на долю сироти випали тяжкі поневіряння. Однак ніякі біди не зламали світлу душу Тараса.

         Хлопчик рано навчився читати, усім серцем тягнувся до знань, до науки, до правди. Понад усе він був залюблений у рідне слово, в народну пісню, у красу своєї знедоленої Батьківщини – України.

         Саме з цієї любові й народився наш найбільший поет – Тарас Шевченко.

         Тарас Григорович написав багато творів, які ввійшли до відомої  в усьому світі книжки « Кобзар». У « Кобзарі» поет оспівує рідну Україну, її народ(97 сл.).

c:\users\alla\desktop\4mama\7-29750.jpg

Світ тримається на любові

Усе прекрасне на землі – від любові. Любов до Батьківщини. Любов до матері, до бабусі, дідуся. Батьківська любов. Любо до музики. Любов до справи. Любов до життя.

Людина, яка любить і сподівається на взаємність, живе багатим духовним життям, бо це почуття пробуджує в ній відповідальність за свої дії, вчинки. Вона здатна на велику самопожертву заради щастя того, кого вона любить. Навряд чи можна чекати глибокого, високого почуття від людини з дрібною душею, з корисливими та егоїстичними інтересами.

Любов людська повинна бути не тільки красивою, відданою, але й мудрою. І тільки тоді, коли вона мудра та обачлива, вона може бути щасливою (99сл.).

c:\users\alla\desktop\1.jpg
Українські символи
Українські символи – це герб, прапор, пісня, верба, калина й чарівнанародна мова, що полонить кожне серце.

В основу нашого герба покладено стародавній золотий тризуб на синьомутлі. З історичної літератури відомо, що тризуб є символом державності,блискавиці, влади над трьома світами. Ще не об’єднані в єдину державу Київщина й Галичина мали своїми гербами золотого тризуба та золотого лева на голубому полі. 

Цікаво знати, що тризуб був символом влади ще за часівк нязювання Володимира Великого.

Минуло багато століть боротьби за волюта незалежність нашої держави. Після проголошення акту Соборності України державним гербом став тризуб на синьому тлі(95 сл.).Верба й калина - символи України

Кожна країна має свою квіткову символіку.Дивимося на  тюльпан і згадуємо Голландію, кленовий листок нагадує нам Канаду, хризантема— Японію, нарцис — Китай, лотос — Єгипет. А які ж рослини представляють українців?

«Без верби й калини нема України!» Саме ці дві рослини символізують нашу державу. Про них складені перекази, легенди, пісні, їх прославляють і шанують.

Верба – символ краси, неперервності життя, вона дуже живуча. Здавна в Україні вербув важають святим деревом. Калина – дерево українського народу. А оскільки ягоди калини червоні, то й стали вони символом крові та невмирущого роду. Ось тому на весільних дівочих і навіть парубочих сорочках, на рушниках вишивали кетяги калини(100 сл.).

c:\users\alla\desktop\uk_r.jpg

УкраїнськапісняПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал