Завдання та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету, спрямовані на досягнення стратегічних цілей та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетних періодиСкачати 132.04 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір132.04 Kb.
Додаток 2

до Стратегічного плану діяльності Міністерства

фінансів України на 2016 бюджетний рік та два бюджетних періоди, що настають за плановим (2017–2018 роки)
Завдання та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету,

спрямовані на досягнення стратегічних цілей та визначені планами його діяльності на плановий

та наступні за плановим два бюджетних періоди

Найменування показника

результату виконання завдання

Відповідальний

структурний

підрозділ

Результат виконання

одиниця

виміру

2014 рік

(звіт)

2015 рік (затверджено зі змінами)

2016 рік

(проект1)

2017 рік

(прогноз)

2018 рік (прогноз)


Ціль1. Забезпечення стійкості, прозорості та передбачуваності бюджетної політики

Завдання 1.1. Забезпечення макроекономічної та фіскальної стабільності у середньостроковій перспективі

Дефіцит державного бюджету

Департамент державного бюджету та структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

відсотки до ВПП


5,0

4,1

3,5


3,0

2,5


Завдання 1.2. Забезпечення оперативної інформаційно-аналітичної підтримки бюджетного процесу

Рівень доступності прикладного програмного забезпечення інформаційно-аналітичної системи Мінфіну

Департамент iнформацiйних технологiй та захисту iнформацiї


відсотки

0

99,5

99,5

99,5

99,5

Завдання 1.3. Створення та забезпечення функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів

Рівень підтримки працездатності єдиного веб-порталу використання публічних коштів

Департамент iнформацiйних технологiй та захисту iнформацiї

відсотки

0

50

99,5

99,5

99,5


Ціль 2. Удосконалення системи управління державними фінансами та запровадження середньострокового бюджетного планування

Завдання 2.1. Впровадження Стратегії розвитку системи управління державними фінансами

Рівень виконання заходів відповідно до Плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами до 2017 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №774-р “Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами”)

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики,

структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

відсотки

82,2

100

100

100

-


Завдання 2.2. Створення та впровадження інтегрованої системи фінансового менеджменту

Підвищення ефективності функціонування системи управління державними фінансами в рамках реалізації спільного зі Світовим банком Проекту модернізації державних фінансів

Управління ІТ забезпечення,

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики


тис. грн.

1 533,3

148,8

Зважаючи на економічну ситуацію, що склалася в Україні, Міністерством фінансів спільно зі Світовим банком прийнято рішення щодо дострокового закриття Проекту. Відповідні зміни до Угоди про позику між Україною та МБРР від 25.03.2008 № 4882-1/А, за висновком Міністерства юстиції, набрали чинності 03.10.2014. Проект завершено 31.12.2014 з періодом для покриття прийнятних витрат (КПКВК 3501660 «Модернізація державних фінансів»), здійснених до дати закриття Проекту, до 30.04.2015.

Ціль 3. Якісне удосконалення системи оподаткування та фінансової звітності, модернізація методології бухгалтерського обліку

з урахуванням вимог міжнародних стандартів, підвищення рівня митної безпеки

Завдання 3.1. Розробка нормативно-правових актів в сфері бухгалтерського обліку

Кількість положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, до яких внесено зміни та доповнення

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського

обліку


штук

19


4

2

0

2

Завдання 3.2. Здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні

Сплата щорічного внеску на користь Фонду Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням прогнозованого показника індексу споживчих цін на відповідний рік

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського

обліку


тис. грн.

87,5


124,0

142,8

154,4

162,9


британські фунти стерлінгів

3500,0


3501,0

3501,0

3501,0

3501,0

Сплата щорічного валютного платежу на користь Міжнародної федерації бухгалтерів за надання дозволу на переклад та оприлюднення Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі на відповідний рік


тис. грн.

18,8


31,3

32,5

35,1

37,0

долари США

1250,0


1250,0

1250,0

1250,0

1250,0

Переклад Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з урахуванням прогнозованого показника індексу споживчих цін на відповідний рік


сторінок

933


650

650

650

650

тис. грн.


0

54,6

57,2

57,257,2

Завдання 3.3. Визначення єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності, обов'язкових

для всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування

Забезпечення Мінфіном України співробітництва з Радою міжнародних стандартів фінансової звітності щодо запровадження в Україні міжнародних стандартів

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського

обліку


відсотки

100


100

100

100

100

Кількість розроблених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку


штук

0


1

1

0

0

Кількість положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до яких внесено зміни та доповнення у зв'язку з прийняттям нових та внесенням змін до чинних міжнародних стандартів


штук

5


5

5

5

2

Кількість розроблених методичних рекомендацій та чинних, до яких внесено зміни для застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку


штук

1


3

3

0

1

Ціль 4. Удосконалення системи управління державним боргом, ефективна реалізація національних інтересів на міжнародній арені та сприяння підвищенню кредитного рейтингу країни

Завдання 4.1. Здійснення внесків до міжнародних фінансових організацій, членами яких є Україна

Рівень виконання Україною своїх фінансових зобов’язань перед міжнародними фінансовими організаціями зі сплати членських внесків

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

відсотки

100

100

100

100

100


Завдання 4.2. Виконання зобов’язань зі сплати щорічного членського внеску України

до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля

Рівень виконання Україною своїх фінансових зобов’язань перед фондом східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля зі сплати членських внесків

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики


відсотки

100


100

Відповідно до Угоди про внесок від 24 лютого 2011 року між Україною та ЄБРР, яка ратифікована Законом України від 06.07.2011 № 3596-VI, Мінфіном повністю виконано зобов’язання Української сторони перед Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, зокрема, на протязі 20112015 років сплачено 10 млн. євро до ЄБРР, який акумулює кошти Фонду. Подальше виконання бюджетної програми КПКВК 3501410 «Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі» не має законодавчих підстав (нормативно-правових актів).


Завдання 4.3. Фінансування державного бюджету за рахунок державних запозичень

Здійснення державних запозичень для фінансування державного бюджету

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

млн. грн.


300 262,6

396 938,4

274 860, 3

264 198,6

262 250,1


Залучення позик (кредитів) від іноземних держав, урядів, банків, міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів)

млн. грн.


22 390,9

14 157,1

15 000,0

16 000,0

48 483,6


Завдання 4.4. Виконання зобов’язань за державним боргом

Виконання зобов’язань за державним боргом вчасно та у повному обсязі

Департамент боргової та міжнародної фінансової політики

відсотки

100

100

100

100

100

Погашення державного боргу


млн. грн.

120 819, 8

251 628, 3

188 718, 8

191 252, 2

190 064,2

Обслуговування державного боргу


млн. грн.

48 329,9

92 672, 5

105 284, 7

120 794, 7

125 515, 7


Ціль 5. Удосконалення міжбюджетних відносин

Завдання 5.1. Внесення змін до нормативно-правових актів у сфері регулювання міжбюджетних відносин

Кількість законодавчих та нормативно-правових актів, до яких внесено зміни з питань міжбюджетних відносин

Департамент місцевих бюджетів та структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

штук

2

5

дані відсутні


дані відсутні


дані відсутніЗавдання 5.2. Удосконалення нормативно-правових актів з питань програмно-цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів

Кількість законодавчих та нормативно-правових актів з питань програмно-цільового бюджетування на місцевому рівні, до яких внесено зміни

Департамент місцевих бюджетів та структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

штук

2

3

дані відсутні

дані відсутні


дані відсутніЦіль 6. Якісний розвиток менеджменту Мінфіну України

Завдання 6.1. Виконання заходів з підвищення ефективності управління діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства / ЦОВВ, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів

Кількість центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів

Структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенції

одиниць

4

4

4

4

4

Кількість прибуткових державних комерційних підприємств, що належать до сфери управління Мінфіну України


одиниць

3


3

3

3

3

Завдання 6.2. Проведення внутрішнього аудиту у центральному апараті Міністерства фінансів, на підприємствах,

установах і організаціях, що належать до сфери його управління.

Кількість проведених Мінфіном України внутрішніх аудитів

Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту


одиниць

6

8

8

8

8

Завдання 6.3. Підготовка та опрацювання в межах компетенції законопроектів, проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України,

Міністерства фінансів та інших ЦОВВ, підготовка експертних висновків до проектів актів

Кількість розглянутих законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів

Департамент зв'язків з органами державної влади та громадськістю

структурні підрозділи Мінфіну України в межах компетенціїштук

6 953

8 500

8 000

8 000

8 000

Кількість розроблених законопроектів, розпоряджень, постанов та інших нормативно-правових документів (проектів актів)

штук

330

250

350

350

350

Завдання 6.4. Здійснення заходів з добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Мінфіну України

Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію

Департамент персоналу, організаційної роботи, запобігання та

протидії корупції

Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності


осіб

213

150

150

150

150

Співвідношення кількості осіб, які підвищили кваліфікацію за освітньо-професійними програмами, до кількості працівників, які мають підвищити кваліфікацію у поточному році за освітньо-професійними програмами


відсотки

105

100

100

100

100

Завдання 6.5. Координація заходів щодо виконання судових рішень в межах бюджетних призначень

Кількість рішень суду, за якими здійснена виплата за рахунок коштів державного бюджету

В межах компетенції:

Юридичний департамент,

Департамент з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності


Кількість рішень суду

4 005


9 000

5 790

5 790

5 790


Директор Департаменту забезпечення

діяльності Міністра (патронатна служба) І. І. Юрик


1 Показники дефіциту бюджету на 2016–2018 роки наведені відповідно до проекту державного бюджету на 2016 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 20172018 роки та можуть бути уточнені.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал