Завдання для домашньої контрольної роботи з охорони праці" """"""""""""""""""""""""""""Скачати 181.91 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.01.2017
Розмір181.91 Kb.

Завдання для домашньої контрольної роботи з охорони праці"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Варіант №³"
"
"
1. Основні законодавчі акти України з охорони праці.
2. Загальна характеристика умов праці, їх класифікація.
3. Державний санітарний нагляд за виробництвом.
4. Поводження з фармацевтичними відходами.
5. Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при обслуговуванні дистилятора».
6. Ситуаційна задача°"При звільнені за власним бажанням, між керів- ництвом аптеки та фармацевтом С. виникла суперечка з питання чи зобов’язаний працівник у разі звільнення повернути видані йому
ЗІЗ. Яке рішення повинно бути вірним?
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Варіант №"´"
"
1.
Права й обов’язки громадян з охорони праці.
2.
Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
3.
Методика аналізу умов праці.
4.
Засоби індивідуального захисту працівників.
5.
Скласти «Інструкцію по техніці безпеки при виконанні вантажно- розвантажувальних робіт».
6.""Ситуаційна задача°""В процесі роботи фармацевт С. допустив помилку в питанні, які засоби захисту потрібно використовувати під час проведення робіт, пов’язаних з бурхливим проходженням хімічного процесу, підвищенням тиску, можливим перегріванням скляної посудини, а також під час вакуумних робіт. На що необхідно звернути увагу при повторному інструктажі.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Варіант №"µ"
"
1. Структура КЗпП.
2. Управління охороною праці на підприємстві.
3. Паспортизація робочих місць.
4. Техніка безпеки й особиста гігієна персоналу під час роботи в аптеках.
5. Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при роботі з автоклавом».
6. Ситуаційна задача°"" В процесі роботи санітарка А. вилила легкозаймисті речовини і горючі речовини у каналізацію. Чи було порушено правила техніки безпеки?
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Варіант №"¶"
1.
Типи робочого часу. Щорічні та додаткові відпустки.
2.
Правила безпеки під час роботи з агресивними, сильнодіючими речовинами.
3. Міжнародні стандарти управління охороною праці.
4.
Загальна характеристика умов праці, їх класифікація.
5.
Скласти «Інструкцію по техніки безпеки при виконанні вантажно- розвантажувальних робіт».
6. Ситуаційна задача°"" Перед санітаркою А. аптеки була поставлено задачу прибрати з підлоги ЛЗР, яку випадково розлили. Яким чином потрібно прибрати, не порушуючи правил з ТБ?

"
Варіант №"·"
1.
Трудова дисципліна. Внутрішній розпорядок. Заходи адміністративної та дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни.
2. Характеристика пожежовибухонебезпечності об’єкта.
3.
Правила техніки безпеки під час роботи з вибухонебезпечними речовинами.
4. Вимоги до ТБ та виробничої санітарії під час зберігання ЛЗ.
5. Скласти алгоритм «Техніка безпеки при роботі с автоклавом».
6. Ситуаційна задача° Що має робити працівник, який помітив пожежу, задимлення або інші ознаки пожежі?

Варіант №"¸"
"
"
1.
Державні нормативні акти з охорони праці. Соціальні та економічні питання охорони праці.
2. Навчання й інструктажі з охорони праці.
3. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
4.
Основи пожежної безпеки. Класифікація пожеж.
5.
Скласти алгоритм «Техніка безпеки при обслуговуванні сушильної шафи».
""""""6. Ситуаційна задача. Перед фармацевтом С. було поставлено завдання перевірити зберігання скляних бутлів з лугами і кислотами. Які вимоги висуваються до зберігання скляних бутлів з лугами і кислотами?

Варіант №"¹"
"
1.
Охорона праці жінок, молоді і інвалідів.
2. Ідентифікація об’єктів підвищенної небезпеки.
3.
Медичні огляди. Нормативно-правові акти.
4.
Принципи державного управління охороною праці. Основні завдання управління охороною праці.
5.
Скласти алгоритм «Техніка безпеки при обслуговуванні дистилятора».
"""""6. Ситуаційна задача° Перед фасувальником С. було поставлено завдан- ня потрібнити та зважити тверді речовини. Як потрібно подрібнювати та зважувати тверді речовини?

Варіант №"º"
"
1. Державний і громадський контроль за охороною праці.
2. Особливості охорони праці на фармацевтичних підприємствах.
3. Інструктаж з безпечних прийомів та методів роботи в аптечних установах. Вступний, первинний, повторний, позаплановий інструктажі з охорони праці. Ведення відповідної документації.
4.
Описати три центри управління охороною праці.
5.
Скласти алгоритм «Інструкція по техніці безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт».
"""""6."""Ситуаційна задача. Під час приготування розчинів кислот було порушено ТБ. Яких вимог безпеки потрібно дотримуватись під час приготування розчинів кислот?
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Варіант №"»"
1. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
2. Пільги та компенсації за несприятливі умови праці.
3.
Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю, техніку безпеки, виробничу санітарію в аптечних установах. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці, стажування та допуск працівників до роботи.
4.
Концепція управління охороною праці.
5.
Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при роботі з автоклавом».
6. Ситуаційна задача. Під час приготування розчинів твердих лугів було порушено ТБ. Яких вимог безпеки потрібно дотримуватись під час приготування розчинів твердих лугів?

Варіант №"³²"
"
. 1. Нормативні акти з охорони праці.
2. Основні заходи щодо запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.
3. Охорона праці жінок та молоді.
4. Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.
5. Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при обслуговуванні сушильної шафи.
6. Ситуаційна задача. Між уповноваженою особою аптеки та деякими співробітниками виникла суперечка з питання прання спецодягу.
Чи можна працівникам прати спецодяг вдома?
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Варіант №"³³"
"
1.
Основи фізіології праці. Трудова діяльність та фізіологічні функції організму. Тяжкість та напруженість праці. Умови праці персоналі аптек.
2.
Основні принципи державної політики в галузі охороні праці.
3. Особливості охорони праці на фармацевтичних підприємствах.
4. Умови виникнення горючого середовища.
5. Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при обслуговуванні дистилятора».
6. Ситуаційна задача°"При звільнені за власним бажанням, між керів- ництвом аптеки та фармацевтом С. виникла суперечка з питання чи зобов’язаний працівник у разі звільнення повернути видані йому
ЗІЗ. Яке рішення повинно бути вірним?

Варіант №"³´"
"
1.
Виробничий травматизм та професійні захворювання. Методи дослідження та аналізу виробничого травматизму.
2.
Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві.
3.
Стаціонарні устаткування та пристрої пожежогасіння.
4. Безпека праці під час роботи з наркотичними засобами.
5. Скласти «Інструкцію по техніці безпеки при виконанні вантажно- розвантажувальних робіт».
6. Ситуаційна задача°""В процесі роботи фармацевт С. допустив помилку в питанні, які засоби захисту потрібно використовувати під час проведення робіт, пов’язаних з бурхливим проходженням хімічного процесу, підвищенням тиску, можливим перегріванням скляної посудини, а також під час вакуумних робіт. На що необхідно звернути увагу при повторному інструктажі.

Варіант №"³µ"
"
1.
Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та професійних отруєнь. Заходи щодо їх запобігання.
2.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
3. Безпека праці під час роботи з сильнодіючими засобами та прекурсорами.
4.
Пожежний нагляд за закладами фармації.
5.
Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при роботі з автоклавом».
6.
Ситуаційна задача°"" В процесі роботи санітарка А. вилила легкозай- мисті речовини і горючі речовини у каналізацію. Чи було порушено правила техніки безпеки?

Варіант №"³¶"
"
1.
Загальні положення правил щодо влаштування, експлуатації аптек.
Охорона праці та виробнича санітарія під час роботи в аптечних закладах.
2.
Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я.
3.
Державний санітарний нагляд за виробництвом.
4. Засоби та методи гасіння пожеж. Вогнегасні речовини.
5. Скласти «Інструкцію при обслуговуванні сушильної шафи».
6.""Ситуаційна задача° Перед санітаркою А. аптеки була поставлено задачу прибрати з підлоги ЛЗР, яку випадково розлили. Яким чином потрібно прибрати, не порушуючи правил з ТБ?

Варіант №"³·"
"
1. Основні вимоги до обладнання та експлуатації аптечних приміщень.
2. Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки власника.
3. Вимоги до ТБ та виробничої санітарії під час виготовлення ЛЗ.
4. Атестація робочих місць. Паспортизація робочих місць.
5. Скласти «Інструкцію при обслуговуванні дистилятора».
6.""Ситуаційна задача° Що має робити працівник, який помітив пожежу, задимлення або інші ознаки пожежі?

Варіант №"³¸"
1. Основні законодавчі акти України з охорони праці.
2. Загальна характеристика умов праці, їх класифікація.
3. Класифікація виробничих шкідливостей. Організація та лікувально- профілактичні заходи з профілактики виробничих шкідливостей в аптечних установах (правила безпеки праці, режим праці та відпочинку, засоби індивідуального захисту, медична профілактика та огляди, санітарна освіта та навчання).
4. Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці (згідно нормативному законодавству).
5. Скласти «Інструкцію по техніці безпеки при виконанні вантажно- розвантажувальних робіт».
6. Ситуаційна задача. Перед фармацевтом С. було поставлено завдання перевірити зберігання скляних бутлів з лугами і кислотами. Які вимоги висуваються до зберігання скляних бутлів з лугами і кислотами?

Варіант №"³¹"
"
1. Державний і громадський контроль за охороною праці.
2. Загальна характеристика умов праці, їх класифікація.
3. Техніка безпеки під час експлуатації обладнання, приладів та апаратів у аптечних установах.
4.
Регулювання питань охорони праці у колективному договорі (угоді, трудовому договорі).
5.
Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при роботі з актоклавом».
"""""6.""""Ситуаційна задача° Перед фасувальником С. було поставлено завдан- ня потрібнити та зважити тверді речовини. Як потрібно подрібнювати та зважувати тверді речовини?

Варіант №"³º"
"
1. Права й обов’язки громадян з охорони праці.
2. Методика аналізу умов праці.
3. Санітарні вимоги до приміщень та устаткування аптек. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.
4. Державний пожежний нагляд за виробництвом.
5. Скласти «Інструкцію при обслуговуванні сушильної шафи».
""""6. Ситуаційна задача. Під час приготування розчинів кислот було порушено ТБ. Яких вимог безпеки потрібно дотримуватись під час приготування розчинів кислот?

Варіант №"³»"
1. Структура КЗпП. Трудові угоди, трудовий договір.
2. Навчання й інструктажі з охорони праці.
3. Пільги та компенсації за несприятливі умови праці.
4. Техніка безпеки під час експлуатації обладнання, приладів та апаратів у аптечних установах.
5. Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при роботі з автоклавом».
6. Ситуаційна задача. Під час приготування розчинів твердих лугів було порушено ТБ. Яких вимог безпеки потрібно дотримуватись під час приготування розчинів твердих лугів?

Варіант №"´²"
1. Нормативні акти з охорони праці.
2. Основні заходи щодо запобігання нещасним випадкам і професійним захворюванням.
3. Охорона праці жінок та молоді.
4. Засоби індивідуального захисту працівників.
5. Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при обслуговуванні сушильної шафи.
6. Ситуаційна задача. Між уповноваженою особою аптеки та деякими співробітниками виникла суперечка з питання прання спецодягу.
Чи можна працівникам прати спецодяг вдома?

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""Варіант №"´³"
1. Служба охорони праці.
2. Загальна характеристика умов праці, їх класифікація.
3. Виробнича документація з охорони праці.
4. Поводження з фармацевтичними відходами.
5. Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при обслуговуванні дистилятора».
6. Ситуаційна задача°"При звільнені за власним бажанням, між керів- ництвом аптеки та фармацевтом С. виникла суперечка з питання чи зобов’язаний працівник у разі звільнення повернути видані йому
ЗІЗ. Яке рішення повинно бути вірним?

Варіант №"´´"
1.
Права й обов’язки громадян з охорони праці.
2.
Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
3.
Техніка безпеки під час роботи з отруйними, сильнодіючими та агресивними речовинами.
4.
Вплив мікрокліматичних факторів на умовах роботи в аптеках.
5.
Скласти «Інструкцію при обслуговуванні сушильної шафи».
6.""Ситуаційна задача°""В процесі роботи фармацевт С. допустив помилку в питанні, які засоби захисту потрібно використовувати під час проведення робіт, пов’язаних з бурхливим проходженням хімічного процесу, підвищенням тиску, можливим перегріванням скляної посудини, а також під час вакуумних робіт. На що необхідно звернути увагу при повторному інструктажі.

Варіант №"´µ"
"
1. Структура КЗпП.
2. Управління охороною праці на підприємстві.
3.
Техніка безпеки під час роботи з вогненебезпечними та вибухонебезпечними речовинами.
4.
Вплив мікробного фактора на умови праці в аптеках.
5.
Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при обслуговуванні дистилятора».
6. Ситуаційна задача. Перед фармацевтом С. було поставлено завдання перевірити зберігання скляних бутлів з лугами і кислотами. Які вимоги висуваються до зберігання скляних бутлів з лугами і кислотами?

Варіант №"´¶"
"
. 1. Міжнародні стандарти управління охороною праці.
2. Виробнича документація з охорони праці.
3. Техніка безпеки та санітарні вимоги під час оброблення аптечного посуду. Правила приготування та застосування дезінфекційних розчинів.
4. Напруга зорового аналізатора при роботі й змушеній робочій позі, як один із факторів, що визначають умови праці в аптеках.
5. Скласти «Інструкцію по техніці безпеки при виконанні вантажно- розвантажувальних робіт.
6. Ситуаційна задача°"" Перед санітаркою А. аптеки була поставлено задачу прибрати з підлоги ЛЗР, яку випадково розлили. Яким чином потрібно прибрати, не порушуючи правил з ТБ?

Варіант №"´·"
"
1.
Державний і громадський контроль за охороною праці.
2. Причини нещасних випадків і професійних захворювань, їх класифікація.
3.
Основні поняття та визначення пожежної безпеки. Класифікація пожеж.
4.
Дати визначення основним факторам виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в процесі виробництва.
5.
Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при роботі з автоклавом».
6.""Ситуаційна задача° Що має робити працівник, який помітив пожежу, задимлення або інші ознаки пожежі?
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Варіант №"´¸"
"
1. Навчання й інструктажі з охорони праці.
2.
Особливості охорони праці на фармацевтичних підприємствах.
3.
Складові та загальна схема забезпечення пожежної безпеки. Законодавча та нормативна-правова база пожежної безпеки.
4.
Дати визначення поняттю «атестація робочих місць» і, які дані заносяться до Карти умов праці.
5.
Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при обслуговуванні сушильної шафи».
"""6."""Ситуаційна задача. Перед фармацевтом С. було поставлено завдання перевірити зберігання скляних бутлів з лугами і кислотами. Які вимоги висуваються до зберігання скляних бутлів з лугами і кислотами?

Варіант №"´¹"
"
1. Трудові угоди, трудовий договір.
2. Особливості охорони праці на фармацевтичних підприємствах.
3. Основні вимоги пожежної безпеки аптечних закладів.
4.
Перерахуйте критерії факторів виробничого середовища і трудового процесу.
5.
Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при обслуговуванні дистилятора».
""""6.""Ситуаційна задача° Перед фасувальником С. було поставлено завдан-ня потрібнити та зважити тверді речовини. Як потрібно подрібнювати та зважувати тверді речовини?

Варіант №"´º"
"
"""""1. Права й обов’язки громадян з охорони праці.
2.
Загальна характеристика умов праці, їх класифікація.
"
3.
Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в закладах охорони здоров’я.
4.
Особливості правового регулювання праці молоді.
5.
Скласти «Інструкцію з техніці безпеки при виконанні вантажно- розвантажувальних робіт».
6.
Ситуаційна задача. Під час приготування розчинів кислот було порушено ТБ. Яких вимог безпеки потрібно дотримуватись під час приготування розчинів кислот?

Варіант №"´»"
"
1.
2.
3.
Особливості пожежної безпеки будівель з великим накопиченням людей
(навчальні заклади, поліклініки, стаціонари тощо). Організація безпеки людей на випадок пожежі в аптечних та лікувально-оздоровчих установах.
4.
Особливості правового регулювання праці жінок.
5.
Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при роботі з автоклавом».
"6°""Ситуаційна задача. Під час приготування розчинів твердих лугів було порушено ТБ. Яких вимог безпеки потрібно дотримуватись під час приготування розчинів твердих лугів?

Варіант №"µ²"
"
1. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
2. Нормативні акти з охорони праці.
3. Причини займань і пожеж у приміщеннях аптечних установ. Призначення та види вогнегасників.
4.
Міжнародна організація праці, її цілі та завдання.
5.
Скласти «Інструкцію з техніки безпеки при обслуговуванні сушильної шафи».
6. Ситуаційна задача. Між уповноваженою особою аптеки та деякими співробітниками виникла суперечка з питання прання спецодягу.
Чи можна працівникам прати спецодяг вдома?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал