Затверджую в о. начальника Головного управління юстиції у м. Києві Бєлов А. ГСкачати 277.2 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір277.2 Kb.
ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. начальника Головного

управління юстиції у м. Києві

Бєлов А.Г.

____________________________

«__» ______________ 2014 року
Пріоритети

роботи Головного управління юстиції у м. Києві на 2015 рік
Пріоритет № 1: «Забезпечення системної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, основних напрямків роботи органів юстиції».
Основною метою реалізації пріоритету є створення дієвого механізму забезпечення конституційного права громадян на доступ до правової інформації, відкритості та прозорості діяльності органів юстиції.
В наш час рівень правової культури і правосвідомості в Україні потребує покращення. Більшість громадян не знають правового механізму захисту своїх прав, а інша частина взагалі не обізнана з ними. Безумовно, всі нововведення у законодавчій сфері пересічному громадянину зафіксувати досить складно. Але нинішнє життя вносить свої корективи, коли людям певна юридична обізнаність просто необхідна чи то в захисті своїх конституційних прав та свобод, чи то в майнових, трудових спорах, у земельних правовідносинах тощо. Кожен має знати свої юридичні права та юридичні обов’язки.
З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:
систематичне інформування населення через друковані засоби масової інформації, місцеве радіо та телебачення про національне законодавство, діяльність органів юстиції;

різностороння співпраця з друкованими засобами масової інформації, радіостанціями та телекомпаніями;

надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення через мережу громадських приймалень, створених при органах юстиції;

забезпечення роботи телефонних «гарячих ліній» та здійснення особистого прийому громадян посадовими особами органів юстиції;

забезпечення належного, повного та своєчасного розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію;

оприлюднення на веб-сайтах виступів та роз'яснень з питань чинного законодавства України, підготовлених органами юстиції, інформації щодо основних напрямів діяльності органів юстиції.Пріоритет № 2: «Підвищення рівня організації правової освіти населення та правової роботи в органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах».
Основною метою реалізації пріоритету є розроблення та реалізація заходів, спрямованих на вдосконалення правоосвітньої роботи, виконання завдань з підвищення ефективності роботи юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.
На державному рівні потребують вирішення питання удосконалення правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення, зокрема, через створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначення основних напрямів правоосвітньої діяльності та першочергових заходів щодо їх реалізації.
З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:
удосконалення роботи громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

активізація роботи та розширення мережі виїзних консультаційних пунктів для надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

здійснення організаційних заходів щодо змістовної роботи міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та контролю за виконанням її рекомендацій;

розроблення та поширення серед громадян та навчальних закладів методичних посібників з актуальних питань правової освіти населення;

розроблення та поширення серед навчальних закладів позитивних досвідів з правового виховання в навчальних закладах;

забезпечення активної участі у проведенні правоосвітньої та правовиховної роботи Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у м. Києві;

пошук нових ефективних форм та методів підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

надання методичної та консультативної допомоги юридичним службам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.


Пріоритет № 3: «Підвищення рівня організації правової освіти населення та правової роботи в органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах».
Основною метою реалізації пріоритету є розроблення та реалізація заходів, спрямованих на вдосконалення правоосвітньої роботи, виконання завдань з підвищення ефективності роботи юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.
На державному рівні потребують вирішення питання удосконалення правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення, зокрема, через створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначення основних напрямів правоосвітньої діяльності та першочергових заходів щодо їх реалізації.
З цією метою передбачається виконання таких заходів і завдань:
удосконалення роботи громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

активізація роботи та розширення мережі виїзних консультаційних пунктів для надання безоплатної первинної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

здійснення організаційних заходів щодо змістовної роботи міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та контролю за виконанням її рекомендацій;

розроблення та поширення серед громадян та навчальних закладів методичних посібників з актуальних питань правової освіти населення;

розроблення та поширення серед навчальних закладів позитивних досвідів з правового виховання в навчальних закладах;

забезпечення активної участі у проведенні правоосвітньої та правовиховної роботи Координаційної ради молодих юристів при Головному управлінні юстиції у м. Києві;

пошук нових ефективних форм та методів підвищення кваліфікації працівників юридичних служб територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій;

надання методичної та консультативної допомоги юридичним службам територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій.


Пріоритет № 4: «Забезпечення належного виконання виконавчих документів про стягнення аліментів.»
Основною метою реалізації пріоритету є забезпечення прав та інтересів дитини.
Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету.

Станом на 01.12.2014 на виконанні в органах державної виконавчої служби перебувало 28 637 виконавчих документів про стягнення аліментів, з яких понад 6 441 (22,5%) склали виконавчі документи, по яких сума заборгованості перевищує суму платежів за 6 місяців.

Таким чином робота щодо виконання рішень про стягнення аліментів потребує подальшого вдосконалення для забезпечення інтересів всіх дітей, яким держава, через відповідні рішення суду, гарантує захист.

З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:
забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

підвищення рівня примусового виконання рішень про стягнення аліментів, для забезпечення повного захисту інтересів дітей;

методичне врегулювання питання притягнення осіб, які ухиляються від сплати аліментів до визначеної законом відповідальності;

організація інформаційно-роз’яснювальної роботи, здійснення виступів в засобах масової інформації та доведення до відома населення змісту заходів, що проводяться органами державної виконавчої служби м. Києва.

Пріоритет № 5: «Забезпечення належного виконання виконавчих документів про стягнення заборгованості із заробітної плати.»
Основною метою реалізації пріоритету є захист інтересів громадян.
Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету.

Стаття 43 Конституції України проголошує як право громадянина на працю так і право на своєчасне отримання винагороди за працю, яке захищається законом. Проте однією з гострих соціальних проблем в Україні залишається проблема несвоєчасної виплати заробітної плати.

Станом на 01.12.2014 виконання рішень про стягнення заборгованості із заробітної плати здійснювалось всього відносно 167 боржників. Однак, завершено протягом 11 місяців 2014 року лише 67,3% виконавчих проваджень даної категорії та стягнуто всього 58,3% від сум, належних до стягнення.

На виконанні в органах державної виконавчої служби м. Києва станом на 01.12.2014 перебуває 1 561 рішення про стягнення заборгованостей по заробітній платі.

Наявна кількість виконавчих документів про стягнення заборгованості із заробітної плати свідчить про необхідність застосування органами державної виконавчої служби м. Києва наявного ресурсу для вирішення цього завдання та зняття напруги щодо недостатнього забезпечення прав соціально-вразливих верств населення.
З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:
надання пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання даної категорії виконавчих документів;

підвищення рівня примусового виконання рішень про стягнення заборгованості із заробітної плати, забезпечення соціальних прав громадян;

забезпечення взаємодії органів державної виконавчої служби м. Києва, місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів щодо спільного вирішення проблем погашення підприємствами заборгованості;

здійснення інформаційно-роз’яснювальних заходів, в тому числі через засоби масової інформації, щодо привернення уваги суспільства до порушених питань.


Пріоритет № 6: «Забезпечення належного виконання виконавчих документів, винесених на користь держави.»
Основною метою реалізації пріоритету є зміцнення економіки держави, наповнення державного бюджету.
Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету.

Стан проблеми, на вирішення якої спрямовуватиметься реалізація запропонованого пріоритету, полягає у необхідності підвищення показників роботи органів державної виконавчої служби при виконанні рішень про стягнення на користь держави.

Станом на 01.12.2014 відсоток завершення виконавчих проваджень про стягнення коштів до бюджету склав 67,8% від кількості виконавчих документів зазначеної категорії, які перебували на виконанні. При цьому фактично виконано протягом 11 місяців 2014 року 19,7% виконавчих документів, тобто менше третини документів, які підлягали виконанню.

Звертає на себе увагу наявність на виконанні понад строки, встановлені статтею 30 Закону України «Про виконавче провадження» виконавчих документів про стягнення на користь держави (3 164 документів).З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:
підвищення рівня примусового виконання рішень про стягнення на користь держави, недопущення порушення вимог закону під час їх виконання.
забезпечення взаємодії органів державної виконавчої служби та органів державної влади під час виконання рішень вказаних категорій.
розроблення системи дієвого контролю за роботою державних виконавців під час виконання зазначеної категорії рішень, з метою попередження порушень вимог закону під час їх виконання.

Пріоритет № 7: «Підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби м. Києва.»
Основною метою реалізації пріоритету є забезпечення органів державної виконавчої служби м. Києва високопрофесійними працівниками, здатними компетентно і відповідально виконувати покладені на них завдання, сприяти інноваційним процесам.
Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету.

В органах державної виконавчої служби існує проблема плинності кадрів, що негативно впливає на ефективність роботи.

Так, станом на 01.12.2014 вакантними залишаються 67 посади державних виконавців із 278 передбачених штатним розписом, що становить
24 % від загальної кількості посад.

З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:
забезпечувати участь працівників органів державної виконавчої служби м. Києва у програмах підвищення кваліфікації Міністерства юстиції України, Державної виконавчої служби України та інших органів.

Пріоритет № 8: «Створення зручних та доступних умов для отримання споживачами адміністративних послуг.»

Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету:

Спрощення процедури надання адміністративних послуг, забезпечення їх доступності та зручності для громадян та юридичних осіб є одним із основних завдань, визначених Укрдержреєстром.

У 2014 році Укрдержреєстром у тісній співпраці з реєстраційними службами Головних управлінь юстиції проведено значну роботу з метою створення належних умов для реалізації громадянами і юридичними особами своїх прав у сферах діяльності Укрдержреєстру, забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг, спрощення реєстраційних процедур.

Укрдержреєстром запроваджено низку пілотних проектів, спрямованих на спрощення процедури надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

З 25 липня 2014 року забезпечено функціонування модельного офісу реєстраційної служби у місці Києві. Метою відкриття та функціонування такого офісу є розподілення функціональних обов’язків між особами, які здійснюють прийом заяв та видачу документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та особами, які безпосередньо приймають рішення за результатами розгляду таких заяв. Також, забезпечено можливість надання консультаційних послуг співробітниками модельного офісу при заповненні заяв фізичними та юридичними особами.

Враховуючи успішний досвід з проведення експерименту в місті Києві та з метою запровадження нових стандартів обслуговування фізичних та юридичних осіб, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження «Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно».

Застосування електронних сервісів під час надання адміністративних послуг сприяло зручності отримання адміністративних послуг, підвищенню рівня поінформованості громадськості про порядок та умови їх надання, а налагодження взаємодії з Українським державним підприємством поштового зв’язку «Укрпошта» щодо надання адміністративних послуг за допомогою засобів поштового зв’язку надало можливість створити зручні умови для одержувачів таких послуг.

У той же час, проведена у цих напрямах робота Укрдержреєстру та реєстраційних служб потребує подальшого вдосконалення у тому числі з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про адміністративні послуги».Основною метою реалізації пріоритету є створення умов для надання якісних адміністративних послуг у сферах діяльності Укрдержреєстру, забезпечення їх доступності та зручності для громадян та юридичних осіб.

З метою реалізації цього пріоритету необхідно вжити наступні заходи:

нормотворчого характеру:

проведення аналізу нормативно-правового регулювання у сферах діяльності Державної реєстраційної служби України з метою внесення пропозицій Укрдержреєстру щодо внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення підвищення доступності та зручності надання адміністративних послуг;організаційного характеру:

проведення роз’яснювальної кампанії з метою доведення до відома громадськості інформації про запровадження Укрдержреєстром нових електронних сервісів та інших нововведень у сфері надання адміністративних послуг;

налагодження належної взаємодії з територіальними підрозділами Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» щодо забезпечення спрощеного доступу громадян та юридичних осіб до адміністративних послуг;

обладнання приміщень реєстраційних служб системами електронного керування чергами;

забезпечення можливості надання консультацій державними реєстраторами через Skype та соціальну мережу «Facebook»;

створення у приміщеннях реєстраційних служб належних умов для вільного та зручного доступу громадян похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями;

забезпечення реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» у частині:

облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;

функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, забезпечення можливості запису на прийом через мережу Інтернет;

здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень згідно з графіком, затвердженим керівником відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг. Кількість годин прийому суб’єктів звернень має становити не менше 40 годин на тиждень, у тому числі в суботу - не менше шести годин;

підготовки довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщеннях, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень;

облаштування скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів;

постійне відстеження актуальності та оновлення інформації, що міститься у інформаційних та технологічних картках адміністративних послуг, затверджених відповідними реєстраційними службами територіальних органів юстиції.

Пріоритет № 9: «Організація та забезпечення виконання заходів із запобігання та протидії корупції.»

Основна мета реалізації пріоритету:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії корупції, запобігання та подолання її соціальних передумов і наслідків, обов'язкової відповідальності винних у вчиненні корупційних діянь.Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету:

У рамках проголошеної владою державної політики, спрямованої на подолання корупційних проявів у країні, Укрдержреєстром було оголошено ефективну боротьбу з корупцією в системі органів державної реєстрації прав та тісну співпрацю з правоохоронними органами у цьому напрямку.

Попередження виникнення чинників корупційних правопорушень становить узгоджену систему заходів політичного, економічного, соціального, організаційно-правового характеру, спрямованих на випередження появи передумов таких злочинів, їх послаблення, нейтралізацію та усунення.

Стратегічним напрямом боротьби з корупцією має бути попередження корупційних проявів. Характер профілактичних заходів повинен зумовлюватися глибиною з'ясування соціальних передумов корупції, причин та умов корупційних діянь.Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету:

Розроблення річних заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

Проведення роз’яснювальної роботи та надання методичної допомоги щодо застосування норм антикорупційного законодавства та його дотримання.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Подання кандидатом при працевлаштуванні на посади, пов’язані з виконанням функцій держави, відомостей про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном.

Проведення спеціальної перевірки особи, що претендує на заміщення посади, пов’язаної з виконанням функцій держави. Під час спеціальної перевірки перевірятиметься не лише достовірність поданої інформації про майновий стан, наявність у кандидата та близьких йому осіб корпоративних прав, про притягнення до кримінальної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення, а і відомості про стан здоров’я кандидата, його освіту тощо.

Розроблення заходів щодо недопущення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

Проведення аналізу чинників корупційних правопорушень для недопущення аналогічних ситуацій у подальшій роботі.

Проведення аналізу посад з підвищеним корупційним ризиком.

Пріоритет № 10: «Надання фізичним та юридичним особам якісних нотаріальних послуг, захист їх законних інтересів.»

Основною метою реалізації пріоритету є: забезпечення функціонування нотаріату як публічно-правового інституту, який забезпечує позасудову охорону і захист прав та законних інтересів суб’єктів права і побудований на єдиних принципах, формах та методах організації та здійснення нотаріальної діяльності, а також державного регулювання цієї діяльності; сприяння громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів; роз'яснення прав і обов'язків; попередження про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; ведення профілактики, запобігання проявам корупції та іншим правопорушенням.

Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету: невідповідність приміщень окремих державних нотаріальних контор сучасним вимогам, а також необхідність у приміщені нотаріального архіву, яке б відповідало потребам нотаріату м. Києва, недостатнє оснащення державних нотаріальних контор оргтехнікою та іншими основними засобами.

Проблемою також є наявність вакантних посад державних нотаріусів нотаріальних контор та архіву.З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:

провести роботу із забезпечення окремих державних нотаріальних контор приміщеннями, які відповідають сучасним вимогам, а також провести відповідні заходи (роботи) по приведенню приміщення нотаріального архіву у відповідність з потребами нотаріату м. Києва;

з метою заповнення вакантних посад державних нотаріусів Київських державних нотаріальних контор оприлюднювати інформацію щодо наявності вакантних посад державних нотаріусів шляхом розміщення на сайті Головного управління юстиції у м. Києві відповідних оголошень;

проводити наради з особами, які допускаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату при Міністерстві юстиції України до складання кваліфікаційного іспиту на підставі подань Головного управління юстиції у


м. Києві, та успішно його склали, щодо наявності вакантних посад нотаріусів у Київських державних нотаріальних конторах та пропонувати працевлаштування в них;

надсилати на адреси Київського міського та районних у м. Києві центрів зайнятості листи з повідомленням про наявність вакантних посад державних нотаріусів та з проханням доводити зазначену інформацію до відома громадян, які звертаються до відповідних установ.

З метою державного регулювання фукціонування органів нотаріату:

здійснювати належний контроль за організацією роботи Київських державних нотаріальних контор та Київського державного нотаріального архіву, вести постійну роботу по заповненню вакантних посад державних нотаріусів;

забезпечувати діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

здійснювати збір та систематизацію інформації про потреби органів нотаріату в засобах оргтехніки, технічного та програмного забезпечення функціонування Єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України, сприяти вирішенню цих питань.

Забезпечувати належний розгляд звернень громадян, аналіз питань, що піднімаються в таких зверненнях, та належне реагування з метою недопущення порушень прав громадян у майбутньому.

Пріоритет № 11: «Забезпечення належного представництва інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та Головного управління юстиції у м. Києві в судах України.»

Основною метою реалізації пріоритету є належний захист інтересів держави в судах. Вказаний пріоритет реалізується на належному рівні за допомогою декількох етапів, а саме:

підготовка до процесу включає проведення аналізу справи (аналіз фактичної та нормативної основ справи,  аналіз доказів) та вироблення правової позиції;

складання та подача процесуальних документів (позовні документи, пояснення та забезпечення участі у справі); всі процесуальні документи мають бути складені у чіткій відповідності до вимог відповідного процесуального законодавства;

судовий розгляд (важливо усвідомити, що процесуальні дії, які проводяться у стадії судового розгляду, не є неупорядкованими, вони складаються у певні частини (етапи), кожна з яких має своє значення, зміст та призначена для вирішення певного кола питань. Таких основних частин чотири:  1. підготовча частина;

  2. розгляд справи по суті;

  3. судові дебати;

  4. ухвалення та проголошення рішення.

Тому представник має з’ясувати для себе черговість всіх дій, які необхідно вчинити та викласти правову позицію);

оскарження рішення в апеляційному, касаційному порядку (першочерговим завданням є чітке дотримання строків апеляційного та касаційного оскарження).Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету: серед загального обсягу судових справ, де стороною є Головне управління юстиції у м. Києві, переважають позови громадян на порушення норм законодавства про звернення громадян, трудового законодавства та законодавства в сфері реєстрації нормативно-правових актів органів виконавчої влади, колізій у законодавстві, яке регулює правовідносини у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також законодавства про нотаріат.

З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:

для виявлення, недопущення та усунення недоліків, внаслідок яких справа дійшла до суду, а також з метою запобігання виникнення спірних правовідносин, необхідно провести профілактичну роботу у структурних підрозділах, де вони виникли;

виявляти та усувати причини, що спонукають громадян звертатись до суду, систематично аналізувати стан роботи та вживати усіх можливих заходів, щоб зменшити підстави для звернень та об’єми позовів, які надходять до суду;

обговорювати питання, що виникають, на оперативних нарадах;

не допускати надання необґрунтованих або неповних відповідей за зверненнями громадян, всі дії вчиняти в установлені законом строки;

забезпечити чітке дотримання законодавства та етики поведінки державного службовця, забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний, всебічний і своєчасний розгляд порушених питань з метою їх оперативного розв’язання.

 Пріоритет № 12: «Організація належного виконання міжнародних конвенцій та договорів учасницею яких є Україна щодо надання правової допомоги у цивільних та кримінальних справах.»
Основна мета реалізації пріоритету:

Якісне та своєчасне виконання доручень та клопотань іноземних та національних судів щодо надання правової допомоги у цивільних та кримінальних справах, а саме: вручення документів, здійснення окремих процесуальних дій, визнання та виконання рішень іноземних судів на території України та визнання і виконання рішень національних судів на території іноземних держав і т. ін.

Забезпечення за дорученням Міністерства юстиції України представництва інтересів іноземних громадян у справах пов’язаних з виконанням Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та Конвенції про стягнення аліментів за кордоном 1956 року.

Контроль за станом тенденцій розвитку у напрямку, що належить до компетенції відділу, внесення пропозицій щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету:

Станом на сьогодні судами м. Києва недостатньо дотримуються вимоги п. 1.11.5 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України №1092/5/54 від 27.06.2008 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.07.2008 за №573/15264, зокрема в частині строків виконання доручень, оформлення документів за результатами виконання доручень.Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету:

Проведення Головним управлінням юстиції у м. Києві семінарів для суддів та працівників суду щодо підвищення ефективності надання правової допомоги в сфері міжнародного співробітництва (в листопаді 2014 року затверджено спільний з Територіальним управлінням Державної судової адміністрації в м. Києві план семінарів, наступний семінар заплановано на квітень 2015 року).


Пріоритет 13: «Планування потреб у кваліфікованих кадрах, прийняття та просування по службі державних службовців.»
Основна мета реалізації пріоритету:

У соціальному аспекті ефективна кадрова політика має забезпечити високий рівень розвитку людського потенціалу держави, задоволення стремлінь населення щодо професійної самореалізації, гідної оплати праці.

Значна увага приділяється вдосконаленню нормативно-правової бази з метою запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті, розбудову системи управління трудовими ресурсами.

Крім того, передбачається вдосконалення системи прогнозування потреби у підготовці кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою у всіх сферах забезпечення життєдіяльності держави, формування та забезпечення виконання державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою відповідно до визначених державою пріоритетів соціально - економічного розвитку.


Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету:

Головна проблема для державної служби – стабільність, а її інтегрований показник – плинність кадрів. Проблема стабільності, наступності та збереження кадрів є чи не найбільш актуальною для державного управління. Плинність кадрів вкрай негативно впливає на якість надання послуг.

Інша проблема – навчання та підвищення кваліфікації. Важливість завдань і функцій, що виконують державні службовці, вимагає постійного системного професійного удосконалення, а також нових підходів до навчальних програм і системи підвищення кваліфікації загалом.

Важливим чинником розв’язання проблем кадрової політики у сфері державної служби є нова редакція Закону України «Про державну службу».Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету:

Стратегія державної кадрової політики передбачає: розроблення та прийняття державної цільової програми щодо формування та реалізації державної кадрової політики, створення ефективного кадрового резерву, розроблення заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.


Пріоритет № 14: «Закон України «Про очищення влади».»
Основна мета реалізації пріоритету:

Проведення перевірки достовірності відомостей, що подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо застосування заборон.


Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету:

Основною вимогою для прийняття на державну службу є проходження кандидатом конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. В результаті успішного складання іспиту, відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», особа, проходить спеціальну перевірку. Крім того, 16 жовтня 2014 року набрав чинності Закон України «Про очищення влади», який також передбачає перевірку.

Отже, що для того щоб стати державним службовцем необхідно пройти дві перевірки.
Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету:

Призначення на посаду державного службовця передбачає виконання завдань і функцій держави.

Основними засадами очищення влади є встановлена Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (далі - посади) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Тому призначення на посади державного службовця повинно відбуватись з чітким дотриманням норм законів, а претендент – розуміти значення та відповідальність перед державою під час перебування на посаді.
Пріоритет № 15: «Організація та забезпечення виконання заходів із запобігання та протидії корупції.»
Основна мета реалізації пріоритету:

Забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії корупції, запобігання та подолання її соціальних передумов і наслідків, обов'язкової відповідальності винних у вчиненні корупційних діянь.


Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету:

Попередження виникнення чинників корупційних правопорушень становить узгоджену систему заходів політичного, економічного, соціального, організаційно-правового характеру, спрямованих на випередження появи передумов таких злочинів, їх послаблення, нейтралізацію та усунення.

Стратегічним напрямом боротьби з корупцією має бути попередження корупційних проявів. Характер профілактичних заходів повинен зумовлюватися глибиною з'ясування соціальних передумов корупції, причин та умов корупційних діянь.
Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету:

Розроблення річних заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

Проведення роз’яснювальної роботи та надання методичної допомоги щодо застосування норм антикорупційного законодавства та його дотримання.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Подання кандидатом при працевлаштуванні на посади, пов’язані з виконанням функцій держави, відомостей про майно, доходи, зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном.

Проведення спеціальної перевірки особи, що претендує на заміщення посади, пов’язаної з виконанням функцій держави. Під час спеціальної перевірки перевірятиметься не лише достовірність поданої інформації про майновий стан, наявність у кандидата та близьких йому осіб корпоративних прав, про притягнення до кримінальної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення, а і відомості про стан здоров’я кандидата, його освіту тощо.

Розроблення заходів щодо недопущення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

Проведення аналізу чинників корупційних правопорушень для недопущення аналогічних ситуацій у подальшій роботі.

Проведення аналізу посад з підвищеним корупційним ризиком.
Пріоритет № 16: «Дотримання належного виконання та укладання господарських договорів (контрактів) між Головним управлінням юстиції у м. Києві з підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог чинного законодавства України.»
Основна мета реалізації:

Забезпечення належного зберігання та використання матеріальних цінностей структурними підрозділами Головного управління юстиції у м. Києві.Стан проблеми, на вирішення якої спрямована реалізація пріоритету:

Проведення розяснювальної роботи з структурними підрозділами Головного управління юстиції у м. Києві та підприємствами з якими укладені відповідні договори, щодо дотримання вимог чинного законодавства.Заходи, які необхідно вжити з метою реалізації пріоритету:

Належне виконання доручень Головного управління юстиції у м. Києві, щодо заключення та належного виконання умов господарських договорів з підприємствами, а також за дорученням Головного управління юстиції у м. Києві проводити або брати участь у проведенні перевірок структурних підрозділів Головного управління юстиції у м. Києві та підпорядкованих йому органів і установ юстиції м. Києва щодо належного зберігання та використання ними матеріальних цінностей.


Пріоритет № 17: «Забезпечення належного виконання заходів щодо прискорення погашення підприємствами-боржниками заборгованості із заробітної плати, на яких вона обліковується.»

Основною метою реалізації пріоритету є захист інтересів громадян.

Стан проблеми, на вирішення якої спрямовується реалізація пріоритету.

Станом на 11.12.2014 по місту Києву на підприємствах, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, обліковується заборгованість із виплати заробітної плат у розмірі 25 712,93 тис. грн..З метою реалізації пріоритету необхідно вжити заходів:

проведення нарад із арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами), що виконують повноваження на підприємствах-боржниках щодо погашення заборгованості із заробітної плати;

здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) шляхом проведення перевірок за дорученням Міністерства юстиції України;

забезпечення взаємодії Головного управління юстиції у м. Києві з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та правоохоронними органами щодо спільного вирішення проблем погашення заборгованості із заробітної плати.В. о. начальника

Головного управління юстиції

у м. Києві А.Г. Бєлов

ПОГОДЖЕНО:

Голови виконавчого органу

Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) В.В. Кличко

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал