«Затверджую» Директор цпто №3 С. В. Скльомін План виховної роботи дптнз «цпто№3 м. Харкова»Сторінка5/6
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6

5.3. Індивідуальна робота з учнями

 

 

 

1

Систематичний контроль за відвідуванням занять

постійно

майстри в/н та класні керівники

 

2

Оформлення соціальних паспортів груп, навчального закладу

вересень

майстри в/н та класні керівники, соціальний педагог

 

3

Виявлення і допомога неблагополучним сім'ям

постійно

майстри в/н та класні керівники, соціальний педагог

 

4

Вивчення соціального оточення учнів, умов проживання в гуртожитку, мікроклімату в сім'ях

Протягом року

майстри в/н та класні керівники

 

5

Організація педагогічного патронажу за дітьми-сиротами та дітьми, які залишились без піклування батьків

Протягом року

соціальний педагог

 

6

Індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень

Протягом року

майстри в/н та класні керівники, соціальний педагог

 

7

Вивчити   житлово–побутові  умови  та емоційно – психологічні  сфери родин учнів.

до 30 вересня

соціальний педагог

 

8

Визначити  учнів з девіантною  поведінкою

до 26 вересня

майстри в/н та класні керівники

 

9

Залучати до роботи з учнями девіантної поведінки психологічну службу та працівників правоохоронних органів

постійно

Майстри в/н, кл кер, соц. пед.

 

10

Забезпечувати  залучення учнів  з девіантною поведінкою до участі в  роботі гуртків та  секцій

постійно

Майстри в/н, кл. кер., психолог

 

11

Операція  „Сім’я”. Складання  актів  обстеження  житлово-побутових  умов родин дітей певних категорій

Двічі на рік

психолог, заст дир з НВихР

 

12

Операція  „Підліток”. Рейд - перевірка  умов  проживання  учнів,  схильних  до  правопорушень,  складання  актів.  Встановлення  контакту  з  ІСН  та  з  кримінальною  міліцією.

до 27 вересня

Майстри в/н, кл кер, керівники гуртків та секцій

 

13

Створити   на  новий  навчальний  рік  Штаб з  профілактики  правопорушень  серед  неповнолітніх.

до 14 вересня

Майстри в/н, кл. керівники

 

14

Година  спілкування  „Про  необхідність  дотримання  розпорядку навчального закладу"

1-2 тиждень вересня

Майстри в/н, кл кер, зас.дир. з НВихР

 

16

Засідання  Штабу з профілактики  правопорушень

 4 вівторок місяця

Голова Штабу

 

17

Проведення  індивідуальних  бесід  з  учнями,  які  схильні  до  правопопорушень. Анкетування.  Діагностика даної категорії учнів

постійно

Гаврашова Л.В., Майстри в/н,

 

18

Тиждень  правознавства ,, На  паралельних  дорогах  прав  та  обов’язків“.  ( за окремим планом)

лютий

Голова Штабу

 

19

Провести просвітницько–профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми (за окремим планом)

вересень-листопад

психолог, Майстри в/н, кл кер

 

20

Бесіда  працівників  КМСН  з  учнями,  які  стоять  на  внутрішньому   обліку.

квітень

викладач права

 

21

Складання психолого-педагогічних характеристик та щоденника педспостережень стосовно учнів з девіантною поведінкою

до 20 вересня

Майстри в/н,кл кер

 

22

Проводити індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень

постійно 

Майстри в/н, кл кер

 

23

Інтерв’ю з батьками і дітьми, аналіз отриманої інформації та заповнення соціального паспорта групи

вересень

 Майстри в/н, кл.кер, вихователі

 

24

З метою виховання поваги до загальнолюдських моральних цінностей:

 

 Майстри в/н, кл кер

 

 

- здійснювати вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів та потреб;

Протягом року

Майстри в/н, кл кер

 

 

- виходячи з результатів діагностики допомагати учням  у пізнанні власного характеру, боротьбі з  негативними рисами, вихованні позитивних якостей;

Протягом року

 

 

 

- розвивати навчально – пізнавальні потреби і здібності учнів, допомагати їм у науковому спрямуванні їхньої діяльності

Протягом року

Психолог, соціальний педагог, майстри в/н, кл.керівники

 

25 

Відновити та доповнити списки учнів, що потребують протягом  року особливого  контролю: дітей – сиріт, напівсиріт, дітей під опікою, дітей з багатодітних сімей, чорнобильців

вересень

 

26

Організувати роботу батьківських комітетів у групах, делегувати представників до батьківського комітету училища

вересень

Чубяк Н.В., майстри в/н та класні керівники

 

 

5.4. Робота з батьками (родинно-сімейне виховання)

 

 

 

1

Обрати батьківські комітети в групах

вересень

класні керівники та майстри в/н

 

2

Організувати роботу психологічної служби для батьків (консультації)

вересень

майстри в/н та класні керівники

 

3

Провести загальні батьківські збори:

 

 

 

 

Права та обов’язки дитини в навчальному закладі

вересень

Гаврашова Л.В

 

 

« Діти - дзеркало наших помилок»

лютий

Гаврашова Л.В.

 

4

Викликати на співбесіди батьків учнів, які не встигають у навчанні, з метою надання методичної допомоги

протягом року

майстри в/н та класні керівники

 

5

Здійснювати правову освіту батьків, залучати правоохоронні органи

протягом року

майстри в/н та класні керівники

 

6

Винести на засідання батьківського всеобучу такі питання: покарання і заохочення дітей в сім'ї особливості юнацького віку та врахування їх у родинному вихованні

протягом року

класні керівники

 

7

Тримати під постійним контролем неблагополучні сім'ї, зв'язки з батьками, діти яких схильні до правопорушень

протягом року

Гаврашова Л.В.

 

8

Робота з питань підготовки молоді до шлюбу та батьківства

протягом року

Гаврашова Л.В.

 

9

Забезпечити виконання чинного законодавства та розпорядчих документів щодо формування у дітей та молоді основ здорового способу життя, профілактики захворюваності, збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

постійно

майстри в/н та класні керівники

 

10

Провести батьківські збори в групах:

 

 

 

 

Права дитини в сім’ї.

жовтень

1 курс

 

 

Стилі виховання дітей у сім’ї.

жовтень

3 курс та групи ТУ

 

 

Демократичне спілкування з дітьми.

жовтень

2 курс

 

 

Батьківсько-дитячі конфлікти.

грудень

1 курс

 

 

Родинне виховання.

грудень

3 курс та групи ТУ

 

 

Відповідальність батьків за дітей.

березень

1 курс

 

 

Як навчити дитину безпечній поведінці.

березень

2 курс

 

 

Здоровий спосіб життя – здорова сім’я.

березень

3 курс та групи ТУ

 

 

Система захисту прав дітей в Україні.

грудень

2 курс

 

11

Педагогічне навчання батьків

 

 

 

 

Завдання і зміст родинного виховання в сучасних умовах.

вересень

майстри в/н та класні керівники1 курс

 

 

"Дитина - дзеркало морального життя батьків". В.О.Сухомлинський.

жовтень

майстри в/н та класні керівники1 курс

 

 

Навчальна діяльність та керівництво  нею в сім'ї.

листопад

майстри в/н та класні керівники1 курс

 

 

Економічне виховання дітей у сім'ї.

лютий

майстри в/н та класні керівники1 курс

 

 

Сім'я і формування у дітей якостей громадянина, патріота.

березень

майстри в/н та класні керівники1 курс

 

 

Причини виникнення труднощів у вихованні дітей підліткового віку та шляхи їх подолання.   

квітень

майстри в/н та класні керівники1 курс

 

 

Сімейні свята, традиції та їх виховне значення.

грудень

майстри в/н та класні керівники1 курс

 

 

Батьки і боротьба з наркоманією і токсикоманією.

 

майстри в/н та класні керівники1 курс

 

 

Традиції української родини.

грудень

майстри в/н та класні керівники 2 курс

 

 

Специфіка застосування методів і засобів виховного впливу батьків на дітей.

вересень

майстри в/н та класні керівники 2 курс

 

 

Вплив сім'ї на організацію фізичного самовиховання учнів.

листопад

майстри в/н та класні керівники 2 курс

 

 

Навчальна діяльність підлітка та керівництво нею в сім'ї.

лютий

майстри в/н та класні керівники 2 курс

 

 

СНІД - загроза безпеці людства.

квітень

майстри в/н та класні керівники 2 курс

 

 

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

березень

майстри в/н та класні керівники 2 курс

 

 

Роль сім'ї у формуванні в підлітка рис патріота, громадянина України.

жовтень

майстри в/н та класні керівники 2 курс

 

 

Психолого-педагогічна самоосвіта батьків як важливий фактор

вересень

майстри в/н та класні керівники 3 курс

 

 

підвищення їх педагогічної компетентності.

листопад

майстри в/н та класні керівники 3 курс

 

 

Щаслива сім'я. Яка вона? (Диспут).

лютий

майстри в/н та класні керівники 3 курс

 

 

Сім'я виховує громадянина.

квітень

майстри в/н та класні керівники 3 курс

 

 

Роль сімейних стосунків і традицій у підготовці юнаків до сімейного життя.

березень

майстри в/н та класні керівники 3 курс

 

 

Підвищення мовної культури учнів.

жовтень

майстри в/н та класні керівники 3 курс

 

 

Сім'я очима юнака.

грудень

майстри в/н та класні керівники 3 курс

 

12

Лекція для батьків «Молодь і протиправна поведінка»

грудень

юрисконсульт

 

 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал