«Затверджую» Директор цпто №3 С. В. Скльомін План виховної роботи дптнз «цпто№3 м. Харкова»Сторінка1/6
Дата конвертації03.12.2016
Розмір1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6
«Затверджую»

Директор ЦПТО №3
_________С.В.Скльомін
План виховної роботи ДПТНЗ

«ЦПТО№3 м.Харкова»
на 2016 – 2017

навчальний рік
І. АНАЛIЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

У 2015-2016 навчальному році виховна діяльність була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державних національних програм та відповідно до нормативно-правових законодавчих документів, що регламентують здійснення виховного процесу в професійно-технічних навчальних закладах.

Виходячи із можливостей навчального закладу виховний процес був спрямований на виконання наступних завдань:


 • Формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової свідомості.

 • Створення сприятливих умов для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, як необхідної умови запобігання відхилень у поведінці учнів.

 • Створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої самореалізації кожного учня.

 • Формування позитивних загальнолюдських цінностей.

Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у ЦПТО №3, а саме – виховувати учня активним свідомим громадянином незалежної держави, формувати здатність до адаптації у суспільному житті.

Основним завданням виховної роботи в навчальному закладі є створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелектуальності, забезпечення трудової підготовки майбутнього спеціаліста, виховання національної і загальнолюдської моралі, духовності і культури. Науково-методична проблема виховної роботи: «Формування громадянина, здатного до самостійного мислення, до свідомого опанування знаннями, спеціальністю, сповненої любові до України».

Згідно з річним планом виховна діяльність у навчальному закладі проводилася за такими основними напрямками: громадянське, національно-патріотичне та військове – патріотичне, превентивне, формування навичок здорового способу життя, художньо-естетичне, сприяння творчому розвитку особистості, фізичне, трудове, екологічне.

Для реалізації цих завдань був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани бібліотекаря, вихователя гуртожитку, майстрів виробничого навчання та класних керівників, соціального педагога, практичного психолога, а також розроблено заходи, які охоплюють всі напрями виховання.

Також на початку навчального року було створено банк даних дітей, які потребують соціального захисту, опіки, вивчено стан охоплення учнів у гуртках, секціях у позаурочний час, проведено роботу по залученню учнів до них. Протягом року була проведена значна робота з учнями, які мають девіантну поведінку. З ними проводилась психолого-педагогічна корекційна робота.

Приділяється велика увага розвитку наставництва. Відповідно до наказу по училищу від 1.10.2015 № № 204 «Про організацію наставництва в ДПТНЗ «Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харкова» за кожним учнем закріплено наставника, із числа педагогічних працівників (майстрів виробничого навчання та класних керівників).

Наставниками ведуться щоденники педагогічних спостережень, де розміщені психолого-педагогічні характеристики, плани індивідуальної виховної роботи, картка психолого-педагогічного супроводу учнів «групи ризику», та учнів, що потрапили в складні життєві обставини.

Координація виховних заходів, їх доцільність, достатність, чіткий розумовий ритм допомогли створити у навчальному закладі такі психолого-педагогічні умови, які сприяють всебічному розвитку особистості дитини.

Взаємодія з учнями здійснюється на основі компетентнісного підходу, що сприяє глибокому вивченню індивідуальних особливостей і якостей дитини. Узагальнена інформація про дітей зводиться в соціальні паспорти груп, навчального закладу та листки рівня вихованості учнів. Діагностика рівня вихованості учнів проводиться щороку. У порівнянні з минулими роками рівень вихованості учнів покращився.

У напрямку родинно- сімейного виховання робота спрямована на пошук максимальної взаємодії між батьками та педагогами. На групові збори та індивідуальні бесіди запрошуються батьки, де обговорюються питання про проблеми у вихованні, навчальні досягнення, надаються поради та рекомендації .

Екологічне виховання проводиться під час уроків біології та в позакласній роботі. Учні приймають активну участь в міських екологічних заходах. Хлопці постійно беруть участь в упорядкуванні прилеглої території. Стали традиційними конкурс композицій «Осінні метаморфози…" та новорічних ідей «Зимові візерунки», конкурс селі «Мій рідний край», виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», конкурс малюнків чи колажів "Світ у краплині чистої води" до Всесвітнього дня води. Кращі роботи учнів були представлені на виставці обласного конкурсу – огляду технічної творчості. Цікавив був захист проекту «Живе обличчя моєї Землі» під керівництвом класного керівника Каракунової Т.О. та майстрів виробничого навчання Сикало О.О. і Лещенко Т.О.

Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Були проведені конкурси газет; творчий конкурс малюнків та плакатів на тему "Придумай знак здорового способу биття!"; конкурс буклетів "Історія моди на тютюнокуріння та її наслідки", "Трезвість - норма життя", "СНІД - проблема, що стосується кожного", "Молодь і наркотики"; фотовиставка «Є одна краса – здоров’я»; конкурс портфоліо проектів на тему: «Захищаю свою позицію».

В навчальному закладі система патріотичного виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей вихованців з урахуванням основних напрямів діяльності учнів. Основними формами патріотичного виховання учнів є: відкриті виховні години, конкурси стіннівок та виставки книжок, робота над проектами та їх захист.

В ЦПТО №3 розроблено план заходів військово - патріотичного виховання, у листопаді пройшов місячник військо – патріотичного виховання, в якому прийняли участь всі групи навчального закладу. Налагоджено зв'язок з комітетом ветеранів ВВВ Московського району. Сумісно з ними проводили заходи до Дня Перемоги, Дня Збройних сил України, тижня історії, запрошували ветеранів Андрєєва Івана Ілліча та Рубана Віктора Тимофійовича.

Стало доброю традицією в Міжнародний день студентів проводити День учнівського самоврядування. Нинішнього року хлопці також мали змогу виступити в ролі адміністрації, педагогів - предметників, майстрів виробничого навчання. Враження від проведеного заходу були надзвичайні як з боку учнів, так і самих педагогів. Захід проводився з метою пропагування серед учнівської молоді основних засад місцевого самоврядування, формування активної життєвої позиції та реалізації їх лідерського потенціалу, виховання інтелектуально і духовно розвиненого підростаючого покоління - майбутнього нації. Організація учнівського самоврядування проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу.

Стало традиційним проведення свята Дня св. Миколая для учнів, які мешкають у гуртожитку: відверта розмова та святкове чаювання в гуртожитку; урочисте привітання з Днем Святого Миколая та вручення подарунків учням-сиротам.

У процесі позаурочної роботи найбільше уваги приділялось формуванню правових переконань як усвідомлення істинності світоглядних та моральних понять та вироблення особистої готовності вихованця діяти відповідно до цих правил і понять. Було проведено:


 • Виховні години за тематикою: “Про особистісну мотивацію в сучасних умовах”, «Право і мораль», «Насильство та як його уникнути»;

 • Бесіди: "Не втомлюймось жити", „Правопорушення та відповідальність за них", "Життя людини - найвища цінність";

 • Єдиний день правової пропаганди: «Положення про професійний навчальний заклад», «Правові гарантії щодо працевлаштування молоді», «Закон України «Про загальний військовий обов′язок»;

 • Диступ: «Що таке свобода особи?»;

 • Конкурс плакатів “Толерантність в собі і до себе”;

 • Конкурс малюнків "Бережи мене мій законе".

Щодо відзначення Міжнародного Дня інвалідів була проведена відкрита виховна година «Доброта з роками не старіє» майстрами виробничого навчання Федорченко К.В. та Семенець Н.А.

Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку з вищими навчальними закладами та центром зайнятості. Класними керівниками проводились виховні  години за темами: «Розумне про професію», проведені конкурси декоративно-прикладної та технічної творчості «Майстри і самобутні умільці» та конкурс - огляд прикладної та технічної творчості "Галерея творчих робіт".

Постійно ведеться робота з попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей. На засіданнях Штабу з профілактики правопорушень розглядались випадки порушення  поведінки учнями, схильними  до порушень  дисципліни, пропусків занять без поважних причин. Штабом профілактики практикувались такі засоби впливу: постановка на поглиблене психолого-педагогічне супроводження, догана, заохочення, написання листів батькам з подяками та попередженнями про поведінку сина в навчальному закладі.

Класні керівники та майстри здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами.

           З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем. Записи у щоденниках аналізуються адміністрацією, а учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки, викликаються  на бесіди до адміністрації .          

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. В навчальному закладі проводяться змагання і турніри з міні-футболу, волейболу, баскетболу, тенісу.

Належну роботу проводить бібліотекар Лавренко С.М. у вихованні учнів бережливого ставлення до книги, постійно проводить тематичні виховні заходи та виставки.

Протягом року в навчальних групах проводяться батьківські збори (1-2 раз на семестр); класними керівниками та майстрами виробничого навчання налагоджений та підтримується постійний зв’язок з батьками учнів (мобільні телефони, відвідування за місцем проживання чи роботи, виклик до навчального закладу за потребою). Практичним психологом та соціальним педагогом розроблялися поради та виступи для батьків.

Для забезпечення художньо-естетичного виховання учнів та згідно з планом роботи діє танцювальний гурток, керівник Федотова Г.В.

У Центрі були проведені традиційні загальні виховні заходи: свято «Першого дзвоника», святкові концерти «З любов’ю до вчителя» та «Жінка – одвічна загадка природи», презентація груп "Наші кроки до життєвого успіху", фестиваль колядок і вертепів "Різдвяна зірка", захід з відзначення Дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Ми пам’ятаємо», Свято вручення документів про освіту «Надежда 21 века».

Підсумком роботи керівника гуртка є третє місце в обласному огляді – конкурсі художньої самодіяльності під девізом «Народжені вільними!».

Для ЦПТО №3 використання проектних технологій у навчально-виховному процесі – один із шляхів підвищення його ефективності та розвитку творчої активності учнів. Він сприяє формуванню компетентностей громадянина-патріота, активної позиції та мотиваційної готовності до участі в демократичних перетвореннях, нагромадженню досвіду участі в різних формах громадянського, соціально-політичного, культурного та економічного життя суспільства через реалізацію проектів "Добро починається з тебе" (керівники Щепін В.О. та Вдовенко Я.О.), "Мій ідеал громадянина-патріота" (керівники Гололобов А.Л. та Стороженко Н.В.), «Живе обличчя моєї Землі» (керівники Каракунова Т.О., Лещенко Т.О., Маслова Т.М. та Сикало О.О.)

Протягом навчальному періоду 2015/2016 року члени методичної комісії класних керівників працювали над методичною проблемою: «Діяльність класного керівника та майстра виробничого навчання щодо спрямування зусиль навчального закладу, сім’ї та громадськості на формування активного громадянина сучасного суспільства». Проведено 5 засідань МО, на яких були заслухані доповіді і виступи всіх педагогів – членів МО.

Аналітична робота з вивчення виховного процесу в Центрі ведеться постійно, в процесі реалізації всіх функцій. Найчастіше в роботі використовується: поточний аналіз, аналіз стану виховної роботи за звітний період. Стимулюючи функцію для творчого потенціалу педколектив та учні приймають участь в щорічному конкурсі «Краща група року». В цьому конкурсі перемогти можна в таких номінаціях: “Краща група року”, “Найінтелектуальніша група року”, “Кращі фахівці своєї справи”, «Найактивніша група року», «Найспортивніша група року». Продовжується впровадження рейтингової системи оцінювання участі груп у навчально-виховному процесі.  


Виходячи з вищесказаного можна зазначити, що виховна діяльність у Центрі поряд з позитивними моментами ще має деякі недоліки, над якими потрібно спільно працювати і педагогам, і учням, і батькам. І це нормальний процес, бо, як відомо, світ не стоїть на місці, він постійно змінюється, змінюючи нас і наше ставлення до нього.ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

У 2016-2017НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

У 2016-2017 навчальному році, продовжуючи роботу над реалізацією вище зазначених завдань і мети виховної роботи необхідно: 1. Активізувати роботу учнівського самоврядування.

 2. Практичному психологу проводити діагностику ціннісних орієнтацій та рівня вихованості учнів і доводити її результати до відома класних керівників та майстрів виробничого навчання, що полегшить їм планування виховної роботи у навчальних групах.

 3. Класним керівникам та майстрам виробничого навчання:

- творчо підходити до планування своєї роботи, працювати над підвищенням свого методичного рівня, активніше вивчати теоретичні питання стосовно проблем сучасного виховання та застосовувати їх на практиці;

- працювати над створенням умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

- підвищувати рівень вихованості, громадської активності учнів;

- виявляти та застосовувати найбільш результативні форми і методи виховання, а також критерії оцінки обраних напрямків роботи в межах групової виховної моделі;

- при плануванні на цей навчальний рік використовувати основні позиції проекту Національної програми виховання учнів, матеріали якої можна використовувати для створення власної виховної системи в групі;

- більш ретельно вивчати умови проживання учнів і своєчасно інформувати про проблеми в сім’ях адміністрацію;

- звертати увагу на пропуски уроків учнями без поважних причин і порушення дисципліни, своєчасно доводити відповідну інформацію до адміністрації;

- продовжувати здійснювати індивідуальний підхід до учнів, відповідально ставитися до вивчення умов життя учнів;

- активізувати та удосконалювати роботу з батьками, систематично проводити тематичні батьківські збори (згідно тематики педагогічного всеобучу батьків), залучати батьків до позакласної роботи;

- ретельніше готуватися до проведення годин спілкування, чітко ставити їх виховну мету і прикладати достатньо зусиль щодо її досягнення.

Зусилля педагогічного колективу в 2016-2017 навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Крім того, під час організації навчально-виховного процесу необхідно дотримуватись приписів наказу Міністерства від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

У 2016-2017 навчальному році необхідно знайти можливість активізувати діяльність музею бойової слави 3-ї Гвардійської танкової армії імені П.С.Рибалко, де учні матимуть можливість глибше ознайомитись зі сторінками нашої історії Другої світової війни.

Під час проведення виховних заходів з молоддю доцільно використовувати навчальні дебати, що є важливим засобом розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Проведений моніторинг стану кримінальних правопорушень свідчить про те, що превентивне виховання потребує удосконалення.

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу сучасної школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності учнів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує необхідність вчити дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування.

Необхідно також налагодити взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів навчальних закладів.

При плануванні превентивної роботи необхідно враховувати інформацію, яка характеризує соціологічний портрет сучасної дитини.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України схвалена Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» (протокол № 9 від 14 листопада 2012 року), що містить основні положення щодо підготовки молоді до щасливого подружнього життя та формування відповідального батьківства. Документ також передбачає психолого-педагогічну просвіту батьків і їх активне залучення до роботи з дітьми в школі, створення сімейних клубів.

Превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні Законом України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ "Про охорону дитинства"; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".

З метою профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, пріоритетними в роботі педагогічних працівників із означеної проблеми залишаються: • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;

 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;

 • впровадження самоврядування в начально-виховний процес;

 • ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя;

 • запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

 • впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процессу;

 • перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату тощо.

Інформація про форми роботи щодо дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів розміщена на офіційному сайті МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua, сторінка "Позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини").

Педагогічним працівникам необхідно забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 "Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення".

Велику увагу необхідно приділяти учням, які виховуються у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, з метою попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми. Педагогічним колективам необхідно здійснювати:


 • внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічного працівника, соціального педагога;

 • інформувати служби у справах дітей,

 • здійснювати психолого-педагогічний супровід таких дітей;

 • контролювати відвідування ними навчальних занять та якість навчання;

 • активно залучати до громадської та гурткової роботи тощо.

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища в закладі необхідно впроваджувати інтерактивні форми роботи.

Педагогічним працівникам у роботі з учнями та батьками керуватися наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства з питань виховної роботи:

1. Наказ від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

2. Наказ від 01.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми";

3. Наказ від 29.03.2010 № 255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв";

4. Наказ від 31.10.2011 № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

5. Наказ від 11.06.2013 № 677 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві";

6. Наказ від 08.04.2016 № № 405"Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року";

12. Інформаційно-методичний лист від 20.09.2013 № 1/9-656 щодо проведення заходів з відзначення Дня партизанської слави за участю керівництва держави;

13. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни»;

У роботі з учнями та батьками використовувати рукописи навчальних видань, які схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.У новому 2016-2017 навчальному році науково – методична проблема виховної роботи ЦПТО №3: "Формування громадянина, здатного до самостійного мислення, до свідомого опанування знаннями, спеціальністю, сповненого любові до України" ; методичне об'єднання класних керівників та майстрів виробничого навчання працюватиме над проблемо: «Діяльність класного керівника та майстра виробничого навчання щодо спрямування зусиль навчального закладу, сім’ї та громадськості на формування активного громадянина сучасного суспільства»


№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

примітка

  

ІІI.Робота з педагогічними кадрами, спрямована на вдосконалення педагогічної майстерності педагога:

 

 

 

1.  

Провести нараду-інструктаж з класними керівниками та майстрами виробничого навчання з питань планування виховної роботи

До 05.09.

Гаврашова Л.В.

 

2.  

Організація роботи методичного об'єднання класних керівників та майстрів в/н (за окремим планом)

вересень

Гаврашова Л.В.

 

3.  

Проведення засідань методичного об΄єднання класних керівників та майстрів в/н

1 раз в два місяці

голова методичної комісії

 

4.  

На основі діагностичних даних напрацювати план МО класних керівників та майстрів в/н на 2016-2017 навчальний рік.

До 10.09.

голова методичної комісії

 

5.  

Вивчення положення про організацію виховної роботи з класними керівниками та майстрами виробничого навчання

вересень

Гаврашова Л.В.

 

6.  

Проведення засідань педагогічних рад

Згідно плану

Гаврашова Л.В.

 

7

Проведення психолого-педагогічних семінарів (занять), тренінгів з педагогами

 грудень

психолог

 

8

Проводити індивідуальні консультації з класними керівниками та майстрами виробничого навчання для надання їм методичної допомоги.

Протягом навчального року

Гаврашова Л.В., голова МО

 

9

Коригування попередньо визначеної мети та встановлення максимально досяжної.

 Протягом року

Гаврашова Л.В.

 

10

Прийняття рішень щодо впровадження планів у дію.

Протягом року

адміністрація

 

11

Визначення перспектив розвитку виховної системи та мети подальшого управління.

травень

адміністрація

 

12

Узгодження  виховних  планів  класних  керівників та майстрів виробничого навчання.

вересень

Гаврашова Л.В.

 

13

Провести семінар - практикум для керівників та майстрів виробничого навчання

жовтень

Гаврашова Л.В.

 

14

Поповнення  матеріалів  папки  „На  допомогу  класному  керівнику”.

постійно

Гаврашова Л.В.

 

15

Круглий стіл: "Функції виховання щодо управління процесом соціалізації особистості"

грудень

Гаврашова Л.В.

 

16

Педагогічні читання «Злочинцями не народжуються»

січень

методична комісія

 

17

Наради:" Напрями виховання та їх загальна характеристика"; "Нормативно-правове забезпечення виховного процесу в закладах освіти»

Листопад

Гаврашова Л.В.

 

18

Виступи педагогів з доповідями на нарадах, педагогічний читаннях, методичний об’єднаннях, педрадах

Протягом року 

Голова методичної комісії 

 

19

Проведення відкритих виховних заходів майстрами в/н та класними керівниками.

Протягом року

Голова методичної комісії

 

20

Групові консультації:

 

 

 

 

Планування виховної роботи.

вересень

Гаврашова Л.В. 

 

  

 


 

 

Проведення конкурсу - огляду на кращу навчальну групу.

вересень

 

 

Групова консультація з класними керівниками та класоводами: “Проведення Новорічного свята"

грудень

 

 

Виконання планів виховної роботи майстрами в/н та класними керівниками .

квітень

 

 

Система профілактики правопорушень учнів.

жовтень

 

 

IV. Контроль за станом позаурочної виховної роботи

 

 

 

1

Скласти план проведення відкритих виховних годин, заходів на 2016-2017 навчальний рік

вересень

Гаврашова Л.В.

 

2

Затвердження планів виховної роботи

щомісяця

Гаврашова Л.В.

 

3

Перевірка виконання планів виховної роботи.

щомісяця

Гаврашова Л.В.

 

4

Організація роботи гуртків

вересень

Гаврашова Л.В.

 

5

Аналіз організації, змісту і виховної спрямованості позакласних заходів

травень

Гаврашова Л.В.

 

6

Діагностика професійної підготовленості педагогів із питань виховання

березень

методична комісія

 

7

Вивчення  стану  виховної  роботи  класних  керівників,  які  атестуються.

постійно

Гаврашова Л.В.

 

8

Вивчення стану виховної роботи в групах

грудень, квітень

Гаврашова Л.В.

 

9

Систематизація та аналіз успішності, організації самоврядування, стану правопорядку, участі в заходах Центру та обласних позакласних заходах навчальних груп

травень

адміністрація

 

10

Моніторинг стану та результативності роботи класних керівників та майстрів виробничого навчання

січень, червень

Гаврашова Л.В.

 

11

Проведення моніторингу зайнятості учнів у секціях та гуртках

постійно

Гаврашова Л.В.

 

12

Відвідування виховних годин та батьківських зборів

протягом року

адміністрація

 

13

Відвідування відкритих виховних годин

Протягом року 

 адміністрація

 

 

V.Позаурочна робота з учнівським колективом

 

 

 

 

5.1.Організаційна робота

 

 

 

1

Провести вибори до органів учнівського самоврядування

вересень

учнівський парламент

 

2

Сформувати склад Штабу профілактики правопорушень та склад піклувальної ради

серпень

Гаврашова Л.В.

 

3

Переобрати батьківський комітет

жовтень

адміністрація

 

4

Організувати роботу гуртків, секцій, клубів тощо, залучити учнів до участі в них

вересень

керівники гуртків

 

5

Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких та виховних годин

постійно

майстри в/н, кл кер

 

6

Організувати конкурс на кращу навчальну групу

вересень

Гаврашова Л.В.

 

7

Забезпечити святкування ювілейних дат, випуск стіннівок

протягом року

актив груп

 

8

Поповнення експозиції музею

постійно

Поєдайлов О.І.

 

9

Забезпечити проведення тижнів, предметів і професій

протягом року

викладачі та майстри в/н

 

10

Організація та проведення оглядів  – конкурсів художньої самодіяльності серед навчальних груп

жовтень - грудень

керівники гуртків

 

11

Підготовка та участь в обласному огляді – конкурсі художньої самодіяльності

Березень - квітень

керівники гуртків, Гаврашова Л.В.

 

12

Організація спортивно – масової роботи

протягом року

керівник фізичного виховання
13

Складання соціального паспорта груп та навчального закладу

вересень

соціальний педагог, майстри в/н та класні керівники

 

 

5.2. Організація культурно-масової роботи за основними напрямками виховання

 

 

 

 

5.2.1. Громадянське та національно - патріотичне виховання

 

 

 


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал