Затверджено: на засіданні педагогічної радиСторінка1/10
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.38 Mb.
ТипРічний план
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні педагогічної ради

протокол № 1

від « 29 » серпня 2014 рокуПОГОДЖЕНО:

Начальник

відділу освіти

виконкому Центрально-Міської

районної у місті ради

_______________Н.Ю. Харчук

«____» ______________ 2014 р.РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

КРИВОРІЗЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОГО ЛІЦЕЮ

КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2014-2015 навчальний рік

«Впровадження інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій

в управлінську діяльність та навчально-виховний процес ліцею»
bs00975_

ВСТУП


Організація діяльності педагогічного колективу Криворізького Центрально-Міського ліцею у 2013-2014 н.р. обумовлена стратегічними завданнями і Програмою розвитку ліцею, роботою на ІV етапі обласної науково-методичної проблеми «Креативне виховання і розвиток інноваційної особистості», педагогічною проблемою ліцею «Впровадження інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес ліцею».

Розв’язання проблем та завдань ліцею, визначених педагогічним колективом на 2013-2014 н.р. дозволило досягти високих результатів у навчально-виховній та позакласній роботі. Так у загальному рейтингу, який визначає управління освіти і науки за результатами діяльності загальноосвітніх навчальних закладів міста, ліцей декілька років поспіль посідає призові місця.

На початку навчального року в ліцеї було 408 учнів у 14 класах із середньою наповнюваністю 29 учнів. Контингент учнів ліцею в цілому стабільний: за наслідками додаткового конкурсного відбору було зараховано 4 учня, за заявами батьків вибуло 10 учнів, які продовжили навчання в інших середніх загальноосвітніх навчальних закладах за місцем проживання. Навчальний процес організовано за профілями: фізико-математичний (8-А, 9-А, 10-А, 11-А), біолого-географічний (8-Б, 9-Б, 10-Б, 11-Б), історико-філологічний (8-В, 9-В, 10-В, 11-В). Загальноосвітніх 7-х класів у минулому навчальному році було 2, кількість учнів у яких на кінець року складала 63 особи. Ліцей працював за п'ятиденним режимом.

У 2013-2014 навчальному році в ліцеї працював 31 вчитель, в тому числі директор, 3 заступника директора, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 1 зав. бібліотекою, обслуговуючого персоналу працювало – 17 осіб.

Усі педагогічні працівники мають вищу освіту на рівні спеціаліста, магістра. Протягом року навчальний заклад був забезпечений кадрами.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії: - «спеціаліст вищої категорії» – 19,

«спеціаліст І категорії» – 3,

«спеціаліст ІІ категорії» – 5,

«спеціаліст» – 4;

б) педагогічні звання: «вчитель-методист» – 13,

«старший вчитель» – 3.

У ліцеї протягом 2013-2014 навчального року працювало:


 • педагогів пенсійного віку – 3,

 • технічних працівників та спеціалістів пенсійного віку – 1.

За навчальний рік звільнилось 2 педагогічні працівники, 1 – у зв’язку зі вступом до аспірантури, 1 – за станом здоров'я.

Педагогічний колектив дружний, працездатний, з творчим запалом, ефективно і системно працює над підвищенням своєї кваліфікації. Вся робота колективу була спрямована на виховання і навчання особистості учня, його творчих здібностей, залучення до науково-дослідницької роботи, розвитку інтелектуальних здібностей, ерудиції учнів, реалізацію проблемних питань ліцею та міста, використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.

В 2012-2013 навчальному році складовими системи внутрішкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації: класних журналів, особових справ, календарно-тематичних і виховних планів, учнівських зошитів, щоденників учнів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Контроль за якістю викладання здійснювався декількома шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків учителів ліцею, прийнятих на роботу в поточному році. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію в 2013-2014 н.р.

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках.

3. Класно-узагальнюючий контроль.

З метою перевірки організації і підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу у вересні-жовтні 2013 р. вивчались колективи 8-х і 10-х класів, підсумки роботи заслухано на нараді при директору.

Проведено класно-узагальнюючий контроль в 7-х класах. За результатами проведено педконсиліум.

В 2014-2015 н.р. адміністрації ліцею необхідно здійснити персональний контроль роботи вчителів, які мають середній рівень навчальних досягнень учнів з предметів. Усі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлювалися і обговорювалися на педагогічних радах, нарадах при директору, засіданнях циклових комісій, засіданнях піклувальної ради, видавались узагальнюючі накази і їх рішення системно контролювались, зазначалась дата виконання чи повторного контролю і після (за умови виконання рішення) питання знімалось з порядку дня.

У 2013-2014 навчальному році навчально-виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях. Систематично здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів ліцею з метою якісної організації допрофільного та профільного навчання. За підсумками навчального року із 402 учнів 7 – 11 класів:

- 402 учні 7 – 11 класів – атестовані;

- 222 учнів переведено до наступного класу;

- 180 учнів випущено з 9, 11 класів: 93 учні 9 класів і 87 учнів 11 класів;

- 8 випускників 11 класів нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»;

- 1 випускник 11 класів нагороджений срібною медаллю «За досягнення у навчанні»;

- 20 учнів нагороджено Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- 25 учнів нагороджено Похвальними листами «За відмінні успіхи у навчанні»;

- 4 випускника 9 класів отримали свідоцтво з відзнакою.

42 ліцеїста закінчили навчальний рік на відмінно, що становить 10 %, 262 учні навчались на „7 – 12” балів, що становить 65%, а 97 учнів мають оцінки „6” балів, що становить 25 %. Учнів, які засвоїли навчальний матеріал на низькому рівні, немає.

Порівняно з минулим роком якість знань учнів є нижчою на 3%. Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми на високому та достатньому рівні складає 75%, що краще на 6%, ніж у І семестрі.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на учнів, які закінчили навчальний рік на достатньому рівні з 1 – 2 предметів та на середньому рівні з 1 – 2 предметів. Учителі та класні керівники не допрацювали з багатьма учнями, які б могли мати лише 7 – 12 балів та з окремими учнями, які могли б навчатись на відмінно.

Державна підсумкова атестація за курс базової середньої школи в 9-х класах проводилася з української мови (диктант), математики, географії, біології, англійської мови.

Показники ДПА учнів 9 класів


Навчальний предмет

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Якість знань

початковий

середній

достатній

високий

1.

Українська мова

93

93

-

-

14

15%

64

69%

15

16%

85%

2.

Англійська мова

93

93

-

-

5

6%

58

62%

30

32%

94%

3.

Математика

93

93

-

-

11

12%

63

68%

19

20%

88%

4.

Біологія

93

93

-

-

3

3%

53

57%

37

40%

97%

5.

Географія

93

93

-

-

8

9%

53

57%

32

34%

91%

Державна підсумкова атестація за курс повної загальної середньої освіти учнів 11 класів проводилась для 11-А класу фізико-математичного профілю з української мови (переказ), математики та з одного предмету за вибором учнів: англійська мова, історія України, біологія, географія, фізика, хімія; для 11-Б класу біолого-географічного профілю з української мови (переказ), біології та з одного предмету за вибором учнів: англійська мова, історія України, математика, географія, фізика, хімія; для 11-В класу історико-філологічного профілю з української мови (переказ), історії України та з одного предмету за вибором учнів: англійська мова, математика, біологія, географія, фізика, хімія.
Показники ДПА учнів 11 класів
Навчальний предмет

Загальна кількість учнів 11-х класів

Кількість уічнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Якість знань

початковий

середній

достатній

високий
1.

Українська мова

87

87

-

-

2

2%

54

62%

31

36%

98%

2.

Англійська мова

87

26

-

-

-

-

5

19%

21

81%

100%

3.

Історія України

87

41

-

-

-

-

11

27%

30

73%

100%

4.

Математика

87

36

-

-

-

-

5

14%

31

86%

100%

5.

Біологія

87

35

7

20%

28

80%

100%

6.

Географія

87

15

-

-

-

-

3

20%

12

80%

100%

7.

Фізика

87

14

-

-

-

-

2

14%

12

86%

100%

8.

Хімія

87

7

-

-

-

-

1

14%

6

86%

100%

Якість знань за підсумками року та результатами ДПА має деякі розбіжності: у 9 класах – з української мови річна якість знань на 11% нижча ніж за ДПА; з англійської мови річна якість знань на 6% нижча ніж за ДПА; з математики річна якість знань на 13% нижча ніж за ДПА; з географії річна якість знань на 4% вища ніж за ДПА; з біології річна якість знань на 1% нижча ніж за ДПА; у 11 класах – збільшилась кількість балів високого рівня. Дані цифри свідчать про високий рівень об’єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів учителями.

Усі випускники 9-х, 11-х класів 2013-2014 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведеної нижче таблиці:


Клас

Випущено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ

І – ІІ рівня акредитаціїВНЗ

ІІІ – ІV рівня акредитаціїПрацюють

9 клас

93

82

-

11

-

-

11 клас

87

-

-

4

83

-

Провідною ідеєю навчально-виховного процесу у 2014-2015 н.р. має стати виховання випускника, який успішно й ефективно буде діяти в суспільстві робити внесок у підвищення конкурентоздатності нашої країни в європейському і світовому просторах. Тому важливе місце у формуванні компетентностей, соціальній адаптації, визначенні життєвого шляху випускників ліцею посідає організація до профільного і профільного навчання. Допрфільна підготовка здійснюється за рахунок годин варіативної частини. У 8-х, 9-х класах організовано поглиблене вивчення математики, фізики, біології, географії, англійської мови, історії. Працевлаштування випускників свідчить, що пробільність у навчанні допомагає їм у визначенні подальшої освітньої траєкторії. Так, із 29 учнів 11-А класу фізико-математичного профілю 77% обрали відповідні ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації; із 29 учнів 11-Б класу біолого-географічного профілю 62% обрали відповідні ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації, із 29 учнів 11-В класу історико-філологічного профілю 83% обрали відповідні ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації.

Основним показником освітніх послуг ліцею є результати ЗНО випускників. ЗНО-2014 для педагогів нашого ліцею має стати предметом глибокого аналізу на засіданнях циклових предметних комісій, науково-методичної ради. Керівникам циклових предметних комісій необхідно визначити шляхи якісної підготовки учнів до ЗНО. Методичній раді ліцею, заступникам директора з навчально-виховної та науково-методичної роботи необхідно посилити вимоги до роботи циклових комісій, особистої відповідальності кожного вчителя за надання освіти на рівні не нижче Державного стандарту.

Велике значення для вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, поліпшення навчально-виховного процесу мала методична робота, центром якої є науково-методична і педагогічна ради. Для успішної реалізації завдань, обумовлених обласною науково-методичною проблемою, експериментальною діяльністю, удосконалення науково-методичної роботи на початку року сплановано роботу науково-методичної ради, творчих груп вчителів, розроблено теми психолого-педагогічного семінару, сплановано роботу циклових комісій і опорних шкіл на базі закладу.

Одним з основних принципів роботи ліцею є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність практичного психолога ліцею та педагогів. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості учнів та максимальне сприяння їхньому розвитку. З цією метою щорічно поповнюється інформаційно-аналітичний банк «Обдарована молодь», у 2013-2014 н.р. він нараховує 142 учня.

У ліцеї створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. Робота направлена на виконання комплексної міської програми «Обдаровані діти Криворіжжя», яка передбачає розвиток творчих здібностей, формування інтелектуальної еліти, створення умов для стимуляції та самореалізації особистості. Психологом ліцею проводиться дослідження рівня готовності до навчання в ліцеї; рівня сформованості знань і вмінь. У методичному кабінеті створено каталог науково-методичної літератури щодо роботи з обдарованими учнями. З метою розвитку творчих здібностей учнів щороку проводиться розробка варіативної частини навчального плану. Певна частина годин використовується для проведення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів.

Організаційно-методична робота проводилась за такими напрямками:

1 . Координаційно-методична робота:


 • наради із керівниками предметних циклових комісій, керівниками секцій ліцейського наукового товариства «Мислитель»;

 • інструктивно-консультаційні наради для педагогів ліцею, семінари-практикуми з метою вдосконалення системи науково-методичного забезпечення роботи з інтелектуально-обдарованими дітьми

 • організаційно-методичні наради з тренерами команд та вчителями, що готують учасників міських та районних конкурсів

 • участь вчителів ліцею, наукових керівників в міських семінарах-практикумах, консультаціях фахівців, в районних спецсемінарах з питань підготовки учнів до участі в інтелектуальних заходах різних рівнів: Піскорська Л.Ф., Дрібас А.В. – міський круглий стіл для вчителів математики профільних шкіл (вересень 2013), Бондаренко Н.О. – міжнародна конференція з випереджаючої освіти для сталого розвитку (жовтень 2013), Шапоріна О.О., Новік М.Г. – майстер-клас для тренерів команд міського конкурсу «Веб-квест-2013» (жовтень 2013), Мостєпан Н.м. – міський семінар «Впровадження інноваційних технологій на уроках природничо-математичного циклу» (листопад 2013), Лубенець Л.М. – районний семінар для вчителів англійської мови «Використання ІКТ на уроках англійської мови» (грудень 2013), Шапоріна О.О – районний семінар з програмування для вчителів інформатики (лютий 2014);

2. Організація та проведення ліцейських, районних та міських конкурсів для інтелектуально обдарованої учнівської молоді:

 • міський веб-квест «Нанотехнології: розміри – нано, можливості – гіга!» (жовтень, 2013);

 • районний конкурс юних літераторів «Струни серця» (жовтень, 2013)

 • районний конкурс «Фестиваль прикладних задач з математики» (листопад, 2013);

 • районний конкурс «Інформаційні перегони» (лютий, 2014);

 • районний конкурс «Мандри країною Хімія» (березень, 2014);

 • районний конкурс юних фенологів (квітень, 2014);

 • районний конкурс “Математичні розумники” (квітень, 2014).

3. Проведення семінарів-практикумів для вчителів району у рамках роботи на базі ліцею опорної школи по роботі з обдарованими учнями:

 • для вчителів української мови і літератури «Залучення учнів до науково-дослідницької діяльності на уроках української мови і літератури та в позаурочній діяльності» (жовтень, 2013);

 • районний семінар для вчителів математики «Інтернет-технології на уроках математики» (жовтень, 2013);

 • для вчителів інформатики «Робота з ментальними картами, інтерактивними плакатами» (жовтень, 2013)

 • районний семінар для вчителів біології «Інтерактивні технології на уроках біології» (квітень, 2014).

4. Участь у районних, міських, обласних та Всеукраїнських інтелектуальних заочних конкурсах.

5. Координація навчання слухачів і дійсних членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України, участь учнів ліцею в різних етапах конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, секціях ДВ МАН України.

В рамках роботи ліцейського наукового товариства «Мислитель» реалізовуються групове, індивідуальне навчання за програмами профільних спецкурсів, факультативів, участь у предметних олімпіадах, конкурсах і турнірах та пошукова, проектна, експериментальна, науково-дослідницька діяльність. Учні ліцею взяли участь і показали високі результати у 24 районних конкурсах, 26 міських конкурсних заходах, 6 обласних конкурсах, 6 конкурсних заходах Всеукраїнського рівня та в 13 заочних інтелектуальних конкурсах міжнародного, всеукраїнського рівнів.

Були проведені предметні тижні з правознавства, української мови, хімії, ліцейська сесія МАН, День науки, декада інформаційних та медіаосвітніх технологій. Учні брали участь у районному, ІІ (міському), ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, конкурсі ім. П. Яцика, «Собори наших душ», Всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Бобер», «Колосок», «Русский медвежонок», «Гринвіч», «Соняшник», «Патріот», «Геліантус», «Кришталева сова», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека».

Велика увага приділялась дослідницькій діяльності у МАН. 52 учня брали участь у установчих сесіях МАНУМ ДОР, виконували контрольні роботи на секціях. Протягом року проводились засідання секцій наукового товариства, на яких відбувалися захисти науково-дослідницьких робіт, за результатами яких кращі учнівські роботи брали участь у міському і обласному конкурсах-захистах. У міських конкурсах захищали свої роботи 41 учень. 21 учень ліцею були учасниками конкурсу-захисту обласного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, 8 учасників стали переможцями, Барабаш Діна стала переможцем Всеукраїнського етапу конкурсу МАН.

З метою розвитку комунікативної компетентності учнів, активної життєвої позиції, виховання лідерських якостей працював дебатний клуб (керівники Імшеницька Ю.Л. – 8-9 класи, україномовна секція, Лубенець Л.М – 10-11 класи, англомовна секція). Учасники клубу брали участь міських англомовних дебатах, команда середньої ліги стала переможцем в цьогорічних змаганнях.

Педагоги ліцею брали участь у конкурсах педагогічної майстерності, районних, міських і обласних методичних заходах:

- вчителі ліцею успішно брали участь у конкурсі «Вчитель року»: вчитель географії Жердєва О.І. – 1 місце в районному етапі конкурсу;

- сайт ліцею був представлений до участі у конкурсі сайтів навчальних закладів (І місце в районі);

- сайт Новік М.Г., став переможцем районного, учасником міського конкурсу;

- Районний конкурс «Цифрові ресурси», 6 учасників, 5 призерів;

- Міський конкурс «Цифрові ресурси», 5 учасників, 4 призера заочного туру, Бондаренко Н.О., Новік М.Г. – призери міського туру;

- Бондарчук Т.В., Бондаренко Н.О., Кочура Н.М., Новік М.Г. підготували роботи до обласного каталогу з інноваційної діяльності педагогів Дніпропетровщини;

- Бондарчук Т.В., Бондаренко Н.О., Жердєва О.І., Мостєпан Н.М. рідготували матеріали для обласного каталогу експериментальних закладів з впровадження ІКТ в навчально-виховний процес;

- вчителі ліцею брали участь у роботі творчих груп вчителів району, в складі журі предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів районного і міського рівнів.

У 2013-2014 н.р. було організовано роботу 5 циклових предметних комісій вчителів: фізико-математичних дисциплін і інформаційних технологій, еколого-природничих дисциплін, історії і філології, англійської мови, спортивно-оздоровчих і загальнокультурних дисциплін, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали циклові комісії, були визначені керівники з числа досвідчених педагогів. Робота комісій була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку, впровадженню інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес. Кожна з циклових комісій провела по 6 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях комісій обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОН України щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2013-2014 н.р. зміни у навчальних планах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Окрема увага приділялась якості викладання та методичному забезпеченню природничо-математичної освіти та апробації підручників в профільних класах (апробації підручників «Фізика. 10 клас. Профільний рівень», автор Засєкіна Т.М., «Геометрія. 11 клас. Академічний і профільний рівень» автор Апостолова Г.В.). Цикловими комісіями природничих наук та фізико-математичних наук проведені засідання за результатами моніторингових письмових робіт з біології та фізики, виявлені проблемні місця, розроблені рекомендації з усунення недоліків.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання предметів, особливостями використання комп’ютерних технологій, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

З метою розробки та апробації системи діяльності ліцею, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості, запровадження новітніх інноваційних, інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій, реалізації завдань 4 етапу науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» проводились засідання творчих груп, методичні консультації, розроблялись методичні рекомендації, випускались методичні бюлетені «Освітні Інтернет технології», «ІКТ і творча самореалізація», «Запобігання негативним наслідкам використання ІКТ у навчально-виховному процесі».

В рамках експериментальної діяльності працювали творчі групи, проведено семінари-практикуми «Розвиток креативності засобами ІКТ», «Розвиток критичного мислення при роботі з медіатекстами», «Інтеграція медіаосвітніх технологій у курси базових предметів». В рамках Всеукраїнського експерименту з впровадження медіаосвіти у 10 класах читався курс «Медіакультура», наповнення методичним, дидактичним змістом якого проводилось протягом року викладачем курсу Новік М.Г. З метою дидактичної підтримки працював створений нею блог «Медіакультура». Апробовані медіаосвітні інновації: веб-квест, конкурс відеороликів, інтерактивна книга, сервіси веб-2.0 для візуалізації інформації. Проведені майстер-класи «Прийоми створення електронних мініпідручників для поглибленого вивчення предметів», «3-Д книги». Протягом двох тижнів грудня проходила декада майстерності вчителів «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб розвитку інноваційного освітнього середовища », що забезпечило накопичення банку методичних прийомів, ефективних дидактичних форм роботи, вказало на проблемні місця (недостатність індивідуального підходу, технологічні недоліки щодо використання нетбуків, недостатній простір для розвитку креативності під час використання ІКТ). Уроки вчителів Бондаренко Н.О., Кочури Н.М., Лубенець Л.М., Шкляр О.Б., Бондарчук Т.В., Жердєвої О.І. відрізнялися високою методичною культурою і результативністю праці педагогів і учнів.

Педрада «Ефективність використання ІКТ для самореалізації учнів» (січень, 2014) дозволила провести аналіз найбільш вдалих форм роботи з використанням ІКТ, виявити технологічні, технічні та методологічні проблеми з даного питання та спланувати заходи з їх вирішення.

Протягом року в ліцеї працював психолого-педагогічний семінар «Формування актуальних компетенцій учасників педагогічного процесу школи ХХІ століття». Проведені заняття за наступними темами: аукціон ідей «Прийоми роботи з відеоматеріалами на уроках і в позаурочній діяльності», «Розвиток креативності через медіатворчість», "Особистісно-орієнтований підхід в сучасних умовах". На семінарах використовувались тренінгові методики, практичні заняття, інтерактивні вправи, майстер-класи. Матеріали семінарів, розроблені рекомендації зібрані у методичному кабінеті, представлені на сторінках сайту ліцею.

Інноваційна діяльність закладу проводилась також в рамках роботи районних опорних шкіл на базі ліцею:


 • опорна школа з профільного навчання (керівник - заступник директора з НВР Городашин С.М.)

 • опорна школа по роботі з обдарованими учнями (керівник - заступник директора з НМР Мостєпан Н.М.)

 • опорна школа випереджаючої освіти для сталого розвитку (керівник – директор КЦМЛ Поручинський П.А.).

Робота опорних шкіл сприяла розкриттю інноваційного потенціалу педколективу, впровадженню нових педагогічних технологій, узагальненню методичних напрацювань вчителів.

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету ліцею. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок циклових предметних комісій, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою ліцею, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів ліцею.

Протягом року були створені методичні посібники:


 • «Можливості ІКТ для розвитку здібностей обдарованих учнів», Мостєпан Н.М., заступник директора

 • «Демонстрація відео на уроках: методичний аспект», Мостєпан Н.М., заступник директор

 • «Психологічні прийоми підтримки обдарованих дітей»», Тимченко Н.А., практичний психолог

 • «Запобігання негативному впливу медіасередовища на психіку і інтелектуальний розвиток», Мостєпан Н.М., Шапоріна О.О..

У 2013 – 2014 н. р. педагогічний колектив ліцею працював на 4 етапі обласної науково-педагогічної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Робота на цьому етапі полягала у запровадженні новітніх інноваційних, інформаційно-комунікаційних та медіаосвітніх технологій, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності. Було організовано взаємовідвідування уроків, узагальнення та впровадження в практику роботи вчителів перспективного педагогічного досвіду з проблеми розвитку креативності. Випущено методичний бюлетень до 95-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського «Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як основа особистісно-орієнтованого підходу». На засіданнях циклових комісій обговорювались проблеми: «Розвиток креативності через ІКТ», «Медіатворчість».

Протягом навчального року 5 вчителів пройшли курсову перепідготовку, захистили курсові проекти, звітували перед науково-методичною радою про результати курсової перепідготовки.

Атестаційною комісією, науково-методичною радою, керівниками циклових предметних комісій вивчався і пропагувався досвід роботи інноваційно працюючих вчителів. У 2013 – 2014 н. р. атестувалося 4 вчителів: Лубенець Л.М., вчитель англійської мови та Шкляр О.Б., вчитель музики та художньої культури, педагог-організатор, атестувалися з метою встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», Тимченко Н.А., викладач курсу «Захист Вітчизни» – з метою встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії». Жердєва О.І., вчитель географії і економіки, атестувалась з метою присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії». Вчителі, що атестувались, проводили відкриті уроки, позаурочні заходи, випускали власні методичні розробки. У лютому проходила декада майстерності вчителів, що атестуються. В березні педагогічному колективу були представлені творчі звіти вчителів, мультимедійні презентації з узагальненим досвідом у міжатестаційний період.

Вчителі ліцею продовжили поповнення банку електронних ресурсів: матеріалів для ліцейської медіатеки (тренувальні вправи, тести, дидактичні посібники, медіатексти тощо на сервері ліцею), створення власних предметних сайтів і блогів, створенням каталогів Інтернет-ресурсів з предметів. ІКТ-технології поєднувались з іншими інноваційними педагогічними технологіями: інтерактивними, проектними технологіями, технологіями розвивального навчання, технологією розвитку критичного мислення, груповою діяльністю, проблемним навчанням.

На засіданнях педагогічної ради розглядалися питання: «Взаємозвязок сім’ї і педагогічного колективу в інтересах розвитку особистості дитини». (Логоза І.В.), «Ефективність використання ІКТ для самореалізації учнів» (Мостєпан Н.М.), «Формування мотивації навчальної діяльності учнів» (Городашин С.М..)

Виховна робота у 2013-2014 н.р. була спрямована на виховання свідомого патріота, громадянина України, соціально-компетентного в нових умовах життя.

Головним із напрямків виховної роботи з учнями є громадянське виховання. З цього питання в ліцеї проведено такі заходи, як свято «Ми козацького роду», тематичні класні години «Державна символіка України», тренінг «Я і Конституція».

Серед заходів військово-патріотичного напрямку слід відзначити традиційні ліцейські змагання «Козацькі забави», «Містер ліцею» та заходи щодо святкування річниці Великої перемоги, Дня звільнення Кривого Рогу, роботу всіх класних колективів з ветеранами.

Належної уваги приділяв педагогічний колектив художньо-естетичному вихованню. Ліцеїсти традиційно приймали участь у конкурсах-виставках малюнків, КВК.

Моральне виховання спрямоване на прищеплення і розвиток поваги до загальнолюдських цінностей та іншої людини. Класні керівники ліцею провели в цьому напрямку певну роботу, а саме: бесіди з учнями «Як стати цікавою людиною?», засідання круглого столу «Культура поведінки сучасної людини» тощо.

Серед основних заходів трудового виховання, спрямованого на формування творчої працелюбної особистості, слід відзначити акцію «День довкілля», а також створену і діючу систему робіт з самообслуговування та активної участі ліцеїстів у підтриманні належних санітарно-гігієнічних умов життя в ліцеї, навколо нього та закріплених парках, скверах, біля пам’ятників.

Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. Протягом року проводились фото-виставки «Бережи, люби і знай!».

Повноцінний розвиток дітей можливий лише за умови формування в них навичок здорового способу життя. Активно і ефективно в цьому напрямку працює практичний психолог Тимченко Н.А., яка зуміла не тільки організувати на належному рівні роботу з учнями, а й повести за собою педагогів, зацікавити їх новими формами роботи.

Працюючи над реалізацією концепції виховної роботи ліцею, педагогічний колектив організовував і проводив низку заходів і повсякденну роботу для досягнення основної мети забезпечення всебічного розвитку особистості учнів.

Давні традиції в закладі має самоврядування учнів. У ліцеї діє дитячо-юнацька організація – незалежне учнівське об’єднання «Промінь». Головний напрямок роботи дитячої організації – національно-патріотичне виховання, вивчення історії рідного краю, звичаїв свого народу, туристсько-краєзнавча робота. Мета ліцейської організації – задоволення потреб у спілкуванні, спільній діяльності з метою реалізації виховних інтересів, включення до ліцейського та громадського життя, засвоєння загальнолюдських цінностей, набуття підлітками соціального досвіду. Лідерами «Променя» були організовані та проведені такі заходи:

- загальноліцейська учнівська конференція по вибору учнівського парламенту;

- фестивалі: пісні «Наповни музикою серце», танцю «Кришталевий черевичок», театрального мистецтва «Театральна маска»;

- конкурс інсценованої української пісні;

- розважальне шоу «Так ніхто не кохав»;

- конкурси «Містер ліцею», «Міс ліцею»;

- операція «Затишок»;

- акція по збору вторинної сировини;

- випуск стіннівок «Ліцейський вісник».

Протягом 2013-2014 н.р. проводилась дієва робота з батьками. 1 раз на 2 місяці проходили батьківські збори із залученням фахівців: психолога, нарколога, працівників служби у справах сім’ї та молоді, кримінальної міліції, працівників ДАІ. Було проведено загальноліцейську батьківську конференцію, тематичні батьківські збори за паралелями класів.

З учнями ліцею перед та після канікул проводився цільовий інструктаж, який фіксувався в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності у класного керівника, в навчальних кабінетах, спортивному залі. Перед канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, записувались памя’тки, які розміщувались у щоденниках для ознайомлення батьків. Кожен учитель-предметник проводив інструктаж перед виконанням лабораторної або практичної роботи, зміною видів діяльності на уроках фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Своєчасно проводились цільові інструктажі перед виїздом на екскурсії, спортивні змагання. Класні керівники 7 – 11 класів проводили двічі на місяць профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму, додаткові бесіди за фактами нещасних випадків з учнями району, міста.

Аналізуючи рівень захворюваності дітей, можна побачити значне підвищення відсотку дітей, які знаходяться на диспансерному обліку. Це пов’язано з проведенням поглибленого медичного обстеження, яке виявило велику кількість учнів, які мають захворювання та не зверталися до лікарів. Дуже багато дітей мають захворювання опорно-рухової системи та захворювання, пов’язані з вадами зору і серцево-судинної системи.

У 2013-2014 н.р. психологічною службою ліцею план роботи в повному обсязі виконано. Проведена відповідна діагностична робота готовності учнів до навчання в ліцеї. Порівнюючи результати дослідження адаптації семикласників та новоприбулих учнів до 8, 9, 10 класів з 2012-2013 навчальним роком, можна сказати про більш швидке пристосування учнів до нових умов навчання. Так показники загальної адаптованості семикласників цього року збільшилися на 17%. Таке поліпшення ситуації не випадкове. Систематичне висвітлення даної проблеми на педрадах, нарадах, психологічний семінар-практикум для вчителів, які викладають у 7-х класах, щодо гуманізації взаємин з учнями, робота класних керівників, виступи психолога на батьківських зборах – усе це є ефективною системою роботи щодо профілактики дезадаптації семикласників. Протягом року проводилася профорієнтаційна робота з учнями 9-х та 11-х класів. Найефективнішою виявилася консультаційна та просвітницька робота. Багато уваги приділено роботі з педколективом та батьками:

- виступи на педрадах за темами: «Адаптація учнів 7-х класів до навчання в ліцеї», «Емоційне вигорання вчителя: шляхи запобігання»;

- виступи на батьківських зборах за темами: «Криза підліткового віку», «Підліток та шкідливі звички», «Готуємось до ДПА», «Як підготуватися до ЗНО». Аналізуючи проблеми звернень, можна побачити, що найбільша їх кількість з боку всіх учасників НВП з приводу емоційних проблем та проблем у спілкуванні. Тому необхідно врахувати це наступного року та розробити виховні години, виступи на батьківських зборах, рекомендації для вчителів з цих тем.

Бібліотека ліцею забезпечувала виконання триєдиної функції: інформаційної, просвітницької і духовної. Згідно з навчальними програмами вчителі одержали комплекти підручників. Методичну допомогу вчителі одержують завдяки надходженням видань видавництва «Основа», «Шкільний світ». Крім підручників бібліотека забезпечує учнів програмною літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей. У бібліотеці постійно проводяться бесіди: «Про бібліотечні правила», «Як підтримувати підручник у належному стані», «Державні та народні символи України». Колектив учнів ліцею є постійним учасником Всеукраїнської акції «Живи, книго!». До визначних і пам’ятних дат створюються тематичні полиці та виставки: на честь Дня Перемоги; до Міжнародного дня рідної мови; до місячника безпеки дитини – «Знаймо, виконуймо правила дорожнього руху» та ін. У бібліотеці для учнів

створено відкритий доступ до газет, журналів. Протягом року з усіма класами проведено бібліотечні уроки. Є досить тісною і продуктивною співпраця з дитячою та дорослою міськими бібліотеками. Працівники цих закладів проводять з ліцеїстами масові заходи: до Дня соборності України; до пам’ятних дат українських письменників і поетів; етнографічні свята, профорієнтаційні вікторини.

З метою ефективної роботи закладу проводиться системна робота з поповнення матеріально-технічної бази. Ліцей приймає благодійну допомогу батьків учнів у вигляді матеріальних цінностей, будівельних матеріалів, а також виконання батьками ремонтних робіт. На кінець навчального року виконано косметичні та поточні ремонти в навчальних кабінетах, здійснюється заміна дверей, покриття підлоги, меблів.

За 2013-2014 н.р. у ліцеї відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати. Здійснена своєчасно виплата відпускних, матеріальна допомога на оздоровлення. Технічні робітники отримують доплату за шкідливі умови праці.Адміністрація ліцею в тісному контакті із профспілковим комітетом сприяють зростанню авторитету вчителя, престижності його предмета, покращенню умов його роботи, матеріального стану, створюють і підтримують у педколективі вимогливість, творчий мікроклімат, атмосферу чуйності і доброзичливості, сприяють дальшому втіленню в життя ліцейського колективу демократичних засад, дбають про перспективний розвиток ліцею, спрямований на сучасну спеціалізацію в майбутньому.
У 2013-2014 навчальному році ліцей працюватиме на ІV етапі нової обласної науково-методичної проблеми «Креативне виховання і розвиток інноваційної особистості». З 2011-2012 навчального року ліцей є учасником Всеукраїнського експерименту з медіаосвіти і обласного експерименту з використання ІКТ у навчально-виховному процесі. Вирішуючи ці питання, педколектив ліцею працюватиме над такими завданнями:

 • управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;

 • забезпечення якості інноваційної діяльності ліцею шляхом участі в експерименті та впровадження в навчальну практику інноваційних технологій, досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки;

 • забезпечувати умови для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази ліцею, якісної організації до профільного й профільного навчання, ефективної співпраці з вищими навчальними закладами;

 • за допомогою ІКТ запровадити і удосконалювати такі інновації: інтерактивність і діалоговий характер навчання; ігрові методики; використання інформаційних технологій; проектна діяльність; дистанційне навчання; дослідницька діяльність (моделювання, програмування); он-лайн спілкування з батьками;

 • поповнення банку ІКТ для проведення уроків з використанням ПК;

 • забезпечити стовідсоткове оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

 • залучення вчителів до результативної участі у конкурсах професійної майстерності різного рівня;

 • підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсі МАН на міському та обласному рівні;

 • діагностика здібностей та творчого потенціалу учнів та вчителів, моніторинг якості навчальних досягнень учнів;

 • створювати умови якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

 • спрямування роботи на зміцнення здоров’я ліцеїстів;

 • національне та громадянське виховання, виховання духовно і фізично здорового покоління;

 • виховання учнів у дусі любові до України, Дніпропетровщини, Кривого Рогу, Центрально-Міського району, ліцею;

 • формування активної життєвої позиції ліцеїстів;

 • подальший розвиток учнівського самоврядування, розвиток громадянської позиції.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал