Застосування технології «Педагогічна майстерня» на уроках літератури Методичний коментарСкачати 84.97 Kb.
Дата конвертації13.02.2017
Розмір84.97 Kb.
Застосування технології «Педагогічна майстерня » на уроках літератури

Методичний коментар
Життєдіяльність кожного навчального закладу

визначається не стільки рамками навчально –

виховного процесу та соціалізацією, скільки

змістом і формами взаємодії та спілкування

дітей і дорослих, що в свою чергу направляє

освітні процеси в інше, не просто навчальний

або виховний, а скоріше духовний вимір

Н . Б.Крилова .

Сучасний педагог - не той , хто навчає, а той , хто розуміє і відчуває, як дитина навчається, як проходить її становлення .

У досвіді сучасної в освіти присутні різні типи проведення занять з літератури. Але, на жаль, в сучасній школі переважають традиційні форми ведення уроків . Проектні майстерні - новий тип занять, що дає можливість розмірковувати на уроці і педагогу, і учневі і створювати умови для духовно - морального розвитку учнів .

І.А.Мухіна, петербурзький педагог, методист, дає наступне визначення педагогічної майстерні: «Це така форма навчання дітей і дорослих, яка створює умови для сходження кожного учасника до нового знання і нового досвіду шляхом самостійного і колективного відкриття ». Мета педагогічних майстерень: створення досвіду співтворчості, в якому « переживаються » моральні, естетичні, соціальні цінності, відбувається прийняття їх людиною у свій духовний світ, формується ставлення до «людського в людині».

Принципи і правила ведення майстерні: • ціннісно-смислове - рівність усіх учасників майстерні;

 • право кожного долати свої труднощі і помилки;

 • реалізація ідей «педагогіки успіху».

Майстерня передбачає таку організацію та розбудову реального простору, в якому можливий діалог. Організація колективної творчої діяльності дітей і дорослих в майстерні має свої закономірності (етапи).

1. Початок майстерні ( індуктор) - перше завдання майстерні , мотивує подальшу діяльність учасників. Воно актуалізує особистий досвід кожного і створює ситуацію вибору, збору асоціацій, пробуджує фантазію і пізнавальний інтерес, включає в діяльність .

2 . Самоактуалізація - індивідуальна робота з інформації; дається завдання за темою уроку з урахуванням особистісного образу , де відбувається творчий процес і розрив.

3 . Соціоконструкція - основна робота з вивчення нового матеріалу здійснюється на даному етапі через індивідуальну, парну, групову форму діяльності .

4 . Соціалізація - міжгруповое взаємодія по пред'явленню створеного продукту (гіпотези) всіма учасниками, ознайомлення з результатами групової роботи. Інформація дається дозовано і може повторюватися багато разів (до 10 -ти ) , має зв'язок з темою уроку .

5. Розрив відбувається між первинними знаннями учнів й отриманими новими знаннями в ході роботи в майстерні.

6 . Рефлексія - (підсумок , роздум ) процес осмислення всього, що відбувається за період проведення майстерні.

Тематика майстерень відображає вибір цінностей, які стоять у центрі роздумів педагогів та життєвих потреб учнів. Вчителю необхідно проявити майстерність, щоб усе, що відбувається на уроці, мало для кожного учасника особистісний сенс, щоб кожен відкрив для себе щось важливе. Рефлексія може завершитися виходом на нові проблеми. На цьому етапі діти вчаться аналізувати свій особистий духовний, моральний, пізнавальний досвід , своє ставлення і настрій, висловлювати судження відкрито , щиро , тактовно по відношенню до інших.
ТЕМА: Конфлікт між людяністю й фанатизмом у новелі М. Хвильового «Я(Романтика)».

МЕТА: удосконалювати вміння висловлювати та обстоювати власні думки,

зв’язне мовлення, вміння аналізувати художній текст, спробувати

розібратися складній психології революціонера-фанатика; виховувати духовно сильну і розвинену особистість, формувати гуманістичний світогляд.

ОБЛАДНАННЯ: плакат-модель духовно здорової особистості, художні тексти.

Технологічна карта проведення педагогічної майстерні в 11 класі

Етапи

Діяльність учителя

Діяльність учнів

Індуктор (початок майстерні)

Слово вчителя. Сьогодні відбудеться знайомство з твором, який написав Микола Хвильовий. У 1925 році газета «Культура і побут» назвала його «улюбленим письменником» харківських літераторів. А про себе М.Хвильовий напише: «Я, знаєте, належу до того художнього напрямку, який сьогодні не в моді. Я …- романтик!». Назвіть слова, що асоціюються зі словом «романтика» (протягом 2-х хвилин: індивідуально, з товаришем по парті, в групі). Тлумачення можуть бути абсолютно довільними.

Моделювання. Актуалізація особистого досвіду учнів.

Учні читають поняття й складають асоціативний ряд «Романтика».


Приклад: Романтика - незвичайне, унікальне, фантастичне, марення, мрійливість, рожеві мрії, недосяжність, ідеальне, фантазії, бажання, надзвичайне

соціоконструкція

За жанром твір «Я(Романтика)» - новела.

Завдання групам Які ознаки притаманні новелі. Дайте визначення поняттю новела.


Невеликий обсяг

Порушення логіки

лаконізм

Прозова форма

Історичні події

Незвичайна життєва подія

Фантастичні події

Перелік дійових осіб на початку твору

психологізм

Алегорія

Наявність кількох сюжетних ліній

пролог

Розподіляється на дії, акти

Багато дійових осіб

Зображення великого проміжку часу

ремарки

Одна сюжетна лінія

Середній обсяг

динамічність

монолог

Віршована форма

5-6 дійових осіб

Несподіваний фінал

полілог

Звукові художні деталі

Великий за обсягом твір

Детальний опис подій

Слова-символи

Народні пісні

Влучність художніх засобів
Створення творчого продукту

Соціалізація

 • Про яку незвичайну подію розповідається в творі?

 • Хто ж є оповідачем? (форма - внутрішній монолог, оповідь ведеться від першої особи).

 • Що нам про нього відомо?(«революційний романтик», чекіст, «справжній комунар», «м`ятежний син», «мушу бути послідовним»….)

 • Парадоксальність у новелі в чому виражається?(поєднання світлого і потворного , життя і смерті, реальності і майбуття…..)

 • Що відбувається в свідомості головного героя?(внутрішній конфлікт, роздвоєння)Чому?

 • Але він має мрію. Яку?(мріє про щастя для всіх у майбутньому, образ «загірної комуни»).

Завдання групам

 • Як автор атестує членів трибуналу ? Розмістіть їх на плакаті, обґрунтуйте.

1група . Андрюша

- Як герой ставиться до членів «чорного трибуналу комуни»?

- Що члени «чорного трибуналу» думають про Андрюшу?

2група. Доктор Тагабат («сторож моєї душі», «вірний пес революції», «зла воля», «хазяїн», «перед ним погляд скрадається», «зумій розправитись і з «мамою», «цей доктор із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця, це ж він і мій безвихідний хазяїн, мій звірячий інстинкт . І я, главковерх чорного трибуналу комуни-нікчема в руках , яка віддалася на волю хижої стихії»…).

-Як герой ставиться до членів «чорного трибуналу комуни»?

- Що члени «чорного трибуналу» думають про доктора Тагабата?

3група. Дегенерат («трохи безумні очі», низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс», «нагадує каторжника», «незміни мий вартовий», «солдат революції») -


 • Коли він йшов з поля?

-Як герой ставиться до членів «чорного трибуналу комуни»?

- Що члени «чорного трибуналу» думають про дегенерата

-Де на діаграмі розмістимо образ Матері?(«ще один кінець моєї душі», «прообраз» тієї надзвичайної Марії, «моя мати-наївність , тиха зажура і добрість безмежна» , «в її очах стоять

дві хрустальні росинки», «її милу голову з нальотом сріблястої сивини»…)


Учні відповіді обґрунтовують цитатами з тексту новели.
Заповнюють плакат

«Я (Романтика)» , занотовують головні думки.

Учні, працюючи в групах, добирають з тексту новели художні деталі, що характеризують героя.

Презентація роботи групи.


 • Мати належала до версальців. Можемо визначити її позицію щодо оточення сина. Чи засуджує його?
Соціалізація

 • Прочитайте фінал новели.

Робота в групах

 • Маяками «загірної комуни» головний персонаж у кінці твору вважає підпалені чекістами стодоли й сіно. Якщо аналізувати з позиції істориків, змогли б комуністи побудувати країну, про яку мріяв головний герой? Обґрунтуйте.

 • Чи виправдовує мета засоби?Що символізує число 666 в новелі?

Презентація роботи в групах
Розрив

Я пропоную вам порівняти наше уявлення про слово «романтика» зі змістом, який вклав М.Хвильовий у назву новели «Я(Романтика)». Цікаво, чи співпало наше бачення, людей, які живуть у ХХІ столітті, з баченням письменника?

???

афиширование

Напишіть синквейн «Я (Романтика)»

Перший рядок - тема синквейна , містить в собі одне слово (зазвичай іменник або займенник ), яке позначає об'єкт або предмет , про який піде мова.

Другий рядок - два слова (найчастіше прикметники або дієприкметники ) , вони дають опис ознак і властивостей обраного в синквейна предмета чи об'єкта .

Третій рядок - утворена трьома дієсловами або дієприслівниками, що описують характерні дії предмета чи об'єкта .

Четвертий рядок - фраза з чотирьох слів , що виражає особисте ставлення автора синквейна до описуваного предмету чи об'єкту .

П'ятий рядок - одне слово - резюме , характеризує суть предмета чи об'єкта

Читання поезій учнями

рефлексия

 • Що я відкрив сьогодні для себе у тексті новели М.Хвильового «Я(Романтика)»?

 • Про що довелося задуматися?

 • Чого не зрозумів?
Учні відповідають письмово, а потім презентують відповіді всім.


Володимир Коряка про Хвильового сказав: «Істинно : Хвильовий. Сам хвилюється і нас усіх хвилює, п’янить і непокоїть, дратує , знесилює і полонить, аскет і фанатик, жорстокий до себе і до інших, хворобливо вразливий і гордий, недоторканий і суворий, а часом – ніжний і сором’язливий, химерний характерник, залюблений у слово, у форму мрійник ».МРІЇ

«Загірна комуна»чекіст

людина«Я

(РОМАНТИКА)
http://www.lenagold.ru/fon/clipart/v/vesy/vesy12.jpg

Людське Звіряче

Любов здатність здійснити злочин

Мрійливість фанатизм

Співчуття (до Андрюші) жорстокість

Здатність на муки совісті зло

ідейність ненависть

життя смерть


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал