Зарубіжна література Календарне планування на 5 клас. Лк «Література І культура» екСторінка5/7
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Календарно-тематичне планування уроків зарубіжної літератури

11 клас (1 година на тиждень)

п / п


Дата

проведенняРозділ, тема уроку

К-сть годин

Примітки

І. Із літератури першої половини ХХ ст.

10 год.
1.

2.

3.4.

(Р.)


5.

6.

7.8.

9.

10.11.
Бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в І пол. ХХ ст., його неоднозначні зв’язки з культурним і літературним процесом. Зміна світоглядних та естетичних систем. Модернізм як некласична модель культури, найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. Авангардизм 1910-20-их років і здійснювана ним «революція в мистецтві», його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Доля реалізму в літературі І пол. ХХ ст., його еволюція та модифікації, пошуки нових засобів і форм художнього вираження.

Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як засновники («батьки») європейської модерністської прози. Франц КÁФКА (1883–1924). Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка – австрійський письменник-модерніст.

Своєрідність світобачення Ф. Кафки та його художнього втілення в оповіданні «Перевтілення». Грегор Замза та його родина.

Особливості стилю Кафки, специфіка поєднання реальності та міфотворчості у його гротесковому художньому світі.

Внутрішні суперечності головного героя. Особливості композиції, сенс центральної метафори, специфіка використання фантастичних елементів. Характеристика образу Грегора Замзи.

Контрольний твір-роздум “Що важче: бути комахою чи людиною? (За новелою “Перевтілення” Ф. Кафки)”.

Джеймс ДЖОЙС (1882–1941). Життєвий і творчий шлях письменника. Джойс – ірландський письменник-модерніст. Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: «потік свідомості», елемент пародійності та іронічності, яскраво виражена інтертекстуальність.

Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.

Контрольна робота. Контрольний літературний диктант.

Урок позакласного читання. І. Бунін. “Лапті”. Взаємозв’язок “жаги життя” і “відчуття смерті” в оповіданні. Загибель героя й безсмертя його душі.

Михáйло БУЛГÁКОВ (1891–1940). Життєвий і творчий шлях російського письменника М.Булгакова. Булгаков і Київ.

Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції». Роман «Майстер і Маргарита» як вершина його творчості.

«Майстер і Маргарита». Проблематика і система образів твору. Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми. Трагізм долі митця (майстра). «Майстер і Маргарита» як роман-міф, його джерела, трансформація міфічних мотивів.


1

1

11

1

11

1

11

1

12.

13.


14.

15.


16.

(Р.)


17.
Поєднання реальності та фантастики в романі. «Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку. Особливості композиції твору – «роман у романі».

Урок розвитку зв’язного мовлення (усно). Утвердження цінності творчості і кохання та їхньої рятівної сили в долях Майстра і Маргарити.

Образи Воланда та його почту; іронія та гротеск у картинах зіткнення демонічних сил із московською дійсністю. ТЛ. Поглиблення понять про гротеск та іронію.

Домашній контрольний твір «Тема добра і зла в романі «Майстер і Маргарита» М.Булгакова».

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.

Рáйнер Марíя РÍЛЬКЕ (1875–1926). Життєвий і творчий шлях письменника. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій у поезії поезії (на матеріалі творів «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»). Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості.

ҐІЙÓМ Аполлінéр (1880–1918). Життєвий і творчий шлях письменника. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй». Еволюція французького поета Ґійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього.

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм). Поети поза літературними угрупованнями. Трагічні долі митців «срібної доби».

Олексáндр БЛОК (1880–1921). Життєвий і творчий шлях письменника. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи».

О.Блок – найвидатніший поет російського символізму.

Аннá АХМÁТОВА (1889–1966). Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм». Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова і Україна.

Урок розвитку зв’язного мовлення (письмово). Написання листа авторові улюбленої поезії.1

1

11

1

1


ІІ. Із літератури другої половини ХХ століття

9 год.
18.

19.

Двополюсність світу після Другої світової війни. Тема Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття. Вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману й поезії Латинської Америки. Художня література в Японії.

Нові явища та тенденції в світовій літературі 1960-70-х років

Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ ст.

Урок розвитку зв’язного мовлення (усно). Складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника) «Загальна характеристика літератури другої половини ХХ століття».1

1

20.

21.


22.

23.


24.

25.


26.

27.


28.

29.

Бертóльт БРЕХТ (1898–1956). Життєвий і творчий шлях письменника. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика.

Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі «Життя Галілея». Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

Альбéр KAMЮ (1913–1960). Життєвий і творчий шлях письменника. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм.

Абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума». Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір. Композиція і стиль твору.

Урок розвитку зв’язного мовлення (письмово). Складання анкети одного з героїв роману «Чума» (за вибором учня).

Домашній контрольний твір «Мотиви перестороги в романі «Чума» А. Камю».

Ернéст Мíллер ХЕМІНГУÉЙ (1899–1961). Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.

«Старий і море» – повість-притча про людину.

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору. Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття.

Контрольний твір-роздум. На що здатна людина й що вона може витримати (за повістю Е. Хемінгуея «Старий і море»).

Габріéль Гарсíа МÁРКЕС (нар. 1928). Життєвий і творчий шлях письменника. Г.Гарсіа Маркес – відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами».

Зустріч людей із янголом, її символічний сенс. Трагікомічне зображення ставлення людей до дива.1

1

11

1

11

1

11
ІІІ. Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття

3 год.
30.
Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Найяскравіші представники постмодерністської прози (У. Еко, Дж. Фаулз, Дж. Барт, Дж. Хеллер, І. Кальвіно, П.Зюскінд, К. Рансмайр, М. Кундера, М. Павич та ін.). Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурою.

Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі, Януша Вишневського та ін.1
31.

32.


33.
Мúлорад ПÁвич (1929-2009). «Перший письменник третього тисячоліття» серб М.Павич. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» (в т.ч. на комп’ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

Урок позакласного читання. Дюрренматт Ф. «Гостина старої дами». Проблема ціни життя окремої людини, спокутування боргів минулого, права сили у світлі духовного досвіду повоєнної Європи.


1

1

1


ІV. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу

2 год.
34.

35.

Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження, ХVII і ХVIIІ століть, а також ХІХ століття (доба романтизму).

Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ століття (доби реалізму та раннього модернізму), а також ХХ – початку ХХІ століття (у т.ч. сучасного літературного процесу).1

1


Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал