Залікова робота за ІІ семестр з української мовиСкачати 326.15 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір326.15 Kb.
Залікова робота за ІІ семестр

З української мови

Учня (учениці) 11-____ (заочного) класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

___________________________________________

1 рівень
1. В якому реченні виділено порівняльний зворот?

а) Галявина була як райдужне око старого лісу.

б) Заснуло сонце в павутинні, немов дитя, між віт густих.

в) Очі як зорі золоті.


2. Коли ставиться тире на місці пропущеного присудка:

а) Якщо ця частина складного речення; якщо речення зрозуміле без присудка.

б) Якщо вони пов’язані інтонацією.

в) Якщо вони вступають у ролі прикладки.


3. Які розділові знаки ставляться при узагальнених словах:

а) крапка з комою, тире;

б) дві крапки, тире;

в) кома, крапка з комою, тире.


4. При яких умовах відокремлюється неузгоджене означення?

а)якщо стоїть після узгоджених означень;

б) якщо стоїть перед означуваним словом;

в) виражене дієприкметниковим зворотом.


5. Коли ставиться крапка з комою у складносурядному реченні?

а) перед сполучниками сурядності;

б) між ускладненими або далекими за змістом частинами;

в) виражає висновок.


6. Двокрапка ставиться в такому безсполучниковому складному реченні:

а) Мені здається:я не жив, а тільки ще збирався жити.

б) Грім не гряне – ледачий не встане.

в) Вгору стежка твоя – я спускають з гори.


7. Текст – це:

а) словесна конструкція, що є формою вияву думки у вигляді зв’язків між членами речення;

б) висловлювання, що складається з кількох речень, має змістову й структурну завершеність;

в) відрізок мовлення.


8. Для зв’язку речень у тексті служить:

а) «дане»;

б) «нове»;

в) граматична основа речення.


2 рівень
1. Доповніть речення.

Цитата – це…

2. Записати речення розставляючи розділові знаки.

Так якось вийшло що не можна було не піти. За цим разом дудка заграла й так що аж всі здивувалися.

3. Які розділові знаки ставимо в складнопідрядному реченні.

3 рівень
Прочитати уривок. Довести ,що уривок є складним синтаксичним цілим.

Музичну грамоту Миколи Леонтовича опанував легко й швидко. Тепер перед ними розкривався новий світ. Скільки,виявляється,цікавого в музиці. Спочатку ноти,ключі. Тривалості звуків. Потім гама,акорди. Про все це він раніше вдома чув,але якось не звертав уваги. А тепер… Тепер він щоразу згадує знайомі пісні,бо в них знаходить приклади на всі правила,які розповідає в класі вчитель.( Л.Бас).


4 рівень
Виписати цитати з художніх творів.

Залікова робота за ІІ семестр

З української літератури

Учня (учениці) 11-____ (заочного) класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

___________________________________________

1 рівень
1. Як називається улюблена новела Г.Косинки?

а) «В житах»;

б) «Мати»;

в) «На золотих богів».


2. Яке справжнє прізвище О.Вишні?

а) Микола Фітільов;

б) Павло Губенко;

в) Василь Барка.


3. Яка головна проблема п’єси М.Куліша «Мина Мазайло»?

а) Українізація;

б) колективізація;

в) добро і зло.


4. Як закінчується п’єса «Мина Мазайло»?

а) Мина Мазайло змінив прізвище і отримав підвищення;

б) Мина Мазайло змінив прізвище і його звільнили;

в) Мина Мазайло не змінив прізвище.


5. Як називалася перша збірка Б.-І .Антонича?

а) «Привітання життя»;

б) «Три перстені»;

в) «Книга Лева».


6. Є.Маланюк утвердився як лірик завдяки збірці?

а) «Земна Мадонна»;

б) «Стилет чи стилос?»;

в) «Вибрані поезії».


7. Перу О.Довженка належать кіноповісті:

а) «Зачарована Десна», «Україна в огні»;

б) «Земля», «Тіні забутих предків»;

в) «Україна в огні», «Вершники».


8. Головними героями кіноповісті «Україна в огні» є:

а) малий Сашко, дядько Лев;

б) Василь Кравчина, Лаврін Запорожець, Олеся Запорожець;

в) Микола Вінграновський.2 рівень
1. Чому новела Г.Косинки «В житах» є зразком імпресіонізму?

2. Що таке усмішка і гумореска?

3. Продовжіть речення:»Поезія Ольжича – це сповідь…».

4. Мина Мазайло хоче поміняти прізвище, тому що…


3 рівень
1. Як відображено багатий і славний рід Лавріна Запорожця в кіноповісті О.Довженка «Україна в огні»?

2. Які особливості лірики Є.Маланюка?


4 рівень
Розкрийте роль пейзажів у «Мисливських усмішках» О.Вишні.

Залікова робота за ІІ семестр

з світової літератури

учня (учениці) 11 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________________________
1 рівень
1. У якій поетичній формі створено вірш Г. Аполлінера "Зарізана голубка і водограй"?

А) акровірша

Б) каліграми

В) сонета


2. На чому автор робить акцент в поезії "Орфей. Еврідіка. Гермес."?

А) на темі кохання

Б) на темі мистецтва

В) на темі величів богів


3. Що є основою поезії Ф.Г.Лорки?

А) іспанський фольклор

Б) реальні події

В) міфологія


4. Як називають модерністський період розвитку російської поезії кінця XIX - початку XX ст.?

А) "Золотим віком"

Б) "Срібним віком"

В) "Бронзовим віком"


5. Відома поема якого з поетів стала реквіємом жертвам сталінського терору?

А) Бориса Пастернака

Б) Анни Ахматової

В) Володимира Маяковського


6. Які з названих поетів були футуристами?

А) Дмитро Мережковський, Констянтин Бальмонт, Валерій Брюсов, Олександр Блок

Б) Велимир Хлєбніков, Володимир Маяковський, Ігор Сєвєрянін, Борис Пастернак

В) Микола Гумільов, Анна Ахматова, Осип Мендельштам, Сергій Городецький


7. Сатиричною лінією в сюжеті роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита" є лінія...

А) Воланда і його почту

Б) Майстра і Маргарити

В) Ієшуа та Понтія Пілата


8. Хто врятував роман майстра (за романом "Майстер і Маргарита" М.Булгакова)?

А)Берліоз

Б) Бегемот

В) Воланд


9. В якому році відбуваються події в романі?

А) в 194... році

Б) в 191...році

В) невідомо


10. Хто веде літопис подій пошесті в романі?

А) Тарру


Б) о. Панлю

В) лікар Ріє


11. З ким А. Камю порівнює чуму?

А) з війною

Б) з божевіллям

В) з розвитком цивілізації


12. Хроніка - це...

А) збірник фантастичних подій

Б) запис історичних подій у хронологічній послідовності

В) великий епічний твір з моральною повчальною ідеєю


2 рівень
1. Назвіть ознаки антиутопії у казці Дж. Орвелла "Скотоферма"?

2. Розкрийте поняття "сюрреалізм".

3. Що протиставляє ницій прозі життя Олександр Блок у поезії "Незнайома"?

4. Як портрет Чіполли віддзеркалює його внутрішню сутність (за новелою Т.Манна "Маріо і чарівник")?

5. Яка доля спіткалаМайстра і Маргариту у фіналі одноіменного роману М.Булгакова?

3 рівень
1. Чому Р.М.Рільке у своїй творчості часто звертався до образу Орфея?

2. З якого вірша уривок і хто його автор?

1. "И каждый вечер, в час назначенный

(Иль это только снится мне?)

Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне".

2. "Магдалина билась и рыдала,

Ученик любимый каменел,

А туда, где молча Мать стояла,

Так никто взглянуть и не посмел".

3. Проаналізуйте головний композиційний принцип побудови роману М.Булгакова "Майстер і Маргарита".
4 рівень
1. Виконайте одне завдання на вибір:

1.1. Чомц поема "Реквієм" Анни Ахматової - це пам'ятка сталінського терору?

1.2. Як ви розумієте вислів "Євангеліє від Булгакова"?

1.3. Розкрийте символічнісь образу чуми в романі А.Камю "Чума".Залікова робота за ІІ семестр

з англійської мови

учня (учениці) 11 -____ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_______________________________________
1 рівень


 1. Вставте пропущені слова та заповніть таблицю:
hobbyists

character

opportunity

exciting

painting

Gardening

computer

libraries

collections

groups

books

deal


HOBBIES
Hobbies differ like tastes. If you have chosen a hobby according to your __________ and taste you are lucky because your life becomes more interesting.

Hobbies are divided into four large ________: doing things, making things, collecting things, and learning things.

The most popular of all hobby groups is doing things. It includes a wide variety of activities, from gardening to travelling and from chess to volleyball.

____________ is one of the oldest man's hobbies. It is a well-known fact that the English are very fond of gardening and growing flowers, especially roses.

Doth grown-ups and children are fond of playing different ________ games. This is a relatively new hobby but it is becoming more and more popular.

Making things includes drawing, ________, making sculpture, designing costumes, handicrafts. Two of the most famous hobby painters were President Eisenhower and Sir Winston Churchill. Some ___________ write music or play musical instruments. Bill Clinton, for example, plays the saxophone.

Almost everyone collects something at some period in his life: stamps, coins, matchboxes, books, records, postcards, toys, watches. Some ___________ have no real value. Others become so large and so valuable that they are housed in museums and galleries. Many world-famous collections started in a small way with one or two items. People with a good ______ of money often collect paintings, rare ________ and other art objects. Such private collections are sometimes given to museums, ___________ and picture galleries so that others might take pleasure in seeing them.

No matter what kind of hobby a person has, he always has the _____________ of learning much from it. By reading about the things he is interested in he is adding to what he knows. Learning new things can be the most ____________ aspect of a hobby.
 1.  Розкрий дужки, уживаючи подані в них дієслова в стверджувальній формі майбутнього неозначеного часу Future Simple.
 1. I ... (to translate) this text at home.

 2. We ... (to call on) you next Sunday.

 3. I hope they ... (to wait) for us after classes.

 4. Perhaps Max ... (to help) his Granny to clean the cage.

 5. Just a moment! I ... (to show) you the way out.

 6. OK, I ... (to ask) him to call you back.
 1. Напиши речення в майбутньому неозначеному часі Future Simple.
 1. I didn't phone Kate in the afternoon,

 2. We didn't play computer games after classes.

 3. They didn't come back.

 4. My cat didn't catch that rat.

 5. It didn't rain heavily in the evening,

 6. Dad didn't meet them at the airport
 1. Переклади речення.
 1. Я розповім вам про себе.

 2. Добре, мій старший брат пограє з ними.

 3. Хто нам допоможе завтра?

 4. Чиї батьки підуть з нами на концерт?

 5. Ми не підемо на пікнік наступної неділі, тому що погода, можливо, зміниться.

 6. Я впевнений, що він зателефонує тобі сьогодні ввечері.


2 рівень


 1. Прочитайте текст, дайте відповіді на запитання та підкресліть прикметники:


TRAVELLING
Millions of people all over the world spend their holidays travelling. They travel to see other countries and continents, modern cities and the ruins of ancient towns, they travel to enjoy picturesque places, or just for a change of scene. It is always interesting to discover new things, different ways of life, to meet different people, to try different food, to listen to different musical rhythms.

Those who live in the country like to go to a big city and spend their time visiting museums and art galleries, looking at shop windows and dining at exotic restaurants. City-dwellers usually like a quiet holiday by the sea or in the mountains, with nothing to do but walk and bathe and laze in the sun.

Most travellers and holiday-makers take a camera with them and take pictures of everything that interests them — the sights of a city, old churches and castles, views of mountains, lakes, valleys, plains, waterfalls, forests, different kinds of trees, flowers and plants, animals and birds.

Later, perhaps years later, the photos will remind them of the happy time they once had.

People travel by train, by plane, by boat, and by car. All ways of travelling have their advantages and disadvantages. And people choose one according to their plans and destinations.

If we are fond of travelling, we see and learn a lot of things that we can never see or learn at home, though we may read about them in books and newspapers and see pictures of them on TV. The best way to study geography is to travel, and the best way to get to know and understand people is to meet them in their own homes.1. Are you fond of travelling?

2. Men have travelled ever since they first appeared on earth. Why do people travel?

3. Why do people take a camera with them ? What do they usually photograph ?

4. What do we see and learn while travelling?

5. How do different people spend their holidays?

6. What ways of travelling do you know ? What are their advantages and disadvantages?

7. What places have you visited?

8. Have you ever taken a holiday cruise along the Black Sea coast or down the Volga ?

9. Some people prefer to travel on their own and hate travelling in a group. What about you ?

10. What countries would you like to visit?


 1. Відкрийте дужки у правильному часі (Present Continuous, Future Simple):

1. I (accompany) you with pleasure as soon as I (finish) my report.


2. The performance (be) a great success if he (play) the leading role.
3. If this time (be) convenient for you, we (meet) tomorrow.
4. We (not complete) the work this week in case he (get) ill.
5. We (not start) till he (arrive). 6. Provided he (leave) now, he (miss) the rush hour.
7. We (not be able) to carry out the experiment unless he (help) us.
8. You may take my dictionary as long as you (give) it back on Friday.
9. As soon as he (return) from the beach, we (have) dinner.
10. I (phone) you when she (come).
11. Providing that he (work) hard, he will finish his work on Thursday.
12. She has two keys in her bag in case she (lose) one.
13. Unless he (come), we (not go) to the country.
14. He (remind) you of your promise in case you (forget) it.
15. As soon as the lake (get frozen), she (go skating).
16. When you (turn) on the right, you (see) an old oak.
17. If she (keep) her promise, they (be) rich.
18. Unless you (look) at the picture at some distance, you (not see) the details.
19. Providing that nothing (happen), I (return) in two weeks.
20. If the wind (blow) from the west, it (rain).
21. If you (get) there before me, wait till I (come).
22. Provided all (go) well, I (graduate) in June.
23. He (not go) for a walk until he (do) his lessons.
24. He (not catch) the train unless he (leave) immediately.
25. We (not wait) till he (make up his mind).


 1. Вставте потрібний прийменник в речення:
across

in

on

straight

along

into

out

through

at

of

past

under

1 Go....................... of the building and turn left.


2 At the end...................... the street turn right.
3 ...................... the traffic lights turn right again.
4 Go...................... ahead until you come to a petrol station.
5 Turn left...................... Acacia Avenue.
6 Next, take the third turning..................... your right.
7 Go...................... the newsagent's and carry on until you come to a bridge.
8 Go...................... the bridge and on the other side you will see a park.
9 Go...................... the park until you come to Church St. on the other side, where you turn left.
10 Keep going. After about 300 metres, you go................... a railway bridge.
11 Keep going..................... Church St. for another 100 metres.
12
A: You'll see the tourist information office.................... front of you. You can't miss it.
B: Yeah, right. I think I'll take a taxi instead.


 1. Рівень

1. Зробіть план тексту та перекладіть виділені речення.UKRAINIAN WRITERS
Ivan Nechui-Levytsky was born on November 25th, 1838 in Steblev, Cherkassy region, and died on April 15th, 1918 in Kyiv. He was a Ukrainian realist novelist of the post serfdom reform period. He drew upon his background as a seminary student and, later, a provincial teacher, to depict the educated and lower classes in some of the earliest social novels in Ukrainian literature. His works include "Prichepa" (1869; "The Intruder"), "Khmary" (1874; "Clouds"), "Kaydasheva simya" (1879; "The Kaydash Family"), and "Burlachka" (1881; "A Factory Girl").

Ivan Kotliarevsky was born on September 9th, 1769 in Poltava and died on November 10th, 1838 in Poltava. He is the author whose burlesque-travesty of Vergil's "Aeneid' was the first work written wholly in the Ukrainian language; it distinguished him as the father of modern Ukrainian literature. The "Eneyida" (1798) transmutes Aeneas and the Trojans into Cossacks that were roving in every land in the period after the suppression of the Zaporozka Sich in 1775. The work brings together valuable materials not only from the vernacular but also from various distinctive idioms; e.g., those of seminarians, wanderers and thieves. Kotlyarevsky also wrote several plays that still form a part of the classic Ukrainian repertoire.

Taras Hryhorovych Shevchenko was born on March 9th, 1814 in Morintsy and died on March 10th, 1861 in St. Petersburg. He was the foremost Ukrainian poet of the 19th century and a major figure of the Ukrainian national revival. Born a serf, Shevchenko was freed in 1838 while a student at the St. Petersburg Academy of Art. His first collection of poems, entitled "Kobzar" (1840; "The Bard"), expressed the historicism and the interests of the Ukrainian Romantics, but his poetry soon moved away from nostalgia for Cossack life to a more sombre portrayal of Ukrainian history, particularly in the long poem.

"The Haidamaks" (1841). When the secret Brotherhood of Saints Cyril and Methodius was suppressed in 1847, Shevchenko was punished by exile and compulsory military service for writing the poems "The Dream," "The Caucasus," and "The Epistle," which satirized the oppression of Ukraine by Russia andprophesied a revolution.

Though forbidden to write or paint, Shevchenko clandestinely wrote a few lyric poems during the first years of his exile. He had a revival of creativity after his release in 1857; his later poetry treats historical and moral issues, both Ukrainian and universal.

Lesia Ukrayinka is a pseudonym of Larysa Petrivna Kosach-Kvitka. She was bom on February 25th, 1871 in Novohrad-Volynsky and died on August 1st, 1913 in Surami, Georgia. She was poet, dramatist, short-story writer, essayist, and critic who was the foremost woman writer in Ukrainian literature and a leading figure in its modernist movement.

The daughter of intellectuals, Ukrayinka was stricken with tuberculosis in 1881 and travelled widely thereafter in search of a cure. Her early lyrical verse, influenced by Taras Shevchenko, dealt with the poet's loneliness and social alienation and was informed by a love of freedom, especially national freedom. The collections "Na krylakh pisen" (1893; "On the Wings of Songs"), "Dumy і mriyi" (1899; "Thoughts and Dreams"), and "Vidhuky" (1902; "Echoes") established her as the leading young Ukrainian poet of the day.She was active in the Ukrainian struggle against tsarism and joined Ukrainian Marxist organisations, translating the'Communist Manifesto into Ukrainian in 1902. In 1907 she was arrested and after her release was kept under observation by the tsarist police. She married the musical expert and specialist in folklore Klyment Kvitka in 1907.

Ukrayinka concentrated on poetic dramas from about 1906 on. Her plays were inspired by various historical milieus — e.g., the Old Testament in "Oderzhyma" (1901; "A Woman Possessed") and "Vavylonsky polon" (1908; "The Babylonian Captivity"), the world of ancient Greece and Rome, the early Christian era in "U katakombakh" (1906; "In the Catacombs") and "Na poli krovy" (1911; "On the Field of Blood"). Folk songs and fairy tales provide the framework for "Lisova pisnya" (1912; "Forest Song"), in which Ukrayinka reflects the problems between good and evil. Her historical drama "Boyarynya" (1914; "The Noblewoman") is a psychological tragedy centring on a Ukrainian family in the 17th century.Ukrayinka also wrote short stories and critical essays and did masterful translations of works by Homer, William Shakespeare, Lord Byron, Victor Hugo, and Ivan Turgenev. 1. Перекладіть на англійську мову речення та підкресліть прислівники:

1. У нього сильно болить голова. Він ледве може говорити.

2. Чому ти кожен день спізнюєшся на роботу? Ти напевно, встаєш занадто пізно.

3. Як ти себе почуваєш сьогодні? - Дякую, добре.

4. Ти говориш занадто швидко. Вони тебе не розуміють.

5. Я люблю ходити в ресторан. Їжа там завжди смачна.

6. Він не дуже добре себе почуває зараз.

7. Він наполегливо готується до іспитів.

8. Я дуже втомився. Я погано спав вчора вночі.

9. Він бігає дуже швидко.

10. Я не бачив його останнім часом.

11. Ну ж, Нік! Чому ти завжди їси так повільно?

12. Як приємно пахнуть твої духи!

13. Її робота дуже важка. Їй доводиться наполегливо працювати. Вона ледве встигає поїсти.

14. Поїзд спізнився, і тому я приїхав додому пізно.

15. У неї побіжний англійська. Вона говорить по-англійськи дуже добре.

4 рівень


 1. Напишіть твір на тему:

 • «My plans for the future».


Залікова робота за II семестр

з математики

Учня (учениці) 11 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________

I рівень

У завданнях 1-6 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.


1.

2.

3.

4.

5.

6.II рівень

У завданнях 2, 4, 5, 6 позначте одну правильну, на вашу думку, відповідь.

Завдання 1, 3 потребує розв’язку.
1.

2.

3.

4.

5.

6.


III рівень
1.

2.

3. Розв’яжіть задачу.


IV рівень

Виконайте одне із запропонованих завдань.


1.


2.Залікова робота за ІІ семестр

З історії України

Учня(учениці) 11 -__ (заочного) класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

___________________________________________
1 рівень
1. Пакт про ненапад між Німеччиною та СРСР та таємний протокол до нього було укладено:

а) 23 серпня 1939 р.;

б) 28 вересня 1939 р.;

в) 1 вересня 1939 р.;

г) 22 червня 1941 р.
2. Закарпатська область УРСР була утворена:

а) 1944 р.;

б) 1945 р.;

в) 1946 р.;

г) 1947 р.
3. Оборона Севастополя віднімецько-фашистських загарбників тривала:

а) 72 дні,

б) 100 днів;

в) 250 днів;

г) 365 днів
4. Останнім командувачем УПА був:

а) Р.Шухевич;

б) С.Бандера;

в) В.Кук;

г) А.Шептицький
5. Широкомасштабне визволення території України почалось після:

а) Московської битви;

б) Сталінградської битви;

в) Курської битви;

г) Корсунь-Шевченківської битви
6. Днем перемоги у Великій Вітчизняній війні вважається:

а) 8 травня 1945 р;

б) 9 травня 1945 р.;

в) 1 вересня 1945 р.;

г) 2 вересня 1945 р.
2 рівень
1. Радянізація – це…

2. «Барбаросса» - це …

3. Операція «Вісла» - це…
3 рівень
1. Охарактеризуйте рух Опору на території України в роки Другої світової війни.

2. Охарактеризуйте процес повоєнної відбудови України


4 рівень
1. Чи мала Україна реальний шанс вибороти незалежність у роки Другої світової війни? Відповідь обґрунтуйте.

Залікова робота за ІІ семестр

З всесвітньої історії

Учня(учениці) 11 -__ (заочного) класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

___________________________________________
1 рівень
1. Друга світова війна розпочалась:

а) 23 серпня 1939 р.;

б) 1 вересня 1939 р.;

в) 1 жовтня 1939 р.;

г) 22 червня 1941 р.
2.Конституційна реформа в Канаді була проведена:

а) 1947 р.;

б) 1976 р.;

в) 1982 р.;

г) 1992 р.
3. Переломним моментом Другої світової війни вважається:

а) Курська битва;

б) Сталінградська битва;

в) Харківська битва;

г) Корсунь-Шевченківська битва
4. Лідером негритянського руху у США в 1960-ті рр.. був:

а) Д.Ейзенхауер;

б) Р.Ніксон;

в) М.Л.Кінг;

г) Дж.Кеннеді
5. Друга світова війна завершилась капітуляцією:

а) Німеччини;

б) Японії;

в) Італії;

г) Румунії
6. Карибська криза виникла під час президентства:

а) Дж.Кеннеді;

б) Р.Ніксона;

в) Дж.Буша (старшого);

г) Б.Клінтона
2 рівень
1. «Холодна війна» - це…

2. «Рейганоміка» – це…

3. ООН – це …
3 рівень
1. Розкрийте суть політики «нових рубежів» Дж.Кеннеді.

2. Назвіть основні наслідки Другої світової війни.


4 рівень
1. Як вплинула НТР на розвиток економіки США і Канади?

Залікова робота за II семестр

з біології

Учня (учениці) 11 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________

І рівень


 1. Властивості всіх організмів, що забезпечує безперервність життя це:

 1. ріст

 2. регенерація

 3. розвиток

 4. розмноження

 1. Спосіб розмноження, за якого нова особа розвивається із зиготи, називається:

 1. статевим

 2. нестатевим

 3. партеногенезом

 4. вегетативним

 1. Сукупність особин виду, які мешкають у певній частині ареалу, називається:

 1. екологічною нішою

 2. популяцією

 3. ареалом

 4. прайдом

 1. Джерелом енергії для всіх екосистем є:

 1. глюкоза

 2. жири

 3. радіоактивне випромінювання

 4. сонячна енергія


ІІ рівень


 1. Екологічні групи популяцій у екосистемах це:

 1. автотрофи

 2. консументи

 3. редуценти

 4. продуценти

 5. гетеротрофи

 1. Популяціям властиві такі особливості, як:

 1. приріст

 2. смертність

 3. розмір ареалу

 4. біомаса

 1. Існує така послідовність стадій гаметогенезу:

 1. стадія дозрівання

 2. стадія розвитку

 3. стадія росту

 4. стадія розмноження

 5. стадія формування

 1. Є такі типи зародкових листків, як:

 1. перидерма

 2. ентодерма

 3. ектодерма

 4. пробкодерма

 5. мезодерма


ІІІ рівень


 1. Що таке ноосфера? Яке співіснування природи і людини вона передбачає?

 2. В чому біологічне значення вегетативного розмноження?


IV рівень


 1. Чому агроценози не здатні до самостійного існування?


Залікова робота за II семестр

з економіки

Учня (учениці) 11 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

________________________________
І рівень

1. Визначте, що включається в розрахунок ВВП, а що ні: доходи від продажу власної квартири, доходи магазину від продажу хлібобулочних виробів, доходи власника ресторану, доходи від продажу акцій фірми «Злата», заробітна плата інженера, стипендія студента-відмінника, пенсія колишнього сталевара, доходи від здачі в оренду земельної ділянки.


2. Дайте визначення поняття: ВВП, ВНП, сукупні доходи, елементи сукупних доходів та сукупних витрат, реальний та номінальний ВВП, економічний цикл, безробіття, інфляція, інфляція попиту, інфляція витрат, державна економічна політика, податки, податкова ставка, державний бюджет, соціальні трансферти, дефіцит та профіцит бюджету, працездатне населення.
ІІ рівень

 1. Види безробіття.

 2. Види інфляції.

 3. Види податків, їх характеристика.

 4. До яких наслідків може призвести зниження цін на імпортні ресурси?

 5. Як можуть вплинути на економіку країни президентські або парламентські вибори?

 6. Які функції виконує центральний банк країни в державному регулюванні грошового обігу?

 7. Як вимірюється рівень безробіття?

 8. Доходи і видатки держави.


ІІІ рівень

 1. Способи розрахунку ВВП. Які показники враховуються в кожному випадку?

 2. Чому в економіці відбуваються чергування піднесень та спадів? До чого вони призводять? Якими бувають цикли?

 3. Назвіть ознаки та приклади суспільних благ.


ІV рівень

 1. Наслідки безробіття для країни. Запропонуйте заходи з подолання безробіття.

 2. Інфляція, її причини та наслідки для національної економіки, запропонуйте антиінфляційні заходи.

Залікова робота за II семестр

з фізики

Учня (учениці) 11 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________
I рівень
Завдання 1-12 містять по чотири варіанти відповідей, серед яких тільки одна правильна. Виберіть одну правильну, на вашу думку, відповідь.

1.

2.

3.

4. Як називається рух, за якого траєкторія руху тіла повторюється через однакові проміжки часу?

image921

5. Хлопчик, який гойдається на гойдалці, проходить положення рівноваги 30 разів за хвилину. Якою є частота коливань?image922

6. Під час вільних коливань кулька на нитці проходить шлях від лівого крайнього положення до положення рівноваги за 0,2 с. Яким є період коливань кульки?image923

II рівень
7. Якою приблизно є швидкість поширення звукових хвиль у повітрі?

image924

8. Якою приблизно є найвища частота звуку, чутного для людини?image925

9. Тягарець, що коливається на пружині, здійснив 16 коливань за 4 с. Яким є період коливань тягарця?image926

10. Яку характеристику вільних електромагнітних коливань можна обчислити за формулоюimage940

image941

11. Графік змін заряду q конденсатора показано на рисунку. Визначте період вільних електромагнітних коливань.image942

image943

12. Амплітуда гармонічних коливань напруги на конденсаторі дорівнює

10 В, Чому дорівнює чинне значення змінної напруги?

image944
III рівень

Завдання 13-15 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть твердження, позначене цифрою.


13. Установіть відповідності між висловленнями.

14. Установіть відповідність між фізичними поняттями і їхніми властивостями.

1 Гучність звуку

2 Висота звуку

3 Тембр звуку

4 Акустичний резонанс

 

А Визначається частотою звукової хвилі.Б Визначається наявністю частот, кратних основній частоті звуку.

В Визначається амплітудою звукової хвилі.

Г Різке зростання амплітуди коливань.

Д Визначається наявністю обертонів — їхніми частотами й амплітудами.

 

image939
15. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються електромагнітних коливань, і самими формулами.

1 Індуктивний опір

2 Ємнісний опір

3 Активний опір

4 Потужність у колі з резистором

 

image957image958

IV рівень
15. Розв’яжіть задачу:


16. Розв’яжіть задачу:

Період коливання частинок води дорівнює 2 с, а відстань між суміжними гребенями хвиль 6 м. Визначте швидкість поширення цих хвиль. Відповідь наведіть у метрах на секунду.Залікова робота за II семестр

з хімії

Учня (учениці) 11 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________
I рівень


 1. Вкажіть, які з перелічених матеріалів належать до особливо чистої целюлози:

а) бавовняні волокна;

б) фільтрувальний папір;

в) деревина;

г) волокна льону і конопель. 1. Які з наведених високомолекулярних сполук є природними?

а) нафта;

б) природний газ;

в) крохмаль;

г) білок.

3. Які із запропонованих речовин використовують в промисловості для виробництва мила?

а) гліцерин;

б) вищі карбонові кислоти;

в) натрій хлорид;

г) сода.

4. Процес втрати білковою молекулою своєї структури називається:

а) гідролізом;

б) коагуляцією;

в) денатурацією.
II рівень
1. Допишіть рівняння реакцій, що лежать в основі промислового та лабораторного добування амоніаку:

а) N2+H2

б) H2+NO2

в) NH4 Cl

г) NH4 Cl+Ca (OH)2

2. В двох пробірках знаходяться розчини натрій хлориду, калій сульфату. Напишіть рівняння якісних реакцій, за допомогою яких можна виявити кожну з цих речовин.

3. Допишіть рівняння реакцій, що лежать в основі промислового добування металів:

а) Ca CO3

б) ZnO+C

в) Cr2 O3+Al

г) Mg+CO2

4. Який об’єм амоніаку (н.у.) можна добути, якщо на амоній хлорид кількістю речовини 0,5 моль подіяти надлишком кальцій гідроксид ?


III рівень
1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:


CaCO3 CaO CaC2 C2H2 C6H6 CO2

2. Дано речовини: хлор, хлороводень, калій хлорид. Чим відрізняються ці речовини за своєю будовою і типом хімічного зв'язку.


IV рівень
1. Розв’яжіть задачу:

Розрахуйте, яка маса барій сульфату випаде в осад, якщо злити розчини 522 г. барій нітрату та 500 г. калій сульфату ?Залікова робота за II семестр

з інформатики

Учня (учениці) 11 - ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_____________________________

I рівень
1.

2.

3.

4.

5.

6.II рівень
7.

8.

9.

10.


11.


12.

III рівень
13.


14. Створіть список прізвищ чотирьох співробітників вашої фірми (скористайтеся прізвищами ваших однокласників) для нарахування зарплатні, якщо кожен з них

відпрацював протягом місяця різну кількість днів, денна платня 200 грн., сплачується податок 15% від заробленої суми. Таблиця має складатись з таких стовпців: (Номер, Прізвище, Днів, Зарплатня =200*Днів, Податок =0,15*Зарплатня, Видано =Зарплатня-Податок). Введіть довільні розумні дані в стовпці Номер, Прізвище, Днів. Введіть формули в інші стовпці. Обчисліть, яку суму потрібно заплатити всім співробітникам разом, якщо вони відпрацювали відповідно 12, 16, 24, 14 днів. Побудуйте кругову та стовпчикову діаграми, які графічно відображають кількість відпрацьованих днів співробітниками фірми. Виконайте форматування діаграми.


15.


IV рівень


 1. Створіть таблицю за зразком.

 2. Встановіть для стовпчика ЦІНА грошовий формат.

 3. До графи СУМА вводимо формулу: ціна помножити на кількість.

 4. До графи ПДВ вводимо формулу: ціна помножити на кількість, помножити на 20%.

 5. Скопіювати цю формулу для інших товарів, використавши маркер автозаповнення.

 6. Виконаємо обрахунок мінімального , максимального і середнього значення.
Залікова робота за ІІ семестр

з художньої культури

учня (учениці) 11 -___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

_______________________________________________________

1 рівень


1. Кого з всесвітньо відомих композиторів назвали «душею фортепіано»?
а) В.-А. Моцарт;
б) Ф. Шопен;
в) М. Лисенко.


2. В індійському танці велике значення надається :


а) костюмам;
б) позам, жестам, позиціям рук;
в) місцю, де вони виконуються.


3. Витоками джазу були:


а) національна музика європейців;
б) блюз, спірічуелс;
в) рапсодії.


2 рівень


1. Які види сучасної та популярної музики Ви знаєте?
2. Назвіть види п’єс театрів Но і Кабукі.
3. Поясніть значення поняття «хореографія».


3 рівень


1. Музику до яких балетів написав П. Чайковський?
2. Чому Францію вважають батьківщиною мистецтва кіно?
3. Які сучасні режисери стали основоположниками жанру "блокбастер"?


4 рівень


1. Який із жанрів американського кіномистецтва Вам подобається найбільше? Чому?

Залікова робота за ІІ семестр

З українознавства

Учня (учениці) 11-___ (заочного) класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

___________________________________________
1 рівень
1.Метальність – це:

а) поведінка людини;

б) питомі риси української нації і людини;

в) культура.


2. В якому документі зазначено правовий статус української мови:

а) Законах України;

б) Кримінальному та Сімейному кодексі;

в) Конституції України.


3. Наука – це:

а) особлива форма людської діяльності, яка має методи дослідження;

б) форма термінології;

в) особливі методи вирішення наукових понять.


4. Назвати твори календарно – обрядового кола.
2 рівень
1. Назвати фактори державної безпеки.

2. Назвати видатних державотворців, педагогів, науковців на призначення освіти.

3. Дайте визначення інформаційному метаболізму.

4. Назвати види воєн.


3 рівень
1. Розкрийте роль української освіти.

2. В чому сутність геополітичних інтересів української держави?4 рівень
Написати повідомлення на тему: «Роль мови в державі»

Залікова робота за ІІ семестр

З курсу "Охорона життя і здоров'я учня"

учня (учениці) 11- ___ класу

Дергачівської вечірньої(змінної) школи

______________________________________


1 рівень


 1. Перелічіть надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру: місцеві, регіональні, глобальні.

 2. Які причини виникнення надзвичайних ситуацій?

 3. Що означають терміни «інформація», «системи інформації»?

 4. Які Ви знаєте засоби сучасної масової інформації?

 5. Напишіть про комп’ютерні інформаційні системи.


2 рівень


 1. Що таке «війна» і «тероризм»? Назвіть наслідки воєн та терористичних актів.

 2. Напишіть про відповідальність, передбачену ККУ за участь у протиправних діях та незаконних військових формуваннях.

 3. Що означає вираз «інформаційна війна»? Наведіть приклади інформаційної війни.

 4. Який можливий вплив пліток, чуток, дезінформації на рівень безпеки життя та здоров’я людини?


3 рівень


 1. Назвіть переваги та недоліки електронних засобів інформації.

 2. Назвіть різновиди тероризму та охарактеризуйте їх.

 3. Заповни таблицю:

Соціально-політичні НС

Причини виникнення

Наслідки

ВійнаЗбройний нападТероризмСтрайкМасове безладдя


 1. Пригадай, яких гігієнічних правил слід дотримуватися при перегляді телепередач і роботі з комп’ютером.


4 рівень


 1. Ти опинився серед заручників. Якими будуть твої дії щодо збереження власного життя та здоров’я? Складіть план дій. Які можуть бути наслідки у прикрому випадку.

 2. Наведи відомі тобі приклади використання засобами масової інформації прийомів психологічного спливу. Які негативні наслідки може мати використання згаданих вище способів та прийомів психологічного впливу на людину? Як створити особисту безпеку від негативного впливу засобів масової інформації?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал