Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» або Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»Скачати 95.31 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації25.12.2016
Розмір95.31 Kb.
ТипЗакон

72
№ 8, серпень, 2010
М І С ЦЕ В Е САМОВРЯДУВАННЯ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
3
Особи, незастрахованої в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми або Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» Особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, незареєстрована у центрі зайнятості як безробітна Особи, яка немає права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Увага! Допомога на поховання надається за умови, що звернення за нею надійшло протягом 6 місяців після смерті особи. Розмір допомоги встановлюється рішенням органу місцевого самоврядування виходячи з вартості ритуальних послуг.
Відповідаючи на питання читачки газети, зазначу,
що у її випадку є законні підстави призначити допо-
могу на поховання за рахунок коштів місцевого бю-
джету.
ПЕНСІЯ З НПФ: можливість забезпеченого майбутнього
О. Ковшова, економіст-аналітик ВБ Фактор
Редакція вдячна за надану консультацію керівнику проектів
компанії з управління активами «КІНТО» О. Васильченко.
Кожен з нас сподівається на забезпечену старість і рано чи пізно замислюється над розміром своєї
майбутньої пенсії. Про пенсії з недержавного пенсійного фонду
1
часто можна чути приблизно під
таким гаслом Встанови розмір своєї майбутньої пенсії сам. Та наше населення досить скептич-
но ставиться до вкладення коштів у банки та різноманітні фонди. І не без підстав. Тож спробуємо
розібратися, наскільки ризиковано вкладати кошти у такі маловідомі у нашій країні організації, як
НПФ, і який пересічному громадянину від цих вкладень зиск.
ЩО ТАКЕ НПФ? Правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та правовідносини, які пов'язані з цим видом діяльності регулює Закон України від 09.07.2003 р. № 1057-IV Про недержавне пенсійне забезпечення»
3
Відповідно до ст. 2 Закону № 1057 система
НПЗ — це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунту-
ється на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками НПЗ додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.
НПЗ здійснюється
пенсійними фондамишляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних
1
Äàë³ çà òåêñòîì — ÍÏÔ.
2
Äàë³ çà òåêñòîì — ÍÏÇ.
3
Äàë³ çà òåêñòîì — Çàêîí ¹ 1057.

73
№ 8, серпень, 2010
М І С ЦЕ В Е САМОВРЯДУВАННЯ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
фондів та вкладниками таких фондів відповідно до Закону № 1057;
страховими організаціями — шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до Закону № 1057 та законодавства про страхування
банківськими установами — відповідно до Закону № 1057 та законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом.
НПФ бувають таких видів
відкритий пенсійний фонд — НПФ, засновником якого можуть бути будь-які одна чи декілька юридичних осіб з урахуванням обмежень, установлених ч. 11 ст. 6 Закону № 1057;
корпоративний пенсійний фонд — НПФ, засновником якого може бути юридична особа- роботодавець або декілька юридичних осіб — роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці- платники
професійний пенсійний фонд — НПФ, засновником засновниками) якого можуть бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок, або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності занять. Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи безгромадянства, причому їх участь у будь-якому НПФ є добровільною. До того ж, фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором. Вкладниками НПФ є безпосередньо учасник фонду, члени родини учасника фонду (подружжя, батьки, діти, роботодавець, у якого працює учасник фонду, професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду.
ДОВІДКА
Учасник НПФ — фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до НПФ, і яка має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з такого фонду.
Вкладник НПФ — особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до НПФ відповідно до умов пенсійного контракту.
Увага! Учасники НПФ можуть бути одночасно і вкладниками. За офіційними даними нар. у Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 108 НПФ, переважна більшість з яких є відкритими, тобто їх учасниками можуть бути будь- які фізичні особи, незалежно від місця та характеру їх роботи. Більше 50 тисяч юридичних та фізичних осіб є вкладниками НПФ, а кількість учасників (майбутніх пенсіонерів) становить майже півмільйона осіб.

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРАВИЛА ГРИ Пенсійні внески до НПФ сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем. Пенсійні схеми обираються вкладники фонду на правах вільного вибору, якщо інше непередбачено законодавством. Зміна обраної пенсійної схеми дозволяється не частіше одного разу на 6 місяців. Внесення змін до пенсійних схем дозволяється тільки за умови їх реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. При цьому пенсійний фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі
— відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються отримання письмової згоди всіх вкладників фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
Пенсійний контракт — договір між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється НПЗ учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника.

74
№ 8, серпень, 2010
М І С ЦЕ В Е САМОВРЯДУВАННЯ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДОВІДКА Пенсійна схема — документ, який визначає умови та порядок НПЗ учасників фонду та відображає:
— опис усіх видів та умов здійснення пенсійних виплат
— порядок визначення розміру пенсійних виплат
— строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення
— порядок та строки сплати пенсійних внесків, утому числі можливість їх зміни за умовами пенсійного контракту
— умови та порядок участі у пенсійній схемі
— права та обов'язки вкладника, учасника фонду заданою пенсійною схемою
— інші умови, що не суперечать законодавству.
НПФ обслуговують Адміністратор — юридична особа, що здійснює адміністрування НПФ, тобто веде персоніфікований облік учасників фонду, що передбачає ведення їх індивідуальних пенсійних рахунків, укладає від імені фонду пенсійні контракти з вкладниками, обліковує пенсійні внески, забезпечує здійснення пенсійних виплат учасникам. Компанія з управління активами (КУА) — здійснює інвестування всіх надходжень до НПФ згідно з вимогами Закону № 1057 та інвестиційної декларації фонду. Зберігач — комерційний банк, який відкриває та веде рахунки НПФ, виконує розпорядження адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів, забезпечує збереження та контроль за цільовим використанням активів НПФ. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше
— у 3 примірниках — якщо контракт укладається з вкладником, який не є учасником відповідного пенсійного фонду
— у 2 примірниках — якщо вкладник є учасником фонду. Разом з примірником пенсійного контракту адміністратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту
— копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми
— витяг з основних положень статуту пенсійного фонду та (або) на вимогу вкладника фонду — копію статуту пенсійного фонду. У всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка та фіксується дата надання документів. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником фонду та адміністратором ВАЖЛИВО Вкладник фонду, який є учасником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умова зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до пенсійного фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України шляхом готівкових та (або) безготівкових розрахунків. Але у випадках, передбачених законодавством України, пенсійні внески можуть сплачуватися і в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати. Внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сумна поточні рахунки пенсійного фонду у зберігача, а максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами НПЗ не обмежується.
Увага! Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі. Інформація про суму накопичених пенсійних коштів, належних кожному учаснику фонду, відобража-
ється на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, який ведеться адміністратором у системі персоніфікованого обліку, а пенсійні виплати можуть

75
№ 8, серпень, 2010
М І С ЦЕ В Е САМОВРЯДУВАННЯ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
здійснюватися учаснику фонду або його спадкоємцю. За заявою учасника фонду визначається пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати. У заяві учасника фонду, де визначається дата настання його пенсійного віку з дотриманням установлених обмежень, учасник фонду зобов'язаний зазначити вид обраної ним пенсійної виплати. Заява подається адміністратору пенсійного фонду не пізніше ніж за 2 місяці до настання пенсійного віку, визначеного учасником фонду.
Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніжна років. У разі набуття учасником фонду права на отримання пенсії по інвалідності за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням виплата пенсії за рахунок коштів пенсійного фонду допускається раніше настання пенсійного віку, визначеного Законом
№ 1057. У цьому випадку учасник фонду має право визначити свій пенсійний вік після настання інвалідності без урахування вищезазначених обмежень, та подати заяву адміністратору. Учасник фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.
Розміри пенсійних виплат визначаються виходячи із сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк згідно з методикою, затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є
— досягнення учасником фонду пенсійного віку
— визнання учасника фонду інвалідом
— медично підтверджений критичний стан здоров'я онкозахворювання, інсульт тощо) учасника фонду
— виїзд учасника фонду на постійне місце проживання за межі України
— смерть учасника фонду.
НПФ можуть здійснювати наступні види пенсій-
них виплат:
Вид пенсійної виплати
Сутність такої пенсійної виплати
Пенсія на визначений строк
Виплата пенсії на визначений учасником НПФ строк, що здійснюється за рахунок коштів НПФ, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, розпочинається з дня досягнення учасником фонду віку, визначеного в його заяві. Пенсія на визначений строк розраховується виходячи зі строку не менше як 10 років від початку здійснення першої виплати. Одноразова пенсійна виплата
Здійснюється адміністратором одноразово на вимогу учасника фонду в разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я (онкозахворювання, інсульт тощо) або настання інвалідності учасника фонду коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, установленого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України виїзду учасника фонду на постійне місце проживання за межі України.
У разі смерті учасника НПФ накопичення з його індивідуального пенсійного рахунку отримують його спадкоємці у вигляді одноразової виплати.
Увага! Пенсійні виплати з пенсійного фонду здійснюються незалежно від отримання виплати за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел та виплачуються у грошовій формі в національній валюті України.
Відмова або затримка в здійсненні пенсійних

76
№ 8, серпень, 2010
М І С ЦЕ В Е САМОВРЯДУВАННЯ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
виплат забороняється, крім випадків, передбачених законом. У разі відмови або затримки пенсійних виплат учасник фонду має право оскаржити дії осіб, які здійснюють пенсійні виплати, до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або до суду. Порушення строків здійснення пенсійних виплат є підставою для застосування санкцій, установлених законом. І ХОЧЕТЬСЯ, І КОЛЕТЬСЯ…
У будь-якій системі існують власні недоліки та переваги. НПФ також не є виключенням. Ось що з цього приводу думають самі представники компаній, що обслуговують НПФ. Надаємо слово пані Васильченко з компанії «КІНТО»:
Ред.: Олено Миколаївно, який існує захист та гарантії
отримання учасником пенсії з НПФ в Україні, адже ві-
домо, що НПФ не може бути проголошений банкрутом
та ліквідований за законодавством про банкрутство

О. М.: Захист та гарантії отримання учасником пенсії з НПФ в Україні наступні
— НПФ — це непідприємницьке товариство, яке немає наметі отримання прибутку для засновників або третіх осіб. Жодної підприємницької діяльності фонд не здійснює, і це мінімізує ризики учасників. Він створюється виключно з метою накопичення пенсійних внесків вкладників, інвестування накопичених внесків для їх захисту від інфляції та примноження, а також здійснення пенсійних виплат учасникам фонду після досягнення ними пенсійного віку
— кошти у вигляді пенсійних внесків стають власністю учасника НПФ з моменту їх зарахування на індивідуальний пенсійний рахунок учасника. Ніхто, крім самого учасника (та його спадкоємців, не може скористатися коштами НПФ, що обліковуються на рахунках учасників
— пенсійні внески інвестуються. Отриманий від інвестування внесків прибуток (збиток) повністю розподіляється між учасниками фонду, що відображається на індивідуальних пенсійних рахунках учасників. Раз нарік адміністратор безкоштовно надсилає кожному учаснику виписку з інформацією про стан його рахунку функції адміністрування, зберігання та інвестування пенсійних коштів розподілені між різними юридичними особами (власне НПФ, КУА, адміністратор, банк-зберігач). Це зменшує ризики зловживань та системні ризики на фінансовому ринку
— закон обмежує напрямки використання пенсійних коштів і дозволяє використовувати їх лише для інвестування, здійснення пенсійних виплат та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням НПЗ, з урахуванням установлених обмежень (оплата послуг адміністратора, компанії з управління активами, зберігача, торговця цінними паперами. Отже, чим більш прибутковою буде інвестиційна діяльність НПФ та чим меншими будуть витрати на осіб, які обслуговують фонд, тим більше зростатимуть пенсійні накопичення й тим більшим буде розмір пенсії учасника з НПФ;
— НПФ, які працюють в Україні, мають право виплачувати лише пенсію на визначений строк, а не довічну, як це роблять компанії зі страхування життя, і виключно в межах коштів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників. Тож для когось заборона НПФ виплачувати довічну пенсію встановленого розміру незалежно відвіку учасника, може здаватися недоліком фонду, але хтось, навпаки, вважає, що можливість одержати з НПФ усі накопичення, а неотриману суму ще й залишити спадкоємцям, є його перевагою. НПФ не мають права гарантувати розмір майбутніх виплат. З урахуванням залишку суми на рахунку учасника та кількості виплат, що залишаються, розраховується розмір кожної пенсійної виплати, а решта грошей продовжує працювати у фонді. Таким чином, розмір пенсії з НПФ, як правило, постійно збільшується навіть протягом строку виплати завдяки інвестиційному доходу на залишок грошей. І наостанок, якщо вкладник фонду незадоволений результатами його роботи, він має право змінити фонд.
Ред.: Яким чином здійснюється контроль за діяльністю
НПФ збоку держави

О. М.: За діяльністю самого НПФ та його адміністратора здійснює контроль Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, за компаніями з управління активами спостерігає Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а зберігачів контролює ще й Національний банк України. Цей контроль полягає у реєстрації цих структур як фінансових установ, установленні кваліфікаційних вимог до їх ключових фахівців, ліцензуванні діяльності адміністраторів, КУА та зберігачів, збиранні звітності, проведенні перевірок, погодженні рекламних матеріалів, оприлюдненні інформації про діяльність тощо.

77
№ 8, серпень, 2010
М І С ЦЕ В Е САМОВРЯДУВАННЯ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Ред.: Пенсійний рахунок вкладника формується у на-
ціональній валюті, окрім установлених законодавством
випадків, а значить, існує ризик знецінення грошей вклад-
ника до настання пенсійної виплати учаснику НПФ. Чи
існують або, можливо, розробляються якісь механізми
захисту інтересів вкладників у цьому випадку
О. М На практиці пенсійні рахунки формуються виключно у вітчизняній валюті. Саме для того, щоб гроші (пенсійні внески) вкладника НПФ не знецінювалися, а зберігалися та примножувалися, встановлена вимога щодо їх інвестування. При цьому для зниження ризиків учасників Закон № 1057 передбачає суворі вимоги щодо складу та структури активів НПФ, тобто якісні та кількісні обмеження до інвестування, яких повинна дотримуватися компанія з управління активами НПФ. Наприклад, інвестувати в акції дозволяється не більше 40 % пенсійних активів, тримати на банківських депозитних рахунках — теж до 40 % активів, причому не більше
10 % водному банку. Закон № 1057 дозволяє НПФ інвестувати кошти в цінні папери іноземних держав та компаній, але слід розуміти, що при цьому фонд приймає на себе, тобто на своїх учасників, додаткові ризики — валютні.
Ред.: А якщо інвестування стало збитковим. Що у та-
кому разі відбувається з пенсійними внесками вкладни-
ка?
О. М Оскільки всі пенсійні кошти інвестуються, втому числі в цінні папери, то дійсно можуть виникати ситуації, коли внаслідок падіння цінна фондовому ринку, як це було, наприклад, під час кризи уроці, вартість активів усього фонду, а відповідно і суми коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників, зменшуються, тобто фонді учасники несуть збитки. Це відбувається протягом коротких проміжків часу, тож компанії з управління активами повинні належним чином відреагувати та переглянути склад інвестиційних портфелів фондів убік менш ризикованих інструментів. А учасникам, які ще не почали отримувати пенсії, у такій ситуації бажано відкласти свій вихідна недержавну пенсію до більш сприятливих на фінансовому ринку часів. Тут стає у нагоді норма Закону проте, що пенсійний вік учасника визначається ним самим та може відрізнятися не більше ніжна років від установленого в країні віку одержання державної пенсії.
Ред.: Чи виплачуються нині пенсії з НПФ учасникам
таких фондів в Україні
О. М За офіційними даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, на 31 березня цього року фондами було здійснено пенсійних виплатна суму 111,1 млн грн. У цілому по країні 35,2 тис. осіб отримали або отримують пенсійні виплати з НПФ. До речі, зростом обсягів пенсійних виплат зростає і довіра людей та їх роботодавців до недержавних пенсійних фондів, адже виплати підтверджують здатність цих фінансових установ працювати та виконувати свою головну місію — додаткове пенсійне забезпечення населення країни.
ВІД РЕДАКЦІЇ Рішення, яке може суттєво вплинути на майбутнє людини або її близьких, має бути осмисленим та виваженим. Ми жодним чином не агітуємо вас, шановні читачі, вкладати кошти у НПФ. Ми просто розповіли про переваги та недоліки існуючої системи. І вам вирішувати, що переважить при вирішенні питання про додаткову пенсію — страх чи віра у забезпечену старість.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал