Закономірності й концепції управління фінансово-господарською діяльністю наСкачати 38.53 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації22.12.2016
Розмір38.53 Kb.
ТипЗакон

Предмет навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» є загальні
закономірності й концепції управління фінансово-господарською діяльністю на підприємствах різних форм власності, принципи формування, функціонування та розвитку фінансових і грошово-кредитних відносин між суб’єктами господарювання в загальному механізмі управління фінансовими ресурсами на підприємстві.
Навчальна дисципліна «Фінанси підприємства» є однією з фахових дисциплін,
яка забезпечує повноцінну підготовку менеджерів та управлінців (адміністраторів)
другого (й третього – заочна форма навчання) рівня акредитації згідно учбового плану. Дисципліна межує з наступними навчальними курсами: мікроекономіка;
економіка підприємства; фінанси, гроші та кредит; контролінг (фінансовий контролінг); економічний аналіз; фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент та ін.
Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємства» є
формування у студентів здатностей формування у майбутніх фахівців з менеджменту та адміністрування сучасного економічного мислення й системи знань щодо загальних закономірностей й концепцій управління фінансово- господарською діяльністю на підприємствах, розвитку сучасних фінансових і
грошово-кредитних відносин між суб’єктами господарювання різних форм власності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання: теоретико-методичного інструментарію управління фінансами на підприємстві, у т.ч. управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання в загальній системі менеджменту організації, управління грошовими потоками, управління прибутком та рентабельністю, управління кредиторською та дебіторською заборгованістю на підприємстві, управління власними та залученим фінансовими ресурсами підприємства, управління інвестиційною та інноваційною діяльністю на підприємстві, управління витратами на підприємстві, управління фінансовим ресурсним забезпеченням на підприємстві, управління грошово- кредитними відносинами між суб’єктами господарювання, управління міжнародною фінансовою діяльністю на підприємстві та ін.
уміння: розробляти рекомендації щодо ефективних заходів керування фінансовим механізмом на підприємстві; вміти використовувати набуті знання з методології
фінансів підприємств за різними його напрямами, а саме планування і організація фінансової роботи на підприємстві, контроль за розподілом та використання фінансових ресурсів підприємств різних форм власності, оперативна і поточна фінансова діяльність, контроль використання ресурсного забезпечення фінансово- господарської діяльності суб’єктів підприємництва. планування і бюджетування фінансових ресурсів організації, організаційно-економічне забезпечення фінансової
діяльності на підприємстві, економічне обґрунтування інноваційно-інвестиційного та фінансового розвитку підприємства тощо;
досвід: вміти оперувати методологією фінансів підприємств загалом,
методологією формування цінової та грошово-кредитної політики підприємства,
методологією аналізу та оцінювання фінансового стану підприємства та використовувати набуті зання для потреб планування, бюджетування фінансових
ресурсів на підприємстві в контексті управління механізмом фінансово-господарської
діяльності компанії.
Зміст навчальної дисципліни
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 1.1. Основи фінансів підприємства.
Сутність і функції фінансів підприємства. Грошові фонди та фінансові ресурси.
Основи організації фінансів підприємства. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. Зміст та завдання управління фінансовими ресурсами підприємства.
ТЕМА 1.2. Грошові розрахунки підприємства.
Розрахункові і касові операції. Сутність грошових розрахунків підприємств.
Безготівкові і готівкові розрахунки. Проведення касових операцій. Види банківських розрахунків і порядок їх відкриття. Форми безготівкових розрахунків. Принципи організації розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма розрахунків.
Розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.
ТЕМА 1.3. Грошові надходження підприємства.
Характеристика і склад грошових надходжень підприємства. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг. Грошові надходження від фінансово-
інвестиційної діяльності та інші позареалізаційні доходи. Формування валового
і чистого доходу підприємства.
ТЕМА 1.4. Формування і розподіл прибутку.
Формування прибутку підприємства. Прибуток як результат фінансово- господарської діяльності підприємства. Формування балансового прибутку.
Прибуток від реалізації продукції та його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації. Сутність і методи обчислення рентабельності
фінансово-господарської діяльності підприємства (Модель Дюпона та інші
обчислення рентабельності підприємства). Розподіл і використання прибутку.
Використання чистого прибутку.
ТЕМА 1.5. Оподаткування підприємств.
Сутність оподаткування підприємств і податкова система. Сутність податків і їх функції. Система оподаткування підприємств та їх становлення в Україні.
Оподаткування прибутку підприємств. Становлення оподаткування прибутку.
Чинний порядок оподаткування прибутку. Платежі за ресурси. Плата за землю.
Фіксований сільськогосподарський податок. Податок із власників транспортних засобів. Податок на нерухоме майно (нерухомість). Непрямі податки, які
сплачують підприємства. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств. Мито. Акцизний збір. Податок на додану вартість.
Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства. Збори на формування цільових державних фондів. Збори і відрахування на фінансування автомобільних доріг. Місцеві податки і збори. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
ТЕМА 1.6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві.
Сутність і основи організації оборотних коштів. Сутність, склад і структура оборотних коштів. Класифікація і принципи організації оборотних коштів.
Визначення потреби в оборотних коштах. Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів для створення
виробничих запасів. Нормування оборотних коштів для створення запасів готової продукції. Розрахунок нормативу оборотних коштів економічним методом. Джерела формування оборотних коштів. Власні джерела формування оборотних коштів. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання.
Показники стану власних оборотних коштів. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТЕМА 2.1. Кредитування підприємства.
Необхідність та сутність кредитування підприємства. Кругообіг коштів підприємства та необхідність залучення кредитів. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам. Банківське кредитування підприємства. Види банківського кредитування та їх характеристика. Умови та порядок отримання банківського кредиту. Порядок погашення банківського кредиту підприємством. Небанківське кредитування підприємства. Комерційне кредитування підприємства. Лізингове кредитування підприємства. Державне кредитування підприємства. Кредитування підприємства за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.
ТЕМА 2.2. Фінансове забезпечення відтворених основних фондів.
Сутність відтворення основних фондів. Показники стану та ефективності
використання основних фондів. Сутність і склад капіталовкладень. Знос і
амортизація основних фондів. Фінансування ремонту основних фондів.
ТЕМА 2.3. Оцінка фінансового стану підприємства.
Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Оцінка ліквідності та платоспроможності
підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
ТЕМА 2.4. Фінансове планування на підприємствах.
Фінансова стратегія підприємства. Зміст, завдання та методи фінансового планування. Зміст фінансового плану та порядок його складання. Зміст і
значення оперативного фінансового плану.
ТЕМА 2.5. Фінансова санація та банкрутство підприємства.
Фінансова санація підприємства, її економічний зміст та порядок проведення.
Економічна сутність санації підприємства. Передумови прийняття рішення щодо проведення фінансової санації. Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємства. Санаційний аудит. Економіко-правові аспекти санації на підприємстві.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал