Законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. К., 2001. Кримінальне право УкраїниСкачати 238.45 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір238.45 Kb.
ТипЗакон
Семінарське заняття №1

Тема: Поняття, предмет, завдання, система і принципи кримінального права України. Наука кримінального права

 1. Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права.

 2. Принципи кримінального права України.

 3. Кримінальне право і суміжні галузі права.

 4. Наука кримінального права України. Методи науки Кримінального права.

5.Система Загальної частини кримінального права

Завдання для самостійної роботи:

 1. Що представляє собою поняття кримінальний закон?

 2. З скількох частин складається кримінальне право України?

 3. З скількох частин складається Кримінальний кодекс України?

 4. Що представляє собою система кримінального права?

 5. Що означає принцип рівності громадян перед законом?

 6. В чому суть методу системного аналізу, який застосовується при вивченні кримінального права?

 7. Який зв’язок кримінального права з кримінологією?


Література:

1.Конституція України. - Харків: Фоліо, 2005. - 48 с. (або інші видання).2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. - К.: Велес, 2009. -144 с. (або інші видання).

3. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К., 2001.

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студ. вузів /М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін. - К., 2002.

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05.04.2001 р. /За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К., 2003.

6. Тацій В., Сташис В. Новий Кримінальний кодекс України //Право України. - 2001. - № 7. - С.3-9.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА: КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ПІДСТАВИ.


 1. Кримінальна відповідальність як вид юридичної відповідальності.

 2. Підстави кримінальної відповідальності.

 3. Реалізація кримінальної відповідальності.

4.Кримінальна відповідальність та покарання.
Завдання для самостійної роботи:
1. Петруненко, який мешкає в Чернігові, декілька разів виїжджав до Росії, де скоїв 5 квартирних крадіжок. Під час спроби продати крадені речі в Чернігові був затриманий працівниками міліції.

Чи буде Петруненко притягнутий до кримінальної відповідальності за законами України?2. Мешканець м. Одеси Брайзер організував групу, учасники якої скуповували наркотичні засоби на території Казахстану, Туркменистану та Киргизстану, а потім привозили до Одеси, де збували іноземним туристам. Сам Брайзер з Одеси не виїжджав, виконуючи в цілому організаційні функції, а також підшукував клієнтів для збуту наркотиків. Злочинну діяльність групи було припинено в Одесі. Але двох учасників у цей час затримано на території Казахстану, де вони скупляли наркотичні речовини у великій кількості.

Закони яких держав повинні бути застосовані до Брайзе-ра та інших учасників групи?3. Іноземний турист Мергер, перебуваючи в Україні, розшукав свого родича Вільмера, який продав йому 10 золотих монет царської чеканки. Як було установлено, Вільмер купив ці монети на території Росії. При спробі перевезти їх через державний кордон України Мергер був затриманий.

Як повинно бути вирішене питання про відповідальність Мергера і Вільмера?4. Мешканець Києва Клименко, знаходячись у Польщі, у нетверезому стані вчинив хуліганські дії, заподіявши потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. За це він був притягнутий до кримінальної відповідальності і покараний шляхом накладання штрафу.

Чи повинен бути Клименко притягнутий до кримінальної відповідальності після повернення в Україну?5. На пароплаві, що приписаний до Одеського порту, було вбито пасажира Коваленко. Убивство вчинив громадянин Естонії Калмиков під час знаходження пароплава в територіальних водах Італії. Коли пароплав прибув до Генуї, Калмикова було передано італійській поліції.

Закон якої держави треба застосувати в даному випадку?Література:

 1. Конституція України.

 2. Кримінальний кодекс України.

 3. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (2002-2010) [Електронний ресурс].

 4. Конституційне законодавство України: законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення: [у 2-х кн.]: 36. нормат. актів. - [2-ге вид., перероб. і доп.] / [авт.-упоряд. С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк]. - Кн. 2. - К.: Атіка, 2004. - 840 с.

 5. Актуальні проблеми кримінального права: навч. посіб. / В. М. Попович, П А . Трачук, А. В. Андрушко, С. В. Логін. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 256 с.

 6. Грищук В. К. Вибрані наукові праці / Грищук В. К. - Львів: Львів. державний ун-т внутр. справ, 2010. - 824 с.

 7. Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / Дудоров О. О.; [Переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького] / МВС України; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. - 952 с.

 8. Митний О. О. Кримінальне право України: частина Загальна (у схемах та таблицях): Навч. посіб. / О. О. Житний. - X.: Одіссей, 2008. - 200 с.

 9. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник / За ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. - К.: Істина, 2010. - 430 с.

 10. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / М. И. Коржансь-кий. - [Вид. 3-тє доповн. та переробл.]. - К.: Атіка, 2007. - 592 с.

 11. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. - К.: Істина, 2011. - 1121 с.

 12. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / За ред. О. М. Омельчука. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 208 с.

 13. Кримінальне право (Загальна частина): підручник / [А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. націон. ун-т внутр. справ. - X.: Вид-во ХНУВС, 2011. - 378 с.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3

ТЕМА: ЗЛОЧИН: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ.


 1. Поняття злочину та його ознаки.

 2. Відмінність злочину від інших правопорушень.

3.Класифікація злочинів.

4.Поняття складу злочину. Співвідношення злочину і складу злочину.

5.Елементи та ознаки складу злочину.
Завдання для самостійної роботи:

Задачі.

1. Відряджений на перевезення цукрових буряків шофер Шумейко домовився продати одну автомашину буряків Василенкові, який виготовляв з них самогон. Шумейко був затриманий працівниками міліції в момент продажу буряків останньому.

Чи е дії Шумейка та Василенка злочинними?

2. Варламов серед ночі проник у приміщення аптеки, звідки украв 6 літрів спирту і ліки, після чого пригощав спиртом свого друга Кобелева. У розмові Кобелев просив Варламова повернути ліки в аптеку, а сам хотів наступного дня повідомити про цей злочин у РВВС. Проти Кобелева було порушено кримінальну справу за несвоєчасне повідомлення про злочин?

Чи є дії Кобелева злочинними?3. Шофер Павленко, керуючи у нетверезому стані автомобілем КАМаЗ, у якому були пасажири і вантаж, перевищив дозволену швидкість, внаслідок чого машина перевернулася. Під кузовом опинився Опанасенко. Однак Павленко та пасажири, які від аварії не постраждали, не допомогли Опанасенкові і пішли в поряд розташоване селище. Там ніхто з них про пригоду не заявив, і тільки через тривалий час на місце події прибули колгоспники, які трактором підняли машину, розібрали вантаж, під яким знайшли мертвого Опанасенка.

Було установлено, що Павленко грубо порушив правила дорожнього руху.

Які злочини скоїв Павленко?

4. Сидоренко вирішив охороняти свій садок за допомогою спеціально виготовленого ним приладу, через який проходив електричний струм. Пізно вночі Сидоренко заснув, а прилад забув вимкнути, внаслідок чого тяжко поранено електричним струмом Зінченка, який проходив біля домівки Сидоренко.

Чи є дії Сидоренка злочинними?5. Гринюк двічі вступав до Інституту фізичної культури, але не проходив за конкурсом. Бажаючи навчатися у вузі, Гринюк підробив видану йому за місцем роботи характеристику, додрукувавши рядок про те, що він має І спортивний розряд з легкої атлетики. Цю характеристику разом з іншими документами він подав до педагогічного інституту, успішно склав іспити і був зарахований до складу студентів.

Гринюка засуджено за підробку документів.

Чи є дії Гринюка злочинними?

6. Марченко вирішив покінчити життя самогубством. Для цього він викрав автомобіль, який належав заводу, розігнав його і на значній швидкості спрямував на зернозбиральний комбайн. Внаслідок цього Марченко заподіяв собі тяжкі тілесні ушкодження, а автомобіль і комбайн зіпсував.

Чи є дії Марченка злочинними?

7. Наливайко смалив забитих кролів паяльною лампою. До нього приїхав Гармаш і покликав до воріт. Залишена Наливайком лампа перекинулась, і стався вибух, від якого загорівся його хлів, а потім сусідська хата, чим завдано сусідам значних матеріальних збитків.

Чи є дії Наливайка злочинними?8. Картузов посварився з Сидоренком. Останній сказав Картузову, що вкраде його гроші, зібрані для придбання меблів. Картузов сповістив про намір Сидоренка в ОВС.

Чи може відповідати за це Сидоренко згідно з КК України?9. Вакулик відпочивав на березі Дніпра і бачив як його знайомий Куценко зґвалтував дівчину. Він почав вимагати гроші від Куценка, лякаючи його тим, що сповістить про зґвалтування в органи МВС, на що останній погодився. Про цей злочин Вакулик нікуди не сповістив.

Чи повинен він відповідати за недонесення про злочин? Які ще правопорушення скоїв Вакулик?10. Чужин, перебуваючи у стані сп'яніння, був затриманий працівниками міліції. У нього вилучили фінський ніж.Чужин пояснив, що ніж носив не з метою скоєння злочину, а як предмет мистецтва, створений власними руками.

Чи є дії Чужина протиправними?11. Михайлову зґвалтував невідомий, про що вона нікому нічого не розказувала. Наступного дня у неї були інтимні стосунки зі своїм товаришем Пилипенком, який після цього захворів на венеричну хворобу. Як потім з'ясувалося, заразився він від Михайлової, а та — від ґвалтівника.

Чи повинна Михайлова відповідати за зараження венеричною хворобою Пилипенка?

Література .

Митний О. О. Кримінальне право України: частина Загальна (у схемах та таблицях): Навч. посіб. / О. О. Житний. - X.: Одіссей, 2008. - 200 с.

Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник / За ред. О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. - К.: Істина, 2010. - 430 с.Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / М. И. Коржансь-кий. - [Вид. 3-тє доповн. та переробл.]. - К.: Атіка, 2007. - 592 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / [За ред. А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського. - К.: Істина, 2011. - 1121 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / За ред. О. М. Омельчука. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. - 208 с.

Кримінальне право (Загальна частина): підручник / [А. М. Бабенко, Ю. А. Вапсва, В. К. Грищук та ін.]; за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. націон. ун-т внутр. справ. - X.: Вид-во ХНУВС, 2011. - 378 с.

Кримінальне право України: Практикум: навч. посібник / П. П. Андрушко, С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. - [3-тє вид., перероб. і доповн.]. - К.: Алерта; КНТ; Центр учб. літ-ри, 2010. - 640 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Схеми. Таблиці. Визначення: [навч. посібник] / [За ред. докт. юрид. наук Є.. Фесенка. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 272 с.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ТЕМА: ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ.

 1. Поняття і значення об’єктивної сторони складу злочину.

 2. Суспільно-небезпечне діяння (дія чи бездіяльність).

 3. Суспільно-небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення.

 4. Причинний зв’язок лише діянням (дією чи бездіяльністю) і суспільно-небезпечними наслідками.

5.Місце, час, обстановка, спосіб, засоби та знаряддя вчинення злочину. Проблема джерела вчинення злочину.
Завдання для самостійної роботи:

1. Назвіть по 5-ть злочинів, які можуть бути вчинені: шляхом дії; шляхом бездіяльності шляхом як дії, так і бездіяльності.

2.Назвіть 5 статей Особливої частини КК України, в яких ознаками об'єктивної сторони злочину зазначені місце, час, спосіб, обстановка вчинення злочин)'.

3.Назвіть 5 статей Особливої частини КК України, в яких зазначено спосіб вчинення злочину як ознаку його об'єктивної сторони.

4.Назвіть по чотири статті КК України, в яких передбачені матеріальні і формальні склади злочину,

5.Опанасенко в ніч на 1 квітня побив свою дружину, потім сповістив про це в районну сільську швидку допомогу. Черговий по швидкій допомозі Савенко - односельчанин Опанасенка, на виклик останнього не відреагував, бо добре знав, що той любить пожартувати. Дружина Опанасенка. від нанесених тілесних ушкоджень померла. За висновком судово-медичної експертизи завдані тілесні ушкодження не сумісні з життям потерпілої. Чи є причинний зв'язок між без дією Савенка і смертю потерпілої?Література:

1. Конституція України.

2. Кримінальний кодекс України.

3. Кримінальне право України. Загальна частина / Заред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.; Х.: Юрінком, 2002.

4. Кримінальне право і законодавство України. ЧастинаЗагальна: Курс лекцій / За ред. М.Й.Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодек-су України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хав-ронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2002. – 1104 с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінального ко-ексу України. – 2-ге видання, перероб. та доповн. / Відпов. ред. С.С.Яценюк. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.

7. Иванов В.Д. Ответственность за покушение на пре-ступление. – Караганда, ВШ МВД, 1974. – 117 с.

8. Зелинский А.Ф. Добровольный отказ от преступления// Сов. юстиция, 1968. – № 8. – С. 9-11.

9. Палько К.А. Добровольный отказ от преступления посоветскому уголовному праву. – Воронеж, 1975. – 147 с.

10. Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления посоветскому уголовному праву. – М., 1955.

11. Тихий В. Питання застосування норм КК Українищодо стадій злочину // Законодавство України: науко-во-практичні коментарі. – 2002. – №1. – С. 69.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ТЕМА: СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ.

 1. Поняття і значення суб’єктивної сторони складу злочину.

 2. Поняття і значення вини.

 3. Умисел та його види.

 4. Необережність та її види.

 5. Змішана форма вини.

 6. Мотив і мета злочину.

7.Помилка та її значення для кримінальної відповідальності.

Завдання для самостійної роботи:

1. 15-річний Шоріп з пустощів застрелив курку і гусака сусіда Гванченка.

Останній зробив спробу затримання Шоріна і забрати в нього рушницю.

Необережним пострілом був вбитий Іванченко, Його дії слідчий кваліфікував

статтями 119, 194, 296 КК України. Чи є вірною кваліфікація скоєною?

2.Зотов, притягнутий до кримінальної відповідальності за вбивство дружніш,

пояснив, то під час вбивства знаходився в стані тяжкого алкогольного

сп'яніння і нічого не пам'ятає. Суд визнав Зотова винним в умисному

вбивстві, а сп'яніння розціпив як обставину, що обтяжує відповідальність

винного. Чи правомірний вирок суду?

3 .Неодноразово судимий 25-річний Носов втягнув у скоєння квартир них

крадіжок 13-річного Тищенка, у якого була перша ступінь слабоумства

(дебільність). Тищенко проникав через кватирки в квартири громадян і викрадав їх майно. Розв'яжіть питання про кримінальну відповідальність Носова і Тищенка.Література:

1. Конституція України.

2. Кримінальний кодекс України.

3. Кримінальне право України. Загальна частина / Заред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.; Х.: Юрінком, 2002.

4. Кримінальне право і законодавство України. ЧастинаЗагальна: Курс лекцій / За ред. М.Й.Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

5. Науково-практичний коментар Кримінального кодек-су України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хав-ронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2002. – 1104 с.

6. Науково-практичний коментар до Кримінального ко-ексу України. – 2-ге видання, перероб. та доповн. / Відпов. ред. С.С.Яценюк. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.

7. Иванов В.Д. Ответственность за покушение на пре-ступление. – Караганда, ВШ МВД, 1974. – 117 с.

8. Зелинский А.Ф. Добровольный отказ от преступления// Сов. юстиция, 1968. – № 8. – С. 9-11.

9. Палько К.А. Добровольный отказ от преступления посоветскому уголовному праву. – Воронеж, 1975. – 147 с.

10. Дурманов Н.Д. Стадии совершения преступления посоветскому уголовному праву. – М., 1955.

11. Тихий В. Питання застосування норм КК Українищодо стадій злочину // Законодавство України: науко-во-практичні коментарі. – 2002. – №1. – С. 69.СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №6

ТЕМА: ПОНЯТТЯ, МЕТА, СИСТЕМА І ВИДИ ПОКАРАНЬ.
1.Поняття й ознаки покарання. Відмінність покарання від стягнення.

2.Мета покарання. Складові мети покарання.

3.Поняття та значення системи покарань.

4.Види покарань. Класифікація покарань.

5.Основні та додаткові види покарань. Змішані покарання.
Завдання для самостійної роботи:

1 .Назвіть загальні засади призначення покарання.

2. Неповнолітнього Гайдука за крадіжку магнітофона, скоєну за попередньою змовою з 20-ти річним Назаровим, засуджено до п'яти років позбавлення волі. Адвокат засудженого оскаржив вирок, зазначивши, що засуджений скоїв злочин вперше, за місцем проживання і в училищі характеризується позитивно, в скоєному щиро розкаявся, викрадене повністю відшкодував потерпілому. Чи підлягає скарга задоволенню?

3. .Слідством було доведено, що Дмитренко вчинив хуліганство, а через неділю після нього - крадіжку майна з проникненням у житло. Суд засудивши його, призначив покарання за ст.296 КК - арешт па 5 місяців, а за ст. 185 ч. .3 - 4 роки позбавлення волі. .Яке остаточне покарання може призначити суд за сукупністю скоєних Дмитренком злочинів? 2.Суд засудив водія Луцика за ч,2 ст.286 КК до 8-ми років позбавлення волі. Луцик був визнаний винним у тому, що він їхав у ночі на автомобілі з включеним освітленням і вчинив наїзд на Юрчука, який від одержаних травм помер. Призначаючи покарання, суд у вироку зазначив як обтяжуючі обставини те, ідо Луцик не визнав себе винним, не розкаявся в скоєному, раніше допускав різні порушення правил дорожнього руху, за ідо позбавлявся прав на управління автомобілем. Можна перелічені у вироку обставини визнати обтяжуючими?

4. Самійленко була засуджена за ч. 1 ст. І85КК до двох років позбавлення волі. Враховуючи, що на її утриманні була дитина у віці 1 ріжу і 2-х місяців, суд на підставі ст. 83 КК звільнив Самійленко від відбування покарання до досягнеш»! дитиною трирічного віку. Через півроку Самійленко знову вчинила зло чин і була засуджена судом за ч. 2ст. 185 КК до 4-х років позбавлення волі. Враховуючи попередній вирок, яке остаточне покарання Самійленко може призначити суд?


Література:

 1. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Михайлен-коП. П., Кузнецов В. В., Михайленко В. П., Опалинський Ю. В.; [За ред. П. П. Михайленко]. - К.: СПД Карпук С. В., 2006. - 440 с.

 2. Кримінальне право України. Загальна частина: практикум: [навчальний посібник] / [І. IL Козаченко, О. М. Костенко, В. К. Матвійчук, та ін.]. - К.: КНТ, 2006. - 432 с.

 3. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Колос М. І. - К.: Атіка, 2007. - 608 с.

 4. Кримінальне право України: Загальна частина: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - 4-те вид., пере-робл. і допов. - X.: Право, 2010. - 454 с.

 5. Кримінальне право України: Особлива частина: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / [Ю. В. Баулін та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - 4-те вид., пере-робл. і допов. - X.: Право, 2010. - 605 с.

 6. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / [Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько, О. О. Дудоров та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В . А. Клименка. - [Вид. 5-те, переробл. та доповн.]. - К.: Атіка, 2009. - 408 с.

 7. Кримінальне право України. Особлива частина: [підручник] / [Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.]; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. - [Вид. 5-те, переробл. та доповн.]. - К.: Атіка, 2009. - 744 с.

 8. Кримінальне право України: судові прецеденти (1864-2007 рр.) / За ред. Маляренка В. Т. - К.: Освіта України, 2008. - 1104 с.

 9. Кримінальне право України: Бібліографія. 1991-2005 / [укл. М. В. Галаба-ла, В. О. Навроцький, С. В. Хилюк]. - К.: Алерта; КНТ: Центр учбової літератури, 2008. - 536 с.

 10. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Алієва О. М., Гаврильченко Л. К., Гончар Т. О. та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. - [4-е вид., перероб. і доповн.]. - X.: Одіссей, 2009. - 328 с.

 11. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Бабій А. П., Доброход І. С, Кармазин Ю. А., Корнієнко В. О. та ін.; за заг. ред. Стрельцова Є. Л. - [4-е вид.] - X.: Одиссей, 2009. - 496 с.

 12. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар. - [4-те вид., перероб. та доповн.] / Баулін Ю. В., Борисов В. І., Гавриш С. Б., Гізім-чук С. В . та ін. / За заг. ред. Сташиса В. В., Тація В. Я. - X.: Одиссей, 2008. - 1208 с.


СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №7

ТЕМА: ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1.Поняття, завдання і зміст кримінального процесу. 2.Процесуальна форма та процесуальні гарантії.

3.Стадії кримінального процесу.

4.Співвідношення кримінального процесу з іншими галузями права та юридичними дисциплінами. 5.Процесуальні строки і судові витрати


Завдання для самостійної роботи:

1.Деркач, зустрівся з Бергером та Тимошенком, які раніше відбували з ним покарання у виправно-трудовій колонії. У пивному барі він сказав їм, що шукає пістолет або автомат, а також напарника для угону літака за кордон, та попросив Бергера і Тимошенка допомогти йому в придбанні зброї. Вони відмовилися.

Чи є підстави для порушення кримінальної справи за готування до угону літака?2. Оперуповноваженому ВТК Корсуненку стало відомо, що засуджений за зґвалтування Цимбал має намір утекти з колонії, для чого просив зарахувати його в бригаду засуджених, яка працювала за територією ВТК. Крім того Цимбал пропонував вчинити втечу засудженим Зінченку і Григор'єву, але вони відмовилися.

Чи складають ці дії якусь стадію злочину?3. Бажаючи помститись Куріленку, Говорова, познайомившись з Пархоменком і Завальним, підмовила їх вчинити вбивство Куріленка. Як аванс Говорова передала їм обумовлену суму грошей. Був розроблений план убивства, але за день до наміченої дати Пархоменко і Завальний прийшли в міліцію і розповіли про змову.

Про які стадії вчинення злочину йде мова?4. Колодкін, який мав великий досвід роботи у виготовленні цінних паперів, вирішив виготовити гроші. Для цього він протягом двох років розробляв технологію, а також зробив обладнання і пристосування та експериментальні зразки грошових купюр.

Якось до нього випадково зайшов співробітник міліції і це насторожило Колодкіна. Він склав усі вказані речі, ретельно упакував їх і заховав на дачі з наміром через деякий час продовжити спробу виготовлення грошей.

Визначте стадію вчинення злочину.

5. Рядовий Стеценко вирішив дезертирувати зі Збройних Сил України. Коли рота несла вартову службу він з автоматом покинув військову частину. Зброю Стеценко мав намір використати для вчинення нападу на ощадний банк, щоб заволодіти грошима. Через день його було затримано на залізничній станції. Зброя в дезертира вилучена.

Визначне стадії в злочинній діяльності Стеценка.6. Гордієнко, раніше засуджений за крадіжку, випадково дізнався, що касир заготівельної контори отримала в ощадному банку велику суму грошей для видачі заробітної плати. Уночі він вимкнув охоронну сигналізацію, проник у касу і відкрив сейф. Але в ньому була лише незначна сума, яку він і забрав.

Яку стадію злочину повинен визначити слідчий?7. Водії Колесников і Ведмідь виконували міжнародні перевезення вантажів з України. Черговий раз, при огляді їх вантажного автомобіля на митному кордоні України, співробітники митниці вилучили з нього декілька старовинних ікон, пістолетів, іноземну валюту, які були сховані серед іншого вантажу.

Визначте стадію вчинення злочину.8. Водій Логвинчук був звільнений з автопідприємства за зловживання спиртними напоями. Через це він виготовив вибухівку, яку переслав поштою як посилку, директору авто-підприємства Полякову. Коли останній відкрив посилку, то вибуху не сталося, випадково не спрацював детонатор.

Якою стадією охоплюються дії Логвинчука?9. Мегедюк був затриманий працівниками карного розшуку за вчинення розбійного нападу. На допиті в слідчого Мегедюк став умовляти його закрити справу, за що запропонував велику суму грошей, які були вилучені в нього при особистому обшуку.

Чи є підстави для визначення стадії вчинення злочину, передбаченого ст. 369, 370 КК України?Література:

 1. Аденін Ю., Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. — 2003. — № 4.

 2. Божьев В. її. Уголовно-процессуальньїе правоотношения. — М., 1975.Варфоломеева Т. В. Защита в уголовном судопроизводстве. — К.,1998.

 3. Зєйкан Я. її. Захист у кримінальній справі: Наук.-практ. посіб. — К.,2002.Лобойко Л. М. Співвідношення стадій логічної і функціональноїпослідовності в кримінальному процесі // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - № 2.

 4. Лобойко Л. М. Стадії кримінального процесу. — Дніпропетровськ,2004.Лобойко Л. М., Черненко А. 17. Поняття кримінально-процесуальноїдії // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС імені 10-річчя незалежності України. - 2004. - № 2. - С. 266-278.

 5. Лупинская її. А. Решения в уголовном судопроизводстве. — М.,1976.

 6. Мизулина Е. Уголовньїй процесе: Концепция самоограничения го-сударства. — Тарту, 1991.

 7. Михайленко О. Р. Строки та інші часові параметри в кримінальному процесі України. — К., 2000.

 8. Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Нац. акад. М-ва внутр. справ. — К.,2001. - Вип. 1.

 9. Орлов М. Кримінально-процесуальні гарантії відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином // Право України. — 2004. — № 5.

 10. Сірий М. Тенденції розвитку кримінального процесу України //Адвокатура. — 2004. — № 1.

 11. Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. — СПб., 2000.

 12. Теория юридического процесса / В. М. Горшенев, В. Г. Крупин,Ю. Я. Мельников, И. М. Погребноп и др.\ Под общ. ред. В. М. Горшенева. —Харьков, 1985.

 13. Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людинив кримінальному процесі: Монографія. — Дніпропетровськ, 2002

 14. .Фомін С. Б. Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класифікація та функціональне призначення. — Харків, 2003СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №8

ТЕМА: СУБЄКТИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.
1.Поняття субєктів кримінального процесу.

2.Особи, які ведуть кримінально-процесуальне провадження.

3. Особи, які мають та відстоюють у кримінальному процесі свої інтереси.

4.Учасники процесу, які відстоюють інтереси інших осіб.

5. Особи, які сприяють кримінальному процесу і здійсненню правосуддя.

Завдання для самостійної роботи:

1. Адаменко спеціалізувався на крадіжках жіночого одягу з цінного хутра в театрах і концертних залах.

Заздалегідь намітивши потерпілу, Адаменко викрадав у неї номерок гардероба і одержував її одяг.

У черговий раз, викравши в театрі із сумки громадянки Ніконової номерок, Адаменко попрямував до гардеробу для одержання її шуби. При пред'явленні номерка був затриманий.

Визначте стадію, на якій була припинена злочинна діяльність Адаменка.2. Петренко з товаришами пізно ввечері поверталися з клубу додому. Дорогою голосно розмовляли, сміялись. Ні-кольський, що стеріг свій город, почув шум тих, що йшли, вистрелив угору з рушниці з метою налякати їх та запобігти можливій крадіжці овочів. Сусід Нікольського Капустін, який також охороняв свій город, почув постріл та шум тих, що бігли, вистрелив в їх напрямку з двох стволів рушниці. Як наслідок, Петренко був поранений в груди і упав. Підійшовши до нього, Капустін сказав: “Що, кавунів захотів?”, і штовхнув його ногою. Не подавши допомоги потерпілому, пішов з місця події. Суд кваліфікував дії Капустіна як замах на необережне вбивство Петренка, здійснене внаслідок злочинної недбайливості.

Чи правильне рішення суду?3. Божко, відбувши покарання за збут наркотиків, поселився в будинку, де жив до засудження. Одного разу до нього прийшов його колишній клієнт-наркоман П'ятницький і став просити продати йому наркотики. Божко сказав, що наркотиків у нього немає і що він перестав ними торгувати. Але П'ятницький наполягав на своєму. Він ще два рази приходив до Божка з тим же проханням. Щоб позбутися цього клієнта, останній продав йому під виглядом наркотика гомеопатичний лікувальний порошок.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Божка та П'ятницького.4. Семененко та Мозговий вирішили незаконно заволодіти автомобілем “Жигулі”, що належав Сергееву. Уночі вони виламали ворота металевого гаражу, в якому повинен був стояти автомобіль, але останнього там не виявили. Тоді Семененко та Мозговий вкрали різні автомобільні запчастини на велику суму грошей.

Дайте кримінально-правову оцінку діям Семененка та Мозгового.5. Корж звернулася до прокурора з заявою, в якій вказала, що два місяці тому вона дала хабар у великій сумі грошей слідчому Лазаренку за закриття справи відносно її чоловіка, звинуваченого в розкраданні державного майна. У заяві Корж перелічила номери грошових купюр, які вона переписала перед тим, як вручити слідчому, але той кримінальну справу не закрив, і її чоловіка засуджено до п'яти років позбавлення волі. Розслідуванням факт давання хабара підтверджено.

Чи має місце в діях Корж добровільна відмова від давання хабара?6. Головний інженер тресту “Побутреклама” Кац та начальник цеху Свириденко оформили на роботу за трудовою згодою підставних осіб, яким нібито за ремонт друкарського обладнання незаконно було виплачено з каси тресту значну суму грошей. Ремонт фактично не провадився. Цей факт виявив ревізор. Він запропонував Свириденку і Кацу внести до каси тресту всю суму грошей, обіцяючи в такому разі не передавати матеріали до правоохоронних органів.

Свириденко і Кац так і зробили. Слідчий Івченко відмовив у порушенні кримінальної справи, відзначивши в постанові, що Кац та Свириденко добровільно відмовились від викрадання та компенсували спричинений збиток.

Чи правильне рішення прийняв слідчий?
Література:

1. Закон України від 18 лютого 1992 р. "Про оперативно-розшуковудіяльність" // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. —Ст. 303.

2. Закон України від 30 червня 1993 р. "Про організаційно-правовіоснови боротьби з організованою злочинністю" // Відомості ВерховноїРади України. - 1993. - № 35. - Ст. 358.

3. Закон України від 22 травня 2003 р. "Про електронні документи таелектронний документообіг" // Відомості Верховної Ради України. —2003. - № 36. - Ст. 275.

4. Инструкция о порядке изьятия, учета, хранения и передачивещественньїх доказательств по уголовньїм делам, ценностей и иногоимущества органами предварительного следствия, дознания и судами от18 октября 1989 г.: Письмо Генеральний прокуратури СССР, ВерховногоСуда СССР, МВД СССР, Министерства юстиции СССР, КГБ СССР№ 34/15 от 12 февраля 1990 г.

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р.№ 8 "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" //Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах(1973—2004): Офіційне видання / За заг. ред. В. Т. Маляренка. — К., 2004.Наукові та навчально-методичні джерела1. Баштега Р. Охорона таємниці сповіді у кримінальному судочинстві //Право України. — 2004. — №

6.2. Белоусов А. В. Процессуальное закрепление доказательств при рас-следовании преступлений. — М., 2001.3. Білоусов О. І. Оцінка окремих джерел доказів у кримінальному судочинстві: Посіб. для слідчих і суддів. — К., 1996.4. Бочаров Д. Про місце доказового права в системі права // ПравоУкраїни. - 2003. - № 2. 5. Гмирко В. Кримінально-процесуальні докази: поняття, структура,характеристики, класифікація: Конспект проблемної лекції. — Дніпропетровськ, 2002.6. Громов Н. А., Зайцева С. А. Оценка доказательств в уголовном про-цессе. — М., 2002.

7. Грошевий Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Кримінально-процесуальніаспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. — 2003. —№ 1.8. Зеленецкий В. С. Проблеми формирования совокупности доказа-тельств в уголовном процессе. — Харьков, 2004.

9. Зеленецкий В. С. Прокурорский надзор за исполнением закона овсестороннем, полном и

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал