Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»Скачати 140.32 Kb.
Дата конвертації16.02.2017
Розмір140.32 Kb.
ТипЗакон
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»

I. Питання на перевірку знання Конституції України


 1. Основні розділи Конституції України.

 2. Основні риси Української держави за Конституцією України.

 3. Форма правління в Україні.

 4. Визнання найвищої соціальної цінності України.

 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.

 6. Об'єкти права власності Українського народу.

 7. Найважливіші функції держави.

 8. Державні символи України.

 9. Конституційне право на працю.

 10. Конституційне право на освіту.

 11. Конституційне право на соціальний захист.

 12. Конституційне право на охорону здоров'я.

 13. Обов'язки громадянина України.

 14. Право громадянина України на вибори.

 15. Повноваження Верховної Ради України.

 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України.

 17. Державний бюджет України.

 18. Порядок обрання Президента України.

 19. Повноваження Президента України.

 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

 21. Склад Кабінету Міністрів України.

 22. Повноваження Кабінету Міністрів України.

 23. Повноваження місцевих державних адміністрацій.

 24. Статус прокуратури України за Конституцією України.

 25. Система судів в Україні.

 26. Основні засади судочинства в Україні.

 27. Система адміністративно-територіального устрою України.

 28. Органи місцевого самоврядування в Україні.

 29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України.

 30. Статус та повноваження Конституційного Суду України.

 31. Порядок внесення змін до Конституції України.

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу"

1. Поняття державної служби і державного службовця відповідно до Закону України "Про державну службу".

2. Визначення термінів: безпосередній керівник, державна мова, керівник державної служби в державному органі, посада державної служби, професійна компетентність, рівнозначна посада, суб’єкт призначення, функції з обслуговування, професійне навчання, службова дисципліна.

3. Принципи державної служби.

4. Категорії посад державної служби.

5. Основні права державного службовця.

6. Основні обов’язки державного службовця.

7. Система управління державною службою.

8. Право на державну службу.

9. Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу.

9. Вступ на державну службу.

10. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби.

11. Порядок призначення на посаду державної служби.

12. Присяга державного службовця.

13. Ранги державних службовців.

14. Переведення державних службовців.

15. Службове відрядження.

16. Оцінювання результатів службової діяльності.

17. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу.

18. Оплата праці державних службовців.

19. Надбавки, доплати та премії.

20. Заохочення державних службовців та соціально-побутове забезпечення державних службовців.

21. Забезпечення службової дисципліни та обов’язки державного службовця щодо додержання службової дисципліни.

22. Дисциплінарна відповідальність державного службовця та підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності.

23. Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування.

24. Обставини, що пом’якшують або обтяжують дисциплінарну відповідальність.

25. Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ та її повноваження.

26. Загальні збори (конференція) державних службовців державного органу.

27. Проведення службового розслідування.

28. Відсторонення державного службовця від виконання посадових обов’язків.

29. Гарантії прав державних службовців під час застосування дисциплінарного стягнення.

30. Підстави для припинення державної служби.

31. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення.III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

  1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, реальний конфлікт інтересів.

  2. Суб'єкти, на яких поширюються дія Закону України "Про запобігання корупції".

  3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції.

  4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

  5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.

  6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.

  7. Антикорупційні програми.

  8. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.

  9. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції.

  10. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та щодо одержання подарунків.

  11. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

  12. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

  13. Обмеження спільної роботи близьких осіб.

  14. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

  15. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

  16. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав.

  17. Вимоги до поведінки осіб.

  18. Визначення термінів: пріоритет інтересів, політична нейтральність, неупередженість,  компетентність і ефективність.

  19. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

  20. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.

  21. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування.

  22. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.

  23. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

  24. Антикорупційна експертиза.

  25. Спеціальна перевірка.

  26. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації.

  27. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи.

  28. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

  29. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції.

IIІ. Питання на перевірку знання Положення про Державну службу геології та надр України

1. Основні завдання та функції Державної служби геології та надр України.2. Повноваження Державної служби геології та надр України для організації своєї діяльності.

3. Права Державної служби геології та надр України.

4. Повноваження Голови Державної служби геології та надр України.

5. Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним їх використанням.6. Взаємодія Державної служби геології та надр України з іншими державними органами.

7. Колегія Державної служби геології та надр України.

8. Затвердження структури та штатного розпису Державної служби геології та надр України.

IV.Профільні питання:

1. Сектор з внутрішнього аудиту

1. Нормативно правові акти, які регулюють діяльність внутрішнього аудиту.

2. Що є об’єктом внутрішнього аудиту?

3. Основні завдання підрозділу внутрішнього аудиту.

4. На підставі чого та у який строк проводить внутрішній аудит?

5. Періодичність подання звіту про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.

6. Контроль за станом внутрішнього аудиту.

7. Основні внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту.

8. Незалежність та об’єктивність внутрішнього аудиту.

9. Напрями проведення внутрішнього аудиту.

10. Планування діяльності з внутрішнього аудиту.

11. Джерела аудиторських доказів.

12. Документування ходу та результатів внутрішнього аудиту.

13. Моніторинг врахування рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту.

14. Формування та зберігання справ внутрішнього аудиту.

15. Взаємодія підрозділу внутрішнього аудиту з органами державної влади.2. Юридичне управління

1.Основні вимоги до нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України

2. Підготовка проектів постанов згідно з Постановою КМУ «Про затвердження правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України».

3. Підготовка проектів нормативно-правових актів згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України».

4. Погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених міністерствами та іншими центральними органами влади згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України».

5. Основні завдання та структура Державної служби геології та надр України.

6. Обов’язкові додатки до проекту Кабінету Міністрів України для внесення до Кабінету Міністрів України.

7. Підготовка аналізу регуляторного впливу.

8. Процедура погодження проекту акту Кабінету Міністрів.

9. Погодження проектів регуляторних актів, які розробляються органами виконавчої влади, із уповноваженим органом.

10. Строк погодження проекту акта Кабінету Міністрів України. Погодження за вмовчанням.

Повторне погодження.

11. Вкажіть, які нормативно-правові акти підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та акти, які на державну реєстрацію не подаються.

12. Порядок подання нормативно-правових актів до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

13. Процедура підготовки проектів наказів Міністерства екології та природних ресурсів України згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України»

14. Основні напрямки діяльності юридичної служби органу виконавчої влади відповідно до покладених на неї завдань.

15. Процедура скасування акту центрального органу виконавчої влади або його територіальних органів.

3. Управління надрокористування та міжнародного співробітництваЩо таке надра? Хто має право власності на надра?Хто може бути користувачем надр?Які основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності?Які є підстави для відмови у видачі документа дозвільного характеру?

Чи допускається відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не передбаченими законами?

Хто несе відповідальність

у сфері видачі документів дозвільного характеру?

Кому Держгеонадрами надаються спеціальні дозволи на користування надрами?На які види користування надрами надаються Держгеонадрами спеціальні дозволи?У якому разі передбачено продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами?Чи передбачені підстави для внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами?З якими органами погоджує Держгеонадра продаж на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони?Що є міжвідомчою Угодою?Чим регулюється порядок залучення міжнародної технічної допомоги, які її види?Який документ потрібно підготувати для участі у заходах міжнародного характеру, пов’язаних із здійсненням зовнішніх відносин, зокрема міжнародних конференціях, та інших заходах, у ході яких передбачено викладення позиції Української Сторони, які основні вимоги до оформлення?

 1. -

Ким може виступати Держгеонадра, бенефіціаром чи реципієнтом, в залученні міжнародної технічної допомоги?Що є міжнародною технічною допомогою?

4. Департамент державного геологічного контролю
1. Механізм здійснення державного геологічного контролю затверджений постановою КМУ від 14.12.2011 № 1294 «Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю» передбачає здійснення двох видів перевірок. Які ці види?

2. Які підстави для проведення позапланових заходів державного геологічного контролю відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»?

3. Які види уніфікованих форм документів державного геологічного контролю затверджені наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 28.03.2013 № 133 «Про затвердження форм документів у сфері здійснення державного геологічного контролю», зареєстрованого Мінюстом 05.04.2013 за № 563/23095?

4. Які є критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю Державною службою геології та надр? До якого ступеню ризику відноситься діяльність надрокористувача з видобування питних підземних вод, геологічного вивчення піщано-гравійних сумішей, геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка вуглеводнів?

5. Які функції державного геологічного контролю?

6. Види документів, що складають органи державного геологічного контролю за результатами здійснення заходів державного геологічного контролю?

7. Який документ складається у випадку виявлення адміністративного правопорушення, встановленого статтями 57, 58 Кодексу України про адміністративні правопорушення?

8. У яких випадках Держгеонадра України видають наказ про анулювання спеціального дозволу на користування надрами? Якими законодавчими актами передбачено ці підстави?

9. Строк здійснення планового заходу державного геологічного контролю? Чи допускається продовження строку

10. Строк здійснення позапланового заходу державного геологічного контролю? Чи допускається продовження строку?

11. Які документи пред’являються посадовими особами органу державного геологічного контролю перед початком здійснення перевірки?

12. Розкажіть про припис.13. Періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр?

14. Хто є суб’єктом подання на зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами? Яким нормативно-правовим актом це передбачено?15. Яким документом передбачається порядок та умови припинення, обмеження чи тимчасової заборони (зупинення) права користування надрами надрокористувачами, які здійснюють користування надрами за угодою про розподіл продукції?

5. Управління геології

 1. Які корисні копалини відносяться до корисних копалин місцевого значення та яким законодавчим актом це регламентується?

 2. Яким органом проводиться державна експертиза та оцінка запасів корисних копалин в Україні, головні завдання цього органу?

 3. Що таке геологорозвідувальні роботи? З якою метою вони проводяться?

 4. Які стадії геологорозвідувальних робіт (ГРР) ви знаєте? Чим визначається послідовність проведення ГРР?

 5. Який вид регіональних геологічних досліджень в Україні є пріоритетним на сьогодні?

 6. Що називається родовищем корисних копалин, техногенним родовищем, що становить Державний фонд родовищ корисних копалині та його резерв. Яким законодавчим актом це визначено?

 7. Яким законодавчим актом визначаються основні завдання та напрями розвитку мінерально-сировинної бази України? Яка головна мета Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030?

 8. Яким нормативно-правовим актом визначається порядок розпорядження геологічною інформацією? Що відноситься до первинної та вторинної (кінцевої) геологічної інформації?

 9. Де зберігається та ким надається у користування інформація стосовно геологічного вивчення території України та надрокористування?

 10. Які корисні копалини відносяться до горючих? Якими законодавчими актами регулюється користування нафтогазоносними надрами в Україні?

 11. Що називається спеціальним водокористуванням та ким воно здійснюється?

 12. Яким законом передбачено отримання дозволу на спеціальне водокористування? Яка функція у цьому покладається на Держгеонадра?

 13. Як поділяються запаси і ресурси корисних копалин за ступенем техніко-економічного вивчення відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр? Яким документом затверджено Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.?

 14. Як поділяються запаси корисних копалин за промисловим значенням відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр?

 15. Як поділяються запаси корисних копалин за ступенем геологічного вивчення відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр?


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал