Закон України «Про освіту»Скачати 67.67 Kb.
Дата конвертації19.12.2016
Розмір67.67 Kb.
ТипЗакон
Вимоги охорони праці

відповідно до видів економічної діяльності установи регулюються

такими нормативно-правовими актами:


 1. Конституція України.

 2. Закон України "Про охорону праці" (Постанова Верховної Ради від 14.10.1992 року №49 ст. 669)

 3. Закон України «Про освіту»

 4. Закон України "Про колективні договори і угоди".

 5. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

 6. Закон України про дорожній рух (Постанова ВР від 28.01.93, №31, ст.339) (+)

 7. Кодекс законів про працю України.

 8. ДПАОП 0.00-4.36-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Перелік робіт з підвищеною небезпекою (Державний комітет України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 р., із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 273 від 16.11.2007 р.) (+)

 9. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості (Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Наказ № 287 від 03 грудня 2007 р.) (+)

 10. ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. (Наказ Держгірпромнагляду № 53 від 24.03.2008 р.) (+)

 1. ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.

 2. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. (Міністерство праці та соціальної політики України , комітет по нагляду за охороною праці. Наказ № 9 від 29.01.98 р.) (+)

 3. ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками.

 4. ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми.

 5. ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій.(«Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 р №246, «Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов’язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення», затвердженого наказом МОЗУ від 23 липня 2002 року №280).

 6. ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба в професійному доборі. (МОЗ України. Державний комітет України по нагляду за охороною праці № 263/121 від 23.09.94) (+)

 7. ДНАОП 0.03-8.07-94 Перелік важких робіт та робіт зі шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

19 ДНАОП 0.05-8.04-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

 1. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001р. №563 (зі змінами, затвердженими наказом від 20.11.2006 р. №782). (+)

 2. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. № 304. (+)

 3. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти інауки України від 31.08.2001 р. №616. (+)

 4. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (Постанова КМУ від 22 березня 2001 р. №270) (+)

 5. НПАОП 0.00-4.03-04 Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. (Постанова КМУ від 30 листопада 2011 р. № 1232, набирає чинності з 01.01.2012 року.(№ 1094 від 21.08.2001 р., № 1112 від 25.08 2004 р.) (+)

 6. НПАОП 0.00-4.3-04 Типове положення про службу охорони праці (Наказ Держнаглядохоронпраці від15.11.2004 р. №255). (+)

25 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (наказ Держнаглядохоронпраці від 25.07.2007 р. №55).

 1. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (наказ Держнаглядохоронпраці від 21.03.2007 р. №56). (+)

 2. Типове положення про кабінет охорони праці

5.3. Управління внутрішніми нормативними актами

Внутрішні нормативні акти з охорони праці розробляються в закладі, затверджуються її керівником і спрямовуються на побудову чіткої системи управління охороною праці та створення безпечних і здорових умов, що регламентуються.Посадові інструкції. Розробляються працівником відділу кадрів відповідно до "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", затвердженого наказом Мінпраці 16.02.1998 року №24. Перші екземпляри посадових інструкції зберігаються у відділі кадрів. Строк зберігання -постійно.

Інструкції з охорони праці. Розробляються відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Перші екземпляри інструкцій зберігаються в службі охорони праці або у керівника навчального закладу. Копії інструкцій з охорони праці видаються керівникам структурних підрозділів (під розпис) та вивішуються на робочих місцях.

Накази

 • Про організацію роботи з охорони праці (додається)

 • Про створення служби з охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про розробку та введення в дію СУОП

 • Про збереження життя і здоров’я учнів (додається)

 • Про розподіл обов’язків між адміністрацією навчальних закладів

 • Про режим роботи навчальних закладів

 • Про створення правил внутрішнього розпорядку

 • Про організацію навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про затвердження інструкцій з ОП, БЖД, що діють в ЗНЗ

 • Про створення комісії для розслідування нещасних випадків

 • Про проведення внутрішнього аудиту охорони праці, безпеки життєдіяльності

 • Про організацію чергування в закладі

 • Про організацію та проведення Тижнів безпеки життєдіяльності

 • Про підбиття підсумків проведення Тижнів безпеки життєдіяльності

 • Про підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період

 • Про медичне обстеження працівників та учнів навчального закладу

 • Про проведення заходів з оздоровлення учнів навчального закладу

 • Про організацію харчування в навчальному закладі

 • Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань учнів (вихованців)

 • Про організацію та проведення новорічних свят

 • Про затвердження графіка відпусток працівників

Журнали

Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці (додаток) ведеться службою охорони праці. (+)

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці (додаток) ведеться службою охорони праці. (+)

Журнал реєстрації вступного інструктажу (додаток) ведеться службою охорони праці. (+)

Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток) ведуться керівниками структурних підрозділів. (+)

Журнал оперативного адміністративно-громадського контролю.

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків (додаток), ведеться службою охорони праці. (+)

Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди) (додаток) ведеться відповідальною особою за експлуатацію будівель і споруд..Програми:

 • навчання (протоколи засідань комісії) з перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності: розробляються та ведуться службою охорони праці. Змінюється у випадку зміни або введення нових нормативно-правових актів з охорони праці; (+)

 • спеціального навчання (протоколи засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці): розробляються та ведуться відповідальним за електрогосподарство. Змінюється у випадку зміни або введення нових нормативно-правових актів з охорони праці.

Акти:

Акти форми Н-1, НПВ, Н-5 (додаток).

Заповнення актів здійснюється відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Акти зберігаються у службі охорони праці 45 років.

Акти форми Н-Н, Н-5 (додаток). Заповнення актів здійснюється відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах. Акти зберігаються у службі охорони праці 55 років.Приписи органів державного нагляду та контролю за охороною праці зберігаються у службі охорони праці.

Протоколи проведення ремонтів, випробувань, технічних оглядів обладнання підвищеної небезпеки зберігаються заступником директора з АГЧ.

Карти обліку працівників, що підлягають медичним оглядам (додаток), складаються медичною сестрою (або особою, що визначена в наказі).

Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (додаток); акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів (додаток); журнал обліку засобів пожежогасіння (додаток) заповнюються заступником директора з АГЧ.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал