Закон про зорі; б вчення про планети; в вимірювання неба; г знання про Сонце. Звідки походять власні назви планет? а від давніх греків; в від єгиптян; б від римлян; г з Близького Сходу. Що таке астрологія?Сторінка1/6
Дата конвертації24.03.2017
Розмір1.53 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6
Комунальний заклад освіти

навчально-виховний комплекс Дивосвіт

із санаторними групами і класами

м. Жовті Води

2011-2012 н.р.

Тема І

Предмет астрономії.

ЇЇ розвиток і значення в житті суспільства.

Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.
Самостійна робота №1

Варіант 1

 1. Слово «астрономія» у перекладі з грецької мови означає…

а) закон про зорі; б) вчення про планети;

в) вимірювання неба; г) знання про Сонце.
 1. Звідки походять власні назви планет?

а) від давніх греків; в) від єгиптян;

б) від римлян; г) з Близького Сходу.
 1. Що таке астрологія?

а) псевдонаука, яка за положеннями планет на небі передбачати хід подій на Землі;

б) розділ астрономії;

в) вплив зірок на долю людини; г) правильної відповіді немає.
4. Складова частина астрономії, яка розв’язує проблеми вимірювання часу, розробляє методи визначення положення світил і відстаней до них у Всесвіті, називається…

а) астрофізикою; г) космогонією;

б) астрометрією; д) зоряною астрономією;

в) небесною механікою; е) всехвильовою астрономією;

є) космологією.
5. Галілео Галілей - це

а)польський астроном; б)французьський астроном;

в)італійський вчений; г)грецький вчений.
6. Чим знаменитий Микола Коперник?

а) відкриттям телескопа; б) геоцентричною моделлю світу; в) геліоцентричною моделлю світу; г) встановленням законів руху планет; д) відповіді А і Г.


7. Не характеризує геоцентричну модель світу твердження - ...

а)планети рухаються навколо Землі;

б)добовий рух Сонця відбувається навколо Землі;

в)Місяць рухається навколо Сонця;

г)добовий рух зірок відбувається навколо Землі.
8. Один з нижче перерахованих хімічних елементів був вперше виявлений за допомогою астрономічних спостережень. Вкажіть, який саме?

а)залізо; б)гелій; в)кисень; г)водень.


9. Яка з цих жінок першою побувала в космосі?

а)Олена Кондратьєва; б)Вікторія Ярцева;

в)Валентина Терешкова; г)Світлана Савицька.
10. Як виникла наука астрономія?
Варіант 2

1. Світогляд людей в усі епохи змінювалося під впливом досягнень астрономії, так як вона займається ... (вкажіть правильне твердження)

а)вивченням об'єктів і явищ, незалежних від людини;

б)вивченням речовини і енергії в умовах, неможливих для відтворення на Землі;

в)вивченням найбільш загальних закономірностей Мегасвіту, частиною якого є сама людина;

г) відповіді А, Б.
 1. Які причини обумовили і стимулювали зародження та розвиток астрономії?

а) потреба орієнтації людей в просторі і часі;

б) астрологія;

в) бажання людей пізнавати навколишній світ;

г) відповіді А, Б, В.


3. Виберіть відповідь, в якій перераховані особливості астрономічних спостережень.

а) пасивні і довготривалі; доступні всім бажаючим;

б) величезні відстані до об’єктів спостережень;

в) залежать від місця і пори спостережень;

г) речовина вивчається в таких станах і масштабах, які не можна ні створити, ні відтворити в лабораторіях;

д) відповіді А – Г;

Е) відповіді Б, Г.
4. Складова частина астрономії, яка досліджує походження і розвиток небесних тіл, називається…

а) астрофізикою; г) космогонією;

б) астрометрією; д) зоряною астрономією;

в) небесною механікою; е) всехвильовою астрономією;

є) космологією.
5. Складова частина астрономії, яка з’ясовує закономірності руху небесних тіл, називається…

а) астрофізикою; г) космогонією;

б) астрометрією; д) зоряною астрономією;

в) небесною механікою; е) всехвильовою астрономією;

є) космологією.
6. Микола Коперник - це

а)німецький вчений; б)польский астроном;

в)грецький вчений; г)італійський астроном.
7. Що вдалося зробити грецькому вченому Клавдію Птолемею?

а) телескоп; б) геоцентричну модель світу; в) геліоцентричну модель світу;

г) встановити закони руху планет; д) відповіді А і Г.
8. Вперше в астрономії дав правильну схему будови Сонячної системи і визначив відносні відстані планет від Сонця та визначив період їх обертання навколо нього ...

а)Тихо Браге; б)Микола Коперник;

в)Іоганн Кеплер; г)Галілео Галілей.


 1. Скільки хвилин Ю.О.Гагарін пробув у космосі?

а)90; б)110; в)108; г)106.


 1. Природничі науки використовують як теоретичні, так і експериментальні методи досліджень. Чому основним методом досліджень у астрономії є спостереження? Чи можлива постановка астрономічних експериментів? Відповідь обґрунтуйте.


Варіант 3

 1. Сформулюйте означення астрономії як науки.

а) наука про походження небесних світил;

б) наука про будову небесних світил;

в) наука про розвиток і закони руху небесних світил і Всесвіту в цілому;

г) відповіді А – В.


2. Що є основою астрономії?

а) експеримент; в) моделювання;

б) спостереження; г) відповіді А, Б і В.
3. Складова частина астрономії, яка досліджує будову нашої Галактики та інших зоряних систем, називається…

а) астрофізикою; г) космогонією;

б) астрометрією; д) зоряною астрономією;

в) небесною механікою; е) всехвильовою астрономією;

є) космологією.


 1. Складова частина астрономії, яка досліджує розвиток Всесвіту в цілому, називається…

а) астрофізикою; г) космогонією;

б) астрометрією; д) зоряною астрономією;

в) небесною механікою; е) всехвильовою астрономією;

є) космологією.
 1. Розвиток астрономії в VIII–XV ст. відбувався в завдяки вченим ...

а)Середньої Азії; б)Греції; в)Китаю; г)Єгипту.
6. В 1516 році М.Коперник обґрунтував геліоцентричну модель світу в основі якої лежить слідуюче твердження:

а) Сонце та зірки рухаються навколо Землі;

б) планети рухаються по небу петльовано;

в) планети, включно з Землею, рухаються навколо Сонця;

г) небесна сфера обертається навколо Землі.
7. Спостерігають явища:

А. щоденне сходження Сонця на сході і захід на заході;

Б. обертання зоряного неба навколо полюса світу;

В. виникаючи іноді сонячні затемнення.

З цих явищ з точки зору геоцентричної теорії можна пояснити...

а)А і Б; б)Б і В; в)А і В; г)А, Б і В.


8. Які особливості астрономічних спостережень?

а)астрономічні спостереження в більшості випадків пасивні по відношенню до досліджуваних об'єктів;

б)астрономічні спостереження в основному будуються на проведенні астрономічних експериментів;

в)астрономічні спостереження пов'язані з тим, що всі світила перебувають від нас так далеко, що ні на око, ні в телескоп не можна вирішити, яке з них ближче, яке далі;

г)відповіді А і Б.
9. В якому році був здійснений перший у світі політ людини в космос?

а)1961; б)1957; в)1969; г)1960.
 1. Астрономія - одна з найдавніших наук в історії людства. З якою метою стародавня людина спостерігала за небесними світилами? Напишіть, які завдання люди в давнину вирішували за допомогою цих спостережень.


Варіант 4

1. Астрономія – це наука:

а) про зірки, їх поведінку, развиток та рух;

б) яка вивчає небесні тіла, явища та процеси на них;

в) про Всесвіт;

г) яка вивчає рух небесних тіл, їх природу, походження та розвиток.
 1. Система уявлень про найзагальніші закони будови і розвитку Всесвіту та його окремих частин називається…

а) науковою картиною світу; в) астрономією;

б) світоглядом людини; г) правильної відповіді немає.
 1. Звідки походять власні назви планет?

а) від давніх греків; в) від єгиптян;

б) від римлян; г) з Близького Сходу.


4. Складова частина астрономії, яка досліджує Всесвіт за допомогою електромагнітних випромінювань та частинок, називається…

а) астрофізикою; г) космогонією;

б) астрометрією; д) зоряною астрономією;

в) небесною механікою; е) всехвильовою астрономією;

є) космологією.
5. Якого вченого та винахідника по праву вважають засновником сучасної космонавтики?

а)Ісаака Ньютона; б)Альберта Енштейна;

в)Ціолковського Костянтина Едуардовича;

г)Кондратюка Юрія Васильовича.


6. Хто першим став стверджувати, що центром, навколо якого

обертаються планети є не Земля, а Сонце?

а) Аристотель; б)Микола Коперник; в)Джордано Бруно; г)ГалілеоГалілей; д)Іоганн Кеплер; е)Ісаак Ньютон;

є) Михайло Ломоносов.


7. Геліоцентрична система пояснює петлеподібний рух планет...

а)різними швидкостями руху Землі та планет по орбітам;

б)добовим обертанням Землі;

в)поєднанням руху Сонця по екліптиці та руху планет навколо Сонця;

г)зміною швидкості планети по орбіті.
8. У центрі геліоцентричної системи світу знаходиться:

а)гелій; б)Земля; в)Сонце; г)Галактика.


9. В якому році вперше жінка полетіла в космос?

а)1965; б)1961; в)1966; г)1963.


10.Наведіть приклади взаємозв'язку астрономії та інших наук.
Варіант 5

1. Що вивчає астрономія?

а) вплив зірок на долю людини; г) відповіді А і Б;

б) всю сукупність небесних світил; д) відповіді Б і В;

в) речовину та поля, які заповнюють е) відповіді А, Б і В.

простір між світилами;
 1. Що означає слово «планета»?

а) «блукаюче світило»; в) «падаюча зірка»;

б) «небесне тіло»; г) «схожа на Землю».
 1. Сучасна астрономія утримується(базується) на таких підвалинах (засадах):

а) потужна світло приймальна техніка;

б) закони, ідеї та методи теоретичної фізики;

в) математичний апарат та сучасна обчислювальна техніка;

г) відповіді А, Б і В.
 1. Складова частина астрономії, яка вивчає фізичну природу, хімічний склад і внутрішню будову зірок, називається…

а) астрофізикою; г) космогонією;

б) астрометрією; д) зоряною астрономією;

в) небесною механікою; е) всехвильовою астрономією;

є) космологією.
 1. Яке саме стародавне космічне тіло потрапляло до рук людини?

а)метеорит; б)Чорний Камінь;

в)уламок НЛО; г)зразок місячної породи;

д)наскальні малюнки африканських племен.
6. Геліоцентричну теорію неможливо уявити без твердження про те, що …

а)планети обертаються навколо Сонця;

б)Сонце має кулясту форму;

в)Земля має кулясту форму;

г)Земля обертається навколо своєї вісі.
7. Внесок Галілея в развиток геліоцентричної моделі світу Коперника не є відкриття…

а)гір на Місяці; б)супутників планети Юпітер;

в)річного араллакса зірки; г)плям на Сонці.
8. Хто з перелічених нижче вчених відіграв велику роль у розвитку астрономії?

а) Микола Коперник; б) Аристотель;

в)Дмитро Іванович Менделєєв; г)Михайло Ломоносов.
9. Громадянином якої країни був космонавт, який вперше побував у космосі?

а)СССР; б)США; в)Китаю; г)Японії.


10. Перерахуйте астрономічні явища, які можна спостерігати протягом життя.
Тема ІІ

Основи практичної астрономії.

Самостійна робота №2

Небесна сфера. Сузір’я. Відстані до небесних світил. Зоряні величини. Зоряний час.

Варіант 1

 1. Як називається точка небесної сфери, що знаходиться в нас над головою?

а)надир; б)зеніт;

в)кульмінація; г)екватор; д)полюс.
 1. Серед важливих кругів небесної сфери не має відповідних кругів на земній кулі...

а)екліптика; б)меридіан;

в)екватор; г)математичний горизонт.
 1. Явище проходження світила через небесний мередіан називається…

а)надир; б)зеніт;

в)кульмінація; г)екватор; д)полюс.


4. Виберіть відповідь, в якій правильно перераховані основні точки небесної сфери.

а) зеніт і надир; б) точки рівнодень;

в) полюси світу; г) відповіді А – Г;

д) точки півночі і півдня; е) правильної відповіді немає.


5. Чому дорівнює значення астрономічної одиниці?

а) 150млн.км; б) 149,6млн.км;

в) 149,4млн.км; г) 148,6млн.км.


 1. Які з перерахованих сузір’їв є зодіакальними?

а)овен, телець, ведмедиця; б)овен, телець, рак;

в)скорпіонс, стрілець, козерог; г)діва, водолій, стрілець;

д)рак, риба, лев; е)відповіді Б і Г.


 1. В 1922 році все небо було разділено на 88 сузір’їв, з них ... (число) знаходилось в північній півкулі, (…) в південній, а інші (…) розташовані по обидві сторони небесного екватора.

а)31, 48, 9; б)48, 31, 9;

в)40, 32, 16; г)32, 40, 16; д)32, 48, 8.


8. Річний паралакс необхідний для:

а)визначення відстані до найближчих зірок;

б)визначення відстані до планет;

в)визначення відстані, що проходить Землей за рік;

г)доведення кінцевості швидкості світла.
9. Момент верхньої кульмінації Сонця називається..

а)полуднем; б)півднем;

в)північчю; г)днем; д)ніччю.
10. Скільки кілометрів ми пролітаємо за одну добу, рухаючись із Землею навколо Сонця? Орбітальна швидкість Землі – 30км/с

(2593000км)


Варіант 2

 1. Мале коло небесної сфери, паралельне математичному горизонту і що проходить через світило - ...

а)вертикал світила; б)альмукантарат світила;

в)прямое піднесення світила; г)висота світила.
 1. Як називається точка небесної сфери, що є потилежною до зеніту?

а)надир; б)зеніт;

в)кульмінація; г)екватор; д)полюс.
 1. Велике півколо небесної сфери, що проходить через зеніт, світило та надир - ...

а)круг висоти; б)вертикальне коло; в)вертикал світила;

г)круг висоти, вертикальне коло чи вертикал світила.
 1. Лінія, яка параллельна напрямку вектора сили тяжіння в точці спостереження - ...

а)вісь світу; б)екліптика;

в)полуденна лінія; г)прямовісна лінія.
 1. Чому дорівнює астрономічна одиниця (а. о.)?

а)відстань між центрами Сонця та Плутона;

б)відстань між центрами Землі та Сонця;

в)відстань між центрами Землі та Місяця;

г)відстань до найближчої нам Галактики.
 1. Сама яскрава зоря в сузір’ї Великий Пес

а)Ригель; б)Полярна зоря;

в)Сіріус; г)Альциона.
 1. В якому сузір’ї знаходиться Полярна зоря?

а)Малої Ведмедиці; б)Великої Ведмедиці; в)Плеяди; г)Тельця; д)Кассіопея; е)Ліри.
8. Найбільший горизонтальний паралакс, щодо земного спостерігача, має ...

а)Сонце; б)Місяць; в)Марс; г)Венера.


9. Абсолютна зоряна величина - це зоряна величина, яку б мала зірка на стандартній відстані:

а)5 парсек; б)10 парсек; в)20 парсек; г)15 парсек.


10. Схематично зобразіть небесну сферу. Позначте на ній математичний горизонт, небесний меридіан, полудневу лінію, точки півночі та півдня. Як називається явище проходження світила через небесний меридіан?
Варіант 3

 1. Змінити вивчення взаємного розташування напрямків на світила вивченням взаємного розташування точок на сфері дозволяє ...

а)прямовісна лінія; б)математичний горизонт;

в)небесна сфера; г)небесний екватор.
 1. Велике коло небесної сфери, що проходить через полюси світу та через світило за яким спостерігають називають ...

а)екліптикою; б)небесним екватором;

в)колом схилення світила; г)добовою параллелью.
 1. Центр небесної сфери співпадає ...

а)з оком спостерігача; б)з центром Сонячної системи;

в)з центром Землі; г)з центром Галактики.


4. Точки перетину небесного екватора з математичним горизонтом - точки ...

а)сходу і заходу; б)весняного та осіннього рівнодення;

в)півдня і півночі; г)літнього та зимового сонцестояння.
5. Відстань від Землі до Сонця взято за 1 а.о. Скільки це приблизно дорівнює?

а)150000км; б)150000000км;

в)150000000000км; г)150000000Мм. 1. Ділянка неба всередині деяких встановлених меж називається…

а)сузір’ям; б)скупченням;

в)Галактикою; г)зоряною картою; д)екліптикою.
 1. Найменше сузір’я південної півкулі – це…

а)Рак; б)Південний Хрест;

в)Малий кінь; г)Мала Ведмедиця.
 1. Обертання Землі навколо Сонця називаеться:

а)добовим паралаксом;

б)горизонтальним екваторіальним паралаксом;

в)річним паралаксом;

г)морським паралаксом.
 1. Горизонтальний паралакс збільшився. Як змінилась відстань до планети?

а)більшилась; б)зменьшилась;

в)не змінилась; г)спочатку зменшилась, а потім збільшилась.
 1. Скільки кілометрів ми пролітаємо за одну добу, рухаючись із Сонцем навколо центра Галактики? Орбітальна швидкість Сонця 250 км/с.

(21600000км)
Варіант 4

 1. Уявна сфера довільного радіуса, в центрі якої знаходиться спостерігач і на яку спроектовано всі світила так, як він бачить їх у певний момент часу з певної точки простору.

а)земна сфера; в)небесна сфера;

б)зоряна сфера; г)атмосфера.
 1. Явище проходження світила через небесний меридіан називається…

а) астрономічний полудень; в) кульмінація;

б) астрономічна північ; г) верхня кульмінація;

д) нижня кульмінація.
3. Найвища точка небесної сфери називається …

а) точка півночі; б) зеніт; в) надир; г) точка півдня.


4. Точки перетину екліптики з небесним екватором - точки...

а)півночі та півдня; б)сходу та заходу;

в)весняного та осінього рівнодення;

г)зимового та літнього сонцестояння.


5. Линія перетину площини небесного горизонту та меридіана називаеться …

а) полуденна лінія; б) істинним горизонтом;

в) пряме сходження; г)екліптика.
6. На скільки сузір’їв разділено небо?

а) 108; б) 68; в) 88; г) 12.


7. Кількість сузір’їв, через які проходить екліптика, дорівнює…

а) 11; б) 12; в) 13; г) 40.


8. Кут, під яким із зорі було б видно радіус земної орбіти, називається…

а)річним паралаксом; б)горизонтальним паралаксом;

в)морським паралаксом; г) вертикальним паралаксом.
9. Відстань між Землею та планетою збільшилась в 2 рази. В цьому випадку для земного спостерігача...

а)паралакс планети збільшиться в 2 рази, кутовий діаметр планети зменшиться в 2 рази;

б)паралакс планети та кутовий діаметр зменьшаться в 2 рази;

в)паралакс планети зменшиться в 2 рази, кутовий діаметр збільшиться в 2 рази;

г)паралакс планети та кутовий діаметр збільшаться в 2 рази.
10. Схематично зобразіть небесну сферу. Позначте на ній вісь світу, небесний екватор, Північний та Південний полюси світу. Яка зоря розташована поблизу Північного полюса світу; Південного полюса світу?
Варіант 5


 1. Малий круг небесної сфери, паралельний небесному екватору, який проходить через світило - ...

а)небесна паралел; б)добова паралель світила;

в)небесний экватор;

г)небесна паралель або добова паралель світила.


 1. Виберіть відповідь, в якій правильно перераховані лінії небесної сфери.

а)прямовисна лінія та полуденна лінія;

б)коло схилень та екліптика;

в)справжній горизонт і вертикал; д) вісь світу;

г)небесний екватор та небесний меридіан; е) відповіді А – Д;

є) відповіді А, Д.


 1. Площина, що проходить через центр небесної сфери, проведена перпендикулярно прямовісній лінії та перетинає небесну сферу по великому колу - ...

а)вертикал; б)небесний меридіан;

в)видимий горизонт; г)істинний горизонт.
 1. . Велике коло небесної сфери, площина якого перпендикулярна до вісі світу ...

а)небесний екватор; б)небесна параллель;

в)добова паралель світила; г)альмукантарат світила.
 1. Що таке астрономічна одиница (а.о.)? а)відстань від Землі до Місяця;

б)середня відстань від Землі до Сонця;

в)середнє арифметична відстань між найближчими одна до одної планетами сонячної системи;

г)відстань від Сонця до найближчої зірки;

д)світловий рік.
 1. Скільки зодіакальних сузір’їв на небесній сфері?

а)3; б)36; в)12; г)9; д)13; е)31.


 1. Де протягом ночі видно більше сузір’їв – на полюсах чи в Україні?

а)на Північному полюсі; б)в Україні;

в)в Антарктиді; г)на обох полюсах; д)однаково.


8. Кут, під яким із світла видно радіус Землі, перпендикулярний до променя зору, називається…

а)горизонтальним параллаксом; б)вертикальним параллаксом;

в)градусним вимірюванням; г)горизонтальним зміщенням.
9. Що таке зоряна величина?

а)маса зірки; б)розмір зірки;

в)кількість тепла, що випромінюється будь-яким об’єктом космоса;

г)кількість випроміненої небесним тілом (зіркою) енергії в одиницю часу;

д)числова характеристика галактики, що відповідає загальній масі зірки, що в ній знаходиться;

е)числова характеристика будь-якого об’єкта на небі, що говорить нам про те, скільки світла приходить від нього в точку, де знаходиться спостерігач.


10. Яка відстань від Землі до пролітаючого поблизу Землі астероїда, якщо радіолокатор зафіксував відбитий сигнал через 0,667 с.

(100 тис. км)Самостійна робота №3

Небесні координати. Карти зоряного неба. Відстані до небесних світил.

Варіант 1

 1. Як називається кут, який вказує положення світила відносно сторін світу?

а)сходження; б)схилення;

в)азимут; г)годинний.
 1. Системи небесних координат потрібні для визначення положення світила на…

а) небесній сфері; б) карті зоряного неба; в) відповіді А і Б; г) правильної відповіді немає.


 1. Кут між площинами великих кругів, які проходять через точку весняного рівнодення і через світило, називається …

а) схиленням; б) прямим піднесенням;

в) годинним кутом світила; г) азимутом; д) висотою.
 1. На яку сторону горизонту вказує Полярна зоря

а)на північ; б)на захід; в)на схід; г)на південь.


 1. «Світло від сузір’я Геркулес летить до нас 10 000 років»,- стверджувалось в одній газетній статті. Чому це повідомлення викликає сумнів?

а)сузір’я Геркулес знаходиться набагато ближче;

б)сузір’я Геркулес знаходиться набагато далі;

в)відстань до сузір’я Геркулес астрономи ще не виміряли;

г)зорі в сузір’ї Геркулес знаходяться на різній відстані від Землі;

д)астрономи ще не навчились вимірювати такі великі відстані.


 1. Де б ви шукали Полярну зірку, якби знаходилися на північному полюсі?

а)в точці зеніту; б)над північною точкою горизонту;

в)на висоті 400 над горизонтом; г)над південною точкою горизонту.
 1. В скільки разів зоря 3,4m зоряної величини слабше, ніж Сиріус, що має видиму зоряну величину – 1,6m?

а) в 1,8 раза; б) в 0,2 раза; в) в 100 раз; г) в 2 рази.


 1. В місці, широта якгого +35° (північ. ш.), спостерігалось світило, у якого годинний кут α = 30°, а схилення було δ = +40°; знайти висоту h.

а) 30°; б) 40°;

в) 50°; г) 60°; д) 70°.
 1. За рухомою картою зоряного неба визначте, у якому із сузір’їв – Терезів, Діви чи Лева – Сонце перебуває довше. 1. Чому Полярна зірка не змінює свого положення відносно горизонту при добовому русі неба?


Варіант 2

 1. Кутова відстань світила від горизонта - ... а)схилення світила; б)пряме піднесення світила;

в)висота світила; г)азимут світила.


 1. Горизонтальні координати світила - ...

а)азимут та висота; б)азимут та схилення;

в)висота та пряме піднесення;

г)схилення та пряме піднесення.


 1. В якому місці Землі будь-яке коло схилень може співпадати з горизонтом?

а)на середніх широтах; б)на полюсі; в)на екваторі; г)в тропиках; д)це може бути в будь-якому місці.
4. Спостерігаючи вночі за зоряним небом впродовж години ви помітили, що зірки переміщуються по небу. Це відбувається тому, що:

а) Земля рухається навколо Сонця;

б) Сонце рухається по екліптиці;

в) Земля обертається навколо своеї вісі;

г) зорі рухаються навколо Землі.
5. Полярна зоря відома тим, що:

а)вона є найяскравішою зорею нашого неба;

б)знаходиться над Північним полюсом Землі;

в)на всіх материках ніколи не заходить;

г)є найбільшою зорею;

д)біля неї знаходиться Північний полюс світу;

е)відповіді А, В та Г;

є)відповіді Б і Д.


6. Щойно прокульмінірувавши, зоря рухається вгору. В якій стороні неба знаходиться досліджувана зоря?

а) у східній; б) в південній; в) в західній; г) в північній.

7. Найяскравіші зірки назвали зірками першої величини, а найслабші - зірками шостої величини. У скільки разів зірки 1-ї величини яскравіше зірок 6-ї величини? Вкажіть правильну відповідь.

а) у 100 разів; б) у 50 разів; в) у 25 разів; г)у 10 разів.

8. В місці, широта якого дорівнює +20° (північ. ш.), у світила спостерігався годинний кут α = 310°, а схилення δ = −5°. Знайти азимут світила.

а) 75° східний; б) 75° західний;

в) 25° східний; г) 25° західний; д)45° східний.
9. За рухомою картою зоряного неба визначте координати зорі α Південної Риби.
10. В якому напрямі відносно горизонту обертається Земля навколо своєї вісі.
Варіант 3


 1. Кутова відстань світила від площини небесного екватора, що виміряне уздовж кола схилень - ...

а)схилення світила; б)пряме піднесення світила;

в)азимут світила; г)висота світила.
 1. Головною площиною в горизонтальній системі координат вважається…

а)коло висоти; б)коло схилень;

в)небесний меридіан; г)математический горизонт.
 1. Де на Землі положення небесного меридіана не визначено?

а)на середніх широтах; б)на полюсі; в)на екваторі; г)в тропиках; д)це може бути в будь-якому місці.


 1. Скільки зірок неозброеним оком можно побачити в сузір’ї?

а)5-10; б)10-20; в)50-100; г)1000-3000.
5. У якому сузір’ї видно Сонце інопланетянинові, який живе на планеті, що обертається навколо зорі Альтаїр?

а)Єдиноріг; б)Оріон;

в)Мала Ведмедиця; г)Велика ведмедиця; д)Ліра.
6. Видима зоряна величина зорі характеризує…

а)масу зорі; б)розмір зорі; в) відстань до зорі;

г)освітленість, яку створює зоря на поверхні Землі.
7. Серед зір α Орла(m = 0,76), α Волопаса(m = - 0,05), α Тельця (m = 0,86), α Лебедя(m = 1,25) найяскравішою є…

а) α Орла; б) α Волопаса; в) α Тельця; в) α Лебедя.


8. В місці, широта якого дорівнює −45° (півден. ш.), спостерігалась зоря на висоті 45° і в азимуті 100° східному. Знайти годинний кут.

а)300°; б)240°; в)320°; г)360°; д)40°.


9. За рухомою картою зоряного неба визначте координати зорі α Скорпіона.
10. Як розташовується вісь світу щодо земної осі?

Щодо площині небесного меридіана?


Варіант 4

 1. Кут між площинами великих кіл, один з яких проходить через полюси світу і дане світило, а інший – через полюси світу і точку весняного рівнодення, называеться …

а) прямим піднесенням; б) зоряною величиною;

в) схиленням; г) азимут.
 1. Екваторіальні координати світила - ...

а)схилення та пряме піднесення; б)висота та азимут;

в)схилення та висота; г)пряме піднесення та азимут.
 1. Де на земній кулі всі зірки сходять і заходять перпендикулярно лінії горизонту?

а)на екваторі; б)на средніх широтах; в)на полюсі; г)на екваторі; д)це може бути в будь-якому місці.
4. Чи можна в Аргентині та в Україні одночасно побачити Полярну зорю?

а)не можна; б)можна тільки влітку; в)можна тільки взимку; г)можна будь-коли; д) можна тільки восени.


5. Де протягом ночі видно більше зір: у Чернігові чи в Криму?

а)у Чернігові весною; б)у Криму взимку; в)у Чернігові влітку; г)у Криму влітку; д)однаково.


6. Які координати світил нанесено на зоряні карти?

а)горизонтальні; б)екваторіальні;

в)горизонтальні та екваторіальні;

г) на зоряних картах немає координат.


7. Видима зоряна величина зорі Вега 0,03m , а Полярної зірки – 2,02m . Це означає, що…

а)Вега яскравіша ніж Полярна;

б)Полярна яскравіша, ніж Вега;

в)Полярна зірка має більшу масу;

г)Полярна зірка має більший радіус.
8. В Магелановій протоці, широта −60° (півден. ш.), спостерігали світило, у годинний кут дорівнювавt = 20h, а полярна відстань p = 15° від південого полюса світу. Знайти висоту і азимут цього світила.

а)h = 25°; A = 75° західний; б)h = 75°; A = 25° східний;

в)h = −75°; A = 335° західний; г)h = 25°; A = 25° західний;

д)h = −75°; A = 25° східний.

9. За рухомою картою зоряного неба визначте координати зорі ξ Діви.

10. Як проходить площина горизонту відносно поверхні земної кулі?Варіант 5

 1. Кутова відстань вертикала світила від точки півдня - ...

а)пряме піднесення світила; б)висота світила;

в)схилення світила; г)азимут світила.


2. Кутова відстань світила від небесного екватора називається…

а) схиленням; б) прямим піднесенням;

в) годинним кутом світила; г) азимутом;

д) висотою.


3. Головним напрямком в екваторіальній системі координат є напрям вздовж ...

а)прямовісної лінії; б)вісі світу;

в)першого вертикала; г)небесного екватора.
4. Момент, коли світло проходить меридіан і знаходиться найнижче над горизонтом, називається:

а)пряме сходження; б)верхня кульмінація;

в)нижня кульмінація; г)верхня культивація;

д)нижня культивація.


5. Чи можна зорю Сиріус побачити з Північного полюса Землі?

а)можна тільки взимку; б)можна тільки влітку;

в)можна тільки восени; г)не можна ніколи;

д)можна цілий рік.


6. Скільки зір можна побачити одночасно на небі неозброєним оком?

а)100 000; б)10 000; в)6000; г)3000; д)500.


7. Зоря якої зоряної величини найяскравіша?

а)-1m; б)0m; в)1m; г)10m.


8. Визначити широту шеста φ, якщо відомо, що світило, має схилення δ = +20° та пряме піднесення α = 30°, яке стояло в 2h зоряного часу на висоті h = 50°.

а)45° північ.ш; б)30° півден.ш; в)30° північ.ш; г)60° півден.ш; д)60° північ.ш.


9. За рухомою картою зоряного неба визначте координати зорі β Пегаса.
10. У яких точках небесний екватор перетинається з лінією горизонту?

Самостійна робота №4

Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Видимі рухи Сонця та Місяця.

Варіант 1

 1. Основа визначення сонячного часу – ... а)Сонце; б)зірки;

в)планети; г)точка літнього сонцестояння.


 1. Місцевий час центрального меридіана поясу називають…

а) місцевим часом; б) поясним часом; в) всесвітнім часом; г) середнім сонячним часом; д) декретним часом.

3. Скільки є годинних поясів? а) 12; б) 24; в) 36; г) 60.

4. На якій географічній широті 23 вересня Сонце кульмінує в зеніті? а)на Північному полюсі; б)на екваторі;

в)на Північному тропіку; г)на Південному тропіку;

д)на Південному полюсі.

5. На якій географічній широті були б полярні кола, якби вісь обертання Землі була нахилена до площини екліптики під кутом 50°?

а) 0°; б) 30°; в) 45°; г) 50°; д) 90°.
6. Спеціальні списки, до яких занесено зорі, туманності, зоряні скупчення, галактики тощо, називаються…

а) каталоги; б) реєстри; в) бібліографія; г) календарі.


7. Юліанский календарь був введений в ...

а)46 р. до н.е; б)46 р. н.е. в)XVII ст. г)1918 р.


8. Дата 1 січня 2001 року по новому стилю. Яка ця дата по старому стилю?

а)14 січня 2001р; б)13 січня 2001р;

в)19 грудня 2000р; г)20 грудня 2000р.
9. Зміна зовнішнього вигляду Місяця для спостерігача на Землі називається…

а) місяцем; б) фазою; в) частотою; г) амплітудою.


10. Якої фази Місяця не існує?

а)Новий Місяць; б)Перша чверть; в)Повний Місяць;

г)Друга чверть; д)Остання чверть;

е)відповіді А та В; є)відповіді Б та Д.


11. Чи може повний Місяць перебувати над горизонтом більше доби?

а)так, на екваторі завжди; б)ні, ніде на Землі;

в)так, взимку в Арктиці; г)тільки влітку в Арктиці;

д)тільки взимку в Антарктиді.


Варіант 2

1. Місцевий середній час гринвіцького меридіану називається…

а) місцевим часом; б) всесвітнім часом;

в) поясним часом; г) середнім сонячним часом;

д) декретним часом.
2. У якому годинному поясі розташована Україна?

а)у нульовому; б)у першому; в)у другому; г)у третьому.


3. Середня сонячна доба…

а)на 3 хв 56 с довше зоряної доби;

б)на 3 хв 56 с менше зоряної доби;

в)на 4 хв менше зоряної доби;

г)на 4 мин довше зоряної доби;

д)тривалість сонячної і зоряної доби однакова.


4. День літнього сонцестояння в Південній півкулі настає:

а)21 березня; б)22 червня; в)23 вересня;

г)22 грудня; д)4 січня.
5. У якому місті – Києві, Харкові, Сімферополі, Львові чи Одесі – 22 червня більша тривалість дня?

а)Київ; б)Харків; в)Львів; г)Одеса; д)Сімферополь.


6. Основною календарною одиницею часу є…

а) тропічний рік; б) сонячний рік;

в) зоряний рік; г) місячний рік.
7. Основою календаря Стародавнього Вавілона був період ...

а)обернення Місяця навколо Землі;

б)обернення Сонця навколо Землі;

в)повної зміни місячних фаз;

г)обернення Землі навколо вісі.
8. Лінія зміни дат проходить вздовж ...

а)екватора; б)грінвічського меридіана;

в)меридіана з довготою 180°; г)будь-якого меридіана.
9. Проміжок часу, за який Місяць, описуючи повне коло на небесній сфері, повертається до тієї самої точки, називається…

а) синодичним місяцем; б) сидеричним місяцем; в) календарним місяцем; г) сонячним місяцем.


10. Якщо період зміни фаз Місяця становить 29,5 доби, то період обертання Місяця навколо Землі відносно зір, становить

а)28,5 діб; б)28,3 діб; в)27,5 діб; г)27,3 діб.


11. Серп Місяця у вигляді човника, рогами догори, можна спостерігати:

а)в північних країнах; б)на полюсі; в)тільки на екваторі;

г)в тропічних країнах; д)це можливо в будь-якому місці Землі.
Варіант 3

1. Час, виміряний на певному географічному меридіані, називається…

а) місцевим часом; в) всесвітнім часом; б) поясним часом; г) середнім сонячним часом; д) декретним часом.
2. Явище прецесії пояснюється…

а) обертанням Землі навколо осі; б) гравітаційною взаємодією Землі, Сонця і Місяця; в) формою Землі; г) відповіді А-В; д) відповіді А, В.

3. Середня сонячна доба в порівнянні із зоряною добою…

а)на 3 хв 56 с довше; б)на 3 хв 56 с менше;

в)на 4 хв довше; г)на 4 хв менше.
4. Чи можна побачити Сонце одночасно з Північного та Південного полюсів Землі?

а)можна 21 березня; б)не можна; в)можна 22 червня;

г)можна 23 вересня; д)можна 22 грудня; е)відповіді А і Г;

є)відповіді В і Д.


5. Проміжок часу, за який центр диска Сонця здійснює повний оберт по екліптиці відносно зірок, називається…

а) сонячним роком; б) зоряним роком; в) тропічним роком; г) місячним роком.


6. В основу календаря було покладено число 20 стародавньої цивілізації - ...

а)Египта; б)Майя; в)Китаю; г)Індії.


7. При перетині лінії зміни дати з заходу на схід…

а)календарне число зменьшується на дві одиниці;

б)календарне число збільшується на дві одиниці;

в)календарное число не змінюється;

г)календарное число зменьшується на одиницю;

д)календарное число збільшується на одиницю .


8. Коли схилення Сонця сягає максимального значення?

а)21 березня(+45°); б)22 червня(+23,5°);

в)23 вересня(+30°); г)22 грудня(+60°); д)4 січня(+66,5°).
9. Проміжок часу між двома однойменними фазами Місяця називається…

а) синодичним місяцем; б) календарним місяцем;

в) сидеричним місяцем; г) сонячним місяцем.
10. Повний Місяць піднімається вище за все над горизонтом:

а)взимку; б)восени; в)навесні; г)влітку;

д)це носить випадковий характер.
11. Якщо в процесі руху по орбіті Місяць виявиться на тій стороні, в якій знаходиться і Сонце, то ми з Землі бачимо фазу:

а) повний місяць; б) молодика;

в) першу чверть; г) останню чверть.
Варіант 4

1. Середньоєвропейським часом названо час…

а) літній; б) першого годинного поясу;

в) зимовий; г) відповіді А, В.


2. Проміжком часу між двома послідовними проходженнями центра диска Сонця через точку весняного рівнодення називається…

а) тропічний рік; б) сонячний рік;

в) зоряний рік; г) місячний рік.
3. 21 березня Сонце знаходиться в точкі ...

а) γ; б) ε; в) S; г) ε’.
 1. Де на Землі тривалість дня протягом року не змінюється?

а)у Києві; б)на полюсах; в)на екваторі; г)на тропіках;

д)у Лондоні.
 1. У якому місті – Києві, Донецьку, Чернігові, Львові чи Херсоні – 22 грудня більша тривалість дня?

а)Київ; б)Львів; в)Донецьк; г)Херсон; д)Чернігів.
6. Певну систему лічби проміжків часу з поділом їх на окремі періоди прийнято називати…

а) каталогом; б) кодексом;

в) календарем; г) правильної відповіді немає.
7. Скільки діб має високосний рік?

а)365; б)360; в)356; г)366; д)350.


8. Якщо О. С. Пушкін народився в Москві 26 травня 1799 року по старому стилю, то по новому стилю його день народження необхідно відмічати…

а)5 червня; б)15 травня; в)6 червня; г)12 травня; д)7 червня.


9. Явище відхилення світлового променя від прямолінійного напрямку при його проходженні через неоднорідну атмосферу називається…

а) атмосферною рефракцією; б) прецесією;

в) заломленням світла; г) правильної відповіді немає.
10. Період обертання Місяця навколо Землі відносно зір називають…місяцем

а)зоряним; б)синодичним; в)фазовим; г)календарним.


11. Чи можна бачити всю поверхню Місяця під час спостережень із Землі?

а)так; б) ні; в)це залежить від точки спостереження;

г)це залежить від пори року.
Варіант 5

1. Час, який визначається середнім сонцем і за яким ми живемо, називається…

а)місцевим часом; б)всесвітнім часом;

в)поясним часом; г)середнім сонячним часом;


2. Вкажіть дні рівнодення

а)22 березня; б)22червня; в)22вересня; г)22грудня;

д)22липня; е)відповіді А і В; є)відповіді Б і Г.
3. Проміжок часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями точки весняного равнодення на одному і тому ж меридіані - ...

а)зоряна доба; б)сонячна доба; в)година; г)рік.

4. На якій географічній широті були б тропіки, якби вісь обертання Землі була нахилена до площини екліптики під кутом 45°?

а) 0°; б) 30°; в) 45°; г) 50°; д) 90°.


5. Чи однакова тривалість полярного дня і полярної ночі на полюсах Землі?

а)однакова;

б)полярний день на Північному полюсі більший від полярної ночі на тиждень;

в)полярний день на Південному полюсі більший на місяць;

г)полярна нічна Північному полюсі більша на місяць;

д)на полюсах день і ніч тривають по 6 місяців.


6. Типи календарів (залежно від традицій, способу життя та релігійних уявлень людей) можуть бути…

а) місячні; б) місячно-сонячні;

в) сонячні; г) відповідь А-В.
7. Дата 1 січня 2001 року по новому стилю. Яка ця дата по старому стилю?

а) 14 січня 2001р; б) 13 січня 2001р;

в) 19 грудня 2000р; г) 20 грудня 2000р.
8. Виберіть високосні роки

2000р; 2004р; 2400р; 1900р; 2016р.

а)2004, 1900, 2016; б)2000, 2004, 2016;

в)2000, 1900, 2400; в)2000, 2400, 2016.


9. Вкажіть тривалість синодичного місяця Місяця.

а) 27,3 діб; б) 30 діб; в) 29,5 діб; г) 31 доба.


10. Повний Місяць найдовше перебуває над горизонтом в північній півкулі Землі ... (коли?):

а)22 серпня; б)22 листопада; в)21 березня;

г)23 вересня; д)22 грудня.
11. Проміжок часу між двома послідовними однаковими фазами Місяця називаються…місяцем

а)зоряним; б)сидеричним; в)синодичним;

г)фазовим; д)календарним.

Самостійна робота №5

Сонячні та Місячні затемнення.

Видимі рухи планет. Закони Кеплера.

Варіант 1

1. Сонячне затемнення може бути…

а) повним; б) частковим;

в) кільцевим; г) відповіді А-В.


2. Чому не можна очікувати сонячного затемнення під час кожного молодика?

а)періоди сприятливі для затемнень бувають лише два рази на рік;

б)не всі періоди молодого місяця відбуваються біля екліптики;

в)площина місячної орбіти не співпадає з площиною екліптики;

г)Місяць знаходиться в протилежній стороні від Сонця.
3. Найближче повне затемнення Сонця, яке можно буде спостерігати в Москві, відбудиться в:

а)2012 р; б)2032 р; в)2018 р; г)2126 р; д)2074.


4. По яким орбітам обертаються планети навколо Сонця?

а) по колам; б) по елліпсам, близьким до кіл;

в) по віткам парабол; г) по прямій.
5. Відхилення від руху, що відбувається строго за законами Кеплера, називають…

а)непокорою; б)зсувами; в)збоями;

г)збуренями; д)катастрофами.
6. Ексцентриситет еліпса - ...

а)відстань від центра еліпса до його фокуса;

б)середня відстань від центра еліпса до його будь-якої точки;

в)відстань між двома фокусами еліпса;

г)відношення відстані від центра еліпса до його фокуса до його великої півосі.
7. Які планети можуть перебувати в нижньому сполученні із Сонцем? а)Венера та Меркурій; б)Венера та Марс; в)Юпітер та Уран;

г)Юпітер та Марс; д)Уран та Марс; е)Меркурій та Уран.


8. Чи може космічне тіло із синодичним періодом 1 рік обертатися навколо Сонця?

а)не може;

б)синодичний період може практично дорівнювати 1 року, якщо тіло рухається достатньо далеко від Сонця.

в)може, якщо планета рухається по орбіті Землі;

г)може, якщо планета рухається по орбіті Меркурія.
9. Правильним є твердження: ...

а)Меркурій і Венера - нижні планети, Марс і Юпітер - верхні планети;

б)Меркурій і Венера - верхні планети, Марс і Юпітер - нижні планети;

в)Меркурій і Марс - нижні планети, Венера і Юпітер - верхні планети;

г)Меркурій і Юпітер - нижні планети, Марс і Венера - верхні планети.
10. Відношення кубів великих піввісей орбіт двох планет дорівнює 16. Отже, період обертання одної планети більше періода обертання іншої...

а)в 2 рази; б)в 4 рази; в)в 8 раз; г)в 16 раз.


Варіант 2

1. Сонячні затемнення відбуваються тільки під час

а)нового місяця; б)повного місяця;

в)першої чверті; г)останньої чверті.


2. Якщо Місяць знаходиться між Землею та Сонцем – це

а)сонячне затемнення; б)Чумацький шлях;

в)Чорні дири; г)місячне затемнення.
3. Хто відкрив закони руху планет навколо Сонця?

а) Птолемей; б) Коперник; в) Кеплер; г) Бруно.


4. Третій уточнений закон І. Кеплера використовується в основному для визначення:

а) відстані; б) періода; в) маси; г) радіуса.


5. Перший узагальнений Ньютоном закон Кеплера полягає в тому, що під дією сили тяжіння одне небесне тіло може рухатися по відношенню до іншого ...

а)по колу або еліпсу; б)по еліпсу або параболі;

в)по колу або параболі; г)по одній з кривих другого порядку.
6. При русі планети від афелія до перигелію її швидкість ...

а)збільшується; б)зменшується; в)не змінюється;

г)спочатку зростає, потім зменшується;

д) спочатку зменшується, потім зростає.


7. У якому сузір’ї знаходиться Сонце під час протистояння Марса 21 березня?

а)Стрілець; б)Водолій; в)Риби; г)Близнята; д)Діва.


8. Супутник обертається навколо Землі по еліптичній орбіті, Як називається точка орбіти, яка знаходиться найдалі від поверхні Землі?

а)перигей; б)перигелій; в)афелій; г)периметр; д)апогей.


9. З наступних конфігурацій: 1. протистояння 2. західна квадратура 3. східна квадратура 4. з'єднання 5. західна елонгація 6. східна елонгація

конфігураціями верхніх планет є ...

а)1, 2, 3, 4; б)2, 3, 4, 5; в)3, 4, 5, 6; г)1, 2, 3, 6.
10. Відношення квадратів періодів обертання двох планет навколо Сонця дорівнює 8. Отже, відношення великих півосей орбіт цих планет дорівнює...

а)2; б)4; в)8; г)16.


Варіант 3

1. Послідовність сонячних і місячних затемнень повторюється майже точно в тому ж порядку через деякий проміжок часу, який називається…

а) частота; б) сарос; в) конфігурація; г) фаза; д) амплітуда.
2. На якій єдиній планеті можна спостерігати і повне, і кільцеподібне затемнення Сонця одним і тим же супутником?

а)на Землі; б)на Юпітері; в)на Сатурні; г)на Урані;

д)на Нептуні.
3. Спостерігач, що знаходиться на Місяці, бачить затемнення Сонця. Що в цей час бачить земний спостерігач?

а)затемнення Місяця; б)затемнення Сонця;

в)часткове затемнення Сонця; г)часткове затемнення Місяця.
4. Закони Кеплера уточнюють вчення Коперника, в якому орбіти небесних тіл вважалися ...

а)колами; б)петлеподібними лініями;

в)еліпсами; г)параболами.
5. Особливі положення планет відносно Сонця називаються…

а) елонгаціями; б) сполученнями; в) протистояннями;

г) квадратурами; д) конфігураціями.
6. Як змінюються періоди обертання планет з віддаленням їх від Сонця?

а)не змінюються; б)зменшуються; в)збільшуються; г) не знаю.


7. Чи можна десь на Землі планету Венера побачити опівночі?

а)не можна; б)можна на екваторі; в)можна в тропіках;

г)можна на Північному полюсі; д)можна в Антарктиді;

е) можна на Північному полюсі та в Антарктиді.


8. Космічний корабель, що рухається навколо Землі по еліпсу, найбільшу швидкість має:

а)у перигеї; б)в апогеї; в)в афелії; г)у перигелії;

д)швидкість корабля не змінюється.
9. В якій конфігурації нижня планета рухається за променем зору з максимальною швидкістю відносно Землі?

а)в західній елонгації;

б)у верхньому з'єднанні;

в)в східній елонгації;

г)в квадратурі;

д)в нижньому сполученні.


10. Відношення кубів великих півосей планет дорівнює 64. Чому дорівнює відношення їх періодів обертання навколо Сонця?

а)8; б)4; в)16; г)2;


Варіант 4

1. Коли Місяць, рухаючись навколо Землі, опиняється на лінії Земля – Сонце, може відбуватись…

а) затемнення Сонця; б) зміна фази Місяця; в) затемнення Місяця; г) відповіді А – В; д) відповіді А, В.
2. Повні сонячні затемнення в даній точкі земної поверхні видно не частіше одного раза на…

а)100–200 років; б)50 років; в)50–100 років;

г)150–200 років; д)200–300 років.
3. Згідно першого закону Кеплера кожна планета обертається по…

а)колу; б)параболі; в)еліпсу; г)гіперболі; д)кругу.


4. Ісаак Ньютон узагальнив ...

а)перший і другий закони Кеплера;

б)перший і третій закони Кеплера;

в)другий і третій закони Кеплера;

г)всі закони Кеплера.
5. Найближча до Землі точка орбіти Місяця або якого-небудь штучного супутника Землі - ...

а)перигей; б)апогей; в)перигелій; г)афелій.


6. Порядок зростання відстані від Сонця до планет Сонячної системи відповідає збільшенню...

а)періода обертання планет навколо своїх осей;

б)ексцентриситета орбіт;

в)періода обертання навколо Сонця;

г)размірів планет;

д)їх видимої яскравості.


7. Земля знаходиться найближче до Сонця:

а)22 червня; б)3 липня; в)22 грудня; г)4 січня; д)21 березня.


8. На яку планету Сонячної системи переліт по еліпсу

з мінімальною витратою енергії займе найменше часу?

а) на Землю; б) на Меркурій; в) на Венеру; г) на Марс.
9. Найбільш зручно спостерігати ...

а)нижні планети поблизу елонгацій, а верхні - поблизу протистоянь;

б)нижні планети поблизу протистоянь, а верхні - поблизу елонгацій;

в)і нижні, і верхні планети - поблизу елонгацій;

г)і нижні, і верхні планети - поблизу протистоянь.
10. У чому полягає основна відмінність між евклідовою та неевклідовою геометрією?

а) евклідову геометрію вивчають у школі, а неевклідову – в університеті;

б) евклідову геометрію застосовують у планіметрії, а неевклідову – у стереометрії;

в) евклідову геометрію використовують для вимірювання площі квадратів, а неевклідову – для вимірювання площі кола;

г) евклідову геометрію використовують для вимірювання відстаней до планет, неевклідову – для визначення відстаней до галактик;

д) в евклідовій геометрії сума кутів у трикутнику дорівнює 180°, а в неевклідовій сума кутів у трикутнику може бути більшою або меншою від 180°.

е)відповіді Г та Д.
Варіант 5

1. Якщо Земля опинилася між Сонцем та Місяцем – це

а)полярне сяйво; б)сонячне затемнення;

в)чумацький шлях; г)місячне затемнення.


2. Сонячних і місячних затемнень в одному році може бути не більше:

а) 5; б) 7; в) 6; г) 9; д) 4;


3. Закони руху планет встановив…

а) Коперник; б) Кеплер; в) Ньютон;

г) Птоломей; д) Ейнштейн.
4. Рух планети навколо Сонця відбувається в точності по еліпсу, якщо ...

а)відсутні обурення;

б)виконуються всі три закони Кеплера;

в)маса планети мала в порівнянні з масою Сонця;

г)маси всіх інших планет дуже малі.
5. Три закони руху планет ...

а)прямо випливали із спостережень за рухом планети Марс;

б)використовувалися Ньютоном для виведення закону всесвітнього тяжіння;

в)отримані тільки після того, як Кеплер провів ретельний аналіз даних спостережень;

г)використовувалися Коперником при побудові геліоцентричної системи світу.
6. Найближча до Сонця точка орбіти планеты називається …

а) перигелієм; б) афелієм;

в) ексцентриситетом; г)нижнім сполученням.
7. Земля знаходиться поблизу афелію:

а) 22 червня; б)4 липня; в)22 грудня; г)3 січня; д)21 березня.


8. Нижня планета рухається по променю зору з максимальною швидкістю відносно Землі в ...

а)квадратурі; б)нижньому або верхньому з'єднанні;

в)східній елонгації; г)західної елонгації.
9. Які планети можуть знаходитися в протистоянні?

а) нижні; б) верхні; в) тільки Марс; г) тільки Венера.


10. Вирішальну роль у тому, що геліоцентрична система Коперника не була прийнята в XVI столітті, зіграв факт про те, що ...

а)в телескоп спостерігались фази Венери;

б)паралакс зірки ніколи не спостерігався;

в)Венера ніколи не спостерігалась далі 48° від Сонця;

г)календар не узгоджувався зі зміною пір року.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал