Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ ii. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar FőiskolaСторінка1/7
Дата конвертації18.12.2016
Розмір0.98 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Філології /українське відділення/

Кафедра ___________________________________________________________________ Tanszék

ЗАТВЕРДЖУЮ” / JÓVÁHAGYOM

Проректор з навчальної роботи

Tanulmányi rektorhelyettes


________________________________

“______”_______________20___РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


TANTÁRGYI PROGRAM
ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
_____________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни / a tantárgy neve)


напрям підготовки, спеціальність / szak, szakirány


________________________________________________________________________________ напряму 6.020203 – «Філологія»
________________________________________________________________________________ Спеціальності «Українська мова та література»
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(шифр і назва / a szak/szakirány kódja és neve)
спеціалізація/szakosodás_________________________________________________________

(назва спеціалізації / szakosodás neve)


_________________ рік/év

зі вступу до літературознавства

Робоча програма ____________________________________________для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. „___” ________, 20__ року.


Tantárgyi program a ____________________________________________ c. tárgyból

(назва навчальної дисципліни)

a _________________ szakos hallgatók számára. „___” ________, 20__ року.

Розробники / Kidolgozók: к.ф.н. Чонка Т.С.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання / szerzők neve, beosztása, tudományos címe, fokozata)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) ____________________

A tantárgyi programot elfogadta a tanszékértekezlet (tantárgyi bizottság) _______________________
Протокол від / Jegyzőkönyv dátuma “____”________________20__ року № ___ száma.
Завідувач кафедри / Tanszékvezető
_______________________ (______________________)

(підпис/aláírás) (прізвище та ініціали/család- és tónév)


Дата/Dátum: “_____”___________________ 20___.

 __________, 20__ рік/év

 __________, 20__ рік/év


  1. Опис навчальної дисципліни / A tantárgy leírása

Найменування показників

A jellemzők megnevezéseГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Szakirány, szak, képzettségi szintХарактеристика навчальної дисципліни

A tárgy jellemzőiденна форма навчання

nappali tagozat

заочна форма навчання

levelező tagozat

Кількість кредитів

Kreditértéke 3Галузь знань

Képzési ág

0203

(шифр і назва / kód, név)Нормативна

(за вибором)

Normatív

(választható)
Напрям підготовки

Szakirány

6.020303. Філологія

(шифр і назва / kód, név)Модулів 2

Modulok számaФілологія. Українська мова і література. Мова і література (українська та англ.)

Спеціальність

(професійне

спрямування):

Szak (szakosodás)


Рік підготовки / Képzési évek:

Змістових модулів 2

Tartalmi modulok1-й / -ik

1-й / -ik

Індивідуальне науково-дослідне завдання / Egyéni tudományos-kutatói feladat: складання словників та аналіз художніх творів

(назва / megnevezve)Семестр/Félév

Загальна кількість годин:

Összóraszám: 1201-й / -ik

1-й / -ik

Лекції / Előadások

Тижневих годин для денної форми навчання:

– 3 аудиторних:

– 4 самостійної роботи студента.
A nappali tagozatos hallgató heti óraszáma:

– kontaktóra:

– önálló munka:


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


Képzési szint:


16 год./óra

4 год./óra

Практичні, семінарські/ Gyakorlati, szemináriumi

30 год./óra

4 год./óra

Лабораторні/Laboratóriumi

год./óra

год./óra

Самостійна робота/Önálló munka

60 год./óra

98 год./óra

Індивідуальні завдання:

Egyéni feladat:

14 год /óra.

Вид контролю:

Az ellenőrzés formája:

іспитПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал