Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня с. Бужани Горохівського району Волинської областіСторінка4/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ФОРМУВАННЮ МОТИВАЦІЇ НА УРОЦІ


Навчальна діяльність – це основна форма активності учня, спрямована на зміну самого себе як суб’єкта навчання. Мотив як спонукальна причина окремої дії та сукупність дій є результатом складної взаємодії мотивів - цілей, пізнавального інтересу, соціальних, моральних, практичних.

Він проявляться в навчанні у вигляді ставлення учня до сукупності дій, в результаті яких формується компетентності певного рівня. Для проведення уроку пропоную такі рекомендації, впровадження яких сприятиме створенню мотиваційних моментів. Вони є основою особистісно зорієнтованого уроку.


• Використовувати різноманітні форми й методи організації роботи, що враховують суб'єктивний досвід учнів щодо теми, яка розглядається.
• Створювати атмосферу зацікавленості кожного учня як у власній роботі, так і

в роботі всього класного колективу.

• Емоційний виклад матеріалу – запорука результативності уроку.
• Стимулювати учнів до використання різноманітних способів виконання завдань на уроці без побоювання помилитися.
• Заохочувати прагнення учнів до самостійної роботи, аналізуючи під час уроку різні способи виконання завдання, запропоновані учнями, відзначати та підтримувати всі прояви діяльності, що сприяють досягненню учнями мети.
• Створювати педагогічну ситуацію спілкування, що дозволяє кожному учневі, незалежно від ступені його готовності до уроку виявляти ініціативу, самостійність і винахідливість у способах роботи.
• Обговорювати з учнями наприкінці уроку не лише те, «що ми дізналися» ( що опанували), але й те, що сподобалось( не сподобалось) та чому; що хотіли б виконати ще раз, а що зробити по – іншому.
• Під час опитування на уроці ( виставлення оцінок) аналізувати не лише правильність( неправильність) відповіді, але і її самостійність. Оригінальність, бажання учня шукати та знаходити різноманітні способи виконання завдань.
• Оголошуючи домашнє завдання, слід повідомляти не лише його зміст та обсяг, але й давати докладні рекомендації щодо раціональної організації навчальної роботи, яка забезпечить виконання домашнього завдання. Працювати над диференціацією завдань.

На уроці учень повинен бути настроєний на ефективний процес пізнання, мати в цьому особисту зацікавленість, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення цих мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності пізнання не може принести позитивний результат.Шляхи формування мотивації на уроці:

1. Мотивація навчальної діяльності шляхом бесіди ( залучається суб’єктивний досвід учнів, приводяться цікаві приклади, парадоксальні ситуації, вказується

на практичне значення теми).

2. Створення проблемної ситуації.

3. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технології « Мозкова атака».
4. Мотивація навчальної діяльності шляхом опрацювання тексту періодичних видань.
5. Мотивація навчальної діяльності за технологією « Незакінчене речення».
6. Мотивація навчальної діяльності шляхом виготовлення саморобних посібників.
7. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання творчих завдань (учні самі добирають запитання для одногрупників, складання кросвордів, загадок; написання фантастичних оповідань, есе, віршів; художні завдання, наприклад, « Яким я уявляю собі…», « Що станеться, якщо…?» і ін.).
8. Мотивація навчальної діяльності шляхом використання під час уроку художньої та науково – популярної літератури.
9. Мотивація навчальної діяльності шляхом створення ситуації успіху. (Потрібно чітко і яскраво поділити матеріал на частини, чим більш рельєфно показано логічні зв’язки між ними, підкреслено складові, що містять нові знання, тим більш зрозумілим є його зміст. Цьому сприяють наголошення на ключових словах, наявність плану викладу, питання до нього. Якщо матеріал конкретизується рисунками, словесними прикладами, близькими до особистісного досвіду учнів, то він стає доступним для розуміння і викликає

інтерес до свого предмета).

10. Мотивація навчальної діяльності на основі діяльнісного підходу до навчання.
- Навчальна діяльність під керівництвом учителя ( завдання для учнів: «Чи існують інші способи виконання роботи ? », «Виконайте роботу у вигляді

графіка, схеми» та ін.)

- Самостійна начальна діяльність.( Можливе використання алгоритму дій на уроці. Учитель виступає у вигляді консультанта).

- Самоосвітня діяльність учня(осмислення узагальнених способів розв’язання задач, виокремлення в матеріалі ідей, принципів, законів; складання планів, тез, конспектів, анотацій, рефератів; робота з довідниками, каталогами, словниками, енциклопедіями; прийоми підготовки до державної атестації, тематичного оцінювання, семінару, лабораторних і практичних робіт).

11. Мотивація навчальної діяльності з допомогою екстраполяції (перенесення об’єкта в уявне майбутнє, використання прийому парадоксів, прогнозування розвитку подій, проведення конкурсу пропонованих теорій…).
12. Мотивація навчальної діяльності в процесі пізнавальних ігор та ігрових ситуацій.
13. Мотивація навчальної діяльності з допомогою прийомів роботи з текстом. (Порівняти текст з раніше прочитаним; учитель, пояснюючи матеріал, свідомо припускається помилок), а учні фіксують помічені помилки в зошитах.

5. Додатки

5.1. Анкета для вчителів по проблемі формування мотивації навчальної діяльності учнів

Вчитель .................................................................................................................. 1. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення позитивного настрою в учнів на уроці. ....................................................................................................

 2. Які методи і прийоми мотивації навчальної діяльності ви вважаєте найоптимальнішими? ........................................................................................

 3. Яким із них ви надаєте перевагу у своїй роботі? ..............................................................................................................................

 4. Як саме під час підготовки до уроку, обираючи методи та прийоми мотивації, ви враховуєте:

- специфіку класу;

- індивідуальні можливості учнів;

- умови роботи на уроці.

5. Чи склалась у вас власна система методів мотивації навчальної діяльності? ........................................................................................................................................

6. Чи вдається вам виробити в учнів раціональні способи розумової праці і навичок самоорганізації; якщо так, то якими методами і засобами? ........................................................................................................................................

7. Чи часто ви створюєте такі умови на уроці, коли в учня активно формуються елементи „само” (самоконтролю, самоаналізу, самооцінювання)? ........................................................................................................................................

8. Який стиль спілкування з учнями на уроці для вас є пріоритетним:

- авторитарний;

- демократичний;

- ліберальний.

9. Який характер навчальної діяльності у вас є переважаючим:

- репродуктивний;

- конструктивний;

- творчий.

10. Яких уроків у вас більше:

- які досягли поставленої мети;

- частково досягли мети;

- не досягли мети.

11. Чи складно вам обирати методи та прийоми мотивації навчальної діяльності? Чи потребуєте ви допомоги і якої саме? .......................................................................................................................................

5.2. Опитувальник для оцінювання мотивації досягнення мети (Т.Елерс)

В опитувальнику уважно прочитайте кожне речення й оцініть, наскільки те, що в них стверджується, відповідає тому, що ви зазвичай думаєте, робите, переживаєте. Якщо ви згодні, поставте знак « + », не згодні – «- ».

1. Коли треба зробити вибір між двома варіантами, його краще зробити швидше, ніж відкласти.

2. Мене дратує, коли не можу стовідсотково виконати завдання.

3. Коли я виконую завдання, це виглядає так, начебто я все ставлю на карту.

4. Коли виникає проблемна ситуація, я найчастіше приймаю рішення одним з останніх.

5. Коли два дні поспіль я сиджу без діла, я втрачаю спокій.

6. Інколи мої успіхи нижчі від середніх.

7. Я до себе суворіший, ніж до інших.

8. Я більш доброзичливий, ніж інші.

9. Коли я відмовляюся від складного завдання, то потім караю себе, тому що знаю, що я досягнув би успіху.

10. У процесі виконання завдань я потребую невеликих пауз, відпочинку.

11. старанність – це не основна моя риса.

12. Мої досягнення в роботі не завжди однакові.

13. Мене більше цікавлять інші заняття, ніж ті, які я маю виконати.

14. Осуд мене стимулює більше, ніж схвалення.

15. Я знаю, що мої товариші вважають мене людиною справи.

16. Перешкоди роблять мої рішення більш виваженими.

17. На моєму честолюбстві легко зіграти.

18. Коли я виконую завдання без натхнення, це зазвичай помітно.

19. Виконуючи завдання, я не розраховую на допомогу інших.

20. Іноді я відкладаю те, що маю зробити сьогодні.

21. Потрібно покладатися тільки на самого себе.

22. У житті мало речей, важливіших за гроші.

23. Коли мені потрібно виконати важливе завдання, я ні про що інше не думаю.

24. Я менш честолюбний, ніж інші.

25. Наприкінці канікул я зазвичай радію, що незабаром знову навчатимусь.

26. Коли я налаштований на виконання завдання, то виконую його краще.

27. Мені простіше і легше спілкуватися з учнями, які можуть завзято працювати.

28. Коли в мене немає справ, я відчуваю, що мені не по собі.

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше за інших.

30. Коли мені доводиться приймати рішення, я намагаюся робити це якнайкраще.

31. Мої друзі іноді вважають мене ледачим.

32. Мої успіхи якоюсь мірою залежать від моїх колег по навчанню.

33. Безглуздо протидіяти волі педагогів.

34. Іноді не знаєш, як виконувати завдання.

35. Коли щось не гаразд, я хвилююся.

36. Я зазвичай мало уваги звертаю на свої досягнення.

37. Коли я працюю разом з іншими, моя робота дає більші результати, ніж робота інших.

38. Коли я за щось беруся, то часто не доводжу до кінця.

39. Я заздрю учням, що не дуже завантажені роботою.

40. Я не заздрю тим, хто прагне влади.

41. Коли я впевнений, що я на правильному шляху, для доведення своєї правоти можу вдатися і до крайніх заходів.
Обробка результатів

Нарахуйте собі по 1 балу за кожну відповідь «так» на запитання 2-5, 7-10, 14-17, 21, 25-30, 32, 34, 37, 41 і за кожну відповідь «ні» на запитання 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 і 39.

Відповіді на пункти 1, 11, 12, 19, 22, 23, 33, 35 і 40 не враховуються.

При сумі балів меншій за 10 мотивація до успіху не висока, при 11-21 – середня, при 22 і більше балів – висока.5.3.Правила педагогіки взаєморозуміння і співпраці

1. Відмовитися від звички часто, з натиском підкреслювати здібності одних і неуспіхи інших.

2. Відмовитися від прямого протиставлення дітей один одному.

3. Не сварити при всьому класі. Розмовляти частіше віч-на-віч.

4. Помічати навіть найменші успіхи «слабких», але не підкреслювати це різко, як щось несподіване.

5. Називати всіх на ім’я й добиватися цього від дітей при звертаннях одне до одного.

6. Постійно підкреслювати, що взаємини в класі повинні визначатися не тільки успішністю, а й тими добрими справами, які людина зробила для інших.

7. З класу в клас виховувати розуміння того, що здатність до хорошого навчання – лише одна з численних позитивних властивостей особистості.

8. Частіше розмовляти з замкненими, «нецікавими» учнями. Адже поведінка дітей багато в чому має наслідувальний характер. І, коли вони бачать, як учитель про щось говорить із їхнім однокласником, вони також починають виявляти інтерес до цього «нецікавого».

9. Обережно ставитися до жіночої гордості й чоловічої гідності.

10. Усе, що відбувається з учнями, приймати всерйоз. Ми часто схильні повчально говорити їм: «Дурниці. Це минеться». Але ж те, що в порівнянні з нашим життєвим досвідом «дурниці»,- для них серйозно.

5.4. Що нам цікаво? (анкета для учнів)

1. Який навчальний предмет найскладніший і чому?

2. Який навчальний предмет тобі найбільше подобається, дає глибокі і міцні знання?

3. На уроках з яких предметів найчастіше використовують ділові ігри, семінари, експерименти та досліди, перегляд діафільмів, конкурси, вікторини?

4. На уроках з яких предметів вас найчастіше опитують?

5. Як часто й на яких уроках вам дають індивідуальні завдання?

6. Які навчальні предмети корисні для вашого майбутнього, а які можна було б і не вивчати?

7. Чи є урок або виховний захід, який справив на вас глибоке враженя? Чим саме?

8. Що, на вашу думку, вам вдається робити найкраще у школі. Що хотілося б зробити?

9. Що, на вашу думку, вам вдається робити найкраще в позаурочний час? (Вдома, у дворі, тощо).

10. Чим ви любите займатись у вільний час?

Обробка: контент-аналіз (змістовий)5.5. Тест-анкета на виявлення мотивації учнів

1. Я навчаюся тому, що на уроці цікаво.

2. Я навчаюся тому, що змушують батьки.

3. Я навчаюся тому, що хочу більше знати.

4. Я навчаюся, щоб потім добре працювати.

5. Я навчаюся, щоб принести радість батькам.

6. Я навчаюся, щоб не відставати від товаришів.

7. Я навчаюся, щоб не зганьбити свій клас.

8. Я навчаюся тому, що в наш час не можна бути незнайкою.

9. Я навчаюся тому, що мені подобається вчитель.

Обробка: контент-аналіз (змістовий).

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів: Посібник для вчителів. – К.: Рад. Школа, 1974. – 120с.

 2. Волковська Т. І. Особистісно зорієнтоване навчання // Шкільні інновації, випуск 2.

 3. Дроб’язко П. Мотивація навчання (результати експериментального дослідження) // Директор школи (1 Вересня). – 2001. - №40. – С.5-7.

 4. Іванова Л.В. Шляхи підвищення навчальної мотивації проблемних учнів (Проблеми індивідуальної освіти) // Шкільний світ (1 Вересня). – 2000. - №12. – С.4-5. – (Вкладки).

 5. Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення професійної кваліфікації // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. - №1. – С.10-12.

 6. Лукьянова М. Учебная мотивация как показатель качества образования // Народное образование. – 2001. - №8. – С.77-88.

 7. Методика «Мотиви навчальної діяльності»: Анкетування // Позакласний час. – 2001. - №8-9. – С.72-73.

 8. Савчин М.В. Динаміка мотивації відповідальної поведінки особистості // Педагогіка і психологія. – 1996. - №4. – С.39-49.

 9. Фасоля А. М. Діяльнісна основа навчання на особистісно зорієнтованому уроці // Дивослово. — 2008. — № 5.

 10. Чекмарева Т.К. Мотивация учения (управленческий аспект) // Завуч начальной школы. – 2001. - №2. – С.72-80.

 11. Шарко В. Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект. - К., 2005.

 12. http://www.aforizm.info/theme/

 13. http://aphorism-list.com/index.

 14. www.aphorism.ru

 15. http://pedagogika.at.ua

20. http://galsite.at.ua

21. http://msd.com.uа
2011Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал