Загальний перелік стандартівСкачати 65.09 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.01.2017
Розмір65.09 Kb.

Додаток 2 до вих. № 06-08-133
а від « 15 » 12 2011 р.
Загальний перелік стандартів
№ Стандарт
Назва
1
ISO 2889:2010
Відбір проб радіоактивних речовин з повітря в трубах і трубопроводах атомних установок
2 ISO
4037-4:2004 Рентгенівські і гамма-випромінювання еталонні для калібрування дозиметрів та інтенсиметрів і визначення їх характеристик як функції енергії фотона. Частина 4. Калібрування виробничих і особистих дозиметрів в еталонних полях опромінення з низькою рентгенівською інтенсивністю
3 ISO
6258:1985 Атомні електростанції. Антисейсмічне проектування
4 ISO
6527:1982 Атомні електростанції. Обмін даними по надійності. Загальні настанови
5
ISO 6962:2004
Атомна енергія. Стандартний метод визначення стійкості
матриць для затвердіння високорадіоактивних відходів до
довготривалої дії альфа-випромінювання
6 ISO
6980-2:2004 Атомна енергія. Еталонне бета-випромінювання. Частина 2.
Принципи калібрування, що стосуються основних параметрів, які характеризують поле випромінювання
7 ISO
6980-3:2006 Атомна енергія. Еталонне бета-випромінювання. Частина 3.
Калібрування територіальних і персональних дозиметрів і визначення їх реакції як функції енергії бета випромінювання і кута падіння
8 ISO
7205:1986 Вимірювачі радіонуклідні. Вимірювачі для стаціонарної установки
9 ISO
7212:1986 Захист від іонізуючого випромінювання. Блоки радіаційно- захисні свинцеві завтовшки 50 і 100 мм. Типи, основні параметри
і розміри
10 ISO
7385:1983
Атомні електростанції. Настанови по забезпеченню якості зібраних даних по надійності
11 ISO
7503-3:1996 Оцінка забруднення поверхні. Частина 3. Випромінювачі з
ізомерним переходом і захопленням електрона, бета- випромінювачі малої енергії (максимальна енергія бета- випромінювання менше 0,15 МеВ)
12 ISO
7753:1987
Енергія атомна. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методів випробувань систем виявлення критичного стану і аварійної сигналізації
13 ISO
8107:1993
Атомні електростанції. Ремонтопридатність. Термінологія
14 ISO 8769:2010
Випромінювачі еталонні для калібрування контрольно-
вимірювальних приладів для контролю зараженості поверхні.
Альфа-, бета- і фотонні випромінювачі
15 ISO
9404-1:1991 Оболонки для захисту від іонізуючого випромінювання. Свинцеві блоки для стін завтовшки 150, 200 і 250 мм. Частина 1. Шевронні блоки завтовшки 150 і 200 мм
16 ISO 9978:1992
Захист від випромінювання. Герметизовані радіоактивні
джерела. Методи випробувань на витік
17 ISO
10979:1994 Ідентифікація паливних збірок для ядерних енергетичних реакторів
1

18 ISO
11704:2010 Якість води. Вимір концентрації великої альфа- і бета-активності в немінералізованій воді. Метод рідинних сцинтиляційних рахувань
19 ISO
11933-
2:1997
Компоненти захисних оболонок атомних реакторів. Частина 2.
Рукавички, мішки, захисні манжети для дистанційних щипців і маніпуляторів
20 ISO
11933-
3:1998
Компоненти захисних оболонок атомних реакторів. Частина 3.
Прості двері, шлюзові камери, подвійні двері і герметичні з'єднання, використовувані в якості передавальних систем для відстійних барабанів
21 ISO
11933-
4:2001
Компоненти захисних оболонок. Частина 4. Вентиляційні і газоочисні системи, наприклад, фільтри, пастки, запобіжні і регулювальні клапани, облаштування управління і захисту
22 ISO
11933-
5:2001
Компоненти захисних оболонок атомних реакторів. Частина 5.
Проникаючі компоненти електричних схем і замкнутих потоків рідини
23 ISO
11929:2010 Визначення характеристичних меж (порогу ухвалення рішення, межі виявлення і меж довірчого інтервалу) для вимірювань
іонізуючого випромінювання. Основні положення і застосування
24 ISO 12794:2000
Атомна енергія. Радіаційний захист. Індивідуальні
термолюмінесцентні дозиметри для кінцівок і очей
25 ISO
12789-
1:2008
Поля еталонних випромінювань. Імітовані нейтронні поля на робочому місці. Частина 1. Характеристики і методи створення
26 ISO
12789-
2:2008
Поля еталонних випромінювань. Імітовані нейтронні поля на робочому місці. Частина 2. Основи калібрування, пов'язані з базовими величинами
27 ISO 12807:1996 Безпека транспортування радіоактивних матеріалів.
Випробування на герметичність упаковки.
28 ISO
13161:2011 Якість води. Вимір активної концентрації полонію 210 у воді за допомогою альфа-спектрометрії
29 ISO
13162:2011 Якість води. Визначення активності ізотопу вуглецю 14. Метод рідинних сцинтиляційних рахувань
30 ISO 14850-
1:2004
Ядерна енергія. Вимірювання активності упаковок для
радіоактивних відходів. Частина 1. Гамма –спектрометрія з
високою роздільною здатністю в інтегральному режимі з
відкритою геометрією.
31 ISO
15080:2001 Установки атомні. Вентиляційні проникаючі компоненти захисних оболонок
32 ISO
15382:2002 Атомна енергія. Радіаційний захист. Метод дозиметричного контролю за радіаційним захистом в атомних установках для виявлення зовнішньої дії слабопроникаючого випромінювання, особливо бета-випромінювання
33 ISO
17874-
2:2004
Маніпулятори дистанційні для радіоактивних матеріалів. Частина
2. Механічні задаючі і ведені маніпулятори
34 ISO
17874-
4:2006
Маніпулятори дистанційні для радіоактивних матеріалів. Частина
4. Силові маніпулятори.
35 ISO
17874-
5:2007
Маніпулятори дистанційні для радіоактивних матеріалів. Частина
5. Дистанційні кліщі
36 ISO
17873:2004 Ядерні об'єкти. Критерії для конструювання і управління вентиляційними системами ядерних установок, відмінних від ядерних реакторів
37 ISO 17874-
Маніпулятори дистанційні для радіоактивних матеріалів.
2

1:2010
Частина 1. Загальні вимоги.
38 ISO 18589-
1:2005
Вимірювання радіоактивності в довкіллі. Грунт. Частина 1.
Загальні настанови і визначення
39 ISO 18589-
2:2007
Вимірювання радіоактивності в довкіллі. Грунт. Частина 2.
Керівництво по вибору стратегії вибіркового контролю,
відбору проб і попередній обробці проб
40 ISO 18589-
4:2009
Вимірювання радіоактивності в довкіллі. Грунт. Часть 4.
Вимірювання плутонієвих ізотопів (плутоній 238 і плутоній
239 + 240) із застосуванням альфа-спектрометрії
41 ISO 18589-
5:2009
Вимірювання радіоактивності в довкіллі. Грунт. Частина 5.
Вимірювання стронцію-89
42 ISO 18589-
6:2009
Вимірювання радіоактивності в довкіллі. Грунт. Частина 6.
Вимірювання повної альфа- і бета-активності
43 ISO 20785-
1:2006
Дозиметрія дії космічного випромінювання на повітряних
судах цивільної авіації. Частина 1. Концептуальна основа
вимірювань
44 ISO 20785-
2:2011
Дозиметрія дії космічного випромінювання на повітряних
судах цивільної авіації. Частина 2. Відповідність
характеристик інструментів
45 ISO 21439:2009
Клінічна дозиметрія. Джерела бета- випромінювання для
брахіотерапії
46 ISO
21482:2007 Попередження про іонізуюче випромінювання. Додатковий умовний знак.
47 ISO 21909:2005
Дозиметри нейтронні індивідуальні пасивні. Вимоги до
робочих характеристик і випробувань
48 ISO
22188:2004 Моніторинг неумисного переміщення і незаконної торгівлі радіоактивним матеріалом.
49 ISO 26802:2010
Установки атомні. Критерії проектування і функціонування
систем захисної оболонки і вентиляції атомних реакторів
50 ISO 27048:2011
Захист від радіації. Оцінка дози з метою контролю за
зовнішнім опроміненням персоналу
51 IEC 60050-
881:1983
Міжнародний електротехнічний словник. Радіологія та
радіологічна фізика
52 IEC
60231:1967 Загальні принципи оснащення ядерних реакторів контрольно- вимірювальною апаратурою
53 IEC
60231A:1969
Загальні принципи оснащення ядерних реакторів контрольно- вимірювальною апаратурою. 1-е доповнення
54 IEC
60462:2010 Прилади радіаційно-вимірювальні. Фотопомножувачі для сцинтиляційних лічильників. Методи випробувань
55 IEC
60515:2007 Електростанції атомні. Засоби виміру і контролю, необхідні для забезпечення безпеки. Детектори іонізуючих випромінювань.
Характеристики і методи випробувань
56 IEC
60544-
1:1994
Електроізоляційні матеріали. Визначення ефектів іонізуючого випромінювання. Частина 1. Радіаційна взаємодія та дозиметрія
57 IEC
60544-
2:1991
Настанова для визначення ефектів іонізуючого випромінювання на діелектричні матеріали. Частина 2. Процедури для проведення опромінювання та випробувань
58 IEC
60532:2010 Прилади радіаційного захисту. Стаціонарні вимірники потужності дози, прилади сповіщення і монітори. Рентгенівське або гамма-випромінювання з енергією від 50 КеВ до 7 МеВ
59 IEC
60544-
Електроізоляційні матеріали. Визначення ефектів іонізуючого
3

4:2003 випромінювання. Частина 4.Класифікаційна система для роботи в радіаційних умовах
60 IEC
60544-
5:2003
Електроізоляційні матеріали. Визначення ефектів іонізуючого випромінювання. Частина 5. Процедури для оцінювання експлуатаційного старіння
61 IEC
60657:1979 Ризики неіонізуючого випромінювання в частотному діапазоні від 10 МГц до 300000 МГц
62 IEC
60737:2010 Електростанції атомні. Засоби виміру, необхідні для забезпечення безпеки. Датчики температури (в активній зоні та первинному контурі охолоджувача). Характеристики і методи випробувань
63 IEC
60768:2009 Електростанції атомні. Засоби виміру і контролю, необхідні для забезпечення безпеки. Устаткування для оперативного і безперервного моніторингу радіоактивності в технологічних потоках в нормальних і аномальних умовах
64 IEC 60846-
1:2009
Прилади радіаційного захисту. Дозиметри і/або монітори
потужності еквівалентної дози в довкіллі і/або спрямованої дії
бета-, рентгенівського і гамма-випромінювань. Частина 1.
Переносні дозиметри і монітори для вимірів на робочому
місці і в довкіллі
65 ІЕС 60976:2007
Вироби медичні електричні. Медичні прискорювачі
електронів. Характеристики експлуатаційних якостей
66 IEC 60980:1989
Рекомендовані методики кваліфікаційної оцінки на
сейсмостійкість електричного устаткування систем безпеки
атомних електростанцій
67 IEC
60988:2009 Електростанції атомні. Засоби виміру, необхідні для забезпечення безпеки. Системи акустичного контролю для виявлення нещільно закріплених деталей: характеристики, критерії проектування і способи експлуатації
68 IEC 61223-3-
1:2001
Оціночні та періодичні випробування у відділеннях
інтроскопії. Частина 3-1. Приймальний контроль, що
відображує характеристики рентгенівського обладнання для
радіографії та радіоскопічних систем.
69 IEC/TS
61244-
1:1993
Визначення старіння полімерів від залишкової радіяції. Частина
1. Технічні прийоми для контролю над дифузійно-обмеженим окисленням
70 IEC/TS
61244-
2:1996
Визначення старіння полімерів від залишкової радіяції. Частина
2. Процедури для преедбачення старіння від доз з низькою потужністю
71 IEC/TS
61244-
3:2005
Старіння полімерів від залишкової радіяції. Частина 3.
Процедури з конторлю в робочому режимі матеріалів кабелю низької напруги
72 IEC
61497:1998 Електростанції атомні. Електричні блокувальні пристрої для функцій безпеки. Рекомендації по конструюванню і введенню в експлуатацію
73 IEC 61500:2009
Електростанції атомні. Вимірювальні прилади і системи
управління безпеки. Передача даних в системах, що
виконують функції категорії А
74 IEC
61504:2000 Електростанції атомні. Вимірювальні прилади і системи управління безпеки. Контроль за радіацією в зоні станції
75 IEC
61526:2010 Прилади радіаційного захисту. Вимір еквівалентів індивідуальної дози Hp(10) і Hp(0,07) для рентгенівського, гамма-, нейтронного і бета-випромінювань. Індивідуальні дозиметри з безпосереднім
4
зчитуванням свідчень еквіваленту дози
76 IEC
61772:2009 Електростанції атомні. Пункти управління. Застосування засобів візуального відображення (VDU)
77 IEC 61888:2002
Електростанції атомні. Вимірювальна апаратура для
забезпечення безпеки. Визначення і підтримка заданих
значень розчеплення
78 IEC 62003:2009
Електростанції атомні. Засоби виміру і контролю, необхідні
для забезпечення безпеки. Вимоги до випробувань на
електромагнітну сумісність
79 IEC
62232:2011 Визначення потужності ВЧ-полів та РСА поблизу радіокомунікаційних базових станцій з метою оцінювання впливу на організм людини
80 IEC/TR
62235:2005
Установки атомні. Контрольно-вимірювальні системи
безпеки. Системи тимчасового і кінцевого зберігання
ядерного палива і відходів атомної промисловості
81 IEC 62465:2010
Електростанції атомні. Засоби виміру і контролю, необхідні
для забезпечення безпеки. Управління старінням
електричних кабельних систем
82 IEC
62495:2011 Прилади радіаційно-вимірювальні. Портативне устаткування для проведення рентгенофлуоресцентного аналізу з використанням мініатюрної рентгенівської трубки
83 IEC 62533:2010
Прилади радіаційного захисту. Високочутливі переносні
прилади для виявлення радіоактивних матеріалів за
допомогою фотонів
84 IEC 62598:2011
Прилади радіаційно-вимірювальні. Вимоги до конструкції і
класифікація радіометричних приладів
85 IEC/TR
62669:2011
Прикладне дослідження в підтримку ІЕС 62232. Визначення потужності ВЧ-полів та РСА поблизу радіокомунікаційних базових станцій з метою оцінювання впливу на організм людини
* жирним шрифтом виділено стандарти, також наведені у Додатку 1
5


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал