За обслуговування рахунків та розрахунково-касові операції клієнтів масового бізнесуСкачати 465.42 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.06.2017
Розмір465.42 Kb.
1   2   3

без ПДВ

не вище 5% від загального обороту грошових коштів по поточному рахунку кліента20

Щомісячно з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.

8.2.

Проведення розрахунків із зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта, прийнятих від фізичних або юридичних осіб, через ПТКС Банку, при укладанні з Банком відповідного договору.

без ПДВ

0,5% від суми зарахованих на поточний рахунок коштів

Не пізніше дня зарахування коштів на поточний рахунок Клієнта

8.3.

Сума коштів на яку проводиться нарахування відсотків за звітний календарний місяць (Незнижуваний залишок) (21)
100 000 UAH і більше
8.4.

Плата на залишки, якщо залишки більше або рівні незнижувального залишку
4%
8.5.

Плата на залишки, якщо залишки менше незнижувального залишку
0%
9.ЗАРПЛАТНО-КАРТКОВІ ТАРИФИ

9.1.

За зарахування грошових коштів на карткові рахунки співробітників (% від суми зарахування)

без ПДВ

0,4%

В день перерахування грошових коштів для зарахування на карткові рахунки

9.2.

За використання системи дистанційного обслуговування (програми зарплатного модуля "e Salary" (щомісячно)
Комісія включена в тариф п.9.1.

Щомісячно з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.

ПРИМІТКИ:

( 1 ) Комісія щомісячна . Комісія не стягується у разі відсутності руху коштів по поточних рахунках протягом звітного календарного місяця , а також у разі якщо протягом звітного календарного місяця на поточний рахунок зараховувалися суми відсотків , нарахованих Банком Клієнту за банківськими вкладами ( депозитами ) і залишками на поточних рахунках та / або з поточних рахунків здійснювалися платежі / списання виключно з оплати послуг Банку та / або на поточні рахунки зараховувалися платежі Банку (крім оплати Банком клієнту за товари / роботи / послуги ) .

Термін сплати комісії : щомісячно 25 числа кожного місяця , за звітний календарний місяць.

(2) Комісія сплачується 1 раз на рік. Перша сплата здійснюється в місяці, коли відкрито рахунок; наступні сплати – через кожні 12 місяців з дати попередньої оплати. Строк оплати комісії – 25 число місяця, в якому відкрито рахунок, наступні оплати – по 25 числам через кожні 12 місяців.

(3) Комісія стягується при умові переходу з будь-якого пакета на ТП Альфа-Підприємець; з ТП Альфа-Аграрій, Альфа-Обіг, Альфа-ЗЕД, Альфа-Свобода, Альфа-Свобода+ на ТП Альфа-Основа; з ТП Альфа-Свобода, Альфа-Свобода+ на будь-який пакет. Перехід на ТП Альфа-Підприємець+, Альфа-Основа+ не передбачений.

(4) Комісія стягується за відкриття першого діючого рахунку одноразово при відкритті. Відкриття і ведення рахунку зі спеціальним режимом використання (2604) входить у вартість ведення поточного рахунку.

(5) Комісія стягується за відкриття кожного в розрізі валют одноразово при відкритті.

(6) Надання виписок по рахунку у вигляді текстових повідомлень на номер телефону мобільного зв'язку, незалежно від кількості рахунків і номерів телефону - за кожну виписку, за заявою Клієнта.

(7) ініційовані клієнтом (якщо списання грошових коштів ініційовано співробітником банку за рішенням державних органів, платежі не тарифікуються).

(8) Як зовнішні платежі, так і платежі до ПАТ "Альфа-Банк" Україна. При збої в роботі системи «Клієнт-Банк», для клієнтів банку, які виконують операцій з перерахування коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк», комісія стягується за тарифом п.5.1.3.

(9) При збої в роботі системи «Клієнт-Банк», для клієнтів банку, які виконують операцій з перерахування коштів за допомогою системи «Клієнт-Банк», комісія стягується за тарифом п.5.1.3.

(10) День Т – поточний робочий день Банку.

(11) За умови надання Клієнтом документів, які необхідні Банку для виконання функцій агента валютного контролю не піздніше 15:00 дня, який передує дню Т.

(12) За умови надання Клієнтом документів, які необхідні Банку для виконання функцій агента валютного контролю не піздніше 16:30 дня Т.

(13) Додатково стягується комісія банків-кореспондентів, в разі її утримання.

(14) За умови надання Клієнтом документів, які необхідні Банку для виконання функцій агента валютного контролю не піздніше 15:30 дня Т.

(15) Терміни зарахування іноземної валюти на поточний рахунок клієнта при купівлі іноземної валюти:

- Долари США або Євро зараховуються на рахунок клієнта в день Т +3 за умови подання клієнтом заявки,забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта в гривні в день Т,та за наявності пропозицій на МВРУ;

- Інші іноземні валюти зараховуються на рахунок клієнта не пізніше дня Т +5 за умови подання клієнтом заяви про купівлю іноземної валюти та забезпечення наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта в гривні в день Т, та за наявності пропозицій на МВРУ;

- Валюта зараховується на рахунок клієнта в день Т за умови подання клієнтом заявки та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта в гривні в день Т (для окремий операцій за окремими постановами НБУ). Термін зарахування іноземної валюти на поточний рахунок клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними днями в країнах походження іноземної валюти, яка купується.

Терміни зарахування можуть бути змінені з зв'язку з новими Постановами НБУ.

(16) Терміни зарахування гривні на поточний рахунок клієнта при продажу іноземної валюти:
- При продажу доларів США або Євро гривня зараховується на поточний рахунок клієнта не пізніше дня Т за умови подання клієнтом заявки про продаж іноземної валюти та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта до 10:00 дня Т або при проведенні обов'язкового продажу банком доларів США або Євро у випадках, передбачених законодавством і не пізніше дня Т +1 за умови подання клієнтом заявки про продаж іностанного валюти та забезпечення наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта після 10:00 дня Т;

- При продажу інших іноземних валют гривня зараховується на рахунок клієнта не пізніше дня Т +1 за умови подання клієнтом заяви про продаж іноземної валюти та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта до 10:00 дня Т і не пізніше дня Т +2 за умови подання клієнтом заяви про продаж іноземної валюти та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта після 10:00 дня Т.

Термін зарахування гривні на поточний рахунок клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними днями в країнах походження іноземної валюти, яка продається.

(17) Терміни зарахування іноземної валюти на поточний рахунок клієнта при купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту:

- Долари США або Євро зараховуються на поточний рахунок клієнта в день Т, в разі обміну доларів США на Євро або Євро на долари США, за умови подання клієнтом заяви про придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта до 10:00 дня Т і не пізніше дня Т +1 за умови подання клієнтом заяви про придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта після 10:00 дня Т;

- Усі інші іноземні валюти зараховуються на поточний рахунок клієнта не пізніше дня Т +1 за умови подання клієнтом заяви про придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта до 10:00 дня Т і не пізніше дня Т +2 при подачі клієнтом заяви про придбання однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту та забезпеченні наявності достатньої суми коштів на поточному рахунку клієнта після 10:00 дня Т.

Термін зарахування іноземної валюти на поточний рахунок клієнта може бути збільшений у зв'язку з вихідними днями в країнах походження іноземної валюти.

Терміни зарахування можуть бути змінені з зв'язку з новими Постановами НБУ.

(18) Комісія не стягується у випадку підключення до системи виключно для проведення операцій по вкладному (депозитному) рахунку.

(19) Комісія не стягується у випадку відсутності зареєстрованих підключень до системи «Клієнт-Банк» пов’язаних з проведенням операцій по поточному рахунку та/або при наявності зареєстрованих підключень до системи «Клієнт-Банк» пов‘язаних з проведенням операцій по вкладному (депозитному) рахунку (під зареєстрованими підключеннями слід вважати вхід Клієнта в систему «Клієнт-Банк» для оформлення розрахункових документів та/або отримання інформації про стан рахунку протягом звітного календарного місяця).

(20) Тариф розраховується для кожного клієнта щомісяця. Якщо сума комісії перевищує 5% від загального обороту грошових коштів по поточному рахунку клієнта за місяць, її узгодження виноситься на Тарифний комітет

(21) Банк нараховує річну відсоткову ставку на фактичний залишок коштів незнижувального рівня і більше на Поточному рахунку Клієнта на кінець робочого дня. Банк має право в односторонньому порядку змінити відсоткову ставку залежно від кон'юнктури ринку. При закритті рахунку, проводиться нарахування відсотків, при цьому не враховується день закриття рахунку.

* Комісія нараховується та сплачується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ в день здійснення операції.

** Комісія нараховується та сплачується в гривневому еквіваленті за курсом здійснення операції на МВРУ в день здійснення операції.

*** Вартість послуги включено в тариф п.1.2.

ТАРИФИ БАНКУЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КАРТКИ

Пакет «Альфа-ОБІГ»

п/п


Операція (послуга)

Visa Business
(на 2 роки)

Visa Gold

(на 2 роки)


Відкриття та обслуговування карткового рахунку

1.

Оформлення картки/переоформлення основної картки на новий строк.

Включено у комісію за пакетне розрахунково-касове обслуговування

250 UAH

2.

Оформлення картки/переоформлення усіх додаткових карток на новий строк.

100 UAH

150 UAH

3.

Переоформлення основної картки при втраті на термін дії втраченої картки

50 UAH

50 UAH

4.

Переоформлення основної картки у зв’язку з пошкодженням на строк дії пошкодженої картки, за умови надання пошкодженої картки у банк та за ініціативою Банку.

Включено у комісію за пакетне розрахунково-касове обслуговування

5.

Переоформлення усіх додаткових карток при втраті на термін дії втраченої картки

100 UAH

150 UAH

6.

Переоформлення усіх додаткових карток у зв’язку з пошкодженням на строк дії пошкодженої картки, за умови надання пошкодженої картки у банк та за ініціативою Банку.

Включено у комісію за пакетне розрахунково-касове обслуговування

Безготівкові розрахунки з використанням картки

7.

Проведення безготівкових платежів з оплати товарів, послуг в торгівельній мережі

Включено у комісію за пакетне розрахунково-касове обслуговування

8.

Перерахунок суми операції у валюту рахунку (здійснюється за комерційним курсом банку)

1%

1%

Зарахування коштів на картковий рахунок (поповнення рахунку)

9.

Безготівкове перерахування з поточного рахунку через систему I-Fobs

Включено у комісію за пакетне розрахунково-касове обслуговування

10.

Безготівкове поповнення карткового рахунку у банку-емітенті, у банках України, по SWIFT

Включено у комісію за пакетне розрахунково-касове обслуговування

Видача готівки з карткового рахунку

11.

у мережі банкоматів Атмосфера, у банкоматах та терміналах банку – емітенту (у гривні, % від суми видачі)

0,8%

0,7%

12.

в установах інших банків на Україні (без урахування комісій інших банків) *

1.5% + 4 UAH

1.0% + 4 UAH

13.

у банках за межами Украіни (без урахування комісій інших банків) *

1.5% + 15 UAH

1.0% + 15 UAH

Надання інформації за картковим рахунком

14.

на паперовому носії у відділенні банку

Включено у комісію за пакетне розрахунково-касове обслуговування

15.

позачергова виписка на паперовому носії (за кожну виписку)

5 UAH

5 UAH

16.

довідка про рух за картковим рахунком та/або його стан на паперовому носії (за кожну довідку)

20 UAH

20 UAH

17.

електронною поштою

Включено у комісію за пакетне розрахунково-касове обслуговування

18.

через банкомати/термінали банку емітента (міні-виписка/баланс за рахунком)

0.20 UAH

0.20 UAH

19.

через банкомати/термінали інших банків (міні-виписка/баланс за рахунком)

2.50 UAH

2.50 UAH

20.

«Мобільний банкінг» **

Включено у комісію за пакетне розрахунково-касове обслуговування

Нарахування відсотків і комісій

21.

Відсотки за використання несанкціонованого овердрафту (від суми несанкціонованого овердрафту, за кожний день наявності несанкціонованого овердрафту)

0,1%


0,1%

22.

Пеня за прострочку повернення заборгованості за несанкціонованим овердрафтом (за кожний день прострочки, від суми заборгованості).

0.2%

0.2%

Додаткові послуги

23.

Надання копії чека (сліпу) за проведеною по рахунку операції (за кожну операцію)

50 UAH

50 UAH

24.

Блокування картки

10 UAH

10 UAH

25.

Зміна Пін-коду у банкоматах банка-емітента.

5 UAH

5 UAH

* Додатково до винагороди Банку, юр. особа повинна сплатити суму винагороди банку, який видав готівкові кошти, якщо така винагорода передбачена тарифами останнього та було утримано МПС з Банку

** Послуга «Мобільний банкінг» включає:

- повідомлення Держателя в режимі on-line SMS випискою про проведення будь-якої операції за картковим рахунком на мобільний телефон;

- надання виписки за картковим рахунком на SMS запит (про останню транзакцію, баланс за рахунком);

- блокування картки SMS повідомленням.

1. Додатково до винагороди Банку, зазначеної в тарифах 19, 20 клієнт зобов'язаний сплатити Банку суму винагороди банку, що видав готівку, якщо така винагорода передбачена тарифами останнього й була утримана МПС VISA з Банку.

2. Розмір винагороди, зазначений у Тарифах у відсотковому відношенні, визначається у відсотках від суми операції, за проведення якої вона сплачується.3. Розмір тарифів зазначений і стягується в національній валюті України, якщо операція проводиться в іноземній валюті, розмір винагороди також перераховується в гривні за офіційним курсом, встановленому Національним банком України на день її сплати (списання).
verstka22.jpg


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал