За обслуговування рахунків та розрахунково-касові операції клієнтів масового бізнесуСкачати 465.42 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.06.2017
Розмір465.42 Kb.
  1   2   3
ТАРИФИ БАНКУ

ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ РАХУНКІВ ТА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

клієнтів масового бізнесу
ПАКЕТ «Альфа – ОБІГ»ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СПЛАТИ КОМІСІЙ:

 1. Транзакційні комісії сплачуються в день виконання операції/надання послуги, наявність на рахунку Клієнта достатнього залишку коштів для виконання операції та утримання комісії є обов‘язковою умовою виконання операції.

 2. Транзакційні комісії, розмір яких визначено в національній валюті сплачуються в національній валюті.

 3. Комісія за перекази типу BEN утримується в валюті операції з суми платежу.

 4. Комісія, зазначена в іноземній валюті стягується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ, що діє на момент закінчення операційного дня банку, за винятком комісії за платежі в іноземній валюті, яка стягується в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент проведення операції.

 5. Сума комісій за кожною операцією округлюється до цілих значень копійок:

  • в бік збільшення, якщо значення десятих часток копійок більше або дорівнює 5;

  • в бік зменшення, якщо значення десятих часток копійок менше 5.

 6. Окремим договором між Банком та Клієнтом може бути передбачено інший порядок розрахунку та сплати комісій та/або їх розмір.

 7. Операції (послуги), що надаються Клієнту за запитом, виконуються Банком на підставі отриманого від Клієнта запиту на паперовому носії або в електронному вигляді, за допомогою системи дистанційного обслуговування «Клієнт-банк» або засобами факсимільного/електронного зв‘язку.

 8. Винагорода по операціях та послугах, які не включають суму ПДВ, сплачується на рахунок № 3570______________.п/п

Операція (послуга)

Наявність ПДВ

Розмір винагороди

Строк сплати

(списання) винагороди

1.ОПЕРАЦІЇ (ПОСЛУГИ) В ПАКЕТІ

1.1.

Підключення до тарифного плану

без ПДВ

Входить у вартість щомісячної комісії за пакетне обслуговування
1.2.

Щомісячна комісія за пакетне обслуговування (1)

без ПДВ

200,00 UAH.

Щомісячно 25 числа кожного місяця, за звітний календарний місяць.

1.3.

Комісія за пакетне обслуговування. (2)


1.4.

Комісія за зміну пакету РКО (3)

без ПДВ

200,00 UAH

Разова, за фактом зміни пакету

2. ВІДКРИТТЯ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКРИТТЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ

2.1.

Відкриття першого поточного рахунку в національній валюті (в т.ч. для формування статутного фонду) (4)

без ПДВ

Входить у вартість щомісячної комісії за пакетне обслуговування
2.2.

Відкриття другого та наступних поточних рахунків в національній валюті. (4)

без ПДВ

150,00 UAH

В день відкриття рахунку

2.3.

Відкриття першого поточного рахунку в іноземній валюті (5)

без ПДВ

150,00 UAH

В день відкриття рахунку

2.4.

Відкриття другого та наступних поточних рахунків в іноземній валюті (5)

без ПДВ

Послуга не надається
2.5.

Закриття поточного рахунку

без ПДВ

У розмірі поточного залишку на рахунку за умови, що сума залишку не перевищує розмір комісії за пакетне обслуговування.

До дня закриття поточного рахунку.

2.6.

Надання в Банк оформлених бланків карток зі зразками підписів при відкритті поточного рахунку.
Комісія входить до складу тарифу передбаченого п. 1.2.
2.7.

Надання в Банк оформлених бланків карток зі зразками підписів у зв‘язку із зміною даних Клієнта.

без ПДВ

20,00 UAH

В день надання.

2.8.

Проведення розрахунків зі списання та зарахування коштів за поточними рахунками Клієнта відкритим в системі ПАТ «Альфа-Банк» з функціональністю «Notional pooling»

без ПДВ

250,00 UAH

Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця, стягується додатково до комісії п.1.2.

3. ОПЕРАЦІЇ ЗДОКУМЕНТАРНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ КЛІЄНТА

3.1.

Надання виписок з рахунків клієнтів, пов‘язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням на паперовому носії через індивідуальні абонентські скриньки.

без ПДВ

Комісія включена в тариф п 1.2.

Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.

3.2.

Надання виписок з рахунку в електронному вигляді:

3.2.1.

на адресу електронної пошти, незалежно від кількості рахунків та адрес електронної пошти, за заявою Клієнта.

без ПДВ

10,00 UAH на місяць

Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця, стягується при наданні як мінімум однієї виписки протягом звітного календарного місяця.

3.2.2.

у вигляді текстових повідомлень на номер телефону мобільного зв‘язку, незалежно від кількості рахунків та номерів телефону, за заявою Клієнта (6)

без ПДВ

30,00 UAH на місяць

Щомісячно, в останній робочий день звітного місяця, стягується при наданні як мінімум однієї виписки протягом звітного календарного місяця.

3.3.

Надання виписок з рахунків клієнтів, пов‘язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням в електронному вигляді за допомогою системи SWIFT у форматі MT950 або MT940 за кожний рахунок.

без ПДВ

50,00 UAH

Щомісячно, з 25 числа по останній робочий день звітного місяця.

3.4.

Надання копій SWIFT-повідомлення про підтвердження перерахування/зарахування коштів на паперовому носії або в електронному вигляді, за запитом Клієнта.

без ПДВ

20,00 UAH

за екземпляр.В день проведення операції.

3.5.

Надання довідок, що стосуються розрахунково-касового обслуговування (про відкриття, закриття та наявність рахунків, про сплату статутного капіталу, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутності та наявності кредитів тощо), за запитом Клієнта.

без ПДВ

75 UAH

за екземпляр.В день проведення операції.

3.6.

Надання довідок по експортно-імпортних операціях (про підтвердження перерахування/зарахування коштів, за запитом клієнта)

без ПДВ

75 UAH

за екземпляр.В день проведення операції.

3.7.

Надання дублікатів виписок з рахунку за запитом Клієнта за кожний рахунок.

без ПДВ

10,00 UAH

за кожен робочий день періоду, який запитується клієнтом (макс. 500,00 UAH ).В день проведення операції.

3.8.

Надання довідок за запитом Клієнта для аудиторських компаній, що стосуються розрахунково-касового обслуговування Клієнта (про відкриття, закриття та наявність рахунків, про сплату статутного капіталу, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутності та наявності кредитів тощо) українською або російською мовами.

без ПДВ

200,00 UAH

за екземпляр.В день проведення операції.

3.9.

Надання довідок за запитом Клієнта для аудиторських компаній, що стосуються розрахунково-касового обслуговування Клієнта (про відкриття, закриття та наявність рахунків, про сплату статутного капіталу, підтвердження залишків коштів на рахунках, відсутності та наявності кредитів тощо) англійською мовою.

без ПДВ

400,00 UAH

за екземпляр.

В день проведення операції.

3.10.

Надання дублікатів розрахункових документів, за запитом Клієнта.

без ПДВ

10 UAH
за кожен екземпляр

(макс. 500,00 грн.).В день проведення операції.

3.11.

Надання розрахункового документа, обробленого з використанням системи дистанційного управління «Клієнт-банк», на паперовому носії, за запитом Клієнта.

без ПДВ

10 UAH
за кожен екземпляр

(макс. 500,00 UAH).В день проведення операції.

3.12.

Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету документів для реєстрації в НБУ Повідомлення про укладання резидентом договору про отримання кредиту/позики або поворотної фінансової допомоги від нерезидента.

в т.ч. ПДВ

1500,00 UAH за реєстрацію Повідомлення в НБУ.

Протягом 5 робочих днів з дня повідомлення Банком Клієнта про реєстрацію в НБУ Повідомлення.

3.13.

Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету документів для реєстрації в НБУ змін до Повідомлення про укладання резидентом договору про отримання кредиту/позики або поворотної фінансової допомоги від нерезидента.

в т.ч. ПДВ

750,00 UAH за кожну зареєстровану зміну Повідомлення в НБУ.

Протягом 5 робочих днів з дня повідомлення Банком Клієнта про реєстрацію в НБУ змін до Повідомлення.

3.14.

Передача документів спецзв‘язком, за запитом Клієнта.

в т.ч. ПДВ

150 UAH

(за один пакет)В день надання послуги.

3.15.

Передача документів поштовим зв‘язком, за запитом Клієнта.

в т.ч. ПДВ

50,00 UAH

(за один пакет)В день надання послуги.

3.16.

Оформлення грошової чекової книжки при відкритті або обслуговуванні поточного рахунку, за запитом Клієнта.

без ПДВ

100,00 UAH

В день оформлення.

3.17.

Оформлення грошової чекової книжки замість втраченої при обслуговуванні поточного рахунку, за запитом Клієнта.

без ПДВ

150,00 UAH

В день оформлення.

3.18.

Надання виписок з рахунків клієнтів, пов'язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням, протягом терміну дії Договору «Notional pooling»

без ПДВ

500,00 UAH

У день підписання Договору «Notional pooling»

3.19.

Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо можливих умов кредитування клієнта в банку, по запиту клієнта

в т.ч. ПДВ

від 1000,00 UAH, застосовується за фактом узгодження з клієнтом

У день подання запиту

3.20.

Перевірка, оформлення, підтвердження Банком пакету документів або оформлення Довідки відносно отримання та погашення кредиту/позики для перереєстрації в НБУ Повідомлення про укладання резидентом договору про отримання кредиту/позики або поворотної фінансової допомоги від нерезидента у зв‘язку із зміною уповноваженого банку.

в т.ч. ПДВ

1000,00 UAH за зареєстровану зміну Повідомлення в НБУ або Довідку.

Протягом 5 робочих днів з дня повідомлення Банком Клієнта про перереєстрацію в НБУ Повідомлення або в день надання Банком Клієнту Довідки.

3.21.

Відправлення повідомлень Клієнта в електронному вигляді за допомогою системи SWIFT, за запитом Клієнта.

в т.ч. ПДВ

50,00 UAH

В день проведення операції.

4. касові операції

4.1.

Видача готівкової гривні за грошовим чеком з поточного рахунку.

без ПДВ

0,8%

від суми.В день проведення операції.

4.2.

Видача готівкової гривні за грошовим чеком з поточного рахунку з урахуванням вказаної Клієнтом купюрності, за запитом Клієнта.

без ПДВ

0,2% від суми (сплачується додатково до комісії, зазначеної в п. 4.1.).

В день проведення операції.

4.3.

Видача готівкової іноземної валюти I категорії з поточного рахунку, за заявою на видачу готівки.

без ПДВ

1,00 % від суми.

В день проведення операції.

4.4.

Видача готівкової іноземної валюти IІ категорії з поточного рахунку, за заявою на видачу готівки.

без ПДВ

2,00 % від суми.

В день проведення операції.

4.5.

Видача з поточного рахунку готівкової іноземної валюти вказаної Клієнтом купюрності за заявою на видачу готівки, (за умови можливості надання Банком послуги).

без ПДВ

0,6% від суми

(сплачується додатково до комісії зазначеної впп.. 4.3.-4.4.).

В день проведення операції.

4.6.

Зарахування готівкових грошових коштів через касу на розрахунковий рахунок клієнта

без ПДВ

Входить у вартість комісії за пакетне обслуговування

Комісія сплачується в день надання послуги однією сумою від всього обсягу готівкових грошових коштів, внесених протягом операційного дня

4.7.

Прийом готівкової гривні від фізичних або юридичних осіб для зарахування на поточні рахунки клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», при укладанні з Банком відповідного договору.

без ПДВ

0,5% -0,8% від суми, мін. 5,00 UAH

В день проведення операції.

4.8.

Прийом готівкової гривні від фізичних або юридичних осіб для зарахування на рахунок юридичної особи, відкритий в іншому банку, при укладанні з Банком відповідного договору.

без ПДВ

1,0-1,2% від суми, мін. 5,00 UAH

В день проведення операції.

4.9.

Прийом комунальних платежів для зарахування на поточні рахунки клієнтів ПАТ «Альфа-Банк», при укладанні з Банком відповідного договору.

без ПДВ

0,5% -0,8% від суми, мін. 5,00 UAH

В день проведення операції.

4.10.

Прийом комунальних платежів для зарахування на рахунок юридичної особи, відкритий в іншому банку, при укладанні з Банком відповідного договору.

без ПДВ

1,0-1,2% від суми, мін. 5,00 UAH

В день проведення операції.

4.11.

Продаж бланків векселів

в т.ч. ПДВ

15,00 UAH

В день продажу.

4.12.

Інкасація та доставка готівкових коштів, при укладанні з Банком відповідного договору.

без ПДВ

За домовленістю.

За домовленістю.

5. платежі за поточними рахунками

5.1.

Платежі в національній валюті.


5.1.1.

Зарахування безготівкових коштів на поточний рахунок в національній валюті.

без ПДВ

Комісія входить до складу тарифу передбаченого п.1.2.
5.1.2.

Платежі в межах ПАТ «Альфа-Банк» по системі Клієнт-Банк (за кожен платіж)

без ПДВ

Комісія входить до складу тарифу передбаченого п.1.2.
5.1.3.

Платежі по Україні в операційний час по системі Клієнт-Банк (7)

без ПДВ

1,50 UAН за кожен платіж

В день проведення операції.

5.1.4.

Платежі по Україні за платіжне доручення на паперовому носії (8)

без ПДВ

30,00 UAН за кожен платіж

В день проведення операції.

5.1.5.

Платежі за ОВДП через депозитарій НБУ.

без ПДВ

15,00 UAH

за кожен платіж.В день проведення операції.

5.1.6.

Платежі по Україні в післяопераційний час по системі Клієнт-Банк (утримується з відправника платежу за кожен платіж, сплачується додатково до комісії, вказаної в п.п. 5.1.3., 5.1.4.) (9)

без ПДВ

0,1% від суми (мін. 10,00 UAH, макс. 200,00 UAH) за кожен платіж ( сплачується додатково до комісії, вказаної в п.п. 5.1.3., 5.1.4.)

В день проведення операції.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал