За 2015 – 2016 навчальний рік випуск 12 ЗапоріжжяСторінка1/12
Дата конвертації06.02.2017
Розмір2.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
РІЧНИЙ ОГЛЯД

ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЗА 2015 – 2016

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Випуск 12


Запоріжжя

2016
Річний огляд Запорізького державного медичного університету
за 2015 - 2016 навчальний рік.


За редакцією ректора університету професора Ю. М. Колесника.

Запоріжжя, 2016 р. 160 с.


Річний огляд має на меті ознайомити читача з найважливішими змінами, що сталися у житті Запорізького державного медичного університету за навчальний рік. Інформація охоплює етапи розвитку університету, найістотніші показники його діяльності, що характеризують освітньо-науковий рівень вищого навчального закладу: організацію освітнього процесу за принципами Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи, підготовку кадрів вищої кваліфікації, видання сучасної наукової та навчально-методичної літератури, участь працівників університету в наукових форумах і конференціях, спільну роботу з установами охорони здоров’я, функціонування Університетської клініки, стан виховної роботи та соціальної сфери, співпрацю із зарубіжними партнерами, розвиток матеріальної бази університету. Відображено динаміку різноманітних форм позааудиторного життя студентів університету - роботу студентського наукового товариства, студентського самоврядування, волонтерську діяльність, спортивні досягнення, творчу активність колективів художньої самодіяльності.


Огляд буде корисний викладачам та студентам, науковцям і практичним лікарям, усім зацікавленим розвитком медичної освіти та науки в Україні.

Рекомендовано до друку

Вченою радою Запорізького державного медичного університету

від 17.06.2016 р., протокол № 11.ЗМІСТ


З ХРОНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ 3

ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 7

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 8

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 17

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 20

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ І ЇХ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 23

НАЙВАГОМІШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ 26

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ УНІВЕРСИТЕТУ 27

ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 28

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ФОРУМІВ 41

НАУКОВЕ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 41

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 44

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 45

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 50

ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 103

РОЗВИТОК НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 108

СПІЛЬНА РОБОТА З УСТАНОВАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 112

Обласна психіатрична лікарня 115

Обласний наркологічний диспансер 115

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 126

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА, ВИХОВНА ОСВІТА, ВИХОВНА РОБОТА, СОЦІАЛЬНА СФЕРА 134

СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ ЗДМУ 149

ЗАХОДИ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ
БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ 151

НАГОРОДИ СПІВРОРОБІТНИКІВ ЗДМУ 152
З ХРОНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ


1903 рік

-

13 липня з «високого дозволу» (можливо, царського указу) відкрито «Жіночі педагогічні курси». Директором призначений професор Ланге М.М.


1906 рік

-

27 травня на базі Жіночих педагогічних курсів були відкриті Вищі Жіночі педагогічні курси (ОВЖК), які давали освіту в обсязі університету. Директором ОВЖК залишився проф. Ланге М.М.


1915 рік

-

На підставі Пропозиції Міністерства народної просвіти від 25 серпня 1915 року № 38671 у вересні 1915 року при ОВЖК відкрито хіміко-фармацевтичне відділення.


1919 рік

-

За розпорядженням Ради комісарів вищих
навчальних закладів від 30 травня 1919 року, Одеські вищі жіночі курси ввійшли до складу Новоросійського університету.


1920 рік

-

При фізико-математичному факультеті Новоросійського університету відкрито хіміко-фармацевтичне відділення.


1920 рік

-

У серпні Новоросійський університет реорганізовано, ряд факультетів і відділень були перетворені у вищі навчальні заклади. При цьому виділилися в окремі навчальні заклади медичний, фізико-математичний і хіміко-фармацевтичний інститути.


1921 рік

-

З 28 вересня Одеський хіміко-фармацевтичний інститут існує самостійно.


1930 рік

-

Одеський хіміко-фармацевтичний інститут перейменовано в Одеський медико-аналітичний інститут.


1935 рік

-

До складу Одеського медико-аналітичного інституту увійшов Київський фармацевтичний інститут (Постанова НКЗ УРСР від 23 серпня 1935 року, наказ по інституту № 63 від 4 жовтня 1935 року) і він перейменований в Одеський фармацевтичний інститут.

1959 рік

-

Одеський фармацевтичний інститут переведено в
м. Запоріжжя (Постанова РМ УРСР від 25 липня 1959 року № 1076 і наказ МОЗ УРСР від 30 липня 1959 року № 455) і перейменовано в Запорізький фармацевтичний інститут.


1964 рік

-

При Запорізькому фармацевтичному інституті відкрито лікувальний факультет (Постанова РМ УРСР від 23 жовтня 1964 року № 1081 і наказ МОЗ УРСР від 27 жовтня
1964 року № 484).


1968 рік

-

Запорізький фармацевтичний інститут перейменовано в Запорізький медичний інститут (Постанова РМ СРСР № 61 від 29 січня 1968 року).


1994 рік

-

Постановою Кабінету Міністрів України № 820 від 12 грудня 1994 року Запорізький медичний інститут реорганізовано в Запорізький державний медичний університет з наданням IV рівня акредитації.


2004 рік

-

Університет пройшов чергову акредитацію та був акредитований за IV рівнем (термін дії сертифіката – до 23.11.2009 року).

Отримані ліцензії на підготовку бакалаврів зі спеціальності „Лабораторна діагностика” та спеціалістів зі спеціальності „Технологія парфумерно-косметичних засобів”.
2006 рік

-

Університет акредитував підготовку спеціалістів за
діючими спеціальностями та ліцензував усі види освітньої діяльності.


2007 рік

-

Університет ліцензував підготовку спеціалістів з напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 7.110106 «Стоматологія» з ліцензійним обсягом 60 осіб.


2008 рік

-

Університет акредитував підготовку бакалаврів з
напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 6.110100 «Лабораторна діагностика» з ліцензійним обсягом 40 осіб.


2009 рік

-

Університет повторно акредитовано в цілому за IV рівнем, акредитована спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів», ліцензована магістратура (10 місць) з цієї спеціальності, повторно ліцензована підготовка громадян України до вступу у ВМ(Ф)НЗ та підготовка офіцерів запасу.

2010 рік

-

Акредитована магістратура зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів», ліцензована освітня діяльність з підвищення кваліфікації, спеціалізації та стажування з напрямів «Медицина» та «Фармація» зі збільшенням ліцензійного обсягу до 2500 осіб.


2011 рікУніверситет акредитував підготовку спеціалістів та магістрів за діючими спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Фармація» і ліцензував усі види підготовки іноземних громадян, підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація) та клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів).


2012 рік

-

В університеті акредитована підготовка спеціалістів та проведено ліцензування магістратури зі спеціальності «Стоматологія». Проведено ліцензування магістратури за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (рішення ДАК України від 25.05.2012 р., протокол № 96).


2013 рік


-


Університет акредитував підготовку бакалаврів з
напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 6.110100 «Лабораторна діагностика» з ліцензійним обсягом 40 осіб.


2014 рікУніверситет повторно акредитовано в цілому за IV рівнем. Проведена акредитація магістратури за спеціальностями «Стоматологія» та «Лабораторна діагностика». Повторно проведена акредитація спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Ліцензована підготовка громадян України та іноземних громадян до вступу у ВМ(Ф)НЗ, а також підготовка офіцерів запасу медичної служби.


2015 рік
В Університеті акредитована підготовка в магістратурі зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та в інтернатурі зі спеціальності «Лабораторна діагностика». Отримано ліцензію з підвищення кваліфікації та спеціалізацію курсантів в галузі знань 1201, 1202 «Медицина», «Фармація».


2016 рік

-

ЗДМУ отримав ліцензію на збільшення контингенту студентів, пройшов акредитацію за всіма спеціальностями, проліцензував PhD-аспірантуру та освітню діяльність за ІІ (магістерським) рівнем галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
Запорізький державний медичний університет - сучасний навчальний заклад, що має вищий, IV рівень акредитації. Головними завданнями університету є надання послуг з одержання вищої освіти на рівні спеціаліста, бакалавра і магістра, а також післядипломна підготовка спеціалістів в інтернатурі, магістратурі, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів, косметологів.

В університеті проводиться підготовка висококваліфікованих кадрів для практичної охорони здоров'я та фармації, виконується значна науково-дослідна робота, що примножує науковий потенціал нашої держави. Випускники університету плідно працюють у всіх регіонах України і в понад ста зарубіжних країнах. Розвиваються наукові зв'язки з іншими навчальними та науково-дослідними закладами медичної галузі України і зарубіжжя.

Запорізький державний медичний університет має високий науковий потенціал. В університеті працює 120 докторів наук, 443 кандидати наук.

Навчання студентів на додипломному та післядипломному етапі підготовки здійснюється на восьми факультетах університету: • першому медичному,

 • другому медичному,

 • третьому медичному,

 • першому фармацевтичному (денної форми навчання),

 • другому фармацевтичному (заочної форми навчання),

 • першому міжнародному,

 • другому міжнародному,

 • факультеті післядипломної освіти.

Вітчизняні та іноземні студенти в ЗДМУ мають можливість одержувати вищу освіту за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», (спеціаліст та магістр), «Лабораторна діагностика» (бакалавр, магістр).

Запорізький державний медичний університет здійснює підвищення кваліфікації, спеціалізації, стажування медичних фахівців у галузі 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація» на передатестаційних циклах (ПАЦ), циклах тематичного удосконалення (ТУ), курсах інформації та стажування. Контингентом слухачів циклів є провізори та лікарі медичних закладів м. Запоріжжя, Запорізької області та інших областей України (хірурги, ендоскопісти, анестезіологи, дитячі хірурги, дитячі анестезіологи, неонатологи, педіатри, сімейні лікарі, терапевти, неврологи, ревматологи, ортопеди-травматологи, дерматовенерологи, психіатри, наркологи, паталогоанатоми, судово-медичні експерти, акушери-гінекологи та інші). Застосовуються дистанційно-очна та денно-заочна форми навчання з елементами дистанційних технологій.

Серед співробітників університету академік НАМН України і член-кор. НАН України, 41 член міжнародних Академій наук і міжнародних наукових товариств, 7 заслужених діячів науки і техніки України, 4 заслужених лікарі України, 3 лауреати Державної премії України, 6 лауреатів премій НАМН України, 2 лауреати премії Президента України для молодих учених,
2 лауреати премії Кабінету Міністрів України, 4 стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих вчених, два стипендіати довічних державних стипендій Президента України видатним діячам охорони здоров'я,
два відмінники освіти, два заслужених тренери, Заслужений журналіст України, чотири майстри спорту.

В університеті успішно функціонує 16 широко відомих в Україні та за її межами оригінальних наукових шкіл у сфері фундаментальних досліджень, клінічної медицини і фармації.


ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
Завдяки чіткій системі профорієнтаційної роботи, активному залученню на навчання іноземних громадян та авторитету університету як в Україні, так і за її межами, протягом останніх років відбувається збільшення чисельності студентів.

Контингент студентів в 2015-2016 навчальному році збільшився на


275 осіб порівняно з минулим роком і склав 8508 осіб. Контингент іноземних громадян склав 1964 особи із 38 країн світу, минулого року їх було 1827 осіб.

Для покращення освітньої діяльності в Запорізькому державному медичному університеті впроваджена багатоступенева система підготовки фахівців на довузівському, додипломному і післядипломному етапах.


ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА
Профорієнтаційна робота з абітурієнтами була організована за планом, затвердженим на засіданні Приймальної комісії. Протягом 2015/16 н. р. члени Приймальної комісії постійно проводили консультації з роз’яснення Правил прийому до ЗДМУ у 2016 році на перший курс для вступників на базі повної загальної середньої освіти та старші курси для осіб, які вже здобули певний освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста. Профорієнтаційні заходи реалізовувалися шляхом використання різноманітних методів та форм аґітаційної роботи.

Робота із засобами масової інформації. Інформація про умови вступу до університету цілеспрямовано розміщувалась практично в усіх всеукраїнських та багатьох реґіональних довідниках для вступників до ВНЗ, рекомендованих МОН України для абітурієнтів: «Довідник абітурієнта України», Довідник вищих навчальних закладів України «Торба», Справочник учебных заведений Запорожья и Запорожской области «Куда пойти учиться?» і т. ін.

Інформаційні матеріали про ЗДМУ постійно розміщувалися на сторінках обласних та всеукраїнських рекламно-інформаційних газет: «Миг», «Индустриальное Запорожье», «Запорізька правда», «Запорозька січ», «Рациональная газета», «Запорожский пенсионер», «Остров свободы», «Работа и учеба», «Панорама», «Суббота+», «Телескоп», «Теленеделя», «Наше місто» (Дніпропетровськ), «Мечта Днепропетровск», «Ваша судьба Днепропетровск», «Вісті Придніпров`я», «Ведомости образования», «Бердянские ведомости» та на сторінках журналів – Всеукраїнський щомісячний «Сучасна освіта», Всеукраїнське видання «Куди піти навчатись» та інших. Загальній популяризації професій, які можна здобути у ЗДМУ сприяли численні виступи ректора та провідних учених університету на реґіональних телевізійних каналах («Алекс», «ТВ-5», «Запоріжжя», «МТМ», ТРК «ВІККА» Черкаси). Активно рекламувався ЗДМУ на радіостанціях: «Радіо 24», «Радіо Люкс», «Радио ЕС» та інших.Розміщення інформації про університет у мережі Internet. На сторінках офіційного сайту університету (www.zsmu.edu.ua) кожен абітурієнт може отримати вичерпну інформацію про ЗДМУ, його спеціальності та перспективи працевлаштування, строки подачі документів та умови вступу, дати проведення «Днів відкритих дверей», про дозвілля і життя студентів, про різноманітні заходи, які проводяться у стінах університету тощо. Інформація для абітурієнтів розміщується та постійно оновлюється як у відповідному розділі на офіційному сайті університету, так і на спеціалізованих порталах та сайтах МОН України, видавництв, на сторінках яких виходить реклама про ЗДМУ, у соціальних мережах. Таким чином, за допомогою ЗМІ забезпечується постійна присутність відомостей про університет в інформаційному просторі на всеукраїнському та регіональному рівнях і доведення оперативної інформації до абітурієнтів.

Підготовка презентаційно-інформаційних матеріалів. Для інформування майбутніх абітурієнтів, у достатній кількості, були підготовлені і видані презентаційно-інформаційні матеріали про університет:

 • листівки «Умови прийому до ЗДМУ у 2016 році»;

 • листівки «Нове у Правилах прийому до ЗДМУ у 2016 році»;

 • пам’ятка «Розрахунок конкурсного балу при вступі до ЗДМУ з урахуванням вагових коефіцієнтів»;

 • кольорові буклети з інформацією про ЗДМУ українською, російською та англійською мовами;

 • плакати з інформацією про факультети і спеціальності українською, російською та англійською мовами;

 • таблиці розчинності з контактними телефонами підрозділів Запорізького державного медичного університету;

 • таблиці Д. І. Менделєєва з інформацією про ЗДМУ українською і російською мовами;

 • презентаційно-інформаційні буклети про окремі спеціальності ЗДМУ;

 • блокноти та кулькові ручки з логотипом ЗДМУ.

 • Стенди з інформацією:

 • про факультети і спеціальності ЗДМУ;

 • про вагові коефіцієнти і розрахунок конкурсного балу;

 • про мінімальну кількість балів сертифікатів ЗНО, з якими вступник допускається до участі у конкурсі, відповідно до обраної спеціальності;

 • про перелік документів, які абітурієнти подають до Приймальної комісії.

Інформаційні листівки направлялися у школи м. Запоріжжя, районні та міські відділи освіти, медичні коледжі та училища, Департаменти охорони здоров’я та освіти облдержадміністрацій, лікарні, аптеки та інші лікувально-профілактичні заклади, державні й приватні медичні та фармацевтичні підприємства. Забезпечення достатньою кількістю різноманітних презентаційно-інформаційних матеріалів дозволило наочно і якісно провести профорієнтаційну роботу щодо залучення молоді на навчання в університеті.

Протягом усього навчального року у приміщеннях Приймальної комісії працює консультаційний пункт для майбутніх абітурієнтів. Консультації отримують усі, хто відвідує приймальну комісію або за телефонними зверненнями.

Упродовж 2015/16 навчального року в університеті двічі були проведені «Дні відкритих дверей», які відвідало близько 7000 абітурієнтів та їх батьків.

Запорізький державний медичний університет брав участь у багатьох виставках, в тому числі й спеціалізованій міжрегіональній виставці «Ярмарок освіти – 2016», яка проводиться щорічно у виставковому комплексі


«Козак-палац» м. Запоріжжя, ІІІ Міжнародній виставці «Вища освіта - 2016» м. Львів, 29 Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра - 2016» м. Київ, 7 Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2016» м. Київ.

Для ознайомлення з університетом, умовами проживання до університету запрошувалися групи школярів зі шкіл міста та з районних шкіл, яким проводилися показові лекції, ознайомлювальні екскурсії територією університету, екскурсії в музеї, на провідні кафедри, у лабораторії, клінічні та теоретичні бази підрозділів університету.

Протягом 2015/16 навчального року працювали дистанційні підготовчі курси. З жовтня по травень – 8- та 3-місячні підготовчі курси, на яких майбутні абітурієнти поглиблювали свої знання з біології, хімії, української мови та літератури й визначали свій профорієнтаційний напрям. Всього у 2015/16 н.р. закінчили підготовчі курси 172 особи (81 – на 8 місячних, 62 – на 3 місячних, 29 – на дистанційних 3 місячних).

Завдяки якісній підготовці з профільних предметів з числа тих,


хто навчався на підготовчих курсах зараховано у 2015 році 81 особу,
з них 35 осіб за державним замовленням («Лікувальна справа» – 30, «Педіатрія» – 4, «Стоматологія» – 1 ); за кошти фізичних та юридичних
осіб – 46 (з них 13 на спеціальність «Лікувальна справа», 8 – на «Педіатрію», 5 – на «Стоматологію», 11 – на «Фармацію» (денна форма), 5 – «ТПКЗ» (денна форма), 4 – на «Лабораторну діагностику» бакалавр).

Прийом документів від абітурієнтів на денну форму навчання здійснювався з 10 липня по 02 серпня 2015 року. Для осіб, які мали складати вступні випробування з 10 по 24 липня вступні випробування проводилися 25 липня 2015 року. На заочну форму навчання прийом документів здійснювався з 10 липня по 06 серпня 2015 року. Для осіб, які мали складати фахові вступні випробування – з 10 по 30 липня. Вступні випробування проводилися 31 липня 2015 року.

Список рекомендованих до зарахування за кошти державного бюджету був сформований системою ЄДЕБО з урахуванням пріоритетності, яку вступники проставляли при подачі заяви для вступу і оприлюднений 05 серпня 2015 року. Виконання вимог до зарахування для рекомендованих проводилося у терміни з 06 по 10 серпня. Дозарахування на вакантні місця державного замовлення відбулося 12 серпня 2015 року. Список рекомендованих до зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб ЗДМУ оприлюднив 12 серпня 2015 року. Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів) здійснювалося з 12 по 15 серпня. Остаточне зарахування за кошти фізичних (юридичних) осіб відбулося 17 серпня 2015 року.

У 2015 році за допомогою електронного вступу було прийнято 3533 заяви (у 2014 році – 3658). З числа тих, хто скористався системою електронної подачі, були зараховані на спеціальність «Лікувальна справа» – 174 особи (що становить 37,42 % від загальної кількості зарахованих), «Педіатрія» – 52 (52 %), «Стоматологія» – 17 (28,33 %), «Фармація» денна форма навчання – 60 (38,96 %), «ТПКЗ» денна форма навчання – 4 (22,22 %), «Лабораторна діагностика» бакалавр І курс – 10 (30,30 %). Всього зараховано 317 осіб, з тих хто подавав електронну заяву, (у 2014 році – 347).

Зарахування до медичного університету проводилося за результатами конкурсу сертифікатів УЦОЯО виключно 2015 року. Вступники подавали сертифікати до ЗДМУ з кількістю балів не нижче 130 з конкурсних предметів на спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія» і «Стоматологія» та не нижче 100 балів на спеціальності «Фармація», «ТПКЗ» (денна і заочна форми навчання) і «Лабораторна діагностика».

Активна робота із залучення молоді на навчання до університету забезпечила у 2015 р. гідний конкурс з усіх спеціальностей.


В цілому по університету конкурс на місця держзамовлення склав 10,34 осіб на одне місце, при цьому на спеціальність «Лікувальна справа» – 6,61; «Педіатрія» – 19,82; «Стоматологія» – 161,5 чоловік на місце.

План прийому для абітурієнтів пільгових категорій на спеціальностях «Лікувальна справа» та «Педіатрія» склав 5 % від загальної кількості бюджетних місць, тобто 16 осіб – «Лікувальна справа», 3 – «Педіатрія»,


та 25 % для спеціальності «Стоматологія» – 1 особа.

Незважаючи на те, що приймальна комісія ЗДМУ активно співпрацювала з департаментами охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, ряд областей не забезпечили конкурсу за кількістю виданих цільових направлень. За дозволом МОЗ України була проведена корекція квоти місць цільового прийому.

Таким чином, на перший курс за державним фінансуванням було зараховано 379 абітурієнтів («Лікувальна справа» – 315, «Педіатрія» – 60, «Стоматологія» – 4). План прийому на місця державного замовлення виконаний у повному обсязі. Зарахування понад затверджений план не проводилося. Конкурс на контрактні місця склав 4,1.

Всього до складу студентів медичного університету в 2015 році зараховано 1262 (у 2014 році – 1363) (379 – за кошти державного бюджету, 883 – на навчання за контрактом).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал