За 2014 – 2015 навчальний рік запоріжжяСторінка1/14
Дата конвертації07.01.2017
Розмір3.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
РІЧНИЙ ОГЛЯД

ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЗА 2014 – 2015

НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Запоріжжя

2015
Річний огляд Запорізького державного медичного університету
за 2014 - 2015 навчальний рік.


Під редакцією ректора університету професора Ю. М. Колесника.

Запоріжжя, 2015 р, 177с.


Річний огляд має на меті ознайомити читача з найважливішими змінами, що сталися у житті Запорізького державного медичного університету за навчальний рік. Інформація охоплює етапи розвитку університету, найістотніші показники його діяльності. Особлива увага звернена на зміни, що характеризують освітньо-науковий рівень вищого навчального закладу – організація навчального процесу за принципами кредитно-модульної системи, підготовка кадрів вищої кваліфікації, видання сучасної наукової та навчально-методичної літератури, участь працівників університету в наукових форумах і конференціях, спільна робота з установами охорони здоров’я, функціонування Університетської клініки, стан виховної роботи та соціальної сфери, співпраця із зарубіжними партнерами, розвиток матеріальної бази університету. Відображено динаміку різноманітних форм позааудиторного життя студентів університету - роботу студентського наукового товариства, спортивні досягнення, творчу активність колективів художньої самодіяльності.


Огляд буде корисний для викладачів та студентів, науковців та практичних лікарів, усіх, зацікавлених розвитком медичної освіти та науки в Україні.

Рекомендовано до друку

Вченою радою Запорізького державного медичного університету

від 19.06.2015р., протокол № 12.ЗМІСТ


З хроніки університету…………………………..…………………………

4

Характеристика університету………………………………………….......

7

Підготовка фахівців………………………………....……………………...

13

Наукова діяльність університету…………………………………………

Підготовка кадрів вищої кваліфікації .……………………..…………..25

27


Виконання науково-дослідних

робіт та їх результативність………………………………………………..


29


Найбільш вагомі наукові досягнення………………………….………….

32

Результати діяльності наукових

підрозділів університету……………………………………….…………..


34


Винахідницька та інноваційна діяльність……………………......……….

35

Організація і проведення наукових форумів……………………....……...

48

Наукове міжнародне співробітництво…………………………..………...

49

Студентське наукове товариство…………………………………………..

52

Міжнародне співробітництво…………………………………...................

54

Видавнича діяльність………………………………...……………………..

59

Дистанційна освіта та інформатизація університету.…………………..

118

Розвиток наукової бібліотеки…………………………....…………...........

123

Спільна робота з установами охорони здоров’я …………….…………...

126

Навчально-науковий медичний центр

«Університетська клініка»…………………………………………....……


137


Медичний коледж ЗДМУ…………………………………….……….……

141

Виховна робота, гуманітарна освіта і соціальна сфера………………......

146

Спортивні досягнення……………….………………………………...…...

158

Культурно-масова робота…………………………………………...……..

161

Заходи щодо поліпшення матеріально-технічної

бази університету……………………………….…………...……………...


164


Нагороди співробітників ЗДМУ………………………….…..……………

165


З ХРОНІКИ УНІВЕРСИТЕТУ


1903 рік

-

13 липня з «високого дозволу» (можливо, царського указу) відкрито «Жіночі педагогічні курси». Директором призначений професор Ланге М.М.


1906 рік

-

27 травня на базі Жіночих педагогічних курсів були відкриті Вищі Жіночі педагогічні курси (ОВЖК), які давали освіту в обсязі університету. Директором ОВЖК залишився проф. Ланге М.М.


1915 рік

-

На підставі Пропозиції Міністерства народної просвіти від 25 серпня 1915 року №38671 у вересні 1915 року при ОВЖК відкрито хіміко-фармацевтичне відділення.


1919 рік

-

Відповідно до розпорядження Ради комісарів вищих
навчальних закладів від 30 травня 1919 року, Одеські вищі жіночі курси ввійшли до складу Новоросійського університету.


1920 рік

-

При фізико-математичному факультеті Новоросійського університету відкрито хіміко-фармацевтичне відділення.


1920 рік

-

У серпні Новоросійський університет реорганізовано, ряд факультетів і відділень були перетворені у вищі навчальні заклади. При цьому виділилися в окремі навчальні заклади медичний, фізико-математичний і хіміко-фармацевтичний інститути.


1921 рік

-

З 28 вересня Одеський хіміко-фармацевтичний інститут існує самостійно.


1930 рік

-

Одеський хіміко-фармацевтичний інститут перейменовано в Одеський медико-аналітичний інститут.


1935 рік

-

До складу Одеського медико-аналітичного інституту увійшов Київський фармацевтичний інститут (Постанова НКЗ УРСР від 23 серпня 1935 року, наказ по інституту № 63 від 4 жовтня 1935 року) і він перейменований в Одеський фармацевтичний інститут.

1959 рік

-

Одеський фармацевтичний інститут переведено в
м. Запоріжжя (Постанова РМ УРСР від 25 липня 1959 року № 1076 і наказ МОЗ УРСР від 30 липня 1959 року № 455) і перейменовано в Запорізький фармацевтичний інститут.


1964 рік

-

При Запорізькому фармацевтичному інституті відкрито лікувальний факультет (Постанова РМ УРСР від 23 жовтня 1964 року № 1081 і наказ МОЗ УРСР від 27 жовтня 1964року №484).


1968 рік

-

Запорізький фармацевтичний інститут перейменовано в Запорізький медичний інститут (Постанова РМ СРСР № 61 від 29 січня 1968 року).


1994 рік

-

Постановою Кабінету Міністрів України №820 від 12 грудня 1994 року Запорізький медичний інститут реорганізовано в Запорізький державний медичний університет з наданням IV рівня акредитації.


2004 рік

-

Університет пройшов чергову акредитацію та був акредитований за IV рівнем (термін дії сертифіката – до 23.11.2009 року).

Отримані ліцензії на підготовку бакалаврів зі спеціальності „Лабораторна діагностика” та спеціалістів зі спеціальності „Технологія парфумерно-косметичних засобів”.
2006 рік

-

Університет акредитував підготовку спеціалістів за
діючими спеціальностями та ліцензував усі види освітньої діяльності.


2007 рік

-

Університет ліцензував підготовку спеціалістів з напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 7.110106 «Стоматологія» з ліцензійним обсягом 60 осіб.


2008 рік

-

Університет акредитував підготовку бакалаврів з
напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 6.110100 «Лабораторна діагностика» з ліцензійним обсягом 40 осіб.


2009 рік

-

Університет повторно акредитовано в цілому за IV рівнем, акредитована спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів», ліцензована магістратура (10 місць) з цієї спеціальності, повторно ліцензована підготовка громадян України до вступу у ВМ(Ф)НЗ та підготовка офіцерів запасу.


2010 рік

-

Акредитована магістратура зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів», ліцензована освітня діяльність з підвищення кваліфікації, спеціалізації та стажування з напрямів «Медицина» та «Фармація» зі збільшенням ліцензійного обсягу до2500 осіб.


2011 рікУніверситет акредитував підготовку спеціалістів та магістрів за діючими спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Фармація» і ліцензував усі види підготовки іноземних громадян, підготовку фахівців в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація) та клінічній ординатурі (післядипломна підготовка лікарів).


2012 рік

-

В університеті акредитована підготовка спеціалістів та проведено ліцензування магістратури зі спеціальності «Стоматологія». Проведено ліцензування магістратури за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (рішення ДАК України від 25.05.2012 р., протокол № 96).


2013 рік


-


Університет акредитував підготовку бакалаврів з
напряму 1101 «Медицина» зі спеціальності 6.110100 «Лабораторна діагностика» з ліцензійним обсягом 40 осіб


2014 рік

2015 рік


Університет повторно акредитовано в цілому за IV рівнем. Проведена акредитація магістратури за спеціальностями «Стоматологія» та «Лабораторна діагностика». Повторно проведена акредитація спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів». Ліцензована підготовка громадян України та іноземних громадян до вступу у ВМ(Ф)НЗ, а також підготовка офіцерів запасу медичної служби.
В Університеті акредитована підготовка в магістратурі

зі спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та в інтернатурі зі спеціальності «Лабораторна діагностика». Отримано ліцензію з підвищення кваліфікації та спеціалізацію курсантів в галузі знань 1201, 1202 «Медицина», «Фармація».


ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
Запорізький державний медичний університет - це сучасний навчальний заклад, що має вищий - IV рівень акредитації. Головними завданнями університету є надання послуг з одержання вищої освіти на рівні спеціаліста, бакалавра і магістра, а також післядипломна підготовка спеціалістів в інтернатурі, магістратурі, клінічній ордінатурі, аспірантурі, докторантурі та підвищення кваліфікації лікарів, провізорів, косметологів.

В університеті проводиться підготовка висококваліфікованих кадрів для практичної охорони здоров'я та фармації, виконується значна науково-дослідна робота, що примножує науковий потенціал нашої держави. Випускники університету плідно працюють у всіх регіонах України і в понад ста зарубіжних країнах. Розвиваються наукові зв'язки з іншими навчальними та науково-дослідними закладами медичної галузі України і зарубіжних країн. Всім, хто бажає співпрацювати з нами, здобути якісну вищу медичну і фармацевтичну освіту, ми говоримо: "Ласкаво просимо до Запорізького державного медичного університету!".

Запорізький державний медичний університет має високий науковий потенціал. В університеті працює 115 докторів медичних наук, 437 кандидатів наук, близько 300 професорів та доцентів.

В університеті створені всі умови для того, щоб студенти одержували необхідні глибокі знання. Майбутнім медикам надана можливість практикувати в кращих лікувально-профілактичних і фармацевтичних закладах й аптеках міста, де вони безпосередньо вчаться обстежувати і лікувати хворих, засвоювати необхідні практичні навички. Беручи участь в роботі наукових гуртків на кафедрах, студенти мають нагоду ознайомитися з останніми науковими досягненнями в галузі медицини і фармації, займатися дослідницькою роботою.

В університеті використовуються новітні технології як у навчальному процесі, так і в наукових дослідженнях. Сучасна наукова бібліотека, високотехнологічні лабораторії та комп'ютерні класи, вільний доступ до мережі інтернет на всій території університету забезпечують творчу організацію навчальної та наукової діяльності студентів - майбутніх науковців, лікарів та провізорів.

В медичному університеті є всі можливості для інтелектуального, творчого і фізичного розвитку молодих людей. Університет має чудове студентське містечко з навчальними корпусами, власну університетську клініку, гуртожитки, бібліотеки, спортивний центр і студентське кафе. Зелена зона парків та алей, яка оточує студентське містечко, мальовничі береги найбільшої річки України – Дніпра, сприяють створенню необхідних умов для навчання, творчого розвитку студентів та їх відпочинку.

Структура навчання в університеті включає довузівський, додипломний (вузівський) і післядипломний етапи навчання. Довузівський етап - це медичний коледж ЗДМУ, підготовчі курси для абітурієнтів з різними термінами навчання. Університет має значний досвід довузівської підготовки іноземних громадян для навчання в університеті, в широкому обсязі здійснює цю роботу, починаючи з 1973 року.

Навчання студентів на додипломному та післядипломному етапі підготовки здійснюється на семи факультетах університету:  • першому медичному,

  • другому медичному,

  • першому фармацевтичному (денної форми навчання),

  • другому фармацевтичному (заочної форми навчання),

  • першому міжнародному,

  • другому міжнародному,

  • факультеті післядипломної освіти.

Вітчизняні та іноземні студенти в ЗДМУ мають можливість одержувати вищу освіту за спеціальностями: «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», (спеціаліст та магістр), «Лабораторна діагностика» (бакалавр, магістр). Перелік спеціальностей змінюється відповідно до сучасних потреб практичної медицини і фармації.

Запорізьким державним медичним університетом здійснюється підвищення кваліфікації, спеціалізації, стажування медичних фахівців у галузі 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація» на передатестаційних циклах (ПАЦ), циклах тематичного удосконалення (ТУ), курсах інформації та стажування. Контингентом слухачів циклів є провізори та лікарі медичних закладів м. Запоріжжя, Запорізької області та інших областей України (хірурги, ендоскопісти, анестезіологи, дитячі хірурги, дитячі анестезіологи, неонатологи, педіатри, сімейні лікарі, терапевти, неврологи, ревматологи, ортопеди-травматологи, дерматовенерологи, психіатри, наркологи, паталогоанатоми, судово-медичні експерти, акушери-гінекологи та інші), а такождистанційно-очна та очно-заочна форми навчанняз елементами дистанційних технологій.

У 2014-2015 навчальному році в університеті навчалось 8233 студенти. Всього в університеті навчається майже 10 тисяч осіб: студенти, магістри, лікарі-інтерни, клінічні ординатори, аспіранти, курсанти, в тому числі 1827 іноземних громадян із 34 країн світу (з яких 996 студентів з англійською мовою навчання).

У сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для зарубіжжя у


2014-2015 навчальному році на міжнародних факультетах №1 та №2 університету навчається 1827 іноземних громадян із 34 країн світу. Проходили навчання в 2014 – 2015 навчальному році 531 іноземний громадянин, з них 139 осіб – на 1-му міжнародному факультеті (підготовче відділення) та 392 особи на 2-му міжнародному факультеті. На етапі післядипломної освіти в 2014-2015 навчальному році навчались 23 іноземних громадянина, з них - 16 клінічних ординаторів, 2 курсанта, 5 аспірантів. Пріоритетний напрям нашого ВНЗ – навчання іноземних громадян англійською мовою. У 2014-2015 навчальному році в університеті англійською мовою навчалося 996 осіб з 20 країн. У 2014-2015 році бібліотекою університету придбано 768 найменування підручників та посібників англійською мовою в кількості близько 630 екземплярів у паперовому виданні та 5000 найменувань – в електронному виданні. База даних віртуальної бібліотеки університету англійською мовою складає 300 СD, 48 Гбайт. Майже 40-річний досвід навчання іноземних студентів з країн Близького Сходу, Азії, Африки і Латинської Америки, Європи дозволив університету забезпечити великий міжнародний авторитет і визнання. Багато випускників-іноземців університету успішно працюють на високих посадах в системі охорони здоров'я та фармації своїх країн. Стабільна міжнародна наукова та ділова співпраця, що здійснювалася впродовж багатьох років, забезпечила університету високу репутацію за кордоном.

За минулий період здійснено студентські обміни з трьома вузами-партнерами. 17 студентів ЗДМУ пройшли навчання і практику з медицини і фармації в Польщі, Чехії, Казахстані. В навчальному році відбувся обмін 10 студентів для навчання у Вроцлавському медичному університеті, 1 студента в Карагандинському державному медичному університеті (Казахстан), 2 аспірантів в університеті в м. Оломоуці (Чехія) та 2 студентів у медичному університеті в м. Пловдів (Болгарія).

З 2012 році університет є учасником проекту TEMPUS IV - створення міжрегіональної мережі національних центрів медичної освіти, головним напрямом діяльності яких є впровадження проблемно-орієнтованого навчання із застосуванням віртуальних пацієнтів, який фінансується Європейським Союзом. Університет отримав 200 тисяч євро, відповідно до програми проекту розгорнув сервер SharePoint на базі хмарних технологій та інструментальне середовище "OpenLabyrinth" і створив 53 кейса проблемно-орієнтованого навчання студентів. Обладнано сенсорними дошками, ноутбуками, комп'ютерами і відеокамерами 5 навчальних кімнат.

У рамках реалізації проекту TEMPUS IV проведена всеукраїнська міжнародна конференція з метою дисемінації та впровадження досвіду застосування інноваційних технологій у медичній освіті: проблемно-орієнтоване та віртуальне навчання. Результатом цієї конференції стала велика зацікавленість та укладання угоди з 6 ВНЗ України.

Підготовка фахівців в ЗДМУ здійснювалась на 59 кафедрах, 55 з яких очолюють доктори наук, професори. За кадровим складом університет входить в трійку кращих державних медичних навчальних закладів: станом на 01.07.2015р. в університеті працює 695 викладачів, у тому числі 115 (16,5%) докторів наук, 78 професорів, 437 (63%) кандидатів наук, 205 доцентів, що становить 79,5% від загальної кількості викладачів університету. Серед співробітників університету: 1 академік НАН України, 43 члени міжнародних Академій наук і міжнародних наукових товариств, 7 Заслужених діячів науки і техніки України, 4 лауреати Державної премії України, 7 лауреатів премії АМН України, лауреат премії Президента України, 2 лауреати премії Кабінету Міністрів України, 5 Заслужений лікар України, 5 стипендіати Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2 довічних стипендіата стипендії Президента України видатним діячам охорони здоров'я, 2 Заслужених тренери України, 4 майстра спорту.

Навчальний процес в університеті організовано за багаторівневою системою: бакалавр-спеціаліст-магістр. Значна увага приділялась питанням входження університету в єдиний Європейський освітній простір. Навчальний процес здійснюється за новим навчальним планом, побудованим за принципами кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), відповідно до положень Болонської декларації. Протягом навчального року проводилась необхідна організаційно-методична підготовча робота щодо подальшого переводу всіх спеціальностей на КМСОНП: розроблені та затверджені робочі програми з дисциплін відповідно до нових типових програм, здійснювалась підготовка методичних матеріалів за оновленими програмами, проводилась підготовка викладачів щодо особливостей роботи в умовах КМСОНП.

Відповідно до Статуту, до сфери наукової діяльності університету відноситься підготовка наукових кадрів, розвиток інфраструктури НДІ і наукових центрів, виконання науково-дослідних робіт, патентно-ліцензійна і інноваційна діяльність, співпраця з Департаментом атестації кадрів МОН України, з НДІ НАМН України, випуск монографій і методичних рекомендацій, видання фахових періодичних наукових журналів, організація і проведення науково-практичних конференцій, міжнародне наукове співробітництво.

За результатами наукової діяльності в 2014-2015 навчальному році в Університеті захищені 6 докторських та 25 кандидатських дисертацій. Видано 10 монографій, 7 підручників; отримано 65 патентів та 14 свідоцтв про реєстрацію авторського права; до Реєстру галузевих нововведень подано 27 нововведень; через МОЗ України видано 12 методичних рекомендацій і інформаційних листів з діагностики, лікування і фармації; опубліковано 1421 статтю і тезу (тому числі 211 статей та 125 тез у закордонних виданнях).

В 2014-2015 навчальному році в 3-х спеціалізованих вчених радах Запорізького медичного університету захищено 5 докторських та 21 кандидатська дисертація.

Створення єдиного інформаційного простору університету є фундаментом для активного використання технологій дистанційного навчання. Сьогодні ми констатуємо той факт, що освітній простір університету вийшов далеко за межі кампусу і клінічних баз, розташованих в нашому місті. Корпоративна, освітня мережа ЗДМУ включає два рівні: обласний і регіональний. Активна діяльність факультету післядипломної підготовки сприяє розширенню корпоративної мережі університету. Двома основними напрями діяльності ФПО, які формують інфраструктуру дистанційної освіти є проведення дистанційно-очних курсів для провізорів, провізорів-інтернів, фармацевтів і діяльність кафедри дитячих хвороб ФПО. Регіональні центри фармацевтичної освіти розташовані в містах Дніпропетровську, Черкасах, Миколаєві, Кіровограді, Херсоні, що дозволяє проводити дистанційні цикли підвищення кваліфікації. Організовано і проведено з інтерактивною участю професорсько-викладацького складу 6 наукових і навчально-методичних багатоточкових конференції та три всеукраїнські науково-методичні відеоконференції з міжнародною участю країн: США, Казахстану, Грузії, Греція, Англії.

В рамках проекту TEMPUS було проведено 15 вебінарів серед учасників проекту з використанням програми OmniJoin (Україна, Казахстан, Грузія, Греція, Англія).

Розвиток та підтримка матеріально-технічної бази комп’ютерних класів університету один із пріоритетів ректорату. На сьогодні в навчальному процесі використовується 44 компютерних класа на більш ніж 500 робочих місць. Проводиться робота по розширенню зони прийому роботи WI-FI мережі університету. Підключені додатково 3 точки доступу в приміщеннях використовуваних для занять по програмі «Темпус», що дозволяє використовувати особисту комп'ютерну техніку студентів і викладачів для наукових і навчальних цілей. На території університетського містечка діють 22 точки доступу WI-FI, які забезпечують студентам та викладачам, безкоштовний доступ до мережі Інтернет на території всього університету.

Лікувальна робота співробітників клінічних кафедр університету спрямована на надання висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги, проведення та впровадження в практику результатів наукових досліджень, розробку та впровадження сучасних методів діагностики і лікування, підготовку та підвищення кваліфікації медичних кадрів. В університеті існує 34 клінічних кафедри: 15 кафедр терапевтичного профілю, 13 кафедр хірургічного профілю та 6 кафедр педіатричного профілю. Клінічні кафедри розміщуються на базі 33 провідних лікувально-профілактичних установ, на 16 стоматологічних поліклініках, 28 базах заочної інтернатури для підготовки лікарів-інтернів, в 11 наукових лікувально-діагностичних центрах. Загальна площа, яку займають кафедри на клінічних базах, становить близько 8000 кв.м., лікувально-діагностичне обладнання університету, яке використовується в клініках, придбано на суму понад 9,5 млн. грн. Загальна кількість ліжок на клінічних базах становить більше 11 тисяч. Кількість пацієнтів і оснащення клінічних баз університету, Університетської клініки дозволяють у повному обсязі проводити практичні заняття для студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та слухачів ФПО.

На клінічних кафедрах медичного університету працюють 390 співробітників: 61 професорів, 67 докторів медичних наук, 114 доцентів, 241 кандидати медичних наук. З 390 співробітників 317 - штатні, 73 - сумісники і погодинники. Таким чином, науковий потенціал клініцистів університету дуже високий. На сьогодні вищу категорію мають 231 (67,3%) співробітників, першу категорію мають 50 (14,6%) співробітників, другу категорію мають 29 (8,5%) клініцистів. Вищу та першу лікарські категорії мають 82% клініцистів. Співробітники клінічних кафедр плідно співпрацюють з обласним та міським управліннями охорони здоров'я. Позаштатними головними спеціалістами обласного та міського департаментів охорони здоров'я є 30 співробітників клінічних кафедр, 39 членами обласних атестаційних лікарських комісій. До складу клініко-експертних комісій обласної та міської департаментів охорони здоров'я з контролю за якістю надання медичної допомоги входять 53 співробітника клінічних кафедр.

Обсяг лікувально-діагностичної роботи, яку виконують викладачі клінічних кафедр досить високий і стабільний. Протягом 2014-2015 навчального року клініцисти університету проконсультували більш ніж 369099 хворих в стаціонарах і поліклініках (973 хворих на одного викладача клінічної кафедри). Клініцистами університету виконано 16718 оперативних втручань (140 операцій на одного викладача хірургічної кафедри), що складає майже 45% всіх хірургічних операцій на клінічних базах.

Структурним підрозділом університету є навчально-науковий медичний центр - "Університетська клініка". Університетська клініка має стаціонар на 160 ліжок (кардіологічне відділення 60 ліжок, терапевтичне – 65 ліжок, неврологічне – 35 ліжок), а також поліклініку на 240 відвідувань у зміну. На базі Університетської клініки навчальну, наукову та лікувальну роботи проводять співробітники 9 кафедр ЗДМУ: сімейної медицини, терапії і кардіології ФПО; внутрішніх хвороб-3; нервових хвороб; біохімії і лабораторної діагностики; терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології, хірургічної та пропедевтичної стоматології; патологічної анатомії і судової медицини з основами права; медицини катастроф, військової медицини, анестезіології і реаніматології; факультетської хірургії та урології, променевої діагностики і терапії. В поліклініці Університетської клініки функціонує Консультативний лікувально-діагностичний центр університету, де хворих консультують професори і доценти клінічних кафедр за 33 спеціальностям із дорослої та дитячої мережі. За 2014 рік у Консультативному лікувально-діагностичному центрі університету проконсультовано 4681 пацієнт, з них 3999 (85,4%) дорослих та 682 (14,6%) дітей.

У 2014 році в Університетській клініці розпочали свою роботу нові спеціалізовані медичні центри: Центр вегетативних розладів та Центр гастроентерології. Розширена робота унікального медичного навчального «Діагностичного центру Здоров’я», основною метою якого є подовження якісного життя населення, раннє доклінічне виявлення патологічних змін організму, шляхом опрацювання індивідуальних профілактичних програм, направлених на відповідальне ставлення населення до свого здоров'я. Співробітниками центру розроблені 16 профілактичних та 10 діагностичних комплексних програм.

Протягом останніх років медичний огляд співробітників проводиться в Університетській клініці лікарями поліклініки. Всім співробітникам університету проводяться лабораторні (загальний аналіз крові, аналіз крові на цукор, загальний аналіз сечі) та інструментальні (ЕКГ, флюорографія органів грудної клітки) обстеження. При необхідності особам, з підозрою на захворювання, проводяться додаткові обстеження в Університетській клініці або на клінічних базах університету.

Медичний університет має чудові умови не лише для навчання і наукової роботи, але й для побуту, відпочинку і спорту. До послуг студентів профілакторій, прекрасний спортивний комплекс, стадіон, міні-стадіон, комплекси громадського харчування та побутових послуг. Територія університету огороджена, знаходиться під відеоспостереженням та постійною охороною служби безпеки університету. Студенти займаються в різноманітних гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях. Колектив художньої самодіяльності і спортсмени Запорізького медичного університету - одні з кращих серед ВНЗ м. Запоріжжя, про що ще раз свідчать їх досягнення протягом звітного навчального року.
ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
Контингент студентів в 2014-2015 навчальному році збільшився на 432 особи порівняно з минулим роком і склав 8233 особи. Контингент іноземних громадян склав 1827 особи із 34 країн світу, минулого року їх було 1817 осіб.

Для покращення освітньої діяльності в Запорізькому державному медичному університеті впроваджена багатоступенева система підготовки фахівців на довузівському, додипломному і післядипломному етапах.ДОВУЗІВСЬКА ПІДГОТОВКА
Запорізький державний медичний Університет завжди допомагав і допомагає майбутнім абітурієнтам у здійсненні кроків до фахового самовизначення та самовдосконалення.

Профорієнтаційна робота з абітурієнтами була організована відповідно до плану, затвердженого на засіданні Приймальної комісії. План роботи охоплює усі напрями діяльності Приймальної комісії та її підрозділів. Протягом 2014/15 н. р. членами Приймальної комісії постійно проводилися консультації з роз’яснення Правил прийому до ЗДМУ у 2015 році на перший курс для вступників на базі повної загальної середньої освіти та старші курс для осіб, які вже здобули певний освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра та спеціаліста. Профорієнтаційні заходи реалізовувалися шляхом використання різноманітних методів та форм аґітаційної роботи.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал