З в І т директора пту №31 м. Полтава про виконання умов контрактуСкачати 466.12 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.12.2016
Розмір466.12 Kb.
  1   2   3
З В І Т
директора ПТУ № 31

м. Полтава
про виконання умов контракту
за період

з 2012 по 2015 рік.


Зміст


 1. Вступ________________________________________3

 2. Кадрове забезпечення__________________________8

 3. Методична робота_____________________________10

 4. Виховна робота_______________________________20

 5. Психологічна служба___________________________28

 6. Спортивна робота_____________________________30

 7. Дані по фінансово - господарській діяльності

ПТУ №31 м. Полтави за 2012-2015 р.р._______________31


 1. Вступ

ПТУ №31 м. Полтава – це державний професійно – технічний навчальний заклад II рівня акредитації, що підпорядкований Міністерству освіти і науки України. ПТУ №31 м. Полтава діє на підставі Статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та зареєстровано Виконавчим Комітетом Полтавської міської ради.

У процесі своєї діяльності ПТУ №31 м. Полтава налагоджує та підтримує стосунки з громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, обласним, районним та місцевим центрами зайнятості, іншими організаціями та установами, що функціонують на території міста та області.

Стратегічною метою нашого навчального закладу є задоволення потреб регіону у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітниках.

У ПТУ № 31 м. Полтава пріоритетним є: • забезпечення прав громадян на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей;

 • реалізація потреб громадян у професійно – технічній освіті;

 • забезпечення підготовки кваліфікованих робітників на основі тісного зв’язку теоретичного навчання з виробництвом, практичної підготовки із залученням безпосередньо до виробничого процесу;

 • створення організаційної єдності;

 • використання оптимальних форм взаємодії учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків);

 • створення умов для саморозвитку особистості кожного учасника навчально – виробничого та виховних процесів;

 • організація самоврядування в групах;

 • забезпечення умов індивідуального розвитку учнів, досягнення ними рівня професійної навченості відповідного професійного розряду;

 • створення умов для розвитку творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей;

 • реалізація принципу диференції та індивідуалізації професійного навчання;

 • спрямування діяльності педагогів на впровадження інноваційних технологій, активних форм і методів навчання.


Підготовка кваліфікованих робітників здійснюється за професіями:
з/п

Код професій за ДКУ

Назва професії

1

7433

Кравець

2

5141

Перукар (перукар – модельєр)

3

7129

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинківІнтегровані професії

4

5141

5141


Перукар (перукар – модельєр)

Манікюрниця5

5141

5141


Перукар (перукар – модельєр)

Візажист


6

4151

4222


Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Адміністратор
У 2012 – 2015 н. р. проліцензовані нові професії:
з/п

Код професій за ДКУ

Назва професії

1

5129

Майстер ресторанного обслуговуванняІнтегровані професії

2

7241

7241


Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування

Електромеханік торгівельного та холодильного устаткування


Відповідно до вимог часу, більшим попитом на ринку праці користуються робітники, які мають дві і більше професій, тому навчальний заклад здійснює підготовку за інтегрованими професіями.

Освітні послуги навчальним закладом здійснюються за різними видами професійної підготовки:


 • первинно – професійною;

 • курсова підготовка;

 • підвищення кваліфікації;

 • перепідготовка.

Середньорічний контингент учнів складає 275 чол. За звітний період училище підготувало 683 кваліфікованих робітників. Набір учнів здійснюється за державним замовленням. Найбільшим попитом користуються професії: «Перукар (перукар – модельєр)», «Манікюрниця», «Візажист». Під час вступної компанії за цими професіями здійснюється конкурсний відбір.
Матеріально – технічна база
Матеріально – технічна база училища включає в себе:

 • п’ятиповерхову будівлю, у якій міститься:

 • навчальний корпус;

 • кімнати гуртожитку для учнів;

 • бібліотека з доступом до Internet мережі;

 • актова зала;

 • навчально – виробничі майстерні.


Матеріально – технічне забезпечення


 • з професії «перукар» матеріально – технічне забезпечення складає 87%;

 • з професії «кравець» матеріально – технічне забезпечення складає 83%;

 • з професії «секретар керівника (організації, підприємства, установи), адміністратор» матеріально - технічне забезпечення складає 74%;

 • з професії «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» матеріально – технічне забезпечення складає 76%;

 • з професії «слюсар – електрик з ремонту електроустаткування», «електромеханік торговельного та холодильного устаткування» матеріально – технічне забезпечення складає 75%.

Ринкові відносини, що склалися в умовах сьогодення вимагають формування нової особистості. Випускник ПТНЗ має набувати таких характеристик:

 • творчий підхід до будь – якої справи;

 • креативність у мисленні;

 • послідовність у діях;

 • світоглядна свідомість та ін.

Цьому сприяє позаурочна діяльність навчального закладу, що включає в себе гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, гуртки за інтересами.

Щорічно у рамках профорієнтаційної роботи проводяться зустрічі зі школами міста.

Ефективність роботи професійно – технічного училища вимірюється в тому числі і відсотком працевлаштування випускників після проходження навчання.

Працевлаштування випускників.

Удосконалення навчально – матеріальної бази
Адміністрацією закладу постійно проводяться заходи щодо оснащення навчальних майстерень, кабінетів, побутових приміщень та ін.

За зароблені (отримані від виробничої діяльності) кошти виконані такі роботи: • обладнано кабінет – майстерню з професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи), адміністратор»;

 • ремонт та обладнання стін коридору I поверху ДСП (ламінат);

 • заміна вікон навчального корпусу та гуртожитку на метало пластикові конструкції;

 • установка душових кабін та бойлерів у гуртожитку;

 • оснащення навчальних майстерень з професії «Кравець» сучасним парком машин;

 • ремонт та облаштування навчальних майстерень з професії «перукар» (на сьогодні вони - найкращі в області);

 • ремонт кабінету з професії «Перукар»;

 • оснащення кабінетів спеціальної технології (2 кабінета);

 • оснащення кабінету з професії «Кравець»;

 • оснащення кабінету з професії «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків».


Наявність колективного договору та його виконання
Колективний договір училища розроблений згідно вимог чинного законодавства, зареєстрований в установленому порядку і відділі соціально – трудових відносин виконкому Полтавської міської ради.

Станом на 01. 06. 2016р. із 8 розділів виконуються всі. Своєчасно вносились зміни і доповнення до Договору та реєструвались в установленому порядку у відділі соціально – трудових відносин (зміни та доповнення вносились кожного року).


Стан виконавської дисципліни
Виконавська дисципліна працівників училища за звітний період була на належному рівні. В училищі розроблена та виконується (як окремий розділ Плану навчально – виховної роботи) «Система внутрішнього контролю» навчально – виховного процесу та реалізації нормативних документів. Явку працівників на роботу контролюють секретар, старший майстер, завідуючий господарством, методист. Явку учнів на навчання контролюють майстри та класні керівники груп, черговий майстер, заступники директора з НВхР та НВР, директор училища. Якість уроків контролюється адміністрацією навчального закладу, методистом, старшим майстром, керівником фізичного виховання із записом в окремих журналах згідно щорічних графіків контролю.
Завдання на майбутнє:


 • ліцензування нових професій з урахуванням регіонального компоненту та вимог ринку праці;

 • формування нового типу професіоналів;

 • акцентування уваги в навчанні на формування професійної компетенції, виховання дисципліни, самостійності, відповідальності;

 • постійне оновлення МТБ. 1. Кадрове забезпечення

У штатному розкладі професійно-технічного училища №31 м. Полтави 60 працівників, з них 29 осіб - обслуговуючий персонал.

Кількість педагогічних працівників становить 31 особу.

із них за освітою:

- вища - 25 осіб;

- середня-спеціальна - 6 осіб.
Якісний склад педагогічних працівників за рівнем освіти:

Належна увага приділяється підвищенню кваліфікації інженерно-педагогічних працівників. Як і передбачено законодавством, кожен педагогічний працівник 1 раз на 5 років проходить з метою підвищення кваліфікації курсову підготовку та стажування на виробництві, заняття по освоєнню техмінімуму та педагогічного мінімуму. За звітний період згідно графіків педагоги проходили курси підвищення кваліфікації (в Університеті менеджменту освіти НАПН України, на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, в Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти). На засіданнях методичних комісій заслуховуються звіти педагогічних працівників, які пройшли курсову підготовку.

Кожного навчального року проводиться велика робота з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників.

Із врахуванням результатів останньої атестації (березень 2016 р.) якісний склад педагогічних працівників, що забезпечують навчально – виховний процес такий:


Досвід роботи в основної кількості педагогічних працівників великий, однак слід відмітити й велику кількість молодих спеціалістів, що стали до роботи в останні 3 роки.
 1. Методична робота

У своїй діяльності методична робота навчального закладу спрямована на виконання завдань головних законодавчих актів в освіті: Національної доктрини розвитку освіти України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в ПТНЗ, чинного законодавства України, що регламентує та регулює освітній процес.

Основним змістом методичної роботи в училищі є:

- Організаційно - методичне забезпечення програми розвитку навчального закладу;

- Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання;

- Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників через різноманітні форми методичної роботи;

- Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних та виробничих технологій;

- Пропаганда перспективного педагогічного досвіду навчання та виховання учнівської молоді;

- Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, вивчення нормативної та законодавчої бази;

- Атестація педагогічних працівників;

- Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Здійснюється методична робота у навчальному закладі згідно з єдиним планом, який складається на навчальний рік. Плани роботи педагогічної ради, інструктивно - методичних нарад узгоджені з планами роботи методичних комісій, з перспективним планом роботи педагогічного колективу навчального закладу.

Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради та через діяльність методичних комісій.

На даний момент педагогічний колектив ПТУ № 31 м. Полтава працює над єдиною методичною проблемою «Від інноватики в освіті через майстерність педагога до формування особистості учня та кваліфікованого робітника».

Методична робота здійснюється через діяльність педагогічної ради та через діяльність методичних комісій.

Педагогічна рада училища визначає кардинальні напрями роботи закладу, основні проблеми, професійно - практичної, фізичної підготовки, виховної, методичної роботи. Засідання педагогічної ради проходять згідно плану роботи в установлені терміни. Кожного навчального року проведиться п’ять планових засідань педагогічної ради, на них розглядаються питання, щодо діяльності методичної роботи колективу.

Щомісячно проводяться інструктивно - методичні наради, на яких зазвичай вивчаються та обговорюються нормативні документи, доводяться конкретні пропозиції та методичні консультації щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Розглядаються також питання виробничого навчання, виробничої практики, виховної роботи, конкурсів професійної майстерності.

Наказом про організацію навчально-методичної роботи в навчальному закладі створені три методичні комісії.

• Методичну комісію з професії «Перукар», що працює над методичною проблемою: «Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес», очолює викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Скіданова Т. О.;

• Методичну комісію з професії «Кравець», що працює над методичною проблемою: «Вивчення та впровадження активних методів навчання з метою підготовки конкурентоспроможного робітника» очолює викладач спеціальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії Полішко Ю. С.;

• Методична комісія суспільних дисциплін та виховної роботи, головою якої є викладач економіки та правознавства, Золотар А. В., впроваджує методичну проблему: «Застосування активних форм і методів виховання учнів з метою формування всебічно розвиненої особистості».

Засідання методичних комісій проводиться згідно графіку – один раз на місяць. Відбуваються вони як в традиційній, так і в нетрадиційній формі: круглий стіл, ділова гра, семінар, тощо. Позитивним результатом є те, що вже п’ятий рік поспіль в кінці навчального року голови методичних комісій свої звіти оформлюють в вигляді презентацій, що кожного разу вдосконалюються.

Діяльність методичних комісій зосереджена на розробці і схваленні робочої навчально-плануючої документації, внесенні коректив в робочі навчальні програми, виявленні прогалин знань, внесенні коректив і відомостей про нові досягнення техніки, технології, забезпеченні взаємозв’язку професійно – теоретичної та професійно - практичної підготовки учнів, оновленні та поповненні комплексно - методичного забезпечення предметів і професій, використанні інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

У рамках роботи методичних комісій розглядаються і схвалюються:

-переліки пробних кваліфікаційних робіт;

-тематика дипломних робіт;

-детальні програми практики;

- надається допомога в організації та проведенні відкритих уроків, виховних заходів, тижнів з професій, предметних тижнів, олімпіад, виставок, конкурсів;

-на засіданнях відбувається знайомство та вивчення законодавчих та нормативних документів, обмін досвідом роботи.

Значна увага у навчальному закладі приділяється розвитку та удосконаленню педагогічної і професійної майстерності педагогічних працівників. З цією метою організовано Школу молодого педагога. У Школі молодого педагога навчаються молоді викладачі і майстри виробничого навчання, які прийшли після закінчення навчальних закладів та ще не мають певних умінь та навиків з педагогіки, методики, психології. На заняттях Школи розглядаються проблеми професійної етики, вимоги до підготовки і проведення сучасного уроку, планування, ведення навчальної документації, надаються консультації досвідченими педагогами. Молоді педагоги відвідують уроки у наставників. Перед ними виступають досвідчені педагоги, діляться своїм досвідом роботи, дають поради та рекомендації.

Важливим напрямком в роботі навчального напрямку є внутріучилищний контроль, завдяки якому ведеться всебічне вивчення і аналіз навчально – виховного процесу, об’єктивне оцінювання досягнутих результатів, запобігання можливим помилкам. Він є ефективним засобом наведення порядку в училищі, зміцнення дисципліни учнів, надання конкретної вимоги викладачам та майстрам в/н.

Адміністрацією профтехучилища відвідуються уроки теоретичного та виробничого навчання, виховні заходи. Узагальнюючи результати контролю формуються висновки та пропозиції, проводяться співбесіди, повторний контроль за виконанням пропозицій.
Порівняльний аналіз якості знань випускників ПТУ
Учням, які завершили курс професійного навчання і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію за рішенням ДКК присвоюється кваліфікаційний розряд та диплом робітничої професії.

За 2013 – 2016 р.р. педагогічні працівника мають вагомі здобутки.


Прізвище педагогіч-

ного працівника

Назва заходу

Рік

Результат

Звірко Н. І., заступник директора з НВР

Робота ШППД «Розвиток національної свідомості учнів засобами народної творчості під час здобуття професії»

2013

І місце в конкурсі на виконання Міжгалузевої програми «Пізнай свою країну»

Звірко Н. І., заступник директора з НВР

Обласний конкурс право- виховної та правоосвітньої роботи

2013

ІІ місце

Скіданова Т. О., викладач

- Методичні посібники:

- З професії «Перукар»;

- «Перевір свої знання та вміння (картки – завдання)»;

- «Вчимося виконувати жіночі стрижки»;- «Матеріалознавство».

2013

Рекомендовані до використання у роботі пед. працівників області рішенням НМЦ ПТО у Полтавській області

Скіданова Т. О., викладач

ХІІ Всеукраїнський огляд - конкурс «Панорама творчих уроків – 2013»

2013

І місце

Скіданова Т. О., викладач

Конкурс на кращий інноваційний урок в системі ПТО в номінації «Виробниче навчання»

2013

Диплом видавництва «Шкільний світ»

Кривобік В. О., викладач

Електронний підручник "Інформаційні технології" для професії "Секретар керівника (організації, підприємства, установи), адміністратор"

2014

Рекомендований для використання рішенням НМЦ ПТО у Полтавській області

Звірко Н. І., заступник директора з НВР

Методичний посібник "Методика і організація проведення виховного заходу"

2014

Затверджено для вивчення в ПТНЗ області рішенням НМР НМЦ ПТО у Полтавській області

Харько О. М., майстер в/н

І етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед майстрів виробничого навчання з професії «Кравець»

2014

І місце

Скіданова Т. О., викладач

Нагорода з нагоди дня працівників освіти

2014

Почесна грамота виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Полішко Ю. С., викладач

Збірник тестових завдань з професії «Кравець»

2014

Затверджено для вивчення в ПТНЗ області рішенням НМР НМЦ ПТО у Полтавській області

Чегринець Т. В., вихователь

Обласний конкурс "Кращий вихователь учнівського гуртожитку професійно-технічного навчального закладу»

2015

ІІ місце

Полішко Ю. С., викладач

«Проблемно – проектне навчання як фактор розвитку творчої активності учнів з професій «Кравець»»

2015

Вивчається передовий педагогічний досвід

Скіданова Т. О., викладач

Школа передового педагогічного досвіду «Підвищення якості професійної підготовки перукарів шляхом впровадження новітніх технологій навчання»

2016 – 2017н.р.

Керівник обласної ШППД

З метою популяризації робітничих професій, поглиблення та удосконалення знань сучасних технологій та обладнання, підготовки випускників до реалізації професійних компетенцій постійно проводяться конкурси фахової майстерності серед учнів за професіями: • «Кравець». Цей конкурс традиційно проводиться в січні серед учнів другого курсу, які демонструють набуті знання та вміння.

 • «Перукар». Серед першокурсників він проходить у травні з трьох номінацій: «Чоловіча стрижка з укладанням», «Жіноча модельна стрижка з укладанням», «Фантазійний образ». У жовтні цей конкурс проходить серед учнів ІІ курсу в номінації «Вечірня зачіска».

 • «Секретар керівника (організації, підприємства, установи), адміністратор», на якому учні удосконалюють набуті знання та вміння.

 • «Візажист», де учні демонструють свій вишуканий смак, креативність, здібності створення макіяжу з елементами фейс – арту;

 • «Манікюрник» (вперше проведений в 2015 – 2016 н. р.).

Також традицією навчального закладу стало проведення конкурсу фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання за професією «Перукар». Метою цього заходу є підтвердження рівня володіння творчою професією. Молоді та досвідчені майстри в/н демонструють вміння створювати жіночі модельні стрижки, вечірні зачіски.

Для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів до обраної професії, збагачення методичного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання також кожного року в стінах навчального закладу традиційно проводяться тижні з професій.

Тижні з професій «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» - організовується та проводиться викладачами та майстрами виробничого навчання даного профілю. В рамках роботи тижня проводяться відкриті уроки та виховні заходи, зустрічі з роботодавцями, виставки дидактичних матеріалів, екскурсії, презентації учнівських проектів.

Заходи, що проводяться в рамках тижня з професії «Перукар» завжди різнопланові і дозволяють залучити учнів усіх груп, що навчаються за даною професією.

Тиждень з професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи), адміністратор» проходить в два етапи: теоретичний та практичний.

В рамках тижня з професії «Кравець» проводяться майстер – класи, демонстрація виробів та творчих робіт учнів.

В рамках тижнів з професій в училищі проводяться олімпіади:

- з «Перукарської справи» та «Матеріалознавства» яка, як правило, проходить в рамках тижня з професії «Перукар» та збирає всіх учнів, що навчаються за цією професією;

- з «Матеріалознавства» по професії «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків», яка теж проходить в рамках тижня з професії;

- з правознавства «Найкращий у сфері права».

Відповідно до сучасних вимог та для об’єктивності оцінювання рівня знань використовується комп’ютерна програма «My test», яка дає змогу зразу ж після проходження тестування, отримувати результати.

Викладач інформатики Кривобік В. О. два роки поспіль для педагогічних працівників проводить майстер – клас по створенню та роботі з електронним підручником.

З метою реалізації єдиної методичної проблеми НМЦ ПТО «Розвиток творчого потенціалу педагогів та учнів як необхідна умова якісної організації освітнього процесу ПТНЗ» у навчальному закладі кожного навчального року проводиться методичний тиждень. Це своєрідний звіт досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання про свою роботу. В програму методичного тижня  училища  входить: проведення відкритих уроків, виховних заходів, психолого-педагогогічних семінарів, майстер - класів.

Видання «Освітній простір» є носієм передових педагогічних надбань. За 2013 – 2016р.р. в ньому публікувались матеріали:

Скіданова Т. О., викладач та Романович Л. С., майстер в/н, методична розробка бінарного уроку «Підбір зачіски в залежності від типу обличчя та індивідуальних особливостей зовнішності (з використанням комп’ютерної програми Cosmopoliten 2003)»;

- Полішко Ю. С., викладач, стаття "Проблемно-проектне навчання як фактор розвитку творчої активності учнів".

В розрізі сучасного темпу життя актуальним способом публікації методичних доробок педагогічних працівників виступають інтернет – видання, які згодом випускають друковані збірки матеріалів. Саме завдяки одному із таких видань «Учительський журнал «Onlain» світ побачили напрацювання наших педагогів:

Звірко Н. І., заступник директора з навчально-виховної роботи,  методичний посібник "Методика і організація проведення виховного заходу".

Кривобік В. О., майстер в/н, викладач, електронний підручник "Інформаційні технології" для професії "Секретар керівника (організації, підприємства, установи), адміністратор".

Скіданова Т. О., викладач:

- Навчальний посібник "Матеріалознавство;

- Методичний посібник "Вчимося виконувати жіночі стрижки";

- Картки - завдання з «Перукарської справи»;

- Методична розробка першого уроку "Із Україною в серці"; 

- Позаурочний захід "У пошуках істини. Локони, історичні реалії та сучасність" ;

-  Методична розробка уроку "Зачіски нашвидкуруч" .Полішко Ю. С.викладач:

-  Навчальний посібник "Матеріалознавство";

"Збірник тестових завдань" з професії "Кравець";

Ігнатенко Любов Василівна, викладач:

- Словник сучасного дизайнера "Азбука брюк ХХІ століття"; 

- Дослідження "Сутність проблемного навчання";  

- Дослідження "Фартух у будні та свята"; 

- Методична розробка уроку "Методи конструювання одягу";

- Методична розробка уроку "Застосування комп'ютерної техніки в процесі моделювання одягу". Сорокіна Т. В.,  викладач , методична розробка уроку з використанням засобів ІКТ .

Харько О. М., майстер в/н, методична розробка уроку виробничого навчання "Чарівність створювати красу".

Лелюх Н. М.викладач:

- Методична розробка на обласний конкурс інноваційних проектів "Конкрсна діяльність на основі співпраці з міжнародною компанією "Estell";

- Методична розробка «Барвники ІІ групи»;

- Методична розробка «Писанкове диво».- Репало А. П., майстер в/н, методична розробка уроку виробничого навчання "Масаж кистей рук".

Особливе місце в удосконаленні навчально-виховного процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання займають відкриті уроки теоретичного та практичного навчання, позаурочні заходи. Кількість цих заходів із року в рік змінюється, так як склад педагогічного колективу теж міняється, поповнюється молодими педагогами.

Традиційно в травні кожного навчального року проводиться виставка методичних надбань педагогічних працівників «Творчі сходинки». Декілька років поспіль кращими роботами є методичні напрацювання Скіданової Т. О.,  Полішко Ю. С., викладачів спецдисциплін.

Велику емоційну насолоду та задоволення приносять традиційні виставки технічної творчості, які кожного року проходять двічі: у грудні та в квітні. На виставці представляються роботи учнів груп навчального закладу, які відвідують гурток технічної творчості

На базі навчального закладу постійно проводяться заходи обласного рівня:


 • Засідання школи передового педагогічного досвіду «Розвиток національної свідомості учнів засобами народної творчості під час здобуття професії» (13.12.2013р. та 25.04.2014р.);

 • Засідання творчої групи бібліотекарів (06.11.2013р, 27.02.2014р.);

 • Засідання творчої групи з професії «Кравець» (06.05.2014р);

 • Засідання обласної секції викладачів та майстрів виробничого навчання з професій легкої промисловості по вивченню досвіду роботи викладача спеціальних дисциплін Полішко Ю. С. (18.11.2015р.)

 • Засідання Школи ППД «Підвищення якості професійної підготовки перукарів шляхом удосконалення новітніх технологій навчання» під керівництвом викладача спеціальних дисциплін Скіданової Т. О. (11.02.2016р.).

Хочеться зазначити, що належна увага в навчальному закладі приділяється вивченню передового педагогічного досвіду. Наші викладачі та майстри виробничого навчання приймають активну участь у засіданнях таких шкіл.

З 2015 року на обласному рівні вивчається досвід викладача спецдисциплін Полішко Ю. С. «Проблемно – проектне навчання як фактор розвитку творчої активності учнів».

Досвід роботи Скіданової Т. О., викладача спецдисциплін вивчався в 2014 – 2015 н. р., та був рекомендований до впровадження в ПТНЗ області (засідання НМР НМЦ ПТО від 30.06.2015р). Відповідно до наказу НМЦ ПТО у Полтавській області від 03.09.2015 №54 у 2015-2016 навчальному році розпочата робота Школи передового педагогічного досвіду «Підвищення якості професійної підготовки перукарів шляхом упровадження новітніх технологій навчання» яку очолила Скіданова Т.О.

На сайті училища постійно з’являються фотозвіти з усіх заходів, що дозволяє не тільки інформувати громадськість про роботу нашого училища, а й несе профорієнтаційне навантаження. До речі, на конкурсі веб – сайтів ПТНЗ в 2013р. він зайняв ІХ місце, а в 2015р. – третє.

Педагогічними працівники закладу використовують під час навчання учнів різні форми і методи роботи, поповнюють медіатеку відео уроками та презентаціями, використовуючи плакати гарної якості та повно колірні ілюстрації. Значна увага приділяється оновленню навчально – методичного забезпечення предметів та професій: опорні конспекти, інструкційно - технологічні карти, інструкції по проведенню лабораторно – практичних занять та уроків виробничого навчання, зразки готових виробів та їх елементів, плакати, схеми, відеоматеріали.

Окрасою нашого навчального закладу, насамперед, є  педагоги.    У нашому колективі багато талановитих, по справжньому захоплених своєю справою педагогів, фаховий рівень яких отримав високу оцінку учнів, колег і батьків. У нашому колективі працюють такі метри, як Ігнатенко Л. В., педагогічний стаж якої 36р., Сухоставська Н. В., яка незмінно працює саме в нашому училищі 43 роки. У педагогічному колективі отримують розвиток своїх творчих здібностей молоді кадри.

Враховуючи тенденції розвитку профтехосвіти, аналізуючи здобуття і прогалини в роботі, педагогічний колектив успішно вирішує завдання сьогодення і впевнено дивиться у майбутнє.


4. Стан виховної та позаурочної роботи
Протягом звітного періоду колектив ПТУ № 31 м. Полтава працював над побудовою та вдосконаленням ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді. Це дає змогу розвивати пізнавальні здібності учнів, забезпечити професійну самореалізацію особистості, виховувати таких громадян, які володіють системою загальнолюдських цінностей, духовними надбаннями українського народу, моральною, художньо – естетичною, правовою, трудовою та економічною культурою. А тому виховна робота з учнями здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес.

Документи, якими керувалися у виховному процесі: закони України «Про освіту»; «Про професійно-технічну освіту»; «Про охорону дитинства»; «Національна стратегія розвиту освіти в Україні на період до 2021 року», схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013; «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1243 від 31.10. 2011 року; інші нормативно-правові акти.

Протягом року колектив училища працював над досягненням поставленої мети виховання - формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Реалізовувалися поставлені завдання:

- створювалися умови для набуття учнями соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, саморозвитку та самовдосконалення особистості, формування її моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної, фізичної, професійної культури;

- забезпечувався індивідуально-особистісний підхід до задоволення освітньо - культурних потреб кожного учня;

- забезпечувався розвиток індивідуальних здібностей учнів, умов самореалізації, підтримка здібних, обдарованих і талановитих учнів;

- створювалися умови для формування в учнів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

- оптимально поєднувалися різні форми організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

- співпрацювали з батьківською громадськістю, державними установами та громадськими організаціями, правоохоронними органами та установами системи охорони здоров'я - підтримували роботу учнівського самоврядування.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася через систему цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці, культури та мистецтва.

Робота проводилася з урахуванням вікових, індивідуальних та психологічних особливостей за основними напрямами виховного процесу, а саме: громадянське а національно-патріотичне; превентивне та правове, морально-етичне та художньо-естетичне, родинне, фізичне, трудове, економічне, екологічне та санітарно – гігієнічне виховання, формування здорового способу життя, робота з батьками та громадськістю, соціалізація особистості і сприяння її творчому розвитку. У виховному процесі реалізовувалися ідеї демократизації, гуманізації та принципи педагогіки співробітництва з урахуванням інтересів учнів, їх нахилів та здібностей.

Виховна та позаурочна робота здійснюється згідно перспективного плану роботи на рік, поточного - на місяць, планів виховної роботи навчальних груп, гуртків, секцій, бібліотеки, практичного психолога, спортивно-масової роботи училища, роботи в гуртожитку, методичної комісії з виховної роботи та суспільних дисциплін.

Розклад позаурочної роботи (розміщений на стенді у вестибулі) відображав: розклад проведення інформування та годин в групах, розклад роботи гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, технічної творчості та інформацію учнівської Ради про ключові справи на поточний місяць.

Робота була організована таким чином:

Пн. Робочі лінійки;

Вт. Виховні години ;

Ср. Правова абетка, інструктажі з ТБ та ОБЖД;

Чт. Інформування в групах, генеральні прибирання в училищі та гуртожитку.

У групах на базі повної середньої освіти реалізацію виховних завдань здійснювали майстри в/н; у групах на базі неповної середньої освіти - класні керівники та майстри в/н. У кожній групі велися журнали обліку виховної та позаурочної роботи.

У навчальних групах щотижня проводилися оглядові чи тематичні інформування та виховні години, тематика яких визначається у відповідності до загальноучилищного плану та особливостей групи. У своїй роботі педагогічні працівники училища використовують різні форми організації виховного процесу, як традиційні так і нетрадиційні: бесіди, лекції, диспути, обговорення, вікторини, конкурси, брейн - ринги, інтелектуальні ігри, змагання, уроки мужності та громадянськості, рольові ігри, тестування, тренінги, літературно-музичні композиції, екскурсії та відвідування (визначних місць Полтави, музеїв, міських бібліотек, Галереї мистецтв, підприємств служби побуту), тематичні вечори та вечори відпочинку, свята, майстер-класи, презентації, конкурси-презентації та презентації-захисти, дослідження, творчі проекти, агітбригади, учнівські виробничі та ремонтні бригади, благодійні акції, волонтерські справи, ярмарок професій тощо.

Проблеми виховання обговорювалися на педрадах, засіданнях методичної комісії з виховної роботи та суспільних дисциплін, інструктивно-методичних нарадах, засіданнях ради з профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів, нарадах при директорові.

На педрадах розглядалися такі питання: «Підсумки виховної та позаурочної роботи в училищі», «Стан правоосвітньої та правовиховної роботи в навчальному закладі», «Адаптація учнів нового набору», «Завдання колективу училища по збереженню контингенту», «Організація роботи з учнями гуртожитку», «Організація та завдання колективу училища по проведенню профорієнтаційної роботи», «Стан відвідування занять учнями та дотримання учнями Статуту училища», «Внутріучилищний контроль», «Створення безпечних умов для учнів та працівників у навчальному закладі».

Для удосконалення та підвищення теоретичного, науково-методичного рівня педагогічних працівників з питань виховної роботи, створення умов для втілення єдиних принципових підходів до виховання учнів, вивчення, узагальнення і використання перспективного педагогічного досвіду в училищі організована та планується робота методичної комісії виховної роботи та суспільних дисциплін. Проблема над якою працює методична комісія: «Застосування активних форм і методів виховання учнів з метою формування всебічно розвиненої особистості». На засіданнях методичної комісії розглядалися питання: ознайомлення з новими нормативними документами з питань виховної роботи та їх вивчення; ознайомлення з методичними рекомендаціями, матеріалами семінарів, нарад; ознайомлення з передовим педагогічним досвідом, педагогічними технологіями, формами та методами які використовуються у виховній роботі; технологія підготовки та проведення виховного заходу, вимоги до його проведення та письмового оформлення; методичні рекомендації з питань попередження правопорушень та насильства серед учнівської молоді, формування позитивного клімату в навчальному середовищі, методичні рекомендації до проведення тематичних місячників, декад, тижнів, днів; щодо роботи в гуртожитку, з батьками тощо.

Методична комісія на чолі з Золотар А. В. надає методичну допомогу при опануванні педагогічними працівниками інноваційних виховних технологій, в підготовці виховних заходів. Згідно плану роботи методичної комісії проводяться та аналізуються відкриті виховні заходи.

Створена та постійно поповнюється тека розробок відкритих виховних заходів в друкованому та електронному видах з світлинами, а в цьому році запроваджується відео зйомка заходів (це дає можливість переглянути його педагогічним працівникам, які не мали можливості побувати на заході, та обговорити на засіданні методичної комісії з виховної роботи).

У кожній групі працюють гуртки технічної творчості. Організовувала та контролювала їх роботу старший майстер Журавель А.О. Відповідальні майстри в/н та учні заняття проводили 1 раз в тиждень. Двічі на рік проводяться виставки-конкурси кращих робіт технічної творчості.

Для реалізації здібностей учнів та розвитку творчості, талантів діяли гуртки: хор, вокальний, танцювальний, спортивні секції. Всього в гуртках задіяно близько 43% учнів.

Гуртківці приймали участь в масових позаурочних заходах училища:

1.Урочиста лінійка, присвячена Дню Знань; 1. Парад вишиванок «Полтава вишивана»;

3.Концерт до Дня вчителя;

4.День Здоров'я;

5.Вечір «В колі друзів»;

6.Концерт для батьків (до батьківських зборів для І курсу).

7.Обласний конкурс солістів-вокалістів серед ПТНЗ «Срібна підкова»;

8.Участь у резентації навчальних закладів м. Полтава «Освіта», «Ярмарка робітничих професій»;

9.Вечір «Осінній бал»;

10.Концертна програма «Новорічний серпантин»;

11.Концерт до Дня святого Валентина;

12. Концертна програма до 8 Березня «Подих весни»;

13.День відкритих дверей;

14.Урочистості, з приводу випуску груп.

Також гуртківці брали участь при проведенні вечорів, виховних заходів в гуртожитку та навчальних групах.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал