З експортного контролю України Правові засадиPdf просмотр
Сторінка18/21
Дата конвертації10.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
МАГАТЕ; не копіювати, не модифікувати чи не реекспортувати отримані товари, а також не передавати їх будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним копіюванням, модифікуванням, реекспортом чи передаванням; в) товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї:


127 використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення хімічної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення; не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням.
У документі, який містить зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта, повинні бути зазначені хімічна назва, структурна формула та реєстраційний номер товару за міжнародним довідником "Chemical abstracts service", якщо він йому присвоєний (у разі експорту хімікатів); г) товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної
(біологічної) та токсинної зброї: використовувати отримані товари тільки у заявлених цілях, які не стосуються створення бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або будь-якої іншої діяльності, забороненої Конвенцією про заборону розробки, виробництва і накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї та про її знищення; не реекспортувати і не передавати отримані товари будь-кому, крім кінцевого споживача, або, що такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не пов'язаних з їх наступним реекспортом чи передаванням.
У документі, який містить зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта, повинна бути зазначена назва штаму збудника захворювання (патогену) чи токсину з посиланням на відповідний паспорт (у разі експорту збудників захворювань (патогенів) чи токсинів).
Зверніть увагу! У разі коли іноземний суб'єкт - кінцевий споживач має намір у подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути визначено його зобов'язання про здійснення таких операцій лише за наявності письмової згоди на це експортера та
Держекспортконтролю.
Це дуже важливо! Якщо експорт товарів, визначених як "чутливі" або "дуже чутливі" у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, або коли експорт товарів, визначених в інших додатках, здійснюється до держав, які не є членами відповідного міжнародного режиму експортного контролю, обов’язково додається імпортний сертифікат або інший документ, оформлений або підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, і містить підтвердження або гарантії цього державного органу щодо імпорту зазначеного товару до цієї держави.
У разі коли іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом
із зазначеними у цьому пункті документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів.
Зверніть увагу! Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом держави призначення товарів, зазначений документ може не надаватися.
У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа додаються оригінали документів, які містять зобов'язання кожного


128 посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі.
Зверніть увагу Іноді прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості надання відповідного дозволу чи висновку не може бути прийнято Держекспортконтролем без отримання від суб’єкта додаткової інформації (як правило це інформація, яка пояснює чи уточнює зазначені вище документи). У таких випадках Держекспортконтроль відповідно до законодавства може вимагати від суб'єкта надання додаткових відомостей або документів. Не слід розцінювати зазначену вимогу як зволікання у прийнятті рішення, навпаки це надає змогу не відхиляти заяву, а ретельно її проаналізувати та прийняти обґрунтоване рішення.
У разі експорту товарів до держав - учасниць міжнародного режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість" документи, які визначають зобов'язання та гарантії кінцевого споживача стосовно
імпортованих товарів, за погодженням з
Держекспортконтролем можуть не надаватися.
Примітка: для отримання зазначеного погодження суб’єкту, до проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо експорту товарів військового призначення, необхідно звернутися до Держекспортконтролю з обґрунтуванням причин неподання документів про зобов'язання та гарантії кінцевого споживача стосовно імпортованих ним товарів.
11.2.1.а. Особливості подання документів для отримання генерального
(відкритого) дозволу на право експорту ТПВ
Крім документів визначених у пункті 11.2.1. додатково додається засвідчена копія свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом. відносно атестації СВФЕК див. Главу 8 Тому 1 цього Довідника.
Визначені у 11.2.1. договори та документи про гарантії до листа щодо отримання дозволу не додаються. Зазначені документи подаються Держекспортконтролю разом зі звітом суб'єкта про використання дозволу.
Примітка: Для отримання відповідного генерального дозволу до листа замість зазначених документів додається документ, який містить підтвердження кінцевого споживача про намір імпорту визначених у заяві товарів та гарантії щодо їх використання виключно у заявлених цілях.
Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за відповідним відкритим або генеральним дозволом, суб’єкт повинен здійснювати лише після отримання зазначених вище договорів та документів про гарантії.
11.2.2. Імпорт товарів подвійного використання
Імпорт та тимчасове ввезення ТПВ (крім товарів, позначених зірочкою у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, зазначених у розділі А частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, а також товарів, тимчасове ввезення яких здійснюється з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо) здійснюється без дозволу чи висновку Держекспортконтролю в порядку, встановленому законодавством.


129 11.2.2.а. Отримання разового дозволу на право імпорту ТПВ
Для отримання разового дозволу на право імпорту ТПВ суб'єкт надсилає
Держекспортконтролю лист, до якого додаються: заява за встановленою Держекспортконтролем формою; засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі товарів (на вимогу Держекспортконтролю). засвідчена в установленому порядку копія зовнішньоекономічного договору
(контракту) на імпорт зазначених у заяві товарів, а у разі, коли імпортером є підприємство- посередник - засвідчена копія договору комісії, доручення тощо; сертифікат кінцевого споживача за формою, встановленою Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 920.
У разі коли суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із зазначеними вище документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом України, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів.
Зверніть увагу! Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом України, зазначений документ може не надаватися.
У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа додаються оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі.
Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення Українською стороною документів про гарантії їх кінцевого використання, оформлення таких документів здійснюється відповідно до „Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю”, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 920. текст „Положення...” наведено у Томі 4 цього Довідника.
Передача іншому кінцевому споживачеві товарів подвійного використання, які були ввезені на територію України з наданням відповідного міжнародного імпортного сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх імпорту. При цьому, крім документів, зазначених у цьому пункті суб'єкт подає документи, які підтверджують відсутність обмежень на таку передачу з боку постачальника цих товарів в Україну


130 11.2.2.б. Особливості надання документів для отримання генерального
(відкритого) дозволу на право імпорту товарів.
Для отримання генерального (відкритого) дозволу на імпорт ТВП надаються таки ж самі документи, як і для отримання разового дозволу, а також додається засвідчена копія свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом. При цьому відповідні договори та документи про гарантії до заяви суб’єкта не додаються. Зазначені договори та документи про гарантії надаються до
Держекспортконтролю разом із звітом про використання дозволу.
Зверніть увагу! Як і у випадках експорту товарів, фактичне їх відвантаження за генеральним (відкритим) дозволом можливо після отримання суб’єктом відповідних договорів та документів про гарантії.
11.2.3. Тимчасове вивезення товарів подвійного використання
Тимчасове вивезення
ТПВ здійснюється на підставі висновку
Держекспортконтролю.
11.2.3.а. Отримання разового висновку
Для отримання разового висновку на тимчасове вивезення товарів суб'єкт надсилає
Держекспортконтролю лист, до якого додаються: заява за встановленою Держекспортконтролем формою; засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі товарів (на вимогу Держекспортконтролю).
11.2.3.б. Отримання висновку без переходу права власності на товар
Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках і ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товар, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.
До листа про надання такого висновку, крім документів, зазначених у підпункті
11.2.3.а., додаються: документ, який містить відомості про найменування виставки або ярмарку, місце і строк експонування або випробування товарів тощо, а також зобов'язання (гарантії) щодо зворотного ввезення товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик; засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у виставці або ярмарку, зовнішньоекономічного договору
(контракту), угоди з іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт подавав під час проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації цього суб'єкта в Держекспортконтролі.
11.2.3.в. Тимчасове вивезення ТПВ військовими формуваннями
Тимчасове вивезення ТПВ військовими формуваннями України для проведення навчань або для забезпечення їх діяльності за межами України, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку
Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім документів, зазначених у пункті 11.2.3.а., додаються:


131 засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове вивезення товарів; довідка про ступінь секретності кожного з найменувань товарів, що передбачається для тимчасового вивезення.
Зверніть увагу! Засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в
Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів не надаються.
11.2.4. Тимчасове ввезення товарів подвійного використання
Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо здійснюється за відповідним висновком
Держекспортконтролю, а експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів), включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування, здійснюється за дозволом
Держекспортконтролю. Зазначені висновок та дозвіл надаються суб'єкту на підставі документів, визначених у пунктах 11.2.3.а.
11.2.4.а. Тимчасове ввезення ТПВ без переходу права власності на товар
Тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках, ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку додаються: заява за встановленою Держекспортконтролем формою; засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління яких належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі товарів (на вимогу Держекспортконтролю). документ, який містить відомості про найменування виставки, ярмарку, місце і строк експонування товарів; засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів
(запрошення для участі у виставці, ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) тощо).
11.2.4.б. Тимчасове ввезення ТПВ військовими формуваннями
Тимчасове ввезення ТПВ військовими формуваннями України для проведення навчань, якщо це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю.
До листа про надання висновку, крім документів, зазначених у абзацах 2,4 підпункту
11.2.4.а. подаються засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове ввезення товарів.
11.2.5. Транзит ТПВ територією України
Транзит ТПВ територією України (крім товарів категорії І, зазначених у списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, розділу A частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, розділу першого частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної
(біологічної) та токсинної зброї) здійснюється без висновку Держекспортконтролю в


132 порядку, встановленому законодавством.
11.2.5.а. Одержання висновку на право транзиту окремих категорії ТПВ
Для одержання висновку на право транзиту товарів категорії І, зазначених у списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, розділу A частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, розділу першого частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї територією України, іноземний суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються: заява за встановленою Держекспортконтролем формою; засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для проведення експертизи в галузі експортного контролю та прийняття відповідного рішення;
інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката, технічні дані та призначення товарів тощо) залежно від категорії товару та держави - одержувача товару на вимогу Держекспортконтролю.
Примітка: у разі намірів отримання висновку на транзит суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів повинен додати до документів визначених у підпункті
11.2.5.а. засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів.
11.3. Товари, не внесені до списків (“всеохоплюючий контроль”) відносно товарів не внесених до списків див. Главу 8 цього Тому та розділ 1.13
Глави 1 Тому 1 цього Довідника.
11.3.1. Експорт та тимчасове вивезення товарів, не внесених до списків
Експорт товарів не внесених до списків, щодо яких застосовуються процедури державного експортного контролю відповідно до статті 10 закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” („всеохоплюючий контроль”), здійснюється у такому ж самому порядку, як і експорт товарів військового призначення чи подвійного використання відповідно. відносно експорту та тимчасового вивезення ТВП див. розділ 11.1. цього
Тому. відносно експорту та тимчасового вивезення ТПВ див. розділ 11.2. цього
Тому.
11.3.2. Експорт товарів подвійного використання та товарів, що підпадають під вимоги “всеохоплюючого контролю” з метою їх військового кінцевого використання
Якщо будь-якому суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності повідомлено
Держекспортконтролем або йому стало відомо іншим шляхом, про можливість повного чи часткового кінцевого військового використання товарів подвійного використання або товарів, не внесених до списків, що передбачаються для експорту або тимчасового вивезення до держав, стосовно яких резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних
Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання товарів військового


133 призначення, цей суб’єкт зобов’язаний звернутися до Держекспортконтролю за отриманням дозволу на право здійснення експорту цих товарів.
Отримання дозволу на право експорту вищезазначених товарів, здійснюється у такому ж самому порядку, як і експорт товарів військового призначення чи подвійного використання відповідно. відносно експорту ТВП див. розділ 11.1. цього Тому. відносно експорту ТПВ див. розділ 11.2. цього Тому.
11.4. Передача товарів, імпортованих в Україну з наданням міжнародного
імпортного сертифікату, іншим кінцевим споживачам на території України
Передача товарів військового призначення, товарів подвійного використання, а також інших товарів, які були ввезені на територію України з наданням відповідного міжнародного імпортного сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для
імпорту таких товарів. відносно імпорту ТВП див. розділ 11.1. цього Тому. відносно імпорту ТПВ див. розділ 11.2. цього Тому.
Слід пам’ятати, що до зазначених у цих розділах документів, суб’єкту необхідно додати документи, які підтверджують відсутність обмежень на таку передачу з боку постачальника цих товарів в Україну.
11.5. Реекспорт товарів, імпортованих в Україну з наданням міжнародного
імпортного сертифікату, до кінцевих споживачів інших держав
Реекспорт товарів , імпортованих в Україну з наданням міжнародного імпортного сертифікату здійснюється у такому ж самому порядку, як і експорт товарів військового призначення чи подвійного використання відповідно. При цьому, крім документів, зазначених у підпунктах 11.1. та 11.2. цією глави, експортер подає документи, які підтверджують відсутність обмежень на реекспорт чи передачу товарів іншому кінцевому споживачеві з боку постачальника цих товарів в Україну.

134
Глава 12. Контроль за кінцевим використанням товарів
Товари, які охоплюються державною системою експортного контролю, є товарами підвищеного ризику у зв’язку з можливістю їх переключення у діяльність пов’язану із створенням зброї масового знищення та засобів її доставки або з можливістю використання таких товарів у терористичних цілях.
Саме тому, на відмінок від експорту будь-яких інших товарів, таки товари повинні експортуватися (або імпортуватися) відповідно до встановленого порядку здійснення їх міжнародних передач, а їх кінцеве використання повинно бути виключно в цілях, які були заявлені кінцевим споживачем під час укладання зовнішньоекономічного договору
(контракту) та визначені у відповідному документі про гарантії (сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікати чи іншому документі). відносно документів про гарантії див. Главу 7 цього Тому.
Виходячи з викладеного вище законодавством передбачено, що до початку виконання міжнародних передач товарів український суб’єкт (експортер або імпортер – далі суб’єкт) зобов`язаний надати до Держекспортконтролю повну та достовірну інформацію про відоме йому кінцеве використання товарів, міжнародну передачу яких планується здійснити, а також оригінали документів про гарантії, які підтверджують використання товарів виключно в заявлених цілях. Термін заявлена ціль означає напрям використання товару згідно з його призначенням, про який офіційно повідомлено іноземного чи українського експортера відповідно суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України або іноземним суб'єктом господарської діяльності.
Законодавчі норми державного контролю за кінцевим використанням товарів визначені у статтях 19 та 22 закону України „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання” , а також у
„Положенні про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов’язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю”, що затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 27 травня 1999 року № 920 (із наступними змінами та доповненнями).
Див. Закон та Положення у Томі4 цього Довідника.
Враховуючи особливу
„чутливість” товарів, що підлягають державному експортному контролю, контроль за такими товарами не обмежується тільки фактом їх міжнародної передачі. Такий контроль включає як підтвердження доставки цих товарів до кінцевого споживача, так і підтвердження їх використання кінцевим споживачем у заявлених ним цілях. Виходячи з викладеного суб’єкт повинен вживати заходів для перевірки доставки та кінцевого використання товарів і про її результати інформувати


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал