З експортного контролю України Правові засадиPdf просмотр
Сторінка13/21
Дата конвертації10.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
інтересів держави; наявність на підприємстві (в установі, організації) системи внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи; наявність ефективної служби маркетингу на підприємстві; потенційні можливості стосовно його закріплення на міжнародному ринку, освоєння нових зразків озброєння та військової техніки, а також нових регіонів збуту; можливість проведення рекламної, виставкової, передконтрактної та інших видів діяльності з метою реалізації товарів; наявність експортних варіантів документації на вироби військового призначення; наявність на підприємстві (в установі, організації) військового представництва
(представництва замовника); наявність у підприємства (установи, організації): дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які
є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці); нормативних документів, які регулюють діяльність у галузі військово-технічного співробітництва та експортного контролю; узгоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ та Службою зовнішньої розвідки тактико-технічних характеристик зразків озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення
(модернізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності; можливостей для виконання робіт, надання послуг військового призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання та технологій, у тому числі з метою відновлення технічного ресурсу товарів військового призначення; кредиторської та дебіторської заборгованості;


86 погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними делегаціями в Україні та перебування представників підприємства (установи, організації) за кордоном; погодженого з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої розвідки плану заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі
іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту.
5.4. Документи, що надаються для отримання повноважень та їх призначення
Відповідно до Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. № 838 (текст наведений у розділі 3 тому 4) для отримання повноважень суб’єкт надсилає до
Держекспортконтролю лист з викладом мети звернення, до якого додає такі документи: заяву типової форми; висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, а також висновки Мінекономіки, Міноборони в межах їх компетенції щодо можливості надання такому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень; довідку про обсяг експорту, імпорту та надходжень в Україну коштів за результатами виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за попередній рік; довідку про можливість виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту, постачання запасних частин, навчання персоналу тощо за номенклатурою товарів, що передбачаються на експорт (подається у разі, якщо заявник має намір експортувати ці товари); копію свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної цим суб'єктом; копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та відповідного висновку Держекспортконтролю щодо ідентифікації та умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; довідки про: наявність на підприємстві (в установі, організації) системи внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи; участь у реалізації міжнародних договорів (у тому числі участь у кооперації з виробництва товарів); наявність, кількісний склад і структуру служби маркетингу на підприємстві (в установі, організації) та можливість цієї служби провадити рекламну, виставкову, передконтрактну та іншу діяльність з метою реалізації товарів; потенційні регіони збуту; наявність експортних варіантів документації на вироби військового призначення та освоєння нових зразків озброєння та військової техніки; наявність на підприємстві (в установі, організації) військового представництва
(представництва замовника);


87 можливість виконання робіт, надання послуг військового призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання і технологій, з метою відновлення технічного ресурсу товарів військового призначення; наявність у підприємства (установи, організації): дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які
є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці); нормативних документів, які регулюють діяльність у галузях військово-технічного співробітництва та експортного контролю; кредиторської та дебіторської заборгованості; засвідчені копії: погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними делегаціями в Україні та перебування представників підприємства (установи, організації) за кордоном; погодженого з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої розвідки плану заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі
іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту; узгоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ та Службою зовнішньої розвідки документів про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності; свідоцтва про державну акредитацію (у разі надання повноважень суб’єктам, які провадять посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій)
Крім того, у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності передбачає здійснювати експорт товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці, до зазначених вище документів додається відповідний висновок СБУ.
Порядок подання до Держекспортконтролю документів щодо отримання відповідних повноважень на право експорту та імпорту товарів наведено в Інструкції про порядок заповнення форми заяви на отримання повноважень на здійснення експорту,
імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, текст якої також наводиться у розділі 4 четвертого тому цього довідника.
5.5. Документ про надання повноважень
Повноваження надаються суб’єктам строком до трьох років та продовжується автоматично на наступні три роки, якщо Держекспортконтроль чи інші центральні органи виконавчої влади не подадуть Кабінетові Міністрів України мотивоване клопотання про припинення таких повноважень.
Після затвердження постановою Кабінету Міністрів України надання повноважень
Держекспортконтроль за письмовим запитом суб’єкта, що отримав повноваження, надає письмове підтвердження факту отримання таким суб’єктом відповідних повноважень українською та англійською мовами.


88 5.6. Права суб’єктів, яким надані повноваження
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку надані повноваження, в частині проведення операцій з товарами військового призначення мають право: здійснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов поставок власних виробів іноземним замовникам у державах, щодо яких Держекспортконтролем надані відповідні висновки про можливість експорту товарів військового призначення, проводити переговори із замовниками цих держав та надавати їм попередньо узгоджену з Державною компанією "Укрспецекспорт" інформацію про орієнтовну ціну таких товарів; провадити в установленому порядку рекламну та іншу маркетингову діяльність, брати участь у виставках та здійснювати демонстрацію іноземним замовникам товарів військового призначення, що передбачаються для експорту; надавати іноземним суб'єктам господарської діяльності під час проведення з ними переговорів інформацію про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також основні дані щодо науково-дослідних і дослідно- конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки в межах, погоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ, Службою зовнішньої розвідки та
іншими центральними органами виконавчої влади, у разі, коли вони виступають замовниками науково-дослідних
і дослідно-конструкторських робіт оборонного призначення, та відповідно до законодавства про захист інформації, що становить державну таємницю, або конфіденційної інформації, яка є власністю держави; укладати в установленому порядку зовнішньоекономічні договори (контракти) з
іноземними замовниками та здійснювати міжнародні передачі товарів військового призначення на виконання цих договорів (контрактів) у межах, передбачених відповідними дозволами (висновками) Держекспортконтролю; передбачати під час укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на поставки товарів військового призначення різні схеми взаєморозрахунків (компенсаційні, офсетні) з метою надання пропозиціям більшої привабливості для іноземних партнерів; залучати у рамках військово-технічного співробітництва до співпраці іноземних посередників, уповноважених представляти у спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках
інтереси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, яким у встановленому порядку надані повноваження; провадити в установленому порядку іншу діяльність відповідно до законодавства.
5.7. Обов’язки суб’єктів, яким надані повноваження
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку надані повноваження, зобов'язані: подавати СБУ та Службі зовнішньої розвідки не пізніше ніж у 15-денний термін звіти про підсумки переговорів з іноземними партнерами з питань військово-технічного співробітництва незалежно від того, чи завершилися такі переговори укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), чи ні, а також інформувати СБУ про будь-які
інші контакти з іноземними юридичними або фізичними особами з питань передач товарів військового призначення; не допускати порушень міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, а також щодо міжнародних передач звичайних озброєнь та товарів подвійного використання; не допускати дій, внаслідок яких може бути заподіяна шкода політичним або економічним інтересам України, її національній безпеці або обороні;


89 координувати свою діяльність (у частині проведення операцій з товарами військового призначення) з Державною компанією "Укрспецекспорт", а також свою діяльність в іноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку, визначеному МЗС; вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до третіх держав товарів військового призначення, які були експортовані з України, без згоди на це експортера та
Держекспортконтролю, а у разі виявлення таких фактів - негайно інформувати про них
Держекспортконтроль та СБУ та Службу зовнішньої розвідки; виконувати погоджений з СБУ та Службою зовнішньої розвідки план заходів щодо захисту відомостей, які становлять державну таємницю, під час співробітництва з
іноземними делегаціями в Україні та перебування представників підприємства (установи, організації) за кордоном, а також погоджений з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої розвідки план заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту; здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з Державною компанією "Укрспецекспорт"; надавати Держекспортконтролю документи для отримання висновків та дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення; забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов контролю та підтвердження доставки товарів військового призначення кінцевому споживачеві; подавати не пізніше ніж у місячний термін Держекспортконтролю відомості про зміни організаційно-правової форми підприємства (установи, організації), складу засновників та кадрові зміни в його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання у терміни
і за формою, що встановлюються Держекспортконтролем.
5.8. Випадки скасування чи припинення повноважень
Дія повноважень за поданням Держекспортконтролю, інших центральних органів виконавчої влади, узгодженим з Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, може бути призупинена або скасована Кабінетом
Міністрів України у разі: встановлення факту порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності законодавства України або інших держав, яке стосується експорту, імпорту товарів; виникнення обставин, що можуть призвести до заподіяння шкоди національній безпеці України; припинення юридичної особи; визнання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності банкрутом; встановлення фактів, які свідчать, що повноваження надано на підставі недостовірних або неповних даних; скасування рішення про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності України як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів; скасування рішення про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач товарів.


90
Суб'єкти, повноваження яких призупинено або скасовано Кабінетом Міністрів
України, можуть звернутися з заявою про відновлення дії або повторне надання повноважень тільки у разі усунення причин, через які такі повноваження було призупинено або скасовано.
Перелік підприємств, яким надані повноваження затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 12.07.1999 № 1228 (текст надається у розділі 3 тому 4 цього довідника).
Станом на перше листопада 2003 року відповідні повноваження надані таким суб’єктам:
• дочірнім підприємствам Державної компанії з експорту та імпорту продукції
і послуг військового та спеціального призначення - державному підприємству "Укроборонсервіс"
(м.
Київ), державному підприємству "Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма "Прогрес" (м. Київ), Державній госпрозрахунковій зовнішньоторговельній та інвестиційній фірмі "Укрінмаш" (м. Київ), державному зовнішньоторговельному та інвестиційному підприємству "Промоборонекспорт"
(м. Київ), державному госпрозрахунковому зовнішньоторговельному підприємству "Спецтехноекспорт" (м. Київ);
• державному підприємству "Зовнішньоторговельна фірма "ТАСКОекспорт"
(м. Київ) – на експорт та імпорт військових вибухових речовин, боєприпасів та їх елементів, у тому числі тих, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
• Державній акціонерній холдинговій компанії "Артем" (м. Київ), Державному підприємству "Завод імені В.О. Малишева" (м. Харків) – на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для потреб власного виробництва, в тому числі експорту та імпорту товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;
• державному підприємству "Авіаційний науково-технічний комплекс імені
О. К. Антонова" (м. Київ) – на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для потреб власного виробництва, а також експорт послуг з авіаперевезень товарів військового призначення;
• державному підприємству Міністерства оборони "Українська авіаційна транспортна компанія" (м. Київ) – на експорт послуг з авіаперевезень товарів військового призначення, а також експорт військової техніки, переданої йому згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1997 р. № 1197 ( 1197-97- п ) "Про Українську авіаційну транспортну компанію", та імпорт товарів військового призначення для ремонту авіаційної техніки, яка належить зазначеному підприємству;
• відкритому акціонерному товариству "Мотор Січ" (м. Запоріжжя) - на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для потреб власного виробництва, у тому числі, експорт та
імпорт товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, а також експорт послуг з авіаперевезень товарів військового призначення;
• виробничому об'єднанню "Південний машинобудівний завод" (м.
Дніпропетровськ) – на експорт послуг з авіаперевезень товарів військового призначення;


91
• державному підприємству "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" (м. Миколаїв) – на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для потреб власного виробництва.
Відповідно до встановленого порядку під час проведення зовнішньоторговельних операцій з товарами військового призначення уповноважені суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності повинні здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни за погодженням з Державною компанією з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення „Укрспецекспорт”.

92
Глава 6. Дозволи та висновки
6.1. Дозвільні документи
Виконання суб'єктом вимог законодавства у галузі державного експортного контролю підтверджується наданням такому суб'єкту Держекспортконтролем відповідного дозвільного документу (в залежності від характеру конкретної міжнародної передачі це може бути дозвіл чи висновок).
Дозвіл Держекспортконтролю засвідчує факт надання права суб'єктові на здійснення експорту чи імпорту зазначених у ньому товарів.
Висновок Держекспортконтролю засвідчує факт надання права суб'єктові на здійснення тимчасового ввезення/вивезення чи транзиту зазначених у ньому товарів, або права на проведення суб'єктом переговорів, пов'язаних із укладанням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення чи про експорт товарів подвійного використання та інших товарів до держав, стосовно яких установлено часткове ембарго на постачання таких товарів.
Основним призначенням дозвільних документів (крім висновку на право проведення переговорів) є засвідчення перед митними органами факту надання суб’єктові за рішенням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (Держекспортконтролю) права на здійснення відповідних міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Головна відмінність між двома різновидами дозвільних документів (дозволом і висновком) полягає у відсутності цінових показників товарів у структурі форми висновку на відміну від форми дозволу. Форми дозвільних документів встановлюється узгодженим із
Держмитслужбою (крім форми висновку на право проведення переговорів) наказом
Держекспортконтролю, зареєстрованим Міністерством юстиції України.
6.1.2. Дозволи. Різновиди дозволів.
Дозволи зазвичай надаються суб’єктам у випадках, коли в ході відповідної міжнародної передачі контрольованих товарів відбувається перехід права власності на ці товари (включно з отриманням послуг) від одного суб’єкта до іншого.
Дозвіл Держекспортконтролю підтверджує право суб’єкта на здійснення:
• експорту або імпорту товарів військового призначення;
• експорту товарів подвійного використання;
• імпорту товарів, не включених до списків товарів, які ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката або іншого державного документа, який підтверджує зобов'язання імпортера про імпорт товарів в Україну;
• імпорту товарів подвійного використання, позначених зірочкою у списку товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, зазначених у розділі А частини першої списку товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, та частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї;
• експорт товарів не включених до списків товарів, який здійснюється до держав, стосовно яких резолюціями Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, чи національним законодавством установлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарів.

93
Експорт або імпорт перелічених вище товарів здійснюється за умови надання суб’єктом здійснення таких міжнародної передачі товарів до митного органу відповідного дозволу Держекспортконтролю з метою проведення митного оформлення, не звільняючи цим від необхідності подання у встановленому порядку митним органам інших документів для здійснення митного оформлення та митного контролю відповідно до законодавства.
Дозволи оформлюються Держекспортконтролем за встановленим зразком з використанням визначених елементів захисту їх від підробки та підписуються Головою
Держекспортконтролю або його заступником і скріплюються печаткою Держекспортконтролю.
Дата підписання дозволу вноситься друкарським способом або від руки. У тексті дозволу використовуються скорочення, що відповідають загальноприйнятим вимогам. У разі необхідності дозвіл може мати відповідний гриф секретності у відповідності із Законом
України “Про державну таємницю”.
Дозвіл може бути разовим, генеральним або відкритим.
6.1.2.а. Разовий дозвіл
Разовий дозвіл надається суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів для здійснення експорту або імпорту товарів згідно із зовнішньоекономічними договорами
(контрактами) і є дійсним протягом зазначеного у ньому строку. Цей строк не може бути більшим ніж один рік, проте, він може бути продовжений Держекспортконтролем на підставі обґрунтованого звернення суб’єкта, але не більш як на строк дії зовнішньоекономічного договору (контракту).
6.1.2.б. Генеральний дозвіл
Генеральний дозвіл надається суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів у разі, коли передбачається неодноразове здійснення експорту або імпорту товарів конкретним кінцевим споживачам на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що укладаються протягом дії такого дозволу. Генеральний дозвіл є дійсним протягом зазначеного у ньому строку, але не більш як три роки.
Враховуючи вищенаведену особливість, генеральний дозвіл не містить інформації про кількість та вартість зазначених у ньому товарів, а також інформації про реквізити зовнішньоекономічних договорів (контрактів), додатків та додаткових угод до них, що як правило зазначаються у графі 16. “Підстава для надання дозволу”.
Надання Держекспортконтролем генеральних, а тим більше відкритих дозволів, кожен
із яких може замінити собою декілька разових, передбачає перенесення значної частини визначених законодавством процедур державного експортного контролю безпосередньо на рівень суб'єктів (експортерів/імпортерів). Загалом, це відповідає найкращій практиці розвинених держав світу, хоча і потребує підвищеної відповідальності у галузі державного експортного контролю з боку таких суб’єктів, із додатковим виділенням ними необхідних фінансових та виконавчих ресурсів для здійснення відповідних організаційних і технічних заходів. Мова йде про передбачену законодавством можливість надання генеральних та відкритих дозволів лише за умови створення суб'єктом відповідної системи внутрішньофірмового експортного контролю (атестованої Держекспортконтролем із наданням відповідного свідоцтва), яка забезпечуватиме дотримання вимог державного експортного контролю у процесі здійснення конкретних міжнародних передач товарів, забезпечення належного зберігання пов'язаних


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал