З досвіду роботи міської станції юних техніків м. МиколаєваСкачати 115.05 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір115.05 Kb.

Система роботи з обдарованими вихованцями в умовах позашкільного закладу освіти


з досвіду роботи міської станції юних техніків м.МиколаєваПріоритетним напрямком державної політики в галузі освіти, як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, є створення умов для всебічного розвитку школярів як особистостей, розвитку їхніх талантів. Обдарована людина може дати державі, людству в цілому значно більше, ніж людина з посередніми здібностями. Тому суспільство зрозуміло й усвідомило те, наскільки важливо виявити обдарованих дітей на ранньому етапі їхнього розвитку, забезпечити їм можливості для повноцінного навчання, виховання, самовдосконалення.

Вирішення проблеми обдарованості набуло особливої уваги і на станції юних техніків.     Працюючи над проблемним питанням «Формування життєвої компетенції дітей як основа розвитку особистості в умовах позашкільної освіти», колектив міської станції юних техніків м.Миколаєва ставить за мету виявити і допомогти учневі розвинути інтелектуальні та творчі здібності, природні задатки, створити сприятливі умови для розвитку здібностей вихованців, підвищити соціальний статус обдарованої дитини.d:\мои фото\сют.коллектив\пед.конференция\педконференция 2011\img_5730.jpgd:\мои фото\сют.коллектив\пед.конференция\педконференция 2011\img_5731.jpg

У 34 гуртках міськСЮТ здобувають освіту 460 дітей. Діюча мережа гуртків забезпечує учням можливість проявити себе в різних напрямках технічної творчості: спортивно-технічному, предметно-технічному, початково-технічному, художньо-технічному, інформаційно-технічному. Завдяки наполегливій праці педагогів закладу склалась і впроваджується певна система виявлення та розвитку здібної та талановитої молоді, яка є сукупністю змісту,  методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб’єкта творчої діяльності. З цією метою розроблена програма роботи з обдарованою молоддю, розроблені основні напрями та завдання роботи з ними, складений план навчально-виховної роботи для реалізації програми «Обдарована дитина», в якому враховано, що поняття «обдарованість» поєднує природні, інтелектуальні, творчі, спортивні здібності, які сприяють глибокому розумінню навколишнього світу, окремих напрямів науки і як результат – високий рівень самореалізації кожного учня.

В закладі сформований банк даних обдарованих і здібних вихованців гуртків, що дає змогу відстежити динаміку та результативність їхнього розвитку; здійснюються прогностичні заміри щодо результативності обдарованих і здібних дітей у конкурсах, змаганнях; створюються умови для накопичення, збагачення, поширення досвіду роботи педагогів щодо ефективного впровадження системи роботи з розвитку обдарованості дитини; забезпечується підвищення кваліфікації педагогів, практичне відпрацювання професійних умінь і навичок при впровадженні інноваційних технологій. На кожного обдарованого, здібного вихованця на період навчального року керівником гуртка, психологом, заступником директора з НВР складається супроводжувальний лист, в якому окреслюються цілі, мотивація, кінцевий результат його роботи в гуртку чи секції. Як правило, кінцевим результатом заняття в гуртку для вихованця є його участь в конкурсах, змаганнях. Аналіз кількісних та якісних показників дозволяє простежити як позитивні тенденції у роботі з обдарованою молоддю так і проблеми, що потребують вирішення.d:\мои фото\пономаренко\img_6844.jpgd:\мои фото\лагерь\img_0480 (80).jpg

Для стимулювання творчої активності вихованців педагогічний колектив станції в роботі з дітьми використовує наступні методи:

- Забезпечення сприятливої атмосфери, доброзичливості з боку педагогів. - Заохочення за оригінальні ідеї та кмітливість. - Стимулювання інтелектуальних та творчих зусиль. - Прищеплювання та підтримка навичок самостійного розв’язування проблем, дослідження та аналізу певної ситуації - Управління процесом засвоєння знань.

Виховати творчу дитину може тільки творчий учитель. На думку М.Карне, вчителі, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути чутливими й доброзичливими, мати високий рівень інтелектуального розвитку, динамічний характер, почуття гумору, бути особистісно-зрілими, емоційно стабільними. Зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у засіданнях методичних об’єднань, педрад, семінарів, де здійснюється організаційно-методична робота щодо забезпечення психологічних умов навчання та виховання обдарованих і здібних дітей. d:\мои фото\судомоделизм\судномодельні змагання 2009\img_0889.jpgd:\мои фото\к презентации\img_0211.jpg

Впроваджувати ефективні методики і технології виявлення, навчання, виховання дітей з високим рівнем здібностей допомагає психолог закладу, який здійснює дослідження та моніторинг рівня інтелектуального розвитку дитини як у сфері загальної, так і специфічної обдарованості. За результатами діагностичної роботи психологом розробляються рекомендації для вихованців, їх батьків, педагогів закладу. Психологом Бєлоградіною В.Б. постійно поповнюється банк даних діагностичних методик для виявлення  обдарованих і здібних дітей різних вікових груп.  


Виокремлення учнів, здібності яких заслуговують на увагу

Знайомство з вихованцями, вивчення їх психологічних та фізичних особливостей

Спостереження

Робота з батьками

Співбесіда

Діагностування

Анкетування
Алгоритм визначення обдарованого учня в міській станції юних техніків


Робота з вихованцями на занятті

Індивідуальна робота в період підготовки до змагань, конкурсівперіод підготовки до конкурсів

Визначення відповідності рівня навчальних досягнень та потенціалу вихованцяСинтез отриманих даних з показниками, визначеними психологом закладу, керівником гуртка, іншими педагогамиВизначення рівня і типу обдарованості кожного конкретного вихованцяПланування і організація роботи з обдарованим учнем

    Належну увагу колектив СЮТ приділяє психолого-педагогічній освіті батьків обдарованої молоді. В рамках заочного лекторію «Батьківські університети» заступником директора з НВР Цвікілевич С.В. та практичним психологом Бєлоградіною В. Б. проводиться просвітницька робота. Виготовлені і розповсюджені буклети, порадники за такими темами: «Творчий розвиток дитини», «Батьківська любов», «П’ять шляхів до серця дитини», «Даруймо дітям свято», «Золоті правила Internet», «Якщо ваша дитина лівша», «Життя дитини та її успіхи в школі», «Десять «золотих правил» виховання щасливих дітей», «Вплив емоцій на стан дитини», «Залежність результату виховання від сімейних установок» та інші.


Мета програми «Обдарована дитина» – всебічне сприяння розвитку здібних і обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості; створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованих дітей. Для реалізації програми необхідною умовою є поєднання традицій з інноваційними процесами, оновлення змісту та форм організації навчально-виховної діяльності, постійне підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їх творчого потенціалу.

В план роботи з обдарованими вихованцями внесені наступні форми роботи: 

1.   Поповнення інформаційного банку даних "Обдарованість". 

2.   Участь в обласному конкурсі авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей. 

3.  Розроблення системи адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями і призерами міських, обласних, всеукраїнських масових заходів з техніки. 

4.  Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої обдарованості, поповнення банку інформацією з досвіду роботи з обдарованими вихованцями інших позашкільних закладів. 

5.   Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного підвищення майстерності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми. 

6.   Відкритий захист власних проектів із організації роботи з обдарованими дітьми.

7. Розробка авторських програм із врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей.  

8. Підготовка до друку методичних рекомендацій, розроблених педагогами, які працюють з обдарованими дітьми. 

9. Організація і проведення творчих звітів гуртків.

10. Введення нових розвивальних курсів, програм. 

11.Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах різного напряму. 

12. Розробка системи діагностики рівня професійної компетенції педагогів, які працюють з обдарованими дітьми. 

13. Розробка системи стимулювання педагогів, які працюють з обдарованими дітьми. 

14. Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей.  

15. Обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і визначення подальших перспектив на педраді (засіданні нарад при директорі, засіданнях методичних об'єднань). 

16. Розробка пам'яток, алгоритмів для обдарованих дітей, методик самостійної дослідницької діяльності. 

17. Оформлення стенду "Організація роботи з обдарованими дітьми": 

· психолого-педагогічні основи змісту роботи з обдарованими дітьми; 

· «Що таке обдарованість» - інформаційний бюлетень про новинки психолого-педагогічної літератури з даної проблеми; 

· перспективи роботи з обдарованими дітьми. 

18. Організація творчих звітів педагогів, які працюють з обдарованими дітьми за напрямами: 

-спортивно-технічним;d:\мои фото\судомоделизм\судномодельний гурток\pa150272.jpg

-предметно-технічним;

-початково-технічним;

-інформаційно-технічним;

-декоративно-ужитковим.

19. Організація засідань «Школи молодого керівника гуртка» для молодих спеціалістів, які працюють з обдарованими дітьми. 

20. Робота із ЗМІ.

21. Оздоровлення обдарованих і здібних вихованців.

Інтелектуальний та духовний розвиток наших вихованців, залучення їх до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської, винахідницької роботи в різних галузях науки і техніки забезпечує навчання в секціях Малої академії наук, які працюють в станції юних техніків. В них здобувають освіту близько 30 дітей. Навчання в МАН дає можливість для більш глибокого вивчення спеціалізованих предметів, практичного знайомства з майбутньою професією і сприяє підготовці обдарованої молоді до навчання в ВУЗах за новими європейськими освітніми методиками та стандартами. З метою виявлення, розвитку, підтримки обдарованої молоді, створення умов для творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організації змістовного дозвілля на базі СЮТ у 2008-2009 н.р. працювала секція МАН (астрономія), з 2009 р. працює секція МАН (фізика), з 2011 р. - секція МАН (технічні науки). Керівники секцій МАН сприяють розкриттю особистісних творчих можливостей кожного учня, зорієнтовують майбутню наукову еліту держави на правильний вибір власної науково-дослідницької діяльності, яка б базувалася на всебічному виявленні нахилів та уподобань учня на вибір майбутньої професії.d:\мои фото\ман\изображение 007.jpgd:\мои фото\судомоделизм\открытый чемпионат по настольным моделям\img_3330.jpg

У 2009-2010 н.р. вихованка МАН (фізика ) Тітченкова Тамара представила роботу ««Математичне моделювання впливу ураганного вітру на будівлю навчального закладу», з якою стала призером ІІ обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та учасником ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України.

У 2010-2011 н.р. вихованка МАН (фізика) Шуміліна Уляна посіла ІІІ місце на Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. Духовність», де захищала дослідницьку роботу «Обгрунтування створення власного космодрому суверенної України на острові Зміїний». У жовтні цього ж року вона брала участь у Всеукраїнській науково-технічній виставці молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України.» У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Миколаївського товариства МАН з темою «Дослідження аеродинамічних характеристик багатоцільової авіаційно-космічної системи «Макс» зайняла ІІ місце.

Вихованець судномодельного гуртка Микола Балакірєв (за підсумками 2008 року) став учасником зустрічі Президента з обдарованою молоддю. Четверо вихованців – Микола Балакірєв, Денис Олейніков, Євген Пітеров, В’ячеслав Єременко були занесені до ІІ книги «Обдарована молодь України» та отримали статус «Член Союзу обдарованої молоді України» (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.08 № 1/9-497). d:\мои фото\к презентации\судомодельные соревнования 041 копия.jpg

За значні досягнення в спортивному житті України вихованці спортивно-технічних гуртків Пітеров Євген (2008), Олейніков Денис (2009), Балихін Валентин (2010), Балакірєв Микола (2011) стали переможцями міської програми «Людина року» в номінації «Техніка». d:\мои фото\автомоделизм\img_2734.jpg

В міськСЮТ запроваджено систему стимулювання обдарованих учнів: найбільш активні, творчі вихованці мають змогу відпочити влітку в таборах і оздоровчих центрах. Так, за період літніх канікул у 2010р. ми оздоровили 8 вихованців в таборах Рибаківки, Очакова, М Коренихи, Алушти; у 2009 році нами було оздоровлено 5 вихованців, у 2011 році двоє вихованців СЮТ (переможців всеукраїнських змагань) були нагороджені відпочинком в міжнародному дитячому центрі «Артек», 9 вихованців оздоровилися в таборах Миколаївщини.

    Отже, заняття в гуртку, студії, об’єднанні можуть стати стартовим майданчиком для олімпійських досягнень, початком блискучої наукової, професійної чи творчої кар’єри. d:\мои фото\цвікілевич\img_8198.jpgУсвідомлюючи специфіку ПНЗ і їх роль у навчанні та вихованні підростаючого покоління, педагогічні колективи позашкілля прагнуть формувати освітній простір для реалізації соціально активної, творчої дитини, виховання зміни, яка могла би стати гордістю нації, майбутньою елітою України.

Гурська І.М., директор міської станції юних техніків м.Миколаєва

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Мосякова І. Позашкільна освіта – формування системи цінностей// Позашкілля. - 2009.- №17.- С.8-10.

2. Робота з обдарованими дітьми: Методичні рекомендації// Завуч. – 2011. - №7. – С.5-6.

3. Слободянюк Л., Прокопова Т. Система роботи з обдарованими дітьми: з досвіду роботи Вендичанської ЗСШ I – III ст., гімназії Могилів – Подільського р-ну Вінницької обл.// Завуч. Наша вкладка. – 2008. - №26. – С.2-11.4. Чернишова Д. Організація роботи з обдарованими учнями // Обдарована дитина. - 2001. - №7. - С.4-7.

5. www. kristti.com.ua

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал